bild
Serie

Brev och manuskript

ÄMNESSAMLINGEN

För mer information om breven och manuskripten se kortregister som finns i expeditionen.

 Volymer (220 st)

ReferenskodAnmärkning 
1A-Ad
Abelin, Gustaf Rudolf (1819-1903) Militär.
2 brev till C.H. Hägerflycht
Achrelia, Barbara (1651-1702),
10 brev till B.A. i Ore prästgård (NM. 0014505)
Acrel, Olof (af Acrel) (1717-1806) Kirurg.
1 brev till Dr. Afzelius (NM. 0022742
1 brev till rektor? (NM. 0022740 d)
1 brev till prof/överdir.? (NM. 0022742)
1 brev till akademiräntmäsat.? (NM. 0022663)
1 recept
handlingar rörande A:s testamente
Acrel, Robert (1817-1852)
1 brev till O.U. Regnstrand
1 brev till C.J. Billmark. (NM. 0021844 a) A.s sista brev (se Billmark)
1 tryck rörande "rit- och patent-byrå"
Adde, Han. Rådman
inbjudningsbrev till barndop 1698 (1935/170)
Adelcrantz, Carl Fredrik (1716-1796)
2 memorial angående livreer vid hov & stallstaten
Adelsköld, Claes Adolf. Major
kontrakt, räkningar m.m. rörande majorens arbete "Konung Gustaf Eriksson Wasa"
kallelsebrev till Norrlands Gille
Adelswärd, Georg Nicolaus (1810-1878)
1 brev
Adlerberg, W. Minister för det kejserliga huset-
1 brev till okänd
Adlerbeth, Gudmund Jöran (1751-1818)
1 originalhandskrift till Konungen, angående Lars Sparre & friherre Helmfelt,7 sid. (NM. 0060798 a)
1 brev till Kungl. Akademi Räntmästaren (NM. 0022663
Adlerbeth, Jakob (1785-1844) Friherre
1 protokollsutdrag (NM. 0021113)
1 fragment, sign. Rolf
Adlercreutz, Carl Gustaf. Militär
2 brev till fröken Kalmberg
Adlercreutz, Carl Johan (1757-1815) Härförare
1 brev till Margareta Adlercreutz (NM. 0029005)
2 brev till J.A. Sandels (NM. 0023290 a-b)
1 brev till min egen bror
1 rekvisition
Adlersparre, Carl August (1810-1862) Greve
1 brev till farbror (NM. 0080975 a)
1 brev till Hulda Agardh
1 brev till J.G. Carlén
1 brev till Sixten Flach
1 brev till Leenström
1 brev till Lind (NM. 0067569)
4 brev till okända (NM.0080975 b-c)
1 brev till Adlersparre
Adlersparre, Axel (1812-1879) Sjöofficer
1 brev till C. Hägerflycht
3 brev till Justitia Stats Minister
2 brev till okänd
1 handskrift, motion rörande krigsundervisning uti rikets offentl. skolor & undervisningsverk. 20 sid.
Adlersparre, Georg Axel (1816-) Greve
1 brev till P. Fries
1 brev till okänd
Adlersparre, Georg (1760-1835) Greve
1 brev till G. Adlersparre d.y.
2 brev till svägerskan (NM.0080974 a-b)
1 brev till S. Geyer
2 brev till Lind af Hageby (NM.0067568 a-b)
3 brev till ?
1 vers skriven av A.
1 förordnande för länsnotarie S:S. Aurelius (NM.0080939)
1 brev från Carl XIII och 1 brev till Carl XIII från A. avskrift (NM.0067184)
Adlersparre, Sophie (1808-1862) Målarinna
1 brev till Feilitzen, Sophie von, f. Lehnberg (NM.0021111 a)
Adlersparre, Karin Sophia (Sofie), f. Leijonhufvud (1823-1895) Skriftställarinna
1 brev till N. Arfwidsson (NM.0029064 b)
1 brev till fröken Hofsten
1 brev till fröken Ingelotz
1 handling (NM.0083138)
1 aforism
1 annons, sign.
Adlersparre, G
1 folioband med lösa handlingar. pärmtitel nr 7 skrifter och artiklar, hopkomna 1880
Adlerståhle, Fredrich Ryttmästare
1 dopattest för sonen Jonas Gustaf
 
2Afz-Ag
Afzelius, "Generalkonsul"
1 brev till krigsrådet Forsberg
Afzelius, A Kapten
2 brev till farbror
Afzelius, A
1 vers tillägnad J.G. Forsberg
Afzelius, Adam Naturforskare
2 brev till brodern Johan Afzelius (NM.0022737)
1 brev till P.F. Aurivillius (NM.0082836)
1 brev till J.G. Ruckman (NM.0018599)
1 brev till Hjerta (NM.0022663)
1 almanacka (Engelsk) för år 1797 med dagboksanteckningar
1 fullmakt (NM.0081513 a)
Afzelius, Anders Erik Finsk polit. Martyr
1 brev till Agnes Afzelius (NM.0022780)
1 förteckning över gods i Rigaska kretsen m.fl. (NM.0022901)
1 berättelse om lifmedicus Ad. Murrays sista sjukdom och död år 1803, 12 sid. (NM.22751)
Afzelius, Anders Johan (1817-1865) Skald
1 brev till ?
Afzelius, Arvid August (1785-1871) Präst, Skald
11 brev till sonen Rudolf
2 brev till okänd
1 dikt (NM.0031013 a)
1 dikt( NM.0031013 b)
1 minnesalbum (NM.0020532)
Afzelius, Catharina (f. Brisman)
1 brev till sonen Johan A. (NM.0022737)
1 brev till brodern Johan A. (NM.0022737)
Afzelius, Erik
3 brev till Johan Afzelius (NM.0022737)
Afzelius, Fredrik Georg (1812-1896) Skriftställare
3 brev till krigsrådet Forsberg
Afzelius, J
1 brev (NM.0022663(11)
Afzelius, J A
1 brev till farbrodern prof. Johan Afzelius (NM.0022737)
Afzelius, Johan
2 brev till Johan Afzelius ? (NM.0022737)
Afzelius, Johan (1753-1837)
1 brev från L. Gyllenhaal (NM.0022740 k)
7 brev från Anders Selander (NM.0022737)
3 brev från Pehr Selander (NM.0022737)
1 brev från Dahl (NM.0022740 i)
1 brev från A.G. Ekeberg (NM.0022740 j)
1 brev från Per Jonsson (NM.0022737)
Afzelius, Johan Arvid
4 brev till brodern P.W. v. Afzelius (NM.0022737)
8 brev till farbrodern Johan Afzelius (NM.0022737)
Afzelius, Johan Olof
1 brev till Johan A ? (NM.0022737)
Afzelius, Lars Peter
10 brev till Johan Afzelius (NM.0022737)
Afzelius, P
1 brev till okänd (NM.0022663 (15)
Afzelius, Pehr
1 brev till Johan Afzelius (NM.0022737)
Afzelius, Pehr von (1760-1843) Läkare
Brev & diverse från P.
1 brev till fadern (NM.0022737)
7 brev till sonen (NM.0022737
9 brev till brodern Johan A. (NM.0022737,0022778)
1 brev till af Pontin (NM.0061141 a)
1 brev till Olof Swartz (NM.0022739)
1 brev till okänd (NM.0062906)
1 utdrag av brev från A.(NM.0022737)
1 fragment av brev
1 tentamensintyg för Haggström & Stagnell (NM.0014804)
2 fullmakter (NM.0081513 b-c)
Brev till P.
2 brev från G. Armfelt (NM.0022742)
1 brev från M.F. Brahe (NM.0022742)
1 brev från Bror Cederström (NM.0022742)
1 brev från Lars von Engeström (NM.0022742)
1 brev från P. Falck (NM.0022737)
1 brev från C. Flemming (NM.0022742)
1 brev från M. Klingspor (NM.0022742)
1 brev från A. Lantingshausen (NM.0022742)
1 brev från J. C. Pihl (NM.0022742)
1 brev från M. Rosenblad (NM.0022742)
22 brev från N. von Rosenstein (NM.0022742)
1 brev från Stjerneld (NM.0022742)
2 brev från J.C. Toll (NM.0022742)
5 brev från S. af Ugglas (NM.0022742)
2 brev från S. & J. (NM.0022737)
Afzeliska släkten
1 fullmakt 1788 ( NM.0082860 b)
1 fullmakt 1787 NM.0082860 b)
1 utdrag ur Skara conrictorie protokoll (NM.0022737)
Agardh, Carl Adolf (1785-1859) Biskop
1 brev till lektor Cramér
1 brev till O.E.L. Dahm (NM.0039339 b-c)
1 brev till Axel Erdman
1 brev till Sixten Flach
1 brev till Per Frigel (NM.0030979 j)
1 brev till af Pontin (NM.0061142 c)
1 brev till J.A. Wallenberg
1 brev till okänd (0022239 b)
1 brev till okänd (0017609 a)
1 brev till okänd (0018573 a)
1 autograf
 
3Ahlborn Lea.1826-1897 Gravör
Anteckningar om härdning (NM.0085275)
Diverse anteckningar & register
Förteckning å minnespenningar öfver enskilda män och qvinnor beskrifna av B.E. Hildebrand
Tackkort
1 brev från Bror E. Hildebrand
1 brev från S. Lovén
2 brev från Emily Nonnen
1 brev från C. Snoilsky
1 brev från C.D.af Wirsén
11 brev till Lea A. från utländska medaljgravörer, konstnärer m.fl
Porträttfotografier
Tryck
Biografiska anteckningar över mina föräldrar jämte över morfar och morbror Per. av C.G. Ahlborn 1962/046
1 förteckning å medaljer graverade av Pehr Henrik Lundgren 1962/046
1 förteckning å medaljer graverade av Ludvig Persson Lundgren 1962/046
3 st förteckningar och beskrivningar å medaljer graverade av Lea Ahlborn 1962/046
 
4Ahlg-Ahn
Ahlgrensson, Fredrik (Fritz) August (1838-1902) Dekorationsmålare
1 brev till J.G. Carlén
Ahlin, Abraham
1 manuskript om Kristianstads läns fornminnesförening 1946/215
Ahlman, Joh.
1 brev till And. Julin
Ahlqvist, Johanna Charlotta
Barnmorskebrev 1831. 1944/143
Ahlstrand, Johan August (1822-1896) Biblioteksman
Diverse tryck
1 protokoll över student-examen
1 protokoll
Betyg
Ledamotsdiplom
Ordensbrev
Pensionsbrev
Div. handl.
Ahlström, Otto
Uppsats "ögats hjälpmedel i gamla tider" 1954/074
Ahnfelt, Arvid Wolfgang Nathanael (1845-1890) Skriftställare
1 handskrift "tilläg på konstnärsgillet"
1 biografi
1 sorgebrev om A.s död
Ahnfelt, Paul Gabriel (1803-1863) Präst
1 brev till prosten Schönbeck
1 brev till okänd
 
5Ak-Alml
Akrell, Ihvan
1 brev till P.E. Lindahl
Akrell, Karl Fredrik (1779-1868) Militär, Kopparstickare
2 brev till hustrun. NM.0061265 a, NM.0023955
2 brevfragment till hustrun. NM.0061265 b, NM.0061265 c
1 brev till J.A. Hazelius. NM.0018573 b
1 avskrift av brev till hustrun
Albani, Emma
1 visitkort
d´Albedyll, C G
1 brev till krigsrådet C.D. Forssberg
d´Albedyll, Krister Henrik (1679-1750)
1 skrivelse till landshövding Johan Braunen i Upsala. NM.0022933
Aldermyr, R
1 brev med familjesignetstämpel. 1978/053
Alenius, König (1761-1854) Klockare
En samling brev, dat. Lycksele 1835-1854
Div. handskrifter
Alexandra (prinsessa av Danmark)
Fragment av ett brev, till grevinnan Bonde
Alin, Oskar Josef (1846-1900)
1 brevkort till E.L. Miles Fleetwood
1 brev till okänd
Alkman, Annastina (Acc.nr 1967/125)
Div. anteckningar & papper
Allen, Karl Ferdinand (1811-1871) Dansk hävdatecknare
1 brev till okänd. NM.0040324 d
Allvintz, Jonas (1777-1866) Förste lantmätere
1 manuskript "Bibel och förnuft, religion och wetenskap eller Filosofiska tankeutflygter angående gud,werlden och menniskan, i anledning af vår tids secterism" 1947/135
Almgren, Einar
1 manuskript rörande Svindersvik. 1955/060
Almlöf, Knut (1829-1899) Skådespelare
1 brev till Ernst. NM.0044920 c
1 brev till Amanda å Hersler
1 visitkort med inbjudan till Signe Hebbe
1 visitkort med namnteckning
1 brev till Ernst Wilms
Almlöf, Nils Wilh. (1799-1875) Skådespelare
1 brev till Carlén
1 brev till krigsrådet Forsberg
1 brev till M. af Pontin. NM.0061140 a
2 visitkort med påskrift av Charlotte Almlöf, född Ficker
 
6Almqvist (Almquist), Carl Jonas Love (1793-1866)
Akt: "Strödda handskrifter"
Förteckning över A:s utgivna arbeten
4 skuldsedlar utf. av A. 1841. NM.0056945 a-d
1 skuldsedel utf. av A. 1842. NM.0056945 e
1 lös manuskriptsida
Akt: Handlingar, bl a brev, förbindelse m.m.
1 brev från A.F. Lindblad 1834
1 förbindelse till boktryckare N.H. Thomson 1846
1 fragment
1 urklipp ur Ill. Tidning
Svenska litteratur-Föreningens tidskrift, årg. 1837
Akt: Utdrag ur brev 1851 rörande Almqvists flykt
MANUS
Abraham Didrikssons äfventyr
Algebra ( NM.0052966, NM.0052967)
Alzire (första utkast) (NM.0052964 m)
Alzire (andra boken) (NM.0052957)
Aransis (gåva 16/1 1889)
Arfvingarne
Aunistuna
Bihang till Harald Eystensons saga, 1816 (gåva 16/1 1889)
Bref och Om gudstjenst (ur onumrerad bund med pappskivor och band)
Concept, Strödda uppsatser 1826 (NM.0052963)
Snillets Apotheosis sid 1
Hvad är naturigt, hvad är onaturligt i konst sid 3
Om en viss vanart hos philosophiska författare, med Höijer till exemp. sid 7
Herrenhutare och Swdenborgare sid 23
Svenska nationens förhållande till litteraturen sid 36
Utdrag af protokollet hållet i ett theologiskt sällskap si 46
Convaljerna
De dödas sagor (NM.0022476)
De fundersamme (NM.0052962 a-b, NM.0052964 a,c,i,j,k)
Den fågelfrie
Den rika bondflickan och De två
Det outsägliga beslutet (NM.0052961 a-b)
Geometrie (NM.0052965)
Geyerska affallet eller Den nya tidens makt (ur Hazelius papper)
Gianera, Eliana (NM.0052956)
Gripsholms slott
Herr Hugos akademi (gåva 16/1 1889)
 
7Almqvist (Almquist), Carl Jonas Love (1793-1866)
MANUS
Karmola (gåva 16/1 1889)
Kastanjeträdet (NM.0052958 a-b)
Källans dame
La Vignarola
Manna Samfund: Nr I Protocoll, Nr II Protocoll
Manna Samfund, 3 handlingar rörande stadgar, ordning, ämnen (NM.0018881a-c)
Minnesfest den 1 april (NM.0052968)
Månens sång (NM.0052959 a-b)
Om Geijer
Om kärlekens lag eller Guds system (gåva 16/1 1889) samt ett löst blad
Om religion, religiösa bruk ur plastisk synpunkt i poesi (gåva 16/1 1889)
Om skytherne
Quincy Parriot
Smeden i Sanna
Recensions-utskottet uti Herr Hugos Akademi (NM.0052960, NM.0052964 b,c,g)
Små begynnelser till stycken (gåva 16/1 1889)
Självbekännelser
Min historia är följande (NM.0052950)
En olycklig mans berättelse ( NM.0052951)
Ett öde (NM.0052952)
Bön (NM.0052953)
Om tycket för det sköna (NM.0052954)
Om den menskliga olyckans grund ( NM.0052955)
Upp! Tag i ringen! (NM.0052964 d)
Fragmenter (NM.0052964 e)
Du vill vara (lycklig) säll (NM.0052964 f)
Posito (NM.0052964 h)
Svensk rättstavningslära (NM.0022480)
Söndagsaftonen (gåva 16/1 1889)
Tiggargossen från Sollentuna
Utkast till Törnrosens bok (gåva 4/11 1878)
 
8Almqvist (Almquist), Carl Jonas Love (1793-1866)
MANUS
Om det hela (NM.0022477) (samt kopia)
 
9Almqvist (Almquist), Carl Jonas Love (1793-1866)
MANUS
Om svenska rim (NM.0029325 a-b) Behöver ny box
 
10Almqvist (Almquist), Carl Jonas Love (1793-1866)
NOTMANUSKRIPT
Fria musikaliska fantasier (NM.0022478)
Fantasistycken I (NM.0022479)
Fantasie stycken i musik (gåva)
Notmanuskript (gåva av 4/11 1878)
Tintomara
Björninnan
Den lyssnande Maria
Hjertats blomma
Du går icke ensam
Ojanima (saknas)
Tystnen, tystnen i sorlande bäckar (saknas enl anteckning 17/9 1975)
Stråk-kvartett, 4 blad (gåva av 4/11 1878)
 
11Almq-And
Almqvist, Ernst Bernhard (f.1852)
1 brev till Malmström
Almqvist, E N
1 brev till okänd.
Almqvist,G Fr
1 brev till W.F. Dalman
Almqvist, Joh. Magnus (1799-1873
1 brev till W.F. Dalman
Almqvist, Ludvig Teodor (1818-1884)
1 brev till Dalman
Almquist, Viktor. Överdirektör
"diverse gamla papper"
Alströmer, Jonas
Lottsedel i Alingsås manufakturverk 1723, undertecknat av bl.a. Jonas A.
Ambders, Chr.H.
1 brev dat. La Schleswig 1696
Ameen, Georg Fredrik (1811-1898)
1 gratulation till Emelie Flygare-Carlén
Ammilon, A
1 brev till krigsrådet C.D. Forsberg
Amundson, A. Löjtnant
Kallelsebrev från Samfundet för Nordiska museets främjande
Anckarswärd, Carl Henrik (1782-1865)
1 brev till okänd
1 fullmakt, NM.0081513 d
1 ark av Illustrerad tidning
Anckarsvärd, Johan August (1783-1874)
1 brev till J. Kronberg
Anckarsvärd, Mikael Gustaf (1792-1878)
1 brev till C.J. Billmark. NM.0021845
8 brev till J. Cardon. NM.0022076 a-d, NM.0022077 a-d
1 brev till O. Södermark. NM.0056622 b)
Andersen, Hans Christian (1805-1875) Dansk skald
1 brev till fröken Marryat.
1 dikt "Jylland" NM.0020081
1 pass. NM.0019868
1 handskrift "At vaere eller ikke vaere" original roman i tre dele. NM.0018460
Anderson, Anders (1822-1892)
1 brev till Dalman
Andersson, Aron
1 brev från Gunnar Hazelius 1959/095
1 brev från Laura Stridsberg 1959/095
1 telegram 1916 1959/095
Tidningsklipp rörande Skansen 1959/095
Andersson, Bengta. Flamskvävare
2 brev 1895
1 räkenskapsbok
1 inbjudningskort
 
12And-Anr
Andersson, CJ (Charles) (1827-1867)
1 brev till Meves. NM.0022243 a
Andersson, Nils Johan (1821-1880) Botanist
1 handskrift i original "Tristis Ait" NM.0023578 g.
1 brev till herr & fru Arnberg
1 brev till Carlén
2 brev från C.A. Agardh. NM.0023578 a-b
1 brev från Fr. Areschong. NM.0023578 c
2 brev från J.E. Areschong. NM.0023578 d-e
8 brev från Elias Fries. NM.0023579 a-h
3 brev från Th. Fries. NM.0023579 i-k
1 brev från R.S. Fristadt. NM.0023578 f
1 brev från C.A. Gosselman. NM.0023580 c
2 brev från C. Hartman. NM.0023580 a-b
2 brev från P.J. Hellbom. NM.0023580 f-g
1 brev från S. Henschen. NM.0023579 n
1 brev från E. Hisinger. NM.0023579 l
1 brev från M. Huss. NM.0023579 m
1 brev från C. Indebetou. NM.0023580 d
1 brev från N.C. Kindberg. NM.0023580 c
2 brev från F.R. Kjellman. NM.0023581 e-f
1 brev från Th. Krok. NM.0023581 b
1 brev från C.P. Laestadius. NM.0023583 b
2 brev från L.L. Laestadius. NM.0023582 a-b
1 brev från J. Lagergren. NM.0023582 g
1 brev från L.M. Larsson. NM.0023582 d
1 brev från J. Leffler. NM.0023582 e
2 brev från S.O. Lindberg. NM.0023582 g-h
1 brev från M.A. Lindblad. NM.0023582 c
2 brev från C.J. Lindeberg. NM.0023581 c-d
1 brev från A. Lund. NM.0023581 i
1 brev från A. Lundström. NM.0023582 f
1 brev från K.J. Lönnroth. NM.0023581 a
1 brev från A.J. Malmgren. NM.0023583 g
1 brev från Hj. Mosén. NM.0023583 f
1 brev från O. Nordstedt. NM.0023583 c
1 brev från C.F. Nyman. NM.0023583 a
2 brev från H.von Post. NM.0023583 d-e
1 brev från F. Regnell. NM.0023584 c
1 brev från L.A. Ringius. NM.0023584 d
2 brev från N.J. Schentz. NM.0023584 e-f
1 brev från M.G. Sjöstrand. NM.0023584 b
1 brev från Chr. Stenhammar. NM.0023584 a
1 brev från P.G. Theorin. NM.0023584 g
1 brev från L.J. Wahlstedt. NM.0023585 c
1 brev från C.A. Westerlund. NM.0023585 h
1 brev från V. Wittrock. NM.0023585 f
2 brev från J.E. Zetterstedt. NM.0023585 e-d
2 brev från J. Ångström. NM.0023585 a-b
1 brev från E. Ährling. NM.0023585 g
Andersson, Erik (1772-1871) (acc.nr 1975/157) Se brev och manuskript vol 7
Andersson, Lars Gabriel
"Strödda minnen från hemmet". 1955/012
Anderson, F.N.
1 brev dat. Slake?
1 religiös betraktelse
Andersson, Hans
Kvittens 1660. 1935/170
Andersson, Karin
1 brev från Selma Lagerlöf. 1953/038
Andersson, Kristina
3 brev till K.A. varav 2 till Nils Nilsson. 1965/033
"soldathustrun" 1968/058
1 sorgekort
Andersson, Mari
1 brev till kronbefallningsman Lingren
Andersson, Nils (1817-1865)
1 brev till Segerstén. NM.0038924 c
Andersson, Sten
Div. Handlingar. 1969/099
Andrén, Anders Viktor (Vicke)
1 visitkort
Andrén, Erik. Tjänsteman vid NM
1 brev från John Cerderberg
Andrews
1 brev till C.A. Fahlgren
1 brev till Frk. Åkerlöf
Angerstein, U
1 brev till Fahlgren
Angerstein. Kapten
54 brev från Kilian Zoll. kopior
Ankarcrona, Henric Auguste (1831-)
1 prislista å målningar
Ankarcrona, Teodor (Christopher) (1687-1750) Sjökrigare
1 handling
Anrep, Johan Gabriel (1821-1907)
1 brev till E.L. Miles Fleetwood
1 brev till G. Norlander
1 brev till okänd
Antell, Herman Fritiof (1847-1893) Läkare
1 brev från H. Hildebrand, till Bukowski
1 brev från J. Kurtén, till Bukowski
1 notifikationskort om A:s död
1 visitkort
 
13Anjou, Lars Anton (1803-1884) Biskop
Brev till Anjou
2 brev från A.A. Afzelius. NM.0051880 a-b
2 brev från C.A. Agard. NM.0051881 a-b
1 brev från Joh. Andersson. NM.0051882 a
2 brev från Th. A. Annerstedt. NM.0051882 b-c
1 brev från A.J. Arwidsson. NM.0051883 a
1 brev från P.D.A. Atterbom. NM.0051883 b
4 brev från A.F. Beckman. NM.0051884 a-b, NM.0051885 a-b
1 brev från Fr.T. Berg. NM.0051886 a
2 brev från Israel Bergman. NM.0051886 b-c
3 brev från C.O. Björling. NM.0051887 a-c
3 brev från G.D. Björk. NM.0051888 a-c
2 brev från A. Bruhn. NM.0051889 a-b
2 brev från Butsch. NM.0051890 a-b
1 brev från C.W. Böttiger. NM.0051890 c
6 brev från F.F. Carlsson. NM.0051891 a-c, NM.0051892 a-c
1 brev från R. Cederström. NM.0051893 a
1 brev från A.J. Cnattingius. NM.0051893 b
1 brev från C.A. Cornelius. NM.0051894 a
1 brev från Joh. Dillner. NM.0051894 b
16 brev från P. Fahlcrantz. NM.0051895 a-b, 0051896 a-b,00 51897 a-b, 0051898 a-b, 0051899 a-b, 0051900 a-b, 0051901 a-b, 0051902 a-b
1 brev från P. Fjellstedt. NM.0051903 a
1 brev från F.M. Franzén. NM.0051903 b
2 brev från E. Fries. NM.0051904 a-b
2 brev från A. Fryxell. NM.0051905 a-b
1 brev från S.E. Hallencreutz. NM.0051906 a
2 brev från C.E. Hallström. NM.0051906 b-c
2 brev från H. Hamilton. NM.0051907 a-b
3 brev från J.J. Hedrén. NM.0051908 a-c
1 brev från C.J. Heurlin. NM.0051909 a
1 brev från B.E. Hildebrand. NM.0051909 b
19 brev från H.O. Holmström. NM.0051910-0051916
2 brev från H.G. Hultman. NM.0051917 a-b
1 brev från von Humboldt. NM.0051917 c
3 brev från M. Huss. NM.0051918 a-c
1 brev från I. Hwasser. NM.0051919 a
5 brev från A.E. Knös. NM.0051919 b-c, 0051920 a-c
4 brev från L. Landgren. NM.0051921 a-b, 0051922 a-b
1 brev från Lindgren. NM.0051922 c
2 brev från C.G. Malmsten. NM.0051923 a-b
1 brev från C.G. Malmström. NM.0051923 c
3 brev från L. Manderström. NM.0051924 a-c
3 brev från H.M. Melin. NM.0051925 a-c
1 brev från D.G. Monrad. NM.0051926 a
1 brev från S. Nilsson. NM.0051926 b
1 brev från J.A. Posse. NM.0051926 c
10 brev från H. Reuterdahl. NM.0051927-0051930
2 brev från C.E. Scharling. NM.0051931 a-b
1 brev från F.V. Scholander. NM.0051931 c
1 brev från G.A. Sparre. NM.0051932 a
1 brev från Chr. Stenhammar. MN.0051932 b
1 brev från Stierneld. NM.0051932 c
2 brev från A.N. Sundberg. NM.0051933 a-b
1 brev från O. Tullberg. NM.0051933 c
3 brev från J.H. Thomander. NM.0051934 a-c
1 brev från P.E. Thyselius. NM.0051935 a
1 brev från G. Unonius. NM.0051935 b
4 brev från P. Wieselgren. NM.0051935 c, 0051936 a-c
10 brev från af Wingård. NM.0051937-0051940
Brev från Anjou
1 brev till C. Cramér.
2 brev till T. Hagberg. NM.0071530 a-b
1 Tidningsklipp
 
14Ap-Ax
Appelberg, Karl Magnus (1826-1896) Fältläkare
1 tillfällighetsdikt å visitkort till Jenny Scherdin
Appelman, G.G.
Resolution 1718
Arbin, Axel G. von. General-Fält-Tygmästare
1 brev till krigsrådet C.D. Forsberg
1 brev till Hägerflycht
1 brev till Wetterling
1 brev till okänd
Arbo, Peter Nicolai (1831-1892)
1 brev till okänd. NM.0047245 a
Arckenholtz, Johan (1695-1777)
1 handl. dat. Cassel 1763 till Hommel. NM.0054950 c
1 kort biografi rörande A.
Areen, Ernst E.
Excerpter m.m. 1943/199
Arfwedson
1 brev, på franska
Arfwedsson, Carl Abraham (1774-1864)
1 brev dat. 1830
1 brev till Herr Grefwe1827
Arfwedson, Carl David (1806-1881)
1 brev till Dalman
1 brev till Forsberg
Arfvedsson, E.
1 brev till Jonas Österlingh, dat. Srengnes 1682
Arfvidsson, Carl Johan
"Önskan från en ung christendoms broder till sin ömma moder på dess namnsdag 1822"
Arfwidsson, Nils (1802-1880)
5 brev till Christian A. och hans hustru. NM.0081689 a-e
1 brev till W.E. Dalman
1 brev till krigsrådet Forsberg
1 brev från J. Börjesson. NM.0029064 e
1 brev från A-S. Grafström. NM.0029063 c
1 brev från P.H. Malmsten. NM.0029064 d
3 brev från Otto Munck. NM.0029065 a-c
1 brev från A.G. Oxenstierna. NM.0029063 e
6 brev från C.G. Qvarnström. NM.0029066 a-f
1 brev från Ph. Von Saltza. NM.0029064 c
1 brev från N.H. Sjöborg. NM.029063 a
1 brev från J.H. Thomander. NM.0029067
1 brev från P. Wisselgren. NM.0029063 b
1 brev från L.Ht. å baksidan dagboksant. av A. NM.0081731
Manuskript av A:
"Teaterbilder från fordom. Den första framropningen (Almlöf)" NM.0029062
"Fr. v. Schiller" NM.0027940 a
"Liberté, Egalité, Fratenité. politiska betraktelser" NM.0027940 b
"Vestaler" NM.0027940 c
"Miscellaneo" NM.0027940 d
Biorafiska anteckningar m.m:
Biografiska notiser om Nils A. NM.0081731
"Till brodern N. A. vid dess älskades makas grav av Ingelman" NM.0081731
"Till N.A. vid dess Charottes död" Dikt av O.F. NM.0081731
"Drömmen" Vers av okänd. NM.0081731
"Promemoria över ansökningar till asylet" NM.0081731
"Förnuftets bane" NM.0081731
"Att införas i Riksdags Tidningen 1839. NM.0081731
"Chareacteristik av en bland mina bästa vänner" NM.0081731
"Om proportionerne" NM.0081731
"Triumviratets gemensamma utgifter från Paris till Rom" NM.0081731
Diverse:
Rekommendationsskrivelse, fransk 1837. NM.0081731
Handling rörande Riksgäldskontoret. NM.0081731
Skämtsam lista å publikation. NM.0081731
protokollsutdrag 1867
(se även Ämnessaml: Diplom och fullmakter vol 3)
Arfvidsson, Sophie Christine (1814-1873)
2 brev till hennes syster. NM.0081960 a-b
Arfvidsson, C.S.
1 brev 1836
Arlberg, Fritz (1830-1896)
1 brev till okänd, London. NM.0081676
Armfelt, Gustaf Mauritz (1757-1814) Diplomat
3 brev till H. Hammarberg. NM.0067566 a-b, 0071738
1 brev till F.S. Silverstolpe. NM.0014804 c
1 brev till Zibeth, Paris. NM.0018555 b
1 brev till okänd, Vennesborg-
1 brev till okänd, i avskrift.
1 kvitto, Florence 1793
Armfelt, Alexander. Minister
1 brev till dr. J.E. Waaranen i Moskva 1863
Armsköld, Anna
Förteckning på A:s frälsegods, belägna Östergötland 1703-06. 1938/002 (6-7)
Armstrong, William. Sir. uppfinnare av 100-tons kanonen
1 brev till Frk. Kalmberg
Arnberg, Elisabeth (Elise) född Talén. Porträttmålare
1 brev till Jenny Kalmberg
1 kuvert med påskrift
Arndt, Ernst Moritz (1769-1860)
1 brev till Karl Lappe. NM.0022245
Arnoldson, Karl Oscar (1830-1881) Operasångare
2 brev till Signe Hebbe
1 visitkort med påskrift
Arpi, Oscar Adalrik (1824-1890) Fil. dr. Tonsättare
1 brev till Octavia Carlén
Arpi, Rolf
2 tryck "Om forntidsskildringar av Carl Silver i Östh. Tidn.
Arrhenius, Johan (1811-1889) Professor
1 brev till F. Bergstedts bokhandel i Motala
"Rikets Ständers förordnande för Professorn A. att vara ledamot i Tryckfrihets Komitéen. 1866.
Arsenius, Johan Georg (1818-1903) Målare
1 brev till J. Böttiger
1 brev till H. Bukowski
1 brev till A. Hazelius
1 brev till herr Konservator
1 hembud, till Fören. Nord. Konst.
Artôt, Désirée (1835-1907) Belgisk sopran
1 brev till Signe, Aalborg 1883
Arwidsson, Adolf Ivar (1791-1858) Bibliotikare
1 intyg för W. Malm
1 förteckning
1 pass för h.h. Johanna Carolina Armfelt 1838
Aschan, Johan Lorentz (1772-1856)
1 brev till D.F.C. af Pontin. NM.0061142 b
Askelöf, Joh. Kristoffer (1787-1843) Publicist
1 Fragment av ett brev. NM.0017609 q
1 handling till Generaldirekt. för fängelse och arbetsinrättningar i riket
Asker, Lars Fredrik. Prost
1 Anteckningsbok
Aspegren, Louise (1844-1923)
2 Svampböcker samt ett fotografi på L.A. 1963/032
Aspman, Olof
1 brev, Sundsta 1785
Atterbom, P.D.A. (1790-1855) Författare
4 brev till Joh. Dillner. NM.0053958 a-d
2 brev till Joh. Dillner. NM.002053 b
1 brev till J.A. Hagelin. NM.0018574 a
1 brev till fru E. Keyser
3 brev till Ida Meves, född Lappe. NM.0075069 a-c
1 brev till okänd. NM.0018584 c
1 brev till okänd 1853, med ett vidfäst "Bellman manuskript, trol original"
1 brev till okänd 1854.
1 brev från af Wetterstedt 1816 i avskift.
Diverse av Atterbom:
Per Daniel Atterboms autobiografi 1809. NM.0022531
2 dikter "Sångarlott" & "Tålamodet" NM.0022530 a-b
1 meddelande ang. återgång av subskription å föredrag över Sv. Vitterhetens historia. NM.0022193
"Partant pour la Syrie" i Atterboms översättning och med noter/tidningsklipp
Aulin, Lars Axel Alfred
1 brev från A. till Hr. Professor (på Tyska). NM.0027194 c
Aurivillius, Magnus (1673-1740) Kyrkoman
"Personalier öfer Superintendenten Herr Doctor Magnus Aurivillius.......1740.
Aurivillius, Per Fabian (1756-1829) Författare
1 brev till okänd 1806. NM.0022663 (47)
1 brev till okänd 1820. NM. 0082837
Austrup
1 meddelande ur ordenscapitulet, Kjöbenhamn 1887
Axelsson, Joseph
3 brev till Hovkamrer Jonas Österling 1681-1682
 
15B-Beckman
Baagoé, J.J.
1 brev till Prof. Thienemann, Köpenhamn 1837. NM.0054937
Backman, Gustav (1789-1871) Ryttmästare
1 brev till okänd
1 blyertsteckning
1 urklipp
Badin, Adolph Ludvig Gustaf Fredric Albert /Couschi/ (1747-1822) Kunglig favorit
1 brev till okänd
1 kvitto. NM.0060798 b
1 kvitto
Backer, Harriet (1845-1932) Norsk målarinna
1 brev till Anna Gardell
Baeckström, Arvid Fredrik (1881-1964) Museiman
2 brev från Axel Granlund. 1944/153
Bagge, Jacob
1 handskrift 1777
Baggesen, Jens Immanuel (1764-1826) Dansk skald
1 dikt "Trylleharpens Historie" 1818. NM.0070951 a
Bahr, Johan Fredrik (1805-1875) Kemist
1 bilett till K.A. Holmgren. NM.0043077 e
1 meritförteckning. NM.0043077 c
Banér, Johan (1596-1641) Fältherre
1 handskrift "Ekanaes manthael" NM.0044920 b
1 Handling 1632
Banér, Svante Svantesson (1624-1674) Friherre
1 handskrift 1659
Bang, O
1 brev, Paris 1856
Banks, Sir Joseph (1743-1820) Engelsk naturforskare
1 brev till Adam Afzelius. NM.0022741
Barfoth, A.E. Rektor
1 studentbrev "Juramentum studiosorum" ego Johannes Petrus Lundberg 1798. NM.0050452
Bark, Anton Augustin (1760-1822) Förste kabinettssekr. Envoyé i Polen
1 intyg 1812
Barnekow, Stanislas (1813-1897) Friherrinna
1 häfte "Fredrika Bremers spinnrock"
Barthelson, Fr. Redaktör
2 brev 1883
Bary, David
1 handskrift till Konungen, odat.
Bastian, Adolf (1826-1905) Tysk resande och etnolog
1 brev till F. Liebrecht 1873. NM.0064720
Bauck, Carl Vilhelm (1808-1877) Tonsättare
1 handskrift "Den nyare kyrkomusiken" NM.0022782
2 visitkort till Signe Hebbe
Bauck, Jeanna Maria Charlotta (1840-1926) Målarinna
1 hembud till konstföreningen i Stockholm
Bauman, N.J. Stadsläkare i Marstrand
1 brev från Biskop J. O. Lindström 1899
2 brev från Otto F. Stenbock 1900
1 brev från Axel P. von Rosén 1900
1 brev från Aug. Gyldenstolpe
Bazzoni, Giovanni (1816-1871) Kompositör
1 brev till Oscar Bensow 1838
Beck, Julia (1853-1935) Porträttmålarinna
2 visitkort, det ena med Amanda Kjellbergs namn
Beckman, Anders Fredrik (1812-1894) Teolog
1 brev till Ebba Themptander
1 brev till "Höglärde Herr Rektor"
1 utdrag ur Esaias
1 Kyrkorådsprotokoll 1884
Beckman, Ernst (1850-1924) Politiker, redaktör
1 brev till okänd
Beckman, Johan Wilhelm(1792-1873) Komminister, Hymnelog
Anteckningslista till B:s 80-årsdag
1 psalmopoeographia. "En utförlig beskrifning öfwer them som hafwa........" utarbetad av Lars Högmark -
NM.0023101
 
16Bellman, Carl Michael (1740-1795)
Contributitions-sedel etc. för Hofskreterare Enkan F. Bellman
Correspondence mellan Hr secreteraren Bellman och Schröderhejm vid Campementet i skåne år 1774
Originalmanus ?
"Då Fredman låg utanför Bancohuset........"
"Nu är jag modig/Morgonen"
"Backus aldrig bannar". NMAB. 1700.335. Utställd i plan 4. (se bilaga)
"Olympen"
" Se din son med ömt behag"
Anonyma skrivelser och dikter
Dikter och skrivlser av och om Bellman
Skrivelser och dikter med namn eller initialer
Korrespondans. NM.0035200, NM.0023132
Subsriptionslista till insamlandet af fond till upresandet af ett monument åt Bellman
Diverse bilder och färgtryck
Tidningsklipp
Tidningsurklipp, daterade
 
17Ber-Bern
Bergman, Karl
"Mina järnvägsminnen" Berättelser och hågkomster från och om en lång tjänstetid. 1960/114
"Historik över Jularbo järnvägsstation. 1960/114
Bernström, John
"Kommentar till Olaus Magnus bok 17-22. 1960/006
 
18Berg
Berg, Fr. Th. (1806-1887) Med.råd.
P.M. med upplysning rörande släkten Quiding 1877
Berg, Lina Carolina (1832-1903) Författarinna
1 brev till Frk. Themptander
1 Ps.148 "Allting lofve Herren"
1 visitkort
Berg, Joseph Albert Soult (1832-1916) Konstnär
1 brev till okänd
Berg, Isak Albert (1803-1886) Sånglärare
1 brev till sonen Albert. NM.0057186
1 brev till okänd
6 betyg. NM,0057182, 0057183 a-d, 0057184
1 fullmakt. NM.0057185
Bergh, Johan Edvard (1828-1880) Konstnär
1 kvittens
Berg, Carl Oscar (1839-1903) Generalkonsul
1 dikt
1 visitkort
1 tidningsklipp
Berg, Anna
13 brev från Thilda Landgren. 1938/156
Berg, Karl Johan (1819-1905) Politiker
1 brevkort till Jenny Kalmberg
Berg, Per Gustaf (1805-1889) Boktryckare
1 brev från C. Adlersparre
1 brev från Sophie Ahlbom
1 brev från N.J. Andersson
4 brev från N.J. Andersson
15 kvitton Från N.J. Andersson
1 brev från Edv. Bergström
1 brev från Joh. Berwald
1 brev från A.J.F. Bruzelius
1 brev från Carl Wilhelm Böttiger
5 brev från Octavia Carlén
1 brev från C. Deléen
1 brev från Richard Dybeck
5 brev från R. Dybeck
1 brev från J. Eklund
9 brev från Hillevid Flach
2 brev från Ph. von Saltza
1 brev från E.G. Geijer
10 brev från A.A. Grafström
1 brev från C.P. Hagberg
1 brev från L.J. Hierta
1 brev från A. Holmberg
1 brev från Joh. Johansson
1 brev från Aug. Klingspor
10 brev från A. Lindeberg
27 brev från Anders Lundquist
2 brev från G.H. Mellin
1 brev från J.J. Nordström
9 brev från Johan Nybom
1 brev från Er. Gust. Oxenstierna
3 brev från Georg Scheutz
4 brev från Elias Sehlstedt
8 brev från G.M. Stiernswärd
2 brev från Ulrika Strussenfelt
4 brev från Vilhelmina Stålberg
3 dikter av Vilhelmina Stålberg
5 brev från V.E. Swedelius
8 brev från G Swederus
1 brev från A.G. Thersner
19 brev och kvitton från Olof Wingqvist
Berg, Theodor von (1790-1874) Greve
1 brev till madam Carlberg
Tidningsklipp
 
19Bergström
Bergström, Axel Gustaf Eugéne (1858-1936) Fil. dr. 1951/078
14 brev från Hjalmar Branting
2 brev från Tor. Hedberg
1 brev från Oscar Levertin
3 brev från Karl Staaf
Hyllningsdikt till rektor Carl Svedelius
Handlingar rörande B. och skilda medlemmar av hans släkt
2 ex av "De la construction en francais moderne"
Bergström, Per Axel (1823-1893) Stadsråd
1 brev 1881
1 brev odat.
Tidningsklipp
Bergström, Axel. Sekreterare
Förteckning på en samling oljefärgstsvlor m.m. fordom tillhört A.B.
Bergström, JahAug. Vilh. (1856-1905) Vissångare
1 biografi förf. av N. Keyland
Bergström, Richard (1828-1893)
1 brev 1884
6 blad anmärkningar till Svenska folkvisor
19 blad manuskript till sagor m.m. NM.0080413 e
 
20Bee-Bey
Beer, J.A. (1792-1834) Konsertmästare
1 brev till Krigsrådet C.F. Forsberg
Beijer, J.W.
Resolution 1825. 1952/029
Bellman, Johan Arendt. D.Ä. (1664-1709)
10 brev till postinspektör J. Brandberg i Falun
Bendix, Julius (1818-1871) Tonsättare
2 respass 1849,1856
3 intyg 1848,1850
Benedicks, Emma (1826-1895) Donatris
1 brev till Ida Benedicks. NM.0081645
Bengtsson, Johan
1 brev till Jonas Österlingh 1686
Bengtsson, Kjell & Thofeldt, Georg
1 manus "Bilder från Hällefors finnmark" KFUK-KFUMs riksförbund 1979. 1979/103
Bennich, Nils Axel Gustafsson (1817-1904) Generaltulldirektör
1 brev dat. 1880
Bensow, Oscar
1 brev dat. Helsingfors 1886
1 vers "Trollspegeln"
Berch, Anders (1711-1774) Nationalekonomisk författare
3 utanskrifter till hans samling av oceonomica
Berencrentz, A.
1 dikt "Vid Lützen"
Berendsson, V
4 handlingar till J. Österling, 1680-tal
Berg, Gösta
1 brev till O. Gyllenhaal, 1981 rörande gorån och goråjärn. 1981/024
Berg, G:son Ruben
2 skrivelser till R.B. 1987/013
Bergen, Carl von
P.M. till uppsatsen "Svensk översättningskonst" 1870
Berger, Kristina Charlotta (1784-1852) Författarinna
1 "Logogryphe" verrificerad. NM.0064900
1 brev till fröken Strussenfeldt, 1850
Bergenschöld, E.G.
1 brev till president Bötzell, 1841
Bergfalk, Per Erik (1798-1890) Universitetslärare
1 brev till B. Cronstrand. NM.0017404 a
1 brev till O.E. Carlsund. NM.0045213
1 brev till okänd. NM.0056674 b
1 brev till Almberg
Bergreen, Andreas Peter (1801-1880) Dansk musiker
1 biljett till Rasmussen. NM.0040324
1 biljett till H. Schjödt. NM.0019962
Bergius, B. Kommersråd
1 brev, dat Berlin 1835
Berglund, Anna. (1857-1946) Konstnär
"Fråg bok"
"Upplysning om menniskornas lefnad och bekymmer i denna verlden" med illustrationer
"Denna tafla ut märker kärleken hos menniskan" illustrerad
Berglöf, Agnes. Presidentska
Brev m.m. från svenskbybor. 1951/018
Berglöf, Joh. Eric.
2 kvittenser, dat. 1840. 1946/154
Bergman, B.C.
1 biljett till L. Potan
Bergman, Carl Johan (1817-1895) Författare
1 dikt "Allt stort och skönt"
1 dikt "Du som har rest uti så många land"
1 visitkort
Bergman, Elise (1842-1924) Konstnär
1 hembud till Fören. f. Nord. konst. 1875
Bergman, Fred.Wilh.
1 inbjudning, 1838
Bergman, F.G. (1812-?) Tysk professor
1 brev, dat. 1866
1 brev, dat. 1887. NM.0064720
Bergman, Karl Vilhelm (1820-1857) Litteratör
1 brev till C.A. Adlersparre
Bergman, Olof
Bröllopsmåltid å "Lilla Sällskapet" 1840, räkning. 1951/108
Bergman, Torbern Olof (1735-1784) Naturforskre
3 brev till J. Afzelius Arfvidsson. NM.0022740 f-h
Bergsjö, Wilhelm. Dansk författare
1 brev till frök. Blich 1881
Bergstedt, Erik (1760-1829)
1 brev till Adlerstråhle
Bergstedt, Mathilda (1861-1917)
2 brev till Elisabeth Gorrlieb. Kopior
Bergstedt, Karl Fredrik (1817-1903) Politiker
1 brev till B. Cronstrand. NM.0017405 a
1 brev till U. von Strussenfelt.
1 brev till okänd.
Bergstrand, Karl Erik (1830-1914) Geolog
1 brev till V. Meves. NM.0075075
1 brev till okänd
Bergstrand, Per Emanuel (1834-1890) Lantmätare
1 autograf 1877
Bergstrand, Per Vilhelm (1807-1874) Präst, författare
"Hebreisk grammatik i sammandrag"
"Formler, regler, uppgifter och tabeller"
"Strödda anteckningar i chemi, anatomi och medicin"
"Det medlersta Sweriges eller Swea rikes Flora efter årstiderna"
"Edda eller Skandinaviens hedniska gudalära"
"Jesu Christi förnämsta levnadsomständigheter förutsagda...."
" Om den högre geomitrien"
Bergstrand, Wilhelm. Häradshövding
1 brev till A. Ahnfelt. 1881
Berlin, Nils Johan (1812-1891) Kemist
1 brev till O.E.L. Dahm. NM.0039340 a (se Dahm)
1 brev till Herr Landshövding
1 brev till okänd
1 intyg
1 självbiografi
Förteckning över "Tryckta arbeten". NM.0087185
Berling, Elvir & Alice
1 biljett, 1901
Berling, Edvard V.(1813-1883)
1 brev till Kapten Svanberg. NM.0022668 a
2 brev till okänd
Bernadotte, Oscar
1 brev till E. de Dobeln, dat. Pau 1874
Bernhoff, Ingeborg
1 manus "Märkvärdiga minnen" kopia. 1979/084
Beronius, Carl. Bergverks direktör
1 brev, skrivet på tyska, odat. NM.0054951
Bervald, Johan (1787-1861) Kompositör
1 kvitto
Bervald, Joh. Kapellmästare vid Kungl. Operan
1 permissionsansökan 1835
Berzelius, Elisabeth. friherrinna
2 rese pass, 1853,1858
Berzelius, Jöns Jakob (1779-1848) Kemist
1 brev till S. Liljeblad. NM.0025364
1 brev till J.G. Gyllenkrok. NM.0054832
1 brev till A. Aurelius. NM.0057317
3 brev till A.F. Svanberg. NM.0022207 a-b, 0022208 b
3 brev till N.C. Celander. NM.0029334 a-c
1 brev till C.H. Boheman. NM.0022263 a
2 brev till Samuel Grubbe. NM.0022883 a-b
1 brev till A.L. Fahnehjelm. NM.0057086
2 brev till Axel Erdman. NM.0022868
1 brev till Cronstrand och Selander. NM.0029334 e
1 brev till Ruckman. NM.0018600 a
1 brev till löjtnant Svanberg. NM.0025566 a
2 brev till Södermark. NM.0056621
1 brev till Wilhelmina Poppius. NM.0018564 a
5 brev till okända. NM.0029334 d, 0072481, 0061141 c, 0022207 c, 0022208 a
1 biljett till fru H. Mosander. NM.0057033
1 förteckning över insänds föremål av dr. Giesti. NM.0022263 b
1 intyg
1 dödnotifikation, 1848. NM.0038920 a
1 rekommendationsskrivelse för Palmstedt. NM.0022485
1 visitkort
1 vers till B:s resväska, skriven av hofrättsråd. F. Järta. NM.0047199 b
1 karta över Kristiania. NM.0047200
Beskow, Bernhard von, (1796-1868) Skald
1 brev till C. von Felitzen. NM.0018481 d
1 brev till Räntmäst. Muller.
1 brev till Koppartryck. Spong. NM.0031380
2 brev till O.J. Södermark.NM.0018563 e, 0056623 b
1 brev till Sam Grubbe. NM.0022878 d
2 brev till A. Grafström. NM.0018581 b-c
1 brev till Johan Nybom.
2 brev till J. A. Hazelius. NM.0018573 c
1 brev till Professor Fahlcrantz. NM.0022795 b
1 brev till okänd. NM.0017609 z
1 brev till okänd. NM.0057085
1 brev till okänd.
1 brev till Hofmarskalk Flach
1 brev till okänd.
1 brev till Carlén
1 visitkort
1 inbjudning till Gabriel Ödmann att bevista Svenska Akademiens sammankomst 1867. 1964/058
Beskow, Gustaf Emanuel (1834-1899) Pastor
1 brev till Themptander.
1 brev till okänd.
1 "Högmässan på 1 sönd. efter Påsk"
1 veckotidning Svalan
Tidningsklipp
Beur, Herborg
1 brev till dottern Ericha Petra, 1860. 1980/020
Beurling, Samuel
1 brev till Elisabeth Suck, 1736.
Beyen, B
1 brev till professor Fahlcrantz, Brussel 1828.
 
21Bi-Bl
Bielke, C.G.
1 brev till Erik Fisk, 1731. NM.0044974 c
Bielke, N.
1 handskrift, kontrakt rörande Långtora by 1692. NM.0031014
Bielke, Nils (1792-1845)
1 brev till "Pastor"
Bielke, S.
1 brev till okänd, Geddeholm 1709. NM.0044974 a
Bjelke, Thura Gabriel (1684-1763)
1 köpebrev.
Bildt, Diedric Anders Gilles (1820-1894) Ledamot av Riksdagen
1 brev till okänd.
1 brev till Kyrkoherden i Hedv. Eleonors församl.
1 brevfragment.
3 urklipp.
Bielenstein, Martha
"Nachtrag zu Holzbauten und Holzgeräte der Letten"
Billberg, Gustaf Johan (1772-1844) Naturhistoriker
1 brev till C. Heymann. NM.0054951 a
1 brev till Ruckman. NM.0018601 a
Bille, Steen
1 brev från professor Keiser Köpenhamn.
Billing, Anna
1 brev till Jenny Kalmberg, 1901.
Billing, Axel Gorrfrid Leonard (1841-1925) Biskop
1 vigselbevis för löjtnant Gahn och Alice Silverstolpe.
Billing, Lars Teodor (1817-1892) Landskapsmålare
1 brev till W.F. Dalman.
2 brev till okända.
Bissen, Herman Vilhelm (1798-1862) Dansk bildhuggare
1 handskrift "Statuer til Dronningens Treppe paa Christiansborg Slot" NM.0021385 c
Björck, O. Löjtnant
1 brev till okänd (friarbrev) 1817. 1963/044
Björkholm, Georg
1 manuskrpt "Om åldermännen i det lovliga skomakareämbetet i Köping" kopia. 1982/021
Biörklund, Isaac. Professor
1 ansökan om pass 1728.
Biörling, Gustav
1 handskrift, dat. Säter 1753.
Biörnmarck, Abraham von (1698-1776) Generalmajor
Handlingar rörande B:s adelskap och sköldebrev, även avskrift. 1948/161
Bjursten, Anders Herman (1825-1866) Skald
14 brev till A. Sundén. NM.0061315 a-m
1 brev till J.G. Carlén.
1 brev till M.J. Crusenstolpe.
1 dikt "1809 års män och Grefve C.H. Ankarsvärd"
1 dikt "Bernhard Malmström, Elegi"
1 vers till Jenny Kalmberg.
1 kvitto.
1 poesi till Charlotte Crusenstorpe.
4 minnesord rörande Prinsessan Sophia, Prins Oscar, E. Flygare, A. Åström. NM.0084738
3 tidningsklipp.
Björck, Svensson Sven (1777-1815) Skald
1 brev till biskopinnan. NM.0021111b
Björkegren, Olga
1 brev till okänd.
Björkman, C.A.
1 brev till C.H. Hägerflycht
Björkner
1 brev till "Commerce Rådinnan" 1800. NM.0021110 e
Björling, Emanuel Gabriel (1808-1872) Matematiker
2 brev till okända. NM.0022668 c, 0042025 d
3 fullmakter
Björn, G
1 vers "Namnsdags gratulation på Olof dagen" 1846. NM.0022147 a
3 vers "Nyårs önskan på det nya året" 1847,1849. NM.0022147 b-d
Björnmark, Nils Peter (1741-1813) Generalmajor
1 meddel. Christianstad 1813
Björnson, Björnstjerna (1832-1910) Skald
1 brev till Langlet. NM.0024734 e
1 sida manus. NM.0026437
2 brevkort
Björnstjerna, Carl Magnus Ludvig (1817-1888)
2 brev till "Överstelöjtnanten"
1 urklipp
Björnstjerna, Johan Magnus (1805-1898) Statsråd
1 brev till okänd.
1 intyg.
1 biljett.
Björnstjerna, Magnus Fredrik (1779-1847) Statsman
1 brev till B. Cronstrand.
4 brev till okända.
Björnstjerna, Oskar Magnus Fredrik
1 brev till Apotekere R. Kalmberg.
1 brev till General C.H. Hägerflyckt.
2 brev till F.W. Meves. NM.0075075
Björnstjerna, Roger Magnus Eug. (1827-1910)
1 brev, 1864.
1 fragment av brev.
1 visitkort.
Blackstadius, Johan Zackarias (1816-1898) Målare
1 brev till okänd. NM.0022423 c
Blanche, August (1811-1868) Skald
1 brev till Hulda Agardh.
1 brev till Charlotte Crusenstolpe.
2 brev till rektor Dahm. NM.0039341 a, 0039344 c
1 brev till Matth. Ebeling.
1 brev till boktryck. Ebeling.
1 brev till juvelerare Ch. Hammer från J. Carlstedt.
1 brev till Michael Haqvinius från Ludvig Zetterholm.
1 brev från Ch. Hammer.
1 billjett till Demontovitz. NM.0072256
1 biljett till artisten Herlin.
1 biljett till Stjernström.
1 kvitto. NM.0074875
"Profbladet eller Frihetens lön" dramatiskt skämt.
Fragment av skådespel och berättelser.
Tidningsklipp.
Avskedsfesten för B. i berns salonger 1863.
Blanche, Thore
3 brev till Emelie Flygare Carlén.
Blasius, Johann Heinrich (1808-1870) Tysk naturforskare
1 brev till konservator Meves. NM.0022244 f
Blees, Jakob
1 tackbrev, Uppsala 1901.
Blix, Thorsten och Ellen Öhmark
1 brev från Gustaf Lanelius till Ellen 1899. 1933/006 (201)
3 brev från Gustaf Lanelius 1899. 1933/007-9 (201)
Blommér, Nils Jakob Olsson (1816-1853) Målare
1 brev till Roberg eller Andersson. NM.0038924 a
1 brev till Malm. NM.0072482
(Diverse skissböcker m.m. deponerat i Malmö museum)
Bluhme, Johannes Bartolomeus (1681-1753) Tysk hovpredikant
1 breve till G.A. Francke. NM.0054938
Blumm, G
1 brev till okänd, Paris 1846.
 
22Billmark, Carl Johan (1804-1870) Tecknare
1 brev till "Broder Otto" dat. Paris 1863. NM.0022301 a
1 brev till ""Högvälborne Baron" dat. Paris 1863.
1 brev till "Käraste Otto" dat. Paris 1867. NM.0022301 b
1 brev till "Broder Otto" dat. Paris 1869. NM.0022301 c
1 brevfragment till Blanche
1 brev från Robert Acrell. NM.0021844 a
1 brev från M.G. Anckarsvärd. NM.0021845 c
1 brev från. Fr. Boije. NM.0021850 a
1 brev från J. Boklund. NM.0021843 c
1 brev från Fr. Droinel. NM.0021850 d
1 brev från J.E. Ericsson. NM.0021848 b
1 brev från F. Fagerlin. NM.0021847 c
1 brev från C.J. Fahlcrantz. NM.0021843 a
1 brev från C. Forsell. NM.0021850 b
1 brev från V. Gegerfelt. NM.0021847 b
1 brev från A. Hammerik. NM.0021844 c
1 brev från V. Hebbe. NM.0021849 b
1 brev från A. Lindegren. NM.0021846 b
1 brev från E. Lundgren. NM.0021848 a
1 brev från Th. Lundh. NM.0021848 c
1 Brev från J.P. Molin. NM.0021847 a
1 brev från Nyström. NM.0021843 b
1 brev från C. G. Qvarnström. NM.0021846 a
1 Brev från L. Ruben. NM.0021844 b
4 brev från F.W. Scholander. NM.0021852 a-d
1 brev från L.P. Sillén. NM.0021849 c
1 brev från E. Stjernström. NM.0021845 a
1 brev från Josef Stäck. NM.0021846 c
4 brev från Johan Vilhelm. NM.0021851 a-d
1 brev från Wickenberg. NM.0021845 b
 
23Bo
Bock, Karolina Sofia, F. Richter (1792-1872) Skådespelerska
1 brev dat. Sthlm 1855.
Bodisco, André de (1792-1856) General major Attaché vid Ryska del. i Sthlm
1 brev till Louis de Paban
Bodom, Erik (1829-1879) Norsk målare
1 kvitto dat. Dürseldorf 1872. NM.0047241 b
Boethius, Daniel
1 brev till Carl Didrich Hierta, dat. Danmark 1808. NM.0022663 (70)
Borg, Elsa Dionysia (1826-1909) Missionsledarinna
1 brev till Hilda Vennberg
1 kortbrev till Hilda Vennverg
Boheman, Carl Henrik (1796-1868) Naturforskare
1 handskrift "Om bernsten och de i densamma inneslutna insekterna" NM.0022258
Biografiska uppgifter om honom själv. NM.0022255
Förteckning över efter B:s uppkallade insekter. NM.0022256 a-b
1 brev från Lars Hierta 1832
1 brev från L. Löwenadler 1835
1 brev från C.G. Berg 1835
1 brev från Gabr. Poppius 1848
1 brev från Ch. Fraisse 1852. NM.0022259 a
1 brev från Reiche 1856
Boheman
1 brev dat. 1811
Boheman, Karl Adolf Andersson (1764-1831) Mystiker
1 brev dat. Altona 1829. NM.0022261 a
1 brev dat. Hamburg 1830. NM.0022261 b
Boie, F.
1 brev till konservator Mewes 1843. NM.0022244 g
Boije, af Gennäs (1773-1857) Militär
1 brev till Carl Johan Billmark. NM.0021850 a (se C.J. Billmark)
1 brev till krigsrådet Forsberg
Boklund, Johan Kritoffer (1817-1880) Historiemålare
5 brev till konstnären K. Baade. NM.0061012 a-e
1 brev till Billmark NM.0021843 c (se C.J. Billmark)'
1 biljett till Wallander
1 brev till Fahlgren
1 henbud av konstverk
Minnestal över B. i avskrift
Bolander, Martin
1 dikt "Klockor på Skansen" 1892
Bolander, Sofia (1807-1869) Författarinna
1 brev dat. Gbg. 1869
Bolinder, C.G.
1 brev till L. Paban 1858
Bolmrich, Johan
1 brev till Sara Larsdotter 1630. NM.0024734 a
Boman, (släkt)
Johan Fredrik. Regementskommissarie
Generalorder i Sveaorden 1833. 1935/163 (4)
Kallelsebrev från sällskapet Par Bricole 1835,1836. 1935/163 (5-6)
Utnämningsbrev från Sveaorden 1837. 1935/163 (7)
Konsitutorial 1842. 1935/163 (8)
Meritförteckning. 1935/163 (9)
Respass 1854,1856. 1935/163 (10-11)
Notafikationskort 1866. 1935/163 (12)
Flyttintyg 1840. 1935/163 (2)
Johan Fredriks hustru Emilie Sophie Tallberg
Äktenskapsförord 1831. 1935/163 (3)
Prästbetyg 1874. 1935/163 (13)
Läkarintyg 1883. 1935/163 (14)
Notafikationskort 1884. 1935/163 (15-16)
3 brev från Therése (dotter) 1883-1884. 1935/163 (17-19)
8 brev från Emilie Sofia In de Bétou 1864-1875. 1935/163 (20-27)
6 brev från olika personer 1853-1879. 1935/163 (28-33)
2 tal vid Johan Tallbergs bgravning 1879. 1935/163 (40-41)
Johan Emill Boman (son)
6 handlingar rörande Johan Emil 1848-1860. 1935/163 (34-39)
Anders Boman
Rekomendation 1818. 1935/163 (1)
Maria Ulrica Axelsson (Hennes mor var född Tallberg)
9 handlingar rörande Maria Ulrica 1854.1866. 1935/163 (42-49)
Bonde, Maria Gustava F, Gyllenstierna (1672-1737) Grevinna
1 gåvobrev 1706
Bonde, Gust. Trolle (1842-1909) Greve
1 brev till P.E. Lindahl
1 brev till herr Kapten
1 brev till Hallgren
1 brev till herr Doktor
Bonde, Carl (1813-1895) Överstekammarjunkare
2 brev till Bokhållaren Alb. Sundberg. 1969/066
1 brev till P.E. Lindahl
1 biljett
Bonde, Knut Filip (1815-1871) Överstekammarjunkare
1 brev till J. Granberg. NM.0064928 a
1 brev till Hebbe.
1 brev till W.F. Dalman.
1 brev till Roberg. NM.0022423 a
1 brev till Lektor Torslov.
4 brev till okända.
Bonde, Gustav Trolle (1802-1884)
1 brev, rekommendation för trädgårdsm. J.P. Wennström 1828
Bondesson, August Leonard (1854-1906) Vitterhetsidkare, Läkare
1 handskrift "Bålastuga i Halland"
1 handskrift, del av berättelse.
Bonnier, Albert (1820-1900) Bokförläggare
1 brev till J. Wetterlund
2 brev till J. Kalmberg
Bonnier, Karl Otto Bonnier (1856-1941) Bokförläggare
1 biljett till Augusta Kalmberg
Boom, Johan van (1807-1872) Tonsättare
1 handskrift
Borg, Johan. Inspektor vid Abbotsnäs
Anteckningar om väderleken 1850-1903. 1944/119
Bok rörande betningsarbeten m.m. 1944/120
1 anteckningsbok 1847-1884. 1955/045
Borg, Per Aron, Ossian Edmund (1776-1839, 1812-1892) Ledare för Manilla skolan
1 visitkort med bägges namnteckning
Borgaard, Carl (1799-1868) Dansk författare
1 handskrift, "Ludvig den Ellevte" tragedi i 5 akter av Casimir Delavigne. NM.0019741
Borger, C.M.
Avräkningsbok mellan Borger och Guldsmedsaktiebolaget. 1894-1896. NM.0218896
Bosin, A. (1840-1910) Teaterdirektör
1 brev till Birger Schöldström.
Boström, Kristoffer Jakob (1797-1866)
1 brev till F.V. Häggström. NM.0022759
Bouche, Karl de, (1845-1920) Tysk glasmålare
3 brev till T. Cederström.
Bournonville, Anton August (1805-1879) Dansk balettmästare
1 brev till Krigsråddet Forsberg
1 handskrift "Valdemar" original romantisk ballet i fyra akter av A.B. 1833. NM.0040090
 
24Bra-Bri
Brache, Helga de la (1817-1885)
En känd äventyreska, som utgav sig att vara en ättling till Gustav IV.
Hennes rätta namn var Aurora Florentina Magnusson.
1 kvittens 1875
Brahe, Nils Fredrik (1812-1850) Greve
1 fullmakt 1848
Brahe, Per d.y. (1602-1680) Statsman
4 handlingar 1647-1679. NM.0042301 c,e, 0075144
Brahe, Erik (1722-1756) Militär
Några rader med en psalmbok till Stina Piper. NM.0018558
Brahe, Magnus (1790-1844)
1 brev till C.A. Lind af Hageby. NM.0067570 a
1 brev till G. Adlersparre. NM.0067570 b
1 brev till okänd 1833. NM.0074059
1 brev till okänd 1835.
1 brev till okänd 1837. NM.0022879 a
1 brev till B. Cronstrand. NM.0017404 c
1 brev till okänd 1842. NM.0072483
1 brev till okänd 1839.
1 brev till A. Möllerhjelm.
1 kontraorder 1836
3 ämbetsskrivelser.
Brahe, Ebba
Hennes testamente i avskrift.
Brahe, A.
1 brev dat. Salsta 1838. NM.0024734 c
1 brev dat. Rydboholm 1844. NM.0024734 d
Brakel, Karl Adolf (1774-1861) Militär
2 brev till Ernst von Döbeln 1851.
Brambeck, Edvard (1843-1919) Bildhuggare
1 visitkort
Brandel, G.
1 brev dat. Berlin 1832. NM.0061140 c
Brandelius, Bengt Johan Gustaf (1833-1884) Målare
2 brev dat. 1863,1877.
Brander, Ottomar (1838-1914) Militär, Målare
1 brev till Fahlgren, dat Trossnäs.
Brandes, Georg (1842-1927) Dansk författare
1 brev till A. Ahnfelt 1877.
Brandt, Georg (1694-1768) Kemist
1 intyg 1736. NM.0022853
1 kontrakt 1763. NM.0022853
Brantenberg
"Passagerarens Brantenbergs resa emellan Strengnäs och Valskog.Episkt skaldestycke. NM.0022893 a
Brantenberg, J.H.
1 handskift rörande Alexander Sundbäck 1802.
Branting, Hjalmar
1 brev dat. 1884.
Bratt, Hedvig. Amanuens vid NM & Skansen
4 Brev till B.rörande anställningar på Skansen. 1946/211
Braun, Vilhelm von, (1813-1860) Skald
1 brev till okänd 1845. NM.0023134
1 fragment av brev till fadern. NM.0031908 b
1 fragment av brev till systern. NM.0031908 a
1 dramatiskt utkast "Carl Gustaf på Öland" NM.0047356
1 fragment av handskrift "Alexander och Amangondrottningen" NM.0031909 a
1 dikt "Bränwinet" NM.0031909 b
1 namnteckning 1844, NM.0010287
1 namnteckning under glas textad avskr. av B:s dikt "Farväl till min värja" NM.0035652
3 brev till bokhandl.Brudin.
1 brev till Gust. Hasselgren.
1 biljett till Widar (Carlén)
1 dikt till "Julia"
1 dikt till Bjursten.
Brauner, Johan (1667-1743) Landshöfding
1 skrivelse dat. Upsala 1730.
Breda, Karl Fredrik von (1759-1818) Porträttmålare
8 brev till Adam Afzelius. NM.0073032 a-b
Breda, Lucas von (1726-1799) Målare
1 brev till okänd 1794. NM.0018555 c
Bredberg, Erik Vilhelm (1787-1869) Justitieråd
1 brev till H. V. Bredberg. NM.0023372 a
1 P.M. rörande förslag till kyrkolag 1846. NM.0023372 b
Bredberg, Henrik Vilhelm (1819-1877) Ämbetsman
2 brev till E.V. Bredberg. NM.0023374 b-c
1 brev till okänd 1876
1 dikt "Till Stockholms snälla flickor" NM.0023374 a
Bredha, Severin?
1 handskrift till konungen 1754
Bredman, Johan (1770-1859) Astronom
1 brev till okänd med förteckning över jubeldoktorer. NM.0014803 e
"Juramentum studiosorum" ego Petrus Lindstén 1826
Brehm
1 brev till Mewes 1863. NM.0022244 a
Brehmer, Fredric. Harpenist
1 pass, Göteborg 1798. 1946/151 (19)
Breitholtz, C.G.
1 brev till C. Hägerflycht 1867
Bremer, Carl Fredrik (1770-1830) Far till Fredrika B.
1 skrivelse rörande arrendator Anders Andersson, dat. Årsta 1809.
Bremer, Fredrika (1801-1865) Författarinna
2 brev till Vendela Hebbe 1839.
2 brev till J.O. Södermark. NM.0056621 a
2 brev till N. Thomsen.
1 brev till P.A. Norstedt.
1 brev till Magister Bergman.
1 brev till Professor Qvarnström. NM.0023041
1 brev till Sofi Grafström. NM.0018560 a (se A. Hazelius arkiv F1D:1)
2 brev till Emilie Fl. Carlén. NM.0023135
1 brev till J.G. Carlén.
1 brev till O. Carlén.
1 brev till Adele Mörner. NM.0022549 b
1 brev till fru Erikson.
Fragment, "Enda ursäkt för att skrifva vers"
1 fragment av anteckningar från den grekiska resan.
1 visitkort med namnteckning.
1 handskrift "De märkvärdigaste åren af min lefnad"
Illustrerad Tidning 1864.
Bring, Johan Kristoffer (1829-1896) Diakonissanstalsföreståndare
2 brev dat. 1876,1890.
1 kvittens 1884.
Brinkman, Karl Gustav von (1764-1847) Skriftställare
2 brev till M. Ehrenström, f. Pollet. NM.0064924
9 brev till fru Sophia Muhrman. NM.0023277 a-i
1 brev till fru Pontin. NM.0061146 a
1 brev till J.A. Hazelius. NM.0018574 b
1 brev till okänd. NM.0018585 a
1 inköpslista. NM.0017609 s
1 inbjudningskort till prins Ferdinand af Preussen
1 brev till Askelöf .
1 brev till okänd.
 
25Bro-Brö
Broman, Carl. Major. 1963/019
Orlovssedel för Johanna UlrikaAndersdotter 1882. 1950/069
Karl XV:s namnchiffer
Ritning till sabel 1859
2 kontrakt
Underlag vid linjering
Broman, Erland Carlsson. (1704-1757) President i Kommerskollegium
1 brev rörande borgen för lån 1750.
29 handlingar m.m. rörande B:s trassliga affärer 1740-1756.
Brown, Marie A.
1 brev till frk. Kristner 1883.
de Bruce, Henric Adolf (1756-1813) Militär
1 skrivelse dat. 1780.
Bruhn, Anders (1778-1856) Biskop
1 brev till okänd. NM.0022882 e
Bruhn, J.N.
1 brev till okänd 1885.
Bruncrona, O.A.
1 brev till prof. Fahlcrantz. NM.0022796 c
Brunius, Jan
"Stockholms Målarämbete. Målarämbetets protokoll 1683-1684, 1702-1750" 1963/001
Brunius, Karl Georg (1792-1869) Konsthistoriker
6 brev dat. 1854. NM.0062538 a-f
2 brev till L.B. Falkman 1866.
Brusewitz, Gustaf Henrik (1812-1899) Målare
14 brev till J.A. Vinqvist. NM.0048162 a-m
1 brev till A.E. Holmberg (illustrerat)
1 dikt "Min trosbekännelse.
Bruzelius, Lotty
1 brev från Gerda Cederblom 1924. 1960/040
Bråkenhielm, J. Underståthållare i Stockholm
1 brev till okänd 1878.
Bråkenhielm, Per Reinhold (1796-1878) Matematiker
1 brev till Dahlman.
Brändström, Per(1771-1833) Generalmajor
1 brev till hustrun 1813, inneliggande gult sidenband.
Utdrag av brev skrivna under finska kriget 1808, samt lösa blad.
Brändström, Per (1803-1874) Generaldirektör
1 brev till A. Erdman 1854.
1 brev till okänd 1853.
1 tjänstledighetsbevis för löjtnant C. Linnell 1858. NM.0044975 b
Bröchner, Hans (1820-1875) Dansk filosof
2 brev till Julie Thomsen. NM.0020084, 0040266
 
26Burrau, Christian (1808-1887)
1 manus "Min biografi" fotostatkopia. 1966/027
 
27Bu-Bö
Bukowski, Henryk Machal Anton (1839-1900) Konstkännare
3 brev från Adlersparre, G.
1 brev från Adlercrutz, Axel.
1 brev från Ahnfelt, Arvid.
2 brev från Arsenius, Johan. (se Arsenius)
1 brev från Arsenius, John. (se Arsenius)
1 brev från Argais, José.
1 brev från Andnaga.
1 brev från d' Annay.
1 brev från Arnoldson, Oscar. NM.0067645
1 brev från Baker, Oscar.
1 brev från Benedetti, T.
1 brev från Benzon, Alfred.
5 brev från Berends, Axel.
1 brev från Beyer, Karol.
2 brev från Bielke, N.
1 brev från Bille, F.
8 brev från Bonde, Carl.
1 visitkort från Bonde, Fredrik.
1 brev från Bonde, Gust.Trolle.
1 visitkort från Bonde, Grevinna.
4 brev från de Bounder de Melsbuveck.
1 brev från Broström, G.
4 brev från Brusewitz, Z.
1 brev från Brunn, C.
1 visitkort från de Bulewski, Wanda.
1 brev från Bygdén, L.
2 brev från Böttiger, J.
1 brev från Callmander, R.
1 brev från Cantzler, J.O.
1 brev från Casparsson,O.R.
1 visitkort från Cederström, Emanuel.
1 brev från Cederström, Thure.
2 brev från Celsing, G.
1 visitkort från Chichkine, N.
1 brev från Christensen, E.
1 brev från Corbett, E.
1 brev från Danneskiöld, Samsö.
1 brev från Dachkow, P.
1 brev från De la Gardie, Axel.
1 brev från Demirgian, P.
1 telegram från Dickson, Fredrik.
5 brev från Dickson, J.F.
3 brev från Dickson, Oscar.
1 brev från Drake, A.
1 brev från Ehrenheim, von P.
1 brev från Ekbom, F.
1 brev från Engeström, née Bobrinsky.
1 brev, 1 visitkort från Erdman, Edvard.
1 brev från Evans, F.
1 brev från Faye, Fred.
2 brev från Friedlaender.
1 visitkort från Friedländer Th.
2 brev från Furstenberg, Pontus.
1 brev från Gideon,
1 brev från Gompery, H.
1 brev från Graesse.
1 brev från Granberg, Olof.
4 brev från Greville, G.
1 brev från Grill, A.
1 brev från Gustafsson, R.
3 brev från de Guell.
2 brev från Gyldenstolpe, L.
1 brev från Hamilton, G.M.
1 brev från Hammer, Ch.
1 brev från Hazelius, A.
1 brev från Hedin, Ad.
1 brev från Henckel, P.
1 brev från Henriqnes, H.
1 brev från Hildebrand, H.
1 brev från Häggström, F.W.
2 brev från Jeurling, Anders.
1 brev från Kann, A.
1 brev från Keindl, O.
1 brev från Klemming, G.E.
2 brev från Klinckowström, R.
1 brev från Kolennie, A.
1 brev från Krafft, G.
1 brev från Kramer von, A.
1 brev från Kronberg, J.
1 brev från Kymmel, N.
2 brev från Lagerberg, M.
1 brev, 1 visitkort från Larsson, V.
2 brev från Leijonhufvud, C. G-son.
1 brev från Lewy, J.A.
2 brev från Lind, J.
1 brev från Lundin, Cl.
1 brev från Mackenzie, C.
1 brev från Mazel, A.
1 brev från Mankell, J.
1 brev från Marchand, H.
1 brevkort från Montmorillon, L.A.
1 brevkort från Muller, Fr.
1 brev från Müller, Jos.
1 brev från Müller, Julius,
1 brev från Murray, Douglas.
1 reversal från Möllersvärd, C.H.
1 brev från Nagel, Joh. (se Nagel i B.O.M)
1 visitkort från Nordgren, Axel.
1 brev från Nyquist, O.
1 visitkort från Nyström, L.
7 brev från Odhner, C.T.
1 brev från Oppenheim, G.
3 brev från 'd Otrante, G.
1 brev från 'd Otrante, Th.
1 brev från Palmstierna.
1 brev från Patenätre.
2 brev från Peyron, A.G.
1 brev från Pick & Ratrerdorfer.
2 brev från Pioit.
1 brev från Piper, Ch. Em.
2 brev från Platen von, Ch.
4 brev från Platen von, C.
1 brev från Polkowski, H.I.
1 brevkort från Posse, Arv.
1 brev från Posse, Nils.
2 brev från Quennerstedt, Aug.
2 brev från Raab, H.
1 brev från Renstierna, M.
1 brev från Reischach, R.
1 brev från Rottschild, Nathalie.
1 brev från Salomon, M.
1 brev från Sander, N.F.
1 brev från Scharffenstein von, Scharff.
1 brev från Scharold.
3 brev från Segnave, W.F.
3 brev från Silfverschiöld, N.
2 brev från Silfverstolpe.
1 brev från Skytte, E.
1 brev från Smith, L.O.
1 brev från Stenersen, L.
1 visitkort från Stolpe, Hj.
1 brev från Stråle, G.H.
1 brev från Stynell, J.M.
1 brev från Tamister de, M.
1 brev från Taxis, Max.
1 brev från Thott, O.
8 brev , 1 visitkort från Tour de la.
1 brev från Törnå, O.
1 visitkort från Upmark, Gustaf.
1 visitkort från Wachtmeister, F.
1 brev från Wallenberg, Anna.
4 brev från Warburg, K.
1 brev från Wedel von, O.
1 brev från Weisse, A.
1 brev från Wennerberg.
1 brev från Wesselhveft, Joh.
2 brev från Wulff, Fr.
1 visitkort från Zahn von, Albert.
4 brev från okända
Officiella tackbrev, passignaturer, m.m.
Bull, Ole (1810-1880) Tonsättare, violonist
1 brev till okänd. 1860
Bunsler, O.
1 brev till I. Petré, Santiago 1825.
Burman, A.W.
1 brev från B. 1754.
Burr, A.
1 brev till P. Afzelius, 18/9-09. NM.0022742
Butsch, Johan Albert (1800-1875) Biskop
2 brev till C.R. Carlén.
1 brev till P. Lindstén.
2 brev till G. Lundblad. NM.0067179 a-b.
3 intyg och fullmakter. NM.0067175 a-c.
Byström, Johan Niklas (1783-1848) Bildhuggare
1 brev till Sergel 1811. NM.0018911.
2 brev till Fahlcrantz. NM.0017557 e, 0022797 a.
1 brev till Gabriel Lagergren. NM.0067551.
1 brev till Wetterling.
1 brev till Johan Erik Rydquist.
Byström, Oscar Fredrik Bernadotte (1821-1909) Musiker
1 brev till Hägerflycht
"Om psalmer och hymner"
Bååth, Albert Ulrik (1853-1912) Skald
1 dikt "En kungakrona"
Bååt, J.L.
1 brev till KB:s låneexp 1883.
Bäck, Abraham (1713-1795) Läkare
1 nota .
Bäckgren, G.
1 kuvert med anteckningar. 1960/033
Bäcklin-Svedberg, Jane.
Firman Bäcklins möbelarkitektbyrå, historik. 1981/035
Bäckman, Vilh. Olof Anders (1824-1911) Sagoförfattare
1 brev dat. nedre Kalix 1864.
3 rekvisitioner till A. Bonnier.
Bäckström, Arthur (1861-1941) Godsägare
Hyllningsdikt till Fredrik von Oelreich 1918, fotostatkopia. 1959/056
Bäckström, Edvard (1841-1886) Författare
1 brev till K. Herlitz.
1 brev till fru Carlén.
1 dikt "De rika"
Tidningsklipp
1 brev til Öfverstinnan.
3 dikter:
"Sångarlön" NM.0057037
"Till min mor, Ett undantag"
"Vårens vemod"
1 visitkort. NM.0057036 f.
Bögh, Erik (1822-1899) Dansk författare
1 handskrift "Danske Breve fra Eric Bögh.VI"
Börjesson, Agneta Fredrika (1827-1900) Målarinna
1 brev till Axel Nordgren. NM.0047241 c
Börjesson, Johan (1790-1866) Skald
1 brev till Rud. Afzelius. NM.0042025 c
1 brev till Hj. Kempf.
1 biljett till O. Carlén.
Börtzell, Johan Abraham (1763-1850) President i Kammarkoll
1 dikt, "Kom glädje och din vinge sänk" NM.0057133.
1 tal.
Böttiger, Carl Wilhelm (1807-1878) Skald
1 brev till Dr. Kempff. NM.0061393-
1 brev till fru Olbers.
1 brev till F. Olbers.
1 brev till A. Roesler, för Hilma Böttiger.
1 brev till okänd 1822.
1 brev till okänd. NM.0075070.
1 dikt, 2 rader.
Böttiger, John (1853-1936) Hovintendent
1 brev till Kalmberg Jenny
1 brev från Arsenius, J. (saknas)
1 brev ffrån Billmark, Emelie.
1 brev från Brambeck, Edv.
2 brev från Börjeson, J.
1 brev från Cederström, Emanuel.
2 brev från Dardel, f. von.
1 brev från Eichhorn, Chr. NM.0074730.
1 brev från Gade, Niels. NM.0074731.
1 brev från Hansen, Heinr.
1 brev Jakobsen, Carl.
1 brev från Kronberg, Julius. (se Kronberg)
2 brev från Larsson, Carl.
1 brev från Meldahl, V.
1 brev från Nyblom, C.R.
1 brev från Nyström, Alfr.
1 brev från Rosen, G. von.
1 brev från Sander, N.F.
2 brev från Scholandder, F.W. NM.0074733 a-b.
2 brev från Wennerberg, G.
1 brev från Worsaae. NM.0074732.
1 brev från Zettervall, H.
1 handskrift "Unge herr Falkenbergarnes" uppsalavistelse 1657.
Passhandlingar. NM.0081551 a-b
 
28Carlén Flygare, Emilie (1807-1892) Författare.
63 brev (NM.0074876) till E.F.C. rörande hennes romaner + 1 dikt.
3 st. Adams, E. London.
2 st. Apenes, William.Vardöhus + 1 dikt.
5 st. Bruin de, Servaas. Haag.
1 st. B von, Martha. Dresden.
1 st. Carlén, S.J. Salem.
1 st Carnegie, David. Göteborg.
1 st. Demme, Wilhelm. Wurzburg.
1 st. Dubost, Anna. Paris.
1 st. Döpfner von, Elisabeth. Alt-Aussee.
1 st. Döring, Emma. Ludwigsburg.
5 st. Flobert, A. Tonneins.
1 st. Fratska, L. Semlin.
1 st. Gernandt, G.E. Stockholm.
1 st. Griffines, Richard. London.
1 st. Hachette, M. Paris.
1 st. Krahn, Helena. Skrive.
1 st. Kuhne Dr. Cassel.
1 st Marwood, Matthew, K. Säfsjö.
4 st. Mesdorf, J. Hamburg.
1 st. Michelis, Heinrich. Köningsberg.
1 st. Millien, Achille. Beum-la-Ferriere.
1 st. Mitvansky, Maria. Groz.
5 st. Morin, F.H. Berlin.
1 st. Nilsson, Knut. Paris.
6 st. Perce, Elbert. New York.
2 st. Puget du. Paris.
2 st. Rochrich, H. Stockholm.
1 st. Schnei, Aug. Bruxelles.
1 st. Souvestre, Marie. Paris.
1 st Spiller, Emma. Wien.
1 st. Straskraberg, Marie. Pressburg.
1 st. Walenta, Gustav. Prag.
6 st. Verlgshdlg Franchlische. Sturtgart.
Brev från:
2 st. Ahnfeldt, Arvid.
1 st. Börjesson, Nanna.
1 st. Carlstedt, Cornelia.
1 st. Ridderstad, C.F. NM.0072470.
1 st. Simacka, Frantiska. NM.0074872.
1 st. M.S.
Brev till:
1 st. sonen Edvard
1 st. Constance
3 st. Crusenstolpe, Ch. NM.0082676.
1 st. Direktören för Dagl. Allehanda. NM.0072188.
2 st. Kalmberg, Jenny.
1 st. Thomson.
1 st. okänd. NM.0074881 b.
3 signaturer
vers tillegn. Thomson, N.H.
12 brev rörande E.F.C:s gåvor till fattiga studenter 1856-1864. NM.0074878.
Bergman, Gustaf
Bergstrand, C.E.
Clazon, Edw.
Danielsson, C.F.
Johansson, A.F.
Lundberg, Otto.
Pauli, Gustaf.
Strandell, Knut J.S.
Thalén, Rob.
2 brev från Oscar, Hertig av Östergötl. NM.0074873 a-b.
1 förslag av Oscar, Hertig av Östergötl. NM.0074873 c.
5 brev med begäran om autograf. NM.0074880.
Apfelstedt, Paul.
Grimsgaard, Lefévre.
Jung, Maria.
15 brev rörande basaren för de fattiga 1868. NM.0074877.
Från Benediks, E.O.
Bennet, Charlotte.
Bolinder, Th.
Borg, O.E.
Cardon, A.D.
Hamilton, H.
Hjelmstierna, A.
Josephson, Sara.
Lamm, L.A.
Piper, Aurora.
Posse, Louise.
Seldener, Edw.
Okänd.
Ansökan om bazartillstånd.
Protokollsutdrag.
1 "Minnesblad från Emilie Flygare Carléns bazar 1868" tryck.
Diverse kvittenser. (saknas)
2 plånböcker.
1 blad ur manuskript till "Enslingen på Johannesskäret"
1 recension rörande Valdemar Klein.
Visitkort.
Vigsel och prästbevis 1841-1845.
Kontrakt angående försäljning av förlagsromaner dat. 1868. NM.0072334.
Tackbrev från Allm. Skyddsföreningen dat. 1868. NM.0074874.
"Ord framsagda wid fru Emilie Flygare Carléns 60 de födelsedag den 8 Augusti 1867" NM.0074879.
1 dikt av Kjellman-Göranson 1852.
1 biljett om E.Fl.C. strumpeband.
1 biljett av Melin.
1 dikt dat. 1864, sign L..... NM.0074876
Blyertsteckning "Petter med Lensa" troligen ritad av F.G.Nordman. (se ämnes. bildark. fiske)
Diverse lösa handlingar.
Kontrakt:
Aug. Sohlman, 1858,1860.
Adolf Bonnier, 1860.
Aftonbladet, 1860.
Francklichen Verlagshandlg, 1862.
C.H. Fahlstedt, 1863.
P.A. Nordstedt, 1864.
Familje-Journalen, 1876.
Sigfrid Flodin, 1877.
Albert Bonnier, 1877.
Edv. Bäckström, 1877.
Albert Bonnier, 1878.
Adolf Bonnier, 1878,1882.
"En utflykt till westra kusten" handskrift av okänd.
"Företal från Italienskan" handskrift av okänd.
Visbok, dat. 1788.
Avskrifter av dikter m.m.
"Commentatrier till valda skrifter af Bellman" av N.W. af Zellén.
E.Fl.C. siste önskan.
"Så min sista sång"
Självbiografi. NM.0074881.
Dela av testamente.
Ett kuvert till August Blanche.
Tidningsklipp
Se även FLYGARE, Edvard
 
29Carlén, Johan Gabriel (1814-1875) Jurist, Litteratör
1 brev till Bergstedt
3 brev till P.B. Eklund
1 brev till Jenny Kalmberg
1 brev till okänd
Diverse manuskript. NM.0074879 b, 0074882 a-f.
Manuskript:
"Till brefskrifaren i Folkets röst"
"Polhem och hans verk"
"Bref från Asgård"
"Till en af de s.k. unga....."
" En arkitektonisk" Planterings-fråga.
"Så har då ett fjerdedels sekel förgått" fragment.
1 dikt "Ej har jag rast, ej har jag ro"
"En klädningshake"
2 kontrakt
Afskrift af kvittenser
2 prof å titelblad
1 postkvitto
1 tryck
1 namnteckning
1 inbjudningsbrev
Teckning i rödkrita, "Röda stugan" med påskrift "Från Bjursten till Carlén"
 
30Ca-Ce
Cabiljan, Abraham (1571-1645) Holländs köpman.
1 räkning
Calmeyer, Jacob (1802-1883) Norsk målare
1 brev till Winqvist. NM.0048163.
de Camps, Louis Marie (1767-1844) Generalmajor
1 brev till häradshövding Boström. NM.0074253.
Cardell, Karl von (1764-1821) Artilleriofficer
3 brev till C. Hammarberg. NM.0067567 a-c.
1 brev till Öhrner. NM.0018560 b.
Cardon, Johan Elias (1802-1878) Litograf
Litografiska arbeten. NM.0022074 a.
Bokförteckning. NM.0022074 b.
Diverse handlingar.
Passhandlingar. NM.0022075 a-d.
Intyg från akademien om resepension
Cardon, Karl Oskar (1812-1899) Litograf
1 brev till brodern. NM.0022079 b.
Carl, Joachim Samuel (1676-1757) Tysk läkare
1 brev till Öhring. NM.0054933.
Carlander, C.M.
1 visitkort.
Carlander, P.O.
1 brev till I.A.Butsch. NM.0062907.
Carlberg, Per August
Brev i avskrifter till C.1828-1834.1965/007.
Carleman, Karl Gustaf Vilhelm (1821-1911) Landskapsmålare
1 brev till Fahlgren.
Carlén, Maria Octavia (1828-1881) Författarinna
1 brev till H. Bukowski. NM.0072257.
1 brev till C. Crusenstolpe.
1 poem till C. Crusenstolpe.
1 brev till O.A.
1 brev till Louis de Czempinski.
3 tryck. NM.0084731.
Carlén, Rikard (1821-1874) Jurist
1 brev till Octavia Carlén.
Carlén, Rosaura Catharina (1836-1883) Författare
1 brev till Caroline Ehrenstam.
2 klipp.
Carlheim-Gyllensköld, Henrik Adolf Oskar & h.h. Ida Wachemeister af Johannishus
Resedagbok 1842-1843. 1935/166(2)
Carlheim-Gyllensköld, Henrik Adolf Oskar (1812-1889) Byråchef
2 brev till C.-G. 1935/166(100-101)
Carlheim-Gyllensköld, Vilhelm Reinhold (1798-1856) Kapten
h.h. Abela Mariana Elisabet:s räkenskapsbok. 1935/166(95)
Carlheim-Gyllensköld, Håkan Gustaf (1724-1794) Ryttmästare
Visor samlade under Tyska kriget 1745-49. 1935/166(48)
Dagbok under fälttåget i Tyskland & Frankrike. 1935/166(49)
Carlheim-Gyllensköld, Svante Henrik (1781-1857) Hovsekreterare. 1935/166
4 brev från Carl Bogeman.
Biografiska anteckningar.
Anteckningar om soarén i Gränna.
Religösa betraktelser.
Tacksägelse
Konstbok om allehanda metaller.
Dikter.
Gratulationsverser
1 brev från Lidbeck, Johan.
1 brev från Lidbeck, Sara Catarina.
Biografiska uppgifter rörande ryttmästare F.H. Hammarberg.
Inbjudningsbrev från Abela Ulrika Hammarberg.
Bouppteckning.
Carlheim-Gyllensköld, Gustaf (1776-1829) Kapten
Protokollsutdrag.1935/166
Carlheim-Gyllensköld, Charlotta Sofia (1770-1834)
Annotationsbok. 1935/166
Carlheim-Gyllensköld, Adolf Otto (1734-1803) Löjtnant. 1935/166
Fullmakt.
Brev till C.-G.
Kvittenser.
Reverser.
Utdrag ur kyrkoböckerna.
Beskrivning över gården nr 58 i Linköping.
Räkning till sterbhuset.
Anteckningar rörande Elisabet Justina Enander.
Carlheim-Gyllensköld, Vilhelm (1859-1934) Professor. 1935/166
Uppteckningar från Småland.
Uppteckningar rörande folktro.
Receptbok.
Karta över ödesstuga socken.
Carlmark, J. (1779-1870) Lektor
1 brev till N. Carlén. NM.0037279.
1 brev till N.E. Forssell.
Carnall, Carl de, (1757-1832) Landshövding
1 brev till Kammar råd.
Carlson, Fredrik Ferdinand (1811-1887) Statsman
1 memorial.
1 brev till B.B.
1 brev till Rektor.
1 brev till Carlén.
1 brev till Översteintendent.
1 brev till Professor. NM.0056675.
Carlson, G.
1 brev rörande arvskifte.
Carlslund, Otto Edvard (1809-1884) Ingeniör
2 brev i avskrift.
1 brev till Vetenskaps Akademien.
1 biljett.
2 häften av Krigs-vetenskaps-akademiens tidskrift.
Casimir, Johan
1 handling 1656.
Cassén, Johan Petter
Protokollsutdrag 1831.
Cassel, Karl Gustaf (1783-1866) Jurist
1 brev till kyrkoh. Park, 1839.
Casström, Samuel Niklas (1763-1827) Ämbetsman
1 brev dat. Berlin 1798.
Catalogue de quelques dessins du Cabinet de C.G.T présentés a Son Altesse Royale Louise Ulrique 1748.
Cattke, Mathis
1 handling rörande Gabriel Düre, dat. 1690.
Cederborgh, Eric
1 brev till af Pontin, dat 1837. NM.0061141 b.
Cederborgh, Fredrik (1784-1835) Författare
Utdarag av ett brev, rörande bl.a. om Sveaborg.
Fragment av Ottar Tralling. NM.0019395.
Cerderhielm, Germund (1661-1741) President vid Göta Hovrätt
1 brev till S. Cronhielm.
1 brev till okänd.
Cederhielm, Germund Ludvig (1755-1841) Militär
1 brev dat, Linköping. NM.0061143 b.
Cederström, Thure Gustaf (1765-1812) Överste
1 brev från Johan Olof Wallin. 1950/088
Cederström, Thure Nikolaus (1843-1924)
1 brev till C.O. Nordgren. NM.0047242.
1 brev till E. Hallgren.
Cederström, A.
1 brev till P.E. Lindahl 1873.
Cederström.
Fragment till bouppteckning (se bouppteckngar)
Vers till Rudolf Cederström.
Cederström, Rudolf (1876-1944) Statsråd
1 kvitto å skuld.
Cederström, Olof Rudolf (1764-1833) General-amiral
2 brev till fru von Rosenstein f. Cederström. NM.0031112 a-b.
 
31Material rörande Maja Cedergrens dödsbo 1976 (se ämbetsarkivet) 
32Celsius-Cock
Celsius, Olof (1670-1756) Professor
Handskrifter i ett samlingsband med egenhändiga uppsatser. Bl.a.en kommentar av Celisius, anteckningar av Bureus rörande runstaven, ett horoskop för G.R.H. 1617, samt handlingar rörande Upsala akademi m.m.
Celsing, I
Rättshandling dat. 1708.
Centerwall, Julius. Doktor
4 brev till Kungliga Bibl. låneexp. 1882-1884.
Cervin-Stéenhoff, Nikolaus Johan (1805-1879) Skriftställare
Handskrift. NM.0042446.
Cetti, Francesco (1803-1879) Italiensk glasblåsare
1 brev till Pizano 1878.
Chamberlayne, John
1 brev på engelska 1710.
Chapman, C.E. af
1 brev till Hägerflycht 1867.
Chiestin, Lars Anders
1 brev till E. Ahlfordt 1763
Choraeus, Mikael (1774-1806) Skald
1 brev till J.O. Wallin 1805.
2 brev till okänd 1798, 1802. NM.0018582 e, 0023938 b.
Christensen, Kristian Ferdinand (1805-1883) Dansk dekorationsmålare
1 brev till Fahlcrantz. NM.0022800 d.
Christiernin, J.H.
1 brev till Jacob Arang 1733.
Christiernin, Per Niklas (1725-1799)
1 Doktorsdiplom dat. 1788. NM.0085196 (se ämnessaml. diplom och fullmakter)
28 brev till Hans Jacob Gahn 1764-1771.
Christinae Drottning
1 brev till Hertig Adolph Johan 1660, avskrift. 1944/135.
Christopherson, Hans
2 brev till Jonas Österlind 1679-80.
Claison, Eugenia. Pianist
2 meddelanden
Clark, James
1 brev på engelska. NM.0022668 r.
Clausen, N.H.
1 mindre handskrift NM.0020057.
Clerk, F.H.
1 brev till Gabriel Stenbock.
Cnattingius, Andrs Jakob Danielsson (1792-1864) Läroboksföfattare.
1 brev till S. Liljeblad. NM.0025364.
1 brev till Regnstrand
1 protokollutdrag
Cock, Georg von (1680-1746) Justitieråd. 1932/187
Brev till Cock 1737.
Brev rörande Cock.
Diverse handlingar rörande Cock.
 
33Col-Cza
Collett, Jacobine Camilla, f. Wergeland (1813-1895) Författarinna
2 brev till Jenny Kalmberg
"Den Gamles första: Wagt i Gevaer" manuskript.
Colling, Lars Johan (1714-1786) Rättslärd
1 brev dat. Lund 1766.
Cramér, Johan Niclas (1812-1893) f.d. Präst
1 brev till brodern Carl 1771.
Cramér. Justieråd
1 meddel. Oscar II & Drottning Sophia, minnespenningtilldelnng 1873.
Crelle, August Leopold (1780-1855) Tysk Matematiker
1 brev till A.F. Svanberg 1838. NM.0022211 a.
Creutz, Gustaf Filip (1729-1785) Skald, Diplomat
1 signatur å handling 1784. NM.0076607.
Cronhamn, Anders Fredrik (1813-1886) Präst
1 brev till Crusenstolpe 1839.
Cronhamn, Fritiof August (1856-1897) Utgivare av tidningen "Hvar Nytt"
1 brev "Ädle Strömmen Sköld"
1 mindre handskrift med hälsning.'
2 meddelanden 1896.
Cronhamn, Johan Petter (1803-1875) Musiker
1 brev till okänd 1866. NM.0033754.
1 autograf.
2 klipp.
Cronhielm, Gustav (1664-1737) Greve
1 brev till S. Cronhielm 1709.
Cronhjelm, Axel Theodor Polycarpus (1829-1899) Adjutant hos Carl XV
1 meddelande till Hägerflyckht 1868.
Cronholm, Bernhard August (1813-1871) Tidningsman
1 brev till Octavia Carlén.
Cronstedt, Fredrik Adolf Ulrik (1744-1829) Konstnär
3 memorial. NM.0022933, 0068111 d.
Cronstrand, Baltzar (1794-1876) Officer
Passhanlingar. NM.0046094 a-b.
1 anteckningsbok. NM.0045731.
Diverse räkningar & kvittenser 1841-1872.
Crusell, Bernhard Henrik (1775-1838) Musiker
1 brev till M. af Pontin. NM.0061143 a.
Cruus, Isak
1 handling 1737.
Cruus af Gudhem, Britta (1641-1716)
"Dehlning om meubler........" Avskrift. 1960/028.
Cullberg, Hjalmar (1831-1900)
16 brev från Leonnard Fr. Rääf, avskrifter.
12 brev från Bror E. Hildebrand.
1 brev från Artur Hazelius (se A. Hazelius arkiv B1:2)
1 brev från Gust. Peyron, tryck cirkulär ang. portofrihet.
1 tillkännagivande om Rääf's död.
1 handskrift till Vitterhetsakademien.
1 handskrift till Riksantikvarien Hans Hildebrand.
1 fullmakt på Antikvariska prismedaljen.
Cygnaes, Fredrik (1807-1881) Skald
1 brev till frök. Kjellberg.
1 kallelselista 1854. NM.0036395 b.
1 dikt. "Rosorna om våren" NM.0036395 a.
Czartoryski, Le Prince Constantin
1 biljett.
1 visitkort.
 
34Clason, Isak Gustaf.
Handlingar rörande uppförandet av museibyggnaden samt verksamheten på Skansen & Nordiska museet.
(se ämbetsarkivet F19 A:1)
 
35Creutz, Eva (acc.nr. 1966/099). Innehåller släkthandlingar, receptbok, brev, fotografier, med mera. 
36Crusenstolpe (släkten)
"Från ett försvunnet stamträd" Del 1. NM.0084731.
28 brev från M.J. Crusenstolpe
2 till fru Palmstruch.
1 till Major.
2 till Fadern.
23 till fästmön Sophia Palmstruch.
"Från ett försvunnet stamträd" Del 2. NM.0084731.
2 brev från Sophie C. till dottern Charlotte 1840.
1 brev från Sophie C. till Magnus.
2 biljetter.
3 st tidningar
Bouppteckningar:
efter Olof Reinholdsons maka, Ulrika Grave.
efter Jacob Ulric Grave Nymanson.
efter Magnus Crusenstolpe.
efter Maria Catharina Palmstruch.
efter Johan Fr. S. Crusenstolpe.
2 utredningsräkningar
Diverse handlingar, köpebrev, protokoll, testamente.
 
37Crusenstolpe, Johan Fredrik Sebastian (1801-1882) Författare
Brev från C:
10 till fadern Johan Magnus. NM.0084739 a-j.
6 till brodern Magnus. NM.0084740 a-f.
2 till brorsdottern Charlotte.
14 till olika personer. NM.0084738 a-o.
Koncept till brev.
Brev till C:
1 från Adolf Hahr.
1 från J.E. Hedenblad, jämte C. svar. NM.0084753.
1 från Manderström. NM.0084751.
1 skrivelse från Generalkonsulatet i Marocco.
Handskrifter:
"Dag journal, fortsättning ifrån Oktober månad 1827.....". NM.0084754 a-b.
"Queques Souvenirs du Brésit l'année 1831" NM.0082680 a.
"Réponse d'un Suédois å un article inseré... NM.0082680 b.
Reseberättelse. NM.0082680 g.
Handskrift rörande Marocco. NM.0082680 c-f.
Genmäle på en av H.G. Lindgren i tidskr. Frey införd recension. NM.0084737.
Något om Marocco och Tanger.
Till redaktionen af tidningen "Dagligt Allehanda"
Pass 1869.
Ordensbrev 1853,1859.
Brev från Kisseleff, rysk ambassadör i Paris.
3 skrivelser utfärdade av konungen av Portugal.
 
38Crusenstolpe, Catharina Charlotta (1826-1898) Författarinna
Brev från C.C.C:
2 till farfadern Johan Magnus C.
1 till dr. Ahnfelt.
3 till Emelie Flygare Carlén.
3 till Jenny Kalmberg.
1 till Emma, Augusta, Amanda.
Brev till C.C.C:
8 från dr. Ahnfelt. NM.0084741 a-g.
1 från Alb.Andersson Edenberg.
7 från H. Bjursten. NM.0084742 a-g.
2 från Carl Bonde.
10 från Knut Filip Bonde. NM.0084746 a-d.
1 från Albert Bonnier. NM.0084752 b.
3 från H. de Camps. NM.0084745 a-c.
1 från Johan Magnus Crusenstolpe. NM.0084750.
2 biljetter, fragment från Sophie Crusenstolpe.
3 från Signe Hebbe. NM.0084744 a-c.
5 från Wendla Hebbe. NM.0084743 a-e.
1 från A. Holm.
1 från Oscar L. Lamm. NM.0084752 a.
1 brev & 2 griftetal från och av J.G. Lundberg. NM.0084749 a-c.
1 biljett från Theodor Sandström.
1 biljett från I.G. Schman.
2 från H.O. Schönbeck. NM.0084748 a-b.
1 från okänd.
Diverse handlingar:
Testamente.
Tillägg.
Intyg av Joseph Grave.
Bouppteckningar.
Redovisningsuppgifter.
Kvitton.
Stamtavla.
Skrivelser & kvittenser rörande C.C.C. donationer.
Brandförsäkringsbrev.
Hyreskontrakt.
 
39Crusenstolpe, Catharina Charlotte (1826-1898) Författarinna
"Autograph bok" NM.0082634 a-h.
Poetiskt album 1850.
Manuskript:
"Crusenstolpe i det husliga lifvet"
"Några ord om huru qvinnan är skyddad i Sverige"
Utkast till brev till Emilie Flygare Carlén.
"Ett apropos för dagen av C. Crusenstolpe"
"En idealisk qvinna/En realistisk pedagoginna" NM.0084731.
"Den Hvita drottningen" NM.0084731.
"En pilgrimsfärd till det nordiska Jerusalem" NM.0084731.
"För sent" skizz. NM.0084731.
"Sommarintryck" NM.0084731.
"En skizzerad sannsaga/Den rosenröda" NM.0084731.
"Episoder ur Fredrik Crusenstolpes lif" NM.0084731.
"Korallbandet/skizz" NM.0084731.
"Strödda anekdoter" NM.0084731.
Anteckningar rörande E. Flygare C.& hennes literära umgängeskrets. NM.0084735 a-d.
Diverse handlingar:
1 biljett från Otto P.
1 gåta på vers.
1 vers till sin pappa "Middagskyssarna"
Tidsbild 1894.
Epilog.
Höststämning i skärgården.
Immorteller. Meditation vid lampa.
Morfars gåva.
P.M. 1861.
Nya Daglig Allehanda 1885.
4 biljetter.
Diverse tryck.
Bilagor.NM.0084731.
 
40Crusenstolpe, Magnus Jakob. (1795-1865) Författare
"Också en historia" NM.0084731.
Kristina Charlotta Nymansson. NM.0084731.
Nils Jacob Nymansson. NM.0084731.
Handlingar rörande tillämnad action emot C. NM.0084731.
"Grift-Runor" Car Denis C. m.fl. NM.0084731.
Förteckning över manuskriptsaml. Philipp Meyer. NM.0084731.
Utdrag ur tidningen "Fäderneslandet" NM.0084731.
Diverse handskrifter av C. NM.0084731.
Diverse handlingar ur Kalmbergska saml.
Handskrifter, delvis ofullständiga/ rörande tronföljarvalet, Carl Johan, anteckningar ur arbeten, utkast.
Tal, tillfällighetsvers, notifikationskort m.m. rörande C. NM.0084731.
 
41Crusenstolpe, Magnus Jakob. (1795-1865) Författare
Blommornas betydelse efter östeländskt sätt, tryck.
Anteckningsbok 1809.
"Förteckning öfver de af Svenske konstnärer och konstälskare på Göthiska förbundets inbjudning 1818"
Samling av större och mindre skaldestycken 1816. NM.0084766.
"Eloisas och Abelands äfventyr samt brev" 1814.
"Parentalia in Obitum S.R. Maj:tis Suethiae Magnae Fidei VIRI Et a Cermoniis Legatorum publicis" tryckt 1730.
"Personer som utmärkt sig eller blifvit utmärkte under loppet af innevarande år" 1812. NM.0084733.
 
42Crusenstolpe, Magnus Jakob. (1795-1865) Författare
40 brev till hustrun Sophie Palmstruch, samt div. tillfällighetsverser till hustrun. 1824-1841. NM.0084731.
4 brev till dottern, Charlotte. 1862. NM.0084731, 0084734 l.
7 brev till fadern, Johan Magnus. 1811-1847. NM.0084731.
1 brev till Kyrkoherde Bergvall. 1829. NM.0084731.
1 brev till Blanche,Aug. 1850.
1 brev till Flygare Carlén, Emilie. 1850.
1 brev till J.G. Carlén. 1860.
1 brev till Carlén Octavia. 1861.
1 brev till "Min lilla cousin" NM.0084736 d.
3 brev till Palmstruch, Ulla. 1854-1857. NM.0084734 f.j.k.
3 brev till Palmstruch, Ulrica. 1855, 1861.
2 brev till Weigel, T.A. 1852, 1853. NM.0084734 b.d.
3 brev till okända. 1855, 1856. NM.0084734 g.h.i.
4 biljetter & 1 visitkort till Kalmberg, Jenny.
12 handskrifter, delvis fragment av brev.
1 brev från Sophie C. född Palmstruch. NM.0084731.
2 brev från Munch af Rosenskiöld, Nils Rudolf. 1865. NM.0084747 a.b.
2 brev från Weigel, T.O. 1852. NM.0084734 a.e.
1 brev från Sandström, Theodor. 1854.
1 brev till Crusenstolpe, Sophie från Munck af Rosenskiöld, N. 1865.
Brev och promemorier till Th. Sandström under den föres fångenskap å Waxholms fästning 1840. NM.0084731.
C:s avsägelse av adelskapet 1832. NM.0084731.
Carl Johan, order till Kommendanten på Vaxholms fästning, ang. C. 1838, avskrift. NM.0084731.
"Fru Schröderheim", Prins Fredrik Adolph..." NM.0072485.
"Greve de Morny" NM.0084736.
Episoder ur General de Camps familjehistoria samt hans förhållande till Carl Johan, avskrift. NM.0084731.
Diverse anteckingar och notiser ur C:s liv. NM.0084731.
"Svenska Regeringens personal 1836" NM.0072305.
"Till Redaktionen af Aftonbladet" Genmäle. NM.0084736 c.
"Riksdagsmotioner och tal. NM.0084732.
Förord till tidsk. Juno, avsedd att utgivas i Jönköping. NM.0084736 e.
Uttalande i en befordningsfråga. 1826. NM.0022540.
Levnadsteckning över Carl Henric Anckarsvärd. NM.0084736 a.
Bouppteckningar 1818-1865.
Köpekontrakt. 1824.
Kontrakt, skuldförbindelser. NM.0084731.
 
43Crusenstolpe, Magnus Jakob. (1795-1865) Författare
Diverse tryck.
Tidningsklipp. NM.0084731
 
44Crusenstolpe, Magnus Jakob. (1795-1865) Författare
9 st. Uppsatser i olika ämnen, från studietiden:
"Öfer schemerne i ärfda balken" NM.0082679 a.
"Albanus om forntidens historia" 1808. NM.0082679 b.
"Samlaren för hjerta och förstånd 1810, 1811. 2 st. häften. NM.0082679 c.
"Samlingar utur åtskilliga författares verk" 1822, 1830. 3 st. häften. NM.0082679 d.
"Sveriges Rikes Marschalk, Grefe Axel von Fersen" 1813. NM.0082679 e.
"Tankeöfningar" 1811. NM.0082679 f.
 
45Da-De
Dahl, Herman
1 prislapp.
Dahl, W.S.
1 brev till Notarius publicus S.G. Wessberg 1883. NM.0038038.
Dahl. (två olika personer med samma namn)
1 brev till C.D. Hierta 1807. NM.0022663 (88)
1 brev till Andriette Frigel 1831. NM.0014804 a.
Dahlberg, Erik (1625-1703) Fältherre
1 resolution för Martha E. Hård 1691.
Dahlbäck, Sigurd (1866-1932) Etnolog, Författare
2 brev. 1959/022.
"Minne av Sigurd Dahlbäck" en uppsats av Bertil Waldén. 1958/118.
Dahlfeldt, Carl Ludvig (1807-1884)
1 brev till E.G. von Döbeln 1865.
Dahlgren, Carl Fredrik (1791-1844) Präst
1 brev till kommenister Löhman 1844. NM.0021894.
1 fragment av brev till Emilie Flygare-Carlén 1840.
1 intyg för skänkjungfrun 1833.
Se även J.A. Hazelius arkiv (Öfverberg, E.M. Olde samt dikt "Så går det")
Dahlgren, Fredrik August (1816-1895) Skriftställare
1 biljett till J.G. Carlén samt klipp.
Dahlman, Olof (1687-1730) Fortifikationsofficer
1 handskrift till Generalkrigskomisarien 1714. NM.0030557 b.
Dahlqvist, Karl Georg (1807-1873)
1 brev till krigsrådet Forsberg.
Dahlström, Emilie.
1 kvitto angående en venusbild i marmor av Byström.
Dahlström, Karl Andreas (1806-1869)
1 hembud till konstfören. 1860.
Dahm, Oscar Elias Leonard (1812-1883) Skolman
1 brev från N.J. Berlin. NM.0039340 a.
3 brev från O. Eneroth. NM.0039341 b, NM.0039342 a-b.
1 brev från G.W. Gumaelius. NM.0039343 a.
4 brev från A.W. Malm. NM.0039343 b-c, NM.0039344 a-b.
1 brev från okänd. NM.0039340 c.
D'ailly, August Christian Johan.
Examensbetyg Karlskrona 1836. 1936/026
Dalkvist, O. Redaktör
Socialpolitiska missgrepp. 1936/163 (1)
Dalman, Vilhelm Fredrik Akates (1801-1881) Politiker
4 brev till krigsrådet Forsberg.
1 brev till Gunther. NM.0022895 a.
2 brev till okänd. NM.0030557 c.
2 signaturer.
2 brev från C.A. Adelsköld. NM.0040063 d.
1 brev från J. Dickson. NM.0040063 b.
1 brev från C. Michaeli. NM.0040063 a.
1 brev från J.G. Richert. NM.0040063 c.
1 brev från S. Stenberg. NM.0040063 e.
Dalman, Lars (1680-1752) Ämbetsman.
1 brev till okänd. NM.0030557 a.
Dalström, Gustaf Jakob af (1785-1867) Landshövding
2 brev till krigsrådet Forsberg.
Damm, J. Publisist.
1 brev till välborne herr Major 1865.
Danielson, Peter
Horndals sågverk, Del av eftermiddagspasset fredagen den 13 juni 1975. 1975/096.
Dankwart.
1 brev till L. Becker 1844.
Dannström, Isidor (1812-1897) Tonsättare.
1 visitkort.
Dardel, Fritz Ludvig (1817-1901) Konstnär
1 brev till G. Hyltén-Cavallius.
1 brev till C.H. Hägerflycht.
1 brev till okänd. NM.0022073 a.
Dardel, Gustaf.
1 brev från Arvid Lindman. 1951/091
Davidson, Wilhelm (1812-1883)
Minnestal vid D-s grav.
De Geer, Carl (1781-1861) En av rikets herrar
1 fullmakt för fru Pousette 1855.
De Geer, Carl. Herre till Leufsta
1 bytesbrev 1746. 1946/154 (18)
De Geer, Louis Gerhard (1818-1896)
1 brev till V.F. Dalman.
1 brev till okänd 1876.
2 brev till okänd 1860, 1878. NM.0082807 a-b.
1 brev till okänd 1876.
2 intyg 1869.
1 hinderlöshetsbevis för Ph. J. Meyer 1859.
Tillkännagivande rörande riksdagsmännens fullmakter 1879. 1944/142.
Degenaer, Joh. Daniel
1 brev från Andreas D.1964/065.
1 brev från Sven Moberg 1766. 1964/065.
De La Gardie, Jakob Gustaf (1768-1842) Militär
1 brev till Ax. Lagerbjelke
1 brev till lagman Gust. Lind. NM.0081313 f.
1 brev till excell. NM.0067180.
1 brev till okänd. NM.0084065.
1 fullmakt. NM.0081513 f.
1 kallelse.
1 stiftsbrev för jungfru Jenny Kalmberg.
1 överlåtelsehandling.
De La Gardie, Beata Charlotta (1770-1850)
Andaktsminnen 1835.
 
46De-Dö
Dietrichson, Lorenz (1834-1917) Författare
1 brev till Collett.
1 brev till okänd.
1 dikt "Feedrenes Minde"
"Portalerne fra de norske Storkirker i Bodalen"
Deland, Fredrik (1812-1894) Skådespelare
1 brev till prof. Fahlcrantz. NM.0022795 d.
1 brev till Amanda Hessler.
Delldén, Carl Olof (1800-1854) Universitetslärare
"Svar på 1:a frågan rörande special. lag" NM.0022760 a.
De Mare, Anders Balzar (1798-1882) Brukspatron
1 brev till A.J. Nyman.
De Mare, Henriette.
Engelska skrivövningar 1859.
Demirgian, Ohan (1837-1877) Hovstallmästare
1 brev till fröken Stolpe.
1 brev till Ahnfelt.
Devoelois
Resepass 1724. NM.0017609.
Dickson, Charles (1814-1902) Läkare
Tjänsteförteckning 1853.
Dickson, James Jamesson (1815-1885) Mecenat
1 brev till till J.L. Ahlgren.
Dieterich, Udo Valdemar (1803-1865) Filolog
Anteckningar & tryck. NM.0022864 a-l.
Dillner, Johan (1785-1862) Präst, musiker
1 brev till okänd. NM.0018574 c.
Liktal vid Dillners begravning, av Hagström.
Se även J.A. Hazelius arkiv.
Djurklou, Nils Gabriel (1829-1904) Kulturhistoriker
1 brev till G.M. Stiernsvärd.
Djursson, Jöran Henrik
Konstitutorial för D. 1792. 1946/213.
Djursson, Nils Henrik. 1946/213
Antagningsbevis 1740.
Brev till D. 1789.
Skrivelser till Amiralitetskoll.
Skrivelse till Kungl. Maj:t ang. D. 1762.
Brev till D. från Christina Greiffenschütz 1771.
Djursson, Petter Kommendörkapten. 1946/213
Skrivelse till Kungl. Maj:t 1721.
Testamente 1761.
Dondukoff-Karsakoff. Rysk fullmäktig i Bulgarien
1 brev till okänd 1853.
1 tryck.
Dorsmus, R.
2 Amerikanska checker, utställda på A. Arthur 1883-84.
Dorsch, Karolina Charlotta (1849-1908) Skådespelerska
1 biljett till Ernst Wilms.
Drake, C.G.
1 brev till okänd 1850.
Droniet, Felix.
1 brev till C.J. Billmark. NM.0021850 d. (se Billmark)
Drommel, G.
Inbjudningsbrev till begravning 1695. 1935/170
Drumoud, Hoy
1 brev till J.Fr.S. Crusenstolpe 1841.
Dubb, Pehr (1750-1834) Läkare
1 brev till prof. Palmstrdt. NM.0022500 d.
Due, Fred. Georg Knut (1833-1906) Diplomat
1 brev till Åkerlind 1865.
Dunckel, Maria Dorotea (1799-1879) Författarinna
1 brev till mamsell Carlén
1 dikt, "För Fädernäslandet och Minnet af Store Männ" 1832.
D'uncker, Karl Henning Lutzow (1828-1866) Målare
1 brev till Hans Hazelius. NM.0081640.
7 brev till L. Sachse.
2 brev till okänd.
1 skuldförbindelse 1858
Duncker, J.Z. Överstelöjtnant, stupad 1809.
1 dagsverkspolett. NM.0043526 a.
Duncker, David. Regementspastor
1 födelseattest för Jonas Gust. Claus Adlerstråhle 1743, dat. 1783.
Du Puget, Rosali (1795-1875) Fransk skriftställarinna
1 brev till fru Billmark. NM.0021850 c.
Dybeck, Richard (1811-1877) Folkminnesforskare
1 brev till A.F. Ekevall.
1 brev till G. Stephens.
6 brev till Leonard Höjer. NM.0083575 a-f.
1 brev till okänd.
1 skrivelse till K.Maj:t. NM.0046573.
Titel och upplysningar till Runa.
Program. 1942/056
Insändt, svar å artikel.
Avskrift ?
Boklånsrekvisition.
Döbeln, Ernst Georg von (1818-1876) Kammarherre
3 brev till okända.
3 tackbrev.
1 anteckningslista.
Döbeln, Georg Carl (1758-1820) Friherre
1 brev från Charlotte Anckarsvärd 1814. 1952/052
1 fragment av handskrift samt sigill. NM.0027176.
1 handskrift.
Dörfer, J.F.A.
1 handskrift.
 
47Eb-El
Ebeling, Aurora Matilda (1827-1851) Sångerska
1 brev till fru Emilie Michal, f. Ebeling 1851-
1 vers "Auf dem Friedhofe"
Tidning och urklipp.
Eckman, Carl Gustaf.
Utslag å ansökan av E.
Eckman, N.
1 brev till okänd.
Edberg, Jakob.
1 brev dat. 1789. 1946/154 (10)
Edberg, K-
Supénota från Hotel du Nord.
Edberg, Lars Er.
Sjömansed 1845. 1940/216 (104)
Edelcrantz, A.N.
1 kontrakt för Kgl. hovmusikern Carl S. Gelhaar 1807.
Edgren, Anna Charlotte (1849-1892) Författarinna.
3 brev till okända.
Edholm, Erik af (1777-1856) Läkare
1 brev till Dillner. NM.0020535 e.
1 brev dat. 1861.
1 brev till Signe Hebbe.
1 kort 1877.
Edholm, Erik Wilhelm af (1817-1897)
1 excerpt rörande E- ur F.v. Dardel, Minnen från senare år 1888-98. 1965/082.
Edholm, Per (1849-1921) Fornforskare
Ansökan om pekuniär belöning åt E. 1920.
Edling, Bernhardina Helena (1854-1935) Operasångerska
1 brev till Jenny Kalmberg.
1 biljett till E. Wilms.
Edlund, Erik (1819-1888) Fysiker
4 brev till F.V. Meves. NM.0075075.
1 lånekvitto.
1 intyg. NM.0061437 f.
Edman, Viktor (1813-1880) Bruksägare
Gravdikt till hans hustru Ulrica Charlotta Lagerhjelm 1846. 1938/192.
Edström, Axel
1 brev från Martin Lamm 1937. Acc 1937/080.
Ehrenborg, Anna Fredrika (1794-1873) Författarinna
1 brev dat. 1872.
Ehrenheim, Fredric Wilhelm von (1753-1828) Baron
1 biljett 1804.
Ehrenheim, Johan Ludvig von (1748-1834) Hovrättsråd
1 hovrättsutslag.
Ehrenreich, Johan Eberhard Ludvig (1723-1803)
Assignation 1750. NM.0079523.
Ehrenschöld, Johan Ericsson.
2 brev dat. 1713.
Ehrenstam, Johan Fredrik (1800-1849) Stadsråd
1 brev dat. 1835.
Ehrenstam, Sophia Carolina (1798-1881)
2 brev till Charlotta Crusenstolpe.
Ehrenström, Joh. Albreckt (1762-1847) Diplomat
1 intyg.
Ehrenström, Marianne (1773-1867) Författarinna, Målarinna
4 brev till A. Becker.
1 brev till Cardon. NM.0022078 a.
3 brev till Ida Meves. NM.0075071 a-c.
1 brev till Pontin. NM.0061146 h.
1 brev till S. Flack.
1 brev till Ericson (skådespelare)
1 autograf.
Ehrensvärd, Augustin (1710-1772) Fältmarskalk
1 order 1756.
1 memorial 1761.
Ehrensvärd, Karl August (1745-1800) Sjömilitär
1 brev 1775. NM.0079522.
1 memorial 1767.
Eherensvärd, C.A.
1 brev från C.M. Carlander 1895. 1949/132.
Eherensvärd, Carl
1 brev till Monsieur de Zibet 1802. NM.0018560 c.
Eherensvärd, L.
1 brev till okänd 1783.
Eichhorn, Kristofer (1837-1889) Skriftställare
1 brev till J.G. Carlén 1856.
1 brev från P. Bergqust 1882.1946/154 (8)
1 brev från Eneman 1860. 1946/154 (9)
Diverse kvittenser m.m.
Ekegren, Petter
2 handskrift till Jonas Österling.
Ekelund, Teoder
"arkivplock" ms & klipp.
Ekelund, Johan
"Kunskap om hästeåldren"
Ekenbohm, Johan
"Kärleksdrama börjadt i Ladugårdslandets kyrka och slutadt i Svea Hofrätt"
6 folioark handlingar 1694.
Kärleksbrev i skifferskrift med klaff.
Översättninga av brevet.
Vittnesattest.
Skrivelse till hovrätten från J. Ekenbohm.
Ekendahl, Carl. Föfattare
1 brev till C. Samuelsson.
Ekerman.
1 brev från Christina Svensk 1876.
Ekevall, A.F. (se vol 51)
Ekgren, Carl Erik (1828-1908) Författare
1 brev till Dr. A. Ahnfelt 1874.
Ekhoff, Emil.
1 brev till fröken Kalmberg 1902.
Ekholm, Gustaf Ferdinand (1803-1865) Riksdagsman
2 brev dat. 1844. NM.0085990 a-b.
Ekman, Gösta (1890-1938) Skådespelare
Kontrakt med Rudolf Antoni, gällande filmskådespel byggt på Tegnérs dikt Axel 1923.
Ekman, Johan August (1845-1913) Ärkebiskop
1 brev dat. 1898.
Ekmarck, Lars August (1785-1869) Författare
1 brev till fru S. Schwartz dat. 1837.
Ekström, Fredrik Aug. (1819-1901) Pedagog
1 meritförteckning.
1 visitkort.
Ekström, Karl (1836-1886) Publicist
1 rekv. från Bonniers.
1 urklipp.
Ekström, Pehr (1844-1935) Landskapsmålare
1 erbjundande
Ekwall, Knut Alfred (1843-1912) Målare
1 brev till Hallgren.
Eldh, Nils
1 brev till de Suck 1727. 1946/154 (17)
Elffors, Antoinette Terese (1823-1905) Teaterdirektris
1 brevbtill F. Bergstedt 1871.
Elfwing, Anders (1790-1862) Lagman
1 häfte "Cassa Conto f.o.m. år 1817-1859)
1 häfte utgifter för år 1830.
Div. kort ur Gunborg Elfwings böcker
Minnesord vid And. E:s jordfästning.
Div. biljetter & kort, åtskilliga minnen.
1 mindre brev till Nere Elfwing (från hans pappa)
2 kvitto, hyresräkningar.
1 kallelse till Ledamot i Sv. Trädgårdsföreningen, för fru E. 1836.
1 visitkort.
Elkan, Sophie (1853-1921) Författarinna
"Den lyckliga barndomstiden". Ett otryckt kapitel ur John Wall. För Iduns julnummer, 6 blad. 1944/153.
Ellmin.
Fragment av Ellmins Härjedals beskrivning.
Elmblad, Sigrid Agneta (1860-1926) Författarinna
1 biljett till A. Hazelius 1885.
3 dikter "Vissna blad", "Förkämpar", "bland minnen".
Elméus, Konrad (1868-1940) Arkitekt
"Om gillen och byggnadssamfund under medeltiden". 1940/183 (14-15)
 
48ACTA. Familjerna :
Edberg
Holmers
Almgren
Billborg
1945/009-054
Se även Ämnessaml. Herrgårdar & bruk vol 44 (Lidö)
Se även Ämnessaml. Taxor & handel vol 5
Se även Familjen Edbergs arkiv
 
49Ekdahl, Nils Johan (1799-1870) Kyrkoherde. 1947/135
Biografiska uppgifter.
Uppgifter och intyg rörande E.s tjänstgöring 1829.
Överenskommelse 1861.
Diverse avskrifter.
Kontrakt med Karl.P. Ekström.
Skrivelser från skilda myndigheter.
Diverse papper rörande E.
Brev från:
Adelerbeth, Jakob.
Almquist, Erik Abraham.
Angeldorff.
Angelin, N.
Berg, L.O.
Bildt, Gillis.
Branting, Lars Gabriel.
Bring, Ebbe Sam.
Bjielstrup, N.
Brunius, Carl Georg.
D'Albedyhll, Carl Gustaf.
Ekdahl, Fredrika Carolina.
Ellmin, J.
Ewerlöf, John.
Faxe, Vilhelm.
Fernström.
Fricj, A.
Geijer, Erik Gustaf.
Haagenstad, Ole.
Hartmansdorff, Jakob August von.
Hedrén, Johan Jakob.
Hertzberg, N.
Hierta, Lars Johan.
Kahl, Ach.
Kröningssvärd, C.G.
Leche, C.J.
Liljegren, Johan Gustaf.
Limnelius, Nils.
Lindberg, Carl Erik.
Lindberg, Er.
Lindeblad?
Livijn, Claes Johan.
Merck, E.E.
Montgomery, Gustaf Adolf.
Möller, Andreas.
Nicander, Carl August.
Olsson, Pär.
Palmgren, J.N.
Rosenblad, M.
Rosenblad, O.B.
Rosenstein, Carl Rosén von.
Roxendorff, C.G.
Scott, George.
Siljeström, P.A.
Sjöborg.
Stierneld, Adolf Ludvig.
Strömberg, J.D.
Studach.
Theorell, J.P.
Wallmark, Peter Adam.
Welhaven, Johan Sebastia Cammermeyer.
Wergeland, Henrik Arnold.
Wetterstedt, Gustaf af.
Bille till Reedtz.
 
50Ekeblad, Margareta och Anna
Brev 1644-1663. Avskrift. 1958/101
 
51Ekevall, Anders Fredrik (1819-1901) Häradshövding
Brev från:
Annerstedt, Th.
Bendix, Frans.
Berg, Lars.
Bergdahl, Arvid.
Berglund, J.A.
Bergwall, John.
Billberg, C.A.
Björkman, Alf.
Björkman, E.
Brunberg, F.O.
Cederberg, A.F.O.
Cederblad, Fredric.
Cederborg, Th.
Clausen, Nils.
Cygnaeus, C.J.
Dahlström, C.M.
Dicksson, Oscar.
Durling, Axel.
Engelhart, Thorvald.
Ericsson, Gust.
Flentzburg, V.
Fredholm, K.A.
Folcker, Erik G.
Forsberg, Aug.
Forsgren, Osian.
Forsman, Ludvig.
Fröman, N.A.
Glas, Wilhelm.
Grundberg, J.A.
Hamilton, J.M.
Hammarberg, Manne.
Hay.
Hebbe, Filip J.
Hedenberg, L.A.von.
Hedlinds, N. st-hus.
Hedqvist, C.A.
Hellgren, N.
Hellman, Clara.
Hjelm, A.E.
Hjort, Rich.
Holm, P.R.
Holmberg, D.
Huss, Magn.
Häggbom, O.
Häggström, F.W.
Högberg, J.P.
Johansson, J.
Jonsson, H.
Karlsson, O.H.
Klingspor, L.J.
Klockhoff, J.
Klockhoff, Olof.
Kramer, Hj.
Lagerberg, Magnus.
Lagergren, Alex.
Landgren, L.
Lidén, A.
Lindahl, Alf.
Lundholm, Jonas.
Löthner, C.L.
Mankell, G.
Markgren, Albert.
Markgren, P.
Montelius, Oscar.
Moström, L.J.
Mörtsell, Johannes.
Natt och Dag.
Neander, P.
Nilsson, A.A.
Nordenstam, A.J.
Pahl, C.N.
Pahl, J.
Petre, Hj.
Petterson, Johan.
Pontén, J.O.
Printz, C.R.
Ramsay, A.H.
Regner, P.B.
Rönnberg.
Sahlqvist, Clara.
Sjerke, J.G.
Skarin, I.
Steyern, Nils von.
Ståhlberg, Aug.
Sundberg, Emile.
Sundqvist, C.Aug.
Sundström, G.
Svartengren, T.H.
Svenonius, Louise.
Söderqvist, M.C.
Thalén, N.J.
Troilius, A.M.
Tundol, G.O.
Uaeus, J.H.
Wallgren, G.C.
Wedderkop, N.W.
Westerberg, C.
Weyisack, Ernst von.
Wolfoi.
Widman. Ant.
Wästfelt, Axel.
Åslund, D.
Åström, Vikt.
1 kvitto från Bergström, C.
1 kvitto från Boström, N.
1 kvitto från Forssell, A.N.
2 brevkort från Hedén, K.
1 P.M. från Bjuhr, A.G.
Diverse handlingar.
 
52Ekman, Sven
Anteckningsböcker rörande jakt och fiske. 1971/022
 
53En-Eu
Enander, Samuel.
1 brev till "Min nådiga mamma" 1798. Tillhör inv. nr. 0034600.
Enberg, Lars Magnus (1787-1865)
1 brev odat.
1 klipp.
Enbom, Wilhelmina (1804-1880) Sångerska
1 brev till "President"
1 brev till Jenny.
1 brev till Torsslow.
1 brev från Torsslow.
Eneberg, C.W.
1 intyg, 1862.
Enebom, Gust. E.
1 brev till Krigsrådet Forsberg 1840.
Eneroth, Fredrik. A. (1806-1884) Juvelerare. 1941/166 (Se vol 54, Hj. Eneroth)
3 fotografier.
10 ritningar.
Eneroth, Per Olof Samuel (1825-1881)
1 brev, dat. 1861.
Svenska visor och sånger för hemmet och skolan.
1 dikt "En aftonvandring"
"Sång vid skålen för grundlagen" avskrift.
Tidningsklipp m.m.
Eneroth, Nils Ludvig Hjalmar (1838-1914) (Se vol 54, Hj. Eneroth)
2 teckningar från Klara skola, 1840-talet. 1941/166.
Eneroth, Jenny Sophia, f. Thomasson (1838-1869) (Se vol 54, Hj. Eneroth)
Ritbok. 1941/166
Eneqvist, Eugenia Matilda (1833-1898)
1 brev till fru Billmark. NM.0021849 a.
Engelhardt. Heinrich Christoph (1694-1765) Musikdirektör
Skrivelse 1729.
Engelke, Wilhelm (1833-1899) Militär
1 dikt, "Vintern, ny visa i gammal ton"
"Bidarag till svenska städernas historia. Söderhamn"
Engelstoft, Laurids (1774-1851)
1 biljett. NM.0040324 e.
Engeström, Lars von (1751-1826)
1 biljett, dat. 1882.
Erdman, Axel Joakim (1814-1869) Professor
Dalkarlsbergs jernmalmsfält, kartor & profiler. NM.0022867 a.
Dannemora jernmalmsfält, Kartor & profiler. NM.0022867 b.
Dannemora gruvor. Kartor & profiler. NM.0038936 a.
Dannemora jernmalmsfält i Uppsala län. NM.0038936 b.
Försök till en geognostisk-mineralogisk beskrivning. NM.0057932.
Karta över Fyrisåns dalbäcken upprättad 1856. NM.0038935 a-c.
Tal till Konungen på Kl.Vet.Akad.1869. NM.0022867 c.
Tal till Kl.Vet.Akad. 1869. NM.0022867 e.
1 utlåtande om lampor 1867.
1 utlåtande ang. kornig sandsten.
Erffa, Joh. Anton von.
1 brev. 1946/155 (11)
1 kvittens 1749. 1946/155 (13)
Ericson, Amea
1 dikt, "Till Ragnar, med ett häfte sagor"
Ericsson, Andreas
2 brev till Österling, Jonas.
Ericsson, Eric
Minnesanteckningar, nedskrivna av E. född 1834. Kopia. 1980/025
Ericson, Johan (1849-1925) Konstnär
Inbjudninigsbrev. 1940/178 (3)
Diverse handlingar rörande E.
Ericsson, Johan Edvard (1836-1871)
1 biljett till C.J. Billmark. NM.0021848 b. (se Billmark)
1 fragment av brev med teckning. NM.0022509.
Ericson, John (1849-1925) Landskapsmålare
1 erbjudande, dat. 1875.
Ericson, John Philip (1834-1895) Politiker
1 brev till Ladugårdslands Skyddsförening 1872.
Erikson, Maria Charlotta (1794-1862)
1 brev, dat. 1836.
Ericsson, P.
1 handskrift, dat 1692.
Eriksson, Ola
Minnesteckning över träsnidaren O.E. Kopia. 1976/105
Erixon, Sigurd. Professor
"Vid jordfästningen i Seglora kyrka lördagen den 24/2 1968".
Eschricht, Daniel Fredrik (1798-1863)
1 brev, dat. Köpenhamn 1854.
Eskilsson, Peter (1820-1872) Konstnär
1 brev till J.A. Vingqvist 1855. NM.0048161 a.
1 fragment av brev 1855. NM.0048161 b.
1 förteckning över utförda arbeten, 1847-1871.
Esmark, Laurits Martin (1806-1884) Norsk zoologiprofessor
1 brev, dat. 1838. NM.0022500 c.
Essen, Fredrik von (1831-1921) Friherre
1 brev, dat. 1843. NM.0044976 a.
1 Kungl. medd. 1868.
Eugenie Prinsessa (1830-1889)
1 brev till fru Gylling 1882. Kopia. 1982/020.
1 brev 1871. Avskrift. 1956/013.
Eurén, Gabriel (1768-1806)
1 brev till P.F. Anrivillins 1795. NM.0086370 e.
 
54Eneroth, Hjalmar (1869-1964) Författare, illustratör. 1941/166
Identitetskort 1926.
1 brev till E. 1923.
Manuskript, fotografier och tidningsklipp rörande Skansens vårfest 1923.
Diverse material rörande släkten.
 
55Ericsson, John (1803-1889) Mekaniker, uppfinnare
1 brev till modern 1821. NM.0062613.
Check utställd av J.E. tre dagar före hans död.
7 ritningar.
 
56Ericsson, John (1803-1889) Mekaniker, uppfinnare
2 brev till Kapten Adlersparre, 1867, 1873. NM.0074162 a-0074162 b.
3 brev till fru Sophia Trotzig, f. Odhner, 1872,1874,1882. NM.0072198, 0072199, 0072200.
1 brev till Clas, 1878. NM.0062319.
1 brev till "Min gode farbror" 1888.
1 brev till "Sargent" 1888.
1 visitkort.
1 brev till Ehwooth, 1880.
1 skrivelse till Aftonbladet, 1869.
Aftonbladet 6/9- 1890.
Diverse tidningsartiklar rörande J.E. 1890.
3 checkar, 1889.
Ritning av propeller till U.S. Ship Princeton 1844, gjord av J.E.
4 ritningar. NM.0045674 a-d.
Diverse ritningar.
Papper tagna ur John Ericssons skrivbord 1909 i april, då det samma sändes till Amerika.
"Ett sorgens välkommen till fosterjorden" av Carlén C.
 
57Ericsson, John (1803-1889) Mekaniker, uppfinnare
Diverse handlingar.
 
58Fa-Fock
Fagerlin, Ferdinand Julius (1825-1907)
3 brev till Berg, Albert. NM.0056572 a-c.
1 brev till C.J. Billmark. NM.0021847 c. (se Billmark)
1 brev, dat. 1841. NM.0021843 a.
1 brevkort, dat. 1882. NM.0047244 c.
1 brev till Kantzow, Edv.1885.
Fahlcrantz, Carl Johan (1774-1861) Landskapsmålare
2 brev från Kingelin, A. NM.0022799 a, f.
1 brev från Mofnits, D.G.NM.0022799 d.
1 brev, 1 visitkort från Robertson, A. NM.0022799 a, 0017556 b.
Fahlcrantz, Christian Erik (1790-1866) Skald, teolog
2 brev till Floderus, A. NM.0022532 a-b.
1 brev till okänd, 1863. NM.0018583 b.
1 brev till okänd, 1865. NM.0022532 c.
1 brev till Billmark, C.J. NM.0021843 a. (se Billmark)
1 brev till Park, C.W. 1843.
1 brev till okänd, 1863.
1 fragment.
1 fullmakt, 1840. NM.0081513 g.
Fahlcrantz, Elisabeth Ulrica
"Tal vid Elisabeth Ulrica Falcrantz jordfästning i Norrberkes kyrka 3 mars 1825"
Fahlgren, Carl August (1819-1905) Landskapsmålare
1 brev från Källström, C.E.
Fahlman, Erik
Från Bottniska viken till Vestfjorden, VI & VII.Maskinskrivet manuskript. 1981/051.
Fahlstedt, Amalia Vilhelmina (1853-1923) Författare
1 dikt "Sveriges dag"
Falck, P.
1 brev till magister Ol. O. Knös, 1794. 1944/141.
Falck, Sven Johan (1849-?)
Döds,vigsel-m.fl. annonser. 1983/032.
Falkenberg, Melcher von (1597-1651) Krigsråd
1 handskrift, 1629.
Falkenberg, T.R.
1 affärsbrev, 1862.
Falkenberg, V. Friherre
3 brev till Wåhlen, T. 1896.
Falkenholm, G.
1 brev till Krigsrådet Forsberg 1848.
Falkman, J.
1 brev till Krigsrådet.
Falkman, Ludvig Berekhan (1808-1891)
1 brev till Flygare-Carlén, E. 1887.
1 brev till okänd.
Falkson, Carolina
Charader 1851
Fallén, Karl Fredrik (1764-1830)
1 brev från F. 1845. NM.0022500 a.
Fallström, Karl Daniel (1858-1937) Författaref
1 brev, dat. 1894.
1 dikt "Mademoiselle" 1944/153.
1 dikt "Mot ljusa dar..." 1944/153.
Fant, Erik Mikael (1754-1817)
1 brev, dat. 1782. NM.0060798 c.
1 brev, dat. 1813. NM.0014803 b.
1 brev till Akademi Räntmästaren, dat. 1814. NM.0022663 (114)
Fass, Gustav.
Skrivelse ang. F. 1681. 1935/170.
Fauerholdt, Wiggo (1832-1883) Landskapsmålare
1 brev till Hallgren, Emil 1873.
Faxe, Vilhelm (1767-1854)
1 brev till Hagberg, C.P. 1821. NM.0025375 c.
1 brev, dat. 1835.
2 skrivelse till Möller.r sign. Faxe 1831, 1832.
1 rekommendationsbrev, dat. 1850. NM.0067181.
1 utnämning för S. Möller, dat. 1843.
Fehr, Fredrik Aug.(1849-1895) Teolog
1 brev, dat. 1877.
Tidningsurklipp.
Feif, Kasten (1661-1739)
1 skrivelse till gr. Tessin, dat. 1718.
Feilberg, H.F.
Brev från Djurklou, Gabriel. Fotostatkopior, orginalen i Det Kgl. Bibliotek Köpenhamn. 1957/012.
14 brev till Hammarstedt N.E. Se Hammarstedt.
Feilitzen, Otto Teodor f. von (1820-1889) Arkivarie
1 brev till Gardell, Johan 1876.
1 brev till Hofsten, Johanna 1880.
1 kvitto 1879.
Feldt, Gustaf Skarp von (1747-?)
Skrivelse till hovrätten ang Kongl. Nummer Lotteriet 1774.
Fersen, Hans Axel von (1755-1810) Greve
1 brev till Krigsrådet Forsberg (ej från Axel)
1 meddelande från F. NM.0022742.
4 st. underdån.promemorior 1805. NM.0060798 d.
1 kvitto 1795.
Fersen, Fabian Reinhold von (1762-1818)
1 brev till De Besche 1809.
1 pro memoria dat.1805, med Gust. IV Adolfs påskrift. NM.0060798 e.
Fischer, Gustaf Ericson (1846-1893) Konstnär
1 erbjudande 1875.
Fjellstedt, Peter (1802-1857) Predikant
1 brev till Anjou, L.A. 1857. NM.0051903 a. (Se Anjou)
1 kvitto 1852.
Flach, Carl Emil Gustaf (1815-1878)
1 brev 1863.
Flach, Hillevid f. Zelow.
9 brev till Berg P.G. (se Berg)
1 fullmakt 1873.
Fleetwood, Ch.
1 brev till Krigsrådet Forsberg 1849.
Fleetwood-Derby, Anna (1846-1927) Textilkonstnär
2 handskrifter.
Fleetwood, Georg Mills Ulric.
1 intyg 1823.
Fleming, Axel (1728-1825)
1 handling 1756.
Fleming, Clas (1592-1644)
1 meddelande 1630.
Flemming, Claes Adolf (1771-1831)
1 brev till Afzelius P.V. (se Afzelius)
2 brev till Hagberg, C.P. NM.0025375 b,f.
1 brev till d.v. Överståthåll. NM.0060798 f.
Flensburg, Carl (1856-1919) Läkare
1 kort från Prins Eugen. 1944/153.
1 kort från Carl och Ingebotg. 1944/153.
Flensburg, Nils Olof Mattias (1855-1926) Professor
1 brev till red. av "Svalan", jämte 2 dikter 1875.
Flintenberg, Johan David (1762-1819)
1 brev till prof. Aurivillius 1811. NM.0082838.
1 brev, dat. 1801.
Floderus.
2 memorial 1806. NM.0022933.
Flintberg, Jakob Albr.(1751-1804) & Gustaf Jakob (1790-1833)
Acta et manuscr. jurid. Flintbergii II,IV.
Flygare, Edvard (1829-1852) Fil. Doktor
Manuskript, NM.0072336.
Manuskript, "Vid Fil. Mag. C.E.V. Flygares jordfästning 1852"
12 brev till modern, 1847-1852.
1 avskrift av brev till modern, 1851.
1 brev till mormor.
Hyreskontrakt, Uppsala 1849.
Visitkort.
Resepass.
Fock, Berndt Vilhelm (1763-1837)
1 brev till Mörner, C.O. 1827. NM.0039207.
 
59Fog-For
Fogelberg, Bengt Erland (1786-1854) Skulptör
1 brev till modern 1825.
1 brev till Eström 1821. NM.0056965.
1 brev till Södermark 1845. NM.0018563 b.
1 brev till Fahlcrantz 1821. NM.0022797 b
1 brev till okänd 1820. NM.0017557 g.
1 proportions exempla 1799.
1 visitkort.
Fogelin, C.J.
2 brev till F. 1866 & odat.
1 brev från Gustafsson, D. 1857.
Fogelström, H. Jägmästare.
33 brev från Dahlbäck, Sigurd, 1929-1932. 1959/010.
Fornander, Abraham (1812-1889)
1 brev till Milveny, H.W.O. 1881. NM.0056585.
3 brev till Gardell, J. 1880.
Fornander, Andreas (1820-1903) Konstnär
1 erbjudande.
Forchhammer, Johan Georg (1794-1865)
1 brev till Svanberg, A. 1848. NM.0022211 c.
Foroni, Jacopo Giovanni Battista (1825-1858)
1 permisionans 1857.
Forsbrink, Isak.
8 brev ur en lönnlåda ur kistan (NM.0085310) 1802-1804.
Forsell, Christian Didrik (1777-1852) Kopparstickare
1 brev till Billmark, C.J. 1842. NM.0021850. (se Billmark)
5 brev till F. under vistelsen i Paris 1806-1816.
F:s tjänstgöring vid Nationalgardet i Paris 1814-15.
Fullmakter 1816,1818, brev m.m.
Handlingar rörande flytten till Stockholm.
Subskriptionslista.
Anteckningsbok.
Forsell, Karl Gustaf af (1783-1842)
1 brev till modern 1806.
1 manuskript "kort berättelse om en märkvärdig syn"
Forselles, Gustaf af. Generalkonsul.
1 kvitto 1839.
Forslund, Karl-Erik (1872-1941) Författare
1 brev till Alb. Engström 1897.
1 dikt "Vid älvarnas möte"
 
60Frumerie, Inga f. Carlsson
"Det var en gång" Minnen. 1978/149.
 
61Fr-Ga
Francken, Georg Wolfganf von (1827-1891) Militär
2 brev, dat. 1876,1877.
Franckl, L.A.
1 brev 1847. NM.0064899.
Franzén, Frans Michael. (1772-1847) Skald
3 brev till Gubbe, Sam. NM.0022880 a-c.
1 brev till Rutström, C.B. NM.0018582 b.
1 brev till Lundgren, Pastor. NM.0024734 c.
1 brev till Guldbrand, G. NM.0022135.
1 brev till okänd. NM.0018575 a.
1 brev till Svärsonen. NM.0018584 c.
1 brev till Ekman, A. NM.0030537.
1 brev till Tegnér. NM.0018582 a.
1 brev tll Fahlcrantz. NM.0022795 a.
1 brev till Lundgren ?.
1 brev till okänd.
1 brev till Lundgren.
1 brev till Cramér, Chr.
1 intyg för Häggblad, A.
"2 d. Jul. Din broders blods röst ropar till mig ifrån jorden" NM.0025649 a.
"Psalm emot förtal" NM.0025649 a.
"Trioletter efter Clotilde de Surville" NM.0025649 b.
"Tenson efter Agnes de Bragelongue" NM.0025649 b.
"För en fader melodi nr 38" NM.0025649 d.
2 "Charad" NM.0016376, 25649 c.
Förlagsrätten till predikningar. NM.0044919 d.
Fredman, Carl (1717-?)
1 handling 1750. NM.0073034.
Fredman, Johan (Jean) (1712-1767) Hovurmakare
Utdrag ur borgrättens protokoll 1750-52. Anteckn. rör Fredmans hus.
Freudenthal, Axel
1 berättelse om Lappskott.
Fredin, Nils Edvard (1857-1889)
1 dikt tillägnad Artur Hazelius. NM.0068778. NM.0068778.
Fries, Anna f. Forsell (1790-1865)
"Vår okända välgörare" Minnesteckning över Anna Fries skriven av Fredrika Bremer. 1948/020. (se bilaga)
Fries, Bengt Fredrik (1799-1839)
1 brev till Boheman. NM.0022502 a.
1 brev till Buckman. NM.0018601 b.
1 brev till okänd. NM.0022502 b.
Fries, Elias Magnus (1794-1878)
3 brev till Backman, rektor.
3 brev till Svanberg, L. NM.0022668 i,q,s.
3 bokrekvisitioner. NM.0010102 b. 0022954 a-b.
1 brev till Annerstedt. NM.0022663 (127).
1 brev till Böttiger, C.W.
1 brev till sonen Thore1876.
2 namnteckningar.
Fries, Ellen (1855-1900)
1 brev till Kalmberg, Jenny 1897.
1 manuskript.
4 blad korrektur.
Fries, Sofia Elisabet, f. Bergman (1853-1895)
Förteckning på hemgift och brudutstyrsel 1872. 1942/115.
Fries, Theodor Magnus (1832-1913)
2 brev, dat. 1877.
1 fragment.
Frigel, Per (1750-1842) Musiker
Vers ur Job 27:2,5. NM.0014801 b.
Musernas roll, skämt. NM.0014801 c.
Div. avskrifter av brev, dikter, företal m.m.
Frigelius, Pehr (1779-1836) Komminister. 1951/098.
Brev från F. till föräldrarna.
Brev från F. till kronobefallningsman Samuel F. och Christina Margareta Svebilius 1816.
Brev från F. till Samuel F. 1816.
Brev från F. till kronobefallningsman A.J. Björkman 1831.
Utslag ang. Ingrid Elis. Frigelius' myndighetsansökan 1830.
Redovisning efter Ingrid Elis. Frigelius 1867.
Fristedt, Conrad
1 brev, dat. 1890.
Fryxell, Axel (1765-1834)
1 brev till Aurivillins P.F. 1798. NM.0086370 (3)
Fryxell, Anders (1795-1881)
1 brev till Adlersparre, C.A. NM.0076608.
1 brev till Carlén, N. NM.0037279 b.
1 brev till Gyllenkrok, J. NM.0054833.
1 brev till Staaf, C.
3 biljetter
Klipp.
Fryxell, Matts
1 brev till mademoselle Ekman, J.
Fryxell, Olof (1806-1900) Präst
1 brev till Hezelius, A. 1886.
1 brev till Paban, L. 1845.
1 brev, dat. 1880.
1 stilprov rörande likheten mellan Fryxells och C.L. Piras handskrift. NM.0029068.
Frälsningsarmén.
1 brevkort 1890.
Fröding, Gustaf (1860-1911) Skald
"Magistratem"
"Aforismer"
Dikt skriven av F:s kokerska, fröken Anna Charlotta Johansson Bisters hand. 1958/075.
Tidningsklipp 1958/075.
Särtryck. 1958/075.
Fröling, Nils.
"Sveriges träindustri" manuskipt 16 sid. 1947/65.
Frösslind, Kristina Elisabet (1793-1861) Skådespelerska
1 biljett 1855.
Frölich, Lorenz (1820-1908)
1 brev till Mandelgren, N.M. NM.0067289.
Fröst, Per Axel (1802-1853)
2 brev till Krigsrådet Forsberg.
2 brev till okända.
1 kvitto.
Funch, J.G.L.
1 brev 1853.
Funck, Beata & Christina
1 handl. rörande förmyndareskap.
Fåhraeus, Fr. Edv. (1828-1867)
Verser, dat. 1866. NM.0022141.
Doktorsdiplom 1851. (se Diplom & Fullmakter vol 7)
Biografi över Fåhraeus, skriven av Gripenstedt.
Fåhraeus, Martina
Kallelse till ledamot i Svenska Trädgårdsföreningen 1877.
Fåhraeus, Olof Immanuel (1796-1884)
1 brev 1849.
"Bröderna Fåhraeus minne" 1909.
Olof & hans brors barn, samt barnbarn.
Gadd, Joachim. Räntmästare
"Lathund ....uppå räntepersedlar uti Jönköpings län och Västbo hd. NM.0036097.
 
62Ga-Go
Gade, Niels Vilhelm (1817-1890) Dansk tonsättare
1 brev till "Kära Emanuel" 1891.
1 brev till Heise. NM.0020080.
Gahm-Persson, Sigfrid Lorentz (1725-1794) Kammarskrivare
1 skrivelse 1788. NM.0086370 (10)
Gaidoz, Henri (1842-1932) Fransk etnolog
1 brevkort 1883. NM.0064720.
Gagnen, L.P.
1 brev till herr Krigsråd 1840.
Gardell-Ericsson, Anna (1853-1939) Konstnär
3 brev till Kalmberg, Amanda.
1 fullmakt för Kalmberg, Amanda.
1 brev med akvarell"Vårdkase backen i Visbu"
3 nyårskort med teckningar.
1 brev från G. till farmor 1861.
113 vykort ( Se ämnessaml. diverse vykort vol 10)
Gardell, Nicolaus. Biskop
1 tryckt handling 1809. NM.0050453.
Gartman, Eric Johan. 1976/134
Manus av år 1753 med anmärkningar rörande B.W.v. Lievens "beskrivning om Rofdiurs utödande". Avskrift.
Gauffin, Alma.
1 brev till Landgren, 1913.
Gavazzi, Milovan (1895-1992) Etnograf. 1976/045
"Slovenske mjere za predivo i tkivo prema seksagezimalnom sistemu" S. 655-672 Slavia, Prag 1924-25.-
utdraget här i tysk översättning.
Geffroy, A. Föreståndare frö franska skolan i Rom.
1 brev 18?2.
Gegerfelt, Kael Fredrik V.von (1817-1915)
1 brev till Billmark, C.J. 1858. NM.0021847 b. (se Billmark)
Geijer, Anna Elisabeth (1790-1861)
1 brev till Knös, Tekla 1833.
Geijer, Erik Gustaf (1783-1847) Skald
1 brev till Böttiger, C.W. 1835. NM.0057070.
1 brev till Dieterich, U.V. 1845. NM.0017609.
2 brev till Dillner, Joh. 1830, 1831.
2 brev till Geijer, C.F. 1810. NM.0023249, 1836. NM.0072484.
1 brev till Lagerhjelm, 1825.
1 brev till Ling, P.H. 1834. NM.0042580.
1 brev till Södermark, P. 1843. NM.0018552.
1 brev til Richnow, E. 1827. NM.0045786.
1 brev till okänd. 1844.
"Manhem till Götiska Förbundet af Einar" NM.0025776 b.
"Vikingen" NM.025776 a.
"Minnen från Geijer föreläsningar 1842"
Mantalsuppgifter 1845. NM.0024900 a.
Geijer, Salomon. 1944/153.
Svar på besvärsskrivelse 1839.
Gellerstedt, Albert Teodor (1836-1914)
1 brev till Meijer 1877.
1 dikt "En gammal vårstudie"
1 dikt "Skiss från Skansen" (saknas)
Gellerstedt, Per Erik (1815-1881)
1 brev till Svanberg, L. NM.0022668 m.
Gellerstedt, Gustaf Eilhelm (1810-1872) Rektor
"Några anteckningar om rektorn i Haparanda" gjorda av Odal Ottelin. 1951/084.
Georgii, P.E. (1759-1808)
1 brev till Stjernstedt, Baron. 1808.
Gerdtson, Warner Groen (1680-1743)
1 handskrift 1725.
Gervinus, G. (1805-1871) Historiker
1 brev till Winter, C.F. 1831.
Giebel, Christoph Gottfrid (1820-1881)
1 brev till Meves 1865. NM.0022244 c.
Giertta, Johan (1666-1740)
Ordrer ang. 7 st domkrafter.
Gillberg, Jakob Axel (1765-1845)
20 st fullmakter m.m. 1778-1828. NM.0021101 a-t.
Gillberg, Jakob (1724-1793)
1 brev till Hallman. NM.0023045.
Notifikation om Gillbergs död. NM.0020618.
Gjellerup, Karl (1857-1919) Författare
1 brev till Ahnfelt, Dr. 1880.
Gittner, Johan Christopher.
1 brev till Ridder, Samuel.
Gjörwell, Karl Kristoffer (1731-1811)
1 brev till Sommelius, de. 1742. NM.0076609 a.
1 brev till okänd 1755. NM.0076609 b.
3 brev till okända 1776, 1780, 1786.
1 brev till okänd 1807. NM.0014800 c.
1 brev till Carolina Widström.
3 blad men bokanteckningr, förbindelse. NM.0017609 p.
1 brev till Sommelius prof. 1764.
1 anteckningslapp.
Glas, Olof (1812-1880) Läkare
1 brev till Scherdin, A. 1879.
1 brev 1841.
1 biljett 1877.
Gleerup, Carl Vilhelm (1800-1871)
1 brev till Gleerup, Nils 1863.
Glud, Christian.
1 brev till okänd 1864.
Gnospelius, Christian.
1 brev till Beisner, Ch. 1712.
Goes, Johan Fredrik (1767-1823) Militär. 1944/153.
Skrivelse ang. avsked med pension 1816.
Meritlista 1823.
Goldschmidt, Meyer Aron (1819-1887) Författare
1 brev till okänd 1873.
Gortschakow, Alexander (1798-1883)
1 brev till okänd 1862.
1 tidningsurklipp.
Gosse, Edmund William (1849-1928) Författare
1 brev till Ahnfelt 1876.
 
63Johan Gottlieb Gahn 1745-1818) Bergsvetenskapsman
Brev till J.G.G:
1 brev, Agrell, C.M. 1793.
3 brev, Arfvedsson, Carl 1787.
1 brev, Asp, v. L.O. 1786.
3 brev, Berger, T.C. 1793.
8 brev, Bergström, 1793-94.
1 brev, Berntsen, B. 1788.
23 brev , Bielke, Nils. 1786-87.
1 brev, Brandt, D. 1794.
2 brev, Clason, J.G. 1809.
1 p.m. Christiernin, E.D.
1 brev, Eckman, P. 1781.
1 brev, Eggertz, H.P. 1809.
1 brev, Ewerström, A. 1791.
1 brev, Gahn, D.H. 1784.
1 brev, Gahn, Hinr. 1794.
1 brev, Gahn, H. Fredson. 1809.
3 brev, Gahn, Nils. 1793.
1 brev, Gezelius, Sam. 1793.
2 brev, Halldin, L.A. 1798.
2 brev, Hallgren, Cl. J. 1793-94.
2 brev, Hedenblad, P. 1786, 1809.
5 brev, Hellsén, Joh. 1794, 1809.
1 brev, Hermelin. 1782.
1 brev, Hällström, L. 1800.
3 brev, Johnstone, J.H. 1793-94.
1 brev, Lagerheim, G.A. 1779.
1 brev, Leyonmark, G.A. 1804.
1 brev, Lillienberg, J.G. 1782.
1 brev, Liliencrantz, J. 1782.
1 brev, Netterblad, C. odat.
4 brev, Nyström, Nils. 1794.
1 brev, Ottin, Henr. 1787.
1 brev, Raooe & Polheimer, 1771.
3 brev, Ridderstolpe, F. 1804.
1 brev, Risell, Ch. 1804.
2 brev, Robsahm, C.M. 1804.
1 brev, Rosenblad, M. 1803.
1 brev, Rosenstein v, M. 1810.
11 brev, Sandels, Sam. 1780-82.
1 brev, Schultzen, C. Fr. 1794.
1 brev, Sefström, E. 1779.
6 brev, Stierngranat, C. 1785, 1787.
2 brev, Stockenström, G. 1804.
1 brev, Tranchell, J. 1804.
1 brev, Uggla af, S. 1802.
2 brev, Åkerhjelm, S. 1793.
1 brev, B.B. odat.
2 brev, okända, 1771, 1788.
1 brev, defekt. Handlar om mordet på Gustaf III, 1792.
Diverse köpmansbrev till Gahn.
Brev från Gahn:
Till Hedenblad (oläsliga)
1 brev till Lagerhjelm.
Till "Stadssekreteraren" koncept.
Diplom & Fullmakter 23 st + 3 tryck. (se ämnessaml. Diplom & Fullmakter vol 7)
 
64Johan Gottlieb Gahn
Diverse handlingar.
 
65Johan Gottlieb Gahn
Diverse handlingar rörande:
Stora Kopparbergs bergslag.
Västgöta. allmogens gårdfarihandel.
Diverse anteckningar, brevbok m.m.
 
66Gra-Grav.
Graak, J.B.
1 brev till okänd 1787. NM.0086370 (4)
Grabow, Mathilda (1852-1940) Operasångerska
1 brev till okänd 1872.
2 klipp.
Graffman, Karl Samuel (1802-1862)
1 brev till Fahlcrantz, C.J. 1835. NM.0022794 b.
1 brev till Fahlcrantz, C.J. 1830. NM.0017557 e.
Grafström, Anders Abraham (1790-1870)
1 brev till "greve" 1838. NM.0081556.
1 brev till sonen Frans 1833. NM.0062449.
3 brev till "Öfverstinnan" 1832, 1833, 1845.
Grafström, Tor Fritiof (1827-1883)
2 brev till Wikström, O. 1847. NM.0057980 a-b.
6 brev till Wikström, O. 1885, 1887.
2 s.k. Påskböcker 1868. NM.0046086 b-c. (se ämnessaml. städer/Stockholm vol 16.)
Grafström.
Almanacka med dagboksanteckningar 1870.
Granberg, C.W. 1959/069
"Minnen från en resa sommaren 1857" Ms.
Handbok i Linearteckning, utg. av E. Chiewitz.
Granberg, P.A. Bokhandlare
1 brev från Wetterstedt af G. 1810. NM.0064925(1)
1 brev (defekt) från Mörner, A.G. 1819. NM.0064925(6)
1 brev från Piñeiro de la Casas 1822. NM.0064925(7)
2 brev från Leopold1816, 1818. NM.0064925(4-5)
2 brev från Brinkman, von 1813. NM.0064925(2-3)
Granlund, Axel Otto (1866-1944) Bokhandlare
1 brev från Hammagren, T. 1894. Samt gåvobrev (avskrift) 1944/153.
1 upprop rörande utskänkningsrättigheter i Stocksind 1903. 1977/081.
2 tackbrev från Nordiska museet 1944. 1977/081.
3 tryck rörande Skansen, med påskrift av Artur Hazelius. 1977/081.
1 foto föreställande A. Granlund. 1977/081.
1 levnadsbeskrivning "Till mina barn" 1977/081.
Granlund, Jacobina Charlotta f. Rådberg (1830-1916) 1944/153.
Brev från:
Björck, Augusta.
Engström, Mathilda.
Erickson, C.J.
Lundin, Emma f. Rådberg.
Lundström, Emma.
Nyman, Sofie.
Rådberg, W.S.
Åkerlund, Amalia f. Granlund.
Albertina.
Dicken, B.
Hildegard.
Alba.
Maria.
Granlund, Sten (1871-1917)
"En afton hos fru Lenngren" Dramatisk bagatell i en akt. Skriven för Skansens vårfest 1908.
Grapengiesser, I.W.
1 brev till okänd 1778.
Gravallius, Davi Eherenfr. (1777-1849)
"Wid Hoffröken Sophie Silfversparres graf"
"Wid Theod. Christian Schmidts graf den 15 Febr. 1824". Avskrift.
 
67Granberg, Olof
Manuskript till en aldrig publicerad monografi över Mathias Palbitcki.
 
68Gre-Gus
Greiffenschütz, Johan Casper (1694-1767)
Testamente 1767. 1944/213 (10)
Grevesmühl, Carl
1 brev till Lindahl, P.E. 1871.
Grieg, Edvard (1843-1907) Tonsättare
1 brevkort till M. Durand Schoenewert & co. 1886.
Grill, Claes
Spelkort. NM.00245452. (se ämnessaml.spel & leksaker vol 6)
1 brev till Krigsrådet Forsberg, C.D.
Grill, Johan Abraham (1736-1792) Direktör i Ostindiska Kompaniet
1 brev från Grill, Christina Maria 1760. 1980/112.
Grill, J.W. (1815-1864)
1 brev till Meves, V. 1862. NM.0022238 a.
"Grilliana." Conceptbok till Grillska Slägtens Historia" 1964/046
Grimm, Jak. Ludv. Karl (1785-1863)
1 brev till Liebrecht, F. NM.0064720.
Grimm, Wilhelm (1786-1859)
1 brev till Liebrecht, F. NM.0064720.
Gripenstedt, Johan August (1813-1874)
1 brev till Hazelius, J.A. 1857. NM.0018575 b.
3 brev dat. 1866-68.
1 intyg 1866.
1 visitkort.
Grizelius, Petrus
1 brev till Horn, Eva 1716. 1946/154 (14)
Grot, J.
1 brev till okänd 1877. NM.0022663 (138)
Grooth, Carl
2 brev 1755. NM.0022933.
Grop, Karin Olsdotter. Kulla på Skansen
Efterlämnad diktning, 1898.
Grubbe, Samuel (1786-1853) Ledamot av Svenska Akademien
1 brev, dat. 1825. NM.0022871 a.
1 brev, dat, 1829. NM.0022871 b.
1 brev till S. Grubbe från D.L.J. dat 1832. NM.0022878 b.
3 tal. NM.0022872 a-d.
Diverse handlingar. NM.0039207.
Diplom & fullmakter (se ämnessaml. Diplom och fullmakter vol 7)
Grund, Anna Maria
1 brev till sonen 1775.
Grundtvig, Nikolay Fredrik 1783-1872) Dansk präst
1 brev till Danmarks drottning 1843. NM.0070949.
1 visitkort. NM.0038743 b.
Grundtvig, Svend. (1824-1883)
6 brev till Bergström, Rich. NM.0081666 a-f.
Brev från Djurklou, Gabriel. Fotostatkopior (orginalen i det Kgl. Bibliotek Köpenhamn) 1957/012.
Hedersdoktorsdiplom 1877, pergament. (se ämnessaml. diplom och fullmakter vol 7)
Gråå, Henric. Lantjägare vid Svartsjö
Meritlista 1768.
Gräter.
2 brev till Afzelius, A.A. 1817, 1827.
Grönstedt, Johan
1 brev till Bonnier, Alb. 1883.
Grönvold, Markus Fr. Steen
1 brev till Hallgren 1874.
Gubernotis, Angels de.
2 brev till okänd 1882, 1883, plus tidningsklipp.
Gullberg, Hjalmar (1898-1961) Författare
Manuskript till "Röster från Skansen" 1941/100.
"Röster frpn Skansen" 1941. Med iscensättnibsanteckningar av Anders de Wall. 1956/099.
Gullström, Arvid. Provinsialläkare
Bröllopstelegram, samt div. kvitton. 1951/069, 1952/083, 1953/005.
Gumaelius, Gustaf Vilhelm (1789-1877)
1 brev till Dahm, O.E.L. 1873. NM.0039343 a. (se Dahm)
2 brev till Meves, V. 1870, 1874. NM.0022241 a-b.
Gumaelius, Otto. Rektor
Namnteckning. 1944/153.
Günther, Julius (1818-1904)
1 brev till Kistner, Tekla 1869. NM.0033755.
2 brev dat. 1838, 1882.
1 visitkort.
Günther, Klas Efraim. (se vol 70)
Gustafsson, Gustaf. Järnvägstjänstemann i Härnösand.
"Gravplatsen i Starred, Stigsjö". Manuskript. 1977/093.
Gustafsson, Richard.
1 brev till Postmästaren, samt klipp. 1870.
Gustav III
Avskrifter av brevväxling mellan G. och hans moder.
 
69Gy
Gyllenborg, Anna (1685–1758)
Anteckningsbok 1704-1754. 1959/061.
Gyllenhaal, Lars Herman (1790–1858)
"Bref skrifna under en resa från Stockholm till Rikets nordligaste provinser" 1828–29. NM.022.685 a.
2 brev från Hudiksvall 1833 NM 022.685 b–c (infogade i NM 022.685 a)
2 brev till Palm, S.U. 1846, 1847. NM.0081562 a–b.
Minnesord över Anna Johanna Grill. NM.0022685 e.
1 brev till statsrådet. NM.0022879 c.
1 ex av Afton-Tidningen 1835. NM.0022685 d.
Ytterligare ett brev av Gyllenhaal finns i Johan Afzelius brev- och manuskriptsamling. En autograf av Gyllenhaal finns i NM:s autografsamling volym 9.
Gyldenstolpe, Adolf Fredrik Nils (1799-1864) Riksmarskalk
1 brev till Krigsrådet 1848.
Gyldenstolpe, August Gustaf Fersen (1839-1919)
1 brev till Lindahl, P.E.
Gyldenstolpe, Nils
1 brev dat. 1880.
Gyldenstolpe, Nils Filip (1734-1810)
1 intyg 1807. NM.0060798 i.
Gyllenadler, S.J.
1 brev till Ljungberg, Gustaf 1797.
Gyllenborg, ?
1 brev till lagman Apelblad, J.af. 1719. NM.0018482 a.
Gyllenborg, Carl Johan (1741-1811)
1 brev till Manderström, Ch. 1778.
Gyllenborg, Fredrik (1698-1759)
1 handskrift 1754.
Gyllenborg, Gustaf Fredrik (1731-1808) Skald
Rim om krycka. NM.0014801 d.
Gyllenborg, Johan Henning (1756-1830) Landshövding
1 brev till Krigsrådet Forsberg.
Gyllenbåge, J.W. Planting
1 brev till Lindahl 1875.
Gyllengranat, Karl A. (1787-1864) Amiral
2 handskrifter. NM.0023391.
1 biljett 1847.
Gyllenspetz, J.A.
1 brev till Lindahl, P.E. 1863.
Gyllenstierna, Carl (1649-1723)
1 handskrift 1707.
Gyllenstierna, Christoffer (1647-1705)
2 handskrifter 1692, 1693.
1 respass 1704.
Gyllenstierna, Kritoffer (1878-1960)
"En klappjakt i Ystads Sandskog under Överste Berchs tid". 1959. 1981/067.
1 klipp.
Gyllenstierna, Nils (1710-1791)
"Lefvernes Beskrifning" författad av honom själv.
Gynther, Sven Wilhelm (1796-1873)
1 fragment av brev 1861. NM.0017609 å.
 
70Günter, Klas Efraim (1799-1861)
"Fragment av trenne Wänners lefnad". NM.0022885 a.
"Till und. Föredragning inför Kongl. Majt i Stadsrådet d. maji 1841 Justitieärenden" jämte-
översättning på franska. NM.0022885 e.
"Justitie Ärenden till und. föredragning........den maji 1841. jämte översättning på frenska. NM.0022885 f.
"Tillund Föredragn. inför Kongl. Majt i Stadsrådet den October 1842" Justitie ärenden. jämte-
översättning på franska. NM.0022885 g.
4 st tal. NM.0022885 b-d, h.
7 st dikter (av Vitalis och Nicander) tillägnade G. NM.0022893 a-g.
Flertal visitkort. NM.0022888 b.
70 st fullmakter och diplom etc. daterade 1812-1859.
1 särtryck ur Samlaren 1959.
 
71Haa-Hag
Haasum, James Harlef (1791-1871) Guvenör på Saint- Barthélemy
2 pass, år 1842. NM.0075046 a. (1946/151 (1), år 1854. NM.0075046 b. (1946/151 (21)
Hackman, C.
1 brev till Elfwing, And. 1817.
Hafström, Axel Gillis (1841-1909) Konstnär
1 brev till Hallgren 1872.
Haeffner, Johann Ch. Fr. (1759-1833)
1 betyg för Carlson, O.M.A. 1830.
Hagberg, Carl August (1810-1864) Professor i Nordiska språk
1 brev till Ignell, N. 1843. NM.0025766 c.
1 brev till Thomson, N.H. 1837.
Inträdesföreläsning som professor i Nordiska språk 1858. NM.0072177.
Förlagskontrakt 1861.
Redogörelse från Gleerup, C.W. 1846.
Tillkännagivande ang. H:s död 1864.
"Shakspeare och Skalderna" av C.A. Hagberg. 1949/015.
Gravdikt. 1935/087
Hagberg, Jakob Theodor (1825-1893) Författare
2 passhandlingar från 1853, 1858. NM.0080170 b-c.
"Försök till svar på Svenska Akademiens Prisfråga". Tävlingsskrift inl. 1848-
samt i omarbetning 1849. 2 vol. NM.0071731 a-b.
"Inträdestal och Föreläsning över det Spanska språkets ursprung". 1868. NM.0080170 d.
Studented 1842. NM.0080170 a.
1 biljett.
Hagberg, Carl Petter (1778-1841) Präst
2 brev från Fleming, C. 1814, 1829. NM.0025375 b, f.
Manuskript rörande prästerskapets åliggande. NM.0068936.
"La Bénediction Nuptiale". NM.0071137.
Fragment av ett konfirmationsbetyg 1824.
6 ledamotmeddelanden 1816-1828.
"Andra Afdelningen" 1818.
Utdrag angående H:s tjänstledighet 1839.
Utdrag af protocolet hållet i Hogv. Preste Ståndet Den 5 Aug. 1823.
Pass 1841.
(se även Louise Hagbergs arkiv)
Hagborg, Vilhelm Nikolaus August (1852-1921)
3 brev till Cederström, Ture. 1883.
 
72Hallwyl, Wilhelmina von (1844-1930)
Årsanteckningar i avskrift.
 
73Hal-Haz
Hallbeck, Carl Svante (1826-1897) Tecknare
1 brev till Schöldström, B. 1886.
Hallberg, J.L.
Gravdikt över hans hustru Amalia Catarina Mathilda Wickman 1899. 1944/111.
Hallbäck, Hans Henric (1838-1885)
1 brevkort till Ahnfelt, A 1879.
Hallenberg, Jonas (1748-1834)
1 brev till Herr Professor 1812.
"Graekisk Thema Book". NM.0022809.
"Sakso Grammatikus" skämtsam dikt.
"Den rätta kärleken" dikt.
Rebus, med teckning i versform.
"Ghandshjah"
Hallström, Ivar Kristian (1826-1901) Tonsättare
2 biljetter.
Hallström, Per
1 brev till Key, fröken 1897.
Hamilton, Hugo
Memorial rörande tull 1805.
Hamilton, Hugo 1802-1871)
2 brev dat. 1844, 1847.
Hamilton, H.J.
1 brev till Wåhlén, kamrer 1896.
Hamilton, Henning Ludvig Hugo (1814-1886)
1 brev till Carlén, E. Flygare 1875. NM.0072469.
3 smärre skrivelser.
Hamilton, Jacob
1 brev dat. 1862.
Hamilton, Jacob Essen (1797-1864)
1 brev dat. 1844.
1 brev odat.
Hamilton, G.M.
1 brev dat. 1875.
Hamilton, M.
1 brev dat. 1864.
Hamilton, M. Fr. G.
1 brev till Lindal, P.E. 1882.
Hammarsköld, Carl Vilhelm (1807-1860)
1 brev dat. 1822.
Hammarsköld, Lorenzo (1785-1825)
1 brev till Liljeblad, S. 1804. NM.0025364.
Hammarstedt, Nils Edvard (1861-1939)
3 brev till Gösta Berg 1920-34. 1970/028.
2 brev till Gottahard Gustfsson 1938. 1970/028.
1 brev till Andreas Lindblom 1936. 1970/028.
1 brev till Johanna Mestorf 1897.
Hammarsten, Olof (1841-1932)
2 brev till Jäderholm 1882. NM.0053279 a-b.
Hammer, Christian (1818-1905) Juvelerare
Förteckning över silverarbeten, klipp & katalog över bokauktion.
1 brev från Bukowski, H. 1889. 1935/170
1 brev från Bukowski, H. 1894.
1 brev från Bukowski, H. 1887. 1952/086.
1 brev till Ahlgrensson, Fritz 1882.
1 P.M. angående P.O. Liljevalchs manuskriptsaml. 1877.
Hammer, Klara
Kärleksbrev från Emil Ralf, skrivna på näver 1908.
Hammerich, Asger (1843-1923)
1 brev till Billmark 1866. NM.0021844 c. (Se Billmark)
Hammerstein, Friedrich von (1608-1685)
1 skrivelse 1650.
Hannover, Emil
Brev från Arvid Baeckström. Fotostatkopior. 1965/092.
Hansson, Per Albin (1885-1946) Politiker
Manuskript "Tal på bondens dag" 1935. 1982/029.
Tackkort, 1935. 1961/082.
Hansteen, Kristofer (1784-1873)
1 brev till Schweigaard, A.M. 1867. NM.0018487.
Harksell, Emelie
2 brev till fru Carlén 1874.
Hartman, Ellen F. Hedlund (1860-1945) Skådespelerska
1 biljett 1893.
Hartman, Karl (1824-1884)
1 brev till okänd 1823.
Hartman, Karl Johan (1790-1849)
3 brev till "Professor" 1816-1817. NM.0022501 b-d.
"Afskrift ur Stockholms Posten nr 235 1816". NM.0022501 a.
Hartman, Johan Peter Emilius (1805-1900)
1 biljett till fröken A. Thomsen 1877. NM.0020138.
Hartmansdorff, Jakob August von (1792-1856)
2 brev till biskop Lundblad, S. 1838. NM.0062902 a-b.
1 brev till Södermark, J.P. 1855. NM.0056622 c.
2 brev till Hazelius, J.A. 1854, 1856. NM.0018575 c.
1 biljett till fru Meves 1853. NM.0075072.
1 kvitto 1854.
Handlingar rörande A. Hartmansdorff.
Hasselrot, Carl B. (1812-1890)
1 brev 1879.
Hasselström, J.G.
3 brev 1804-1805, fotostatkopior. 1961/087.
Hauch, Johannes Karsten (1790-1872)
1 brev till Fahlcrantz, C.J. 1829. NM.0022798 b.
1 officiel skrivelse 1829. NM.0022798 a.
1 brev till Schütz, F.R.J. 1824. NM.0054942 a.
2 brev till Weiss, Gaspare 1830. NM.0054942 b-c.
1 biljett.
Hauswolff, Carl Ulrik von (1791-1843)
1 brev till okänd 1841.
Hazelius-Berg, Gunnel
Uppteckning rörande Kings, Kerstin Olsdotter (1876-1973) Kulla på Skansen av Gunnel Hazelius-Berg. 1980/051.
1 brev från Ulla von Ehrenheim 1982 (kopia) 1982/019.
 
74He
Hebbe, Signe Amanda Georgina (1837-1925) Operasångerska
1 brev från Castegren, Hilda.
Diverse tidningsartiklar.
Hebbe, Vendela f. Åstrand (1808-1899)
1 brev till Billmark, C.J. 1886. NM.0021849 b. (se Billmark)
1 brev till okänd 1878. NM.0022026.
2 brev till Crusenstolpe, Charlotte 1881, 1883. NM.0082677 a, c.
1 kort till Crusenstolpe, Charlotte 1881. NM.0082677 b.
7 kort till Crusenstolpe, Charlotte.
1 brev till "Herr Baron" 1884.
1 brev till Wennberg, Hilda 1886.
3 brev till okänd.
4 kort.
9 bl. verser.
Tidningsklipp.
Hedberg, Frans Teodor (1828-1908)
1 brev till okänd 1880. NM.0078304.
1 brev till Bergstedt , F.1860.
1 biljett till Wilms, E. 1893.
1 handskrift "Till Lorenz Dietrichson" 1875.
1 handskrift "Fostermodern".
1 handskrift "Louise Michaeli".
1 handskrift "Några frågor som möjligen......." 1871.
1 handskrift "Johan Fredrik Höckert".
1 handskrift "Norden Qvinnor".
1 handskrift "En banbrytare"
3 boklånskvitton.
1 visitkort.
Hedborn, Samuel Johan (1783-1849)
1 brev till okänd 1837. NM.0018576 a.
Hedenstierna, Karl Josef Alf (1852-1906)
1 visitkort med påskrift.
Hedenstjerna, Erland (1770-1856)
1 brev till överste Kalmberg, Hampus 1846.
Hedin, Clara
"Till Clara Hedin på Svanteberg den 12 augusti 1847" Vers
Hedin, Sven(1865-1952)
1 biljett till Wilms Ernst 1912.
Hedin, Sven Adolf (1834-1905) Riksdagsman
Diverse småtryck.
Hedin, Sven Anders (Svante) (1822-1896) Skådespelare
1 handskrift.
Tidningsklipp.
Hedlund, Sven Adolf (1821-1900)
3 brev till Döbeln E. von 1862-63.
1 brev till fröken Ehrenstam 1879.
1 brev till okänd 1862.
Hedman, P.
1 brev till Kapten Hagdahl 1890.
Hedman, O.
Konkursbevakningshandling c:a 1870. 1938/157.
Utgifter. 1938/157.
Hedrén, Johan Jakob (1775-1861)
1 brev till Liljeblad, S. 1803. NM.0025364.
1 brev till Salomon, C.J. 1831. NM.0020142.
1 brev till okänd 1844. NM.0029572.
1 intyg 1827.
Hedvig Eleonora. Drottning av Sverige
Förteckning över levererade dräktplagg 1683 & odat.. 1946/219.
Hedström, L.I. Bergsman.
1 brev från Petersson, J. 1852. Kopia.1970/023.
Heiberg, Jakob Munch (1843-1888)
1 brev till fru Scherdin 1877.
Heiberg, Johanne Luise (1812-1890)
3 brev till Heise, P. 1870, 1873, 1885. NM.0020079, 0020083, 0046214.
1 brev till Hebbe, Signe 1877.
1 biljett till Hebbe, Signe 1888.
Heidenstam, Karl Gustaf Werner von (1859-1940) Skald
2 dikter "Min stamfar hade en stor pokal"
2 sidor med dedikation från Gjellerup, Karl & Levertin, O. 1944/153.
Heidenstam, C. von
1 brev till Hägerflycht, C. 1864.
Heilborn, D.
Ett minnesblad rörande H. 1948/020.
Heland, Mårten Rudolf, (1765-1814)
1 medd. fragment.
Helander, Sven Viktor (1839-1901)
1 brev till Nordgren, Axel 1884. NM.0047245 b.
Hellberg, Johan Carl (1815-1877)
1 brev till okänd 1877.
1 vers till Sophie Hård.
1 medd. till Crusenstolpe 1862.
Hellberg, Frithiof (1855-1906) Redaktör för Idun. 1944/153.
Brev från:
Adlersparre, S.L-d.
Andreé, Elfrida 1891.
Allum, Th 1908.
Andrén, Vicke.
Ankarcrona, Gustaf 1909.
Aulin, Tor.
"Ave" 1891.
Bildt, G. 1885.
Blanche, Th. 1808.
Bonnier, Albert 1891.
Bååth, A.U. 1891-92.
Cederström Marika 1908.
Cronhamn, Frithiof 1892.
De Wahl, Anders. Nyårshälsning.
Dickson, Robert 1906.
Drachmann, Holger 1906.
Elmblad, Johannes 1894.
Elmblad, Sigrid & Johannes.
Engström, Albert 1907.
Fallström, Daniel 1899.
Fitinghoff, Laura 1908.
Fleetwood Derby, Anna 1891.
Flensburg, Carl.
Fries, Ellen.
Fröding, Gustaf 1892.
Geijerstam af, Gustaf 1906.
Gellerstedt, A.T. 1890.
Hallström, Gunnar.
Hallström, Per.
Hebbe, Wendela 1890.
Hedenstierna, A. 1891.
Hernlund, Hugo 1908.
Hierta-Retzius, Anna 1890.
Hillberg, E. 1885.
Holmgren, Frithiof 1891.
Högberg, Olof 1892, 1905, 1906.
Johnson, John 1889.
Jonsson, A 1897.
Karadja, Mary.
Kuylenstierna-Wenster, Elisabeth 1907-08.
Larsson, Carl 1900.
Leffler, Amanda 1890-91.
Lindhé, Wilma 1908.
Lundberg Nyblom, Ellen.
Lundegård, Axel 1891.
Lundh, Nils Wilhelm 1908.
Lundquist, Ernst 1872, 1892.
Lundström, Jörgen 1890.
Lönnberg, Mathilda 1890.
Mari Mihi Lindqvist, Gustaf.
Melsted von, Henning.
Meissner, Emma.
Nilsson, Ossian K.G. 1908.
Nordling, Sophia.
Nordlund, Sigrid 1891.
Nordquist, Conrad 1889.
Nordström, Ludvig 1908.
Nyblom, Helena 1891, 1905.
Nyström, I (?)
Roos, Mathilda 1892.
Rosen von, G. 1896.
Sandels, Ellen.
Sjöberg, Gustaf.
Snoilsky, Carl 1887, 1890.
Sohlman, Harald.
Sparre, Emma 1888.
Strandberg, Hilma Augusta 1907.
Sydow von, C.F. 1900.
Söderberg, Hilma.
Söderberg, Hjalmar.
Trolle, H. af 1886.
Wallenberg, K.A.
Westerlund, E.
Wettergrund, J. 1891, 1893.
Wrangel, F.U. 1906.
Vretblad, Patrik 1906.
Wägner, Elin 1908.
Åhfeldt, Clemens 1910.
Åkerhielm, Annie 1908.
Åkerlunf, Johan.
Ödman, N.P. 1886.
Hellqvist, Carl Gustaf (1851-1890) Konstnär
1 brev till Grönvold, M. 1883. NM.0061013.
Hellqvist, Julie
1 brev till Cederström, T.
Hellström, Carl (1841-1916) Konstnär
1 brev till Nordgren, A. NM.0047245.
1 brev till Thomssen, H.L. 1884.
Hellström, Emma
Brev till Euphrosine 1849, kopia. 1983/010.
Helmfelt, S.G.
1 handskrift ang. slottsreparation 1671. NM.0017609.
Helmholtz, Hermann Ludwig
1 handskrift 1821.
1 handskrift 1852. NM.0064899.
Hellstenius, John August Constantin (1834-1888) Historiker
1 brev till okänd 1880.
Helwig, Amalie von (1776-1831)
1 brev till mag. Grafström 1819. NM.0018583 r.
Hemming, A.
1 brev till Dr. Ahnfelt 1882.
Hermelin, Olof (1827-1913) Konstnär
"Sverige framtid" dikt 1866.
"Ett litet paradis för målare" uppsats 1894.
"Förslag till upprop angående tavelsaml....."
1 erbjudande.
Hermelin, Olof (1658-1709 ?)
1 brev till Gyllenstolpe 1701.
1 tryck om H's senare liv.
Hermelin, Samuel Gustaf (1744-1820)
2 brev till dottern Hedvig Elisabeth 1783, 1813. NM.0021893 a-b.
Hertz, Henrik (1797-1870)
1 brev till Heise, P. 1863. NM.0020077.
Hertzberg, Axel Gustaf (1832-1878)
1 brev till Fahlgren 1878.
1 brevkort till Nordgren, A. 1878. NM.0047243 c.
Hertzman, Augusta
1 brev från Hertzman, Gustaf 1875.1960/005.
Hertzman, F.
1 brev från Rootkirch, G. 1857. 1960/005.
Herwech, Arnobl
1 brev till Österlingh, Jonas 1686.
Hetz, Edvard (1823-?)
1 brev till carlén 1866.
Heuman, Johan
1 akademiintyg för stud. Möller Sven 1811.
Heulin, Christoffe Isak (1786-1860)
1 brev till "Biskop" 1838. NM.0062904.
 
75Hi-Hj
Hidemark, Elisabet
1 brev från Setterlind, Bo 1966.
1 brev från Palme, Lennart 1969. 1971/014.
Hierpe, Joh.
2 handskrifter 1725-26.
Hierta, Gustaf Adolf
1 brev till okänd 1840. NM.0044975 c.
Hierta, Lars Johan (1801-1872) Tidningsman
2 brev till Carlén, J.G. 1864, 1867.
1 brev till Dalman, W.F.
1 brev till Hunt, Konsul. NM.0055834 a.
2 brev till Stjernsvärd 1868.
Utkast till fullmakt å Riddarhuset. NM.0055834 b.
Borgen för kronoutskylder 1843.
Borgen för boklån 1870.
Förordnande 1830.
Borgensförbindelse 1860.
Autograf.
Hierta-Retzius, Anna (1841-1924) Filantrop
Julkort till fröken Schager 1914. 1949/008.
Hildebrand, Bror Emil (1806-1884)
1 brev till Stål, C. 1870. NM.0022505 c.
1 brev till Paban, L.
Tidningsklipp.
Hildebrand, Hans Olof (1842-1913)
1 manuskript "Jernbeslagen kykdörr på Skirö"
1 brev till Lektor Bergman 1886.
Hilddebrand, Hildebrandsson Hugo (1838-1925) Meteorolog
3 brev till fru Arnberg 1888.
Hilleström, Pehr (1732-1816) Konstnär
1 brev till Segermarck, Brigite 1802. NM.0051697.
Hillgren, Bror Gustaf (1881-1955) Konstnär
Diverse brev m.m. till H. Inbunden. 1938/154.
"Hur brandförsäkringhandl. från Delsbo kom till Museet. 1979/943.
Inbjudningskort 1932, 1941. 1948/158.
Medlemsblad för sällskapet Vallonättlingar. 1948/158.
Tidningsklipp 1948/158.
Brev från Söderblom, Brita, Hanna och Helge 1909-1920, inbunden. 1938/155.
Hirn, Marta (1903-1995)
2 brev till Bergström, Ragnhild 1940. 1940/197 (1-2)
Hirsch, Isaak
1 biljett 1900.
Hisinger, Michael (1687-1756)
18 brev till brukspatron Julin, Anders 1727. NM.0067450.
Hiärne , Urban (1641-1724)
Autograf under skrivelse till Kungl. Maj:t. 1716.
Hjertberg, Ernst Gustaf (1830-1888)
Biografi "Haquin Bager".
Hjort, Peder (1793-1871)
1 dikt "I Prövens Tid, paa Alvors dag" NM.0040324 i.
1 handskrift. NM.0040324 h.
Hjort af Ornäs, Jean Gustave
1 brev från Husberg, P. 1779.
Hjortsberg, Abraham
Födelsedagsdikt till H. 1842. 1936/178.
Hjortsberg, Lars & Sofia (1772-1843)
1 brev till Wigert, Severin 1823. NM.0018473.
1 rekvisition 1817. NM.0029013.
1 brev till Forsberg, C.D. 1836.
1 brev till Krigsrådet Forsberg, från fru Sofia Hjortsberg.
1 meritförteckning 1825.
"Anmärkningar"
Hjärne, Harald
1 brev till Dalman, W.F. 1872.
 
76Holm, Carl (1895-1974)
1 manuskript "Svensk folkbildning som jag upplevt den" KU 6314
 
77Holmgren, Alarik Frithiof (1831-1897) Fysiolog. 1909/113, 1944/128.
Anteckningsbok innehållande bl.a. dikter (1851-) NM.0085047 a.
Anteckningsbok (och/eller exerpter) rörande färgblinhet (1872-1877) NM.0085047 b.
Handskrifter (Ca 1860-1894);
"Till damerna vid Magisterpromotionen i Uppsala 1860".
"Du vet hvem han är".
Hedersledamotsdiplom från Göteborg Gymnastikförening 1894 (se smärre arkiv B2:1. P2:29:01:01)
"Svalorna på Skansen",
"Till Gustaf Adolfsfesten på Skansen den 9 december 1894",
"Upp till Skansen".
" Helsning till Vanadis".
"Vorwort"
"Till Bazaren för Skandinavisk-etnografiska Samlingen 1879.
"Högborne Furste, Nådigaste Kronprins. NM.0085047 a.
Kopia av tal till Artur Hazelius på 50-årsdagen (orginalet i Hazelius arkiv)
Även en patientjournal (oklar proveniens och u.å. NM.0085046),
samt ett par affischer (en har acc nr. 128/1944).
 
78Holmgren, Alarik Frithiof (1831-1897) Fysiolog 1909/113, 1944/128.
Brev från:
1 brev Albelin, H.A.
1 brev Almqvist, R. 1937 (rör ett återlämnande av ett diplom)
2 brev Andree, S.A. 1881.
1 brev Arrhenius, J. 1887.
1 brev Ask, C.J. 1892.
1 brev Baird, S.V. 1878.
1 brev Becker, 1880.
1 brev Bernauer.
2 brev Beyer, 1891, 1892.
5 brev Blix, Magnus, 1881-1896.
3 brev Bahr, Chr. 1894, 1896.
1 brev Bailey, A.W. 1880.
1 brev Brandt, D.P. 1882.
1 brev Bribosia, 1894.
2 brev Brücke, E. 1881, 1887.
1 brev Bugge, Soph. 1880.
2 brev Böttiger, C.W. 1864.
1 brev Carter, R.B. 1890.
1 brev Charles, J.F. 1884.
2 brev Cooper, Th. H. 1879.
1 brev Curry & Paxter 1890.
1 brev Corrnal, W.M.
2 brev Daske, R. 1892.
1 brevkort Doyer, D. 1886.
7 brev, 1 brevkort Donan, 1879-1888.
1 brev Ekholm, Nils, 1882.
1 brev Ek.....N. 1853.
1 brev Engelman, Th. W. 1888.
1 brev, 2 kort Exner, Sigmund, 1892, 1894.
1 brev Favre, 1880.
3 brev Fick, A. 1880-1895.
3 brev Foster, M. 1892-1896.
6 brev, 1 brevkort Fredericq. 1891, 1892.
1 brevkort Frey, M. v. 1893.
1 brev Friederichs, C.1880.
1 brev Fries, Th. M. 1893.
1 brevkort F-d. C.L.H. 1883.
1 brev Gaule, J. 1890.
2 brev, 2 kort Gintl, H. 1889-1891.
11 brev, 1 kort Greth, J. 1879-1882.
2 brev Grigoresen, 1892.
1 brev Grut Hansen, E. 1889.
2 brev Guye. 1879.
1 brev Hagberg, O.
1 brev Hedin, A. 1881.
1 brev Heger, Paul. 1891.
1 brev Heiberg, H. 1883.
1 brev Heidenhain, 1890.
1 brev Hjort, J. 1881.
1 brev Hoffman. 1894.
1 brev Hoppe-Seyler. 1867.
1 brev Hunt, E. 1881.
1 brev Huss, M. 1879.
4 brev Jeffries, R.Joy. 1880, 1881.
1 brev Jolin, J. 1882.
1 brev Keersmaecker, a.de. 1880.
1 brev Kjellberg, G. 1888.
2 brev Kolbe, B. 1880, 1881.
17 brev Kronecker, H. 1879-1896.
10 brev, 3 kort Kühne, W. 1886-1897.
2 brev König, A. 1891.
1 brev Königstein, L. 1886.
 
79Holmgren, Alarik Frithiof (1831-1897) Fysiolog. 1909/113, 1944/128.
Brev från:
1 brev Lagberg, J.O. 1855.
1 brev Lagerheim, A. 1879.
1 brev Lassar. 1890.
1 brev Leber, Th. 1879.
2 brev Lederer, A. 1892, 1893.
1 brev Lindhagen, D.G. 1880.
3 brev Langmore, Th. 1879.
1 brev Lovén, Ch.
1 brev Lübinsky, A.
3 brev Ludwig, C. 1862-1886.
1 brev Löthner, E. 1882.
1 brev Mackay, G. 1891.
39 brev Magnus. 1879-1896.
3 brev Malmström, A. 1892, 1896.
1 brev Maregliano. 1892.
1 brev Maréchal. 1880.
1 brev Masson, G. 1878.
1 förteckning Mayr, G.
1 brev Mesterton, C.B. 1888.
1 brev Mischer. 1889.
9 brev, 2 kort Moeller. 1878-1880.
1 brev Monrad, M.G. 1888.
5 brev, 1 kort Mosso, A. 1893-1897.
2 brev, 1 kort Munk, H. 1883-1890.
1 brev Netteship, E. 1887.
1 brev Nicali, 1879.
1 brev Nuel, J.P. 1897.
1 brev, 1 visitkort Nyblom, C. 1893, 1894.
1 brev Nyblom, Gust. 1882.
1 brev Olivier, L. 1892.
1 telegram Petersson 1880.
1 brev Plehn 1886.
5 brev Pole, W 1879-1890.
4 brev Preyer 1890-1893.
2 brev Redard 1880, 1884.
1 brev Richet, Ch. 1895.
1 brev Rosenthal 1894.
1 brev Rudberg, K. 1884.
1 brev Rydberg Viktor 1879.
3 brev Salomonsen C.J. 1886, 1895.
1 brev Salvenmoser 1890
1 brev Santarnecchi 1891.
1 brev Schierman 1853.
2 brev Sherrington, Ch. S. 1892.
1 kort Sneller, H. 1879.
1 kort Sori, C.v. 1884.
1 kort Storm, G. 1896.
2 brev Svanberg, G. 1859.
1 brev Tarchanoff, J. de. 1896.
1 brev Tigerstedt, R. 1880.
1 brev Torup, S. 1896.
1 telegram Törnsten, Ad. 1854.
1 kort Warberg, K. 1894.
2 brev Wasastjerna 1894, 1895.
1 brev, 1 bihang Lindquist, E. Westerlund, E. 1881.
1 brev Vintschgan 1891.
2 brev Vitali, E. 1880, 1882.
2 brev Worm-Müller 1880, 1887.
1 brev Åkerstein, Harald 1859.
1 brev okänd.
Diverse brev till H. med oläsliga namn.
1 brev till okänd 1884. NM.0053279 d.
1 fullmakt för Håhl, J.F. 1859.
1 visitkort från Fru Holmgren, A.M.
Glasögonrecept, utfärdat av Gullstrand, A. 1895.
 
80Holmgren, Alarik Frithiof (1831-1897) Fysiolog.
Fotoalbum Cambridge 1889, samt ett porträtt på H. NM.0085048 e.
 
81Holmgren, Alarik Frithiof (1831-1897) Fysiolog.
Studentmötet i Kristiania (1852)
Studentmötet i Uppsala (1856)
Skandinaviska naturforskarmötet i Köpenhamn (1860)
Nordiska studentmötet i Uppsala (1875)
Skandinaviska naturforskarmötet i Kristiania (1886)
Även diverse småtryck (1858-1891) och diverse tillfällighetstryck (1856-1893), samt biljetter, inbjudnings- och notifikationskort (1854-1866).
Program och inbjudningskort från studentmöten.
 
82Holmgren, Ann-Margret Tersmeden (1850-1940) Författare
Hyllningsadress 1910, från Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. 1941/152.
 
83Holmgren, Ann-Margret Tersmeden (1850-1940) Författare
Insamlingslistor för silverplakett till Ann-Margret's 80- årsdag. 1941/152.
Dikt till Professorskan Margret Holmgren 1885.
 
84Holmgren, Greta (1870-1961) Författare
1 Manuskript "Under Vårdträdet" 1963/084.
1 särtryck "Hemmet med de öppna dörrarna, Ett barns Uppsalaminnen från 1870-80-talen"
 
85Holmgren, Karl Albert Victor (1824-1905) Fysiker
Brev från:
1 brev Afzelius, Fr.G. 1856. NM.0034697 a.
1 brev Agardh, C.G. 1861. NM.0034697 b.
1 brev Ahlm, Gust. 1867. NM.0043062 d.
1 brev Ahlstrand, J.A. 1870. NM.0043063.
2 brev Andersson, Johan 1869, 1871. NM.0043063 b, 0034607 c.
2 brev Arrhenius, O. 1877-78. NM.0043066 c, 0034698 a.
1 brev Ask, Karl Jakob, 1872. NM.0034698 b.
1 intyg Ask, Karl Jakob 1877. NM.0043077 d.
2 brev Assarsson, S.E. 1874, 1876. NM.0043075 a, 0034698 c.
1 brev Bergenstråhle, V. 1850. NM.0043059 b.
1 brev Berlin, Nils Johan 1863. NM.0034699 a.
1 brev Billing, A.G.L. 1884. NM.0043076 c.
1 brev Billing, L. 1877. NM.0034700 a.
2 brev Björling, K.F.E. 1872, 1874. NM.0034699 b, 0043075 b.
2 brev Björling, E.G. 1870, 1872. NM.0043063 d, 0034699 c.
2 brev Blomstrand, Ch. V. 1870, 1877. NM.0022505, 0034700 b.
1 brev Bring, E.G. 1873. (Saknas)
2 brev Bruhn, A.Th. 1869.
2 brev Bäcklund, A.V. 1878. NM.0043076 b, 0034701 a.
1 brev Cederström, J.E. 1872. NM.0043064 a.
1 brev Cornelius, C.A. 1870. NM.0034702 b.
2 brev Cronstrand, B. 1858-59. NM.0034702 a, 0043061 a.
1 brev Dusén, C.O. 1876. NM.0034701 b.
1 brev Edlund, E. 1863. NM.0043061 c.
1 brev Edelfelt. 1873. NM.0034702 c.
2 brev Eggertz, V. 1858. NM.0034703 a, 0043060 a.
2 brev Ekelund, A.V. 1861. NM.0043074 a, 0034703 b.
1 brev Ehrengranat, G. 1871. NM.0034703 c.
1 brev Engelblom, Fr. 1878. NM.0043067 a.
2 brev Fries, E. 1849, 1851. NM.0034704 a, 0041404 a.
1 brev Fries, Th.M. 1861. NM.0034704 b.
1 brev Gustrin, K.F. 1884. NM.0043067 c.
2 brev Göransson, B. 1868, 1870. NM.0034704 e, 0043074 b.
1 brev Hallonbäck, H.H. NM.0034705 c.
1 brev Hamilton, A. 1859. NM.0043060 d.
1 brev Hamilton, H.L.h. 1876. NM.0043065 c.
2 brev Hammarstrand, F. 1854-55. NM.0034705, 0043073 b.
1 brev Hazelius, Artur 1876. NM.0043065 d.
2 brev Holmström, L. 1877-78. NM.0043075 d, 0034706 c.
1 brev Hultin, M. 1858. NM.0043060 b.
1 brev Höckert, J.F. 1857. NM.0043068 a.
1 brev Kreuger, J. 1869. NM.0034706 a.
1 brev Lang, Joh. 1870. NM.0034706 b.
1 brev Lewenhaupt. NM.0043068 b.
3 brev Liljeström, P.A. 1861, 1877. NM.0043061 b, 0034712 a-b.
1 brev Lindgren, Sv. Joh. 1841. NM.0034707 a.
1 brev Lindhagen, D.G. 1876. NM.0043065 b.
1 brev Lundgren, H. 1844. NM.0034707 b.
1 brev Lysander, A. Th. 1866. NM.0034707 c.
2 brev Malm, A.W. 1877-78. NM.0043066 d, 0034708 b.
2 brev Malmström, C.G. 1854-55. NM.0034708 a, 0043073 a.
1 brev Melin, F. 1872. NM.0034705 b.
2 brev Melin, H.M. 1871, 1873. NM.0034709 b, 0043074 c.
1 brev Melin, Paul 1857. NM.0043062 b.
1 brev Morath, 1881. NM.0034709 c.
1 brev Munch, 1857. NM.0043059 d.
1 brev Möller, A. 1871. NM.0034709 a.
1 brev Mörner, G.F. 1838. NM.0043059 a.
1 brev Nathorst, Hj. 1881. NM.0034710 c.
1 brev Nordlund, K. 1873. NM.0034710 a.
1 brev Nybleus, A. 1874. NM.0034710 b.
2 brev Odhner, C.F. 1874. NM.0043075 c, 0034711 e.
1 brev Olde, E.M. 1875. NM.0034711 b.
2 brev Paykull, 1863, 1865. NM.0034711 a, 0043062 a.
1 brev Petri, H. 1871. NM.0034712 b.
1 brev Piper, E. NM.0043068 c.
1 brev Poignant, E. 1883. NM.0043067 b.
1 brev Rubensson, R. NM.0043068 d.
2 brev Ryding, A. 1874. NM.0034712 e, 0043065 a.
1 brev Stenhammar, Chr. NM.0034713 e.
2 brev Svanberg, A.F. 1853, 1855. NM.0034713 a, 0043073 c.
1 brev Svedelius, W.E. 1862. NM.0043073 d.
1 brev Svenson, F.S. 1872. NM.0034713 b.
2 brev Söderberg, Sv. 1873. NM.0034714 a, 0043074 d.
1 brev Tidblom, A.V. 1875. NM.0034714 e.
1 brev Uggla, C.G. 1874. NM.0034714 b.
2 brev Wackerbarth, A.D. 1866. NM.0034715 b, 0043073 e.
1 brev Waern, A.W. 1874. NM.0034715 c.
1 brev Wassrin, P.A. 1849. NM.0034716 a.
1 brev Wennerberg, G. 1867. NM.0043062 c.
1 brev Westerdahl, C. 1873. NM.0034716 b.
2 brev Wetter, G. 1876. NM.0034716 e, 0043066 b.
1 brev Wetterling, J.W. 1858. NM.0043060 c.
2 brev Way(?), A. 1872. NM.0043064 b, 0034717 a.
1 brev Widegren, J.Th. 1872. NM.0034716 a.
1 brev Widmark, E. 1876. NM.0043066 a.
2 brev Wykander, Aug. 1878. NM.0043076 a, 0034717 e.
1 brev Wykander, Th. 1873. NM.0043064 c.
1 brev Wrede, F. NM.0043068 c.
1 brev Åberg, S.J. 1873. NM.0034717 b.
2 brev sign. C.H.? & C.W. NM.0034701 e, 0034708 e.
1 fragm. Ljunggren, G. 1866. NM.0034707 d.
"Prof på en Gymnasists (1840 talet) vetenskapliga brefvexling":
1 brev från Afzelius, P.C. 1845. NM.0043071 c.
1 brev från Andersson, Johan 1843.
1 brev Fries, El. NM.0043072 c.
1 brev från Hartman, C.J. 1848.
4 brev från Lindgren, Sv. Joh. 1841-43. NM.0043069 a-d.
3 brev från Lundgren, H. 1843. NM.0043070 b-d.
2 brev från Stenhammar, Chr. 18443. NM.0043071 a-b.
1 brev från Wallman, Joh. 1840. NM.0043072 b.
1 brev från Wikström, J.E. 1848. NM.0043072 a.
 
86Ho-Hö
Hochschild, Carl Fredrik Lotharius (1831-1898) Diplomat, Politiker
1 brev till Stiernsvärd, G. 1869.
1 brev till Hägerflycht, C.H. 1871.
1 brev till Crusenstolpe, Fröken. 1882.
1 visitkort.
Hochschild, Karl (1885-1857) Friherre
2 brev till Fahlcrantz, C.J. 1825, 1833. NM.0022796 a-b.
Hodell, Frans Oskar Leonard (1840-1890) Skådespelare
1 brev till Bergstedt, 1861.
1 brev till Langlet, Matilda.
1 brev till farbror Johan Gabriel.
1 klipp.
Hofberg, Herman (1823-1883) Fornforskare
Handskrift "Drägter från Mora och Orsa"
1 brev till Carlén, Emelie. 1873.
1 handskrift rörande ett bröllop i Bollerup år 1500.
Hofman-Bang, Niels (1776-1855) Botaniker
1 brev till Agardh, J.G. 1836. NM.0054929.
Hofsten, von Christina Johanna Augusta (1832-1913) Barnboksförfattarinna
1 brev till Temptander, Ebba. 1880.
Hofsten, von Elsa (1908-1988) 2005/049
"Herrgårdsliv på mormors tid" ca. 1950.
Teckningar.
Hofsten, Gustaf Bertil (1848-1876) v. Härsdahövding.
"Vid Bertil von Hofstens graf" 1948/020.
Hoghusen, Baron (1634-1715) Landshövding i Uppland
1 brev angående leverans av fisk. 1698. NM.0022933.
Hohenhausen, Mikael Silvins (1790-1849)
1 brev till Cramer, Carl. 1848.
Holm, Nils Elof. Kammartjänare hos Karl XV. (1818-1892) 1977/117 (fotostatkopior)
Bouppteckning efter Holms avlidna hustru Ulrika Wilhelmina Hjevert.
Prästbetyg för Holm och h.h.
Konfirmationsbetyg för Mimi Holm.
Kungl. förläningsbrev å Ulricehäll.
Kungl. brev angående Holms pension.
Carl XV:s borgen för kostnaderna å Carlberg för Holm.
Brev om tilldelande om medalj.
Holm, Per Daniel (1835-1903) Landskapsmålare
4 brev från Åbom, C. 1867-1868. 1949/015.
Holmberg, Axel E. (1817-1861) Pastor
1 meddelande till N.M. från Lindgren, O.C. 1902.
Beskrivning på Raketer.
2 handskrifter.
"Uppkomsten och framåtskridandet i tillverkningen av tapeter och mattor vid gobelins fabriken i Paris"
"Till Damerna vid konstnärs Gillets fest 23/3 1852" NM.0023136.
2 brev till Berg, P.G. 1847, 1848.
1 brev till Carlén.
Holmbergsson, Johan (1764-1842)
1 brev till okänd 1834. NM.0022078 b.
Holmgren, August Emil (1829-1888)
1 visitkort.
1 adresslapp.
1 tidningsklipp.
Holmlund, Josefina (1827-1905) Landskapsmålare
1 handskrift.
Holmström, Hedvig
1 brev från Branting, Agnes 1898. 1966/043
En samling brev från systern Anna Emil-Larsson, f. Nordström (xeroxkopior) 1972/028.
Holten, Gustaf v.
1 brev till okänd. 1863.
Holterman, Marcus Höijer (1826-1880)
1 brev till Ahnberg, Elise 1879.
Holtzmann, Adolf Karl Vilhelm (1810-1870) Tysk språkforskare
1 brev till Liebrecht, F. 1868. NM.0064720.
Horn, Adam af Ekebyholm (1717-1778) Riksråd
Skrivelse till Ehrensvärd, Augustin 1762.
Horn, Clas (1583-1632) Generalguvenör i Pommern
4 handskrifter 1632. NM.0039957 d.
Horn, Claes Fredrik (1763-1823) Greve
"Från Grefe Claes Horn till sin far" 28/3 1792. (delaktig i mordet på Gustaf III)
2 st."Stunder i min arrest, Ödmjukt tillägnat hans Exellens Johan Gabriel Oxenstjerna" NM.0077837 b.1955/074.
Horn, Gustaf Jacob (1706-1756) Baron av Rantzien
Passhandling 1749.
Rekvisition 1755.
Memorial 1756.
Horn, Gustaf Adolf (1721-1793)
2 brev till General Spens, G. 1776. NM.0081870 b.
Horn, Gustaf
Militärorder 165.
Horn, Henrik
Handskrift 1675. NM.0054948 b.
Horneman, E.
1 brev till prof.Jäderholm, A. 1883. NM.0053279 c.
Hughes, Chr.
3 brev till Cardon, Joh. 1840-1842.
1 brev till Fahlcrantz, C.J. NM.0022799 c.
Huldberg, P.A.
1 brev från okänd 1879. 1949/065.
Inträdeskort till Nordiska museet 1883.
Hult, O.B. Polisman
1 brev till okänd.
Hultin, Max.
1 brev från Drake, A. (ur H. Samzelius brevsaml.)
Humble, Gustaf Adolf
Rekomendation 1703.
Humboldt, Alexander von (1769-1859)
1 brev till Liebrecht, F.1852. NM.0064720.
1 brev till Director Passalagna. 1853. NM.0064898.
Häfte med dedikation av H.
Hummerhielm, Helena (1700-1778)
Arvsskifte efter H. 1779.
Huss, Mauritz af
Biljett till bankofullm. A.V.Uhr 1865. NM.0055834 b.
1 brev från Uhr, A.V. 1865. NM.0055834 b.
Hwasser, Ebba Charlotta Elisa (1831-1894) Skådespelerska
1 brev till Fru Cramér 1881.
1 brev till Palm, C.G. 1888. NM.0079984.
Biografi från 1873 (tidningsklipp).
Hwasser, Israel (1790-1860) Läkare
Handskrift "Om äktenskapet" NM.0028997.
Avskrift av dik av Dr. Utterström. NM.0022702 a.
1 dikt. NM.0022702 b.
Hyltén-Cavallius, Gustaf Erik (1815-1888) Kommendör
1 brev till okänd 1882.
1 tidningsklipp 1888.
Hyltén-Cavallius Gunnar Olof (1818-1889) Folklivsforskare
1 brev till Cederström, Thure 1880. NM.0076619.
1 brev till Erdman, A.J. 1854.
1 brev till Hyltén.Cavalius H. 1887. NM.0079703.
1 brev till "Nödhjelps-komitén för de Brandskadade i Ekesjö 1857"
1 brev till okänd 1879.
"Kåsa från 1600-talet. Avskrifter.
"Wärend och Wirdarne" 6 blad anteckningar 1868. NM.0010105 a-e.
Teckningar av byggnader m.m. NM.0010105 f-h.
1 intyg 1844.
Hälsningstal vid fornminnesföreningens årsmöte i Växjö 1870.
Hülphers & Son, Abraham
1 brev till Pauli, L. 1762. NM.0076610.
Håkansson, Olaus (1892-?) Djurkonservator
Tidningsklipp. 1979/032.
Hårdh, L.C.
1 brev från H. 1810. NM.0086370.
Hård, Carl Gustaf
2 skrivelser undertecknade av H. 1718, 1720.
Hård af Segerstad, A.L.
Ordsamling över Romanispråket 1847.
Hägerflycht, Carl Henric (1817-1881) Generalmajor
1 brev, ofullständigt.
Hägg, Axel Herman (1835-1921) Konstnär
1 brev till Fru Ericson 1884.
Häggström, Helena
Ord till en visa.
Höckert, Johan Fredrik (1826-1866) Målare
1 brev till H:s moder 1844. NM.0022998
2 brev från Scholander, F.W. 1861, 1862. 1971/051.
2 dikter från Scholander. 1971/051.
Tidningsklipp, Recentioner, Kataloger.
Högman, Ernst Johan Sigurd (1861-1943) Skriftställare
"Hvad julens granar susa..." Dikt för Iduns julnummer.1944/153.
Högqvist, Emilie (1812-1846) Skådespelerska
Visitkort, Biljett, Tidningsklipp.
Högström, Erik
1 dikt "Helsning till Utställningens besökare i Stockholm 1897"
Högström, Lars (1717-1794)
"Levnadsbeskrivning över Lars Högström, stamfader för Molinska släkten" Tryckt 1902. 1975/098.
Höijer, Benjamin Carl Henrik (1767-1812) Filosof
1 brev till okänd.
Höijer, Johan L. (1885-1884) Musiker
5 brev till Vinqvist, J.A. 1840-1881. NM.0048159 a-e.
1 dikt till Dorothea Altén 1878. NM.0047596 a.
1 dikt till Konstnärs-Gillets ordförande G.O. Hyltén-Cavallius. NM.0047596 b.
"Home sweet home" i svensk översättning. NM.0047596 c.
Höijer, Leonard
Handskrift rörande folkmusik och folklekar.
Hökerberg, Fredrik Lars (1851-1924) Bokförläggare
1 brev till Stuxberg.
Höpken, Nils von
Gåvobrev till förmån för husmamsellen Catharina Charlotta Broström 1826. NM.0040063 f.
Höppner, Per Johan (1725-1802) Politisk skriftställare
1 räkning.
Hörberg, Per (1746-1816) Konstnär
1 handskrift "En gammal händelse uti Sverige" om drottning Disa. 1802.
"Utur almanacken för år 1666, 1669 af astronomen Johannem Mejrum...NM.0082759.
Hörlin, Hugo
Handskrift rörande mangelbrädet.
Hörnell, Arvid
Protokoll över sammanträdet med Västerbottens läns fornminnesförening 1883.
Hörner, H. Publicist
1 brev till teaterintendent.
Höyen, Nils L.A. (1798-1870) Dansk konsthistoriker
1 brev till okänd 1848. NM.0020058.
 
87Huss, Magnus (1807-1890) Läkare
1 brev till Bukowski 1882. NM.0067646.
2 ofullständiga brev till Dalman, W.F.
1 brev till Dr. Lindblad 1884.
1 brev till Lundgren, U. 1846.
1 brev till Sätherberg, H. NM.0018866 a.
3 recept och 1 tackkort.
1 tryckt biografi med 2 porträtt.
Tryck om jubelfesten i Upsala 1877, statuter för olika sällskap etc.
Doktorsdiplom 1865. NM.0067312.
Diplom, Fullmakter, Ordensbrev m.m. NM.0067315 a-t.
Diplom, Fullmakter, Ordensbrev m.m. NM.0067316 a-y.
Diplom, Fullmakter, Ordensbrev m.m. NM.0067313, 0067314 a-d.
Diplom, Fullmakter, Ordensbrev m.m. NM.0067319.
Diplom, Fullmakter, Ordensbrev m.m. (Medicinska föreningar) NM.0067317 a.
Diplom, Fullmakter, Ordensbrev m.m. (Vetenskapliga & litterära föreningar) NM.0067317 b.
Diplom, Fullmakter, Ordensbrev m.m. (Ordenssällskap) NM.0067317 d.
Diplom, Fullmakter, Ordensbrev m.m. (Konstföreningar) NM.0067317 e.
Diplom, Fullmakter, Ordensbrev m.m. (Religiösa sällskap) NM.0067318 a.
Diplom, Fullmakter, Ordensbrev m.m. (Sällskap för sedlighet & välgrenhet & sjukvård) NM.0067318 b.
Diplom, Fullmakter, Ordensbrev m.m. (Hushålls & trädgårdsföreningar) NM.0067318 d.
Diplom, Fullmakter, Ordensbrev m.m. (Jägarfurbund) NM.0067318 e.
Se även Ämnessaml/Diplom och fullmakter vol 10. Samt sköldebrev vol 25.
 
88Ib-In
Ibsen, Henrik (1828-1906) Dramatiker
1 brev till Heise, P. 1870, med text till 4 sånger i "Kungsemnerne" NM.0020082 a-b.
Visitkort med hälsning till Dr Blick med döttrar, 1872.
Kuvert adresserat till Signe Hebbe.
Ignell, Nils (1806-1864) Skriftställare
1 brev från Arrhenius, Carl Magnus 1849. NM.0025763 c.
2 brev från Blixén, A. 1837, 1839. NM.0022992 a-b.
1 brev från Bremer, Fredrika 1843. NM.0025765 b.
5 brev från Bring, Ebbe Gustaf 1843-1846. NM.0022988 a-e.
1 brev från Brinkman, Carl Gustaf von 1843. NM.0025765 a.
1 brev från Carlson, G.V. 1852. NM.0025765 d.
1 brev från Cederborg, T.S. 1847. NM.0025765 c.
2 brev från Dahlgren, Carl 1838. NM.0025759 a-b.
1 brev från Ekendal, Herman 1846. NM.0025764 b.
3 brev från Franzén, Frans Mikael 1842-1843. NM.0022990 a-c.
1 brev från Hedrén, Johan Jakob 1836. NM.0025766 a.
8 brev från Herzman, Anders Olof, & hans hustru marie Louise, f. Lagergren 1840-1846. NM.0022987 a-h.
1 brev från Plageman, Augusta 1847. Konvolut med påskrift "Från Schleiermachers grav" NM.0025763 d,0025767.
2 brev från Reichert, J.G.1847, 1850. NM.0025760 a-b.
2 brev från Reuterdahl, Henrik 1842, 1843. NM.0022991 a-b.
2 brev från Rudenschöld, Torsten 1843-1848. NM.0025761 a-b.
13 brev från Schwerin, Philip Werner von. 1829-1852. NM.0022989 a-m.
1 brev från Tirén, Olof 1844. NM.0025763 a-b
3 brev från Ullman, Carl Heinrich 1843-1844. NM.0025762 a-c.
1 brev från Wallin, J.O. NM.0025763 a. (se Wallin, J.O.)
1 brev från Wastensson, Anders 1834. NM.0025764 a.
1 brev från Wingård, Carl Fredrik af. 1842. NM.0025766 b.
1 brev från Wikström, P.O. 1849. NM.0025764 c.
1 brev från Åstrand, N. 1850. NM.0025764 d.
1 dikt till I. 1844. NM.0025768.
"Messiasidén eller Det af Jesus predikade gudsriket". NM.0022986 b.
"Den ursprungliga Christna Tron & Dogmtron. Sändebref till Svensk Kyrkotidning". NM.0022986 a.
Betyg, Fullmakter m.m. NM.0035013.
Ihre, Johan (1707-1780) Språkforskare
1 brev från I. till justitieombudsman 1771. NM.0076611.
1 intyg undertecknat av I. & T. Bergman. 1772. NM.0039208 a.
1 intyg undertecknat av I. 1774. NM.0039208 b.
Biografi.
Ihre, Albrecht (1763-1828)
1 brev till Ihre, Antoinette, f. Riben 1822. NM.0022206 a.
1 brevfragment "Din hulda far Albrecht Ihre". NM.0022206 b.
Ihre, Albrecht Elof (1797-1877)
1 brev från I. 1839.
1 brevfragment "Din tillgifne vän Alb. Ihre". NM.0022206 c.
Ihrman, Johan
Omslag till köpebrev 1763. 1946/221.
Ingelman, Göran Gabriel (1788-1844) Skald
Dikt till Neuendorf, F. "Till F-N-ff på dess Bröllopsdag den 8 mars 1834"
Ingeman, Bernhard , Severin (1789-1862)
1 brev till Kirkegaard 184?. NM.0036256.
1 brev till Heise, Peter Arnold 1857. NM.0020078.
1 dikt "Till Grundtvig". NM.0070950.
Ingers, Gertrud
Korrespondens med anledning av boken Damast av G. Ingers och John Becker. 1967/101.
 
89Isaeus, Per Magnus Reinhold (1841-1890) Arkitekt. NM.0062448. 1954/070
En samling brev till & från Isaeus.
Teckningar och skisser.
Dikter.
 
90Isaeus, Per Magnus Reinhold (1841-1890) Arkitekt. 1954/070
Inbjudningar till Föreningar, ordnar m.m.
Gamla betyg.
Utnämningar etc.
Tidskrifter mestadels rörande Isaeus död.
2 anteckningsböcker, den ena även i avskrift.
Minnen 1885.
Inträdeskort för Isaeus och hans fru Hilma till Industri och konstutställningen i Köpenhamn 1872.
 
91J.
Jacobi, V.
1 brev från J. 1854.
Jacobsen, Sofus (1833-1912)
1 brev till Nordgren. NM.0047246 c.
Jacobsson, Niclas von (1714-1785)
10 brev till h.h. Catharina Maria, f. Ekerman, 1772-1778. NM.0081729 a-j.
Jangard, Johan. 1981/065
Historier:
Om hur en gammal släktgård kom ur släkten.
Om Hans-Ers och hans märkeliga husbygge.
Om hur socknen ordnande till ett fattighus.
Om de hjon som där kom att inhysas.
Janson, Mag.
1 brev till Svartengren, P. 1863. NM.009256.
Jansson, Sam Owen (1906-1985) Bibliotekarie
Korrespondens kring festskriften till S.O.J. 1966/062.
Jellers, Erich
2 brev till Hoghusen, Johan 1698. NM.0022933.
Jerichau, Elisabeth Maria Anna, f. Baumann (1819-1881)
1 brev till Rink (Ringh?), fru. 1877. Även i dansk renskrift. NM.0019958.
Jerichau, Jens Adolf (1816-1883)
1 brev från J. NM.0019862.
Jernberg, August (1826-1896) Målare
1 brev till Billing, 1885.
1 brev till Ericson, Joh. 1882.
2 brev till Fahlgren, 1874.
2 brev till Hallgren, E. 1874, 1876.
1 brev till Nordgren, A. 1878. NM.0047242 c.
Jochnick, Walter
1 brev till okänd 1867.
Johansson, Emma
1 brev från Hyltén-Cavallius, G.O. 1949/015
Johansson, Martin (1837-1908)
1 brev till Bünsow, F.K.E. 1891.
Johansson, Petter
Verser från Loka brunshus och kyrka.
Johansson, Sigrid. 1975/114
Brev till föräldrarna och syskon under hushållselevtid i Landvetters prästgård 1/2-5/5, 1929.
Anteckningsbok förd under elevtiden med recept och matordning.
1 brev från Nordblom, Judith.
2 vykort av Landvetters prästgård.
Materialet inkom i samband med frågelista "Tjänarinneyrket" med kommentarer av fru Ellen Johansson.
Jolin, Johan Kristoffer (1818-1884) Författare
1 brev till Carlén, J.G. 1863.
1 brev till Hebbe, Vendela 1878.
3 brev till Jungberg 1867-1881. NM.0048570 a-c.
1 brev till Wetterbergh, Berndt 1861.
"Studentens Majnatt. Monolog-vaudeville" NM.0045499.
"Prolog (vid sällskapsspektaklet till föremån för folkskolegossarnes vapenöfningar)"
"Tortyrhistorier från Kungliga Theatern. (Kallprat vid eldbrasan) af Jo Jo"
Visitkort med intyg.
Tidningsklipp.
Jolin, Severin (1852-1919) Kemist
1 brev till Cleve. 1898.
Jonas, Emil (1824-1912) Översättare
1 brev till okänd 1875.
Josefina, Drottning av Sverige (1807-1876)
Minnesruna vid enkedrottningen Josefinas graf af O.A.E.S. 1948/020.
Josephson Aksel (1860-1944) Biblioteksman
"Plan för Föreningen för Bokkunskap" 1891.
"Plan för Bibliografiska Institutet" 1891.
Josephsen, Jakob Axel (1818-1880)
1 brev från J. 1877.
Tidningsklipp.
Josephson, Ludvig Oskar (1832-1899)
1 brev till Hebbe, Signe 1877.
Jäderin, Axel Wilhelm (1850-1925) Tidningsman
1 brev till Stuxberg, A.
1 brev till Bergstedt, F. 1871.
Järta, Hans (1774-1847) Skriftställare
2 brev från J. 1823, 1840.
1 brev till Skogman, C.D. 1825.
"Diverse promemorior af Landshöfdingen Järta, under dess tjenstetid"
Järta, Carl August (1810-1865) Diplomat
2 brev från J. 1843, 1860.
Jönsson, Magnus
1 brev med uppgifter rörande J. 1927.
Jönsson, Ola i Kungshult (1826-1904)
1 brev från J. 1867.
 
92Jansdotter, Maria (Kisa-Mor) 1970/030
Samling av brev 1817-1832, huvudsaklingen från och till J. Xerox-kopior. Ägare Karl Henrik Tallmo.
6 st recept.
 
93Karlfeldt Erik Axel (1864-1931) Författare
1 dikt "Marschen går till Tuna" inramad.
 
94Ka-Kj
Kallenberg, H.
Kvitto till ordensavgift 1809.
Kallenberg, Anders H:son (1834-1902)
1 brev till Hallgren, 1874.
Kalling, Adam Fredrik Göran (1796-1861)
1 brev till Forsberg, D. 1833.
Kalling, Pehr Adolf Fredrik (1826-1883)
1 brev till Ahnfelt, Arvid 1880.
Kalling, Carl Gustaf (1828-1901)
1 brev till Lindahl, P.E. 1875.
Kalling, Claes Hjalmar Ulf (1830-1902)
1 brev till Lindahl, P.E. 1875.
Kalmberg, Amanda Emilia Sophia (1820-1894)
Stiftjungfrubrev 1826.
Kalmberg, Eleonora Maria Augusta (1823-1903)
Stiftjungfrubrev 1826.
Kalmberg, Jenny (1829-1914)
2 brev från Alexander 1903, 1904.
1 brev från Nordiska museet 1897.
1 tackbrev från Nordiska museet 1898.
1 inbjudningsbrev från Nordiska museet 1898.
1 tackbrev från Nationalmuseet 1897.
1 brev från Leijonhufud 1904.
1 brev från okänd.
2 dikter.
Insamling för kyrkovaktaren G. Höglund 1879.
4 st vykort.
Kantzow, E.B. St George (1826-1905)
Utlåtande 1882.
Dikt "Vid Charlotte Crusenstolpes grav" 1896.
Karadja, Mary Louise f. Smith (1868-1943) Författare
1 brev från K.
Karadja, Jean (1835-1894) Minister
1 Kvitto 1886.
Karlberg, Lillian
"Skråväsen och fackföreningsväsen" xeroxkopia 1971. 1976/182.
Karlfeldt, Erik Axel (1864-1931) Författare
Dikt "Vårsång" (se även vol 93).
Karlsdotter, Lovisa
37 brev från Melin, Greta. NM.1959/070.
Karlsson, Gösta
"Stortingsvall och asteonomisk kalender i Filipstad" 1981/084.
Keeland, H.
1 brev till Carlén, J.G. 1860.
Kellgren, Johan Henrik (1751-1795) Skald
1 brev från K. 1793. NM.0018580 b.
Kerfstedt, Hilda Augusta Amanda f. Hallström (1835-1920)
1 Uttalande.
1 brev till Wilms, Ernst 1894.
Key, Ernst Axel Henrik (1832-1901)
1 Uttalande.
Inträdeskort.
Key, Ellen Karolina Sofia (1849-1926)
Citat efter Göthe 1889.
1 vykort till Hebbe, Signe 1900.
1 vykort till Kalmberg, fröken.
Manuskript för Idun: Ada Rydström och boken om Tjust. 1944/153.
Meddelande rörande Anna Hansdotter Cederflycht.
Key, Carl fredrik Edvin Emil (1822-1892)
1 Uttalande.
Key-Åberg, Sandro (1922-1991) Författare
"Du vet väl att almen....." dikt skriven till Almqvist-utställningen 1966.
Keyland, Nils (1867-1924)
Meritförteckning.
Kiellman-Göranson, Julius Axel (1811-1869)
1 brev till Carlén Johan Gabriel 1857.
Kierkegaard, Peter Kristian (1805-1888)
1 brev till Thomsen, Julie f. Kierkegaard, 1866. NM.0019956.
Kierkegaard, Sören Aabye (1813-1855)
2 brev till Lund, Henriette. NM.0018484 a-b.
1 brev till Thomsen, Julie f. Kierkegaard. NM.0068591.
1 brev till Kierkegaard, Peter. NM.0019740.
Kierulf, Otto Richard (1825-1897)
1 brev till Hägerflycht, C.H. 1871.
Kinberg, Lars O. (1833-1921)
4 brev till Fohlin, Lars 1855-1856, illustrerade med skämtsamma teckningar. NM.0067593.
Kindborg, Margareta f. Kjellin
En samling hyllningsdikter m.m. 1982/040.
Kinmansson, Lars Gustaf (1822-1887)
1 brev till Föreningen för nordisk konst 1858.
Kjellander, Ernst
Autograf. NM.0018877 e.
Kjellberg, I. Redaktör för tidningen Östgöten.
1 brev från Schönbeck, Henrik, kyrkoherde. 1947/007.
Kjellberg, Johannes Frithiof (1836-1885)
1 brev till Hebbe, fru 1879.
1 brev till Hebbe, Signe.
3 visitkort.
Kjellberg, Nils Gustaf (1827-1884)
1 brev till Dalman, W.F. 1870.
Kjellberg, Frans Reinhold (1846-1907)
1 brev till Nordenskiöld, A.E. 1874.
Kjelsson, A. Kronolänsman 1969/086
2 brev från Artur Hazelius 1885-1986.
3 skrivelser rörande Nordiska museets förvärv av mil- och fjärdingsstolpar 1866.
Tack och inträdeskort till NM.
Kjennerud, Anna & Marie
1 brev från A. O. M.
Kjerulf, Halfdan (1815-1868)
1 brev till Fogelström, A. 1860.
 
95Ke-Ko
Klemming, Gustaf Edvard (1823-1893) Överbibliotekarie
Diverse handlingar rörande Kungliga Biblioteket.
Klercker, Carl Nathanael af (1734-1817) General
1 handskrift "Hvad är sanning" 1800.
Koncept till tal, 1791.
Fragment av värvningshandling, 1807.
Klercker, Carl Edvard af (1822-1884)
1 brev till Hägerflycht, 1861.
Klinckowström, Otto Vilhelm (1778-1850)
Fragment av handling, undertecknad av K.
Klinckowström, R.
1 brev från K. 1895. 1935/170.
Klinckowström, Rudolf Mauritz (1816-1902)
1 brev till Stjernsvärd, 1867.
Klinkowström, Leonhard (1685-1759) Statssekreterare
Avskrift av privilegiebrev att få inrätta porte-chaiser, 1726.
Klingenstjerna, Erik Gustaf (1822-1894)
1 brev till Forsberg, C.D. 1870.
Klingspor, Vilhelm Mauritz (1744-1814)
Order till : Chefs Embetet för Kongl. Savolaxka & Carelska Jägare Regtet. 1802. NM.0023289 a-b.
Klingstedt, Gustaf Fredrik (1771-1851)
1 brev till Lind, lagman. 1831.
Klingstedt, Mårten Erik (1843-1917) Kyrkoherde
1 brev till Lindstén, P. 1873.
1 brev till Themptander, Ebba, 1874.
1 handskrift "Ottesångs Predikan hållen i Clara kyrka, 1 Sönd. i Fastan 1866"
Klint, Erik Magnus af (1813-1877)
1 brev från K. 1864.
1 brev till Forsberg, Krigsråd, 1854.
Klint, Fredrik Vilhelm (1811-1894) Tonsättare
2 brev från Aller, Carl, 1891-1893.
1 brev från Andrée, Elfrida, 1890.
1 brev från Backer-Gröndahl, Agathe, 1891.
2 brev från Broomé, L. Gust. 1890-1891.
1 brev från Bååth-Holmberg Cecilia, 1892.
1 brev från Chasseur, Fredric, 1891.
1 brev från Gröndahl, O.A. 1891.
2 brev från Holmberg, Teodor, 1893.
1 brev från Sandberg, G.V. 1890.
1 brev från Silfversköld, T. 1865. NM.0082918 a.
1 brev från Sillén, J.A. 1891.
1 P.M. från Musikaliska Akademiens sekreterare, 1892.
1 brev till Eufr. Dorothea Klint, från Wennberg, C.G. 1884.
1 brev till Stockholms Musikkonservatorium, 1892.
1 inbjudan från Häggström, Catharina, 1875.
Diverse intyg & Diplom. NM.0082917 a, b-f. NM.0082918 b-d.
Klint, Samuel Otto Gustaf (1815-1878) Överste
"Wid Öfversten........Otto Samuel Gustaf af Klints graf". 1946/013.
Klockhoff, Daniel (1840-1867)
1 dikt "Den döende studenten"
Klintberg, Bengt af
1 manuskript "Sju röster om Almqvist" (Ljuskopia)
Knorring, Carl Sebastian af (1789-1858) Överste
5 brev från K. 1842-1853.
Knorring, Carl Wilhelm af (1769-1833)
Inlaga till hovrätten, 1811 i vidimerad avskrift.
Knorring, Emelie von
Minnesvers till E.v.K. 1845. 1952/013.
Knorring, Eugen Theodor von (1812-1875)
1 brev från K. 1863.
Knorring, Sophie von. f. Zelow (1797-1848) Författarinna
1 brev till Hebbe, Vendela.
1 brev till Carlén, fru, 1844.
1 brev till Platen, Natalie, 1846. NM.0081739
1 brev till N.H.T. 1846.
1 brev till Stjernstedt, August, 1842. NM.0057035.
Tidningsklipp.
Knorring, Wilhelm von, (1769-1833) h.h. Elisabeth Gripenstedt
Begäran om förmynderskap.
Knös, Anders Erik (1801-1862)
1 brev från K. 1846.
1 fullmakt, undertecknad av K. 1840. NM.0081513 m.
Knös, Olof Andersson (1756-1804)
1 brev till Aurivillius, Pehr Fabian, 1776. NM.0082839.
1 brev till Knös, Andreas, 1783. NM.0076612.
Doktorsdiplom 1779. NM.0025548.
Knös, Olof Birgersson (1683-1748)
1 brev till Svedberg, Jesper, 1716. NM.0025549 a.
Knös, Tekla Levinia Andrietta (1815-1880) Författarinna
1 brev till Feilitzen, Sofie von. NM.0021107 a.
7 brev till Meves, Ida. NM.0073073 a-g.
1 brev till Olbers, Berta.
1 brev till Olbers, Carl Vincent, 1867.
2 brev till Palmblad, V.F. 1851 & odat.
1 dikt "Zigenargossen i Norden" (efter tyskan)
1 visitkort. NM.0026605 f.
1 notmanuskript "En sommarafton på hafvet"
Tidningsklipp.
Kolderup-Rosenvinge
1 brev till Kroll-Rasmussen. NM.0040324 f.
 
96Kindbom, Augusta (?-1917) 1969/012
Spiritistiska dagböcker, manuskript (Magda)
 
97Kindbom, Augusta (?-1917) 1969/012
Dikter & brev, recept, medicin.
Minnesord av Pastor O. Hansson vid konfirmationen i Linköpings Domkyrka 31/10-1908
 
98Kjellstrand, Johan Fredrik (1826-1898) Musikdirektör
1 st. Autobiografi.
1 st. "Uppsatser och anteckningar om hvarjehanda, påbörjade i Stockholm 1854."
7 st. anteckningsböcker för åren 1879-1890.
 
99Kjellstrand, Johan Fredrik (1826-1898) Musikdirektör
9 st. anteckningsböcker för åren 1890- 1897 (1942/099. år 1897)
 
100Kronberg, Ellen (1861-1920)
1 brev från Angered, Hilma, 1897.
1 brev från Blomberg, Sigrid, 1902.
1 brev från Böttiger, John, 1904.
1 brev från Hedlund, Torsten, 1897.
4 brev från Munthe-Norstedt, Anna, 1897, 1906, 1911, 0dat.
3 brev från Norstedt, Reinhold, 1900-1901.
1 brev från Sander, Nils Fredrik, 1893.
1 brev från Wachtmaister, Louise, 1888.
1 brev från Wahlberg, Hedvig, 1897.
1 visitkort (Fru Julius Kronberg)
Kronberg, Staffan (1902-?)
3 vykort från Anna & Reinhold.
 
101Kronberg, Julius (1850-1921) Konstnär
Brevskrivarregister
 
102Kronberg, Julius (1850-1921) Konstnär
Brev till Julius K. A-D
1 st. Adler, Victor, 1890.
1 st. Adlerberg, E. 1899.
1 st. Ahlstedt, Fr. 1892.
1 st. Ahrenberg, Jac. 1900.
3 st. Akademien för de fria konsterna. 1893-1898.
6 st. Allmänna konst- och industriutställningen. 1897.
1 st. Almqvist, Bror, 1897.
1 st. Andersson, Acke, 1893.
1 st. Andersson, Alma, 1902.
2 st. Andersson, Lars. 1892.
1 st. d'Andouaga, Hedvig, 1890.
1 st.Andrén, V. 1902.
1 st.Andrie, Marie, 1893.
1 st.Angered, Hilma, 1897.
1 st. Anckarsvärd, C. 1894.
2 st. Ankarcrona, Gustaf, 1901.
1 st. Ankarcrona, Victor, 1897.
1 st. Anonym dikt, 1906.
5 st. Arborelius, O. 1892-1901.
2 st. Arfwedson, A. Gerh. 1901.
3 st. Aronson, Martin, 1898-1901.
1 st. Arrhenius, Svante, 1899.
3 st. Axelson, H. von. 1904.
1 st. Bailly, A.N. 1889.
1 st. Beckman, Ernst, 1888.
1 st. Berg, Helena, 1892.
1 st. Bergenstråhle, 1903.
2 st. Bergh, Richard, 1891.
4 st. Bergström, Alfr. 1901-1903.
1 st. Bergström, Ch. 1892.
7 st. Beskow, B. 1889-1900.
1 st. Bielfeldt, Theodor, 1889.
5 st. Binant, A. 1890-1897.
1 st. Bjerre, Poul, 1904.
2 st.Bjurholm, Anders, 1902.
3 st. Björck, Oscar, 1887-1895.
2 st. Björklund, J.A. 1888.
7 st. Björnstjerna, O. 1897-1899.
2 st. Blanch, Theodor, 1892.
3 st. Blomberg, Sigrid, 1898-1902.
2 st. Blomberg, Bob, 1889.
5 st. Bojesen, Ernst, 1892-1893.
5 st. Bonde, Carl Carlsson, 1898.
1 st. Bonneu, E. 1887.
1 st. Borg, K, 1896.
2 st. Braathen, G.P. 1896.
7 st. Brambeck, Edv. 1891-1898.
5 st. Branting, Agnes, 1891-1901.
3 st. Brend'Amour, R. 1889.
1 st. Brochner, Georg, 1904.
1 st. Bukowski, H. 1890.
3 st. Busch, O.A. 1895-1906.
1 st. Bünsow, Fr. 1889.
2 st. Börjeson, John, 1891.
9 st. Böttiger, John, 1887-1893.
2 st. Calmander, R. 1896-1900.
1 st. Cardon, Kerstin, 1893.
4 st. Carlander, C.M. 1893-1895.
1 st. Carle, 1889.
9 st. Cederström, Gustaf, 1888-1902.
7 st. Clason, Isak Gustaf, 1886-1889.
1 st. Dahlbom, Wilhelm, 1902.
21 st. Dalin, Alfred, 1892-1904.
1 st. Danckwardt, Eugéne, 1900.
19 st. Dickson, Blanche, 1892-1901 & odat.
6 st. Dickson, James, 1888-1896.
3 st. Dierken, W. 1889-1890.
1 st. Dietrichson, L. 1904.
1 st. Douglas, 1898.
1 st. Drakenberg, Bernt, 1894.
1 st. Dufwa, Torgny, 1901.
1 st. Dyrssen, Gerhard, 1903.
 
103Kronberg, Julius (1850-1921) Konstnär
Brev till Julius K. E-J
1 st. Eberstein, Gösta, 1900.
3 st. Eckstein & Essenwein, 1896.
4 st. Edelstam, Otto, 1904.
1 st. Edenberg, Albert, 1888.
1 st. Egeberg, Ferd. 1888.
3 st. Ekman, J. 1901.
3 st. Ekman, Oscar, 1898-1902.
8 st. Elmqvist, Hugo, 1898-1902.
1 st. Engström, Albert, 1904.
1 st. Engström, Oscar, 1897.
1 st. Ericson, Joh. 1902.
1 st. Essen, C. von, 1902.
3 st. Eugen, Prins, 1891-1895.
1 st.Fahlcrantz, Carl Johan, 1895.
1 st. Falk, Hjalmar, 1892.
4 st. Fallstedt, I. 1890-1897.
4 st. Finell, Aug. C. 1890-1894.
1 st. Fischer, Emmy, 1904.
4 st. Fischer, G.E. 1892-1893.
3 st. Folcker, E.Gustaf, 1888-1893.
1 st. Forslind, C.L.H. 1888.
2 st. Forsmark, August, 1890-1895.
1 st. Francke, E. 1892.
1 st. Francke, J.E. 1888.
4 st. Francke, Rob. 1895-1896.
1 st. Frenckell, Karin, 1898.
3 st. Frenckel,l T. von, 1890-1898.
1 st. Fritzes, C.E. 1889.
2 st. Frykholm, Sunny, 1898-1899.
1 st. Furstenberg, Pontus, 1888.
1 st. Garnier, Louise Bary, 1898.
2 st. Geijer, Wilhelm, 1895.
8 st. Gellerstedt, A.T. 1881-1911.
9 st. Granberg, Olof, 1892-1901. odat.
2 st. Grandinson, Emil 1892-1893.
5 st. Grewell, 1900-1901.
1 st. Grip, Herman 1892.
1 st Grönberg, Frithiof 1902.
1 st. Gullstrand, Alvar 1899.
3 st. Göthe, Georg 1891-1899.
1 st. Hafström, 1890.
1 st. Hagdahl, J.E. 1890.
14 st. Haglund, Robert 1888-1899.
1 st. Hallwyl von, 1898.
1 st. Hamberg, Axel 1904.
1 st Hamberg, Emma odat.
1 st Hammarlund, Amanda 1897.
1 st. Hammarström, Emma 1891.
1 st. Hammer, Christian 1899.
1 st. Handarbetets Vänner 1890.
1 st. Hasselqvist, Theodor 1899.
5 st. Hazelius, Artur 1889-1900, odat.
1 st. Hedén, Karl 1902.
3 st. Hedin, 1900-1901.
10 st. Hedlund, Hans 1889-1902.
22 st. Hedlund, Torsten 1888-1898.
2 st. Heidenstam, Verner von 1901, odat.
2 st. Hellström, Carl 1897-1900.
2 st. Helsinglands Fornminnessällskap 1903-1904.
1 st. Hermelin, Eugéne 1901.
1 st. Hermelin, O. 1889.
1 st. Heurlin, Teodor 1897.
1 st. Hillman, Adolf 1896.
1 st. Hjortzberg, Olof 1893.
1 st. Hoschild, 1898.
1 st. Hoepli, Ulrico 1901.
1 st. Hol, Anders 1899.
9 st. Holm, G.B.A. 1887-1893.
1 st. Holmquist, F. 1898.
1 st. Holmqvist, Axel 1901.
1 st. Hvad Nytt 1899.
1 st. Hökerberg, Lars 1888.
3 st. Hörlin, Hugo 1888-1891.
2 st. Ibsen, Henrik 1877.
1 st. Ihren, N.J. 1901.
1 st. Jaeger, Johannes 1888.
3 st. Jaensson, C.W. 1897-1902.
2 st. Jahnsson, Jean 1896-1897.
1 st. Janse, Albert 1889.
1 st. Janson, Carl J.A. 1897.
1 st. Johansson, 1900.
1 st. Johnson, E.G. 1890.
1 st. Josephson, Ernst 1896.
1 st. Jungstedt, 1891.
1 st. Jungstedt, Hugo 1895.
 
104Kronberg, Julius (1850-1921) Konstnär
Brev till Julius K. K-N
1 st. Kahlers, Wolfgang 1893.
7 st. Kallstenius, Gottfrid 1898-1903.
5 st. Keen, Oscar 1887-1902.
1 st. Keinäm, S.A. 1888.
1 st. Kempe, J. 1897.
1 st. Kennedy, J. 1896.
8 st. Kindborg, John 1891-1902, odat.
1 st. Kindström, Bertha 1898.
1 st. Kjaers förlag 1894.
1 st. Kjellberg, Sophia E. 1892. 1 st. Knudsen, E. 1894.
1 st. Konungens vakthafvande adjuntant 1896.
1 st. Konungens vakthafvande kabinettskammarherre 1896.
1 st. Konstföreningen för Södra Sverige 1895.
1 st. Konstnärsklubben 1899.
1 st. Kronker & Co. 1889.
4 st. Kulle, Axel 1887-1900, odat.
4 st. Kulle, Eva 1901-1902, odat.
13 st. Kulle, Jacob 1892-1896.
1 st. Kullman, Hellewi 1897.
1 st. Kylberg, Erik 1893.
1 st. Kürschner, Joseph odat.
2 st. Lagerberg, Carl 1902.
1 st. Lagergren, Claes 1889.
6 st. Larsson, Carl 1891-1899, odat.
1 st. Larsson, O. 1896.
1 st. Laurin, Carl G. 1903.
1 st. Leffler, Hanna 1904.
1 st. Leistner, Jacob 1895.
1 st. Letterstedtska föreningen 1902.
2 st. Lewenhaupt, Eugéne 1900.
1 st. Liljefors, Bruno 1894.
2 st. Lilliehöök, Elsa 1896.
2 st. Lilljekvist, Fredr. odat.
2 st. Lindberg, Adolf 1893, odat.
1 st. Lindberg, Gusten 1897, 1904.
4 st. Lindblom, Theodor 1897-1901.
7 st. Lindegren August (Agi) 1892-1904, odat.
1 st. Lindgren, Emil 1896.
1 st. Lindhe, Nils 1889.
1 st. Lindell, Per 1896.
1 st. Lindqvist, Gustaf odat.
3 st. Lindskog, Edvard 1898-1903.
1 st. Lindström, Aug. 1900.
1 st. Lindström, Eleonora 1897.
1 st. Lindström, P.O. 1897.
8 st. Looström, Ludvig 1893-1901, odat.
4 st. lundberg, Theodor 1886-1892, odat.
1 st. Lundeblom, Johan Richard odat.
1 st. Läffler, L. Fr. 1901.
10 st. Lövaas, Dina 1892-1894.
9 st. Malmström, A. 1892-1900.
4 st. Manziarelli, G. 1889-1891.
1 st. Martin, F.R. odat.
1 st. Matsson, A.1896.
1 st. Meijer, Bernhard 1892.
1 st. Milles, Carl 1901.
3 st. Milles-Anderson, Ruth 1901.
1 st. München utställningen 1888.
1 st. Munthe, Axel odat.
1 st. Myers, E.1894.
8 st. Mörner, Carl 1888-1897.
2 st. Mörner, O.G. 1886-1897.
1 st. Nationalmuseum 1892.
2 st. Nilson, Severin 1899-1900.
2 st. Nilsson, Johannes 1900-1901.
1 st. Nordenfalk, Elsa 1900.
1 st. Nordenfalk, Emilie 1901.
8 st. Nordenfalk, Johan 1890-1901.
1 st. Nordenskiöld, A.E. 1897.
1 st. Nordensvan, G. 1887.
1 st. Nordiska museet 1902.
1 st. Nordiska Samfundet 1903.
13 st. Norstedt, Anna 1892-1909, odat.
60 st. Norstedt, Reinhold 1892-1911, odat.
 
105Kronberg, Julius (1850-1921) Konstnär
Brev till Julius K. N-S
1 st. Nyberg, Ivar 1902.
1 st. Nyblaeus, Gustaf 1890.
1 st. Nyblom, 1902.
3 st. Nystrand, E. 1887-1898.
4 st. Nyström, Alfred 1893.
1 st. Nyström, Ludvig 1891.
1 st. Oscar II 1899.
7 st. Ossbahr, C.A. 1892-1897.
1 st. Palm, C. 1893.
3 st. Palm de Rosa, Anna 1895-1904.
2 st. Palme, Sven 1893.
9 st. Pauli, G. 1887-1899, odat.
1 st. Perséus, Agnes 1899.
1 st. Peter, Ax. 1898.
4 st. Petermann, J. 1902-1903.
1 st. Peterssen, Eilif 1893.
2 st. Petterson, Gustav 1889.
1 st. Quennerstedt, Aug. 1900.
1 st. Quensel, C. 1896.
1 st. Renholm, G. 1899.
1 st. Retzius, Gustaf 1888.
1 st. Richter, Emil 1900.
1 st. Riddarhusdirektionen 1899.
3 st. Ring, Herman A. 1888-1902.
1 st. Rosen von, Aug. 1894.
26 st. Rosen von, Georg 1892-1911, odat.
2 st. Rosen von, Jeanna 1894, odat.
2 st. Rosen von, Nils 1891.
3 st. Rosenberg, Edv. 1896-1902, odat.
1 st. RR Gallerie E Musei 1887.
1 st. Rundberg, Axel 1897.
1 st. Rundberg, Walter 1909.
1 st. Rydgren, Gustaf 1899.
1 st. Sager, Robert 1902.
5 st. Salomon, G. 1887-1902.
1 st. Salmson, Maria 1896.
1 st. Samfundet S:t Erik odat.
1 st. Sandberg, Hjalmar 1900.
20 st. Sander, N. Fredr. 1886-1900.
1 st. Schirman, Adolf 1901.
1 st. Scholander, Sven 1898.
8 st. Schultzberg, Anshelm1897-1903.
1 st. Schultze, K. Ludvig. 1906.
2 st. Schögen, Elisabeth 1889, odat.
1 st. Seligmann, Jos 1889.
1 st. Silfversparre, Warner 1892.
1 st. Sinding, Stephan 1899.
8 st. Siren, Oswald 1901-1903.'
3 st. Sjöberg, Ernfrid 1890.
3 st. Sjögren, Emil 1887-1890.
3 st. Sjöström, Henrik 1900-1901.
1 st. Sjöström, Wilhelm 1892.
1 st. Smith, Gustaf 1897.
2 st. Snoilsky, C. 1891-1896.
1 st. Sonden, Mårten odat.
1 st. Staaff, Carl 1896.
1 st. Steendorff, Magnus 1893.
1 st. Stenberg, C. 1890.
2 st. Stenberg, Emerik 1902.
1 st. Stenberg, Jenny 1897.
1 st. Stettenheim, M. 1897.
1 st. Stockenberg, John 1894.
1 st. Stockholms Nation odat.
2 st. Stolpe, Hjalmar 1900.
1 st. Stratenus, Louise 1899.
1 st. Strix 1897.
1 st. Sundberg, J.R. 1890.
8 st. Swartz, Carl 1897-1899, odat.
3 st. Swartz, Pehr 1902.
1 st. Svenska Autograf-Sällskapet 1899.
1 st. Svensson, Nils P. 1902.
1 st. Södergren, Valfrid 1897.
4 st. Söderström & Co. 1899-1902.
3 st. Sörensen, N.G. 1894-1903.
 
106Kronberg, Julius (1850-1921) Konstnär
Brev till Julius K. T-Ö
2 st. Tallberg, 1903.
5 st. Tamm, Hugo 1898.
1 st. Tenow, Chr. L. 1899.
2 st. Tikkanen, J.J. 1898.
1 st. Tirén, Joh. 1894.
5 st. Croisgros Fréres 1889.
1 st. Trolle, Rolf 1901.
10 st. Törnå, Oscar 1892, odat.
1 st. Uddevalla museum 1899.
1 st. Uffizziegalleriet 1895.
6 st. Upmark, Gustaf 1888-1894.
1 st. Utställare (anonym) 1897.
1 st. Wachtmeister, A. 1899.
1 st. Wachtmeister, Elisabeth 1899.
11 st. Wachtmeister, Fredr. 1888-1902.
1 st. Wahlberg, Hedvig 1897.
1 st. Wahlberg, Ingeborg 1888.
1 st. Wahlström, P. 1894.
1 st. Walen, Erik 1894.
6 st. Warburg, Karl 1889-1889.
1 st. Vasaorden 1900.
1 st. Wedberg, Otto 1903.
1 st. Wennerberg, Gunnar 1901.
2 st. Wetterhoff-Asp, Sigurd 1900-1901.
1 st. Whitlock, Anna 1902.
1 st. Wiberg, M. 1896.
5 st. Wieselgren, Harald 1887-1895.
1 st. Winge, M.E. 1890.
1 st. Wintringham, T. 1890.
3 st. Virgin, Hj. 1901.
1 st. Vollman Kjellberg von, Julia 1898.
4 st. Wrangel, F. 1890-1904.
1 st. Vult von Steijern 1891.
8 st. Våhlin, Karl 1889-1901.
4 st. Zetterberg, Anna 1900.
2 st. Zettervall, Helgo 1886-1896.
1 st. Zierlein, Gebr. 1896.
1 st. Zorn, 1892.
1 st. Åkerblom, Verner Knut 1898.
1 st. Åkerman, Werner 1902.
1 st. Österman, Emil 1902.
Brev från K:
1 st. Berg, Albert 1873. NM.0056572 d.
1 st. Bukowski 1887. 1961/031.
1 st. Böttiger, John 1888.
2 st. Fahle, Martin 1868. NM.0083933 a-b.
5 st. Fahlgren, Carl August 1874-1877.
1 st. Hallgren 1873. 1961/031.
1 st. Samzelius, Johan Axel Hugo 1910.
En skrivelse från K. i facsimile 1903. 1961/031.
Ett porträtt.
 
107Ko-Kö
Koch, Richert V. von
Förteckning över dräkter. 1950/007.
Koco, Nils Samuel von
Fullmakt från K. 1865.
Kolbe, Ludvig
Pass 1822. NM.0081871 a./ 1946/151 (10)
Koskull, Henriette Marianne (1785-1841)
Titelblad ur bok med K:s namnteckning.
Koskull, Anders Gustaf (1831-1904)
1 brev till Föreningen för Nordisk Konst. 1861.
Kowalevski, Sophie (Sonja) (1853-1891)
1 brev till Temptandeer, Ebba 1884.
1 visitkort. NM.0067511 e.
Kraemer, Robert Fredrik von (1791-1880)
1 brev till Erdman, Axel 1862.
1 brev till Fries, Patrik 1880.
1 brev till Lindahl, P. junior 1863.
2 brev till Lindahl, P.E. 1878.
1 brev till Silfverstolpe, D. 1842. NM.0044975 d.
1 brev från K. 1879.
Kraemer, Charlotta (Lotten) Lovisa von (1828-1912)
1 brev till Meves, fru, u.å. NM.0075075.
2 brev till Knös, Tekla.
1 brev från K. u.å.
Dikter:
"Ibsen" med ändringar och meddelande till A. Hazelius 1888.
"Fastän kosmopolit"
"Frukt och blommor sommarn bjuder..."
Två dikter "Skansen och Orions bälte" tr 1896. 1978/079.
Tidningsklipp.
Kramer, Jules Henri (1827-1910)
Uttalande rörande språkfrågor.
Krapp, Philip. Patron
Pass 1758. NM.0068111 c.
Kreuger, Johan Henrik (1782-1858)
1 brev från K. 1851.
Krieger, Andreas Fredrik (1817-1893)
1 brev från K. NM.0019961.
2 brev från K. (maskinskriven avskrift)
Krock, Axel Johan Erik (1831-1893)
Autograf.
Krook, Sivan
1 brev från Hegen, Ellen 1901. 1948/131.
Krumlinde, Olof (1856-1945)
1 brev till Föreningen för Nordisk konst 1875.
Kruse, Gunnar. Fanjunkare
"Strömshalls historia" avskrift. 1954/055.
Kruse, Johan
1 brev till Maas, Hinrick 1713.
Krusenstierna, Mauritz Salomon von (1746-1810)
Avskrift av kassabok förd av K. 1775-1786 med förteckning över vad han försålt å Ostindiska kompaniets
auktioner i Göteborg. 1964/047.
Avskrift av förteckning förd av K. över vad han medfört från Canton 1778. 1964/047.
Kruskopf, Carl Maurits
1 brev från K. 1841.
Handskrift "Några oförgripliga Erinringar vid KrigsCollegii utlåtande.....8 juli 1841"
Krutmejer, David (1778-1854)
1 brev från K. 1840.
Kröningssvärd, Carl Gustaf (1786-1849) Häradshövding
3 brev till Kröningssvärd, Johan Fredrik. 1847-1854. NM.0022985 a-c.
1 brev från K. 1831. NM.0081513 n.
1 visitkort. NM.0022985 d.
Kröyer, Peter Severin (1851-1909)
2 brevkort till Bolvig 1897-1898. NM.0084064 a-b.
Kuhlau, C.L.
1 brev till Hjertberg, C.G. 1856.
Kullberg, Anders Carlsson af (1771-1851) Biskop
1 brev till Lindahl, Joh. N. 1809. NM.0044919 b.
"Den Husliga Sällheten, Skaldestycke som vunnit Priset i Svenska Akademien 1805"
"Sång till Gustaf III:s ära"
Tillfällighetsdikter:
"Bäste Wän. I dag hos dig du har sedt...." 1790.
"Hastvärk Til Fröken Margaretha Gyllenborg på Dess Födelsedag 1799"
"D.7 Febr.. 1809", 2 versioner.
"D 2 Jun. 1808".
"På Prins Oscars 14 Födelsedag. D. 4 Julii 1813".
"Socknemännens i Westra Karup klagan Nyårs dagen 1836".
"Till Konungen vid Dess hemkomst".
"Du, som bådad av ditt stora rykte...."
"Milda Drottning, detta lof...".
"Kamrater, vi tåga till Finland med mod..."
"De plus, que le tems recule... Till Grevinnan Schverin med 2 ne ridikyler".
"Till B.S. Drick Flicka, var törstig och snäll...".
"Vid Doktor Lindhs Bröllop".
"Samtal mellan en Svensk och en Norrman".
Ramsa: "1807-Kom den Engelske Tyv..".
Tal vid major Brauns jordfästning 1839.
Skåltal för Karl XIV Johan 1843.
Inlaga till Riksmarskalkämbetet 1805.
Kvitto på honorar för teaterpjäs 1816.
Kullberg, Johan August af (1817-1881) Major
1 brev från K. 1867.
Kullberg, Karl Anders af (1813-1857)
"Hannibal, den store. Skaldedikt" 1828.
"Tubaduren. Romantisk Dikt". 1889.
Dikter:
"Till en Sky".
"Hos följde plånbok den förtjensten har...".
"Till trots för sjelva Wieselgren...".
"Lars Flink".
"Lärkan".
"Lord Byron. (Ur Todtenskränse af v. Zedlitz".
Handskriftsfragment rörande allmogens vidskepelse.
Handskriftsfragment (skämtsam kuriositetsförteckning)
Kulle, Henrik Axel (1846-1908)
1 brev till Hallgren 1876.
Kulle, Nils Jakob (1838-1898)
"Väfnader från Skåne".
Kyronius.
Skrivelser rörande stipendier 1729.
Kämpe, Elisa
"Visan om WestBerg 1863. NM.0009275.
Köningsfeldt, Carl Peter Magnus Fredrik (1825-1913)
1 brev från K. 1863.
Köper, Johann (1615-1672)
7 st fragment av brev.
 
108La
Labatt, Leonard (1838-1897)
1 biljett från L. 1872.
Laestadius, Lars Levi (1800-1861)
1 brev till Backman 1858.
Laestadius, Petrus (1802-1841)
1 brev till Kjellerstedt, A.M. 1832. NM.0086615.
1 klipp.
1 brev till Scharp, Carl A.. 1832.
Lagerberg, Carl (1708-1767) Riksråd
Kontrabok med apoteket Morianen 1757. 1950/086.
Lagerberg, Carl Sven Axel (1822-1905)
1 brev till Hägerflycht, 1866 med vidsittande biljett från Karl XV.
Lagerbjelke, Johan Gustaf (1745-1812)
Konstitutorial för e.o. kanslisten C.U. von Schneidau 1793.
Lagerbjelke, Gustaf (1777-1837)
1 brev från L. u.å.
1 brev till Pontin, Magnus Martin af, u.å.
1 brev till Puke, Erik, u.å.
Lagerbjelke, Gustaf (8117-1895)
Citat efter Anna Maria Lenngren, signerat GL.
Klipp.
Lagerbjelke, Carl (1751-1822)
1 biljett till Lagerheim, Olof Elias, u.å.
Lagerbring, Gustaf Olof (1769-1847)
Dagbok från sjöledes företagen trupptransport Stockholm-Sveaborg 1790. NM.0023108.
Lagercrantz, Elias Fredrik Vilhelm (1791-1860)
1 brev från L. 1845.
Lagercrantz, Carl Gustaf (1816-1867)
1 brev till Hägerflycht, 1863.
Lagercrantz, Sture, Professor
Ljuskopior av brev, beskrivningar och ritningar samt artiklar i Expressen rörande råttfällor. 1977/098.
Lagerheim, Carl Erik (1742-1813)
Reversal 1808.
Lagerheim, Elias (1791-1864)
1 brev från L. 1842.
Lagerheim, Eugenia Lovisa Charlotta (1837-1931)
1 brev till Carlén Flygare Emelie 1868.
Lagerheim, Gustaf Adolf (1788-1845)
1 brev från L. 1824.
Lagerheim, Olof Elias (1744-1823)
1 biljett till Muller, 1802.
Lagerhjelm, Per (1787-1856)
1 brev till Svanberg, Lars Fredrik 1852. NM.0022668 d.
Lagerholm. Vilhelmina (1826-1917)
2 brev från L. 1891, odat.
Lagerquist, Gustaf Robert
Testamente 1812.
Lagerquist, Marshall
Förklaringar och kommentarer till bildsrien "Svenska stolar från renäsans till nyrokoko"
Lagerqvist, Carl Fredrik (1819-1897)
1 dikt.
Lagerstråle, Henrik Gerhard (1814-1887)
Fullmakt för sekreteraren Thure Lidman 1879.
Lagerström, Carl Robert (1825-?)
Skrivelse från Stockholms stads konsistorium, undertecknad av C.M. Fallenius 1879.
Lanaerus, Anders
Anteckningar rörande tionde 1807-1809. 1940/218 (2)
Anteckningar 1738-1800. 1940/218 (1).
Landberg, Carlo (1848-1924)
3 brev från L. 1872-1897.
Landgren, Lars (1810-1888) Biskop
"En Delsbostuga"
"Visitation i Fredrika församling den 19 och 20 Juli 1876"
Landin, Carl Ludvig (1789-1858)
1 brev till Forssberg, u.å.
Lange, Otto Vincent (1797-1870)
1 brev till Adlersparre, Carl August, sign. Albano? 1860.
Langlet, Matilda (1832-1904)
1 brev till Carlén, Octavia 1871.
2 brev till Lindahl, 1873-1874.
1 brev till Wilms, E. 1893.
Lantingshausen, Jakob Albrekt von (1699-1796)
Kvittens 1753. NM.0017609 m.
Lappe, Karl (1773-1843) Tysk skald
Dikt. NM.0022246.
Larssen, Johan (1854-1920) Norsk konstnär
1 brev till Nordgren, Axel 1882. NM.0047244 b.
Larsson, Carl (1853-1919)
1 brev till Hebbe, Vendela 1881.
1 brev till Nordiska Museum 1895.
1 kuvert adresserat till Alb. Bonnier.
Larsson, Erik (1855-1915)
Anteckningar om Arbrå i en vid avskrivningen bränd eller kolnad bok. 1981/068.
Larsson, Liss Olof (1838-1896) Riksdagsman
Pamflett till förmån för L. 1890.
Larson, Nils (1822-1896) Riksdagsman.
Tidningsklipp.
Larson, Simon Marcus (1825-1864) Målare
1 brev till Herlin, S. 1860.
Laurén, Claes Fredrik (1803-1877) Konstnär
1 brev till Forssberg, C.D. 1858.
Laureus, Alexander (1783-1823)
1 brev till Fahlcrantz, C.J. 1819. NM.0017557 a. (även i avskrift)
1 brev till Fahlcrantz, C.J. 1822. NM.0022794 a. (även i avskrift)
 
109Lagerborg (släkten)
Lagerborg, Brita (1807-1870?)
33 brev från Lagerborg, Gustaf 1855-1861.
Lagerborg, Gustaf (1799-1862) Kapten
Brev från familjemedlemmar:
2 brev från Lagerborg, Brita 1830, u.å.
1 brev från Lagerborg, Daniel 1846.
22 brev från Lagerborg, Gustaf W. 1848-1861.
18 brev från Lagerborg, P.Fr. 1852-1855.
Brev A-Ö:
1 brev från Almqvist, J.O. 1852.
1 brev från Bergdahl, J. 1846.
1 brev från Bergenstråhle, G. 1836.
1 brev från Bergh, Hj. 1829.
1 brev från Clementeoff, F.G. 1852.
1 brev från Dahlberg, H.G. 1857.
1 brev från Edelstam, F. 1828.
1 brev från Essen, C.C. von 1828.
1 brev från Eurenius, C. 1848.
1 brev från Flinck, Pehr 1849.
1 brev från Granström, J. 1856.
1 brev från Gyllengahm, Ad. 1848.
1 brev från Hedenberg, C. 1828.
1 brev från Hengberg 1848.
2 brev från Kuylenstierna, 1852.
1 brev från Nyström, Isac 1852.
2 brev från Ossbahr, C.O. 1846, 1848.
1 brev från Silfverbrand, M. 1852.
2 brev från Strandberg, Uno 1828.
1 brev från Ström, N.B. 1848.
1 brev från Strömberg, C.G. 1847.
1 brev från Strömberg, U.A. 1828.
1 brev från Åkerhjelm, K. 1852.
1 brev från Öhrling, P. 1848.
1 brev till Ölund, J. nämndeman 1846.
2 brev oidentifierade 1852, odat.
22 st militära handlingar rörande Vesterbottens K.Fältjägare Regemente och Lifcompagnie.
9 st skattsedlar för olika personer 1848-1854.
Förordnander, reverser m.m.
Lagerborg, Gustaf Wilhelm (1831-1872) Major
27 brev från Lagerborg, Gustaf 1854-1861.
1 brev från Lagerborg, Brita u.å.
1 brev från Lagerborg, Gustaf u.å.
2 brev från Lagerborg, P.Fr. 1849, 1854.
1 brev från Ekström, N. 1865.
Lagerborg, Lisette (1773-1839)
1 brev från Peyron, G. 1824.
1 brev från Ekholm, 1831.
Pensionsansökan, räkning.
Lagerborgiana: Föremål i Nordiska museet. NM.0076814-817, 0076819-823, 0076836-38.
 
110Lamm, Carl Robert (1856-1938) Ingenjör
Levnadsminnen uppdelade i två band. 1969/050.
 
111Leinbock, Ferdinand
Uppteckningar från Runö 1924, inb. Översättning från Estniska. 1933/189.
 
112Le
Lefrén, Johan Peter (1784-1862)
1 brev till Flach, C.G.E. 1857.
1 brev till Silfverstolpe, D.L. 1857. NM.0086370 (7)
3 brev från L. 1835, 1838, (1856. NM.0018576 c)
Teckningar av olika rastyper
Tryckta skrifter som tillhört L. försedda med hans marginalanteckningar:
Beskow, Bernhard von. "Om förflutna tiders svenska Ordboks-företag. Tal i Kongl.Vetenskapsakademien...
den 9 April 1856. Sthlm 1857. Med dedikation från författaren" NM.0034647 d.
Franzén, F.M. "Om Ryska namnets och Rikets ursprung af ett Svenskt, i Ryssland bosatt folk, vid namn Rhos.
Inträdestal... i Kongl. Vitterhets-, Historie och Antiqvitets-Academien,
d. 17 April 1821". Särtryck u.å. NM.0034647 a.
Lovén, S. "Om några i Vettern och Venern funna Crustaceer. Föredrag den 10 October 1860".
Särtryck u.å. Med dedikation från författaren. NM.0034647 e.
Nilsson, S. "Funnos menniskor äfven i södra Sverige, redan den tid då elefanter, noshörningar
och andra längesedan utdöda djurracer lefde i det sydligare Europa?"
Föredrag den 13 Februari 1861".
Rydqvist, Johan Fr. "Den historiska språkforskningen. Inträdes-tal hållet i Kongl. Vitterhets, Historie
och antiqvitets academien den 2 Juni 1849" Sthlm 1851. NM.0034647 b.
Säve, Carl. "De starka verben i dalskan och gotländskan" Upsala 1854. NM.0034647 c.
Lehnberg, Magnus af, (1758-1808) Biskop. H.h. Charlotta Sofia f. Apelblad
1 brev till Lehnberg, Charlotta Sofia u.å. NM.0018859.
1 brev från Åhlström, O. 1834. NM.0021110 a.
1 brev till Charlotta Sofia från Blom 1809. NM.0018481 a.
"Fantasier" 1816. 2 ex. NM.0018861 a, c.
Dikt "Har du känt ett swar på hjertats fråga..." NM.0018862 c.
Aforismer. NM.0018861 b.
Fragment av minnestal över greve Hermansson. NM.0018864 a, c.
Fragment av minnestal över Carl Carlsson Gyllenhjelm. NM.0018865 a-d.
Fragment av äreminne över Birger Jarl. NM.0018863 a-d.
Handskriftsfragment. NM.0018862 a-b, 0018481 e.
Leijonancker, Fredrik Vilhelm Erik Carl (1819-1883)
2 brev från L. 1868.
Leijonhufvud, Bengt Carl Fredrik (1820-1864)
1 brev till Lindahl, P.E. 1863.
Leijonhufvud, Carl Victor Gustafsson (1822-1900)
2 brev till Hägerflycht, 1868, 1872.
2 brev till Stjernsvärd, 1868.
Leijonhufvud, Carl Greger (1859-1918)
2 brev till Kalmberg, Jenny 1896.
Leijonhufvud, Erik
2 brev från Landelin, Erik 1941.
Leijonhufvud, Sebastian (1738-1818) Överste. H.h Eva Charlotta Cronstedt (1760-1843)
3 st tuschlaveringar. 1942/136.
Leijonhufvud, Sigrid. 1947/107
Utdrag ur förordningar mot yppighet och överflöd i klädedräkten under senare delen av 1600-talet och till
frihetstidens slut.
Några utdrag ur gamla förordningar om hämmande av överflöd i mat och dryck m.m. under
Karl XII: s tid och frihetstiden.
Leijonmark, Johan Adolf (1775-1853)
P.M. rörande Kalmberg, Charlotte 1836.
Leijonmark, Ewald och Carl. 1962/098
Fragment av en kvist från Oljeberget samt ett silhuettporträtt.
3 blad anteckningar rörande släkten Leijinmark.
2 st silhuettklipp.
Leijonmark, Ewald Gustaf (1809-1884)
1 brev till Forsberg, C.D. 1857.
Lenaeus, Johannes Canuti (1573-1669)
1 brev till Andersson, Olof 1646.
Lenk, Torsten, Fil dr.
Brev från Erixon, Sigurd 1917-1921, 1923-1924.
Lenngren, Anna Maria (1755-1817)
"Höstvisa" NMAB 1700.316 (se bilaga)
Inbördes testamente mellan makarna Lenngren 1815. NM.0015081.
Leopold, Carl Gustaf af (1756-1829) Skald
2 brev till Ehrenström, Marianne.
1 brev till Grubbe, Samuel 1825. NM.0022878 a.
1 brev till Lenngren, Carl Peter 1799. NM.0021842 e.
1 brev till Nordforss, Carl Gustaf u.å. (ev. N.B. Sparrschöld) NM.0018599 b.
1 brev till Schulzenheim, David von, 1820. NM.0053950.
1 brev till Öfverberg, 1825, i avskrift (originalet i J.A. Hazelius arkiv J:55.
Avskrift av brev från L. till herr de Broen rörande tragedien Asarnes utvandring u.å. NM.0018602 b.
Kallelse till medlem i Samfundet Pro Fide & Christianismo 1861.
Minnesbok, innehåller dikt av L. "Hvad skall jag skriva i er bok..." NM.0058631.
"Till... Baron Armfeldt, i anledning af Hans utväljande till Directeur af Svenska Academien u.å. NM.0018602 a.
"Till Konstmön" u.å. NM.0022300.
Charad riktad mot Lorenzo Hammarsköld u.å. NM.0018583 c.
Leopold, Sara Petronella f. Fehman
1 brev till Ehrenström, Marianne 1797.
Lepsius.
1 brev från L. 1844.
Lerche, Vincent Stoltenberg (1837-1892)
1 brev till Nordgren, A. 1878. NM.0047243 a.
1 visitkort med tackskrivelse.
Letterstedt, Jacob (1796-1862)
1 brev från L. 1860. NM.0061254.
Leuhusen
"P.M. ang. kedja av guld, tillhörande Leuhusens fideikommiss" av Andersson, Anders 1956. Avskrift. 1960/027.
Leuhusen, Alexander Magnus (1821-1903)
1 brev till Hägerflycht, 1861.
Leuhusen, Louise f. Palmstierna (1863-1953)
"Minnen från min barndom och tidig ungdom" avskrift. 1961/059.
Leutsch, Ernst von
1 brev till Aulin, Ax. 1858. NM.0027195 a.
Lewenhaupt, Adam Casimir Ludvig (1820-1895)
1 brev från L. 1880.
Lewenhaupt, Carl (1835-1906)
1 biljett från L.
Lewenhaupt, Carl Gustaf (1662-1703)
1 brev från L. 1702. NM.0054921 b.
1 brev till August II av Polen 1701. NM.0054921 a.
Lewenhaupt, Eric August (1799-1874)
1 brev till Wrede, Fabian Jacob 1865.
Lewenhaupt, Sophie f. Bergenstråle (1823-1885)
1 brev till Eklund, 1865.
Levertin, Jacob, (1810-1887)
2 brev till Schwalter, E. 1854.
Levertin, Oscar (1862-1906) Skald
1 brev från Söderberg, Amadeus u.å. 1944/153.
Levetzow, Hans Christoph Diedtich Victor von
1 handling 1816. NM.0054922.
Levin, Per Axel (1821-1891)
1 brev från L. 1873.
 
113Liberg, Mauritz Leonard (1831-1854)
Manuskript. 1947/135
 
114Liljeblad, Samuel (1761-1815) Botaniker. NM.0025368.
Dikter etc. i avskrift.
Excerpter ur Fr. Ekmans Oeconomiske Collegium.
"Om wilda wäxter".
"Theses in Nationis O,Goth. Conventu".
Förteckningar på nationsmedlemmar 1809-1810.
"Tal om Swenske Fiskeriernes Öden" 1776.
(se även ämnessaml. dagböcker)
 
115Liljeblad, Samuel (1761-1815) Botaniker.
2 st diplom. 1788. NM.0022542, 1793. NM.0022643.
Anteckningar 1781-1784. NM.0025366.
Strödda anteckningar samt tryckta häften med anteckningar. NM.0025366.
Tal. NM.0025366.
Brev till Liljeblad från:
Agrell, C.M.
Arenander, Per.
Beckmark.
Billberg, G.F.
Bochman.
Burman, F.A.
Callerström, Eric G.
Cassel, C.
Dandenell, N.G.
Ekecrantz, S.
Ekman, Nils Magn.
Ekroth, J. E.
Ekwall, Ch.
von Engeström.J.
Fabritius, G.A.
Frodelius, N.
Grevillius, Anna L.
Hoeger, M.
Hammarborn, J.G.
Hammarskjöld, C.
Hertzman, J.
Holmers, Erik Magnus.
Hjelm, Samuel.
Hulth, Johan Ferd.
Humble, N.A.
Håkansson, Lars.
Jacobi, Jan.
Janzon, J.
de Kandwijck.
Kalling, P.A.
Leffler, A.
Lindahl.
Lindroth, D.G.
Ljungh, Sven Ing.
Lindström, Per.
Lönberg, E.G.
Mickaelsson, Joh.
Nezén.
Nordenskjöld, O.
Norenius.
Perman, Samuel.
Pettersson, Sam.
Regnell, N.G.
Rydbeck, Per.
Rydberg, G.
von Röök.
Schröder, E.
Schemann, Gustaf.
Segerstedt, Nils Gust.
Strandberg, O.J.
Sundelius, Han Olof.
Sundervall, M.
Söderheim, M.A.
Tisell, N.H.
Torner, S.
Wahlbom, C.A.
Werander, Christ.
Westrin, J.F.
Wetterström, A.G.
Zeipel, J.F.
Zielfeldt, D.A.
Okända.
 
116Lilliehöök Christofferson, Bengt (1612-1665)
En samling brev från L., mestadels till Christoffer Johanson Ekeblad. Maskinskriven avskrift. 1958/101.
 
117Brev rörande Jenny Lind-Goldschmidt och hennes släkt se vol 120, 219 (Åhmansson) 
118Lindahl, Johan (1874-1957
Manusskript till "En fiskarpojkes Utö" (fotostatkopia) KU 6243.
 
119Linder, Gurli (1865-1947) Författare
Material rörande reformdräkten:
Manusskript, tidningsklipp, tryck, 3 foton. 1947/133.
 
120Li- Lindgren
Lidbeck, Anders (1772-1829)
4 brev till Liljeblad, S. 1793, 1800. NM.0025364.
1 brev från L. 1801. NM.0082840.
Nationsbetyg för Liudqvist, Jonas 1809.
Lidholm, Överläkare i Växjö
Pepparkaksteckningar (2 st) från 1860-talet. 1962/113.
Lidman, Carl Hindrik Sven Rudolphsson (1882-1960) Författare
"Spegeln" en dikt för Idun. 1944/153.
Lidman, Sven Fredrik (1784-1845)
1 brev från L. 1817. NM.0061139 a.
1 brev till Forsberg, C. 1845.
Lie, Bernt (1868-1916)
1 brev till redaktören för tidningen Idun, 1898.
Lie, Jonas (1833-1908)
En autograf.
Liebrecht, Felix (1812-1890) Professor i Liège. NM.0064720.
1 brev från Kurz, Heinrich 1862.
1 brev från Lewis, Sir George Cornwallis 1862.
5 brev från olika vetenskapsmän 1868-1883.
Liedbeck, Per Jakob (1802-1876)
2 brev till "broder Ewert" 1867, 1873. NM.0042135 a-b.
1 brev till Carlsund, 1876.
3 st recept, 1869, 1875. NM.0042136 a-b.
Liedberg, Pehr Olof (1787-?)
1 brev från L. 1843.
Lilienberg, Hilda
1 brev till Sigrid, 1911. 1949/022.
Lilliegranath, Sophie Anna
Klagoskrift 1723. NM.0071737.
Liljefors, Bruno (1860-1939)
1 brev från Liljefors, Ruben till Wilms, Ernst.
Liljegren, Johan Gustaf (1789-1837)
1 brev till Forssander, M.E. 1831, med 3 bifogade teckningar av runstenar. NM.0039100 a-d.
Kallelse till ledamotskap av Vitterhetsakad. Undertecknad av L. & M. Wallenberg 1829. NM.0022882 a.
Liljencrantz, Johan (1730-1815)
1 brev från L. 1776.
Liljencrantz, Gustaf Fredrik (1801-1886)
1 brev från L. 1866.
Liljencrantz, Johan (1830-1870)
1 brev från L. 1869.
Liljewalch, Peter Olof (1807-1877)
3 brev från L. 1850, 1852, 1867.
Lillie, Axel (1603-1662)
Skrivelse undertecknad av L. 1646.
Lilliehöök, Carl Bertil (1809-1890)
1 brev till Hägerflycht, 1865.
Lilliehöök, David Wilhelm (1806-1877)
1 brev till Kalmberg, Hampus 1845.
Lilljehorn, Carl Pontus (1758-1810)
Levnadsbeskrivning jämte politiska reflexioner u.å.
"Lettre anonyme de Mr de Lilljenhorn" 1792. 1954/026.
Lilljenhiort, Hans Gust.
1 brev från Lilljenhiordt, Jac. Fr. 1772.
1 brev från Milenius, Johan 1773.
8 brev från Tilas, Daniel 1767-1771.
Limnell, Per Emanuel (1764-1861) Konstnär
Se autografer vol 9.
Lind-Goldschmidt, Jenny (1820-1887) Sångerska
1 brev till Byström, O. 1868 (avskrift).
1 brev till Elliot, fru 1843.
1 brev till Forsberg, C.D. 1860.
1 brev till Fröberg, m:lle 1854.
1 brev till Grafström, Heloise f. Hazelius 1878. NM.0055516.
1 brev till Petersson, Per 1854. NM.0085254.
1 brev till Åhmansson, Gabriella u.å. NM.0072165.
1 brev från L. 1858.
1 kvitto 1835. NM.0023939 a.
Ekonomiska anteckningar rörande L:s resa i Amerika, handskrift av presidenten C.D. Skogman. NM.0023940 c.
Klipp rörande L:s död.
Lindahl, Johan Niklas (1762-1813) & Gjörwell, Gustava Eleonore (1769-1840)
1 brev från L. u.å. 1935/160.
Lindberg, Elsa f. Bokelund
Äktenskapsförord 1925 (ljuskopia)
Lindblad, Adolf Fredrik (1801-1878)
1 brev från L. 1876. NM.0022146.
Lindblad, Johan Vilhelm (1818-1894)
6 brev till Mewes, F.V. 1877-1888. NM.0075075.
Lindblad, Otto (1809-1864) Tonsättare
1 brev från Gyllenkrook, F.G. 1863, med några takter skrivna å baksidan av brevet några nätter före
L:s död. NM.0057004.
1 brev från L. 1856.
Dikter. NM.0057060 a-b.:
"Parodi"
"vid Thildas graf"
"Februari visa"
"Tröst"
"Till T.O. Kruse på dess 32 års födelsedag"
"Hur skall jag förstå det"
"Waggvisa"
"Aforism"
"Hur underbar är sångens välde..."
Lindblad, Johan Michael (1817-1893)
1 brev från L. 1874.
Lindblom, Andreas. Styresman för Nordiska museet & Skansen
1 brev från Norberg, Ivar 1957. 1957/060.
1 brev från Hermansson, A. 1909.
1 brev från Johansson, Joh. 1909.
1 brev till NM från Ingmar Bengtsson och Tora Fåhraeus vid fru Lindbloms död 1980.
Handlingar rörande "International commission on folk arts and folklore" 1947. 1947/153.
Lindblom, Jakob Axelsson (1746-1819)
1 brev från L. 1813. NM.0064891.
1 brev till Aurivillius, Per Fabian 1812. NM.0082841.
1 brev till Recknou, Erik 1807. NM.0024906.
1 brev till Sparrsköld, 1806. NM.0018601 c.
Linde, Lorenz von der (1610-1670)
Skrivelse undertecknad av L. 1661.
Lindeberg, Anders (1789-1849) Författare
3 brev till Flygare-Carlén, Emilie 1839, u.å.
1 brev till Forsberg, C.D. 1833.
1 brev till Malm, 1848.
1 brev till Munck af Rosensköld, David 1816.
1 brev till Sätherberg, Herman u.å.
Lindeblad, Assar (1800-1848) Skald
1 dikt "Ett vänligt minne..." 1839.
Lindegren, Agi (1858-1927) Arkitekt
1 brev till Böttiger, John 1891. Bifogat provtryck för Böttiger (etsning).
Lindegren, Amalia (1814-1891) Konstnär
1 brev till Billmark, C.J. 1866 (se Billmark)
1 brev till Fahlcrantz, Carl Johan 1853. NM.0022794 d.
1 brev till Hebbe, Thekla odat.
1 brevkort till Hebbe, Vendela odat.
1 brev till "Hilda" odat.
Brevfragment undertecknat "Amalie" odat.
Lindell, Per Gustaf Edvard (1842-1902)
1 brev till Kalmberg, Jenny 1889.
Lindgren, Astrid (1907-2002) Författare
"Lillebror och Karlsson på taket" stenogramblock. NM.0323093.
Teckningar till L. från Långsbro skola i Långshyttan. NM.0323094.
Lindgren, Bengt Gustaf (1795-1858)
1 brev till Fahlcrantz, Carl Johan 1853?. NM.0022796 d.
Lindgren, Henrik Gerhard (1801-1879)
1 brev till Carlén, Nils 1873. NM.0037279 d.
 
121Lindhagen-Lo
Lindhagen, Claes Albert (1823-1887) Stadsplanerare
3 brev från L. 1878. NM.0082896, 1879, 1886.
Klipp rörande hans död.
Fullmakter, diplom, m.m. 1841-1886. NM.0082895 a-å. 0082893.
Lindhagen, Daniel George (1819-1906)
1 brev till Kistner, Tekla 1883.
Lindholm, Egon
"Guldsmedsålderman Donat Feif-anfader till Carl Jonas Love" (Almqvist) Tidningsartikel 1975. 1976/019.
Lindholm, Berndt Adolf (1841-1914)
1 brev till Ericson, Johan Erik 1883.
Lindqvist, Gustaf (Mari Mihi) 1872-1946) Författare, Borgmästare i Mariefred. 1944/153.
1 manuskript för Idun "Brefet som aldrig nådde honom"
1 brev till Iduns red.
1 manuskript "Erland Stakes sista spelparti"
Lindsten, Pehr (1805-1881) Kyrkoherde
Betyg utfärdat av teologiska fakulteten i Uppsal 1826.
Prästed.
Fullmakt för L. 1853.
Teckningslista.
Lindstein, Julius
Dikt vid L:s grav 1852. 1957/098.
Lindström
1 brev från Malmström, Bernhard Elis u.å.
Lindström, Arvid Mauritz (1849-1923)
1 brev till Hallgren 1874.
Lindström, Karl Adam (1816-1885)
1 brev till Carlén J.G. 1872.
Ling, Per Henrik (1776-1839)
"Uppgift till 1838 års Taxerings Kommitée för Stockholms Stad" NM.0024772.
Linnarsson, Nils Josef (1833-1904)
1 brev till Themptander, Ebba 1875.
Linné, Carl von (1707-1778) Naturforskare
Facsimile av brev till Baeck, Abraham 1774. (stentryck av C. Müller)
1 brev till Retzius, Anders Johan 1770. NM.0086152.
2 brev till Salvius, Lars 1765, 1769. NM.0051689.
2 st. utkast till vapensköld. 1946/237. NM.0018557.
Diverse handlingar 1745-1774. NM.0022663 (154-157).
Linné, Carl von, d.y. (1741-1783)
1 brev till Afzelius, Johan Arvidsson u.å.22740 l.
1 brev till Salberg, Johan 1769. NM.0019396.
1 brev till Salvius, Lars 1763.
Linroth, Carl Johan Gustaf (1799-1877)
1 brev till Adlersparre, Axel 1869.
Liphardt, Carl Axel von (1761-1833)
2 brev från Armfeldt, Carl Gustaf 1790. NM.0062835 a-b.
1 brev från Armfeldt, Märta 1792. NM. 0062836.
Liphardt, Vilhelm Georg von (1757-1813)
1 brev från Liphardt, Carl Axel von 1802. (koncept). NM.0062834 c.
7 brev från Liphardt, Carl Axel von 1785-1803. NM.0062834 a.
1 brev från Liphardt, Charlotta Catarina von, f. Drake 1785. NM.0062834 b.
Upplysningar om L. 1801. 62834 f.
Brev med anledning av L:s död:
Från André de Rimskoy-Korsakoff till C.A. von Liphardt 1814. NM.0062834 d.
Från C.A. von Liphardt till A. de Rimskoy-Korsakoff (i koncept och i ej undertecknad renskrift. NM.0062834 e.
Avskrift av handlingar och brev ang. L:s arv efter
majorskan Elisabeth Magdalena Hammarberg, f. Drake 1796-1803. NM.0062834 g.
Ljungberg, Abraham Salomon. Apotekare
Kontrakt med apotekaren Georg Eberh. Georgii 1802. 1947/023.
Ljunggren, Carl Johan
1 brev från L. 1860.
Ljunggren, Gustaf Håkan Jordan (1823-1905)
1 brev från L. 1862.
1 visitkort.
Ljunggren, Sven. Hemmansägare
1 brev från Forsberg, P. Stenhuggareförman 1871. 1937/071
Ljungstedt, Samuel Victor (1820-1904)
1 brev till Forsberg, C.D. 1862.
Lodron, Franz von. Greve, Envoye
Pass 1804.
Londicer, Georg Jacob
Fullmakter 1803-1823. NM.0083337 a-c.
Looström, Karl Ludvig (1848-1922)
Manuskript: "Bord i barockstil" (tryckt i Minnen från Nordiska museet, bd 1)
Manuskript: "Stol i rokokostil" (tryckt i Minnen från Nordiska museet, bd 2)
Lorck, Karl Julius (1829-1882)
1 brev till Nordgren, A. u.å. NM.0047246 b.
Lothigus, F.
Passhandling 1856. 1960/030.
Louise (1851-1929) Drottning av Danmark. 1963/051
1 brev från prinsessan L. sedemera drottning av Danmark, till barnsköterskan frökrn Boström.
1 gruppfoto.
Louise (1817-1898) Drottning av Danmark, Kristian IX :s gemål
1 bilett till Voss, J.
ett kuvert adresserat till "Hendes Majestät Drottningen, Rosendal, Stockholm. (L:s handstil).
Lovén, Sven Ludvig (1809-1895)
1 brev från L. 1871. NM.0022505 d.
1 brev till Lindblad, A. 1882.
4 brev till Meves, F.W. 1876-1881. NM.0075075.
Lovén, Johan Henrik (1827-1908)
1 brev till Reuterdahl, Henry 1888.
Lovén, Per Sigurd (1849-?)
Se autografer vol 9.
Lovisin, Carl (1720-1740)
Förteckning på utgifter vid L.s begravning, undertecknad av J.G-. Lovisin 1741.
Lovisin, G.A. Baron
Pass 1759.
 
122Lorichs, Carl Fredric (1780-1851) Generallöjtnant
2 brev till L. från Byström, T.H. 1818, 1828.
1 brev till L. från Lewenhaupt, G. 1818.
1 brev till L. från Peyron, Ed. A. 1836.
1 brev till L. från Åkerhielm, G.F. 1818.
Instruktioner, inventarium m.m.
Fullmakter.
Lorichs, Nils (1742-1823)
Inventarium, räkenskaoer.
Lorichs, Petter Daniel (1785-1853) Landshövding
3 brev till L. från Danckwardt, M. 1831, 1833.
1 brev till L. från Ekmarck, L.A. 1842.
1 brev till L. från Geijer, E.G. 1833.
1 brev till L. från Jäderholm, C.Fr. 1833.
1 brev till L. från Lewenhaupt, Maur. 1838.
3 brev till L. från Rosenblad, M. 1831-1833.
1 brev till L. från Skogman, C.J. 1826.
1 brev till L. från Ulirch, Joh. 1833.
1 brev till L. från Wetterstedt, 1833.
1 brev till L. från Wijkman, C. 1828.
Tal med anledning av kronprins Carls födelse 1831.
Berättelse om tillståndet vid Elfvedahls porphyr-werk wid 1795 års slut.
Tabell över tillverkningen 1796.
Inventarier.
Fullmakter.
 
123Lundell, Ivar. Inspektor på Tyresö 1918-1938. 1976/158
56 brev från Lagergren, Claes 1923-1930.
1 brev från Lagergren, Claes Leo 1938.
1 brev från Lagergren Claes Leo & af Klintberg, B. 1937.
2 brev från Lagergren, Johan 1928.
1 brev från Themptander, Wetter & Philipson advokatbyrå 1937.
1 brev till ägarna av Tyresö egendom 1937.
 
124Lundahl-Lunell
Lundahl, P.H.
4 st kärleksbrev mellan Lundahl och Christina Pettersson 1833, 1 st. avskedsbrev av Hilda Lundahl 1884
samt ett brevfragment rörande pigan Anna Antmann, Piteå hospitalet.
Lundberg, Daniel Vincent (1816-1891) Läkare
2 brev från L. 1870, u.å.
Lundberg-Nyblom, Ellen (1869-1933) Författare
Dikt för Idun "Natt-stämning. 1944/153.
Dikt "Vårafton"
Lundberg, Johan Gustaf. Kyrkoherde
1 brev till Forsberg, C.D. 1862.
Intyg rörande kamrer Fröling, A.A. 1857.
Lundblad, Jonas (1753-1820) Professor i Lund
2 brev till Aurivillius, Per Fabian 1797, 1806. NM.0082842, 0086370 (8)
Lundblad, Sven (1776-1837) Biskop
5 brev till Butsch, J.A. 1817-1823. NM.0062899 a-e.
1 brev till Carlén, Nils 1837. NM.0037278 a.
3 st. diplom. NM.0067176, 0067177, 0067178.
Lundegård, Axel (1861-1930) Författare
Dikt "Saima" 1891.
Lundgren, Anders (1848-1928) Folkskolelärare
Avskrifter av brev från L. samt av handlingar rörande honom. 1969/046.
Lundgren, Egron Sellif (1815-1875) Konstnär
1 brev till Afzelius, A.A. 1871. NM.0042025 e.
1 brev till Billmark, Carl Johan 1867. (På baksidan fullmakt från B.) Se Billmark.
1 brev till Lundgren, Mildhog 1860. NM.0087591.
2 brev till Swartz, Henr., mademoiselle u.å. NM.0076613 a-b.
1 brev till Södermark, Olof Johan 1847. NM.0020446.
1 brev till Vokins, Mess. J.& Wm 1875. Samt en nota.
1 brev från L. dat. Christiania u.å.
1 brev från L. odat.
Omslag med påskrift "Spansk kortlek" NM. 0051877.
2 st. ordensdiplom, Rom 1843, 1844.
Testamente 1875. NM.0056934.
Klipp.
Lundh, Gunnar (1898-1960) Fotograf
Dagboksanteckningar 1955-1957.
Lundh, Henrik Theodor (1812-1896) Konstnär
1 brev till Billmark, Carl Johan 1853 (se Billmark)
1 brev till Föreningen för Nordisk konst 1875.
Lundh, Nils Wilhelm (1879-1953) Författare
Manuskript för Idun "Ytterst vid hafvet" 1944/153.
Lundin, August Herman (1831-1881) Läroverksadjunkt
1 brev från L. 1879.
Lundin, Claes Johan (1825-1908) Författare
2 brev till Ahnfelt, Arvid u.å.
1 brev till Dalman, odat.
Klipp.
Lundqvist, Clary f. Utterström (1862-?)
Intyg från Haparanda stads pastorsexpedition 1895.
Lundquist, Ernst Gustaf (1851-1938) Föfattare
1 brev till Roesler, Aug. 1877.
Lundstedt, Jonas (1793-1859) Lektor i matematik
4 häften latinska uppsatser.
Vid promot 1818.
"Om mathematisk åskådning och mathematisk åskådningslära" 1827.
Betyg 1810.
Intyg 1815.
Verser vid L:s död av O.E.
Diverse handlingar.
Lundström, Anders (1781-1865) Ekonomidirektör (trädgårdsman)
"Ekonomi-Direktören A. Lundströms Biographie" signerad av L. 1839.
Lundström, Georg Filip, signaturen "Jörgen" (1838-1910) Redaktör
1 brev till Ahnfelt, A. 1882.
Titel och två fragment av företal.
Lundström, Johan August. Protokollsekreterare
1 brev till Forsberg, C.D. 1863.
Lundström, Ulrika Henrietta Matilda (Mattis) f. Tengbom (1846-1908) Författarinna
2 brev till Ahnfelt, Arvid u.å.
1 biljett 1879.
Lundström, Vilhelm (1869-1940) Professor
"Småstadsskizzer, hittills otryckta, af Vilh. Lundström" 1956/077.
Lundvall, Carl Johan (1775-1858) Professor, kyrkoherde
1 brev till Park, C.V. 1842.
Lunell, Lars (1858-1935) Författare
Dikt "Vid Missisippis strand" till Doktor Hazelius.
 
125Lybecker, Claes Samuel (1765-1850)
94 brev från olika personer 1797-1850.
Brevkoncept och avskrifter av brev från L. 1835-1849.
1 brev till L. Anna Maria odat.
2 brev till L. Brita Maria 1825, 1850.
Domstolshandlingar 1819-1849.
Domboksutdrag rörande Brita Olofsdotter L:s svärmor 1810.
Räkningar, reverser m.fl. affärshandlingar 1818-1850. Innehåller även dylika handlingar angående:
Lybecker, Brita Maria f Häggström, L:s hustru 1852.
Häggström, Greta Magdalena, L:s fosterdotter 1853.
Lundberg, Carl Fredrik i Ersnäs 1848.
Lundberg, Nils Gustaf i Buddbyn 1853.
Lundberg, Johan Petter i Ersnäs 1854-1862.
Lundberg, J.E. i Ersnäs 1869.
 
126Lybecker, Claes Samuel (1765-1850)
Handlingar från L:s militära tjänstgöring.
Handlingar rörande L:s tjänstgöring vid Tullverket.
Handlingar rörande Ersnäs by, Nederluleå sn.
Anteckningar i religiösa ämnen, pietistiska verser.
Litteraturförteckningar, "Extracter ur tidningarne"
Hushållsrecept.
Anteckningar rörande boskapsskötsel.
Diverse anteckningar rörande lantbruk.
Om byggnader och bygge:
Planritningar till bostadshus och ekonomibyggnader av olika slag.
"Beskrivning öfver Ladugårdsbyggnaden"
"Beskrifning På en för eldsvåda säker Rja..."
Diverse anvisningar för husbyggen.
Uppgifter om diverse maskiner och anläggningar (tröskverk, sågverk, pappersbruk m.m.)
Uppgifter rörande båtbyggeri.
Anteckningar om kubikmätning.
Chifferskrift.
Diverse.
Kassabok 1833.
 
127Lybecker, Claes Samuel (1765-1850)
"Cassa och Afräknings Bökker 1846-1850"
 
128Lybecker, Claes Samuel (1765-1850)
Cassa och afräknings bok 1835-1837.
Cassa och afräknings bok 1841-1845.
 
129Ly-Lö
Lübeck, Maria Sophia Wilhelmina f. Heijkenskjöld
Testamente. 1958/022
Lüdecke, Christoph Wilhelm (1737-1805) Tysk präst
1 brev till Schultze, professor. NM.0064892.
Lychou, Anders. Assessor
utlåtande 1816. NM.0022933.
Lysander, Albert Teodor (1822-1890) Professor
1 brev till Ahnfelt, Arvid 1876.
Låstbom, August Teodor (1815-1845) Biografisk författare
"Calender för år 1834" NM.0022767 a.
Fragment av herdaminne över ärkestiftet. NM.0022767 b.
Förteckning över uppförda skådespel med uppgifter om rollinnehavare. NM.0022768.
Korrektur på titelblad till "Biographiskt Lexicon" 1845. NM.0022771 c.
Utdrag ur Vitterhetakademiens dagbok 1840. NM.0022771 a.
Kallelse till ledamot av Svenska fornskriftssällskapet 1844. NM.0022763.
Klipp. NM.0022771 b.
Löfgren, Allan. Borgmästare
Uppsats om Johan Fredrik Edman, utgivare av Mariefreds Veckoblad 1817-1824. Fotostatkop. 1980/059
Löfquist, Eric. 1981/009
"Några iakttagelser på en skolvandring 1908 16-22 juni"
1 brev till Blanck, Esther 1980.
Löfvenskiöld, Salomon (1764-1850) Hovmarskalk
1 brev till Börtzell, J.A. 1840.
Lönnrot, Elias (1802-1884) Professor i Helsingfors
1 brev från L. på finska 1870. NM.0036397.
1 brev till Strömberg, J.E. 1882. NM.0036399 a-b.
1 bok "Suomalainen Wirsikirja" (finska psalmboken) NM.0036394.
Lönnwall, prost (1718-1786)
Personalier upplästa vid L:s begravning 1786.
Lövaas, Hans Marius Vilhelm (1848-1890)
1 brev till Hallgren, Emil 1874.
Löwen, Erik August Otto Trolle- (1832-1896) Kammarherre
1 brev till Lindahl, P.E. 1878.
Löwenhjelm, Carl Axel (1772-1861) Generallöjtnant
3 brev till Frigel, Andriette 1828-1835. NM.0030979 f-h.
1 brev till Hazelius, J.A. NM.0018577 a.
Meritförteckning, med bilaga av Andriette Frigel. NM.0030980 a-b.
Löwenhjelm, Carl Gustaf (1790-1858) Generallöjtnant
1 brev från L. u.å.
Rekvision 1809.
Redovisning för L:s fältavlöning 1809.
Löwenhjelm, Christina Augusta, f. Fersen (1754-1846)
1 brev till Frigel, Per u.å. NM.0030979 i.
Löwenhjelm, Gustaf Karl Fredrik (1771-1856) Svensk minister i Paris
13 brev till Cronstrand, Baltzar 1850-1853. NM.0017406 c. 0017407 a-c. 0017408 a-c. 0017409 a-c. 0017410 a-c.
1 brev till Meves, Ida 1852. NM.0075074.
1 brev till Hazelius, J.A. 1851. NM.0018577 b.
1 brev till Pontin, Magnus Martin 1833. NM.0061140 c.
2 brev från L. odat. NM.0044977 a.
Anhållan om pass 1822.
 
130Madvig-Mannerstråle
Madvig, Johan Nikolaj (1804-1886) Dansk filolog
3 brev till Kayser, 1852. NM.0054943 a-c.
1 brev till Holm, 1857. NM.0054943 d.
Magito, Pehr Noel. Överfyrverkare
2 st. nådeansökningar odat. 1946/154 /6-7).
Magnéts, Bertil
14 fakturor 1902-03, rörande framlidne auditören Bertil M. och han hustrus bosättning. 1966/026.
Magnusen, Finn (1781-1847) Isländsk fornforskare
"Codex diplomat. Brandenbs continautus" 1831. NM.0068592.
"Literaria" NM.0010102 a.
1 brev till Cand, Ley, Christianshavn 1845. NM.0040324 b.
Maijer, Agda Anna (1863-?)
1 pass, Stockholm 1886. 1978/091.
Malling, Mathilda (1864-1942) Författarinna
1 biljett till red. av Idun.
Malm, Fredrik Wilhelm. Telegrafkommissarie
1 pass 1859 (SAKNAS)
Malmberg, A. Landshövding i Värmland
2 brev till Wåhlin 1895.
Malmberg, Gunnar
Kamrer Malmbergs anteckningar rörande Skansens friluftsteater.
Malmberg, Sibbe "Nergårds-Lasse" (1855-1955) Fotograf, konstnär
Manuskript till landsmålshistorier. 1977/100.
Malmsten, Carl Johan (1814-1886) Matematiker
8 brev till Rosenlind, E. 1877-1882. NM.0061255 a-d.
1 brev till Södermark, P. 1875. NM.0018636 b.
Malmsten, Per Henrik (1811-1883) Läkare
1 brev till okänd 1869.
Malmström, Bernhard Elis (1816-1865) Skald
1 brev till "broder Olle" 1841.
Klipp.
Malmström, Johan August (1829-1901) Målare
1 brev till Cederström, Th. 1890.
2 ledamotsdiplom. Gripsholmsföreningen, Letterstedtskaföreningen.
2 Pass, 1867, 1899.
Gåvoförteckning till NM 1902.
Visitkort.
Porträtt av Aug. Sohlman.
Tidningsurklipp.
Meddelande angående prisämne i Akademien 1875.
Mandell, Philip. Uppfinnare av fotolitografi
2 brev till Ohlsson, Lars 1886, odat.
Manderström, Virgina Charlotta f. Duwall (1748-1816)
Stämningsmemorial. 1946/154 (2)
Manderström, Christoffer (1727-1788) Överkammarherre hos Gustaf III
1 brev dat. Ekholmsund 1772 till Slotts-Camererare.
Manderström, Kristoffer Rutger Ludvig (1806-1873) Utrikesstatsminister
1 brev till A Forselles, Åbo 1859.
1 brev till Crusenstolpe, Lissabon 1860.
1 brev till Dalman, 1853.
1 brev till Ehrenström, 1841.
1 brev till von Essen, Gustaf 1850.
1 brev till "Hovmarskalk" 1857.
1 brev till "statsråd 1853. NM.0022879 b.
Skrivelser till Ministrarna i Berlin, London, Paris 1859, 1862.
d'Avila Ministr des Affaires Etr.de S.M.le Roi de Portugal 1860.
Biljett till Holmgren, K.A. 1857. NM.0043059 c.
P.M. u.å. NM.0044977 b.
1 brev till "Kyrkoherde" 1871.
Anteckningsblad med recept på mediciner.
Tidningsurklipp.
Mankell, Gustaf Adolf (1813-1880) Orgelvirtuos
Intyg dat. 1878.
Klipp.
8 st. fullmakter (1835-1859) NM.0028988.
Mankell, Julius (1828-1897) Militär
1 brev till Carlén, J.G. 1865.
Klipp.
Mankell, Karl Abraham (1802-1868) Musiker
Dikt till Hazelius, Luise 1864. NM.0053959.
Mankell, Otto August (1838-1885) Tecknare
1 brev till Roessler, A 1871.
1 brev till okänd 1882.
2 nr. av Gångsätrabladet, 1882, 1884.
Mannerstråle, S.
1 brev till Lindahl, P.E. 1850.
 
131Malmsten, Karl
"Samhällelig ungdomsverksamhet i Stockholm" En sociologisk utredning verkställd av Karl Malmsten Dr. rer. pol. D.S.I.
på uppdrag av Borgarrådet Oscar Larsson.
 
132Mandelgren, Nils Månsson (1813-1899) Kulturforskare
1 brev till Carlén, Octavia 1876 (Kalmbergska saml.)
1 brev till Cullberg, H. 1890.
1 brev till Eklund, P.B. 1895.
1 brev till Gellerstedt, A.T. 1883.
1 brev till Selma & Berta, odat.
1 brev till Tholander, A. 1884 (Kalmbergska saml. )
1 brev till "Öfer intendent" odat (Kalmbergska saml.)
1 brev till okänd, 1893.
1 brev från Almgren, G. 1866.
1 brev från Aminson, H. 1878.
2 brev från Bruggeman, Siegfried 1846. Bilagda: Stadgar för Tivolisällskapet samt anteckningar angående
"Lyckans Stjärna" och tryck angående andra Tivoliintättn.
1 brev från Bäcklund, H.P. 1844. Bilagt karta över gruvorna vid Höganäs.
3 brev från Djurklou. G. 1875, 1878, odat.
1 brev från Dücker, F. 1861.
1 brev från Dybeck, Richard u.å.
1 brev från Eklundh, K. 1897.
1 brev till Frölich, Lorenz, N.M. NM.0067289. ( se vol 61)
3 brev från Hyltén-Cavallius, G.O. 1878, 1879. 1 visitkort.
1 brev från Höyen, N.L.A. 1850.
1 brev från Karlin, J:son G. 1889.
1 brev från Kunk, Arvid 1876.
1 brev från Leijonhufvud, A. 1857.
3 brev från Persson, Hanna 1896, 1897.
1 brev från Rambach, Fredrik 1846.
4 brev från Stilling, H. 1845, 1846.
1 brev från Strömbeck, C. 1876.
1 brev från Wallenstråle, E. 1859.
1 brev från Wiberg, C.F. 1871.
1 brev från Winqvist, J.A. 1861 ( se vol 217)
1 brev från Winqvist, Selma 1860.
1 brev från Åkerhielm, C. 1876.
4 brev från okända 1863, 1868, 1871, 1889.
1 Anteckningsbok från 1880 talet.
Handlingar rörande antiquitetsintendenten.
Handlingar rörande arfsskiftet efter Martin Christian Mandelgren, 1939: protokollsutdrag, transumt av bouppteckning,
brev rörande diverse fr. J.A. Lindström & L.F. Lovén. Samt koncept till skrivelse fr. Mandelgren 7 st.
Pass till Köpenhamn. Sthlm 1838.
Pass utfärdat i Köpenhamn 1840, 1841.
Biljett för resa i Danmark 1857.
Kallelse till medlem i Idun 1864.
Kallelse till sammanträde i Sv. fornminnes föreningen 1876, 1877.
"Det gamla grafchoret i Torrlösa"
Handlingar rörande striden mellan B.E. Hildebrend och N.M.Mandelgren.
"Bönhasjakten" 1879.
Avskrift av brev till K.Befalln. hav. i Kronobergs län och till Krofogden i Sunnerbo härad.
Intyg från Wäxiö landskansli.
Inbjudan från Larsson, M. Paris 1856
 
133Mandelgren, Nils Månsson (1813-1899) Kulturforskare
"Julen hos allmogen (i kullen) i skåne på 1820-talet"
Handlingar rörande kyrkor.
Utkast till Svenska Militär kostymer av Mandelgren och Hyltén-Cavallius 1863.
O. Montelius inlägg rörande Mandelgrens skrift mot B. Hildebrand.
Handlingar rörande Monuments Scandinaves.
Porträtt: Silhuett under glas (Mandelgren?),fru Fraenkel, Hans Ramel, fr. Fägersköld, Strömbom m.m.
Predikan av okänd äldre handling. (första böndagen 1756).
 
134Mandelgren, Nils Månsson (1813-1899) Kulturforskare
Resor, kongresser m.m. utanför Sverige:
Danmark:
"En resandes anteckningar i Köpenhamn 1844".
"Resa på Bornholm 1855".
Köpenhamn 1869,
Konstnärsmötet i Köpenhamn 1872, m.m.
England:
1875 (2 skisser)
Finland:
Anotationer.
Pass för resa till Finland 1871.
Telegram från Z. Topelius 1871.
Brev från A.H. Dalström 1871med koncept till svar.
Brev till C.Hallberg.
Brev till Z. Topelius 1871,
Brev från okänd 1871 med en teckningsbilaga.
Brevkoncept m.m.
Fornsaker från Finland.
Anteckningar m.m. Finland.
Div. svenska och finska tidningar.
Frankrike:
Anvers 1866,
Paris 1866-1867, Anotationer och teckningar.
Paris 1877-1878, Anotationer och teckningar,
En plan över expositionsområdet.
Häfte med anteckningar från Ecole Royale des Beaux-Arts Atelier du Moulage,
Brev från H. Ditte 1875.
Brev från K.Nilsson 1875, 1878 (inlagt i det sista brevet, div. kort m.m.)
Brev från Söderlund 1878.
Brev från Sibbern 26/7 u.å.
Recept undertecknat Barré 1877.
Brev från E. Beauvois 1878 med visitkort.
Brev från J. Borén 1878.
Brev från C. Cahier 1878.
Utkast till brev m.m.
 
135Mandelgren, Nils Månsson (1813-1899) Kulturforskare
Resor, kongresser m.m. utanför Sverige:
Norge:
6 blad från Christiania, Trondhjem, Fredrikshall (med planritning)
Teckninga och anteckningar.
Ryssland:
Resan till Ryssland 1872- Intyg från Sv. Slöjdföreningen, Pass Stockholm 1872.
Anteckningar, Expositionen i Moskva 1872, 1 brev från okönd 1872, tidningsurklipp.
Tyskland:
Bonn 1868: Internationaler Congress für Alterthumskunde und Geschichte.
USA:
Philadelphia 1876: Diverse etiketter och formulär.
Österrike:
Wien 1873: PM från resor till Wien, Annotationer på utställningen, Resonemang öfver expositionen, tryck och klipp.
Handlingar rörande stiftandet af Samfundet för utg. af Sveriges odlingshistoria.
Skandinaviska naturforskarsällskapet:
Reklam, Patentförslag, Program.
Hotellnotor.
Vid avtäckandet av Anders Retzii byst 1863.
Vid Christian Jonas Lembkes grav 14 nov. 1852.
Vid C.M. Lundgrens grav 1852.
Nekrolog över Carl Gustaf Lagercrantz.
Nekrolog över Fredrika Bremer.
Sånger vid S. Henrequis begravning i Köpenhamn 1886, m.m.
Anteckningar å ex. av Sv. Fornminnesföreningens ledamotsdiplom rörande forntida minnesmärkens fredande.
Testamentshandlingar:
Diverse koncept till testamentariska dispositioner.
Testamente och handlingar rörande Konstnärs-Klubben i Sthlm.
Testamente 1887.
Förteckning å ritning.
Gåvobrev 1890.
Klubbens tack 1890-91.
Brev från Fahlgren C.A. 1892.
Handlingar rörande dispositionen av teckningar etc. till övriga institutioner:
Akademien för de fria konsterna: 2 skrivelser, 2 brev från Gellerstedt 1883.
Nationalmuseum 1893 1 st.
Kungliga Biblioteket 1893 1 st.
Kungliga Riksarkiv 1889 1 st.
Universitetet i Uppsala 1881 2 st.
Gymnastiska Centralinst. 2 handl., 1 brev från Curman.
Lunds Universitet:
Protokollsutdrag 1885 (Testamentet)
Koncept till testamentet 1881 och tillägg 1883, 1890.
Brev från Brunius, A.W. 1884.
4 brev från Ljunggren, G. 1881.
Koncept till brev från Mandelgren till Ljunggren 1883.
2 skrivelser från Akad. konsistoriet 1881.
3 skrivelser från Akad. räntekammaren 1882, 1890.
1 brev från Lunds bibl. 1890.
Handlingar rörande Vitterhetsakademien och Mandelgren, prot. utdrag 1859 och koncept till skrivelse från Mandelgren.
Handlingar rörande Pehrssons på Sanna affärer 1871.
Div. brev & kvitton som rör de av Mandelgren uppburna räntemedlen från Lunds Universitet 1882-1892.
Brev från Uggla C.H.
Brev från Ernberg, O.
Brev från Eklundh, R. samt M:s svar i koncept.
 
136Mandelgren, Nils Månsson (1813-1899) Kulturforskare
Diverse handlingar:
4 st. borgenshandlingar 1854, 1858, 1859, 1862.
Sparbanksbok 1857.
Mantalsuppgifter 1865.
Hyreskontrakt 1864, 1888.
Diakonissanstalten 1893
Kvitton m.m.
Diverse räkenskaper.
Bankkvitton, visit & adresskort, anteckningar om adresser m.m.
Ett par handlingar rörande Mandelgren och K.Ak. för de fria konsterna.
14 blad med anteckningar om div.
Koncept till skrivelse till K. Lantbruk Akademien med beskrivning av lanthus samt blad med skiss.
Kongress medd. 1866, 1869, 2 blad teckn.
Kongress Stockholm 1874, program, medlemskort m.m.
Diverse promemorior och anteckningar.
Mandelgrens avskrift från Svalan 1872, samt diverse anteckningar.
Diverse skisser och anteckningar.
Om Museet i Slöjdskolan och en tryckt skrift av Djurklou.
Förteckningar på gåvor.
Diverse handlingar.
 
137Mandelgren, Nils Månsson (1813-1899) Kulturforskare
Övriga handlingar:
Diverse tryck, bl.a. Konstnärsgillet, läromöten i Stockholm och Lund m.m.
Expositionerna i London 1851, 1862.
 
138Mandelgren, Nils Månsson (1813-1899) Kulturforskare
Tyska ritningar av möbler och detaljer, inbunden.
 
139Marcel-Mellgren
Marcel, Theodore. Premiär-dansör vid Kungliga teatern
Kallelsebrev från Sällskapet N.N. 1863. 1944/144
Marcusson, Pedher
1 brev till Österlingh, Jonas 1678.
Marks von Würstenberg, Nils Vilh. (1743-1817) Genealog
Fullmakt för Palmstruch, Fredricha Charlotta Ulrica uti adliga jungfru stiftet 1801.
Martensen, Hans Larsen (1808-1884) Dansk biskop
1 brev från M. dat 1878.
Martin, Elias (1739-1818) Konstnär
Räkning å "Stora vuen af Stockholm" 1805. NM.0060798 k.
Masius, Heinrich. Professor
2 brev till Franken, Aug. Herman 1703.
Masreliez, Louis (1748-1810) Målare m.m.
1 teckning rörande Hoglandska segern?
1 brev till Kungl. Maj:s angående Hoglandska segern. NM.0060798 l.
Masreliez. Grosshandlare
Räkning från hyrkuskverk 1828-1830.
Masset, I.S. Sånglärare, kompositör
1 brev till Hebbe, Signe 1872.
1 brev till Monsieur Nety 1857.
Massman, Hans Ferdinand. Tysk filolog
1 brev till Liebrecht, prifessor 1852. NM.0064720.
1 brev till okänd 1870.
Mazza, Afredo. Sekreterare i ministeriet för allmänna arbeten i Rom
2 brev på franska från M. 1882.
Meijer, Carl Fredrik (1791-1872) Fortifikationsofficér
1 brev till "Min heders bror" 1862.
Tidningsklipp.
6 st. födelsedagshyllningar (verser etc.) NM.0022815.
Vinterfälttåget i Ungern 1848-1849. NM.0022818 a.
Det andra eller sednare fälttåget i Ungern 1849. NM.0022818 b.
Allehanda i Carlscrona1 feb. - 5 juni 1825. NM.0022819 a-f.
Om gossars uppfostran. NM.0022816.
Hastig öfversigt af de krigsrörelser i Spanien som föregingo Campagnerna i Galicien och Portugal 1809. NM.0022817.
36 st. intyg och fullmakter 1807-1859. NM.0022814.
2 st. Handskrifter. NM.0022824, 0022825.
Meijer, Theodor
Borgensförbindelse f. boklån å Kungliga Biblioteket NM.0086224 (433)
Meinander, C. Expeditionschef
1 brev till Forsberg, C.D. 1857.
Meissner, August
1 brev till Davidson, Hugo 1895.
Mejborg, Reinhold (1845-1898) Dansk kulturhistoriker
Meritlista.
Melander, A.
1 brev till Eckerbom 1856. NM.0044128 b.
1 brev till okänd 1856. NM.0044128 a.
Melander, Johan Edwin
Intyg 1876. 1946/001.
Intyg 1873. 1946/002.
Intyg 1875. 1946/003.
Betyg 1875. 1946/004.
Betyg 1874. 1946/005.
1 brev till M. 1873. 1946/006.
Inbjudningskort 1870. 1946/010.
Julhälsning 1889. 1946/012.
Melander, J. Kommendörkapten
1 brev från Wieslander, Noak 1841. 1946/094.
Melander, Richard
Upprop tiil resande av en staty över Pehr Henrik Ling. 1946/100.
Kvittens 1870.
Melanderhielm, Daniel (1726-1810) Matematiker och astronom
1 brev till Aurivillius, P.F. 1797. NM.0082843
1 brev till Academien Räntmästaren 1805. NM.0022663.
Melbye, Anton (1818-1875) Dansk målare
3 st. foton, (2 porträtt + 1 målning)
Klipp rörande M.
Melén, Hjalmar
"Tal vid middagen i Cimbrishamn 1907" 1978/088.
Melén, M.
Häradsskrivarefullmakt för M. 1834. 1952/029
Mellgren, Isak. Prost i Leksand
Diverse handlingar bl.a. 2 fullmakter 1791, 1803. 1932/243 (1-2)
 
140Mellin-Mittag
Mellin, Gustaf Henrik (1803-1876) Författare
3 häften innehållande diverse dikter m.m. NM.0062829 a-c.
Dikt "Slafwen". NM.0018995.
"Skildringar af den Skandinaviska Nordens folklif och natur". NM.0010107.
1 brev till Crusenstolpe, Charlotte 1869.
1 brev till "Heders Broder" 1857. NM.0021107 c.
1 brev från Mellin, Sophie till Bonnier, Albert 1883.
Inbjudan till assessor Crusenstolpe att närvara vid vigselakten mellan Magnus Klingstedt och Sophie Mellin 1836.
1 dikt från Mellin, G.H. till Carlén, Emilie.
Melsted, Henning von (1875-1953) Författare, advokat
"Psyke & Eros". 1944/153.
Mengel, Paul Frtz (1810-1889) Publicist
1 brev till Schöldström, B 1885.
Mentzer, Jean. Landshövding
Skrivelse till M. från Kungl. Krigskollegium 1733. EU.30712.
Meurling, A. Grosshandlare
Kallelse för Jean och hans hustru att inträda i samfundet för Nordiska museets främjande. 1949/015.
Meves, Friedrich Wilhelm (1814-1891) Ornitolog, och hans hustru Ida f. Lappe
Brev från M. NM.0075075 :
Bråkenhielm, G. 1880.
Ewert, C.F. 1871.
Geffroy, A. 1874.
Hamilton, M.F.G. 1885.
Jacobsson, John 1864.
Kindberg, C.G. 1863.
Lundborg, C.W. 1889-1890.
Möller, Carl 1875-1876.
Pfuel, R.von 1888.
Posse, Fr. 1875, 1882.
Quiding, P. 1869.
Tersmeden Th. 1875.
Valerius, Bertha u.å.
Brev till Meves, som ligger på avsändare:
Andersson, Ch. J.
Atterbom, P.D.A. (till Ida).
Bergstrand, K.E. (till Ida).
Björnstjerna, O.
Blasius, J.H.
Boie, F.
Brehm.
Edlund, Erik.
Ehrenström, Marianne (till Ida).
Giebel, C.G.A.
Grill, J.V.
Gumaelius, G.V.
Hartmansdorff, J.A. von (till Ida).
Kraemer, Lotten von (till Ida).
Lindblad , J.V.
Lovén, S.L.
Löwenhjelm, G.K.F. (till Ida).
Radde, G.F.R.
Retzius, A.
Rink, H.J.
Sundevall, K.J.
Svedbom, P.E. (till Ida).
Thedenius, K.F.
Thieneman, F.A.L.
Wahlgren, A.
Wetterberg, C.A.
Wheelwright, W.
Intyg av M. 1889.
Michaeli, louise Charlotta Helena (1830-1875) Sångerska
1 brev till Hyltén-Cavallius u.å.
1 brev till "Min goda Elise" u.å.
1 brev till "Min goda Mlle.stå" 1870. NM.0021107 b.
1 visitkort.
Tidningsklipp.
Michaelson, Knut Gottlieb (1841-1915) Författare
1 biljett till Wilms, E. 1894.
Milles, Carl (1875-1955) Skulptör
1 brev till Adelsköld, B. 1934.
1 brev till Salin, B. 1908.
Mittag-Leffler, Magnus Gustaf (Gösta) (1846-1927)
1 brev till Themptander, Ebba 1882.
 
141Moberg-Munck
Moberg, Vilhelm (1898-1973) Författare
1 brev till Nordiska museets bibliotek 1967. 1967/098.
Modéer, Adolf (1739-1799) Skriftställare
Ledamotsskrivelse 1784.
Moell, Eveline (1872-1958) 1967/091.
Resepass 1901.
Flyttningsbetyg 1908.
Moell, Frans Roland
Betyg 1837. 1967/091.
Molbeck, Kristian Knud Frederik (1821-1888) Dansk författare
2 brev till Lenström, Mag. 1840, odat. NM.0039209, 0018566 a.
1 brev till Rasmussen, Insp. NM.0040324 g.
1 brev till Thomsen, Fru. NM.0020136.
Molér, släkthandlingar, Hörsne sn Gotland
1. Bjudlistor m.m.:
Bjudning till begravning-På baksidan en sk. läsning för att stoppa blodflöde.
Bjudning till begravning.
Bröllpstal ("Uttal" fragment).
Bjudning till bröllop.
Häfte innehållande:
A. Bröllpstal.
B. Bröllopstal.
C. Framsida bjudning till barndop. Baksida bjudning till barndop.
D. Bjudning till begravning.
E. Bjudning till bröllop-
2. Kvitton:
Med bomärke för lilla Mörby och Dibjers.
Med bomärke för Dibjers.
Med bomärke för Lina.
3. Bjudningslängder:
Tillbarndop.
Till barndop.
Begravning.
4. Musik:
Bröllopspsalm.
Noter till Mässa.
5. Fragment av byordning.
6. Tillfällighetspoem till Anna Molér, troligen författad av J. Ph. Molér.
7. Rörande klockaren Olof Stemman:
Fullmakt å Hörssne av 18119.
Betyg från Lanchesterskolan i Visby 1834.
Begravningsbjudan.
Tillfällighetsvers "Skolmästaren Wälaktade Olof Stemman Wisby & Hörsene, avgår från Sant Oloes stad 29 juli 1853".
Tillfällighetsvers "En kort önskan på svärfars årsdag den 10 mars 1854".
8. Rörande skolmästar J. Ph. Molér:
Släktuppgifter.
Anteckningsbok.
Anhållan hos Sundhetskollegiet rörande ingående äktenskap.
Brev från N.J. Hedström 1852.
Brev från L.P.Engbom 1855.
Brev från Sophia Molér, kort efter bröllopet.
Brev från Joh. Molér 1855.
9. Diverse:
En bok eller förteckning som innehåller varje Collect från 1 maj 1827 och vidare år efter annat. Innehållet
är i skillingar och runstycken och banco.
Rörande skolmästare och klockare.
Förteckning på runstycken mottagna av skolmästare från 1 maj 1841 till 1 maj 1842. Förteckning på
mottagna växelpengar 1843-1847.
Räkning på vad som är att uppbaära av varje hemman i Hörsne pastorat. Hållen av
ordinarie skolmästare Olof Stenman, som började år 1820.
10. Vaccinationslängder:
För år 1838 m.m.
För år 1827, 1832, 1840.
För år 1839 10 september.
Bihang:
Tidningsbilaga till Wisby Argus XXI 20 maj 1829.
Kunggörelse om prenumeration Á Wisby Weckoblad 4 januari 1840 (saknas)
Molin, Johan Peter (1814-1873) Skulptör
1 brev till Billmark 1888. NM.0021847 a. (se Billmark)
1 brev till modern (fragment) NM.0029022.
Rekvisition 1854.
Tidningsklipp.
Monrad, Markus Jacob (1816-1897) Skrifställare
1 kvitto 1862, Stockholm.
Montelius, Oscar (1843-1921) Riksantikvarie
1 brevkort till Lundström, V. 1892.
Montgomery-Cederhjelm Robert Nils Germund (1820-1888) Politiker
1 brev till Dalman, W.F.
Montgomery, Eva
Uppteckningar om möbler. 1946/137.
Montin, A.
1 brev från M. 1857. 1943/201 (5)
Mosander, Carl Gustaf (1797-1858) Kemist
1 brev till Edman, A. 1854.
2 visitkort. NM.0022442 c.
38 st. Handlingar, intyg, fullmakter m.m. 1944/153. NM.0022446 c, 0022448, 0022446 d.
Mozelius, Fredric
1 brev till okänd (fragment) 1781. NM.0021109 b.
Munch, Andreas (1811-1884) Föfattare
1 brev till Hofsten, Johanna von 1875.
Munch, P.A.
Notis. NM.0070951 b.
Munck, Adolf Fredrik (1749-1831)
1 brev till Manderström, 1783.
Utdrag ur Palmblads biografiska lexicon.
Protokoll fört vid K.Majts och R. Svea Hovrätt den 12 maj 1794.
Munck, E.F.V. Överste. 1933/197 (1-5)
5 brev till M. 1866-1867.
Munck, J.O. (1802-1882) Militär
1 brev från okänd 1869.
Munck, Otto Magnus (1764-1853) Hovman
1 brev till Karström, J.V. 1813.
1 brev till Wihlborg, rådman 1805.
Intyg 1805.
Fullmakt 1805. NM.0017609 v.
Munck, af Rosenschöld, David (1786-1840) Präst
1 brev till Grubbe, S. 1839. 22882 b.
2 brev till Gynther, 1824, 1839. NM.0018565 c.
Munck af Rosenschöld, E.S. (1775-1838) Läkare
1 brev till Heyman, C. 1813. NM.0054927.
Munck af Rosenschöld, Thomas (1813-1893) Ämbetsman
1 brev till Erdman, A.J. 1856.
 
142Munthe-Mörner
Munthe, G.L.
1 brev till Dalman ?, 1873.
Munthe, Henrik Mathias (1800-1880) Hovrättsråd
1 brev till Dalman W.F. 1877.
Murat, S.
1 brev till Weylandh, odat.
Muyden, C. von.
Fragment av brev, odat.
Müller, Christian Rudolph
Handskrift 1698. NM.0054936.
Müller, Friedrich Max (1823-1900) Språkforskare
1 brev till Liebrecht, F. 1869. NM.0064720.
Müller, Hans Georg (1650?-1713) Målare
Rättegångshandling 1702.
Myhrman (släkt) 1943/201
3 brev från okända 1835, 1856, u.å.
Räkenskapsbok u.å.
Nore Myhrman-Pass 1853.
Götrik Myhrman-Upprop för en minnesvård över Gustav Vasa 1859.
Christoffer Johan Nore Myhrman-Examensbetyg 1838.
Sophie Augusta Myhrman- "Samtal af hvarjehanda innehåll", "Ordbok"
Manuskript, poesi m.m.
Materialer till stålugnen.
Predikningar.
Recept: mat, brygd m.m.
Recept: medicinska.
Vävmönster.
Månsson. Lars i Tranemåla
9 brev till Bukowski 1897-1899.
2 brev från Wåhlin, L. 1897.
Intyg utfört av Kleming 1888 (saknas).
1 brev till Palmblad, Hj. från Hedlund, S.A. angående Tranemålabiblioteket 1898.
Måsbäck, Herik (1773-1828) 1949/028
Biografiska uppgifter rörande M.
Meddelande från Zettersten, A. till Wallin, Sigurd.
Möller, Peter von (1809-1883) Språkforskare
1 brev till Adlersparre, C.A. 1860.
1 meddelande till "Herr Statsråd" 1874.
Möller, Jens Peter (1783-1854) Dansk målare
3 brev till Fahlcrantz 1829, 1834. NM.0022300 a-b, g.
Möller, Sven. Präst
Betyg, ämbetsbevis och förordnanden, m.m. 1809-1831.
Möllerhjelm, Axel Joh. Adam (1786-1846) Ämbetsman.
Fragment av brev 1838. NM.0017609 c.
1 brev till Tanér, Emmy 1845.
1 brev till okänd 1843.
Mörner, Carl (1883-1977) Greve
Program vid jordfästningen 1977.
 
143Mäkelainen, Eva Christina
Manuskript: "Sed och sällskapsliv bland ståndspersoner i Åbo, på Sveaborg och
i Savolax herrgårdsregion under 1700-talets senare hälft". 1977/127.
 
144Möller, Johan
Förteckning över tenngjutare vilka varit verksamma i landsortsstäder i Sverige. 1963/008.
 
145Mörner, Carl Otto (1781-1868) "Kungamakarn"
Resejournal 1803-1804. NM.0039206 a.
Resejournal 1804, 1810. NM.0039206 b.
NM.0039207. Brev från:
2 brev från Bergenschöld, 1822, 1818.
3 brev från Birch 1824.
2 brev från Bn. 1828, odat.
1 brev från Brahe, M. 1835.
1 brev från Braunerhjelm, F. 1855.
1 brev från Cronhielm, Otto Aug. 1844.
1 brev från Gardie, Jacob de la 1830.
1 brev från Mottoni, C. de 1832.
1 brev från Oscar I 1818.
2 brev från Wetterstedt, 1815, odat.
1 brev till Augusta och Adele Mörner 1849.
Pass 1804, 1810, 1825. NM.0039207, 0022551, 0022552.
Diplom och fullmakter. NM.0039207.
Inbjudningskort till M. NM.0039207.
8 avskrifter av handlingar. NM.0039207.
Concept till anförande till Svea Hofrätt 1827.
Handskrift: Declamationer af Konungen i Sverige, addresserat och ingifvit till Riksförsamlingen i Regensburg.
Visitkort. NM.0023107.
Rörande släkten:
Mörner, Adolf Göran (1773-1838) Statsråd
1 brev till Börtzell 1824. NM.0057134.
Mörner, Augusta f. Virgin.
Förordnande 1854. NM0043077 b.
Mörner, Berendt
Skrivelse till M. rörande gården Sjöred 1693.
Mörner, Carl Gustaf (1658-1721) Kungl. råd
Dokument dat. 1713.
Kopia av dokument 1712.
Mörner, Garl Göran (1808-1879) Greve
Kvitto 1851.
Mörner, Carl (1792-1870) Landshövding
1 brev till okänd 1867.
Fullmakt 1835.
Mörner, Carl Stellan (1761-1834) Landshövding
Fullmakt 1824. NM.0081513 r.
Mörner, H.
Brevkort till Karl Lorck 1878. NM.0047244 b.
Mörner, Linnea f. Fries (1873-1945)
Räkenskapsbok 1891. 1942/116.
Mörner, W.
1 brev till okänd.
Mörner.
Handskrift 1867.
Mörner, Carl Otto
7 tryckta handlingar. NM.0039207.
 
146Nagel-Nolleroth
Nagel, C.F. Dr
2 handskrivna blad 1847.
Nagel, Johan Jacob (1807-1885) Violinvirtuos
1 brev till Pisani 1879.
1 brev till okänd 1883.
Nansen, Fritjof (1861-1930) Upptäcktsresande
1 brev till Retzius, G. 1891. NM.0081947. Jämte avskrift.
Napoleon I Bonapart (1769-1821)
1 brev till okänd 1810.
Fascimil av brev.
Tryck.
Napoleon III Carl Ludvig (1808-1873)
Ordensbrev ställt till Crusenstolpe, Magnus 1858.
Nathorst, Hjalmar Otto (1821-1899) Agronom
1 brev till okänd. NM.0041404 b.
Nathorst-Böös, Louise
Anteckningsbok förd under åren omkring 1893. 1962/114.
Natt och Dag, Otto (1794-1865) Militär
2 brev till Lehnberg 1815, 1816. NM.0021109 e, NM.0021111 e.
Nauckhoff, Henrik
"Uppsatser och anteckningar om Bergslagen samlade och bearbetade av H. Nauckhoff. 1977/070.
Naumann, Christian (1810-1888) Professor
1 brev till Dalman, W.F. 1879.
Bokomslag med dedikation.
Klipp.
Nauwerck, Karl
Handskrift.
Ehrenstråle, David (Nehrman) (1695-1769) Professor
Jurisprudentia ecclesiastica. 1947/062.
Nensén, Albertina
Förteckning på hemgift 1795.
Nerman, C.
1 brev till okänd.
Neruda, Olga
1 brev till Miss Ingelotz 1898.
1 brev till okänd 1891.
Neruda, Wilhelmina
Biljett till Fru A. Zettervall.
Nicander, Karl August (1799-1839) Skald
6 brev till Stéenhoff, N.J. 1831, 1833, 1834, 1835. NM.0042444 a-f.
2 brev till okända 1828, 1836 (Elisa). NM.0085901, NM.0042444 g.
2 brev till okända 1822, 1835. NM.0057084.
Biljett till Schantz von M.G. NM.0085902.
Villa Borghese. NM.0042445 a.
Serenad i Gondolen. NM.0042445 b.
Zuleika. NM.0042445 c.
Den 20 sept. 1833. NM.0042445 d.
Trashanken i Norden.
Den heliga grafven i Jerusalem. NM.0018866 b.
Nota. NM.0042445 e.
Till Fröken Augusta Stjerneld, 1836.
Till Brodren N. H. Thomson, 1837.
1 visitkort.
Nielsen, Yngvar (1843-1916) Historisk skrifställare
1 brev till Almfelt, Arvid 1882.
Nigra, Constantino (1827-1907) Italiensk diplomat
1 brev till Liebrecht, 1865. NM.0064720.
Nilsson, Albrecht
1 brev till okänd 1679.
Nilsson, Axel (1872-1924) Museiman
1 brev till okänd.
Anteckningar angående desinfektionsugnen.
Nilsson, Bängt Eric
Ett brev skrivet från Mackmyra bruk 1825. 1973/036.
Nilsson, Kristina (1843-1921) Sångerska
1 brev till Kistner, Tekla 1881. NM.0033757.
1 brev till okänd.
Diverse tryck. 1955/090, 1954/086, 1954/081,
En inbjudan. 1954/081.
Ett fotografi på K.N. 1954/086.
"Tjugotvå år med Kristina Nilsson" En intervju med K.N.s sällskapsdam Anna Wahlqvist. 1963/041.
Nilsson, N.E.
"Släktgårdens hävder" Historia och tradition kring en gammal Jämtländsk släktgård. 1979/033.
Nilsson, Severin (1846-1918) Målare
1 biljett.
Nilsson, Sven (1787.1883) Zoolog, arkeolog
2 brev till Palmstedt, C. 1830. NM.0022503 a-b.
1 brev till Billing, dr. 1844.
1 brev till Dalman, W.F. 1858.
1 brev till Erdman.
1 brev till okänd 1865. NM.0029063 d.
Tryck.
Nobel, R.
1 brev till Hägerflycht, C. 1868.
Nolleroth, Michael Baltzar (1764-1834) Rådman, h.h. Jeanette Catarina Greiffe (1789-1869) 1938/169
Le souverain Bien.
Farväl till min hustru /Lord Byron/.
Nonnen, Edvard (1804-1862) Agronom
Promemoria angående brandförsäkring 1851. NM.0081513 s.
 
147Norberg-Nordgren
Norberg, Johan Emanuel (1792-?) Kamererare. 1929/089.
Handlingar rörande J.H. Norberg (1753-1818), U.C. Norberg f. Pfeil (1761-1814), J.E. Norberg.
Skilsmässohandlingar.
Frimureri.
Historiska handlingar.
Personhistoria.
Testamentariska handlingar. m.m.
Handlingar rörande Jacob Fredrik Steinmetz och h.h. Charlotta Fredrikas sterbhus.
Norberg, H.L.
Svar på annons rörande dräng till jordbruk 1912. 1966/057.
Nordberg, J.A. (1677-1744) Historieskrivare
Handskrift: tillägg till förra delen af Karl XII:s historia. NM.0080333.
Norderling, Johan
1 brev till Frigell, Per 1819. NM.0030979 e.
Nordeman, Fredrik Alexius. Distriktveterinär
Brev från: i ljuskopior
2 brev, Hagberg, Louise 1901.
1 brev, Hazelius, Gunnar 1901.
1 brev, Romdahl, Axel odat.
1 brev, Sahlin, Bernhard 1904.
1 brev, Södermark, M. 1887.
2 brev, Wistrand, P.G. 1904.
Nordenberg, Bengt (1822-1902) Målare
1 brev till Cederström, T. 1883.
1 brev till Hallgren, A. 1874.
1 brev till Södermark, J.P. 1885.
Nordenfalk, Stina f. Rålamb
1 brev till Nordiska museets styresman Sune Zachrisson 1980 i samband med hovrättsrådet Johan Nordenfalks frånfälle. 1980/131.
Nordenfeldt, O.
1 brev till Paban 1846.
Nordenfelt, Enar Vilhelm (1798-1868) Landshövding
2 brev till Forsberg, C.D. 1850.
Nordenfelt, Thorsten Vilhelm (1842-1920) Uppfinnare
1 brev till Hallgren 1884.
Nordenflycht, Hedvig Charlotta (1718-1763) Skaldinna
1 vers 1750. NMAB. 1700.315 (se bilaga)
Nordengren,Joh. Kyrkoherde
Förteckning på en del av N:s boksamling 1945/071.
Nordenskiöld, A.E. (1832-1901) Forskningsresande
2 brev till Bünsow, F. 1894, 1895. NM.0083526 a-b.
1 brev till Crusenstolpe, fröken 1880.
1 brev till Fries, C.A. 1882.
1 brev till Molerius 1880.
1 brev till Stuxberg 1877.
13 småtryck angående Vegafestligheterna 1880.
Biografiska upplysningar rörande bergshauptman Aug. Nordenskiöld.
En inbjudan till Professor A. Erdman.
Nordensvan, Georg (1855-1932) Skriftställare
1 brev till Hägerflycht 1886.
1 brev till Schildström 1886.
1 visitkort
Manuskript till Idun: "Till Pauline Åkerlunds porträtt" 1944/153.
Nordewall, Erik (1753-1835) Mekaniker
Handling 1813.
Nordgren, Axel (1828-1888) Målare
1 brev till Bukowski 1874. NM.0067647.
1 brev till Hallgren, Emil 1879.
1 biljett till Hallgren. NM.0047243 b.
4 brev till Sachse, L. 1861-1864.
1 handling.
Nordgren, J. L. Apotekare
1 brev till A. Hazelius 1899 rörand stjärngossar. Avskrift.
 
148Naezén-Nyström
Naezén, Daniel Erik (1752-1808) Läkare
1 brev till Aurivillius, P.F. 1782. NM.0086370 (9)
Nordin släkten: 1933/201.
Genealogica et Biographica.
Nordin, Carl Gustaf (1749-1812) Biskop
Brev från N. till sönerna Carl Johan, Gustaf och Clas Johan 1807.
Brev från N. till Anna Lovisa Biberg f. Nordin.
Avskrift av inskription på biskop Nordins likkista.
Dödsbetraktelse över biskop Nordin.
Härnösands consistorii circulaire n:o 238. 1812.
Vid... Herr Carl Gust. Nordins begrafning i Härnösand den 31 Martii 1812.
Tänkespråk.
Nordin, Hedvig Charlotta af (1807-1899)
Testamentshandling (avskrift) 1894.
Testamente (avskrift) 1896.
Bouppteckning 1899.
Arvskiftedhandling (avskrift) 1899.
Arvskifteshandling /transsumt) 1899.
Nordin, Carl Johan af (1785-1850) Militär
1 brev till okänd 1845. NM.0020535 a.
1 brev till Askelöf, J.C. 1824.
Nordin, Gustaf af (1799-1867) Diplomat. (se autografer, vol 9.
Nordling, Johan (1863-1938) Författare
1 dikt "Till min moder" 1944/153.
Nordlund, Sigrid (1848-1918) Författare
1 brev till red. av Idun 1897.
Nordmark, Zacharias (1751-1828) Fysiker
1 brev till prof. Boethius 1798. NM.0022663.
1 brev till Lageiheim? 1822.
Nordqvist, Per (1770-1805) Landskapsmålare
1 vers till Börtz.
Nordström, John A. Arkitekt 1975/053
Köpekontrakt mellan C.E. Nyberg och John Nordström på Björnhuvudet nr 5, Roslagskulla sn Uppland 1890.
Bouppteckning 1897 efter f. hemmansägaren Jan Erik Nordström i Holksvenen, Norrbärke sn, Dalarna.
Köpekontraktsformulär för Skärsättra tomtregister.
Köpekontrakt mellan borgmästaren C.W. Berggren och John Nordström på nr 13, 14 i Gävle stads 2: kv.1905.
Nordström, Johan Jacob (1801-1874) Riksarkivarie
2 brev till Krigsrådet Forsberg 1849, 1865.
1 brev till okänd 1867. NM.0022626.
Noreen, Erich
1 brev till Jonas Österling.
Norling, G. Chr. Kamrerare i Riksgäldskontoret
1 brev dat. "Fregatten Eugenie, till segels under Malta, 4/2 1847" till Kungl. Räntmästaren N.E. Müller.
Norman, A Ludvig
2 brev till N.M. Lindh 1854, 1855.
Norman, Fredrik Vilhelm Ludvig (1831-1885) Kapellmästare
1 brev till Signe Hebbe 1877.
1 brev till Fru Cramér 1872.
1 visitkort, tidningsklipp.
Norman, H.A.
Order 12/2 1672. NM.0054948 a.
Norrby, Carl. Professor
1 brev till okänd 1871.
Norrie, Anna Hilda (1860-1957) Operettsångerska
Biljett till v. Schwerin 1892.
Norstedt Munthe, Anna (1854-1936) Målarinna
1 brev till Signe Hebbe 1901.
Numers, Hedvig C.F. von (1830-1863) Författare
1 brev till Charlotte Crusenstolpe u.å.
1 brev till Jenny Kalmberg u.å.
1 brev tiil okänd.
Nyberg, Julia Kristina f, Svärdström (1785-1854) Författarinna
1 brev till Wendela Hebbe 1842.
1 dikt.
Nyblaeus, Gustaf (1816-1902) Militär
1 brev till C.D. Forsberg 1863.
1 brev till okänd 1861.
1 brev till T.B. Eklund 1869.
Nyblaeus, Johan Axel (1821-1899) Filosof
2 brev till Theodor Hagberg 1881, 1882.
Nyblom, Carl Rupert (1832-1907) Professor
1 brev till amanuensen Hallgren 1875.
2 dikter.
1 klipp.
Nyblom, Helena (1843-1926) Författarinna
3 dikter.
1 manuskript "Sveriges Skans, Ett ord om och till svenskarne".
Nybom, Johan (1815-1889) Skald
1 brev till J.S.W. Belfrage 1851.
1 brev till Ch.M. Nyman 1842.
1 brev till Josephine Wettergrund odat.
1 brev från Theodor Hagberg 1884.
1 brev från S.A.Hägg 1869.
1 brev från Carl Kullberg 1879.
1 brev från Johan Nagel. 1884.
2 brev från Lea Wettergrund 1872, 1873.
Blad från Öehlenschlägers grav.
5 koncept till dikter.
Kvitton, kontrakt m.m. 3 st.
Minnen av C.V.A. Strandberg 1 blad.
2 brevkoncept, 1 brev.
1 anteckningsbok (endast två sidor är iskrivna)
Tryck.
Nycoop, Nils
2 brev till G. Funck 1726. 1946/154 (16)
Nyman, släkt härstammande från Wibberboda, Dalarna. 1946/129.
Stamträd över släkten Nyman.
Avskrift av testamentshandling 1753 rörande Carl Nyman.
Magisterdiplom 1806 rörande Carl Adam Nyman.
Lagmansbrev 1834, Öppet brev på häradshövdingens namn, heder och värdighet 1816 rörande Gustaf Nyman.
Nyman, Axel
2 brev till okända 1875.
Nyman, A.J. Th. Häradshövding
2 ordensbrev undertecknade av Louis De Geer och K. Sköldebrand.
Nyman, Carl Mauritz. Professor
1 brev till Anders Nyman 1842.
Nyman, Lars (1730-1785) Apotekare i Enköping. 1937/187
Äredikt vid N-s bröllop 1765.
Biografiska anteckningar.
Nyström, J. Georg. 1980/123
Anteckningsbok, stadgar för Carlsviks Byggnadsförening utan personlig ansvarighet 1900.
Delaktighetsbevis nr. 6. 299, 300, 301 och 302 i Carlsviks byggnadsförening.
Distriktloge-medlemskort för br. G. Nyström1896.
Medlemskort för br. G. Nyström i Sveriges storloge 1897.
Nyström, Gustaf Alfred (1844-1897) Skulptör
2 brev till hustrun 1875. NM.0083586 a-b.
Nyström, Per Axel (1793-1868) Arkitekt
1 brev till Billmark, C.J. (se Billmark)
2 brev till Ekström, C.J. 1820, 1821. NM.0056965 a, c.
1 brev till Lundgren, E. 1843, även avskrift. NM.0087592.
1 brev till Roberg, E. och Troilius, U. 1856.NM.0022424 a.
2 brev till okända 1855, 1861. NM.0062540 a-b
Nyströmer, Carl. Silversmed
C. Nyströmers gesällresa 1961. 1978/086.
 
149Nya Dagligt Allehanda
Diverse manuskript, dikter, anekdoter, exerpter m.m.
 
150Nyrén
"Afhandling om Slagtarekonsten" kopia. 1958/045.
 
1510
Odelmark, Frans Wilhelm (1849-1937) Konstnär
1 brev tll Hallgren u.å.
Odhelius, Johan Lorens (1737-1816) Läkare
1 recept 1799.
Odhner, C.I. Riksarkivarie
1 brev 1896.
1 visitkort.
Odhner, Clas Teodor (1836-1904) Historiker
"Gustav III och Edvard Stuart" handskrift.
Odstedt, Ella Fil. dr.
Anteckningsbok. 1967/126.
Oelreich, Fredrik von (1848-1918) "Kavaljer" på Julita
"Bref till La belle Inconnue" 1879-1880.
Räkenskapsbok 1873-1883.
Olde, Emanuel Matthias (1802-1855) Linguist
1 biljett till L. Paban 1857.
Oldevig, H.J. Landshövding
1 brev till krigsråd 1844.
Olivecrona, Rosalie Ulrika f. Roos (1823-1898 ) Författare
1 brev till frkn. Themptander odat.
Olivecrona, Samuel Rudolf Knut (1817-1905) Författare
1 brev till Clara af Wetterstedt f. Spens 1880.
Olsson, Anders (1824-1891) Nämndeman
1 brev från Keyland, Nils 1888. 1964/067.
1 brev från Axel Nylander. 1965/011.
6 brev från J. Nyrin. 1965/011.
Olsson, Carl-Erik
"Malingsmåttet och arbetsackord i jordbruk" Fotostatkopia. 1972/070.
Olsson-Fridorff, L. Skollärare
Dagjournal med skolbarnen 1859-1864. 1943/108.
Onkel, Andreas
1 brev till Jonas Österling 1683.
Orelli, Johan Kaspar von (1787-1849) Filolog
1 brev till F. Liebrecht 1846. NM.0064720.
Osander, Olof (1700-1787) Biskop
1 brev från O. 1751. EU 30712.
Osbeck, Carl Gustaf (1766-1841) Läkare
1 brev till sonen u.å.
1 ordensbrev.
Rapport över patienter å Stockholms kurhus 1823. NM.0017609 ä.
Osbeck, Per (1723-1805) Präst
2 brev till S. Liljeblad 1792, 1799. NM.0025364.
Oskar II (1829-1907) Kung
Intyg från Carl Flensburg 1906. 1944/153.
Osten, Emil van der (1848-1905) Skådespelare
1 brev till okänd (Sandy?) 1896.
Tidning med biografi över O.
Otrante, (d'Otrante)Gustave de (1848-1910)
2 brev till P.E. Lindahl 1875.
Otter Erik von
1 dikt.
Otter, Fredrik Vilhelm von (1833-1910) Friherre
1 brev till A.M. Malmberg 1869.
Otter, Hedda Kouise von (1827-1907)
1 brev från Ribbing, Hedvig 1834. NM.0062840.
Otter, Oscar Sebastian von (1835-1905) Friherre
1 brev till E. Hallgren 1879.
Otter, Sebastian von (1791-1868)
"Bevis öfer förvärfad delagtighet i Arméens Enke- och Pupill-Kassa" 1828. NM.0062839.
Otterström, Ludvig (1838-1892) Skådespelare
1 brev till okänd 1871.
Owen, Samuel (1774-1854) Mekaniker
Ansökan om privilegium å en ångmaskin 1829. NM.0081788 b.
Kunliga Vetenskapsakademiens utlåtande 1829. NM.0081788 c.
K. Mts resulution 1829. NM.0030403 b.
Intyg rörande Owens verksamhet 1843. NM.0030403 c.
Självbiografi, koncept och avskrift. NM.0030403 a.
Revers 1820. 1958/017.
Oxenstierna, Axel (1743-1816)
Skrivelse till Manderström 1784.
Oxenstierna, Carl (1737-1795)
Kvitterad räkning 1775.
Oxenstierna, Johan Gabriel (1750-1818) Skald
1 brev till hovpredikant Dahlin 1800. NM.0072850.
1 brev till hovpredikant Lehnberg 1794. NM.0018482 c.
Räkninig 1805. NM.0060798 m.
Tackbrev till G. IV Adolf 1808. NM.0060798 n.
Oxenstierna, Axel (1583-1654) Rikskansler
Fullmakt 1615. NM.0017609 c.
Oxenstierna , Axel j:r
1 brev till Kyrkoherde och hovpredikant 1792. NM.0021108 a.
Oxenstierna, A. Chambellar de S.M.Le Roi de Suede & de Norwegw.
1 brev till okänd 1826.
Oxenstierna, Bengt (1623-1702) Kanslipresident
Skrivelse 1658. NM.0017609 k.
Oxenstierna, Carl Gustaf (1753-1815)
Skrivelse 1799.
Oxenstierna, G.G.B:son. Friherre
Handskrift 1901.
Oxenstierna, G.G.
Fragment av brev.
Oxenstierna, Gabriel Gabrielsson (1619-1673) Riksråd
7st brev rörande gårdsprodukter och arbeten på gårdarna 1671.
 
152Pad-Pau
Padilla, A. de.
1 brev till okänd 1900.
Pajkull, C.W.
1 brev 1860. NM.0022568 j.
Palander af Vega, Adolf Arnold Louis (1842-1920) Amiral
1 brev 1880.
Biljett.
Klipp.
Palm, Gust. Wilh. (1810-1890) Professor
Anbud om tavla 1863.
Palmaer, Henrik Bernhard (1801-1854) Tidningsman
1 brev till Schylander, E.Ch. 1846.
Intyg över löjtnanten von Brauns nyaste ännu otryckta poemer 1851. NM.0047125.
Förteckning å möbler.
Intyg 1843.
Palmblad, Vilhelm Fredrik (1788-1852) Professor
1 brev till Askelöf, Chr. 1811.
1 brev till okänd. NM.0018578 a.
1 brev till okänd 1851. NM.0018578 b.
Fullmakt 1840. NM.0081513.
Palmlund, L.G. Kyrkoherde
1 brev till Stjernsvärd, G.M. 1867.
Palmstedt, Carl (1785-1870) Tekniker
1 brev till Carlén, I.G. 1860.
1 brev till Chevalier, Michel 1855. NM.0022506 b.
2 brev till Stål 1859, 1868. NM.0022489 a.b.
3 brev från Chevalier, Michel 1855. NM.0022506 a, c-d.
1 brev från Decken von. 1855. NM.0022488.
1 brev från Nordenskiöld, Nils 1854, studented, anteckning av P. rörande studenteden. NM.0022487 a-c.
1 brev från Piper, Ch. Em. 1855. NM.0022488.
1 brev från Le Play 1855. NM.0022488.
1 brev från Valenciennes, A. 1855. NM.0022488.
Diverse inbjudningskort Paris 1855. NM.0022488.
Handlingar, yttranden m.m. NM.0022485, NM.0022486, NM.0022490 a.
Levnadsbeskrivning. NM.0022484.
2 almanackor 1785, 1870. NM.0022481, NM.0022491.
Palmstedt, Hedvig Gustava f. Robsahmsson (1759-1812)
Diverse handlingar. NM.0022482 b.
Palmstedt, Erik (1741-1803) Arkitekt
Ansökan om Pro Patria-medalj 1802. NM.0022493.
Förslag till material för byggnad u.å.
Uppgifter om P. undertecknade I.G.C.
Palmstjerna, Carl Otto (1790-1878) Friherre
1 brev till okänd 1838.
Palmstierna, Nils Fredrik (1786-1863) Diplomat
1 brev till okänd 1856.
1 brev till Cronstrand 1842.
Palmstruch, Johan (1611-1671)
Fragment 1666.
Palmsvärd, J.E.
Kvitto 1816.
Pantzarhjelm, Kommendant i Ystad
1 brev till Forsberg, C.D. odat.
Park, Carl Wilhelm Kyrkoherde
1 brev från Jansdotter, Elisabet, odat. 1933/198.
Pasch, G.E. Professor
1 brev till Bagge, J.S. angående tändsticksfabrikation 1850. NM.0141084.
Pattkull, Georg Reinhold
1 brev till Hagman, dir. 1717.
Pauli, Chr.
1 brev från Gripenstedt, Jakob 1749. 1935/170.
Pauli, Georg Vilhelm (1855-1935) Målare
"Brev från Paris från konstvärlden".
1 postkort till Ericsson, J.
 
153Palm, Carl Ulrik (1864-1954) F.d. amanuens vid Nordiska mueet 1890-1900. 1952/008
Uppteckning rörande Palms verksamhet i Nordiska museets tjänst.
1 brev från Ahlgrensson, Björn 1896.
1 brev från Almgren, Oscar 1902.
1 brev från Ambrosiani, Sune 1920, 1 brevkort 1921.
2 tackkort från Baeckström, Arvid 1931, 1941.
1 brev från Beijer, Agne 1927, 1 visitkort.
1 brev från Bildt, C. 1908.
1 brev från Borelius, J.T. 1925.
1 visitkort från Branting, Agnes 1917.
1 brev från Brunius, August 1914.
1 brev från Cederblom, Gerda 1926.
1 brev från Cederström, Emanuel 1914 ?.
3 brev från Cederström, Eugéne 1925.
2 brev från Cederström, Rudolf 1912, 1944.
1 brev från Corman, Sigurd 1912.
1 brev från Dacier, E. 1927.
1 brev från Dahlgren, E.W. 1911.
4 brev från Dahlskog, Evald u.å. 1921, 1922, 1924. 1 vykort 1920, 1921.
3 brev från Ehrenheim, Erik von 1919, 1920, 1924. 1 vykort u.å.
1 brev från Faeck, C. 1919.
4 brev från Fischer, Ernst 1917, 1924, 1925.
2 brev från Folcker, E.G. u.å.
1 brevkort från Fries, Th. 1908.
2 brev från Gauffin, Axel 1912, 1914. 2 brevkort 1915, u.å. 1 tackkort, 1 vykort.
1 brev från Gauffin, Axel d.ä. 1913.
1 brev från Geijer, W.von 1927.
4 brev från Granberg, Olof 1906, 1908, 1909, 1910. 3 kvittenser 1909, 1910.
2 brev från Grosch, H. 1895.
4 brev från Hallgren, Acke 1920, 1925, 1927.
1 brev från Hammarstedt, Edward u.å. 1 tackkort u.å.
1 brev från Hammar, Sophie u.å.
1 brev från Hazelius, Frithof 1918.
1 notis från Hazelius, Gunnar u.å. 1 brevkort 1902.
1 tackbrev från Hedberg, T. u.å. 1 brevkort u.å.
1 brev från Hjelm, Fanny 1912.
1 brev från Humbla, Philibert 1926. 1 brevkort 1926, 1 vykort 1930.
1 brev från Hägg, Axel Herman 1890.
1 brev från Jaensson, C.W. u.å.
1 brev från Jungmarker, Gunnar 1938. 4 brevkort 1933, 1936, 1937.
1 vykort från Karlin, G. 1926.
1 brev till Kronberg, Julius 1907.
1 brev till Kjellin, Helge 1915.
1 brev från Lagerberg, Carl 1916. 1 avskrift av densamma.
2 brev från Lamm, Carl Robert 1913.
5 brev från Lamm, Gustaf 1889, 1890, 1892.
1 brev från Laurin, Thorsten 1925. 1 kvitto 1917.
1 brev från Levertin, W. 1892.
1 brev från Levin, Visen 1915.
2 brev från liljevalch, Carl Fredrik 1882, 1900.
2 brev från Lindblom, Andreas 1933, 1939. 1 brevkort u.å.
1 brev från Lithberg, Nils 1928.
1 brev från Looström, Ludvig 1913. 1 brevkort 1914.
2 brev från Madsen, Karl 1911, 1918.
1 brev från Martin, F.R. 1908. 1 brevkort 1916.
1 vykort från Mattisson, B. u.å.
1 brev från Molander, Harald 1899. 1 brevkort 1897.
2 brev från Moselius, Carl David 1920, 1921.
3 brev från Munthe, Gustaf 1924, 1926.
1 brev från Möller, Carl 1910.
1 brev från Nihlén, John 1930.
1 brev från Nilsson, Göran Axel 1936.
1 brev från Nordensvan, Georg u.å.
1 brev från Nordström, Ester Blenda 1932.
2 brev från Norén, Bertil R:son 1917, 1920.
7 brev från Ossbahr, C.A. 1894, 1907, 1909, 1911, 1913, 1918, 1920. 1 vykort 1911.
1 brev Pauli, Georg 1913.
7 brev från Romdahl, Axel 1916, 1919, 1923, 1926, 1934, 1938, 1939. 1 vykort u.å. 1 tackkort u.å.
5 brev från Rooswal, Jonny 1913, 1930, 1934, u.å. 2 vykort. 1 brevkort.
1 brev från Rosen, Clarence von 1906.
1 brev från Rosen, Georg von u.å. 2 brevkort.
4 brev från Roth, Stig 1923, 1924. 3 vykort 1927, 1929, 1936. 3 brevkort 1924, 1925, 1930.
9 brev från Sirén Osvald 1899, 1900, 1902, 1909, 1912, 1924, u.å. 2 brevkort 1901, 1924. 1 vykort u.å.
1 brev från Sjöberg, Gustaf 1933.
1 brev från Sjögren, Arthur u.å.
1 brev från Sjögren, Nils 1925, 1 vykort 1925.
2 brev fån Snoilsky, C. 1894, 1896.
2 brev från Sandén, Mårten 1889.
2 brev från Stavenow, Åke 1933. 1 vykort 1929.
1 brevkort från Stenman, Gösta 1936.
3 brev från Thiebault-Sisson 1907.
1 brev från Tullberg, Tycko 1907.
1 brev från Upmark, Gustaf d.y. 1900.
1 brev från Wengström, Gunnar 1921.
3 brev från Wettergren, Erik 1895, 1927, u.å. 1 vykort 1923. 1 tackkort.
5 brev från Wrangel, F.U. 1913, 1924, 1925.
3 brev från Wijk, Hjalmar 1916, 1917.
 
154Pauli, handelshuset
Räkenskaper 1692-1782.
Skattsedlar och dylikt 1753-1774.
Handlingar rörande privilegier och dylikt 1669-1718.
Affärsbrev, kontrakt etc. 1721-1773.
Familjen Pauli 1771-1812.
5 acta samt kuvert med 19 kort.
 
155Pe-Post
Pechlin, Carl Fredrik (1720-1796) Militär
Kvittens 1785.
Pélessier, Aimable (1794-1864 Militär
Ordre Impérial De La D'honneur 1860.
Peraire ?
1 brev till Ericson 1883.
Perséus, Edvard (1841-1890) Målare
3 brev till Fahlgren, C.A. 1874-1875, en inbjudan 1875.
Persson, Björn
Beställningssedel 1688, 1935/170.
Persson, Erik. Riksdagsman
1 brev från Pehrsson, Evée 1830. 1936/159.
Pehrsson, Jöns (1825-1882) Riksdagsman
2 brev till Stiernsvärd 1869 samt odat.
Pehrsson, Jan
1 brev till hustrun 1869.
Petersen, Jac
2 brev till Fahlcrantz 1825, 1828. NM.0022800 e-f.
Petersen, J.A. (1841-1882) Landskapsmålare
Ett anbud 1875.
Petersson P.F.
Namnsdagsgratulation till Hultman, Johan W. 1841. NM.0043993.
Pettersson, Albr. Z. Pastor primaius
Handling till Comminister L.W.O. Pehr Lindsten 1852.
Petterson, Swen H. Folkskolelärare, Klockare
Betyg i choral- sångs-examen i Skara 1842
Betyg från folkskolelärarsem. i Skara 1847. 1937/079.
Petré, Ludvig. Grosshandlare
Affärsbrev från 1800-talets mitt. 1933/197.
Peyron, Gustaf Abraham (1783-1852) Friherre
1 brev till Wahrendorff, A. 1845, 1 brev till okänd. NM.0044977 c.
Pettersson, Ester. Lärarinna
3 brev till sin syster Rendahl, Hjördis under finska vinterkriget, 1939-1940, fotostatkopior. 1982/048.
Pfeiff, Sara (Sylvia) f. Schönbeck (1829-1913) Författarinna
1 brev till Carlén, Rosa 1865, 1 brev till okänd.
Pfeiffer
1 brev från P. till okänd, Wien 1868. NM.0064720.
Phillips, H.
1 brev till okänd 1884.
Pihl, P.
1 brev från P. Västervik 1781.
Pijhl, Samuel
2 brev till Österling, Jonas 1679, 1680.
Pipping, Fredrik Wilhelm (1783-1868) Professor
1 brev 1863.
Plagemann, Carl Gustaf (1805-1868) Historiemålare
1 anbud 1861.
Plagemann, Carl Johan Fredrik (1779-1864) Teknolog
2 brev till Forsberg, C.D. 1854-1855.
Platen, Baltzar von (1766-1829)
1 brev till okänd 1825.
Platen, Baltzar Julius Ernst von (1804-1875) Sjömilitär
1 brev till Cronstrand, B. 1843. NM.0017405 b.
3 biljetter, militäranmälan 1850.
Platen, Sofia Eleonora Charlotta von, f. De Geer (1813-1888)
1 brev från kronprinsessan Louise av Danmark 1887. 1944/153.
Platen, Philip von (1801-1827)
"Wid underrättelsen om Under-Löjtnanten vid Kongl. Götha Artellerie Regemente-
Friherre Philip von Platens dödi Wisby den 7 Julii 1827. 1938/169.
Platen, Fredrik August von (1790-1868) Poet
Odaterad handskrift.
Plogbihl, Sven (pseud.)
1 brev från Ärlig, Jean (pseud.) 1738. 1946/155 (10).
Ploug, Carl Parmo (1813-1894) Skald.
1 brev till okänd 1865, tidningsklipp.
Plym Forshell, Johan (1877-1948) Kyrkoherde i Hjälmseryd, Markaryd och Vetlanda
Handlingar bestående av brev, personliga ant. m.m. 1971/062.
Poignant, Per Gustaf Emil (1829-1910) Ämbetsman
Biljett 1885.
Pollett, N.
1 brev till Becker odat. NM.0014800 a.
Pontén, Johan (1776-1857) Präst
1 tryck "Till allmänheten, rörande sinneswaga menniskor" 1855, 1 biljett.
Pontin, Erik Magnus Constans (1819-1852) Skriftställare
2 brev till Forsberg, C.D. 1851.
1 brev till okänd 1851.
Pontin, M. af (1781-1858) Läkare
1 brev till Thelning 1844. NM.0061145.
3 brev till okända.
3 anteckningsblad
1 intyg 1833.
Poppius, Gabriel (1770--1856)
Resolution med tillstånd att införa ett forte- piano. NM.0013966 e.
3 brev till okända 1825 och odat. NM.0018483, NM.0057034, NM.0061143 c.
1 brev till Gynther.
1 biljett.
Posse, Arvid Rutger F,son (1820-1901) Riksdagsman
1 brev 1880.
Köpekontrakt 1883.
Klipp.1867.
Posse, Carl G.
1 brev till Hierta, C.J.
Posse, Erik
1 brev till Samuelsson, C.G.M. 1860.
Posse, Fredrik A,son. Järnvägsentreprenör
1 brev till Wijkander, E.A. 1895.
Posse, Knut
1 brev till Stiernsvärd, G.M. 1868.
Posse, Juliana Louise von Platen (1806-1893)
4 brev till Kalmberg, Jenny 1880, 1885, odat.
2 biljetter till densamma.
Klipp.
Posse, L.Th.
1 brev till Lindahl, P.E. 1862.
Post, M.E. von
1 brev till Lindahl, P.E. 1863.
 
156Petterssom, Fritz (1882-?). Sotare
Självbiografi,. första delen 1882-1909 handlar om livet på Kungsholmen.
Andra delen 1909-1924 handlar om hans liv i Amerika. 1982/007.
 
157Pousette, Johanna Marias samling. 1940/215, 1947/087, 1963/047.
Samlingen innehåller acta rörande medlemmar av familjerna Holmbom, Hård, Lithander, Pousette och Zink.
Holmbom, Peter
Protokollsutdrag 1764.
Begravningsdikt över H.
Holmbom, Peter, h.h. Zink, Rebecka
Acta 1786-1800.
Hård, Catarina
Brev, handlingar, bouppteckningar 1808-1812.
Lithander, Per
Bouppteckningar 1829.
Lithander, Per, h.h. Zink, Christina Rebecka
Notifikationskort, Räkenskaper 1835.
Pousett, Johan Peter
Flyttningsbetyg, brev 1794.
Pouset, Johan Peter, h.h. Zink, Maria Juliana
Acta 1802-1846.
Pouset, Per Erik
Acta 1815-1826.
Pousette, Johanna Maria
Flyttningsbetyg, brev från Lithander, Per 1819, div. räkningar 1847-1871, hyreskontrakt.
Zink, Anna Regina
Utslag rörande myndighetsansökan 1797, räkningar 1839.
Zink, Tobias
Uppteckningsbok 1753, bouppteckning 1797.
Handlingar rörande gården kv. Neptunus 11 i Stockholm.
Diverse handlingar.
 
158P-Q
Pratté, Anton Edward (1799-1875) Harpist
3 biljetter 1851-1852.
1 fragment.
Printz, Bernhard Roland (1748-1811) Kyrkoherde
Tal vid P:s jordfästning 1811.
Printz, C.R.
1 brev till Häggström, H. 1884.
Printzensköld, Axel Carlson. Kammarrättsråd
1 brev till okänd 1868.
Prume, Francoa Kompositör
1 brev till Dalman 1841.
Puke, Johan (1751-1815) Generalamiral
1 brev till hustrun 1809.
Puke, Johan Karl (1795-1847) Överste
1 brev till Pontin, M.af 1837. NM.0061139 b.
Förbindelse 1828 rörande fru Sevelins klädpengar.
Pyk, Louise
Visitkort med handskrift.
Qvanten, Aurora Magdalena von (1816-1907) Författarinna
1 brev till Mathilda 1866.
Qvanten, Carl von
Avskrifter av handlingar rörande likvidation 1772-1773.
Qvanten, Emil von (1827-1903) Författare
Dikt: "Drömmeri" 1846.
2 brev till Carlén, J.G. 1857, odat.
Quiding, P. Justitieråd
1 brev till okänd, odat.
Qvarnström, Carl Gustaf (1810-1867) Bildhuggare
2 brev till okända 1864, 1867. NM.0022511, 0039342 e.
1 brev till okänd 1855.
1 brev till Agardh, Hulda 1859.
1 brev till Billmark, C.J. 1848 (se Billmark)
1 brev till Fahlcrantz 1856. NM.0017559 d.
3 inköptsnoter. NM.0029066 f.
Klipp.
Qvist, A.P.
1 brev till Lea 1875.
Qvistgaard, Albrecht Johan (1839-1922) Cevilingenjör
Levnadsbeskrivning. 1962/035.
 
159Ra-Ri
Raab, Adam Christian (1801-1872) Politiker
1 brev till Posse, Erik 1857.
Raab, Hugo (1831-1881) Officer
1 brev till Ehrenstam, C. 1866.
2 brev till Eklund, P.B. 1875, 1876.
1 brev till Fries, P.C. 1873 samt visitkort. Ett bevis.
2 brev till Hägerflycht, 1872.
1 brev till okänd 1872.
Klipp.
Rabe, Alida Kristina (1825-1870) Målarinna
1 visitkort. NM.0023306 b.
Radde, Gustaf F.R. (1831-1903)
1 brev till Meves 1870. NM.0022244 b.
Radstock, Waldegrave, Granville Augustus William (1833-1913) Baron
Historik.
Raeder, G. 1 brev till Kleen general 1865.
Rafn, Carl Christian (1795-1864) Dansk Fornforskare
1 brev till Kronprinsen 1844.
1 brev till Gynther, W. 1837. NM.0018566 b.
1 brev till Salomon, E.C.V. 1852. NM.0020144.
Ramel, Fanny f. Cederström.
1 brev till Ingers, Getrud 1945. 1967/094.
Ramel, Malte (1747-1824) Riksrådet
P.M. till Gustaf Adolf 1805 rörande utbetalningar för kronprinsen. NM.0060798 n.
Randel, Andreas (1806-1864) Musikprofessor
2 anhållanden 1852, 1859.
Rangel, Pehr (1720-1800) Hovrättsråd
1 brev från Bångenström 1763.
Rantzow, H.B. General
4 brev till Franck, H. professor 1725, 1749, 1759. NM.0064893 a, b, d, e.
2 brev till okända 1728, 1759. NM.0064893 c, f.
Rappe, Adolf Fredrik
Pass 1766.
Rappe, Axel Emil (1838-1918) Krigsminister
1 brev till bokförläggaren Eklund 1891.
Rasmussen, George Anton (1842-1914) Norsk landskapsmålare
1 brev till Hallgren 1874.
Rasmussen, Ludvig. Lantbrukare
En samling brev från platssökande till R. 1950/006.
Reenstierna, Axel (1695-1738) General
1 brev till okänd 1726. NM.0064894.
Reenstierna, Lars Johan Malcolm (1818-1891) Hovmarskalk
1 brev till Wennberg, Hilda 1873.
1 brev till okänd (General) 1871.
Renell, Anders Fredrik (1807-1884) Läkare
1 brev till Clason, Isak Gustaf, Notarie 1840. NM.0054419.
Regnér, Gustaf (1748-1819) Skriftställare
1 brev till Frigell, 1775. NM.0014802 a.
Protokoll 1799.
Rehbinder, Helge
1 brev till okänd 1867.
Reis, Augusta du (1808-1885) Kammarfru hos Enke-Drottning Josephine
1 brev till Flygare-Carlén, E. 1871.
Renborg, Hjalmar Birger Paulus (1853-1937) Byrådirektör vid SL:s byggnadsbyrå
Brevsamling skrivna under vistelsen i USA 1881-1884 till fadern och syskona. 1979/096
Aktie i "The Great European American Emigration Land Company" utställd på Count Henning A. Taube 24/10-1868. 1980/022.
Rnström, Sven (1794-1869) Kommunalman
1 brev till okänd (lagman) 1861. NM.0014800 b.
Restelius, Carl
Minne efter framlidne Secreteraren Herr Carl Restelius.
Restelius, Johan. Rektor i Uppsala
Skrivelse på Kungl. Acad. vägnar. NM.0073138 c.
Retzius, Anders Adolf (1796-1860) Anatom
1 brev till Mathesius 1847.
1 brev till Meves 1854. NM.0022239 a.
1 brev till Pontin, M. af 1844. NM.0061142 a.
1 brev till Ruckman graveur 1857. NM.0018600 b.
2 brev till okända 1852. NM.0022505 a. NM.0022668 e.
Tillkännagivande över R:s död 1860.
Originalupplaga av J.O. Wallins verser rörande Hedvig Margaretha Cronstedts död 1816.
Innehåller även en strof av Michael Choraeus.
En fickkalender från 1860.
Ett minnesalbum. NM.0059334 g.
Retzius, Anders Johan (1742-1821) Naturforskare
1 brev till Bäck 1773. NM.0018553.
1 brev till Liljeblad, S. 1800. NM.0025364.
Retzius, Anna Vilhelmina f. Hjerta (1841-1924)
2 brev till Ahnfeldt odat.
Retzius, Magnus Christian (1795-1871) Läkare
1 brev samt en biljett till Forsberg, D. 1858, 1863.
8 brev till okända 1855-1865, samt 2 biljetter 1863, 1863.
Retzius, Magnus Gustaf (1842-1919) Anatom
2 dikter.
Reuss, Jeremia Friedrich (1700-1777) Teolog ( se NM.0059106)
2 brev till okända 1733, odat.
Avskrift av skrivelse 1731.
Reuterdahl, Henrik (1795-1870) Ärkebiskop
2 biljetter. NM.0029002, NM.0042025 b.
Reuterskiöld, Alexander Fabian (1804-1891) Statsråd
1 brev till okänd 1862.
Klipp.
Reuterskiöld, L.
1 brev till okänd.
Reuterskiöld
1 brev till okänd 1869.
Reventlow, F.C. von (1753-1834)
2 brev till okända 1798, 1799. NM.0054928 a-b.
1 brev till okänd 1821. (se NM.0059106)
Ribbing, Peder (1606-1664) Riksråd
1 brev undertecknat Kloot, Claudius 1663.
Ribbing, Catarina
2 skrivelser 1670, 1685. 1935/170.
Ribbing, Adolf (1765-1843) En av Gustaf IIIs mördare. NMAB. 1700.340. Utställt i Plan 4. (se bilaga)
Brev till sin mor utur aresten på Riddarholmen (avskrift).
Ribbing, Sigurd (1816-1899) Professor i Teoretisk filosofi
1 brev till Hagberg, Theodor u.å.
1 brev till okänd.
Riben, C.W. Expeditionssekreterare
1 brev till okänd 1840.
Richman, J. 1 brev till Paban, L. u.å.
Richter, Ole (1829-1888) Norsk statsminister
1 brev till Fries, A. odat.
Richert, Mårten Br. (1837-1886) Språkforskare
"Kulturhistoriska bilder framställda genom undersökningen af den svenska ordens bemärkelse" NM.0053390.
Doktorsdiplom. NM.0053389.
Betyg 1861. NM.0053391 c.
Betyg 1863. NM.0053391 b.
Fullmakt 1877. NM.0053391 a.
Richert. Lagman
1 brev till Dalman 1826.
Richthofer. Baron
1 brev till Andersson, Eric 1871.
 
160Rid-Rosen
Ridderstad, Karl Fredrik (1807-1886) Tidningsman
4 brev till Adlersparre 1852-1855.
1 brev till Carlén, fru 1878.
2 brev till Carlén, Octavia 1857.
2 brev till Dalman, W.F. 1878, 1879.
1 brev till Hebbe, fröken 1868.
1 brev till Nyman, Assessor. 1865.
5 brev till Strussenfelt U. fröken 1855-1864.
1 brev till Thomson 1869.
2 brev till okända 1880, odat.
Ridderstad, Carl Wilhelm Edvard (1843-1930) Militär
1 brev till okänd 1865.
Ridderstam, Dorotea Sibilla Maria f. von Usedom (1752-1818)
"Wid Öfwerstinnan Välborna Fru D.S.M. Ridderstams jordfästning" Halmstad 1818. 1938/169.
Ridderstolpe, Carl Gustaf (1822-1895) Greve
Uppteckning rörande R:s begravning 1895. 1937/178.
Ridderstolpe, Carolina (1793-1878) Grevinna.
Biljett till Ehrenstam fru.
Ridderstolpe, F. 1 biljett till Cardon 1832. NM.0022078 c.
Rink, Henrich Johannes (1819-1893) Dansk geograf
1 brev till Meves, W. 1870. NM.0022244 e.
Rinman, F.A. Riksdagsman
1 brev till okänd 1862.
Rirsal, W.
1 brev till Lindblad, dr 1895.
Ristori, Adelaide g. Del Grillo (1822-1906) Italiensk skådespelerska
3 brev till Hebbe, Signe 1879.1900.
1 brev till okänd 1885.
1 visitkort.
1 gratulationskort 1893.
Klipp.
Robach, Wilhelm (1814-1839) Sångare
1 brev till okänd 1839.
Roberg, Paul E.R. (1821-1859) Dekorationsmålare
1 brev till Andersson 1850. NM.0038924 b.
1 brev till okänd 1851. NM.0022424 b.
Robsahm, Carl Reinhold (1788-1860)
1 brevtill Aurivillius, P.F. 1820. NM.0086370.
Roed, Jörgen Pedersen (1808-1888) Dansk målare
1 brev till Kierkegaard 1875. NM.0059180 b.
Rogberg, Christina (1832-1907) Kammarfru
2 brev till okända 1867, 1868.
Rohde, Frederik (1816-1886) Dansk Landskapsmålare
1 brev till Hallgren 1876.
Rohtlieb, Johannes (1807-1881) Kyrkoherde
1 brev till Leopold, C.A. 1860.
Roos, Adolf Vilhelm (1824-1895) Ämbetsman
2 brev till okänd 1878, 1889. NM.0086180.
Roos, Anna Maria (1862-1938) Författarinna
Manuskript "Kanske" 1944/153.
Roos, Erik
Manuskript "Från Skansen och Dalarna" bl.a. om vissa kullor på på skansen. 1959/092.
Innehåller även ett brev från författaren till Gina Hazelius från 1905.
Roos, Matilda Lovisa (1852-1908) Författarinna
Biljett till Wilms, E. 1893.
Biljett till okänd.
Roos af Hjelmsäter, Carl Johan Adam (1822-1890) Kammarherre
1 brev till Döbeln von 1865.
Rosen, Adolf Eugene von (1797-1886) Mekaniker
1 brev till Stanelius, H.J. 1867. NM. 0078311.
1 brev till Forsberg 1853.
Rosen, Carl Fr. von (1818-1892) Kammarherre, Militär
1 brev till Lindahl, P.E. 1874.
1 brev till okänd 1869.
Rosen, Karl Petter (1855-1900) Jödde i Göljaryd
Ringlekar, anordnade av R.
Notmanuskript.
Folkvisor ur Jöddes repertoar.
En mycket ljufvelig och lustig visa om Jöddes besök på Skansen.
Räkenskaper.
Program, affischer, visitkort.
Tidningsklipp.
 
161Rosen, Clarence-Rosenblad, B.E.
Rosen, Clarence von (1867-1955) Greve
1 brev till Strix 1897.
1 brev till okänd.
Rosen, Ebba Johanna Augusta Amalia von (1833-1882) Kammarfröken
1 brev till Arnberg, Elise odat.
1 brev till Fries 1880.
Rosen, Georg von (1843-1923) Målare
1 brev till Wetterstedt, C. af. u.å.
5 visitkort.
3 biljetter.
Rosen, Magnus von. (1792-1852) Militär
2 brev till "Krigsråd" 1840, odat.
1 brev till okänd.
Rosen, Robert Magnus von (1762-1825) Överhovjägmästare
1 biljett till okänd 1818.
Rosén, John Petter August (1844-1910) Redaktör
1 brev från Schück, Henrik 1866 (med bilaga). 1936/188.
Rosenadler, Carl Albrekt (1717-1799) Boksamlare
1 brev till "professor" 1799. NM.0086370.
Rosenblad, Bernhard Emanuel (1796-1855) Kommersråd. NM.0035978.
126 brev till Rosenblad M. 1825-1828 (med bilagor).
1 brev till "Krigsråd" 1833.
Ansökan rörande tullgods.
Kvitto.
Rosenblad, Eberhard (1714-1796) Läkare
Recept.
 
162Rosenblad, Mattias R. (1758-1847) Ämbetsman. NM.0035978.
Diverse handlingar.
 
163Rosenblad, Mattias R. (1758-1847) Ämbetsman. NM.0035978.
1 brev från Adelcreutz 1825, med bilaga.
3 brev från Adlersparre, A.1834. (se Adlersparre)
1 brev från Beskow, Berhard von 1840.
2 brev från Ehrenborg, C.W.M. 1821, 1830.
1 brev från Hasselhorn, Anna 1811.
1 brev från Hierta, Johan 1827.
1 brev från Horn, Baltzar 1827.
3 brev från Klinteberg, V. af 1821.
5 brev från Lagerheim 1826-1827.
1 brev från Leijonhufvud 1834.
2 brev från Linnerhjelm, J.C. 1826, 1827.
1 brev från Meincke 1821.
1 brev från Peyron, G.A. 1825.
126 brev från Rosenblad, Bernhard Emanuel 1825-1828. (se Rosenblad, B.E.)
1 brev från Rosenblad, Chr. 1828.
3 brev från Rosenblad, Elof 1799.
2 brev från Rosenblad 1808, u.å.
1 brev från Silverheim 1824.
1 brev från Ström, J.A. 1831.
3 brev från Suell, Frans 1810, 1811.
1 brev från Törne, Mikael von 1836.
1 brev från Carl Tottie 1821.
1 brev från Wetterstedt, N.J. af 1827.
2 brev till Börtzell, J.A. 1800, u.å. NM.0057134 a-b.
1 brev till Hagberg, Karl Petter 1809. NM.0025375 a.
2 brev till Rosenblad, M,. brorson 1844, 1847.
3 brev till okända 1815, 1839, 1840.
7 brev till okända 1795, 1800, 1828, 1841, 1843, 1836, NM.0023939 c, NM.0067184.
"Diarium över de till K.Svenska Commissionen vid Norska Stortinget inkomna Skrifvelser-
och öfriga Handlingar år 1814". NM.0035978 a.
Diverse handlingar.
 
164Rosenstein, Carl von (1766-1836) Ärkebiskop
1 brev till Greta Stina 1829. NM.0086370 (13)
Betyg, fullmakter, diplom m.m. NM.0034730 (1-63) vissa nummer saknas.
Diverse handlingar. NM.0034731-NM.0034741.
Pärm med namnteckning. 1944/153.
Handling, fragment.
 
165Rosenhane-Rö
Rosenhane, Schering, d.y. (1754-1812) Ämbetsman
1 brev till "Lagman"1782. NM0018481 c.
Rosenius, Josef (1853-1930) Komminister
Dikt "Hjältar" till Andrées nordpolsfärd.
Rosenstein, Nils von (1752-1824) Ämbetsman
2 brev till Aurivillius, P.F. 1779, 1791. NM.0082844.
1 brev till Dellvik, lagman odat.
1 brev till Hjerta, C.D. 1802. NM.0022663 (168).
1 brev till Leopold u.å. NM.0021842 d.
1 brev till Sparresköld, N.L. 1798. NM.0018556 b.
3 brev till Tersmeden, Nils 1815-1817. NM.0031113 a-c.
1 brev till okänd 1763. NM.0022764.
Handling 1821.
Rosensvärd, Johan Henrik (1866-1890) Militär
2 brev till Hägerflycht 1865, 1869.
Rosenwinge, K.
1 brev till Thiele, M. 1826. NM.0054931.
Rosir, Johan (1709-1789) President i Svea hovrätt
1 handling 1786.
Anmanings-Räkning rörande lån i Riksens Ständers Banque 1805.
3 kvitton.
1 kvitto undertecknat av Silfverstolpe, C. och Malmberg, E. 1805.
Rosir, M. El.
Kvitto 1817.
Rossi, Frans Josef Anton (1774-1854) Läkare
1 recept.
Ruben, Ludvig (1818-1875) Kopparstickare
1 brev till Billmark, C.J. (se Billmark)
1 visitkort med namnteckning. NM.0022153.
Ruckman, Joh. Gustaf (1780-1862) Gravör
1 namnkort.
Ruda, Elias Vilhelm (1807-1833) Skald
1 brev till okänd 1832. NM.0018581 a.
Rudbeck, B.O.
1 brev till okänd 1879.
Rudbeck, E.
1 brev till Jungstedt, Matilda 1910. 1949/123.
Rudbeck, F.G.
1 brev till okänd.
Rosenius, Carl Olof (1816-1868) Väckelsepredikant
1 kvitto.
Rudenschöld, Magdalena Charlotta (1766-1823) Hovfröken
1 brev till Christine d'Ehrenkrona 1799. NM.0031120.
1 brev till Hagberg, Karl Petter 1821. NM.0019397.
1 brev till okänd 1799.
Moderns böneskrift om nåd för sin dotter till konungen.
Köpehandling 1800.
Rudin, Waldemar Erik Georg (1833-1921) Mystiker
1 brev till okänd 1871.
Runborg, Fredrika Christina
En biljett angående ett schatull, gåva av fosterfadern klädeskramhandlaren Wilhelm Schwardtz 1843. 1939/138.
Runeberg, E. Lagman.
1 brev till okänd 1848.
Runeberg, Johan Ludvig (1804-1877) Skald
"Sista pendrag" koncept till ett telegram till Fr. Cygnaeus 1877.
1 kuvert med handskrift av Runeberg.
2 kort angående Runebergsautograf.
En namnteckning. NM.0041692 b.
Ett visitkort.
2 brev till Mazèr 1837, 1855. NM.0045734 a-b.
1 brev till Mewes 1876. NM.0075075.
Dikt "Den jag söker, o hvar är han?"
Dikt "Skål på Danielsdagen"
Runeberg, Fredrika (1807-1879)
1 brev till fru Agathe Hammerin 1844. 1954/082.
Fragment av ett brev.
En plånbok med ett foto från Runebergs hem, klipp. 1954/082.
Rusch, Jacob
Skrivelse till Hovkamrer Österling, Jonas 1679.
Russwurm, Karl (1818-1883) Rysk historisk och genealogisk skriftställare
Fragment av ordlista. NM.0064721.
Rutström, Karl Birger (1758-1826) Polyhistor, Riksantikvarie m.m.
3 brev till Franzén, F.M. 1821, 1822.
2 brev till Liljeblad, S. 1813, 1814. NM.0025364.
1 brev till okänd 1825. NM.0014803 d.
7 avskrifter av brev 1800-1822.
Rydberg, Carl Henrik (1820-1902) Skriftställare
1 brev till Ahnfelt 1880.
Rydberg, Gustaf Fredrik (1835-1933) Landskapsmålare
1 brev till Hallgren 1880.
Rydberg, Viktor (1828-1895) Skald
1 foto av brev till Berencreutz, A. 1893.
1 brev till Bergen, C. von 1868.
1 brev till Fredin, Anna 1890.
1 brev till Fredin, Edvard 1884.
Dikt "Vårdträdet"
"Baldersmyten och Stefanslegenden" fragment.
Visitkort med påskrift.
Klipp.
Ryding, Knut Axel (1831-1897) Militär
2 brev till okända 1871, 1889.
1 biljett
Klipp.
Rydstrand, Olle 1976/189
En samling brev.
Rylander, Albin 1980/106
Uppteckningar efter feberdrömmar, handlande om forminnesvård m.m. i Härkebergatrakten.
Rådberg, Johan Jacob (1783-1844) Med. dr. 1944/153.
6 brev från Engström, Agnes f. Rådberg 1801-1831.
9 brev från Engström, Mathilda 1832-1838.
1 brev från Gren, B. 1804.
5 brev från Gyllenhaal, Lars Herman 1832-1840.
1 brev från Leyonmark, Eleonora 1806.
2 brev från Liedzén, S. 1797, odat.
6 brev från Luth, W. 1830-1835.
1 brev från Nyman f. Engström, Sophia 1837.
11 brev från Ramsay-Schwerin, Margarete 1811-1815, 4 odat.
2 brev från Rådberg, Anna 1804, 1828.
1 brev från Rådberg, Britta 1799.
1 brev från Rådberg, C.G. 1840.
6 brev från Rådberg, Erik 1830-1839.
1 brev från Rådberg, Fredrik u.å.
11 brev från Rådberg, Joh. A. 1796-1803.
2 brev från Rådberg, Thore 1830, 1839.
1 brev från Spindler, G. 1839.
3 brev från Walby, Birger 1832, 1839.
3 brev från okända 1824.
1 brev från Herman J? 1839.
Schema över den Rådbergska släkten.
Almanackor med anteckningar 1804, 1809, 1811, 1817, 1822, 1835.
Rääf, Leonhard Fredrik (1786-1872) Kulturhistoriker
1 brev till Hazelius, Artur 1869.
1 brev till Heijne, C.von. Häradshövding 1851.
2 brev till okänd 1849, 1857.
En inbjudan 1866. En fullmakt 1854
Röhl, Maria Kristina (1801-1875) Porträttecknare
1 brev till Amalia 1842 med kuvert. NM.0182721 c-d.
1 brev till okänd. NM.0081738.
1 brev till okänd 1841.
Rönnerberg, Anders
"Väderleks Spåman" 1773. 1936/161. (Se P2:28:02:06)
 
166Rydqvist, Johan Erik (1800-1877) Språkforskare, kritiker
Dagbok förd under resa genom Tyskland till Paris 1836. Pass gällande samma resa. NM.0084571.
Anteckningar angående Svenska Theatern och Dramatiken. NM.0084568.
Tal och avhandlingar. NM.0084569 a-d.
1 tryckt inbjudningsbrev 1832.
Fullmakter, ledamotsbrev m.m. NM.0010104, NM.0084724, NM.0081878 j, NM.0071095 a- d, NM.0074747.
Utlåtanden m.m. till Vet. Akad. Sv. Akad. m.m. NM.0084570 a-p.
Diverse fragment av uppsatser.
 
167S-Scha
Sacklén, Johan Fredrik (1763-1851) Läkare
Personregister rörande Uplands nation
Sager, Sofi (1825-1901) Författarinna
Dikt: "Minne av notarien Lars Lundborgs död i Stockholm 1850"
Saldonha de, Hertig
Autograf 1870
Salin, Bernhard
8 st brev från Wistrand, P.G. 1903-1910
5 st brev från Nilsson, Axel 1903-1909
1 brev från Olsen, Bernhard 1906
Salmson, Hugo Fredrik (1843-1894) Målare
1 brev till sin syster Lina u.å. NM.0082992
3 st intyg 1861-1868. NM.0081677 a-c.
1 brev till okänd 1876.
Saltza, Carl Anton Philip von (1811-1883) Greve
1 brev till okänd 1867
Kopior av handskrifter (fotostat) 1968/014
Salvén, Erik
Islandica (2 foton, tidningsklipp, småskrifter från omkring 1930) 1977/079
Samuelsson, Fredrik Victor Folkskolelärare
Examens och tjänstebetyg m.m. 1963/048
Samzelius, Johan Axel Hugo (1867-1918) Länsjägmästare
12 st brev från Heidenstam, Verner von 1896-1904 + 2 porträtt
Sandberg, Johan Gustaf (1782-1854) Målare
1 brev till kamrer Müller 1829
Pass för släkting 1844. NM.0022264 c
Sandels, Carl Wilhelm (1818-1896)
2 st brev till okända 1861, 1868
Sandels, Johan August (1764-1831) Greve
3 st brev till Sandells, B. 1808. NM.0023280 a-c.
Sandels, Lars Gustaf (1815-1914) Generalintendent
1 brev till Hägerflycht 1871
2 st pass. 1946/151 (11)
Sandels, Samuel August (1810-1892) Greve
Fullmakt 1865
Sandels, Samuel (1724-1784)
Stiftsbrev för Charl. af Klerker 1782
Sander, Nils Fredrik (1828-1900) Skald
1 brev till Carlén, Octavia 1871
1 dikt "Drottningens juvel"
"Vid skålen för Constitutionen 13 mars 1859"
Sandström,
1 brev till okänd 1824
Sandströmer, Anders Peter (1804-1857) Ämbetsman
1 brev till Carlén, N. 1851. NM.0037278 c.
1 brev till okänd 1857. NM.0017405 c.
Sandströmer, Carl Johan Albert (1832-1869) Minister
Fullmakt 1865
Santesson, Bernt Peter (1825-1892) Författare
Biljett, klipp
Santesson, Carl Gustaf (1819-1886) Kirurg
1 dikt "de gamla och de nya wännerna" Till Winquist, J.A. NM.0048160
Klipp
Saxenberg, g. Wijkström, Elsa (1880-1975) 1977/006
Minnen från Årsta 6 bl.
Brev till dottern Birgit julen 1916. 5 bl.
"Örfilen och muskedundret" en berättelse från Årsta, 7 bl.
Schadow, E.
1 brev dat. 1833
Schager, Maria Sophia Eleonora f. Ramsten (1845-1879)
Pastorsintyg 1861. 1953/036
Schager, Ingeborg (1872-1947)
1 brev från Caselli, Hilda 1902. 1949/025
2 brev från Carlberg, Frigga 1916. 1949/039
2 brev från Hierta-Retzius, Anna 1897, 1917
1 brev från Hullström, Allan och Zandra 1913
1 brev från Lagerstedt, Lotten 1917
1 brev från Pärsson, Margareta 1905
Schanke, Herman Garmann (1818-1884) Norsk landskapsmålare
Kvitto å såld tavla 1869. NM.0047241 a.
Scharffenberg, Nicolaus (1588-1637)
Biljett. NM.0054930
Schartau, Frans (1797-1870) Riksdagsman
1 brev till Cronstrand, kapten 1854. NM.0017406 b.
 
168Schedvin-Scheele
Schedvin, Johan
Schedvinska slägten, anteckningar 1771. NM.0022699.
Diplom för Schedvin, Johan Sigfrid 1791. NM.0022698.
Schéele, Aug.
Memorial rörande Novilla 1952/036
Scheele, Carl Wilhelm (1742-1786) Kemist
Brandförsäkringsbrev gällande gård å tomt nr 162, 1784 (Se städer: Köping)
Schéele, Carl Adam Axel von
Beskrifning öfver Lithographiska Hand-Pressens begagnande...1829.
Avskrift av D:o
Schéele, Franz Adolf von (1795-1863 Bergmästare
1 brev till Ahlgren 1853
1 brev till Lind, S.G. 1831. NM.0081513 v.
1 brev från Myhrman, Göthrik 1856. 1943/201 (1)
Avskrift av D:o
1 brev till Winquist, J.A. 1856
Schéele, Fergus von
Gratulationskort, etc, 1840-1936. 1946/123
Schéele, Knut Henning Gezelius von (1836-1920) Biskop
1 brev till landskamrer 1890
1 brev till lektor Bergman 1890
6 brev & 2 brevkort till friherre Cederström, Th. 1892, rörande glasmålningar
1 brev till Ekholm 1869
 
169Sche-Schö
Schefer, Leopold (1784-1862) Tysk Skald
Dikt "Fülle des Lebens" 1852
Scheffer, Carl Fredrik (1715-1786) Greve
Förteckning på deras K. Högheters Informatorer och Cavalierer 1751
Scheffer, Petter (1657-1731) Friherre
Hovrättsresolution 1729
Scheffer, Ulrik (1716-1799) Riksråd
Fullmakt 1783
Schinkel, Berndt von. Militär
1 brev till Adlersparre 1854
Scheutz, Per George (1785-1873) Mekaniker
1 brev från Amrfelt 1858. NM.0061437 d.
1 brev från Babbage, Charles 1856
1 brev till Sparre, A. 1857. NM.0061437 b.
1 brev från Sparre, P.A. 1868.
3 brev från Thomander, J.H. 1825-1826
1 brev till okänd 1833
Biografi. NM.0061437 g.
Scheutz, Edvard (1821-1881) Mekaniker
10 brev från Babbage, Charles 1855-1858. NM.0061437 e.
2 brev från Donkin, Bryan 1859, 1862. NM.0061437 c.
1 brev från Duchanon, M. 1857
1 brev från Farr, William 1857
1 brev från Gould, Benjamin Apthorp 1856
1 brev från Lundberg, A.P. 1857
1 brev från Rewentlow, A. 1857
18 brev från Scheutz, P.G. 1856-1864. NM.0061437 a.
1 brev från Sparre, P.A. 1873
Fullmakt 1856. NM.0061437 f.
Scheutz, G.och E.
1 brev från Donkin, Bryan. NM.0061437 f.
Skrivelse från Ministére de l'instruction publique, Paris 1858
Skrivelse till konungen av Belgien
Räkning 1857
"Vördsam inbjudning", Tryckt teckningslista
Div. handl. rörande räknemaskinen, + avskrift. NM.0039204.
Schlegel, Ernst Leonhard. Grosshandlare
Förordning att vara ledamot i en kommitté rörande Kungliga Teaterns organisation. Undertecknat Oscar 1844
Schlyter, Carl Johan (1795-1888) Rättslärd
1 brev till Richert, 1870. NM.0056674 a.
Utdrag ur protokoll 1823, klipp
Schmidt, Karl Kristian (1792-1878) Rättslärd
1 brev till Richert, M. 1868. NM.0056673 a.
Schmiterlöw, Henning Christian (1754-1813) Militär
1 brev till okänd 1777. NM.0021108 b.
Schneidau, Adolf Fred. (1768-1860) Kommendörkapten
Meritförteckning 1834
Intyg 1792
Tryck
Schneider, Otto Herm. Ed. Professor, Gotha
1 brev till Aulin, L.A. 1857. NM.0027195 b.
Handskrift. NM.0027194 b.
Schnell, Ivar
Excerpter m.m. rörande glsögonens historia. 1956/017.
Scholander, Fredrik Vilhelm (1816-1881) Arkitekt
1 brev till Arsenius 1860. NM.0040065 b.
2 brev till Baade 1872, 1873. NM,0061014.
1 brev till Billing, T. 1872
4 brev till Billmark, C.J. 1843-1869. Se Billmark, Carl Johan
1 brev till Fahlgren 1875, intyg 1862.
3 brev till Melda, F. 1877-1879
Inbjudan 1852, klipp
Schotte, Siri. Målarinna
Exlibris. 1951/015
Schoultz, Wilhelm
1 brev till Nyman 1860
Schröder, Erik Aug. (1796-1849) Professor
Fullmakt 1840. NM.0081513 x.
Schröder, Johan Henrik (1791-1857) Arkeolog
1 brev till Arwidsson, A.J. 1842. NM.0086370 (14)
1 brev till Broberg, J.W. 1854
Schröderheim, Elis (1747-1795) Skriftställare
1 brev till Franc 1785
Resolution angående vägarna i Bro Härad 1794. Avskrift
Erännande 1784
Schröderheim, Elis. Präst
"Sverige, mitt hem..." Tal vid festen på Skansen 24/10 1899
Schultz, Johan Abraham Peter (1747-1800) Tysk tonsättare
1 brev till Becker, Hofrat W.G. 1794. NM.0054939.
Schultz, Johan Gustaf (1839-1869) Publisist
1 brev till Broberg, C. 1863
Schultz, Nanny Constantia (1825-1911)
Resebeskrivning och Släkttavla över släkten Rotn. 1971/057.
Schultzenheim, Carl Fredrik von (1745-1808) Läkare
Biljett till Asklöw, odat
Schwan, Johan Gustaf (1802-1869) Grosshandlare
4 brev till Crusenstolpe, M.J. 1863-1865.
Schwartz, Maria Sofia f. Birath (1819-1894) Författarinna
2 brev till Carlén, Rosa 1862
Biljett, visitkort och klipp
Schweigaard, Anton Martin (1808-1870) Norsk politiker. NM.0005044 a-c.
2 bokrekvisioner 1853, 1863
Handskrivna anteckningar
Schweigaard, Christian Homan (1838-1899) Politiker
1 brev till Hazelius, A. 1863
Schwerin, Ameli von
1 brev till Nordgren 1876. NM.0047242 b.
Schwerin, Fredrik Bogislaus von (1764-1834) Präst
Diverse handlingar. NM.0025376.
Schyberg, Svante Gustaf (1796-1874) Skriftställare
3 brev till Forsberg, C.D. 1844 och u.å.
Schöldström, Birger Fredrik (1840-1910) Författare
1 brev till Flygare-Carlén, fru E. 1887
1 brev till Zéro 1879
Schönbeck, Carl Gustaf (1786-1860) Läkare
3 brev till Forsberg, C.D. 1839-1842
Schönbeck, Henrik Olof (1810-1896) Präst
2 brev till Ahnfelt, A. 1883
Klipp
Schönberg, Anders d.y. (1737-1811) Hävdatecknare
2 brev till Aurivillius, P.F. 1804, 1809. NM.0082845, NM.0086370 (15)
Schönherr, Karl Johan (1772-1848) Entomolog
2 gåvobrev å böcker 1834, 1843. NM.0022260 a-b.
Brev dat. Mariestad och Sparrsätra 1847. NM.0022240 b.
 
170Schmidt, Carl August (1840-1902) Amanuens. 1929/113
Diverse handlingar
 
171Schmidt, Carl August (1840-1902) Amanuens. 1929/113
Diverse handlingar
 
172Schönberg, Anders (1689-1759) Hovjägmästare
Brev ang. Schönbergs anteckningar
 
173Sefström, Nils Gabriel (1887-1845) Kemist, geolog
Manuskript "Inledning" NM.0022849.
Examen 1705. NM.0022804.
1 brev, odat.
Diverse räkenskaper. NM.0022850 a.
"Underrättelser om Järn-Contorets Stiftelse". NM.0022851.
Handlingar rörande "Fri Kolhandel"
Fullmakter, diplom m.m. NM.0016285, 0016286, 0022850 b.
 
174Sefström-Sjöding
Sefström, Anders Gustaf (1790-1871) Teolog
Predikan 1843.
Sefström, J.G. Komminister
Avskrifter av Thorilds "Ärligheten" och "Bref till Hertigen-Regenten"
Segelberg, Olof. Kapten
Spansk handling, stämplad i Sivilla, odat.
Sehlstedt, Elias (1808-1874) Skald
Manuskript till Samlade sånger V delen. NM.0010106.
Dikt "Sång på en Gotlands-jakt".
1 brev till Carlén, G. 1865
Klipp
Selling, Gösta (1900-1996) Riksantikvarie. 1980/086, 1981/049.
1 skissbok
2 anteckningsböcker från undersökningsresa till Runö 1923
Särtryck ur Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 1979: Runö, svenskön i Rigaviken.
Diverse fotografier
Sergell, Johan Tobias (1740-1814) Bildhuggare
2 brev till okända, 1811, 1812. NM.0018584 a, 0045591.
2 kvitton, 1787, 1801. NM.0060798 o.
Seseman, Hans Jacob (1751-1819) Skald
Dikt tillägnad Seseman och Helena Susanna Comstadt 1794
Setterberg, A.G.
1 brev till kronolänsman Lindgren, J. u.å.
Sevelin, Per Erik (1791-1851) Skådespelare
Uppgift om inkomst 1851.
Shipley, Marie f. Brown (1843-1900) Översättare, författare
Manuskript "My thirty year's war for Sweden's cause"
Sibbern, Georg Christian (1816-1901) Svensk/Norsk minister i Paris
Ordensbrev
Handling till Åkerlind, O.H. 1869.
Sibiriakoff, Alexander (1849-1933) Köpman
1 brev till friherrinnan Nordenskiöld 1879
Sidvall, Amanda (1844-1892) Målarinna
1 brev till Ohlsson, Hilda 1885
Silfverschöld, Arvid
1 brev till Lillienberg, J.G. 1761. NM.0022933.
Silfversparre, Amalia g.m. Eric Brahe
1 brev till okänd (major) 1793
Silversparre, Ulrika Eleonora Lovisin (1773-1851)
1 brev till Löjtnant Brandt, Georg 1848
Silverstolpe, August. Generalmajor
1 brev till okänd 1869
Silverstolpe, Axel Gabriel (1762-1816) Skald
1 brev till Biskop Lehnberg 1808. NM.0018482 b.
Silverstolpe, Carl Gudmund Uno (1840-?) Författare
1 brev till Schöldström 1873
Silfverstolpe, D.
Kvitto 1844. NM.0044976 c.
Silfverstolpe, David Ludvig (1793-1877) Militär
7 st. skrivelser 1842-1852
50 st. räkningar och kvittenser
Silfverstolpe, Davi Vilhelm (1798-1875) Militär
1 brev till Salomon, C.J. 1847. NM.0020143.
Silfverstolpe, Fredrik Otto (1795-1882) Ämbetsman
1 brev till biskop 1846. NM.0062903.
Silfverstolpe, Fredrik Samuel (1769-1851) Diplomat
2 brev till okänd 1790, 1800. NM.0030979 b-c.
Skrivelse 1833
Silverstolpe, Gudmund Leonard (1815-1853) Författare
1 brev till Knorring, J.H.E. von 1846. NM.0018677 a.
1 dikt
Silverstolpe, Gustaf Abraham (1772-1824) Historiker
1 brev till okänd 1820. NM.0014803.
Simonsen, Laurids Vedel (1780-1858) Dansk historiker
1 brev till Rassmussen 1843. NM.0040324 a.
Sinclair, Carl Gideon (1730-1803) Krigare
Fullmakt 1784
Sinding, Otto Ludvig (1842-1909) Norsk landskapsmålare
1 brev till Hallgren, Emil 1875
Siljeström, Per Adam (1815-1892) Politiker
1 brev till okänd 1875
Klipp
Sillén, L.C. af
1 brev till Billmark, C.J. (se Billmark)
Silvén, Jacob. Landskapsmålare
Försäljningserbjudande 1875
Sjunnesson, Sven (1926-1980) 1982/045.
Mestadels korrespondens
Sjöberg, Alfred
Ordensbrev. 1951/036
Sjöbladh, Erik Carlsson (1647-1725) Amiral
Handling 1714
Sjöborg, Nils Henrik (1767-1838) Fornforskare
År 1818 (dagbok)
En liten antiqvarisk resa 1821
Tillägg till andra upplagan för Nord. Fornlämningar
Signatur under intyg 1811
Dikt till Fredrik Dalman
Gravskrift. NM.0081731.
Förklaring över kartan, föreställande Högestad Prästgård i Skåne 1824, med tillhörande planritning av den samma. NM.0081691 a.
7 st. horoskåp. NM.0081731.
Försök till Frimurare, förklaringar. NM.0081731.
1 dikt, "En blick i andewerlden". NM.0081731.
Homeri hymn till Venus. NM.0081731.
Diplom. NM.0030561
Fullmakt. NM.0040062 a.
Sjöbring, Per (1776-1842) Orientalist
Fullmakt 1827
Sjöding, A.
1 brev till Sundén, A. 1852
 
175Sjögren-Sjöstedt
Sjögren, Johan Wilhelm. Kontraktsprost
Kallelsebrev från Svenska slöjdföreningen 1874. 1944/145.
Sjögren, Otto. Kansliråd
1 brev till Kamrer Wåhlén 1896.
Sjöholm, Nils. Kompositör
1 brev till Bensow, Oscar
Visitkort
Grevinnan på Sjösa (Carin Svensdotter)
Handling 1621
Sjöstedt, Carl Henrik. Inspektor
Kallelsebrev till medlemskap i S:t Knutsgillet i Lund 1899. 1948/163
 
176Sjösten-Spong
Sjöstéen, Ernst Fredrik. Kapten i Kungl. Göta Artilleri
Dödsattest. Alger 1862
Bouppteckning
Begravningsomkostnader, räkningar brev, m.m.
Skjöldebrand, Anders Fredrik (1757-1834) Konstnär
1 brev till Ehrenström, M. 1829
1 brev till Posse 1822. NM.0018567 b.
1 brev till okänd 1813. NM.0014803 a.
Kontrakt 1811
Skogman, Karl David (1766-1856) Författare
2 blad med anteckningar. NM.0023940 a-b.
Kallelse till sammanträde 1843
Skogman, Carl J.
1 brev till okänd 1869
Skogs Anna Olsdotter
Brev från Jerkes Margita 1901-1904, Fotokopior. 1954/006
Skogström, Anders. Fabrikör
Tryck "Versar som skola sjungas wid Fabriqeuren Anders Skogströms Jordfästning, Göteborg 1830. 1938/169.
Skröder, Gust. Ad. (1777-1837)
1 brev från okänd 1808
Testamentarisk disposition 1832
Personalia
Minnesord vid Skröders grav 1855
Skröder, J.G.
Till konstmästaren vid Sala silververk
Skytte, Carl. Överste, chef för Vendes art.rgt.
1 brev till Hägerflycht 1866
1 brev till okänd 1869
Skånberg, Alexander (1840-1912) Lektor
Gratulationskort från Amelie Jungstadt 1891. 1946/116.
Sköldebrand, C.G.
1 brev till Lindahl, P.E. 1877
Slang, L.
1 brev till okänd 1887
Sligh, O.
4 brev till Österling, Jonas 1679-1682
Smirnoff, Alexandra
1 brev till Kalmberg, Jenny 1904
Smith, Lars Olsson (1836-1913) Affärsman
Uttalande angående behovet av en tidning som behandlar brännerifrågor 1881
Smith, Carl
1 brev till E.F. Carlén 1885
Schmidt, Gurli af.
"Något om concerten d. 1. Januari 1809" (1810)
Snellman, Johan Vilhelm (1806-1881) Finsk publicist, filosof, statsman
Kontrakt 1842. NM.0044920 a.
Snoilsky, Carl Gustaf (1841-1903) Skald
1 brev till Bergman, Carl Johan 1892
1 brev till Eklund, P.B. 1892
1 brev till okänd 1877
3 dikter:Majsång på Skansen, Till Stockholm, Det gryende seklet.
Biljett till Wilms E. 1893
Dikt: Tännforsen i vinterdrägt.
Klipp
Snoilsky, Gustaf
Accept och kvitto 1689-1691
Sonden, Karl Ulrik (1802-1875) Läkare
1 brev till okänd 1854
Soop, Carl Gustaf. Friherre
Handling 1711
Sophia Albertina Prinsessa
"Allerödmjukaste" berättelse av Anders Norström. 1944/126.
Handskrift 1823. 1944/125.
Soto de Maior, Antonio (1812-1894) Portugals minister i Stockholm
2 brev till Mme Pisani 1880, 1886
2 biljetter 1882, 1887
Klipp
Socrates
Försvarstal NM.0027194 a.
Sohlman, August (1824-1874) Publicist
1 brev till Sandeberg, H. NM.0022679.
1 brev till Demontovicz, J. 1870. NM.0072255.
1 brev till Nödhjelpskommittéen i Eksjö 1856
1 brev till okänd
1 brev till Fru Langlet 1868
Klipp
Sparre, Axel. Generalmajor
Intyg 1706. NM.0054950 a.
Sparre, Bengt Erland (1774-1837) Greve
Handling 1826. NM.0081870 h.
Sparre, Carl (1723-1791) Överståthållare
1 brev till Müller 1761. NM.0017609 n.
Promemoria 1776. NM.0060798 p.
Sparre Erik Josias (1816-1886) Greve
1 brev till Wallenberg, A.O. u.å.
Klipp
Sparre, Gustaf Adolf Vive (1802-1886) Justitieminister
1 brev till Forsberg, C.D. 1841
1 brev till Hägerflycht 1872
1 brev till okänd (professor) 1862. NM.0022668 k.
2 brev till okänd (häradshövding) 1880, 1883
Klipp
Sparre, Knut Erik (1833-1884) Greve
1 brev till Åkerling u.å.
Sparre, L.
1 brev till okänd 1823. NM.0054926.
Sparre, Ottiliana (1820-1900)
1 brev till Carlén, E. Flygare 1864
Sparre, Per George (1790-1871) Sjömilitär
1 brev till okänd (boktryckare) 1848
Sparre, Sigge (1819-1897) Friherre
1 brev till Carlén, E. Flygare 1878
Sparrman, Anders (1748-1820) Naturforskare
1 dikt. NM.0022059.
Spilhammar, Johan Reinhold (1836-1922) Redaktör
1 brev till Carlén, Octavia 1877
Spong, Anders Fredrik (1775-1840) Kopparstickare
Diverse tryck, sedlar, aktiebrev
4 handlingar angående rättighet att ha egen verkstad för att trycka kopparstick 1801-1808
Förteckning över hos A.F. Spong kvarliggande planscher, kopparplåtar m.m.
Spong, Anders Magnus (1804-1878) Koppartryckare
Förteckning 1864
Taxeringsuppgift 1854
 
177Sprengtporten-Stjernstolpe
Sprengtporten, Jacob Vilhelm (1794-1875) Överståthållare
1 brev till Lindahl, P.E. 1869
1 brev till okänd 1847
Resedagbok 1820. 1959/069.
Kontrakt 1872
Sprinchorn, Carl. Hovapotekare
Ordensbrev m.m. 1951/015.
Staaff, Albert W. Kyrkoherde i Adolf Fredrik
1 brev till okänd (general) 1871
Staaf, Carl Theodor (1816-1880) Porträttmålare
1 brev till Hägerflycht, C.H. 1872
1 brev till okänd 1858. NM.0022668 h.
Staaff, Ferdinand Nathanael (1823-1887) Militär
1 brev till Ahnfelt, doktor 1880
1 brev till Fres 1869
1 brev till Hägerflycht, C.H. 1858
Stading, Evelina
2 brev till Fahlcrantz 1827, 1824. NM.0022795 c, NM.0017557 b.
Stafsén, Gustaf. Sekreterare och h.h. Frida Stafsén, f. Carlström. 1969/029
"Utgifter för Fridas utstyrsel" 1903
Tackbrev från Nordiska museets styresman Berhard Salin 1906
Stark, P.G.E. Kyrkoherde i Eksjö
Brev till Nord. Mus. angående återlämnadet av deponerade föremål till kyrkobyggnadskommitten 1889
Stavenow, Brita, f. Hartman
"Min Linneutstyrsel" 1972/085.
Stavenow, Elisabet
1 brev från Jäfert, E. 1959
Stedingk, Eugene Fredr. Oscar Ludv. von (1825-1871) Minister i Köpenhamn
1 brev till Hebbe u.å.
1 brev till Dalman, F. u.å.
1 brev till okänd odat.
Klipp
Stedingk, Ludvig Ernst von (1794-1875) Greve
1 brev till Döbeln, E.G. von 1867
Stéenhoff, Nicolaus Jah. Cervin (1805-1879) Teolog
1 brev till Norlander, Gustaf 1841
Steijern, J.J. Vult von. Hovrättsråd i Göta Hovrätt
1 brev till Malmberg, A.M. 1869
Steinmetz, A. Kyrkohrede
1 brev till Ehrenstam, frök. odat.
Stenbock, Johan Gabriel (1640-1705) Riksmarskalk
Resolution 1701
Stenfeldt, Petter
2 brev till Forssell, Olof 1706, 1708
Stenhagen, Carl Müller (1661-1749) Carl XII's Köksmästare
Handling 1698
Stenhammar, Adolf. Kyrkoherde
1 brev till Nordin, odat.
Stenhammar, Fredrika (1836-1880) Skådespelerska
1 brev till Fougelberg, frök. u.å.
visitkort
Stenhammar, Mattias (1766-1845) Präst
1 brev till Biskopinna 1820. NM.0021108 e.
2 brev till Friegel, P. (?) 1812. NM.0014802 e, NM.0030979 d.
1 brev till (löjtnant) 1823
Stenhammar, Oscar Fredrik
Pass 1860. 1939/137.
Stenhammar-Nordlander, Kerstin
Uppteckniing
Stenning, Betty
Biljett till Hebbe, Signe 1893
Stephan. Tysk generalpostdirektör
1 brev, dat. 1869. NM.0086181.
Stephens, George (1813-1895) Utgivare av runinskrifter och fornsvenska texter
3 brev till Richert, Prof. 1878-1879. NM.0056675 a-c.
1 brev till Fru Rink 1877. NM.0019959.
Uppteckningar av sagor. NM.0080413 e.
6 avbildningar av runstenar och runstav. NM.0010100 a-f.
4 blad folio med avbildningar av runstenar
1 handskrivet blad. NM.0010101.
1 ex. av Skandinaviens äldsta karta, tryck
"Helsning till Carl Ploug"
"The Ryssby church chest"
"The Rydaholm church chest"
Sterky, Dagmar f. Bosse
1 biljett till Wilms, E. 1893
Stierneld, Gustaf Nils Algernon Adilf (1791-1868) Diplomat
1 brev till okänd 1846. NM.0067183.
2 brev till okända 1853
Stiernhjelm, Georg (1590-1672) Skald
Handskrift från 1662
Stiernmark, Claes
1 brev 1721
Stiernmark, Lars (1690-1732) Häradshövding
Namnteckning
Stiernstedt, Aug. Vilh. Riksheraldiker
1 brev till Heilborn 1879. NM.0064900 a.
Stiernsvärd, Gustav Mauritz (1806-1870) Militär, Författare
7 brev till Forsberg, D. 1865-1868
1 visitkort
1 brev till Hägerflycht u.å.
1 brev till Kalmberg, A: 1869
2 brev till okända 1870
Stjerncrona, Charlotta Thomasine (1856-1938) Hovfröken hos Drottning Sofia
1 brev till fröken Kalmberg
1 biljett
Stjernstedt, Lars
1 brev till Forsberg, C.D. 1848
Stjernstedt, Leonard Wilhelm (1841-1919) Friherre
1 brev till Flygare-Carlén, E. 1868
Stjernstedt, Marika Sofia Alexandra (1875-1954) Författarinna
1 dikt "En landstrykares visa" 1899
Stjernstolpe, Johan Magnus (1777-1831) Skald
1 brev till okänd. NM.0076614.
 
178Stjernström, Edvard (1816-1877) Skådespelare, teaterchef. NM.0064902.
Brev från A:
Adlersparre, C. 1857
Ahlgrenson, F. 1870
Ahlström, W. u.å.
Alenius, J. 1874
Alm, L. u.å.
Almlöf, K. 1861 (4st.)
Almlöf, N.W. 1874
Andersen, C. 1868
Andersson, J.A. u.å.
Andersson, L. 1874
Andersson, Maria 1874
Andersson, Mathilda u.å.
Arfredsson, N. 1857
Arlberg, F. 1867-1872 (7 st.) NM.0064911.
Arnaldson, Augusta 1873-1874 (3 st.)
Arnaldson, O. 1868, 1871 (2 st.)
Atterling, C.H. 1875-1876 (4 st.)
Brev från B:
Backman, G. 1848, 1862 (2 st.)
Bauck, P. 1874
Bauck, W. 1875
Becker, Emil 1874
Behrens, C. 1877
Bellander, G. 1875, 1876 (2 st.)
Berard 1874
Bergius, Hulda, u.å.
Berg, F.N. 1876
Bergman, Ellen, 1869
Bergmander, G.E. 1877
Bergstedt, Artur, u.å.
Bergstedt, F. 1874
Bergström, H. 1875
Berndtson, F. 1873
Bjursten, Anders Herman, 1858-1862 (6 st.)
Björnson, Björnstjerne (52 st.)
Björnson, Björnstjerne 2 dikter till E.S's femtioårs dag 1866. NM.0064912 a- b.
Björnson, Björnstjerne (6 st.) NM.0064903 a-f.
Björnson, Karoline (25 st.) NM.0064904 a-d, 0064905 1-21.
Blanch, Theodor 1873
Blink, Carl 1854
Bloch, Carl 1864 (2 st.)
Blomquist, J.F. 1874
Bosin, Bernhardina 1873
Bothén, Gustaf 1876 (3 st.)
Bournonviken, August 1867-1876 (3 st.)
Broomé, Ludvig 1874 (3 st.)
Brun, H. 1875
Brun, M.V. 1876 (2 st.)
Bull, Ole 1862
Bäckström, Per Johan Edvard 1875
Börjesson, G.O. 1876
Brev från C:
Carey, Gustave 1876
Carlén, O. 1876 (2 st.)
Carlson, Carl Georg
Christensen, F. 1875
Christensen, Ingrid 1874
Cygnueu?, T. 1866
Czapek, J. 1873
Cüssel. 1875
Brev från D:
Dahlbäck, P. 1876
Dahlgren, G.E. 1874
Dahlgren, J.A. u.å. (3 st.)
Dahlman, W.F. 1872, 1874 (11 st.) NM.0064909 a-h
Damgren, C.O. 1873-1874 (2 st.)
Deland, F. 1866 (2 st.
Dietrichson, L. 1866)
Dolcke, Magda von. u.å.
Dreier, Maria 1874
Brev från E:
Edholm, Erik 1868, 1871 (2 st.)
Ehrenström, M. f. Pollet 1838-1840, samt u.å. (25 st.)
Elffors, Therese 1876
Embring, Mathilda 1854
Engberg, G. 1875 (5 st.)
Essen, Johan August von. 1863
Brev från F:
Fahlcrantz, C.J. 1876, 1877 (9 st.)
Falck, August 1874 (4 st.)
Flodman, Anders 1875 (2 st.)
Fries, A. 1875
Fröberg, C.J. 1874
Fröding, 1870 ?
Brev från G:
Granberg, Jeanette g. Stjernström 1854 (39 st.)
Granberg, Louise g. Stjernström 1954 (2 st.)
Giers ? G. 1874
Grabow, Ludwig 1873
Grandinson, Alfred 1875
Gustafsson, J.G. 1874, 1876 (7 st.)
Günther, Julius U.Å.
Brev från H:
Hallström, I. 1875
Hansen, J.H. 1875
Hedberg. 1873
Hedin. u.å.
Hegel, Fr. 1874-1875 (12 st.)
Heiberg, J.A. 1845. NM.0064907.
Hellander, Adolf 1874
Hellberg, Helene 1874, 1876 (3 st.)
Hjortberg, Carl 1874
Holmquist, Victor u.å.
Holmudd, Emilia 1874
Humble, Fredrik 1858
Husberg, H 1875
Hyltén-Cavallius G.O. 1857
Högqvist, Emilia 1842
Brev från I:
Ibsen, Henrik 1870-1876 (4 st.) plus avskrift
Brev från J:
Jacobsson, Ernst 1872
Jacobson, Esther 1875
Johanson, Fredric 1874
Johansson, J. 1874
Jolin, Johan Christopher (Jo.Jo.) 1875-1877 (11 st.)
Josephson, L. 1868, 1875 (3 st.)
Jouhlin, Charlott u.å.
Brev från K:
Kaspers redaktion 1875
Kjellberg, Fr. 1864, 1866 (3 st.)
Klemming, G.E. 1875
Krook. 1879
K... (oläsligt) 1837?
K... (oläsligt) 1876
Brev från L:
Levassor 1861
Liljeholm, Emelie 1874
Liljestrand, A.E. 1874
Lind. 1872
Lindberg, Aug. 1876 (2 st.)
Lindmark, C.O. 1873
Lundequist, O. u.å. (2 st)
Lundgren, J.F. 1857
Lundgren, O. u.å.
Lundin, Claes 1872, 1875-1876 (4 st.)
Lundquist, Ernst 1875-1877 (9 st.)
Löfgren, C.J. 1874 (2 st.)
Brev från M:
Mallander, Gustaf 1873-1874 (2 st.)
Malmgren, Gustaf 1873
Meÿer, Berhard 1875
Meyer, J.F. 1875
Molin, C.A. 1876
Mothender, C.P. 1874
Muller, H. 1873
M....(oläsligt) 1870
Brev från N:
Nelin, Ivar 1876
Nelsen. 1859-1860 (2 st.)
Nilsson, K. 1875 (2 st.)
Nilsson, N. 1874
Norrman, P.H. 1874
Novander, F. 1876
N...(oläsligt) 1872
Brev från O:
Ohlson, A. 1873
Ohlsson, Charlott 1861
Brev från P:
Palme, August 1876
Petersson, Carl Johan 1874
Peterson, Gustaf 1874
Pinello, Nils Henrik 1860, 1862-1863, 1871 (5 st.)
Pousette, Mauritz 1860, 1863-1865, 1870, 1873-1874 (14 st.)
Pulehau, Ernie 1876 (2 st.)
Brev från R:
Rohde, Constantin 1873
Rosengren, L. 1876
Rubenson, Semmy 1874-1875 (2 st.)
Rundquist, L. 1876 (2 st.)
Rylander. 1874
Brev från S:
Sandhal, N.A.B. 1874
Sandström, C.A. 1875
Scharling, Henrik 1871-1872 (2 st.)
Schebel, Ernst 1870
Schirmer. 1874
Schroeder-Devrient, W.S. 1839
Schön, Alfred 1875
Schönberg, Sophie u.å.
Schönow, C.L. 1875
Seveling (?) 1843
Skog, H.A. 1875-1877 (5 st.)
Soto Maior. 1875
Spilhammar, J. 1874
Stedingk, E. u.å.
Stenberg, E. 1862
Stendahl, G. 1876
Stiegler, Oscar 1874 (3 st.)
Srandberg, Carl August 1959-1961 (3 st.)
Straube, Bertha 1875
Ström, Theodor 1874 (2 st.)
Sätherberg, Herman 1874
Söderberg, Karl 1875
Söderman, Johan Wilhelm 1856-1857 (3 st.)
Brev från T:
Tibell, M.(?) 1874 (2 st)
Topelius, Zacharias 1874 (3 st.)
Torsslow, O. 1876
Törnquist, G. 1873
Brev från U:
Ullberg, Gustaf 1874
Brev från V, W:
Wagner, R. 1874
Wallberg, Ernst 1874
Wallin, C.A. 1875
Wallmark, E. 1874
Wallström, O.E. 1877
Wenngren, Pehr 1874
Vestermark, August 1874, 1876 (5 st.)
Wettergrund, J. 1875
Widmark, J. 1876 (4 st.)
Wiehe, R. 1861
Wiese, Camilla 1873
(Vinatz, A.?) 1876
Winroth, V.F. 1875
Wirrman, Robert 1854
Wiselgren. 1875
Brev från Z:
Zetterholm, C.J.L. 1858
Brev från Å:
Åbjörnsson, W. 1874, 1876 (4 st.)
Åhman, W. 1850, 1856, 1860, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874. (26 st.)
Åkerberg, Axel 1874
Diverse brev:
1 brev från Brun, Johannes till Falck, August 1876
En samling anonyma brev till Stjernström, E. NM.0064918
1 brev från Wallmark till överstinnan Marianne Ehrnström, f. de Pollet 1826. NM.0064924.
1 brev på franska till Mademoiselle de Pollet 1793. NM.0064924.
1 oläsligt brev 1829. NM.0064924.
4 oläsliga brev
 
179Stjernström, Edvard (1816-1877) Skådespelare, teaterchef
Engagements-, köpe och hyreskontrakt som tillhört Stjernström, E. NM.0064917
4 handskrifter av Stjernström, E, NM.0064920.
Minnesruna över Edvard Stjernström, skriven av Louise Stjernström 1881. NM.0064914.
1 handskrift av Dietrichson, L. "Vid Skandinavernes Julfest i Rom"1863. NM.0064913 a.
1 handskrift av Mellin, J. "Carl Gustaf vid Store Belt. Monolog skrifen för Stjerström" 1840. NM.0064913 b.
1 handskrift av Strandberg, C.V. "Amors Geni-Streck" Skådespel på vers. NM.0064913 c.
Diverse handlngar som tillhört Stjernström.
Skrivelse till teaterchefen Karl Johan Puke angående Kungl. Teaterns reglemente, daterat 1828, och undertecknat av 14 skådespelare och skådespelarinnor. NM.0064916.
Handlingar rörande Mindre Teaterns Pensionskassa. NM.0064919.
Tillfällighetsdikter, ledamotsdiplom m.m. NM.0064921.
Diverse handskrifter. NM.0064926.
Tryck och tidningsklipp rörande teater samt Jeanette Stjernströms död
 
180Stjernström, Edvard (1816-1877) Skådespelare, teaterchef. NM.0064927
Reseberättelser m.m. 1838
Kassabok 1850-1855
Kontroll-Bok för Recett inkomsterna vid Mindre Theatern 1846-1853
Spektakler spelåren 1849-1952
Renskrivna roller (22 st.)
Stjernström, Jeanette, f. Granberg (1825-1857)
 
181Stjernström, Edvard (1816-1877) Skådespelare, teaterchef.
h.h. Stjernström, Jeanette. f. Granberg (1825-1857)/ Stjernström, Louise. f. Granberg (1827-1907)
Stjernström, Jeanette:
1 brev från Wetterberg, C.A. 1854. NM.0064922 a.
3 brev från Bonde, Knut 1854. NM.0064923 b-d
"Från Vetenskapsakademien... "poem. NM.0064915 a.
"Att med sitt bifall tapperheten...." poem. NM.0064915 b.
Fragment av koncept till skådespel
Manuskript av Olaus Petri
Manuskript av Carl X Gustaf
Manuskript av Drottning Kristina
Diverse utkast och dikter
Stjernström, Louise:
1 brev från Björnson, Björnstjerne. NM.0064906
1 brev från Baunström, A.F. 1880. NM.0064922 c.
1 brev till protokollskreterare Arfvidson 1869. NM.0029064 a. (även från Stjernström, E.)
1 kort av villa där Louise bodde.
 
182Spong, handlingar rörande släkten. 1974/065
1. Diverse handlingar rörande familjen Spong
2. Handlingar rörande medlemmar av familjen Sifvert
3. Släktutredningar m.m. med anknytning till herrgården Södra Hofberga, Tärna sn. Västmanland
4. Hyreskontrakt för lägenhet i fastigheten nr 55 kv. Stormhatten, Stockholm. Ej undertecknat eller daterat
5. Handlingar rörande gravyrtryckaren A.M. Spongs fastighet kv. Guldfjärden st. 1, 2 (4) på Söder i Stockholm
6. Korrespondens rörande ett penninglån växlad mellan professor Jacob Åkerman och A.M. Spong. Avier om rekommenderade försändelser
7. Priskurant på diverse byggnadssnickeriarbeten. 1844.
8. Skattekvitton, skattsedlar utställda på A.M. Spong, kv. Guldfjärden st. nr 1, 2
9. Carolina Brundins sista önskningar och nota på begravningskostnader vid hennes jordfästning
10. Avskrifter ur Herdaminnen
11. Brev och handlingar rörande Carl Erik Lindgren
 
183Sjöstrand, Maria Gustafva (1802-1890)
Handlingar rörande Maria Sjöstrands sterbhus
 
184Sto-Stri
Stockenström, Gustaf Prinzell (1736-1798) Kammarråd
Utdrag, u.å.
Stolpe, Herman (1904-1996) Direktör
"Vårligt kväde" framfört 4 juni 1980 av Herman Stolpe vid SIS-sammankomst på Svindersvik. Bifogad skiss med Svindersvikmotiv
signerad Einar Forseth 1924. 1980/047
Stolt, Jonas. Skomakare
Diverse brev rörande Stolt
Storjohann, J
Prinsessan i skogen (1898) och andra berättelser. 1956/077
Strandberg, Albertina Josefina Charlotta, f. Linderoth (1830-1913) Operasångerska
1 brev till Scherdin, Jenny 1900
Strandberg, Knut Georg (1853-1931) Fondmäklare
1 brev från Flensburg, Nils 1917. 1946/141:3-4
1 brev från Ringstrand, Nils 1910
2 brev från Rydin, Herman 1909, 1917
1 brev från Strandberg, F. 1879
2 brev från Strandberg, Viktor 1895
1 brev från Wachtmeister, Hans 1918
2 st. hyllningsdikter till Jane och George Strandberg 1921, 1928
Pass 1897, 1900, 1905 samt ett kinesiskt. 1946/141:5
Strandberg, Carl Vilhelm August (1818-1877) Skald
1 brev till Demoiselle Carlén 1865
1 brev till P.O. Hyltén-Cavallius 1856
1 visitkort
2 st. handskrivna blad. NM.0026363 a-b.
1 dikt "Utvandraren" NM.0022227.
Strandberg, F.W.
Skrivelse till Juridiska föreningen 1851. NM.0022760 c.
Strandberg, Hedvig (1842-1931) Landskapsmålarinna
Tavelerbjudande
Strandberg, Olof (1816-1882) Skådespelare
1 brev till okänd 1876
Memorandum u.å.
Klipp
Stridsberg, Laura (1884-1976) Amanuens i Nordiska museet
"Små händelser i ett stort bibliotek" 1966/022
Strindlund, Nils (1792-1872) Riksdagsledamot
1 brev till magister von Döbeln 1850
Klipp
Strinnholm, Anders Magnus (1786-1862) Hävdatecknare
18 st. brev till hans hustru Anna Sofia 1860-tal. NM.0018565 a.
1 brev till döttrarna
1 fragment
1 brev till Bergstedt, Fr, 1858
1 kvitto
1 dikt tillägnad A.M. Strinnholm från Anna Sofia 1850
5 blad med anteckningar. NM.0018556 c.
Autograf. NM.0018877.
3 st diplom. NM.0010181, NM.0017612, NM.0058366.
 
185Stru-Stö
Struensee, Adam (1708-1791) Tysk kyrkoman
Diverse handlingar. NM.0054944 a-d.
Struensee, Carl August (1735-1804) Tysk-Dansk ämbetsman
Diverse handlingar. NM.0054925 a-d.
Struensee, Christian Gottfried (1717-1784) Generalsuperintendent
Handskrift 1789. NM.0054935.
Strussenfelt, G. von
1 brev till okänd 1892.
Strussenfeldt, Ulrika Sofia von (1801-1873) Författarinna
1 brev till Carlén, Rosa 1865
1 brev från Eichhorn. C. 1862
1 brev till Feilitzen, 1866. NM.0021111 d.
Brevfragment 1866
Ström, K.R. Konungens adjutant
1 brev till "häradshövding" 1876
Strömbeck, Karl Auguste (1855-1886) Tidningsman
Kvitto 1883
Strömberg, Adam Teodor (1820-1889) Biskop
1 brevkort till Lagerström, Emilie 1884
Strömberg, J.P.
"Ödmjuk supplik" 1938/169.
Strömfelt. Otto Reinhold (1679-1746) Friherre
Ämbetshandling 1726
Strömer, Hjalmar (1849-1886) Astronom
1 visitkort
Klipp
Strömstierna, Olof (1664-1730) Amiral
Sköldebrev (fotografier)
Stuart, Carl Magnus (1650-1705) Fortifikationsofficer
Handskrift 1687.
Stuart, Fr. C.
Tillkännagivande om sonens födelse 1839
Stubelius, Torsten (1883-1963) Arkitekt
"Konstnärerna och Stockholms skärgård", minnesanteckningar. 1959/067.
Studach, Jakob Laurentz (1796-1873) Katolsk biskop
1 brev till Almlöf, mlle. 1872. NM.0022298.
Sturtzenbecker, Mårten (1760-1836) Militär
Kassabok 1805-1836. NM.0025810.
Sturtzenbecker, Oskar Patrik (1811-1869) Skald
1 brev till Carlén, N. 1854. NM.0037279 a.
1 brev till Kalmberg, Jenny 1866
En inbjudan till fröken Crusenstolpe 1843
1 porträtt
"Vid det förflutna årets graf" Dikt. NM.0010108.
Sturtzenbecker, Vilhelm Teodor Patrik (1841-1910) Lektor
Kvitto 1874
Styrell, Carl (1766-1827) Poet
1 brev till Aurivillius, P.F. 1824. NM.0086370 (16)
Stål, Carl (1833-1878) Zoolog
1 brev till "Bästa pappa" 1859. NM.0022499 a.
Fullmakter, diplom, m.m.
Stål, C.A.
Dikt vid Ståls grav 1857. 1957/098.
Stål, Samuel (1752-1828) Ämbetsman
1 brev till hustrun 1790. NM.0022494.
Anmälan till mantals och skattskrifning 1823. NM.0022497.
2 kvittenser undertecknade av Carl XIII 1803 och 1804. Underdån. redogörelse. godkänd av Carl. NM.0022495.
Biografiska anteckningar rörande Samuel Stål. NM.0022498.
Stålberg, Wilhelmina (1803-1872) Författarinna
1 brev till Bonnier 1864. NM.0010109.
1 brev till Carlén 1864
1 brev till Carlén, Octavia 1864
1 brev till "Laura" 1870.
29 st. dikter. NM.0018860 a-ö, NM.0086371. (se förteckning i facikel)
2 st. dikter
Ståhlfort, Gustav
1 brev till okänd 1778.
Stäck, Josef Magnus (1812-1868) Målare
1 brev till Billmark, Carl Johan 1849. (se Billmark)
2 brev till Fahlcrantz 1844, 1846. NM.0017557 f. NM.0022794 e.
2 brev till Fahlgren, August 1861 och odat.
1 brev till Roberg, Emil 1851. NM.0022423 b.
Stöök, Niclas. Klockgjutare
Likvidationsräkning angående arv 1717.
 
186Suck, Handelshuset i Stockholm
1 brev från Graan, Lorentz 1733. 1935/170
4 st brev 1685, 1709, 1731
Brevbok 1677-1682
Handlingar 1669-1756
Räkenskaper m.m. 1677-1738
Räkenskaper 1720-1761
 
187Sundberg-Svebilius
Sundberg, Anton Niklas (1818-1900) Ärkebiskop
8 st brev till Claeson, N. 1898-1899
1 brev till Wilms, Herman 1887
2 brev till Spens, F. 1873, 1880
1 brev till Södermark, P. 1873. NM.0018636 a.
Sundberg, Axel
1 brev till Wettergrund, J. 1875
Sundberg, Carl Gustaf (1817-1898) Skådespelare
Roll ur Richard Sheridan. NM.0084071.
Sundbäck, Alexander. Kungl. protokollsekreterare
Handling angående testamentarisk gåva 10/12-1808 och 4/4-1809
Sundelin, N.J.
2 brev till okänd 1851
Sundell, E.M.
1 brev till Woxna bruksägare 1857
Sundevall, Karl Jakob (1801-1874) Zoolog
2 brev till Lilljeborg, V. 1872, 1874. NM.0021078 a-b.
1 brev till Mevew, W. 1844. NM.0022243 b.
1 kvitto 1862. NM.0075075.
Sundin, Johan Petter. Sadelmakare
En samling brev (40 st), handlingar rörande arvsskiften (5 st), debet-sedlar (34 st), räkningar (2 st) och kvitto.
Handlingarna funna under ombyggnadsarbeten i fastigheten Engelbrektsgatan 2 i Stockholm. 1971/037.
Sundqvist, Martin. Metallgjutare, ingenjör
Betyg, handlingar rörande patent nr 47935 på avtappningskran, brev rörande anställning vid Hagfors bruk. 1977/086.
Sunst, E.
Tryckt frågelista till "Husfliden i Norge".
Suneson, A.S.
Manuskript rörande ett besök i Skandinavisk-etnografiska samlingen på 1870-talet. EU 23390.
Suzor, J.P. de
1 brev till Ehrenström, Marianne 1845
Svalin, V. Ingenjör
1 brev från Sergel, O.O. snickare 1898. 1948/005.
Svanberg, Adolf Ferdinand (1806-1857) Fysiker
Anteckning över Poggendorffs inversor. NM.0022212.
Utdrag ur fakultetsprotokoll 1826. NM.0022214.
Svanberg, Jöns (1771-1851) Astronom, matematiker
1 brev till Liljeblad, Samuel 1800. NM.0022644 a.
1 brev till Svanberg, Adolf 1848. NM.0022210 b.
5 brev till Svanberg, Lars 1832, 1836. NM.0021947 a-d, NM.0025566 b.
J. Svanberg katalog över hans bibliotek. NM.0057055.
Protokoll, diplom m.m. Inbundna. NM.0021948.
Svanberg, Lars Fredrik (1805-1878) Kemist
1 brev till Dahm, O.E. 1853. NM.0039340 b.
2 brev till Erdmann, Axel 1853, 1858.
1 brev från Erdmann, Axel 1858
1 brev till Staaf 1847
Diplom 1841. NM.0022665.
1 brev rörande schackdrag. NM.0022213.
Swartz, Johan Gustaf (1819-1885)
1 brev till "professor" 1847.
Swartz, Olof (1760-1818) Naturforskare
13 brev till Liljeblad, Samuel 1796-1815. NM.0025364.
1 brev till "professor" 1807. NM.0086370 (17)
2 st Ledamotsdiplom
Svebilius, Olaus (1624-1700) Ärkebiskop
1 fragment. NM.0014801 g.
 
188Svedberg-Svedelius
Svedberg, Jesper (1653-1735) Biskop
Kvitto 1693
Svedbom, Per Erik (1811-1857) Skolman
1 brev till Dahm, O.E.L. 1849. NM.0039339.
1 brev till Forsberg, C.D. 1856
1 brevtill fru Meves 1854. NM.0075075.
Svedelius, Vilhelm Erik (1816-1889) Historiker
1 brev till Carlén, N. 1889. NM.0061180.
1 brev till Richert, 1863. NM.0056673 b.
1 brev till Wennberg, H. 1884
Utkast till mennestal över Carl XV. NM.0042413.
Diplom. NM.0059391.
Manuskript till representationsreformens historia. NM.0062997.
Klipp
 
189Svedenborg-Söhlenthal
Svedenborg, Emanuel (1688-1772) Naturforskare m.m.
Anteckningar rörande Svedenborgs porträtt (NM.0083761), samt om Fribyggare sällskapet
Anteckningar rörande Svedenborgs teologiska skrifter
Kopia av brev från Svedenborg till Konungen, fragment
Kopia av brev till (Wälborne Her Cantzlieråd) 1745
Diverse tryck rörande Svedenborg
Swederus, George (1796-1888) Skriftställare
1 brev till okänd 1869. NM.0075075.
Swederus, Magnus (1748-1836) Fältpräst
1 brev till Aurivillius, P.F. 1789. NM.0086370 (18)
Swedmark, Gertrud. Norstedt & söner
18 brev från Lagergren 1924-1929. 1960/110.
Svensson, Adolph Johann
1 brev till hustrun 1729
Sylvan, Otto Ch. Major, författare
1 brev till "överstelöjtnant" 1865
Sylvander, Josua (1769-1833) President i Svea hofrätt
Förmyndarbrev för Fredrica Aurora Sophia Kalmberg, 1832.
Säfström, Ture August (1813-1888) Lustspelsförfattare
1 brev till Scharp, J. 1886
1 dikt "Lazaronen"
1 dikt "Utmätningen"
"En spelmans memoirer" av Säfström
Sällström, Peter Mikael (1802-1839) Operasångare
1 dikt. NM.0084728.
Sätherberg, Herman (1812-1897) Läkare, skald
1 brev till Hebbe, Wendela 1893
1 dikt "Till Wendela på dess födelsedag 1884"
1 brev till Hebbe, Signe, odat
1 brev till Kullberg, mag.
1 dikt "Fågeln, blomman och källan"
1 dikt "Skön är rosen....."
Sång vid avtäckandet av Cronhamns vård 1886
överlåtelse av förlagsrätt 1841
Biljett till Wilms 1894
Visitkort med handskrift
3 visitkort
Fragment
Säve, Carl Fredrik (1812-1876) Språkforskare
1 brev till Andberg, E.A. 1875. NM.0022721.
1 brev till Dahm, O. E. 1862. NM.0039341 c.
2 brev till Hagberg, T. 1875. NM.0074845 a-b.
2 brev till Hazelius, A. 1876
1 brev till Svanberg. L. 1866. NM.0022668 p.
Teckning av runsten, Småland. NM.0010103.
Teckning av runskrift, Gotland. NM.0021243.
Biljett till Herlitz, Karl
Säve, Johan Adolf (1800-1873) Präst
1 brev till okänd 1867
Säve, Per Magnus Arvid (1811-1887) Fornforskare
1 brev till Bergström, Rich. 1875. NM.0081665.
1 brev till Carlén, J.G. 1847
Avskrift av brev till Molér, W. 1885
1 brev till Richert, M.B. 1877. NM.0056675 a.
Dikt "En Gotlands Fornsal" 1874. NM.0018486.
Illustrerad dikt "Storm och böljor tystna ren......."
Klipp
Södergren, Johan August (1813-1891) Justitie råd
1 brev till okänd 1866
P.M. odat
Söderlund, J.C.
1 brev till Cronstrand, B. 1858. NM.0017404 b.
Söderlund, Roland
"Ett Eugeniahemsbarns berättelse om vardagslivet på Eugeniahemmet"
Söderman, Johan August (1832-1876) Tonsättare
1 brev till Hirsch, Abraham, u.å.
Söderman, Sven (1866-1930) Kritiker
Sida med dedikation från Nansen, Peter. 1944/153.
Södermark, Johan Per (1822-1889) Målare
1 brev till "Moster Louise" 1881
1 brev från Ericson, N. u.å. NM.0018636 c.
5 blad med kartritningsprover, uppvisade vid examen 1843
Anbud om tavla 1861
Södermark, Olof Johan (1790-1848) Målare
1 brev till Södermark, P. 1848. NM.0018578 c.
1 brev till systern Ulla 1847
Anteckning angående Södermarks guldmedalj för tapperhet, avskrift ur anteckningar från 1817
Södermark, P.A.
1 brev till "major" 1886. NM.0056587.
Söderstrand, Maria
1 brev till okänd 1805 (låg i lönnlådan i kistan med nr. NM.0085310)
Söderström, Gerda (1857-?)
Berättelse från ungdomen
Söhlenthal, Georg Wilhelm von
2 brev. NM.0064896 a-b.
 
190Sundblad, Georg
Anteckningar om jordbrukslära m.m. förda av G.S. vid föreläsningar av baron Lars Vilhelm Åkerhielm (1838-1905). 1979/080.
 
191Taglioni-Thörne
Taglioni, Marie (1804-1884) Ballerina
1 brev till Hebbe 1867
Klipp
Tallberg, Axel (1860-1928) Gravör
1 brevkort till Hagdahl 1889
Tamm, Claes Gustaf (1838-1925) Överståthållare
1 brev till Hallgren, Emil 1877
1 brev till Wennberg, H. 1891
Klipp
Tamm, P.A.
1 brev till "räntmästare" 1802. NM.0022663 (193).
Tammelin, Filip otto Valdemar (1839-1915) Ämbetsman
1 brev från Lagercrantz, Jac. 1889
1 brev till Schöldström 1886
Dikt "Hell Sverige"
Dikt "Källan"
3 visitkort
Tannström, Nils Mårten af (1777-1842) Kanslersekreterare
5 brev till Grubbe, S, 1826-1828. NM.0022881 a-e.
Taube, L.G.
Intyg 1821
Tauvon, Israel (1796-1877) Chef för Kungliga Generaltullstyrelsen
1 brev till Forsberg, C.D. 1862
Tauson, Johan Magnus (1788-1868) Militär
1 brev från Biolley-Pirons, A. 1814. NM.0079804 d.
3 brev från Cardell, C. 1818-1819. NM.0079804 a-c.
4 brev till föräldrarna 1813-1821. NM.0079803 a-d.
1 brev från Queckfeldt, H. 1865. NM.0079804 f.
Brev och intyg från Way, J. 1862, 1866. NM.0079804 e. NM.0079804 g.
Ritning till sköldemärke 1823. NM.0079802 g.
Invitationskort 1815. NM.0079805.
6 intyg och fullmakter 1808-1823. NM.0079802 a-f.
Tegner, Esaias (1782-1846) Skald, biskop
1 brev till "Baron, Statsråd" m.m. 1839. NM.0053946.
1 brev till Lind af Hageby,major 1842. NM.0067571.
1 brev till okänd 1834. NM.0084477.
1 brev till British and foreign bible society 1836. NM.0018572.
1 brev till Elfving, Carolina 1840 (orginalet saknas, därför endast kopia)
1 biljett till Åstrand, Pella 1830.
1 dikt till Elfving, Carolina 1842
1 biljett till "fru Hebbe" endast kuvert (se anteckning)
Inbjudan till Tegnérs dotters bröllop 1844. NM.0057071.
Tillkännagivande av Tegnérs död 1846
Visitkort och autografer
Fullmakt 1827. NM.0081513 z.
Skrivelse till Lindsten, P. 1845
Tal i kungliga Carolinska Academien 1827
Klipp
Dikter:
Skål, och för Byström 1829
Sång till solen
Till en Far.....
Öfver hafvets vilda bölja.......
Till min bror på hans bröllopsdag etc. avskrift av några dikter
Då föll för hvad menskan heligt äger...... 1832. NM.0023334.
Telning, J.
3 brev till Österling, Jonas 1681-1682
Tengström, Jakob (1755-1832) Ärkebiskop
1 brev till Frigel, P. 1802. NM.0014802 d.
Teresa, Kejsarinna av Brasilien
Autograf
Tersmeden, Fredrik (1752-1819) Ämbetsman
Handling 1814. NM.0081870.
Tersmeden, Fredrik August (1805-1888) Kapten
1 brev till Paban, L. 1842
Tersmeden, Jakob Nils (1795-1867) Kammarherre
Almanacka för 1863 med dagboksanteckningar
Tersmeden, Wilhelm Fredrik (1802-1870) Friherre
1 brev till Forsberg, C.D. 1851
Tessin, Carl Gustaf (1695-1770) Statsman
1 brev från Rumpf, M.C. 1748
Handskrift rörande hantverk i Paris (samt kopia av dito)
Kontrakt 1749
Plansch med anteckning av T. 1944/124.
"Carl Gustaf Tessins konståskådning" (fotostatkopior av artiklar från Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning) 1963/071.
Tessin, Nicodemus d.y. (1654-1728) Arkitekt
Resolution rörande trädgårdsarbetare vid Drottningholms slott 1720
Intyg 1714. NM.0018559.
Avskrift: Observationer. Tessinska samlingen 64
Thedenius, Knut Fredrik (1814-1894) Botanist
2 brev till Meves, F.W. 1878, 1882. NM.0075075.
Thelning, Carl. Medicinalråd
1 brev till Forsberg, C.D. odat
4 brev till okända 1840-1848
Themptander, Oscar Robert (1844-1897) Politiker
1 brev till "Professor" 1885
Biljett till Kalmberg, Jenny
Klipp
Themptander, Sven (1779-1848) Professor
Testamentstillägg 1812
Theorell, Sven Lorens (1784-1861) Justitieombudsman
2 brev till Westée, F.W. 1847 och u.å. NM.0076615 a-b.
Thernberg, Johan
1 brev till Forsell, Oluf 1708
Thersner, Thora Ulrika (1818-1867) Grafiker, tecknare
1 brev till Carlén, O. 1866
Thestrup, G. Överste
1 brev till Forsberg, C.D. 1850
Thienemann, Ludwig Friedrich August (1793-1858) Tysk fysiker
1 brev till Meves, W. NM.0022244 i.
1 brev till T. 1835. NM.0054945.
Thiers, A.
Skrivelse till Crusenstolpe 1860
Tholander, Carl August (1828-1910) Målare
1 brev till Kallenberg, fröken 1879
Diverse namnteckninga på kartong
Diverse namnteckningar på ryskt tidningspapper
Devis 1898
Thollander, August
"Minne af Julii Dagarne 1831" fotostatkopia. 1964/060
Thollander, Jenny f. Leijonmark
Handlingar rörande "Drottning Sopihas Förening" 1953/091.
Thomaeus, Göran Jacob (1786-1845) Präst
1 brev till Forsberg, C.D. 1821
Thomander, Johan Henrik (1798-1865) Biskop
1 brev till Ahnfelt, P.G. 1843
1 brev till Hebbe, Wendela 1843
1 brev till okänd u.å.
Klipp
Handling rörande minnesvård över Atterbom
Thomas, Ambroise
1 brev till Hebbe, S. odat
1 brev till okänd (möjligen till Hebbe) 1873
1 visitkort med påskrift
Thomasson, Per (1818-1883) Författare
1 brev till Bengtsson, Jöns 1844
1 skalde-brev till Bengtsson, Jöns 1841
1 brev till Carlén 1862
1 brev till okänd 1859
2 biljetter
Thomée, Gustaf Henrik (1763-1823) Författare. MN,0023056.
Dikter:
Blommorna
Elegie
Enslingen
Hellas ode
Korsriddaren
Manfred och Amanda
Min högsta önskan
Pilgrimen från Norden
Reminiscenser af sommaren 1822
Skaldens konst
Alkibiades på Sunion
Sorgespel:
Ingjald Illråda
Räkenskaper
Thorild, Tomas (1757-1808) Skald
1 brev till Sparrsköld, N.L. odat. NM.0018556 a.
Handskrift "Allmänna Förståndets Frihet" NM.0071893
Thorlin, Sonja. 1975/100.
Föredrag om Brännebyn i Jäders sn, Sö.
Uppsatser om Bränne sätesgård och om frälsegården Bränne
Thorman, H.E. Prost
4 almanackor med anteckningar av T. 1856-1863. 1948/103.
Thornander.
1 brev till Cronstrand, B. 1852. NM.0017406 a.
Thorsander, Johan (1777-1851) Domprost
Latinsk handskrift
Thulstrup, Carl Ludvig Henning (1836-1902) Militär, tecknare
2 brev till Forsberg, C.D. 1861, 1864
1 brev till okänd 1863
1 brev från Forsberg, C.D. 1861
Thulstrup, Carl Magnus (1805-1881) Statsråd
1 brev till Hägerflycht, C.H. u.å.
Thunberg, Carl Petter (1743-1828) Botanist
3 brev till Palmstedt, C. 1816-1817. NM.0022504 a-c.
1 brev till Ståhl 1818. NM.0022504 d.
1 brev till Wahlenberg 1812. NM.0014804 b.
3 brev till okända 1811-1812. NM.0039099 a-c.
Thulen, Johan Henrik
Jordebok och rusttjänstlängd 1728. 1938/009 (2)
Thureson, Sven Ribbing
En skrivelse u.å.
Thuréus, Sven Tandläkare
Patientkort. 1977/123. (se även 1980/079)
Thyselius, Per (1769-1838) Teolog
Kvitto 1808
Thörne, Sven Alfred (1850-1916) Konstnär
Tavelerbjudande
 
192Thorell, Daniel Kapten vid Hälsinge regemente
Brev från:
3 st. Bergman, J.G. 1818-1819
4 st. Blombergsson, C.G. 1832-1833
1 st. Borgenstjerna, C. 1815
2 st. Binck, J.H. 1834, 1837
1 st. Brahe, Magnus 1833
1 st. Carlson, Gustaf Theodor 1829
1 st. Dalström, 1832
4 st. Egelii, W.O. 1834-1837
4 st. Flygt, E. Alb. 1833-1835
2 st. Garberg, A. 1834-1835
2 st. Golmodin, J.G. 1837
2 st. Grip 1832, 1838
15 st. Gripenberg, C.J. 1831-1837
1 st. Nannersten, Eric 1837
1 st. Olofsson, Eric 1833
3 st. Post, Adolf von 1832-1835
3 st. Palm 1829-1833
1 st. Rehausen, G. von 1836
1 st. Rettig. P.C. 1835
1 st. Rolander, M.L. (oläsligt datum)
7 st. Schöning, J.C. 1834-1836
1 st. Sillén, N.G. af 1836
6 st. Ström, C.A. 1833-1837
4 st. Thorell, And. 1813-1834
2 st. Thorell, A.E. 1813-1819
1 st. Thorell, Joh. 1814
1 st. Thorell, Ulric odat.
1 st. Unander, Joh. E. 1822
1 st. Wiberg, Johanna Fredrika 1836 (notifikation)
1 st. Åkerhjelm, L. 1837
1 st. Åkerman, 1818
5 st. Åström, 1829-1840
Diverse brev
Räkenskaper 1816-1835
 
193Tibell-Törnwall
Tibell, Gustaf Wilhelm af (1772-1832) Friherre, militär
15 st brev till Lefrén, J.P. 1804-1811. NM.0034649 a-o.
1 brev till Tibell, N. 1828. NM.0034971.
Tidbeck, A.F.
Inskriptioner, visor m.m. fotostatkopior. 1979/071.
Tidemand, Adolf (1814-1876) Norsk målare
Biljett till Norgren u.å. NM.0047246 a.
Tigerhielm, E
1 brev till "major" 1862
Tigerschöld, Hugo (1860-1938)
1 brev till Nycander 1895
Tingstadius, Johan Adam (1748-1827) Biskop
1 brev till Hagberg, K.P. 1822. NM.0025375 d.
Skrivelse till fil. decanus i Upsala län 1824. NM.0022663 (198)
Toll, Gustaf (1831-1912) Militär
1 brev till Forsberg, C.D. 1857
Toll, Johan Christopher (1743-1817) Greve, statsman
2 st brev till okända 1804, 1816. NM.0018567 a.
Skrivelser 1791, 1812
Anteckningar rörande Tolls sista stund
Topelius, Zacharias (1818-1898) Skald
2 st brev till Alexandra1880, 1883
1 brev från Alexandra u.å.
Dikter:
Novemberqväll. NM.0010110.
Naturen och skalderna
Älskade blå öga
Klipp
Kuvert med påskrift
Torén, Carl Axel (1813-1904) Teolog
2 st brev till okända 1872, 1877
Tornberg, C.J. (1807-1877) Orientalist
Handskrift på latin och arabiska?. NM.0025837.
Tornérhjelm, Rudolf Victor (1814-1885) Riksdagsman
1 brev till okänd 1869
Torslow, Olof Ulrik (1801-1881) Skådespelare
Upprop till hedersgåva 1876
Två förslag till rollfördelning
Två kallelser till repetition
Brev till okänd 1870
Klipp
Torslow, Sara Fredrika f. Strömstedt (1795-1853) Skådespelarinna
1 brev till barnen
Tottie, Charles (1781-1870) Generalkonsul i London
2 brev till karantänskommissionen 1831-1832. NM.0081870 i. NM.0086370 (19)
Tranér, Johan Vindician (1770-1835) Översättare
Översättning av arabisk dikt. NM.0021109 a.
Handskrift "Det furstliga bilägret"
Trebelli, Zelia (1838-1892) Utmärkt sångerska och skådespelerska
1 brev till Hebbe, S. odat.
1 brev till Sachs, R. odat.
Visitkort
Treffenberg, Adolf Otto (1794-1880) Militär
1 brev till"generalfälttygmästare" 1873
Treffenberg, Nils Curry Engelbrekt (1825-1897) Politiker
1 brev till Stjernsvärd 1867
Fragment med namnteckning
Visitkort
1 brev till okänd 1875
Passerkort från sågverksstrejken i Sundsvall 1879
Namnteckning på brevfragment
Troil, Samuel Verner von (1833-1900) Friherre
1 brev till Bukowski 1899
Troil, Uno von (1746-1803) Ärkebiskop
1 brev till okänd u.å.
Troili, Samuel (1706-1764) Bergmästare
Brev från:
Alstrin, Fred. 1750
Berghman, P.G. 1741
Brandberg, E. 4 st 1734-1739
Brandberg, H. 1733
Brandell, Märtha 1748
Brander, Zacharias & Comp. 3 st 1724-1729
Colling, L. 1728
De La Gardie, M. 1738
Ericsson, Eric 1749
Funck, Justas 1741
Hiärne, Erland Fred. 2 st 1743
Leijell, P. 1748
Lyon, George 2 st 1738
Porath, N. 1738
Salenius, P. 1739
Sandel, Sam 1758
Scalin, O. 1735
Svab, Anders 9 st 1723-1730
Tilias, Daniel 1746
Walthersson u.å.
(Okänd u.å.)
"Transsumpt af hr Forsbergs bref af 3 juni 1745"
"statssekreterare" 1732
Handlingar rörande grufarbeten sign. Anders Svab (4 st)
Extrakt ur kyrkorådets protokoller
Troili, Uno Gustaf (1815-1875) Porträttmålare
1 brev till Dalman, W.F.
Trolle, Henrik af (1829-1886) Romanförfattare
1 brev till Ehrenstam, Caroline 1852
1 brev till systern 1852
Klipp
Trädgårdh. Borgmästare
2 brev till Forsberg, C.D. 1854, 1862
Tullberg, Hampus Kristofer (1796-1876) Filolog
1 brev till Fürst, C. 1840. NM.0017602.
Intyg rörande testament 1828
Tune, Carl
1 brev till Forsberg, C.D. 1845
Tunelius, C.J.
1 brev till Prostinnan 1859
Turi, Johannes Olofsson (1854-1936)
Bankoutskottets ulåtande nr 30, 1921, angående understöd åt samen J.O. Turi. 1949/015.
Tybeck, Johan (1752-1831) Swedenborgsk teolog
1 brev till okänd 1816
Tönsen, Moritz. Professor
Biljett 1 maj 1847. NM.0054934.
Törner, I.P. Överste
Förordnande att vara andre direktör vid Kungl. Teatern. Undertecknat Carl Johan 1818
Törner, J. (1712-1790) Prost i Skeda
Curriculum vitae. Avskrift 1932. 1949/015.
Törneros, Adolf (1794-1834) Filolog
1 brev till Dillner, J. 1833
Törngren, Fredrik och Johan August. 1966/002
Gratulationsbrev 1861 (1), 1880 (2), odat (1)
Respass 1907 (1), 1913 (1)
Törnwall, J.Fr. Ledare av musikaliska akademien
1 brev till De MAré, Baltzar 1882
Törnå, Oscar (1842-1894) Landskapsmålare
1 brev till Hallgren 1874
1 brev till okänd 1874
Klipp
 
194Uddman-Uttermark
Uddman, Carl Johan (1821-1878) Operasångare
1 brev till okänd. 1944/153.
Uggla, A.A.
1 brev till okänd 1872
Uggla, Beata Greta
1 brev till okänd 1767
Ugglas, Karl Fredrik Ludvig von (1814-1880) Politiker
1 brev till Svanberg, L.Fr. 1852. NM.0022668 b.
1 brev till "major" 1867
Ugglas, Gustaf af (1820-1895) Riksdagsman
1 brev till Wennberg, Hilda 1879
Klipp
Ugglas, Samuel af (1750-1812) Ämbetsman
5 brev till Gustav IV Adolf 1799-1805. NM.0060798 q.
Uhland, Johann Ludwig (1787-1862) Tysk skald
1 brev till Liebrecht, F. 1861. NM.0064720.
1 visitkort
Uhlich, Leberecht (1799-1872) Tysk präst
1 brev till Engelke, Buchhalter 1854. NM.0022244 d.
Ulfsax, Agneta
Rusttjänstlängd 1741, 1743. 1938/002 (17-18)
Ulfsparre, Carl Fredrich. Militär
Kvitterad räkning å domkyrkans utgifter i samband med U:s begravning. Uppsala 1797
Ulfsparre af Broxvik, George (1790-1866) Ämbetsman
1 brev till Crusenstolpe, S. 1865
Ulfsparre, Sigge Bogislaus (1828-1892) Skulptör
1 brev till okänd 1860
"Några tankar vid underrättelsen om raserandet af en af våra äldre kyrkor" tryckt med skrivna tillägg.
Ullberg, Jonas (1767-1844) Borgmästare
Handskrift 1827. NM.0014799.
Ullrich, Axel Sigfrid (1826-1889) Gymnast
2 brev till okända 1882, u.å.
Unaeus, J. Herman. Präst
1 brev till "häradshövding" 1879
Uppmark, Eva
Avskrift av handskriven bok "Hammar 1814-1914" Boken gjordes av Eva till gården Hammars 100-årsdag. 2001/001
Uppmark, Gustaf Henrik Vilhelm (1844-1900) Museiman
Uppläst tal av Uppmark vid Hazeliusföreläsning
Byggmästaämbetets välkomst, handskrift
Handskrift om Nordiska museet
Meritförteckning
Vid U:s död, Kondoleanser m.m.
Tackskrift till Kalmberg, Jenny 1899
2 fotografier
Uppström, Anders U. (1806-1865) Språkforskare. NM.0024900 a-f, NM.0024901 a-f
Brev från:
Atterbom 1849
Beskow, B. von 1850
Fries, Elias 1859
Geijer, Erik Gustaf (se Geijer)
Knös, A.E. 1856
Manderström, L. 1854
Rafn, C.C. 1858
Reuterdal 1854
Rydquist 1854
Schröder, J.H. 1857
Sohlman, A. 1852
Wingård, C.F. af 1851
Ursin, G.F.
1 brev till Fahlcrantz, C.J. 1829. NM.0022800 c.
Ursin, Theodor Christoph. Dansk professor
1 brev till okänd 1769
Ussing, Johan Louis (1820-1905) Filolog
1 brev till Stephens 1865. NM.0019957.
Uttermark, Daniel Bengtsson (1617-1683) Ståthållare
1 handling
 
195Uppmark, Lars Gustaf Mauritz (1811-1880) Revisor
Två kopior av U:s "Några minnen från ett mycket hvardagligt, men nära fulländadt lefnadslopp" 1970/079.
 
196Wallenberg, Berit
Almanackan
Handskrivna & tryckta gamla runstavar & dyl.
Klipp om almanackan
 
197AWallenberg, Berit
Anteckningar rörande almanackan, runstaven och kalendern
 
197BWallenberg, Jacob (1746-1778) Präst
Predikningar 1770-1778. NM.0031991.
(se även Fataburen 1961)
 
198Wallman, Johan Haqvin (1792-1853) Arkeolog, botaniker
Anteckningar rörande Småland, Kalmar län. NM.0047100 a-b.
Anteckningar rörande Östergötland. NM.0047102.
 
199Wallman, Johan Haqvin (1792-1853) Arkeolog, botaniker
Anteckningar rörande Öland. NM.0047101 a-c.
Resa Öland och Gotland 1833. Wallman, Joh. och Moberg, Sven. NM. 0047103.
 
200Wallman, Johan Haqvin (1792-1853) Arkeolog, botaniker
Anteckningar rörande Gotland: avbildningar av gravstenar i Maria kyrka och på landsbygden, glasmålningar i Träkumla, lista med de gotländska kyrkornas byggnadsår m.m.
Folksägner. NM.0047104.
 
201Wallman, Johan Haqvin (1792-1853) Arkeolog, botaniker
Strödda anteckningar rörande fornsvenska minnesmärken
Strödda utkast till ett arbete om fornsvenska minnesmärken
Strödda anteckningar och utkast till ett arbete om Oden och Buddha
 
202Wallman, Johan Haqvin (1792-1853) Arkeolog, botaniker
Teckningar (förhistoria
Strödda anteckningar
Strödda anteckningar om runskrift och munkstil
Anteckningar rörande hällristningar
Utkast till ett arbete om Nordens gamla geografi
Anteckningar rörande Östersjöns skärgård
"Om svenska fylkesstaterna och deras förening under monarki"
Anteckningar om ordens kvantitet
Vitterhets- historie- antikvitetsak. Skrivelser rörande Wallman 1828, 1833
Strödda ofullständiga anteckningar i olika ämnen
Diverse
 
203Wallman, Johan Haqvin (1792-1853) Arkeolog, botaniker
Tal m.m. i Sällskapet för forntida minnen i Linköping
Åtskilliga historiska handlingar
Manuskript på pergament
Kristoffers landslag
Burei, J. "Tankar om språkens uppkomst och skrifart" avskrift
Lefrén, J.P. anteckningar om forntidens befästningssätt
Strödda anteckningar (ej av Wallmans hand)
 
204Wallman, Johan Haqvin (1792-1853) Arkeolog, botaniker
Brev till:
Adlerbeth, J. 3 st 1832, 1836 samt u.å.
Brodern, 1817
Janzon (avskrift gjord av W. själv) u.å.
Okänd u.å. NM.0062539.
Brev från:
Adlerbeth, J. 6 st + 1 P.M. 1825-1838. NM.0018565 b. NM.0061139 c.
Afzelius, A.A. 1840. NM.0018563 a.
Agardh, J.G. 1840'
Ahlqvist, Abraham u.å. NM.0018564 c.
Arrhenius, J. 1840
Cnattingius, C. 1839
Dahlbom, Anders Gustaf 1837
Dahlgren, C.F. 1825. NM.0018562 b.
Drake, E. 1824
Ekenstam, F.V.S. "Påskdagen"
Fries, E. 1837
Hedmark, C. 1843
Horneman, H. 1840
Geijer, E.G. 1822
Grafström, A.A. 1826. NM.0018572 c.
Hildebarns, B.E. 1850
Kinberg, J.G.H. 1842
Lilja, N. 1840
Lindblom, A.E. 2 st 1839, 1840
Lundén, P.E. 2 st (med bilaga) 1821
Lutteman, J. 1839
Nilsson, S. 1836
Palmblad, V.F. 1821
Rafn, C.C. 4 st 1832-1839. NM.0018566 c.
Restadius, L. 1831
Ringstrand, 2 st 1840
Rääf, L. 1822
Schröder, J.H. 1821
Schübeler, F. 1839
Wetterberg, A.J.F. 1840
Wieselgren, P. 2 st 1824, 1825
Zetterstedt, J.V. 2 st 1840, 1841
Okänd (Sylvander, Gustaf Wolmar ?) u.å.
 
205Wachschlager-Westphal
Wachschlager, Gustaf. Ceremonimästare
Svar på besvärsskrivelse från W. 1791
Wachtmeister, Anna
1 brev till Wåhlen 1896
Wachtmeister, Carl (1823-1871) Minister
1 biljett
Wachtmeister, Carl Adam (1740-1820) Militär
1 biljett
Konstitutorial för vice landsfiskalen Carl Stridbeck. NM.0054170.
Wachtmeister, Claes
1 brev till Lindbom, C.I. 1852. NM.0072904.
Wachtmeister, E.
1 brev till okänd 1852. NM.0022668 f
Wachtmeister, F.
1 brev till Lindahl, E. 1871
Wachtmeister, Hans Gabriel Trolle (1782-1871) Justitiekansler
1 brev till professor Erdman 1864
Wadner, Lars August. Skolman
Studented 1841
Tal på latin
Skrivelse till Hedvig Eleonora församling rörande prästerskapets ökade göremål
Anteckningar från föreläsningar (Böttigers, Grubbes estetik)
Pass 1859
Waern, Carl Fredrik
1 biljett
Waern, Jonas (1799-1868) Bruksidkare
3 brev till Adlersparre, C.A. 1857, 1859 och okänd. NM.0086370 (20).
1 brev till Günther 1850. NM.0022835 b.
Wahlbeck, Andreas. Amiralitetslöjtnant
Räkenskaper rörande skeppet S:t Thomas 1778. 1944/140.
Wahlberg, Peter Fredrik (1800-1877) Naturforskare
3 st brev till Svanberg, L. 1863-1865. NM.0022668 l, n, o.
Dikt vid avslutandet av hans offentliga föredrag i botanik och entomologi. NM.0020598.
Biljett. NM.0018600 e.
Wahlbom, Johan Vilhelm Carl (1810-1858) Historiemålare
4 brev till Billmark, C.J. (se Billmark)
1 brev till Mazér, Carl, u.å. NM.0045735.
1 brev till Thomsson, N.H. 1838
1 brev till Wetterling, C.A. 1839. NM.0076616.
P.M.
Klipp
Wahlgren, Fredrik August (1819-1877) Anatom
1 brev till Meves, 1872. NM.0022240 a.
Wahlin, Otto Christian. Akademimästare
Förordnande 1826
Wahlqvist, Ehrenfried (1815-1895) Landskapsmålare
Biljett till Herlin, S.
Wahlström, Alexis AB
Firmapapper. 1979/035.
Wahlström, Jonas Gustaf (1814-1885) Författare
1 brev till Adlersparre, C.A. 1841
1 brev till Döbeln, E.G. von 1851
Wahlund, E.
Inteckningshandlingar 1833
Walden, C.F. von
1 brev till "intendent" 1745
Valerius, Aurora Valeria Albertina (Bertha) (1824-1895) Målarinna
1 brev till Ahlborn, Lea, u.å.
Fullmakt 1890
Valerius, Johan David (1776-1852) Skald
1 brev till Ida (Adelaide Leuhusen) 1848. NM.0085206.
Dikt "Hemflyttningen" NM.0085207.
Wall, Axel Rudolf Mauritz (1825-1893) Tidningsman
1 brev till Flygare-Carlén, E. 1890
Biljett till Björk, C.
Wall, Elsa (Selma?)
"Kungabrevet" 1875, fotostatkopia. 1980/028.
Wallander, Josef Wilhelm (1821-1888) Målare
1 brev till Hjertberg, odat.
1 brev till Meijer, odat.
Klipp
Intyg och diplom. NM.0058307 a-g, NM.0058308 a, c-j.
Wallden, Johan Wilhelm Elis (1836-1906) Tidningsutgivare
1 brev till Ahnfelt, A. 1876
1 brev till Dalman, W.F. 1871
1 brev till Kalmberg, dr.1862
1 brev till okänd, u.å.
Wallenberg, André Oscar (1818-1886) Finansman
1 brev till Agathon 1877
2 brev till Dalman, W.F. 1871, 1878
1 brev till Ingelotz, Malvina 1876
1 brev till Wennberg, H. 1884
Brandförsäkringshandling 1858. NM.0081513 å.
Klipp
Wallenberg, Marcus (1774-1833) Biskop
2 brev till Liljeblad 1801, 1803. NM.0022644 b-c.
Wallencreutz, J.O.
Dikt till överstinnan Eherenström
Wallenstedt, Lars (1631-1703) Reduktionsman
Handling 1698
Wallenstråle, Martin George (1733-1808) Biskop
1 brev till okänd, 1791. NM.0014802 b.
Wallentein
1 brev till okänd, 1765
Wallgren, Barbro (1898-?)
Dagboksanteckningar från en resa som fyra ungdomar gjorde 1926,från den 26 juni t.om. 11 juli. De resta per bil från Sandviken -Övertorneå -en snabbvisit in i Finland -Porjus med kraftverksbygget -Lövånger plus många andra platser. de bodde i lador och var de kom åt. Uppgifter om alla färgeställen där vi nu kör över på breda broar är ·bara det intressant. Här finns uppgift om att resan var 224 mil lång. 250 liter bensin á 44 öre åtgick. Här finns även rekommendation för tillfälligt besök i Finland. "Svenska undergåten Barbro Wallgren från Sandviken född 2J/6 1898 rekommenderas härmed hos de Finska Myndigheterna för tillfälligt besök å Aavasaksa i Ylitornio socken den 30 juni 1926. Övertorneå i landsfiskalskontoret den 30 juni 1926. Underskrift Axel, efternamnet svårtytt. Landsfiskal i Övertorneå distrikt Övertorneå.
Wallin, Johan Olof (1779-1839) Ärkebiskop, skald
1 brev till Butsch, J.A. 1838. NM.0062900.
1 brev till Ignell, N. 1837. NM.0025763 a.
1 brev till Weigel, von 1832. NM.0085903.
1 brev till okänd, 1815. NM.0018580 c. Orginal och avskrift
"Vid Albert Gustaf Chiewitz likbegängelse" 1832
Dikt "Lifvets aftonsuck"
Gratulationsrim till Gravander, Lars Fredrik
2 st signerade handlingar
Wallin, Sigurd
"Vid jordfästningen i Seglora kyrka fredagen den 9 februari 1968"
Wallis
Krönika rörande släkten Wallis. 1970/031.
Wallmark, Per Adam (1777-1858) Publicist
2 st brev till Hazelius, J.A. 1846, odat. NM.0018579 a-b.
1 brev till "Baron" 1811
Försäkringshandling 1837. NM.0081513 ä.
Namnteckning. NM.0017609 u.
Wallonor, Emma Charlotta
"Wid Emma Charlottas Wallonors graf, d. 27 Juni 1828". 1938/169.
Wallquist, Elof (1797-1857) Kemist
Handskrifter, diverse tal och anföranden 14 blad. NM.0022719 a-d.
Wallvijk, Johan Johansson von (1710-1776) Riksråd
Handling 1736
Wannquist, Fred.
Handskrift 1858
Warburg, Karl, Fil. dr,docent
1 brev till okänd 1879
Varley, John
1 brev till okänd, 1883
Wass, David
4 brev till Horn, eva Grevinna, (1715-1720) 1946/154 (11-13, 15).
Wattrang, N.A.
Lindahl, P.E. 1869
Wedberg, Anders. Brukspatron. 1944/153.
1 brev från Bergenschöld, E.J. 1847
1 brev från Forsell, C.G. af, 1834
1 brev från Geiger, Salomon E. odat
1 brev från Gyldenstolpe 1827
1 brev från Wetterstedt, G. af. 1828
Wedel, Steph. von
1 brev till Wåhlen, T. 1895
Wedel-Jarlsberg
1 brev till Lefrén, överste 1824. NM.0034650.
Vegesack, Ernst Mattias Peter von (1820-1903) Militär
2 biljetter 1879, 1884
Fragment av brev till Konungen, odat.
Weidenhielm, G.R.
1 brev till okänd 1843
Weidenhielm, Erik Oscar (1816-1884) Militär
1 brev till Hägerflycht 1872
Weidman, T.
Tryck handling med signum. NM.0074746.
Weinberg, Axel von
1 brev till "brukspatron" 1736
Weissenfels, Christoffer Henric
1 brev till Mandersteen (?) 1719
Wellander, Johan (1735-1783) Författare
Poem, signerat
2 namnteckningar 1778, odat.
Wener, Julie Emilie. 1971/032.
2 st avgångsbetyg 1887, 1893
4 st tjänstgöringsintyg 1899, 1912, 1915
Skissbok 1901, skisser samt bild på arbete till Ersta Diakonissanstalt (P2:09)
Silvermedalj, Sv. Hemslöjdföreningarnas Riksförbund, NM.00281451. (magasin)
Wennberg, Charlotte (Lotten) & Hilda (1815-1864), (1829-?)
Minneskrift över Lotten 1864
1 brev från Hilda till Jenny Kalmberg 1880
Wennberg, Fredrika (1816-1904) Författare
Skrift "Grefvinnan och tiggarflickan"
Wennerberg, Gunnar (1817-1901) Skald och hans maka Hedvig Sofia f. Cronstedt
1 brev till Ramsay, Otto 1856
Egenhändig anteckning rörande "Gluntarne" (fotostatkopia) 1960/021.
Klipp
1 brev till Knös, Tekla från Hedvig Sofia
Wensjoe, Ture (1801-1865) Präst
1 brev till Mörner, Otto 1857
Werlauff, Erik Kristian (1781-1871) Dansk Historier
3 biljetter till Rafn 1849 och odat. NM.0054924,
Werkmäster, Kerstin
3 st brevkopior från Hazelius, Arthur till Kerstin 1877, 1891. 1987/036.
Werner, Gotthard Adolf (1838-1903) Målare
1 brev till Cederström, Th. u.å. NM.0038042
Offert till fören. för Nord. konst.
Werner. Samlare av litterära, historiska notiser och poetiska handskrifter
1 brev till okänd 1866
Werner, Hildegard (1834-1911) Pianist, tonsättarinna
1 brev till Häggblad, Signe 1880
1 brev till Kalmberg, Jenny 1880
Okänt brevfragment, odat.
Klipp
Westén, Aron (1737-1814) Präst
Fullmakt 1780
Westerlund, Ernst. Läkare
1 brev till okänd 1878
Westerstrand, Jon.
Kallelsebrev till provpredikningar 1777-1790. 1950/088
Westerstrand, Per (1785-1857) Musiker
2 brev till Wideberg, mamsell. u.å.
1 brev till okänd angående Berwald 1826
Ordensbrev, P.B. 1835
Westin, Fredrik (1782-1862) Målare
Kvittens 1835
Westphal, Johan (1636-1710)
Handskrift 1703
 
206Westberg, Gustaf Wilhelm (1822-1911) Kansliskrivare. 1912/040,162.
Egendomshandlingar, köpe & fastebrev (egendomar i Stockholm, Svanteberg å Drottningholms malmen, Knutsberg i Nora
Via såg & kvarn i Rogsta m.m.)
Handlingar rörande det Odelska appreteringsveket i Stockholm
 
207Westberg, Gustaf Wilhelm (1822-1911) Kansliskrivare. 1912/040,162.
Bouppteckningar, inventarielistor, testamenten, arvskiftshandlingar m.m. 1785-1892 rörande familjerna Westberg, Odel, Edelheim,
Röök, Stjerncrona, Liedbeck.
 
208Westberg, Gustaf Wilhelm (1822-1911) Kansliskrivare. 1912/040,162.
Bouppteckningar, inventarielistor, testamenten, arvskiftshandlingar m.m. 1785-1892 rörande familjerna Westberg, Odel, Edelheim,
Röök, Stjerncrona, Liedbeck.
 
209Westberg, Gustaf Wilhelm (1822-1911) Kansliskrivare. 1912/040,162.
Räkenskaper efter Bernhard Gustaf W. Gustaf Wilhelm W. J.O.W., Sophie W. m.m.
Teckningar: porträtt, karrikatyrer och rebusar
Brev från Edelheim, Wilhelm till sina systrar Sophie och Charlotte
Diverse brev
Ätten Stjerncrona och släkterna Odel och Westberg
Stamtavlor m.m.
 
210Westberg, Gustaf Wilhelm (1822-1911) Kansliskrivare. 1912/040,162.
Teater & musik: Diverse skådespel och roller i handskrift, noter m.m.
 
211Westberg, Gustaf Wilhelm (1822-1911) Kansliskrivare. 1912/040,162.
Teater: Diverse skådespel i avskrift
 
212Westberg, Gustaf Wilhelm (1822-1911) Kansliskrivare. 1912/040,162.
Tillfällighetsdikter, julklappsrim och Dikter i avskrift
 
213Westberg, Gustaf Wilhelm (1822-1911) Kansliskrivare. 1912/040,162.
Wilhelm Edelheims och Örns brev
Edelheims dagboksanteckningar under fälttåget i Kaukasien 1838-1839. Samt hans brev i tryck "En ung Finsk krigares vandringsminnen i bref till dess syskon i Sverige och Finland"
"Dagbok öfver min resa kring Finland sommaren år 1841" av Westberg
"Herminie"
"Anteckningar ur Liljecronas biografi öfver fältmarskalken J.C. Toll"
"Babels torn"
"Minnen från kriget mellan Sverige och Ryssland åren 1808 och 1809 af Thaddeus Bulgarin" översättning i sammandrag med noter och anmärkningar af Anders Gustaf Westberg
Diverse handlingar
 
214Wetter-Wijkander
Wetter, L.M.
1 brev till "Adele" 1853. 1944/153
Wetterberg, Carl Anton (1804-1889) Läkare, författare
2 brev till Ahnfelt 1879
1 brev till Carlén, Octavia 1868
1 brev till Eklund, D. 1839. NM.0086370 (21)
1 brev till Flygare-Carlén, E. 1867
1 brev till Hebbe, Wendela 1846
1 brev till Meves 1848. NM.0022238 b.
2 brev till Wallenberg, Agathon 1870, 1871
1 brev till Örn 1873
1 brev till "hovpredikant" 1864. NM.0043061 d.
1 brev till okänd 1877
Dikt: "Öknens källa"
En sannsaga "Faddergåvan"
Fragment av berättelse
Ansökan för erhållan av sparbanksbok
Handskrifter:
"En eckorre och en grönsiska". NM.0059357 a.
"Gossen och fjellbäcken". NM.0059357 b.
"En julafton". NM.0059537 c.
Fragment av manuskript. NM.0059537 d.
Diplom, fullmakter m.m. NM.0061323 a-x.
Wettergrund, Josefina Leontina Amanda f. Kjellberg (Lea) 1830-1903) Författarinna
1 brev till Bonnier 1881
2 brev till Flygare-Carlén, E. 1868,1869
1 brev till Fredriksson, fröken 1869
4 brev till Wennberg, fröken 1883, 1890, 1891, 1897
1 brev till "Hilda" 1884
1 brev till Johnsson, Sophia u.å.
1 brev till Kalmberg, Jenny 1892
Handskrift: "Ur tant Ullas efterlemnade anteckningar". NM.0064901
Dikt: "Amor på Skansen"
Autograf
"Ur krönika för Åbo underrättelser 16/2 1892"
"Samtliga hufvudstadens tidningar...."
"Ur minnet och fantasien"
"Logogryf"
Klipp
Wetterling, Alexander Klemens (1796-1858) Målare
1 brev från Cassio, Jean 1829
1 brev från Hartmansdorff 1841
1 brev från Ilmoni, Imm. 1829
2 brev från Nordenankar 1827, 1829
1 brev från Printzsköld 1828
1 brev från Ramel, J.O. 1829
3 brev från Schürer von Waldheim, Fred. 1831, odat.
1 brev från Sjökrona, F.A. 1830
Wetterling, J.W. Militär
6 brev till Staaf, Christian 1836-1850
Wetterstedt, Gustaf af (1776-1837) Diplomat
1 brev till Hagberg, K.P. 1824. NM.0025373 c.
1 brev till Lindersköld. J. 1833. NM.0022549 a.
1 brev till Mörner, Otto 1835
1 brev till "baron" 1833
1 brev till "president" 1831. NM.0086370 (22)
1 brev till "lagman" 1811
1 brev till okänd 1816
Handling 1825. NM.0081870 f.
Biljett 1834. NM.0022663 (166)
2 visitkort. NM.0023106 a-b.
Wetterstedt, Minna af
1 brev till Naukhoff, H.CH. 1844. NM.0116195.
Wexels, W. Anders (1797-1866) Norsk präst
Meddelande dat. 1851. NM.0070951 c.
Weyland, Marten
1 brev till Zitschy, Johan 1713
Wheelwright, W. 1 brev till Meves 1860. NM.0022244 k.
Viardot, L. Heritte
1 brev till okänd u.å.
Viberg, A.
"Ett gammeldags allmogehem i norra Roslagen".
Wibom, Johan Gustaf. 1937/113.
Åldermansed 1809 (avskrift)
Fullmakt 1815 (avskrift)
Wiborg, A.
1 brev till Liljeblad, S. 1813. NM.0025364.
Wickenberg, Per Gabriel (1812-1846) Landskapsmålare
1 brev till Müller, L. odat. NM.0064897 b.
Biljett till Billmark (se Billmark)
Biljett till Saxe, L. 1838
1 brev till okänd odat. på Franska
Victoria Alexandrina (1819-1901) Drottning av England
1 brev till Drottningen av Sverige 1874.
Fragment av brev 1882.
Klipp
Widerberg, Henriette Sofi (1796-1872) Hofsångerska
2 brev till Westerstrand 1832, 1836
Widerström, Karolina (1856-1949) Sveriges första kvinliga läkare
1 brev till Lindblad, dr 1894
Widlund, C.G.
Redogörelse över studieresa i Europa för kännedom om dammastväverier under 6 veckor 1933. 1939/143.
Wieselgren, Harald Ossian (1835-1906) Biblioteksman
1 brev till Ahnfelt, A. 1876
2 brev till Hebbe, Wendela. odat.
1 brev från Bonnier, A. 1880
1 visitkort
1 brev till "Therese" 1884
Klipp
"Härolden med fäjdebrefvet 1611"
"Linné i Chicago"
Autograf
Diverse manuskript inköpta å Eichhorns auktion 1890
Wieselgren, Peter (1800-1877)
1 brev till Adlersparre, C. 1847. NM.0062967.
1 brev till Afzelius, J.A. 1860. NM.0042025 a.
1 brev till Butsch, J.A. 1846. NM.0062905.
1 brev till "greve" 1839. NM.0081557.
1 brev från prinsessan Eugenie 1871 (avskrift) 1954/017.
Wieslander, Johan (1785-1840) Kyrkoherde i Väckelsång. 1946/094.
Tillkännagivande angående W-s död
Griftetal vid W-s jordfästning
P.M. angående gravsten över W-
Wieslander, Ulla Maria
1 brev från Wieslander, Johan 1828. 1946/015
Wigström, Eva
Manuskript, bl.a. om bröllop 1880
Wijk, Olof. Ledamot av riksdagen
1 brev till Hallgren, E. 1874
Klipp
Wijk, Per
1 brev till Frigel, Per 1795. NM.0030979 a.
Wijkander, Oscar
1 brev till okänd 1892
 
215Wijk, Hjalmar. 1959/049.
Brev och tidningsartiklar från Dahlbäck, Sigurd
 
216Wiklund, K.B.
95 st brev från W. till Zettersten, Artur 1924-1934
153 st brev från W. till Nordensson, Carl 1924-1934
36 st brev från W. till antingen Nordensson eller Zettersten 1929-1934
2 st brev från fru W. till Nordensson, Carl 1934-1936
18 st brev till och från W. rörande skidforskning 1925-1934
Klipp
 
217Wikner-Wästman
Wikner, Carl Pontus (1837-1888) Filosof
1 brev till Knös, Thekla 1868
2 brev till okänd, 1870, 1872
Klipp
Wikström, Eskelina. 1970/009.
2 brev från W. till hennes mor 1857
1 brev från Ingrid till Lennart, u.å. som rör Eskelina
Wikström, Johan William 1851-1911
Terminsbetyg 1868-1869, m.m.
Wikström,Karl Arvid 1850-1923) Boktryckare
Betyg, diplom, m.m.
Wikström, Per Zackarias (1855-1891) Trävaruagent
Wikström, Zacharias (1819-1889) Apotekare
Diverse betyg, m.m.
Wilhelmsson, Carl (1866-1928) Målare
Vykort grån Agueli, odat
Biljett
Willman, Anders (1834-1898) Operasångare
2 handlingar 1803,1836
Willman, L.
1 brev till Strömberg, Sven Sörby gård Torsåkers s:n 1868
Wiman, P. 1 brev till Ahlfort, E.A. 1777
Wimermark, Jenny. Tonsättarinna
1 brev till Ahlgrensson, fr. 1899
Winbom, J.Arv. Teolog
Fullmakt 1840. NM.0081513 ö.
Winge, Mårten Eskil (1825-1896) Historiemålare
Biljett till Kullberg, af 1874
biljett 1886
Klipp
Wingård, Carl Fredrik (1781-1851) Ärkebiskop
1 brev till Adlersparre, C. 1839
2 brev till Butsch, J.A. 1837, 1839. NM.0062901, 0022878 c.
1 brev till "kammarråd" odat. NM.0017609 y.
1 brev till okänd 1849
Intyg 1849. NM.0026206.
Winquist, Jacob August (1810-1892) Tecknare
4 brev till Brusewitz 1862-1884
1 brev till Högberg 1872
7 brev till Höijer, J.L. 1840-1881
1 brev till Jungberg, C.J. 1849
1 brev till Mandelgren, N.M. 1861
1 brev till Strömmer 1868
3 brev till Södersten 1861-1864
1 brev till Titze, pastor 1861
1 brev till Öhlén 1862
"Göteborgs debatterande sällskaps lagar" 1818, frågor som skulle bliva föremål för överläggning i Göteborgs debatterande sällskap
Dikt "Mitt hopp" 1860
Gravskrifter
Biografiska uppgifter rörande W.
Dikt tillägnand W. av Holmström, C.F.A.
Stadgar för Reformvännernas sällskap
"Anteckningar över Sveriges kyrkor" 1881
Winterhalter, Franz Xaver (1806-1873) Tysk målare
1 brev till Södermark, O.J. 1839. NM.0056623 a.
Winterhjelm, Kristian (1843-1915) Sriftställare
1 brev till okänd 1886
Winther, Rasmus Villads Christian Ferdinand (1796-1876) Dansk skald
1 brev till Lange, Isidore 1874. NM.0059180 a.
1 brev till Smith, Sophus 1863. NM.0018485.
Wirgin, Kristian Adolf (1797-1870)
Intyg 1812. NM.0043077 a.
Wirgin, Arvid Julius Gottfrid (1831-1876) Målare
Betyg 1864
Wirsén, Carl David af (1842-1912) Skald
"Sommarqväll på Skansen"
Autograf
Dikt "Prolog" 1879
Dikt "Påskafton"
2 smärre skrivelser
Visitkort
Klipp
Wirsén, Gustaf Fredrik af (1779-1827) Ämbetsman
1 brev till Granholm 1820
1 brev till "professor" 1824
1 brev till "underståthållare" 1816
Wirsén, Th. af.
Brevkoncept 1858. 1940/216 (7).
Wistrand, August Timoleon (1807-1866) Läkare
1 brev till okänd 1836. NM.0086370 (23)
1 intyg 1860
Witt, Otto
Biljett
Witting, Erich
Handskrift 1781
Wohlfahrt, Bernhard Vilhelm (1812-1863) Målare
Räkning 1850. NM.0061256.
Räkning 1849
Wolffelt, N.
1 brev till Lindahl, P.E. 1873
Wolfvenstein, J. 1 brev till "överstelieutenant" 1816
Voss, H.
"Pfarrhaus zu Rellingen" 1880
1 brev till okänd 1883
Woyna, Eduard (1795-1850) Diplomat
1 brev till Södermark, O.J. NM.0056622 a.
Wraner, Henrik (1853-1908) Folklivsforskare
"Husarakrokarne"
Wrangel, C.G.
Handskrift 1603. NM.0054949 c.
Wrangel, Erik Fredrik 1816-1896) Tonsättare
1 brev till modern 1870
1 brev till "major" 1861
Wrangel, O.P.
1 brev till "Assessor" 1864
Wrangel, Per
Utdrag ur kyrkook (på Tyska)
Wrede, Fabian (1694-1768) Riksråd
1 brev till Dalman 1870
1 brev till Falckengren 1741. NM.0017609 i.
3 brev till Hägerflycht, odat.
1 brev till "broder Adolf" odat. NM.0022210 a.
1 brev till okänd, odat.
Klipp
Wright, Ferdinand von (1822-1906) Tecknare av djur och växter
1 brev till okänd 1848. NM.0022242 b.
Wright, Magnus von (1805-1868) Målare
1 brev till okänd. NM.0022242 a.
Wåhlberg, Göran af. Förste expeditionssekreterare
1 brev till Forsberg, C.D. 1868
Wåhlberg, O.E. Krigsråd
1 brev till okänd 1836
Wåhlin, Karl. Utgivare av Ord och Bild
2 brev till Kalmberg, Jenny rörande fröken Crusenstolpes efterlämnade handlingar 1897
1 brev till Rydberg, Viktor 1892
Wästberg, Anna f. Andersson (1832-1905) Författarinna
1 brev till Silfversvärd, Charlotte 1888. NM.0057080 b.
Dikt: "Till furorna kring mitt barndomshem"
Dikt: "Ett anonymt, egenhändig,t bref från Anna A". NM.0057080 a.
Wästberg, Carin (1859-1942) Textilkonstnärinna
1 brev till Ingers, Gertrud 1935. 1967/095.
Wästman, Maria
1 brev till Sträng, R.
 
218Waern-Bugge, Ingeborg (1899-1991) Sveriges första kvinnliga arkitekt
Nordisk historia, äldre handskrift
 
219Z-Ö
Zachrisson, Zach.
Handskrift 1670
Zander, Jonas Gustaf Wilhelm (1835-1920) Läkare
1 brev till "general" 1873
Zantedeschi, F.
1 brev till Svanberg, A.F. 1840. NM.0022211 b.
Zellén, Nils af (1724-1806)
Brev från de dödas rike, två år efter hans död
Zetterstedt, Johan Wilhelm (1785-1874) Entomolog
1 brev till okänd 1835. NM.0022500 b.
Dikt till professor Boheman, C.H. 1860. NM.0022501.
Pressade växter. NM.0040148 a-b.
Zibet, Kristoffer Bogislaus (1740-1809) Ämbetsman
1 brev till okänd, odat.
Biljett på franska
Intyg för Alstrup 1781
Kontrakt med musikanter i Kungliga Capellet 1774
Zimmern, Helen
3 brev från Z. till okända, u.å.
Zoll, Kilian Christofer (1818-1860) Målare
2 brev till okända från Z. 1851, 1852
Zorn, Anders
1 brev från Svensson, Gunnar 1920. 1937/069.
1 brev från Hoving, Johannes 1920. 1937/069.
Odaterat brev skrivit i Konstantinopel (fotostatkopia)
Åberg, Gurli (1843-1922) Skådespelerska
Egenhändig handskrift, Elisabeths roll i Elfjungfrun
Åberg, H.F. Militär
Pass 1846
Åberg, Jon Olof (1843-1898) Författare
1 brev till Nordling 1897
Åberg, A.M.
1 brev till Åberg, Hj. F. odat.
Åhman, And.
1 brev till Ekman, Isaac 1731
Åhmansson, Josephine. (Jenny Linds sällskapsdam) 1939/123.
1 brev från Lind-Goldschmidt
79 brev från Walter G. (Jennys son)
3 brev från May G. (Walters fru)
5 brev från Walter Averell (Walter och Mays son)
2 brev från Walter, May och Walter A.G.
3 brev från Lenny G. (Jennys dotter)
1 brev från Ernst G. (Jennys son)
1 brev från Sophie Leven
Åkerberg, J.P.
1 brev till Spong, M. 1844. NM.0031381.
Åkerblad, Johan David. Filolog
1 brev till Fen, Carlo 1814
Åkerhielm, Carl
1 brev till Lindahl, P.E. 1878
Åkerhielm, Annie (1869-1956) Författarinna. 1944/153.
"Drömlandet"
"Klart till - Lyckans land"
Åkerhjelm, Helene. Hovfröken
1 brev från Drottning Victoria. 1944/153.
Åkerhjelm, Samuel. (1684-1768) Baron
Memorial till Baron Fuchs 1744
Permissionsorder 1724
Åkerhjelm, Th.
1 brev till Hägerflycht 1871
Åkerlind, Olof Hjalmar. Fabrikör
Pass 1866
Åkerman, Joachim (1798-1876) Tekniker
1 brev till Svanberg, L. 1856. NM.0022668 g.
Räkning 1839. NM.0022502 c.
Ångström, Carl Arendt (1821-1896) Uppfinnare
1 brev till Ahlgren, odat
Åsbrink, Gustaf
Almanacka från 1887 med anteckningar. 1959/041.
Älf, Samuel (1727-1799) Präst
1 brev till okänd 1781. NM.0018481 b.
Öberg, Caroline
Förmyndarräkning 1827-1831
Ödman, Aevid Fredrik (1850-1914) Operasångare
1 brev till Iduns redaktion. 1944/153.
Visitkort 1896
Biljett till Wilms 1894
Ödman, Erik Samuel (1786-1845) Präst
3 brev till Dilliner, J. 1839-1844. NM.0020535 d.
1 brev till Nyman, M. 1844
Ödman, Nils Petrus (1838-1911) Skolman
1 brev till Wilms, E. 1893
1 brevkort till Leuwgren, Louise 1886
Ödman, Samuel Lorens (1750-1829) Teolog
3 brev till Afzelius, Johan 1806, odat. NM.0022740 a-c.
1 brev till Ingelman, Gust. Johanne 1818. NM.0033532.
1 brev till Liljeblad, S. 1809. NM.0025364.
Svar på Vitterhets Sällskapet i Göteborgs prisfråga: "Hvad skådespel hafva för Wärkan på folkets seder"
Ödmansson, Ernst Ludvig Vilhelm (1831-1910) Läkare
1 brev till "major" odat.
Öfverbom, Jon
Namnteckning i tryckt handling 1794. NM.0035834 c.
Öhlenschläger, Adam (1779-1850) Dansk skald
1 brev till Sibbern 1847. NM.0020076.
Kvitto. NM.0019742.
Öman, V.
Dikt: "Ur portföljen". 1944/153.
Örsted, H.C.
Biljett. NM.0021385 b.
Österling, Anders Johan (1884-1981) Skald. 1944/153.
Manuskript: "Vägarna" & "Thules slott"
Österling, Jonas Andersson (1627-1691) Hovkamrerare
8 brev från Kallander, Magnus 1680-1682
1 brev från Kiellman, Bengd 1678
1 brev från Kladdo...?, Christina 1681
1 brev från Littner, Hans Nilsson 1682
1 brev från Luttger, J.E.S. 1680
1 brev daterat Strömsholm 20/4-1677