bild
Arkiv

ÄMNESSAMLINGEN


 Serier (59 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
1AffischerHar tidigare haft signum F26AA. Se förteckning. 
2Almanackor 
3AutograferÖVERSIKT
Vol 1-2: Samling av handlingar med inv nr 22.663, ett antal är dock omärkta.
Vol 3: Ur Jenny Kalmbergs samling av kungliga autografer, kronologisk ordning
Vol 4: Nordiska museets samling av kungliga autografer, bokstavsordning
En sammanställning av de kungliga autograferna återfinns sist i förteckningen
Vol 5-6: Namnteckningar av ämbetsmän, efter städer och ämbetsverk
Vol 7: Intyg av präster
Vol 8 Autografer; gåva 1899 14/11 av kanslisekreterare E K Almqvist, Stockholm;
reservation i vissa fall för tydning av namnen
Vol 9: Samling av autografer, urklippta och i vissa fall dokument, i bokstavsordning;
enstaka handlingar;
autografblock;
handskrivna kataloger
Stockholm den 11 december 2002-12-11
Birgitta Dahl
arkivarie
 
4Bank- och myntväsen 
5BokmärkenSerien innehåller bokmärken i hela kartor, inklistrade i album och lösa. 
6BouppteckningarOBS! Se även bilagan med den äldre förteckningen (landsorten).
Innehållsförteckning:
Volym Innehåll Sidan
1-11 Landsorten 2
12-13 Stockholm 6
14-16 Ur Ämnessamlingen: Gårdshandlingar 7
17 Inventarier 1754, 1829-1832
Lista över material i Ämnessamlingen:
Herrgårdar och bruk 10
Vid uppordnandet av Bouppteckningar och Inventarium i Ämnessamlingen har de båda avdelningarna slagits samman eftersom ingen egentlig skillnad kunde märkas. Bouppteckningar har märkts med B och Inventarium med I.
I materialet ingår såväl original som kopior.
Bouppteckningarna från landsorten (vol 1-11) är huvudsakligen ordnade efter landskap / ort. Personernas efternamn nämns endast om de inte består av de vanliga son- eller dotternamnen. Dock har bilagts en tidigare förteckning med de flesta egennamnen.
Bouppteckningarna i Ämnessamlingen, Gårdshandlingar är urplockade och utgörs av volymerna 14-16.
Hänvisning till bouppteckningar i Herrgårdar och bruk, finns dessutom i förteckningen sidan 10.
Bouppteckningar finns vidare i Ämnessamlingen, Städer: Stockholm, Kungsholmen, Kv. Vindruvan; Stockholm, Djurgården, Kv. Fyrkanten; Stockholm, Djurgården, Kv. Kyrkogården.
I Anna-Maja Nyléns arkiv finns avskrifter av bouppteckningar från flera landskap.
Anders Gustav Lundkvists arkiv (53/2001) innehåller bouppteckningar.
Stockholm den 17 november 2004
Birgitta Dahl
 
7Brev och manuskriptFör mer information om breven och manuskripten se kortregister som finns i expeditionen. 
8CivilförvaltningÄmnesordnade serien Civilförvaltning innehåller i huvudsak handlingar från och till myndigheter och myndighetspersoner.
Vad gäller domboksutdrag, förmynderskap, testamenten och andra juridiska handlingar se även Ämnessamlingen: Gårdshandlingar samt Herrgårdshandlingar.
Stockholm den 5 juli 2002
Birgitta Dahl
arkivarie
Översikt:
Volym Rubrik
1 Riksdag och regering
1-6 Politik
7-11 Rättsväsen
12-14 Tullväsen
15-17 Sjukvård och läkekonst
18 Hygien och hälsa
19 Kyrkliga ärenden
20-24 Skatteväsen
24 Pensionsväsen
 
9DagböckerSerien innehåller dagböcker, resedagböcker och memoarer.
Se även bilagan: Alfabetiskt arkivbildarregister till Ämnessamlingen Dagböcker.
 
10Diplom och fullmakter 
11Etiketter 
12ExlibrisUr Arthur Sjögrens samling (Acc.nr 1932/247, 1915/XXX).
Serien innehåller exlibris, silhuetter och liknande. De flesta har årtal men varje volym kan innehålla material från många olika år och tider. Därför har man i många fall inte angivit tiden för volymerna eller i andra fall angivit de konkreta årtalen.
Se även Charles Behrens arkiv.
 
13FattigvårdI materialet ingår tre volymer om fattigvården i Maria Magdalena församling i Stockholm. Vidare finns material om Sabbatsbergs fattighus.
Se även A.Fagerstens arkiv (inspektör i Socialstyrelsen 1922-1924), K1, Fotografier (35:30:01:04). Acc.nr 2004/001.
 
14FöreningarÄmnessamlingen F26FC 1975/02 Liggande A3 i G1:05:02:01
Volymnumren stämmer inte riktigt men innehållet, har blivit förskjutet
 
15Försvarsväsen 
16Genealogi 
17GårdshandlingarI Ämnessamlingen Gårdshandlingar ingår även handlingar om gårdar på Skansen.
För Nordiska museets egna dokumentationer om skansengårdarna, se Ämnesordnade bildsamlingen.
Se även "Handlingar från valvet innanför styresmannens rum": Skansen (rum 012).
 
18Gästböcker 
19Hebreiska skrifterSerien innehåller skrifter på pergament samt ett papper på tyska, utvisningsdekret.
Inv.nr NM.0048200, 0048385, 0057103, 0061085, 0048394, 0054708.
Jämför Ämnessamlingen, Utländska skrifter, vol. 5.
 
20Herrgårdar och brukSerien innehåller handlingar rörande större gårdar och slott och även handlingar om herrgårdar på Skansen. För Nordiska museets egna dokumentationer om skansengårdarna se vidare Ämnesordnade bildarkivet: hergårdar och bruk, och "Handlingar från valvet innanför styresmannens rum": Skansen (rum 012). För övrigt se även Ämnessamlingen: gårdshandlingar samt Klippsamlingen. 
21Historiska handlingar 
22Hovceremoniel 
23HyllningsadresserSerien innehåller ofta praktfulla skriftliga hyllningar, vari ingår telegram. Formatet avgör ordningen. 
24Kartor och ritningar 
25Kassaböcker 
26Kommunikationsväsen 
27Kort 
28KyrkorDenna samling innehåller mycket material om förvärv av kyrkliga föremål och byggnader, delvis avskrivet ur det äldre ämbetsarkivet. Beskrivningar av kyrkor med omgivningar förekommer, likaså några äldre handlingar från församlingarna.
Materialet från Seglora, vol 2-17, följde troligen med vid kyrkans överflyttning till Skansen.
Se vidare Ämnesordnade bildarkivet: kyrkor.
JA Winqvist: Anteckningar om Sveriges kyrkor, se manuskriftssamlingen.
 
29Lärda skrifterLärda skrifter utgör en olikartad samling handskrifter (något enstaka tryck). Ämnena är bl a lagar och förordningar, jordbruk, predikningar, historia, geografi, föreläsningsanteckningar i skilda ämnen med mera.
Jämför Ämnessamlingen: Utländska skrifter.
 
30MatsedlarSerien innehåller även musikprogram och inbjudningar. 
31Museer och utställningar 
32MusikalierFÖRTECKNING (SE BILAGA)
Musikalierna kan indelas i två större grupper.
A. 1965 katalogiserades alla då kända musikalier av Jan Olov Rudén. Dessa musikalier återfinns i vol. 1-6.
B. Senare har ytterligare notmaterial kommit fram, bl a från biblioteket. Allt detta har förtecknats av Birgitta Dahl, vol. 7-24. Noter äldre än 1800 (vol. 21-24) är särkatalogiserade av bibliotekarie från Musikbiblioteket och införda i en internationell katalog, RISM (Répertoire internationale des sources musicales).
Vol. 25-27 är inte katalogiserade. De innehåller framför allt ofullständigt material och sådant som expert från Musikbiblioteket inte bedömde var värt att katalogisera.
I andra serier i Ämnessamlingen finns det mer musikmaterial. Se Gårdshandlingar (vol. 46: S.P. Rosenberg, klockare), Föreningar (vol. 1-4), Visböcker, Matsedlar (musikprogram), Hyllningsadresser (vol. 14: folkvisedanslaget 1933) samt Lärda skrifter (vol. 20-22). I den senare, vol. 21 finns en möjlig handskrift av Johan Helmich Roman. Korallböcker finns på olika ställen, bl a i Lärda skrifter (vol. 21-22) och i den här serien (vol. 3 och 20)
Dessutom finns det arkivalier med musikanknytning på många ställen i Nordiska museets arkiv. Följande avdelningar är de viktigaste (förutom Ämnessamlingen):
Brev- och manuskriptsamlingen
Folkminnessamlingen (Rubriker: Folkmusikuppteckningar; Stora och lilla manuskriptsamlingen; Visor, danser och sånglekar; Fester och umgängesliv; Sägner; Visor och vaggvisor; Sång- och danslekar; Realarkivet; Folkmusikuppteckn.II:14 -Nilsson Anders "Anders Lille" "Sjungar-Anders"-, Lilla ms-samlingen - Stolt Jonas, Väsäinen A O-, Stora ms-samlingen -Wigström Eva "Ave"-)
Personarkiv (bl a Boivie Hedvig, Dybeck Rickard, Keyland Nils, Sjögren Berta, Sjögren Emil)
Frågelistor
Dokumentationer (bl a Dansfilmer)
Nordiska Museets Musiksällskap (1930-1941)
Nordiska Museets Ämbetsarkiv (Nothäften, 8 vol.; Visor, sketcher m m vid sammankonster i NM och på Skansen, 4 vol.; Kontrakt orgel, och Handlingar rörande byggnaden om Medåkersorgeln - vol. 8-, i styresmannens valv)
Ämnesordnade bildarkivet
Övrigt (bl a Instrumentbyggare)
OBS! För mer detaljer se bilagorna, som innehåller bl a register över kompositörer och korallböcker. Observera att volymerna 28-35 har flyttats till Ämbetsarkivet, serie Nothäften. För volymerna 1-6 se bilagan "Ämnessamlingen Musikalier 1965".
 
33MönsterSerien innehåller mönster av skilda slag. Årtalen osäkra.
Se även Ämnessamlingen, Spel.
 
34Offentliga nöjenInnehållet i programsamlingen och biljettsamlingen hör i vissa fall ihop.
Programsamlingen indelas i
A. program från Stockholm
B. övriga landet
C.
A. Stockholmsprogrammen sorteras efter inriktning på följande sätt:
Institutioner, föreningar o dyl
Enskilda personer och grupper
Speciella företeelser
Biljetterna är sorterade efter skilda kategorier. Vissa av dessa är särkatalogiserade, nämligen Teatrar, samt Övrigt.
De flesta biljetterna är från årtiondena runt sekelskiftet 1900. Bland konsertbiljetter, vol 2 finns betydligt äldre material.
 
35PappersproverSe även Ämnessamlingen, Exlibris, vol. 48. 
36Passhandlingar och övriga identitetshandlingar 
37PergamentbrevStörre delen av breven är inmärkta med Nordiska museets inventarienummer och har digitaliserats (se Primus). Övriga handlingar som anges i volymanmärkningar bär arkivets accessionsnnummer och har inte digitaliserats. 
38PornografiSerien innehåller bilder och texter med erotiskt innehåll. 
39RansoneringskortSerien består av ransoneringshandlingar från följande länder: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Holland, Frankrike, England och Schweiz. Serien är uppordnad enligt nedan:
Volym 1-9, 17 Första världskriget
Volym 10-11, 14-15 Andra världskriget och efterkrigstiden t.o.m. oljekrisen 1974
Volym 12 Motbok, första och andra världskriget och efterkrigstiden t.o.m. 1955
Volym 13 Tidningsklipp från första och andra världskriget
Volym16 Portmonnär för ransoneringskort u.å.
Se även Gunnar Holmquists arkiv (acc.nr 2001/010) som innehåller ransoneringskort.
 
40ReceptböckerI receptböcker finns matrecept men även medicinska recept, färgningsrecept m.m. 
41ReklamSerien innehåller kommersiell reklam, tidningar, propaganda, etc. Se även serierna Etiketter och Affischer i Ämnessamlingen. 
42Sigillavtryck 
43SkissböckerFolkdräktsskisser har digitaliserats, lista över NMA-nummer och bild finns i pärmen i expeditionen. 
44Skola och undervisningSe även Ämnessamlingen, Offentliga nöjen: Program 
45SköldebrevSök i Primus för att få exakt placering på sköldebrev med inventarienummer. Sköldebrev med accessionsnummer har exakt placering angiven i Visual arkiv. 
46Spel och leksaker 
47Städer 
48Taxor och handel 
49Utländska skrifterI Utländska skrifter återfinns handskrifter från Grönland från 1700-talen, handlingar från USA på 1700-talet bland annat om slavar, handlingar från den svenska kolonin i Västindien St Barthélemy, baltiska skrifter med mera.
Serien innehöll tidigare tre volymer med handlingar från Island från 1512 till 1800-talet men de överlämnades till Island december 2006.
Jämför Ämnessamlingen Lärda skrifter.
 
50Visböcker, poesialbum och deviserÄmnessamlingen Visböcker och poesialbum innehåller många olika typer av handskrifter:
Poesialbum – skilda personer har skrivit in dikter till ägaren.
Poesibok, visbok – dikter samlade och (ibland) författade av ägaren till boken, mestadels en person.
Gränsen mellan poesibok och egna dikter är flytande.
Stambok – en typ av poesialbum från exempelvis en resa.
Minnesalbum – från exempelvis Jerusalem, med inklistrade växter.
Skådespel – finns i volymerna 16 och 17.
Födelsedagsbok – finns i volym 47.
Gratulationsdikter, bröllopskväden, sorgedikter och deviser finns i volymerna 15, 16, 28, 45 och 55.
Ett kärleksbrev återfinns i volym 47.
Paskiller, anonyma smädedikter, finns i volym 14. De berör framför allt biskopsval och andra kyrkliga frågor under 1700- och 1800-talen.
Poesi ur skilda samlingar förekommer i volym 16, från släkterna Fogelin, Hallman, Hazelius, Oxenstierna och af Schmidt.
OBS! Se bilagan med register över egennamn och tid.
 
51ÖvrigtInnehåller bl a brandförsäkringsväsende 
52Anteckningsböcker 
53AktiebrevSe även Österlind, Emil 
54Tryck 
55ProgrambladProgram från olika institutioner och tillställningar. Volymerna märkta "Programblad från klichérummet". 
56FotoalbumFotoalbum utan fastställd proveniens. 
57Stilprov 
58Gravyrer 
59Släktträd och stamträd