bild
Volym

[Brev och manuskript]

ÄMNESSAMLINGEN

Grunddata

ReferenskodSE/NM/NMA_7870-1/7/112
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/WyZpshGiVoLEVHQPjrA3a7
ExtraID112
ArkivinstitutionNordiska Museet

Innehåll

Allmän anmärkningLe
Lefrén, Johan Peter (1784-1862)
1 brev till Flach, C.G.E. 1857.
1 brev till Silfverstolpe, D.L. 1857. NM.0086370 (7)
3 brev från L. 1835, 1838, (1856. NM.0018576 c)
Teckningar av olika rastyper
Tryckta skrifter som tillhört L. försedda med hans marginalanteckningar:
Beskow, Bernhard von. "Om förflutna tiders svenska Ordboks-företag. Tal i Kongl.Vetenskapsakademien...
den 9 April 1856. Sthlm 1857. Med dedikation från författaren" NM.0034647 d.
Franzén, F.M. "Om Ryska namnets och Rikets ursprung af ett Svenskt, i Ryssland bosatt folk, vid namn Rhos.
Inträdestal... i Kongl. Vitterhets-, Historie och Antiqvitets-Academien,
d. 17 April 1821". Särtryck u.å. NM.0034647 a.
Lovén, S. "Om några i Vettern och Venern funna Crustaceer. Föredrag den 10 October 1860".
Särtryck u.å. Med dedikation från författaren. NM.0034647 e.
Nilsson, S. "Funnos menniskor äfven i södra Sverige, redan den tid då elefanter, noshörningar
och andra längesedan utdöda djurracer lefde i det sydligare Europa?"
Föredrag den 13 Februari 1861".
Rydqvist, Johan Fr. "Den historiska språkforskningen. Inträdes-tal hållet i Kongl. Vitterhets, Historie
och antiqvitets academien den 2 Juni 1849" Sthlm 1851. NM.0034647 b.
Säve, Carl. "De starka verben i dalskan och gotländskan" Upsala 1854. NM.0034647 c.
Lehnberg, Magnus af, (1758-1808) Biskop. H.h. Charlotta Sofia f. Apelblad
1 brev till Lehnberg, Charlotta Sofia u.å. NM.0018859.
1 brev från Åhlström, O. 1834. NM.0021110 a.
1 brev till Charlotta Sofia från Blom 1809. NM.0018481 a.
"Fantasier" 1816. 2 ex. NM.0018861 a, c.
Dikt "Har du känt ett swar på hjertats fråga..." NM.0018862 c.
Aforismer. NM.0018861 b.
Fragment av minnestal över greve Hermansson. NM.0018864 a, c.
Fragment av minnestal över Carl Carlsson Gyllenhjelm. NM.0018865 a-d.
Fragment av äreminne över Birger Jarl. NM.0018863 a-d.
Handskriftsfragment. NM.0018862 a-b, 0018481 e.
Leijonancker, Fredrik Vilhelm Erik Carl (1819-1883)
2 brev från L. 1868.
Leijonhufvud, Bengt Carl Fredrik (1820-1864)
1 brev till Lindahl, P.E. 1863.
Leijonhufvud, Carl Victor Gustafsson (1822-1900)
2 brev till Hägerflycht, 1868, 1872.
2 brev till Stjernsvärd, 1868.
Leijonhufvud, Carl Greger (1859-1918)
2 brev till Kalmberg, Jenny 1896.
Leijonhufvud, Erik
2 brev från Landelin, Erik 1941.
Leijonhufvud, Sebastian (1738-1818) Överste. H.h Eva Charlotta Cronstedt (1760-1843)
3 st tuschlaveringar. 1942/136.
Leijonhufvud, Sigrid. 1947/107
Utdrag ur förordningar mot yppighet och överflöd i klädedräkten under senare delen av 1600-talet och till
frihetstidens slut.
Några utdrag ur gamla förordningar om hämmande av överflöd i mat och dryck m.m. under
Karl XII: s tid och frihetstiden.
Leijonmark, Johan Adolf (1775-1853)
P.M. rörande Kalmberg, Charlotte 1836.
Leijonmark, Ewald och Carl. 1962/098
Fragment av en kvist från Oljeberget samt ett silhuettporträtt.
3 blad anteckningar rörande släkten Leijinmark.
2 st silhuettklipp.
Leijonmark, Ewald Gustaf (1809-1884)
1 brev till Forsberg, C.D. 1857.
Lenaeus, Johannes Canuti (1573-1669)
1 brev till Andersson, Olof 1646.
Lenk, Torsten, Fil dr.
Brev från Erixon, Sigurd 1917-1921, 1923-1924.
Lenngren, Anna Maria (1755-1817)
"Höstvisa" NMAB 1700.316 (se bilaga)
Inbördes testamente mellan makarna Lenngren 1815. NM.0015081.
Leopold, Carl Gustaf af (1756-1829) Skald
2 brev till Ehrenström, Marianne.
1 brev till Grubbe, Samuel 1825. NM.0022878 a.
1 brev till Lenngren, Carl Peter 1799. NM.0021842 e.
1 brev till Nordforss, Carl Gustaf u.å. (ev. N.B. Sparrschöld) NM.0018599 b.
1 brev till Schulzenheim, David von, 1820. NM.0053950.
1 brev till Öfverberg, 1825, i avskrift (originalet i J.A. Hazelius arkiv J:55.
Avskrift av brev från L. till herr de Broen rörande tragedien Asarnes utvandring u.å. NM.0018602 b.
Kallelse till medlem i Samfundet Pro Fide & Christianismo 1861.
Minnesbok, innehåller dikt av L. "Hvad skall jag skriva i er bok..." NM.0058631.
"Till... Baron Armfeldt, i anledning af Hans utväljande till Directeur af Svenska Academien u.å. NM.0018602 a.
"Till Konstmön" u.å. NM.0022300.
Charad riktad mot Lorenzo Hammarsköld u.å. NM.0018583 c.
Leopold, Sara Petronella f. Fehman
1 brev till Ehrenström, Marianne 1797.
Lepsius.
1 brev från L. 1844.
Lerche, Vincent Stoltenberg (1837-1892)
1 brev till Nordgren, A. 1878. NM.0047243 a.
1 visitkort med tackskrivelse.
Letterstedt, Jacob (1796-1862)
1 brev från L. 1860. NM.0061254.
Leuhusen
"P.M. ang. kedja av guld, tillhörande Leuhusens fideikommiss" av Andersson, Anders 1956. Avskrift. 1960/027.
Leuhusen, Alexander Magnus (1821-1903)
1 brev till Hägerflycht, 1861.
Leuhusen, Louise f. Palmstierna (1863-1953)
"Minnen från min barndom och tidig ungdom" avskrift. 1961/059.
Leutsch, Ernst von
1 brev till Aulin, Ax. 1858. NM.0027195 a.
Lewenhaupt, Adam Casimir Ludvig (1820-1895)
1 brev från L. 1880.
Lewenhaupt, Carl (1835-1906)
1 biljett från L.
Lewenhaupt, Carl Gustaf (1662-1703)
1 brev från L. 1702. NM.0054921 b.
1 brev till August II av Polen 1701. NM.0054921 a.
Lewenhaupt, Eric August (1799-1874)
1 brev till Wrede, Fabian Jacob 1865.
Lewenhaupt, Sophie f. Bergenstråle (1823-1885)
1 brev till Eklund, 1865.
Levertin, Jacob, (1810-1887)
2 brev till Schwalter, E. 1854.
Levertin, Oscar (1862-1906) Skald
1 brev från Söderberg, Amadeus u.å. 1944/153.
Levetzow, Hans Christoph Diedtich Victor von
1 handling 1816. NM.0054922.
Levin, Per Axel (1821-1891)
1 brev från L. 1873.

Kontroll

Skapad2023-10-27 13:44:45
Senast ändrad2023-10-27 13:44:45