bild
Arkiv

Toll, ätten, arkiv


Gustaf Filip Adam Toll f. 1782-09-06 d. 1865-09-14,
friherre, överste i gen. stab.

Nils Ludvig Christoffer Toll f. 1783-11-19, d. 1862-06-30,
överste i gen. staben.

Johan Christoffer Toll f. 1743-02-01 d. 1817-05-21,
greve, fältmarskalk,
generalbefälhavare i Skåne, jfr. Biografica,
Toll, släkten, (inneh. handl. rörande Johan Christoffer Toll, ehuru av annan
proveniens än de här förtecknade) R1.

Johan Ludvig Osvald Toll f. 1826-01-29 d. 1889-02-20,
generalmajor, t.f. generalintendent.

Maria Lovisa Lilliecrona, f. Toll f. 1790-11-27, d. 1872-02-29,
g.m. majoren Gustaf Adolf Lilliecrona.

Carl Florus Toll f. 1820-08-29 d. 1896-01-27,
friherre, major, riksdagsman.

Överlämnat i feb. 1903.
Överfört från Biografica 1947.

 Arkiv (1 st)

ReferenskodTitel 
Se: SE/KrA/1051Biografica
 

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11746 – 1861Gustaf Filip Adam Tolls arkiv:
Meritförteckning 1837.

Anteckningar om fälttåget i Pommern 1805-1807.

Anteckningar om kriget i Norge 1814.

Underrättelse om den bland hästarna på K. Livgardet till häst gångbara lungröta (koncept).

Anförande i riksdagen om lindring i rust- och rotehållarnas åligganden (koncept).

Brev från greve Gustaf Carl Fredrik Löwenhielm 1851.

PM till chefen för lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1861 ang. expektansarvodena (konc.).

Formulär till tro- och huldhetsed.

Genealogisk uppsats av Carl Ludvig Toll 1746.

Nils Ludvig Christoffer Tolls arkiv:
Utredning och arvskifte efter framlidne kaptenen Carl Gustaf Toll.
Brev från fältmarskalken Johan Christoffer Toll. 1805-1817.

Johan Christoffer Toll:
Brev från Nils Ludvig Christoffer Toll. 1814.
Koncept. Ej accessionsfört men sannolikt av J. Chr. Tolls hand.

Johan Ludvig Osvald Tolls arkiv:
Brev till Nils Ludvig Christoffer Toll. 1860.

Maria Lovisa Lilliecronas arkiv:
Brev till Johan Christoffer Toll 1814-1817.

Carl Florus Tolls arkiv:
Brev från ryttmästare Kjell Salomon Bennet. 1861.