bild
Serie

Handlingar angående köp och överlåtelser

Hofdala godsarkiv

Serien i arkivbox.
Se även serierna A 2, A 3 och J 8.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
Se: SE/LLA/31372/623Hofdala godsarkiv1664-10-04Fastebrev på hemman i Östra Göinge 
Se: SE/LLA/31372/625Hofdala godsarkiv1665-09-24Fastebrev på Jöns Michael Ehrenborgs köp av Hofdala 
Se: SE/LLA/31372/665Hofdala godsarkiv1715-06-15Fastebrev på Wilhelm Bennets köp av egendomar i Östra Göinge 
11425 – 1802Avskrift av handling från ärkebiskop Peder Lycke i vilken han förlänar gårdar i Araslöv, Tågarp, Lotharp, Brönestofta m. fl. 1425.

Avskrift av skiftesbrev för Hofdala 1545 (1681).

Köpehandlingar för Hofdala mellan Jochum Beck och Henrik Huitfeldt 1651.

Köpehandlingar för Hofdala sätesgård, hemman i Matteröd, Brönnestads och Vinslövs socknar mellan Christopher Gedda (Gjedde) till Vrams Gunnarstorp, säljare, och Jöns Mikkelsen Ehrenborg 1665.

Specifikation på Lave Billes delar i Hofdala i samband med försäljningen 1665.

Avskrift av köpehandlingar för Hofdala gods med underlydande mellan Jöns Michaelsson (Ehrenborg), köpare, och Sigvard (Siewert) Grubbe med arvingar 1665, säljare.

Brev undertecknat Hedvig Eleonora angående indragning av gods i Kristianstad län 1666. Häri även avskrift av samma handling, gjord av Jöns Michaelsson Ehrenborg.

Köpehandlingar mellan Else Munch, säljare, och Jöns Michaelsson Ehrenborg, köpare, på hemman i Brönnestads och Matteröds socknar 1681.

Handlingar rörande utredningen av Stora Oberöd, Lilla Oberöd, Knutstorp och Böllebor i samband med reduktionen 1683-1684.

Handlingar rörande reduktionen. Häri även handling rörande delning av skogen 1684.

Handlingar rörande förpantning och arrende av Spannerups (Spannarp) gård 1684-1685.

Uppmaning om att insända alla köpehandlingar för Hofdala till Kammarkollegium 1689.

Handlingar rörande hemmanet Klårröds hoveriskyldigheter 1692-1693.

Resolution angående de skånska egendomarna 1694.

Handlingar rörande räntor i samband med reduktionen 1694.

Handlingar rörande Jöns Michael Ehrenborgs ansökan om att hans son borde tillträda Hofdala gods efter Michael Ehrenborgs död 1719-1722.

Fragment rörande försäljning av del av Nösdala nr 1 i samband med arvskifte 1720.

Caspar Ehrenborgs fastebrev på Hofdala 1722-1734.

Handlingar rörande M. C. Lederfeldts inteckningar i Hässleholmsgården 1733.

Avtal mellan Christian Barnekow och Caspar Ehrenborg om jordutbyte 1733.

Köpehandlingar rörande Caspar Ehrenborgs förvärvande av hemman i Vittsjö och Fagerhults socknar av Gustaf I. Reuter och Hedvig Ridderschantz 1734.

Köpehandlingar för hemman i Halland, säljare Christian Barnekow och Eva Charlotta Stenbock, köpare Caspar Ehrenborg 1738.

Köpehandlingar för kronorusthåll i Kristianstad län mellan Gustav Wilhelm von Liewen och Anton Hindrick Björnström samt Chatarina Aqvillonia 1741. Transporterat på Caspar Ehrenborg 1762.

Handlingar rörande betalning för del i Brönnestad nr 6, 1744.

Köpehandlingar för Stora Oberöd mellan G. och Margaretha Duwall och Caspar Ehrenborg 1744.

Överenskommelse angående Nösdala nr 1 1747.

Värderingsinstrument för Hofdala med underlydande i samband med Caspar Ehrenborgs övertagande 1756.

Köpehandlingar för Bolmaröd, Björkeberga och Råröd säteri 1 mtl, Lillarp 1 mtl, Tjuvarp Östregård 2 mtl m. fl. mellan Carl Gustaf Armfeldt, säljare och Christian Didrik Ehrenborg, köpare, 1771-1778. Senare transporterat på brodern Daniel Isac Ehrenborg 1774.

Handlingar rörande bättre rätt till Maglö säteri 1799.

Köpehandlingar för Ynglingarums gård med hälften av allt underlydande mellan Claes Jacob Raab, säljare, och Anna Beata Ehrenborg, köpare, 1802.
 
21803 – 1964Köpehandlingar för säteriet Bolmaröd med underlydande mellan Salomon Ehrenborg, säljare och Jonas Stockenberg, köpare 1803-1805. Häri även förteckning över handlingar angående Bolmarö 1805 samt beskrivning av Bolmarö 1803.

Köpehandlingar för hemman i Tormestorps by och Ingemanshus med underlydande mellan Carl Fredrik Löfwenskiöld, säljare och Caspar Ehrenborg 1804-1805.

Köpehandlingar för Hammars gård med underlydande mellan Carl Eric Benzelstierna, säljare och Carl Ehrenborg med Charlotta Wachslager 1811.

Köpehandlingar för skatterusthållshemmanet Brönnestad nr 8 1/16 mtl mellan Pehr Michelsson, säljare och Christopher Elg, köpare 1825.

Lagfartshandlingar för Sven Nilsson på Nösdala nr 1 1/16 1829.

Avskrift av utdrag ur inteckningsprotokollet 1838.

Köpehandlingar för Karstorps säteri i Skaraborgs län mellan C. A. Ehrenborg, säljare och G. von Hårleman, köpare 1841-1846.

Utdrag ur inteckningsprotokollet rörande Öraholma nr 2 1/64 mtl 1864.

Inteckningshandlingar 1876.

Överlåtelse av Stora Oberöd nr 1 1/5 mtl mellan C. A. Ehrenborg med Eva Ehrenborg till sonen C. C. C. Ehrenborg 1883.

Inteckningshandlingar för Horröd nr 1 121/3488 1883.

Köpehandlingar för Nösdala nr 1 1/32 mtl 1884-1886.

Lagfartsbevis och överlåtelsehandlingar för hemman i Vannaröd för Christian Gustaf Theodor Ehrenborg 1885-1886.

Lagfartshandlingar för Hofdala sätesgård för Christian Gustaf Theodor Ehrenborg 1888.

Lagfartshandlingar för Eva E. E. Ehrenborgs del av hemman i Vannaröd 1891.

Lagfartshandlingar för Hofdala sätesgård för Carl Christian Casimir Ehrenborg 1894-1898. Häri även bouppteckning efter Christian Gustaf Theodor Ehrenborg 1892.

Köpehandlingar för Nösdala nr 1 1/32 mtl med avsöndringar från Nösdala nr 9 1899.

Hovrättens utlåtande angående Carl Christian Casimir Ehrenborgs ansökan om att försälja delar av fideikommisskapitalet 1911.

Gåvobrev till Statens Järnvägar på mark vid Elestorp 1918.

Gravationsbevis för Hofdala fideikommiss 1921-1924.

Beskrivning och värdering av Hofdala inför expropriationen, odat. (1945). Häri även handlingar rörande tvistemål angående expropriationen 1945-1952.

Köpehandlingar för Klintatorp 1963.

Köpehandlingar för tomt vid Björkviken 1964.