Carl August Dohna

Svenskt biografiskt lexikon

Yrke
Yrke Kavalleriofficer
Född
Född 1691
Död
Död 1744
Band
Band 11 (1945), sida 337