bild
Arkiv

Kartor och ritningar i Slottsarkivet


Grunddata

ReferenskodSE/RA/566
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/oKgNeBUQrH6d0002H087k3
Datering
1700t1900t(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F band, F-exp/band
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet)
Arkivbildare/upphov
[Proveniens ej registrerad]

Innehåll

Allmän anmärkningCa 450 kartor och ritningar. I kartskåp samt rullar i hylla 31.
Inledning (äldre form)Slottsarkivets samling av kartor och ritningar har först och främst tillkommit genom åtskilliga leveranser från de olika kungliga slotten alltsedan arkivets inrättande på 1890-talet. Från annat håll har samlingen fått blott enstaka tillskott. I enlighet med denna tillkomsthistoria utgöres samlingen huvudsakligen av kartor och ritningar angående de kungliga slotten samt dessas underlydande områden och tillhörande byggnader med mera. Slotten Drottningholm, Gripsholm och Haga är starkast representerade i samlingen. Beträffande de andra kungliga slotten finnas här blott ett fåtal kartor och ritningar.

Samlingen har sedan gammalt varit uppordnad topografiskt och denna ordning har nu vidare systematiserats på det sätt, som framgår av den följande förteckningen. Utöver samlingens bestånd upptar förteckningen - i form av hänvisningar - även de kartor och ritningar, som ha påträffats på andra håll och fortfarande ingå i olika i Slottsarkivet förvarade räkenskaper och handlingar. Ett undantag utgöra dock de moderna ljuskopior av osäker beständighet och delvis redan utplånade, vilka finnas i vissa samlingar av handlingar från 1900-talet. Beträffande registrering av ovan omtalade spridda kartor och ritningar bör dessutom påpekas, att systematiskt ha därvid genomgåtts endast slottens s.k. diariehandlingar (inkomna diarieförda skrivelser jämte koncept till utgående svar), sviter av inkomna brev samt byggnadsräkenskaper och byggnadshandlingar.

Slottsarkivet den 25 juli 1968.

Evald Blumfeldt

Kontroll

Senast ändrad2019-10-01 16:06:22