Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (15) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Gård (1)
   • Förening (7)
   • Företag (1)
   • Övriga (3)
   • Person (släkt) (3)
   • Ej fastställd (1)

 • REGISTER
  • Alla (7)
  • Brev (4) Info Info
  • Uppslagsverk (2)
  • Statsförvaltning (1)
   • Skrivelser till Kungl Majt (1) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 22
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Günther, Christian E

Yrke: Diplomat, Utrikesminister
Född: 1886
Död: 1966

2. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Digitaliserat material finns

3. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Engeström, Lars von f. 1751 d. 1826

Mottagare: Lindblom, Jacob Axelsson f. 1746 d. 1819
År och antal: 1809 (1)
Register: Brevskrivarregister - Linköpings stiftsbibliotek

4. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
Digitaliserat material finns

5. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
Digitaliserat material finns

6. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
Digitaliserat material finns

7. Svenskt biografiskt lexikon

8. Arkiv
Titel: Styrelsen för arbetarskyddsfonden (ASF) / Arbetsm...
Tid: 1972 – 1995
Arkivbildare/upphov: Styrelsen för arbetarskyddsfonden/Arbetsmiljöfonden (1972 – 1995)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge, Marieberg)

9. Volym
Allmän anmärkning: innehåll: Edberg, Rolf - I morgon Norden 1944 Elia...
Tid: E-G
Tillhör arkiv: Föreningsarkivet Västernorrlands samlingar
Arkivbildare/upphov: Föreningsarkivet Västernorrlands samlingar

Förvaras: Föreningsarkivet i Västernorrland. Medelpadsdepån

10. Volym
Allmän anmärkning: Francken - Hamburger: Francken, G.W. v (1887). Fra...
Tid: 1863 – 1912
Tillhör arkiv: Hans Hildebrands arkiv
Arkivbildare/upphov: Hans Hildebrand (1842 – 1913)

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet

11. Serie
Titel: Fride Hylanders bibliotek/boksamling
Tillhör arkiv: Fride Hylander (1898-1988), läkare
Arkivbildare/upphov: Hylander Fride (SLM 17004) (1900 – tal)

Förvaras: Sörmlands museum

12. Volym
Allmän anmärkning: Lista över böcker som ingått i biblioteksbeståndet...
Tillhör arkiv: ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUNDS /ABF/ BIBLIOTEK 440
Arkivbildare/upphov: ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUNDS /ABF/ BIBLIOTEK 440

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland

13. Volym
Allmän anmärkning: Lista över böcker som ingått i biblioteksbeståndet...
Tillhör arkiv: ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUNDS /ABF/ BIBLIOTEK 440
Arkivbildare/upphov: ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUNDS /ABF/ BIBLIOTEK 440

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland

14. Volym
Allmän anmärkning: Lista över böcker som ingått i biblioteksbeståndet...
Tillhör arkiv: ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUNDS /ABF/ BIBLIOTEK 440
Arkivbildare/upphov: ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUNDS /ABF/ BIBLIOTEK 440

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland

15. Volym
Allmän anmärkning: Lista över böcker som ingått i biblioteksbeståndet...
Tillhör arkiv: ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUNDS /ABF/ BIBLIOTEK 440
Arkivbildare/upphov: ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUNDS /ABF/ BIBLIOTEK 440

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland

16. Volym
Allmän anmärkning: Lista över böcker som ingått i biblioteksbeståndet...
Tillhör arkiv: ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUNDS /ABF/ BIBLIOTEK 440
Arkivbildare/upphov: ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUNDS /ABF/ BIBLIOTEK 440

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland

17. Volym
Allmän anmärkning: Lista över böcker som ingått i biblioteksbeståndet...
Tid: 1906 – 1947
Tillhör arkiv: ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUNDS /ABF/ BIBLIOTEK 440
Arkivbildare/upphov: ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUNDS /ABF/ BIBLIOTEK 440

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland

18. Volym
Allmän anmärkning: Da-De Dahl, Herman 1 prislapp. Dahl, W.S. 1 brev t...
Tillhör arkiv: ÄMNESSAMLINGEN
Arkivbildare/upphov: NORDISKA MUSEETS ÄMNESORDNADE ARKIV

Förvaras: Nordiska Museet

19. Volym
Allmän anmärkning: Wachschlager-Westphal Wachschlager, Gustaf. Ceremo...
Tillhör arkiv: ÄMNESSAMLINGEN
Arkivbildare/upphov: NORDISKA MUSEETS ÄMNESORDNADE ARKIV

Förvaras: Nordiska Museet

20. Serie
Titel: Sven Ulric Palme (1912-1977)
Tillhör arkiv: Palmeska släktarkivet
Arkivbildare/upphov: Palmeska släktarkivet (1778 – 1968)

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)