Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (22) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Övriga (1)
   • Person (släkt) (17)
   • Ej fastställd (3)

 • REGISTER
  • Alla (12)
  • Uppslagsverk (6)
  • Närings- och yrkesliv (4)
   • Aktiebolag (4) Info Info
  • Brev (1) Info Info
  • Statsförvaltning (1)
   • Konselj (1) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 35
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Pineus, Conrad M

Yrke: Jurist, Konstsamlare, Mecenat
Född: 1872
Död: 1945

2. Aktiebolag 1901–1935
Bolagets namn: Aktiebolaget Stora Gröndal

Årtal: 1920
Bolagets ändamål: Att efter inköp af v...

3. Aktiebolag 1901–1935
Bolagets namn: Elektriska Aktiebolaget Eck

Årtal: 1920
Bolagets ändamål: Att drifva fabriksrö...

4. Person (släkt)
Namn: Pineus, Conrad Martin

Tid: 1872 – 1945
Referenskod: SE/GLA/12656

5. Arkiv
Titel: Conrad Pineus arkiv - GLA/A0631
Tid: 1902 – 1923
Arkivbildare/upphov: Pineus, Conrad Martin (1872 – 1945)

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)

6. Arkiv
Titel: A L och C M Pineus, handlingar härrörande från - G...
Tid: 1819 – 1913
Arkivbildare/upphov: Pineus, Arvid Ludvig (1827 – 1883) Arkivbildare/upphov: Pineus, Conrad Martin (1872 – 1945)

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)

7. Aktiebolag 1901–1935
Bolagets namn: Återförsäkringsaktiebolaget Astrea

Årtal: 1920
Bolagets ändamål: Bolagets ändamål: af...

8. Aktiebolag 1901–1935
Bolagets namn: Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget Svea

Årtal: 1920
Bolagets ändamål: Att meddela dels för...

9. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Pineus, Conrad M.

Mottagare: Swedlund, Per Adolf (Pelle) f. 1865 d. 1947
År och antal: 1913 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

10. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1911-11-10
Ärendemening: Ang. dispaschören Conrad Pineus ansökan om tjänstledighet m.m.

11. Arkiv
Titel: Konstnären Gösta Sandels arkiv
Tid: 1909 – 1919
Arkivbildare/upphov: Sandels, Gösta (1887 – 1919)

Förvaras: Göteborgs universitetsbibliotek. Handskriftsavdelningen

12. Ej fastställd
Namn: Sandels, Gösta

Tid: 1887 – 1919
Referenskod: SE/GUB/1728

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Sten, Per Johan (John)

Yrke: Bildkonstnär
Född: 1879
Död: 1922

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Sandels, A Gösta F

Yrke: Bildkonstnär
Född: 1887
Död: 1919

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Simonsson, Birger J

Yrke: Bildkonstnär
Född: 1883
Död: 1938

16. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Leche Löfgren, E Maria (Mia) L

Yrke: Författare, Journalist, Pacifist
Född: 1878
Död: 1966

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Olson, Gustaf (Gösta) A

Yrke: Konsthandlare, Sjukgymnast
Född: 1883
Död: 1966

18. Volym
Allmän anmärkning: Brev, avräkningsnotor med Kullberg, Wigelius och ...
Tid: 1917 – 1918
Tillhör arkiv: Conrad Pineus arkiv - GLA/A0631
Arkivbildare/upphov: Pineus, Conrad Martin (1872 – 1945)

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)

19. Volym
Allmän anmärkning: -tidningsurklipp med föredrag om tidsbefraktning ...
Tid: 1902 – 1921
Tillhör arkiv: Conrad Pineus arkiv - GLA/A0631
Arkivbildare/upphov: Pineus, Conrad Martin (1872 – 1945)

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)

20. Volym
Allmän anmärkning: Brev, avräkningsnotor med Kullberg, Wigelius och ...
Tid: 1918 – 1923
Tillhör arkiv: Conrad Pineus arkiv - GLA/A0631
Arkivbildare/upphov: Pineus, Conrad Martin (1872 – 1945)

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)