bild
Serie

Handlingar rörande International Women´s Suffrage Alliance och International Alliance of Women

Fredrika Bremerförbundet

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11921 – 1926INTERNATIONAL WOMEN´S SUFFRAGE ALLIANCE
(ur kartong 67 och 74 enligt FBF:s kortkatalog).
International Alliance of Women Founded in Berlin 1904 as the International Woman Suffrage Alliance.

Stadgar 1949.

Handlingar angående IWSA:s konferenser i:
Washington den 12-19 februari 1902.
Rapport från Comittee on Suffrage, Christiania den 8 september 1920.
Meeting of the presidents (of the IWSA) council London den 5 maj 1924.

Inkommande skrivelser från IAW (kronologiskt ordnad) och utgående korrespondens ordnade efter adressat 1921-1926.

Svar angående enkätundersökningen "Women Suffrage in Practice" 1921-1922.
 
21928 – 1953INTERNATIONAL ALLIANCE OF WOMEN
(ur kartong 67 enligt FBF:s kortkatalog).
"Svenska papper i sammanslagninsfrågan 1928".
"FBF:s rapport till kongressen 1929".
"Valsiffror 1930/31".
Protokoll i avskrift 1930.
"Förberedelser för Alliansens kongress 1938" International Committe for Peace and the League of Nations, Stockholm 15-16 oktober 1938. 1936, 1938.
Lizinka Dyrssens korrepondens med Mrs Corbette Ashby ang. skrivelse till N.F.1935.
Infoblad om IAWASEC 1935 (?).
Två skrivelser 1940.

Handlingar angående:
konferens i Stockholm den 15-16 oktober 1938 (blev eventuellt aldrig av).
IAWSEC:s konferens i London den 8-9 juli 1938 för Internationella kommittén.
IAWSEC:s 13:e kongress i Köpenhamn den 8-14 juli 1939 (program, korrespondens).
IAW:S 14:e kongress i Interlaken, Schweitz den 10-17 aug 1946.
IAIW:s 15:e kongress i Amsterdam 18-24 juli 1949.
IAW:s 16:e kongress i Neapel 11-19 sept 1952.

Diverse korrespondens:
1950
1951
1952
1953.
 
31954 – 1961INTERNATIONAL ALLIANCE OF WOMEN
(ur kartong 74 och 67 enligt FBF:s kortkatalog).

Handlingar angående:
IAW:s guldjubileumskongress den 17 aug-1 sept 1955.
IAW:s 18:e kongress i Aten den 25 aug-4 sept 1958.
IAW:s 19:e kongress i Dublin den 21 aug-2 sept 1961.

Diverse korrespondens:
1954
1956
1957
1958-1959 (rapport)
1960.
 
41963 – 1969INTERNATIONAL ALLIANCE OF WOMEN
(ur katalog 74 enligt FBF:s kortkatalog).

Handlingar angående:
IAW:s styrelsesammanträde i Stockholm den 24-27 januari 1964.
IAW:s 20:e kongress i Trieste, Frankrike den aug-sept 1964.
IAW:s 21:a kongress i London den 1-10 augusti 1967.

Korrespondens:
1962 (rapporter).
1963 (mest ang. IAW:s International Committee möte i Monrovia, Liberia 29 juli- 7 aug 1963).
1965.
1966.
1967-1969.
 
51948 – 1956INTERNATIONAL ALLIANCE OF WOMEN
(ur kartong 50 enligt FBF:s kortkatalog).

Handlingar angående internationell kurs/konferens "Sweden of today" ("Oritentaliska kursen") arrangerad av FBF och IAW, 1948, 1950, 1956.
 
61968 – 1974INTERNATIONAL ALLIANCE OF WOMEN
(efterleverans 2000).

Protokoll m.m. angående FBF:s internationella kommitté som hade kontakten med IAW 1968-1971.

Kopior av utgående korrespondens rörande IAW 1972-1974.
(efterleverans 2000).