Eduard Henrik Carleson

Svenskt biografiskt lexikon

Yrke
Yrke Domare, Justitiestatsminister, Riksdagsman
Född
Född 1820
Död
Död 1884
Band
Band 07 (1927), sida 441