Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (120) Info Info
   • Statlig myndighet (4)
   • Kommunal myndighet (105)
   • Förening (3)
   • Övriga (1)
   • Person (släkt) (6)
   • Ej fastställd (5)


 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 133
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Key, Einar S H

Yrke: Läkare (kirurg)
Född: 1872
Död: 1954

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Jacobæus, H Christian

Yrke: Läkare
Född: 1879
Död: 1937

3. Arkiv
Titel: KAROLINSKA SJUKHUSET - MEDICINSKA KLINIKEN
Tid: 1940 – 1996
Arkivbildare/upphov: KAROLINSKA SJUKHUSET - MEDICINSKA KLINIKEN (1940 – 1996)

Förvaras: Regionarkivet- Region Stockholm

4. Arkiv
Titel: KAROLINSKA SJUKHUSET - KIRURGISKA KLINIKEN
Tid: 1932 – 2000
Arkivbildare/upphov: KAROLINSKA SJUKHUSET - KIRURGISKA KLINIKEN (1940)

Förvaras: Regionarkivet- Region Stockholm

5. Arkiv
Titel: Gymnastiska Centralinstitutets samling av enskilda...
Tid: 1805 – 1967
Arkivbildare/upphov: Gymnastiska Centralinstitutet (1813 – 1966) Arkivbildare/upphov: Adams-Ray, Edward (1861 – 1946) Arkivbildare/upphov: Bernhagen, Maja (1880) Arkivbildare/upphov: Brandt, Thure (1819 – 1895) Arkivbildare/upphov: Branting, Lars Gabriel (1799 – 1881) Arkivbildare/upphov: de Ron, Carl Fredrik (1809 – 1887) Arkivbildare/upphov: Drakenberg, Sten (1861 – 1946) Arkivbildare/upphov: Edde, Annickan (1892) Arkivbildare/upphov: Falck, Wendela A:son (1854 – 1926) Arkivbildare/upphov: Falk, Elin (1872 – 1942) Arkivbildare/upphov: Georgii, Carl August (1808 – 1881) Arkivbildare/upphov: Hammarstrand, Axelina (1855) Arkivbildare/upphov: Holm, John Arkivbildare/upphov: Högström, Sally (1863 – 1939) Arkivbildare/upphov: Key-Åberg, Ruth (1896) Arkivbildare/upphov: Liedbeck, Per Jakob (1802 – 1876) Arkivbildare/upphov: Ling, Hjalmar (1820 – 1886) Arkivbildare/upphov: Ling, Pehr Henrik (1776 – 1839) Arkivbildare/upphov: Nyblaeus, Gustaf (1816 – 1902) Arkivbildare/upphov: Näsmark, Anna-Lisa (1909) Arkivbildare/upphov: Sisefsky, Mauritz (1896) Arkivbildare/upphov: Svalling, Ester (1873 – 1956) Arkivbildare/upphov: Svalling, Signe (1879) Arkivbildare/upphov: Särner, Klas (1891) Arkivbildare/upphov: Kvinnliga Gymnastikföreningen Sverige (1911) Arkivbildare/upphov: Stockholms Allmänna Velociped-klubb Arkivbildare/upphov: Svenska Sim- och Gymnastikklubben i London Arkivbildare/upphov: Svenska Sjukgymnastiksällskapet Ling (1910) Arkivbildare/upphov: Stockholms Kvinnliga Gymnastik-Förening (1886 – 1926) Arkivbildare/upphov: Svenska Gymnastikläraresällskapet (1884)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge)

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hellström, John G L

Yrke: Läkare (kirurg)
Född: 1890
Död: 1965

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Svensson, Elin Maria

Yrke: Skolgrundare, Teaterlärare
Född: 1860
Död: 1947

8. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1906
Län: Kalmar län

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Söderlund, Nils Gustaf

Yrke: Läkare (kirurg)
Född: 1884
Död: 1967

10. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1906
Län: Gotlands län

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Rodhe, Edvard M

Yrke: Biskop, Kyrkohistoriker, Teolog
Född: 1878
Död: 1954

12. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1910
Län: Stockholms stad

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Forssell, C Gösta

Yrke: Läkare (radiolog)
Född: 1876
Död: 1950

14. Kommunal myndighet
Namn: KAROLINSKA SJUKHUSET - MEDICINSKA KLINIKEN

Tid: 1940 – 1996
Referenskod: SE/AB019/LA_1054

15. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1908
Län: Gotlands län

16. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1902
Län: Stockholms stad

17. Kommunal myndighet
Namn: KAROLINSKA SJUKHUSET - KIRURGISKA KLINIKEN

Tid: 1940
Referenskod: SE/AB019/LA_628

18. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1908
Län: Gotlands län

19. Volym
Allmän anmärkning: Key, släkt - 5 Key, Einar S H
Tid: 1913 – 1962
Tillhör arkiv: Svenskt biografiskt lexikon
Arkivbildare/upphov: Svenskt biografiskt lexikon (1962)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)

20. Serie
Titel: STATISTIK
Tillhör arkiv: KAROLINSKA SJUKHUSET - KIRURGISKA KLINIKEN
Arkivbildare/upphov: KAROLINSKA SJUKHUSET - KIRURGISKA KLINIKEN (1940)

Förvaras: Regionarkivet- Region Stockholm