Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (122) Info Info
   • Statlig myndighet (2)
   • Kommunal myndighet (1)
   • Gård (5)
   • By (1)
   • Förening (2)
   • Företag (7)
   • Övriga (7)
   • Person (släkt) (103)
   • Ej fastställd (1)

 • REGISTER
  • Alla (17)
  • Uppslagsverk (16)
  • Brev (1) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 141
1. Svenskt biografiskt lexikon
99,177734

2. Svenskt biografiskt lexikon
98,66273

3. Svenskt biografiskt lexikon
98,50595

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Roos, släkt

87,664345

5. Svenskt biografiskt lexikon
87,64958

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Puke, släkt

87,628624

7. Svenskt biografiskt lexikon
87,61113

8. Svenskt biografiskt lexikon
87,40745

9. Arkiv
Titel: Engström, Carl Christian
Tid: 1827 – 1880
Arkivbildare/upphov: Engström, Carl Christian (1827 – 1916)

Förvaras: Sjöhistoriska museet
87,00174

10. Svenskt biografiskt lexikon
86,23923

11. Svenskt biografiskt lexikon
86,22388

12. Svenskt biografiskt lexikon
86,06859

13. Svenskt biografiskt lexikon
84,460556

14. Arkiv
Titel: EDWARD OCH RUT LANDIN (K)
Tid: 1928 – 2006
Arkivbildare/upphov: EDWARD OCH RUT LANDIN

Förvaras: Nykterhetsfolkets länsarkiv
77,73483

15. Arkiv
Titel: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M...
Tid: 1739 – 1978
Arkivbildare/upphov: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING (1827 – 1913)

Förvaras: Eskilstuna stadsarkiv
76,19276

16. Arkiv
Titel: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M...
Tid: 1739 – 1978
Arkivbildare/upphov: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING (1827 – 1913)

Förvaras: Eskilstuna stadsarkiv
76,1907

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 21470

Utfärdat: 14300929, Kalmar
Innehåll: Borgmästare och råd i Kalmar erkänner sig ha mottagit en kvarn och en kålgård samt en kalk av kyrkoherden i staden Hannus Remscher såsom prebendestiftelse för dennes släkt och med företräde för stifta...
75,41251

18. Svenskt biografiskt lexikon
75,30021

19. Arkiv
Titel: Bromanderska samlingen
Arkivbildare/upphov: Bromander, Carl Vilhelm (Domprost) (1865-02-09 – 1963-02-16)

Förvaras: Arkivenheten, Region Värmland (depå: Arkivcentrum Värmland)
75,1102

20. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bengt Gregersson

Yrke: Biskop
Död: 1338
75,06967