Hallström, Gustaf  (1880 – 1962)

Person

KategoriPerson (släkt). Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete
HistorikGustaf Hallströms arkiv som förvärvats av Vetenskapliga biblioteket i Umeå 1964 överläts som gåva 1969 till universitetsbibliotekets handskriftssamling, som fr o m 1986 tillhörde Forskningsarkivet. Arkivet har dessutom under senare år utökats med material från släktingar och olika institutioner; Riksarkivet, Nordiska museet och Antikvarisk-Topografiska arkivet. Bland de nyförvärv som kommit från barnbarnen finns en hel del material med proveniens från hustrun Astrid och hennes familj samt Gustaf Hallströms föräldrar. Dessa handlingar ordnas i separata arkiv (Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv och Handskrift 7C August Reinhold Hallströms arkiv).
Gustaf Hallströms arkiv omfattar 220 volymer. Huvudparten av handlingarna rör Hallströms arkeologiska och etnologiska forskning, ibland inom ämnesområdet historia. Den etnologiska delen faller huvudsakligen inom samisk kultur. Bland innehållet kan nämnas rapporter i original eller kopior från hans undersökningar och forskningsresor, anteckningar, ritningar och kartor, avskrifter från äldre litteratur eller arkiv, manuskript till publicerade verk, föredrag, uppsatser och tidningsartiklar och korrespondens med andra forskare. Därtill kommer ca 10 000 fotografier (negativ och kopior) som han tagit på sina vetenskapliga expeditioner, främst i Norrland, Nordnorge och Nordfinland samt på Kolahalvön. Bland fotografierna finns också dokumentation av den äldre bebyggelsen på Söder i Stockholm och privata bilder, ofta från Furusund. Till allt detta kommer en stor samling tryckta kartor ( ca 650 st), en samling avklappningar och planscher samt en samling tidningsurklipp.
Förutom de handlingar som rör Hallströms verksamhet som antikvarie och forskare finns också material kring hans verksamhet i Röda Korsets tjänst i Sibirien under första världskriget och inom frivilligrörelsen under första och andra världskriget samt handlingar som avspeglar hans insatser inom ett stort antal föreningar och samfund.
Personliga handlingar i form av bl a anteckningar, dagböcker och räkenskaper samt familjebrev ingår även.
Ytterligare arkivmaterial som belyser Gustaf Hallströms liv och verksamhet finns i Kungliga Biblioteket i Stockholm i handskriftsamlingen under signum Hallström 1988/18. Större delen av denna omfattande och ännu oregistrerade samling innehåller material från Gustafs bröder, konstnären Gunnar Hallström (1875-1943) och generalen Ivor Thord-Gray (Thord Hallström) (1878-1964), men däribland finns också många brev från Gustaf liksom från föräldrarna och andra släktingar. I. Krigsarkivet i Stockholm, förvaras Gustaf Hallströms material från hans arbete med Svenska brigaden i Finland 1918 och från frihetskriget i Baltikum 1919, acc. 12/1964.
ReferenskodSE/UMFA/7A
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/8oOVFK9D6KcMkNxwJ1TJy7
ExtraID7A