Dahlstedt, Helge  (1885 – 1963)

Person

KategoriPerson (släkt). Hälso- och sjukvårdsarbete
HistorikHelge Dahlstedt föddes i Vilhelmina 1885. Hans föräldrar var kyrkoherden och riksdagsledamoten Lars Dahlstedt och Maria Charlotta Dahlstedt, f. Forslund. Efter några år av privat undervisning i hemmet i Vilhelmina flyttade Helge Dahlstedt till Uppsala, där han vid 17 års ålder tog studenten. Han utbildade sig vidare till läkare och kom under sin studietid att träffa den blivande hustrun Eva Mörner. De gifte sig 1908, samma år som Helge avlade med. kand. examen. Studierna avslutades med en med. lic. examen i Stockholm 1914.

Två år senare utnämndes Dahlstedt till överläkare på Norrbottens läns tuberkulossjukhus i Sandträsk, ca fyra mil norr om Boden. Han ägde då redan erfarenhet från tjänstgöring på sanatorier och sjukhus, bl.a. sanatorierna Sävsjö, Löt och Hässelby samt Vejle sanatorium i Danmark.

I februari 1919 fick Dahlstedt tjänsten som överläkare på Österåsens sanatorium i Ådalen, en befattning som han upprätthöll till pensioneringen 1951. Österåsens sanatorium kom att bli intimt förknippat med chefsläkarens namn och person. Helge Dahlstedt gick allmänt under namnet ”Pappa Helge”.

Helge och Eva Dahlstedts stora intresse för konst, särskilt norrländskt måleri, medförde med tiden en förnämlig konstsamling, både på Österåsen och i hemmet. Många av patienterna på Österåsen var konstnärer, författare och musiker. Till sanatoriet inhandlades många konstverk av kända konstnärer, hit inbjöds ofta föredragshållare, musiker, teaterfolk och konstnärer. Vid Österåsen utgavs även tidskriften Vi och Ni under åren 1932-1945.

Efter pensioneringen 1951 bosatte sig Helge Dahlstedt i Vilhelmina. Han återknöt där den nära kontakten med fjällvärlden och var också livligt verksam som föreläsare inom föreläsningsföreningar i övre och mellersta Norrland. Helge Dahlstedt avled i Vilhelmina 1963.

Den som önskar en mer fullständig bild över Helge Dahlstedt och hans innehållsrika liv kan ta del av hans arkivsamling, ca 7,5 hyllmeter. Här kan man följa hans liv från ungdomsåren och framåt, som läkare, konstsamlare, friluftsmänniska m.m. Arkivet skänktes till Forskningsarkivet av sönerna Dahlstedt och ordnades här i början av 1980-talet. Efter tillägg av korrespondens m.m. har nu arkivet blivit omstrukturerat och med ny förteckning. Sedan tidigare finns ett omfattande brevskrivarregister till samlingen.

Vid Forskningsarkivet återfinns ytterligare tre arkiv med anknytning till familjen Dahlstedt. Hustrun Eva Mörner-Dahlstedts arkiv (handskrift 65), sonen professor Karl-Hampus Dahlstedts arkiv (handskrift 70) samt fadern kyrkoherde Lars Dahlstedts arkiv (predikosamling i handskrift 77:1,övriga handlingar i Helge Dahlstedts arkiv volymerna 29:10-13).
ReferenskodSE/UMFA/29
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/kskPKLHmkqIzSA8XEcast7
ExtraID29