bild
Volym

[UPPSATSER]

BYGDESPEGELN

Grunddata

ReferenskodSE/BD003/NBM_8-1/F 1/3
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/LVVSd0LPkqU7FCysskr2h0
ExtraID3
Datering
19511953(Tidsomfång)
ArkivinstitutionNorrbottens museum

Innehåll

Allmän anmärkningNilivaara folkskola, Gällivare socken.
"Vår bys historia".
Historien om vår by börjar i Gammelbyn vid ån.
Om jakt.
När det fanns vargar här i trakten.
En jakthistoria.
Hur man ljustrar.
Kvarnarna vid Nilijoki.
Då morfar bärgade hö på utäng.
Nyodlingarna på Nilivuoma.
Varför man började med odlingar.
Avskrift: angående utdikning av vattensänkta marker inom byn Nilivaara och Gällivare socken. År 1910.
Förteckning på ägarna på Nilivuoma.
Våra åkrar.
Göra tegel.
Hur man bränner tjära.
Om slakt.
Om brödbakning.
Väva vadmal.
Hur man stampade vadmal.
Hur man tvättade och skurade i farmors ungdom.
Koka såpa.
Förteckning över ägorna i byn. (med karta)
Byavägen i Nilivaara.
Avskrift av protokoll från 1926: angående utfartsväg från Nilivaara.
Sommarvägen till Gällivare.
Vintervägen till Markitta.
Stigen till Granhult.
Gamla byavägen.
Malmvägen.
Hur man fått varor till byn förr.
Kooperativa.
Om stämpling.
Avverkning.
Stukmärken.
Huggyxmärken.
Om flottning.
En gammal timmerhuggare berättar.
Då man sågade träden för hand.
Sågarna i byn.
-----------------------------------------
"Vår skola". Klass 7.
Foton på klassen.
Hur vår skola utvecklats.
Avskrift: av protokoll från sockenstämma 1847 i Gällivare.
Avskrift: av mindre folkskolan i Nilivaara 1889.
Min farfar Erik Hansson, född 1867 berättar.
Avskrift: Gällivare skoldistrikt i Härnösands stift, Norrbottens län kalenderåret 1902. 1903 och 1904.
Avskrift: Till konungen.
Avskrift: Läsordning vid statens folkskola i Mäntyvaara - Yrttivaara läsåret 1901-1902.
Hur penningvärdet ändrats.
Etthundra sjuttiofem kronor, (175 kr)
Avskrift: av brev angående inställande av undervisning för reparation av skola.
Avskrift: Räkning 1910.
Gamla böcker som byns första ordinarie lärare haft. (kopior av bokomslag)
Albert Viliam Bäckström var en skrivkarl.
Lärargårdens historia.
Avskrift: av reversal.
Avskrift: av brev från A.V Bäckström.
År 1920 hölls skolkökskurs i Tieva. (foto)
Förra krigstiden.
Avskrift: Livsmedelsnämnden Gällivare. Anhållan om brödskort. 1919.
Skolpojksupptåg. Pappa har berättat.
Fotografier.
Om barnbespisningen och barnbespisningslokalen i Nilivaara skola.
Växter på skoltomten.
Slöjdsalen.
Vår skolstuga, Tieva.
Teckningar och fotografier.
Våra skolböcker i 7:an.
Schema för läsåret 1951-1952.
Vad vi minns från vår första skoltid.
När pappa gick i skolan.
Ungdomens skidtävlingar.
Det roligaste ämnet i skolan.
I slöjden.
Det roligaste ämnet i skolan.
Utflykten till Teletöinen den 7 april 1952.
Hur vi samlat pengar till vår skolresa.
Det roligaste ämnet i skolan.
En lek som varit rolig.
Det roligaste ämnet i skolan.
Utflykt till Vanhapaika.
P.P´s sonson, kateket.
Albert Viliam Bäckström.
Böckerna med uppsatserna innehåller även teckningar, fotografier och tygprover samt lite annan information om verktyg m.m. Med beskrivning.

Kontroll

Skapad2020-03-26 15:07:50
Senast ändrad2020-03-26 15:07:50