Torsdagen den 13 juni, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Arkivfragment i Värmlandsarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/VA/50512
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/NWcWxvMOOq6HX4kZXIrhc0
Omfång
9 Hyllmeter 
Datering
15451985(Tidsomfång)
ArkivinstitutionVärmlandsarkiv, Region Värmland (depå: Arkivcentrum Värmland, Zakrisdal)
Arkivbildare/upphov
Gullberg, Elsa (1886 – 1984) (Volym 48)
Kategori: Person (släkt). Konstnärligt arbete (Textilkonstnär)
 
Kanalaktiebolaget Stora Lee-Östen (1910) (Volym 152)
Alternativa namn: Kanal AB Stora Lee-Östen
Alternativa namn: Stora Lee-Östen Kanal AB
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag (Kanalbolag)
 
Lennartsfors bruk (1832) (Volym 152: Aktiebrev för Lennartsfors AB och Lennartsfors Skogs AB.)
Alternativa namn: Lennartsfors AB  (1912 – )
Alternativa namn: AB Lennartsfors Mekaniska Verkstad  (1947 – )
Alternativa namn: Ränkefors bruk
Kategori: Företag. Lantbruk och fiske, ospecificerat (Lantbruksrörelse)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, manufakturverk)
Kategori: Företag. Processindustri (Träsliperi)
Kategori: Företag. Verkstadsindustri (Mekanisk verkstad)
Kategori: Företag. Energi-, vatten- och avloppsverk (Kraftstation)
 
Blomskogs handelsbod (Volym 178.)
Alternativa namn: Blomskogs handel
Kategori: Företag. Handel (Handelsbod)
 
J Dickson & Co (Volym 193)
Kategori: Företag
 
Ullman (Släkt) (1680-talet – 1995) (Volym 130)
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Dalslands Kanal AB (1864) (Volym 152.)
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag (Kanalbolag)
 
Hedberg, Jonas (Överstelöjtnant) (1903 – 2007) (Volym 53.)
Kategori: Person (släkt). Militärt arbete
 
Gunnarskogs gruvor (Volym 45: Juridiska handlingar och korrespondens 1892-1971.)
Kategori: Övriga. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
von Schantz, Viktor Hugo (1860-05-03 – 1949-08-08) (Volym 101.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Degerfors Egnahems AB (Volym 104.)
Kategori: Företag. Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
 
J A Nygren & Son (1838 – 1899) (Volym 76.)
Kategori: Företag. Handel (Järnhandel)
 
Rämmens växelundervisningsskola (1800-tal) (Volym 91)
Kategori: Övriga. Utbildning
Kategori: Övriga. Övriga institutioner
 
Torskebäckshyttan (1540 (före) – 1907) (Volym 68: Protokoll 1868-1905, räkenskaper 1887-1906.)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta, järnbruk)
 
Gjöbel, Christina Elisabeth (1799 – 1872) (Volym 81.)
Alternativa namn: Giöbel, Christina Elisabeth
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Florell (Släkt) (Volym 101.)
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Brand- och livförsäkrings AB Svea (Uddeholmsagentu (Volym 92.)
Alternativa namn: Brand- och lifförsäkrings AB Svea (Uddeholmsagenturen)
Kategori: Företag. Finans- och försäkringsbolag
 
Nyhyttan 1:17 (Färnebo socken) (Volym 147.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Flottningsföreningen Stora Gla (1900) (Volym 113.)
Alternativa namn: Flottningsföreningen Norra Yxsjön - Stora Gla i Arvika  ( – 1920)
Alternativa namn: Allmänna Flottningsföreningen Stora Gla
Kategori: Förening. Övriga föreningar
Kategori: Förening. Transport- och lagringsföretag
 
Kväggeshyttan (1655 – 1899) (Volym 84)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Nordqvist, NILS Gustaf (Disponent) (1904-03-10 – 1999-04-08) (Volym 196)
Kategori: Person (släkt). Litterärt och journalistiskt arbete (Skribent)
Kategori: Person (släkt). Företagsadministrativt arbete (Disponent)
 
Östra Värmlands nykterhetsnämnders förbund (Volym 134)
Kategori: Förening. Nykterhetsföreningar
Kategori: Förening. Övriga föreningar
 
Bråten-Arnästorp elektriska andelsförening u p a (Volym 66.)
Kategori: Förening. Övriga föreningar
Kategori: Förening. Energi-, vatten- och avloppsverk
 
Lennartsfors Skogs AB (Volym 152.)
Alternativa namn: Lennartsfors skogsaktiebolag
Kategori: Företag. Skogsbruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat
 
Ruds säteri (Ny socken) (Volym 194-195)
Alternativa namn: Rudhs säteri (Ny socken)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Arvika sockens enskilda Brandstodsbolag/Brandstods (Volym 2.)
Kategori: Förening. Övriga föreningar
Kategori: Förening. Finans- och försäkringsbolag
 
Rinnfors bruk (1695 – 1868) (Volym 28: Avräkningsbok 1850 och invägningslängder 1828-1836 för Rinnefors.)
Alternativa namn: Rinnefors bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk, kvarnrörelse)
 
Söderman, F (Handlande, Filipstad) (Volym 32.)
Kategori: Person (släkt). Inköpsarbete, varuförsäljning
 
Persbergs gruvor (1413 – 1980) (Volym 26: Kapitalbok för Persbergs arbetares konsumtionsaktiebolag 1872. Volym 27: Utlåningsliggare för Persbergs lånebibliotek 1897.)
Alternativa namn: Persbergs Grufve AB  (1865 – )
Alternativa namn: Persbergs odalfält
Alternativa namn: Persbergs Större Grufve Bolag  (1830 – )
Alternativa namn: Persbergs Allmänna Grufve Bolag  (1854 – 1865)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Dalbäckens gård (Bjurtjärns socken) (Volym 140.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Ransätersbruken (1646) (Volym 155: Räkenskapsbok med brukskonto 1791 och personkonton 1843-1879.)
Alternativa namn: Ransäters Nedre bruk
Alternativa namn: Ransäters mellanbruk
Alternativa namn: Ransäters bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Nordqvist, Karl HJALMAR (Bergmästare) (1872-08-05 – 1944-04-03) (Volym 196)
Kategori: Person (släkt). Företagsadministrativt arbete (Bergmästare)
 
Silfvergrufve handel (Volym 181)
Alternativa namn: Silvergruvans handel
Kategori: Företag. Handel
 
Ekström, Hans (Nordmark) (Volym 197.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Carlsson, Carl (Nämndeman, Visnums-Kil) (Volym 177.)
Kategori: Person (släkt). Övriga yrken
 
Åsjöhyttebacke gård (Bjurtjärns socken) (Volym 46.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Mons gård (Nors socken) (Volym 122, 150.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Hellgren, A C (Affärsidkare, Munkfors) (Volym 11.)
Kategori: Person (släkt). Handel
 
Norra Klässbol (Stavnäs socken) (Volym 23.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Wermlands Elfdahls telefonförening (Volym 97.)
Alternativa namn: Värmlands Älvdals telefonförening
Kategori: Förening. Övriga föreningar
Kategori: Förening. Post- och telekommunikationsföretag
 
Filipstads Slakteri AB (Volym 99.)
Kategori: Företag. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri
 
Roos, Carl (Stöpsjön, Färnebo socken) (Volym 109.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Dahlgren, Bror ERIK (Disponent) (1858-03-15 – 1934-07-04) (Volym 120)
Kategori: Person (släkt). Företagsadministrativt arbete (Disponent)
 
von Aken, Frans Mikael (1698 – 1760) (Volym 141.)
Kategori: Person (släkt). Hälso- och sjukvårdsarbete
Kategori: Person (släkt). Apoteksarbete
 
Kväggens gård (Bjurtjärns socken) (Volym 84.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
AB Idrottsmagasinet (Karlstad) (Volym 205)
Kategori: Företag. Handel
 
Ottebol-Åmål, intressenter i järnvägsanlägget (Volym 146.)
Kategori: Övriga. Handel och kommunikation, ospecificerat
Kategori: Övriga. Transport- och lagringsföretag
 
Drätselkammaren i Karlstad (1867? – 1946?) (Volym 124)
Kategori: Kommunal myndighet. Kommunala myndigheter
 
Sunne sockens Brandstodsbolag (Volym 30.)
Kategori: Företag. Finans- och försäkringsbolag
 
By sockens brandstodskommitté (Volym 74.)
Kategori: Övriga. Finans- och försäkringsbolag
 
Jonsbols gård (Bäckhammar) (Volym 56.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Kaldén, Bernhard Julius (Komminister) (1863-12-19 – 1944-06-15) (Volym 180.)
Kategori: Person (släkt). Religiöst arbete
 
Rosenborgs gård (Volym 191)
Kategori: Gård. Gårdar
 
af Robson, Carl Magnus (Volym 68.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Öna (Väse socken) (Volym 151)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Haneströms rederiaktiebolag (Volym 9.)
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag
 
Åsjöhyttan (1638) (Volym 83: Räkenskaper för Åsjöhyttan 1779-1811, brev 1850-1870.)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Hindriksson, Anders (Klockare, Hulteby, Nyeds sock (1821-03-15 – 1883-04-30) (Volym 12.)
Kategori: Person (släkt). Övriga yrken (Klockare)
 
Westlin, Harald (Stadskamrer, Karlstad) (1888-07-31 – 1952-11-23) (Volym 37.)
Kategori: Person (släkt). Samhällsadministrativt arbete (Stadskamrer)
 
Karlskoga skogsägarförening (Volym 15.)
Kategori: Förening. Ekonomiska föreningar
Kategori: Förening. Skogsbruk
 
Hörks kanalbolag (1851) (Volym 183)
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag
 
Sundsbyns Kraft AB (1920 ca – 1941-12-31) (Volym 192)
Alternativa namn: Sundsbyns kraftstation
Kategori: Företag. Energi-, vatten- och avloppsverk (Kraftverk)
 
Olséns tobaksfabrik (Volym 121, 121 a)
Alternativa namn: F. Olséns tobaksfabrik
Kategori: Företag. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri (Tobaksfabrik)
 
Magnebyn (Gillberga socken) (Volym 194)
Kategori: By. Byar
 
Lundell (Släkt) (Volym 102.)
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Borseruds gård (Nyeds socken) (Volym 101)
Kategori: Gård. Släkter
Kategori: Gård. Gårdar
 
Södra Räverud (Visnums socken) (Volym 33.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Westlund, Anna (Volym 169.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Pettersson, Elna (Karlstad) (Volym 43.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Larsdotter, Maria (Maja) (Bråxnäs, Nyeds socken) (1814-12-16 – 1888-10-01) (Volym 138.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Bergenhem, C D (Chicago) (Volym 110.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Hjellstad (Dalby socken) (Volym 153.)
Kategori: By. Byar
 
Åskags kanalbolag (Volym 39.)
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag
 
Lönnhöjden (Grythyttans socken) (Volym 111.)
Kategori: By. Byar
 
Andelius, Emma (1862-01-18 – 1956-03-26) (Volym 98.)
Alternativa namn: Bergström, Emma  (Född Bergström)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Ellström, HENNING Emanuel (1874-03-13 – 1958-01-18) (Volym 132.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Västra Tye (Hammarö socken) (Volym 145.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Ackkärrs kreatursförening (Volym 1.)
Kategori: Förening. Övriga föreningar
 
Färnebo härads vägkassa (Volym 171.)
Kategori: Övriga. Övriga institutioner
 
Ellström, Johan Wilhelm (1877-08-26 – 1963-07-03) (Volym 132)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Westlind, Per August (1877 – 1933) (Volym 189)
Kategori: Person (släkt)
 
Persbergs arbetares konsumtionsaktiebolag (Volym 26.)
Kategori: Företag. Handel
 
Lanthandlare Johan Svensson (Lysvik) (Volym 31.)
Kategori: Företag. Handel
 
Badaortens skogsägarförening (Volym 3.)
Kategori: Förening. Ekonomiska föreningar
Kategori: Förening. Skogsbruk
 
Bockgruvan (Volym 45)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Nygren, Anders (Byggmästare, Långseruds socken) (1803-05-29 – 1869-06-13) (Volym 135.)
Kategori: Person (släkt). Trävaruarbete, målningsarbete, bygg- och anläggningsarbete (Byggmästare)
 
Holmsjöhöjdens gruvfält (Volym 13.)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri
 
Tobol (Gunnarskogs socken) (Volym 160.)
Kategori: By. Byar
 
Jonsbols bruk (1684 – 1886) (Volym 56: Räkenskaper för Jonsbols gård 1921-1922. Volym 86: Avräkningsbok för Östra Jonsbols hammare 1845.)
Alternativa namn: Jonsbols hammare
Alternativa namn: Jonsbols östra hammare
Alternativa namn: Östra Jonsbols hammare
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Kråka (Släkt) (Volym 69.)
Kategori: Person (släkt). Släkter
Kategori: Person (släkt). Gårdar
 
Gunnita (Stora Kils socken) (Volym 73.)
Kategori: By. Byar
 
Bäckström, Carl Reinhold (By socken) (Volym 101.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Järnskogsälvens flottningsförening (Volym 14.)
Kategori: Förening. Övriga föreningar
Kategori: Förening. Transport- och lagringsföretag
 
Flottningsrännan Tannsjön-Asksjön (Volym 115.)
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag
 
Handelsföreningen i Kristinehamn (Volym 70.)
Kategori: Förening. Handel
 
Johansson, Ivan (Säffle) (Volym 123.)
Kategori: Person (släkt). Författare
 
Ransäters brandstodskommitté (Volym 57.)
Kategori: Övriga. Finans- och försäkringsbolag
 
Smedserudstorp (Övre Ulleruds socken) (Volym 139.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Nilsson, Sven (Bråxnäs, Nyeds socken) (1806-03-15 – 1889-02-22) (Volym 138.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Jägmästargruvan (Volym 45)
Alternativa namn: Jägmästaregruvan
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Nedre Fernebo hushållsgille (Volym 65.)
Alternativa namn: Nedre Färnebo Hushållsgille
Kategori: Övriga. Övriga institutioner
 
Långbansändehyttan (1638 – 1812) (Volym 107: Kopior av hyttbrev 1644.)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Södra Olsäterstorp (Övre Ulleruds socken) (Volym 139.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Askersby (Östra Ämterviks socken) (Volym 179.)
Kategori: By. Byar
 
Ångbåts AB Fryksdalen (– 1945 (ca)) (Volym 41.)
Alternativa namn: Ångbåtsbolaget Fryksdalen
Kategori: Företag. Handel och kommunikation, ospecificerat
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag
 
Karlstads kontrollområdes nykterhetsnämnder (Volym 134)
Kategori: Förening. Nykterhetsföreningar
 
Karlsson, Karl (Volym 177.)
Kategori: Person (släkt). Samlare
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Norra Haltersbol (Stavnäs socken) (Volym 136.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
AB J. N. Sanne (1899 – 1939) (Aktiebrev, volym 152.)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat
Kategori: Företag. Processindustri
Kategori: Företag. Handel
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag (Sjöfrakt och varvsrörelse)
Kategori: Företag. Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare (Skogs- och jordbruksfastigheter)
 
Kristinehamns och Ölme kyrkliga samfällighet (Volym 156)
Kategori: Statlig myndighet. En- och flerförsamlingspastorat, pastoratssamfälligheter
 
Kruckenberg (Släkt) (Volym 101.)
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Åbom (Släkt) (Volym 42.)
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Karlstads industriförening (Volym 62.)
Kategori: Förening. Övriga föreningar
 
Lindekaféet (Volym 106.)
Kategori: Företag. Handel
 
Kristinehamns Enskilda bank (Filipstad) (– 1911) (Volym 114.)
Alternativa namn: Christinehamns Enskilda bank (Filipstad)
Kategori: Företag. Finans- och försäkringsbolag
 
Hane, Edvard (Volym 129.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Östra och mellersta Värmlands nykterhetsnämnders f (Volym 134)
Kategori: Förening. Nykterhetsföreningar
Kategori: Förening. Övriga föreningar
 
Berg, Adolf (Karduansmakare, Askersund) (1816-06-20 – 1884-05-12) (Volym 174.)
Kategori: Person (släkt). Textilarbete, sömnadsarbete, sko- och lädervaruarbete
 
Hållunda gård (Volym 148.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Roth, Hjalmar (Volym 77)
Kategori: Person (släkt). Övriga ej yrkesklassificerade personer
 
Värmlands läns fattigvårdsföreståndareförening (Volym 59 (64).)
Kategori: Förening. Övriga föreningar
 
Krontorps torv AB (Volym 55.)
Alternativa namn: Krontorps AB
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat
 
Norra Myroms gård (Väse församling) (Volym 151.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Grinsbol (Älgå socken) (Volym 119)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Årsås gård (Segerstads socken) (Volym 89.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Värmlands-Posten (Volym 61.)
Kategori: Företag. Media, reklam, kultur (Tidning)
 
Färnebo livräntekommitté (Volym 112.)
Kategori: Övriga. Finans- och försäkringsbolag
 
Smedserud (Övre Ulleruds socken) (Volym 139.)
Kategori: By. Byar
 
Laggsundet (Rämmens socken) (Volym 111.)
Kategori: By. Byar
 
Lindberg, Ellen (gift Möller) (Volym 101.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Kattviken (Karlstad) (Volym 201)
Alternativa namn: Bergviks gård (Karlstad)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Kvarteret Klockan (Karlstad) (Volym 128.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Hane, Fritiof Edvin (Volym 129.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Schröder (Släkt) (Volym 101.)
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Carlstads-Gillet (1944) (Volym 158 a-c.)
Kategori: Förening
 
Olsäter (Övre Ulleruds socken) (Volym 139.)
Kategori: By. Byar
 
Haneströms tomtaktiebolag (Volym 10.)
Kategori: Företag. Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
 
Segerfors bruk (1839 – 1868) (Volym 190)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Färnebo härads brandstodskassa (Volym 49)
Kategori: Övriga. Finans- och försäkringsbolag
 
Värmlands Idrottshistoriska Sällskap (1984) (Volym 161.)
Alternativa namn: VIS
Kategori: Övriga. Övriga institutioner
 
Klockargården (Millesviks socken) (Volym 163.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Omsjön (Rämmens socken) (Volym 111.)
Kategori: By. Byar
 
Kristinehamns stads fastighets AB (Volym 18.)
Kategori: Företag. Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
 
Danielsson, Carl A (Jägmästare) (Volym 118)
Kategori: Person (släkt). Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksledning (Jägmästare)
 
Bortans gruva (Volym 45)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Olgéus manufakturaffär (Karlstad) (Volym 72.)
Kategori: Företag. Handel
 
Fryksände skogsägarförening (Volym 7.)
Kategori: Förening. Ekonomiska föreningar
Kategori: Förening. Skogsbruk
 
Nors brandstodskommitté (Volym 24.)
Kategori: Övriga. Finans- och försäkringsbolag
 
Gyllström, J L (Volym 116.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Lyreds bruk (1838 – 1879) (Volym 87: Kopior av handlingar 1834-1874.)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Näshammars bruk (1639 – 1856) (Volym 25: Kapital- och avräkningsbok för Näshammar 1838.)
Alternativa namn: Näs hammare
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Nylander, Arvid (Karlstad) (Volym 44.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Gummerud (Väse socken) (Volym 151)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Bergens elektriska förening (Volym 4.)
Kategori: Förening. Övriga föreningar
Kategori: Förening. Energi-, vatten- och avloppsverk
 
Söderberg, Fredrik Emanuel (Målare) (1816-05-09 – 1881-10-22) (Volym 120 a)
Kategori: Person (släkt). Trävaruarbete, målningsarbete, bygg- och anläggningsarbete (Målargesäll)
 
Forshaga luftskyddsförening (Volym 67.)
Kategori: Förening. Övriga föreningar
 
Franstorp-Långbansände Järnvägs AB (1867/68 – 1890) (Volym 90.)
Alternativa namn: Franstorp-Långbansände Järnvägsbolag
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag
 
Hållunda (Nysunds socken) (Volym 148.)
Kategori: By. Byar
 
Östra Olsäterstorp (Övre Ulleruds socken) (Volym 139.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Hasselbolfalla (Alsters socken) (Volym 85.)
Alternativa namn: Hasselbolfallet (Alsters socken)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Lilliehöök, G (Kapten) (Volym 20.)
Kategori: Person (släkt). Militärt arbete
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Johansson, Johan Oscar (Garvare, Filipstad) (Volym 173.)
Kategori: Person (släkt). Textilarbete, sömnadsarbete, sko- och lädervaruarbete (Garvare)
 
Brunsbergsverken (Värmland) (Volym 28: Avräkningsbok 1850 och invigningslängder 1828-1826 för Rinnefors.)
Alternativa namn: De Brunsbergske Werken
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruksbolag)
 
Ångbåten Anders Fryxell (– 1905) (Volym 41.)
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag
 
Hultsbergs gård (Väse församling) (Volym 117.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Storfors hingstförening (Volym 29.)
Kategori: Förening. Övriga föreningar
Kategori: Förening. Finans- och försäkringsbolag
 
Ångbåtsaktiebolaget Freja (Volym 152.)
Kategori: Företag. Handel och kommunikation, ospecificerat
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag
 
Backa (Dalby socken) (Volym 153.)
Kategori: By. Byar
 
Stiftelsen Norra Värmlands gåvomedelsfond (Volym 182.)
Kategori: Övriga. Stiftelser
 
Borregaards Försäljningskontor AB (Volym 100.)
Kategori: Företag. Handel
 
Fernlöf (Släkt) (Volym 101.)
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Wadström, Jeanna Christina Lovisa (1829 – 1899) (Volym 81.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Lilljebjörn (Släkt, Gillberga socken) (Volym 144.)
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Björkman, Magnus (Kakelugnsmakare, Karlstad) (Volym 149.)
Kategori: Person (släkt). Trävaruarbete, målningsarbete, bygg- och anläggningsarbete (Kakelugnsmakare)
 
Dalkarlsjöhyttan (By, Nordmarks socken) (Volym 142.)
Kategori: By. Byar
 
Kalhytte brunns- och badhusaktiebolag (1800-tal) (Volym 95, 152)
Alternativa namn: Kalhytte Brunn
Kategori: Företag. Sport, rekreation och andra tjänster
 
Lindström (Smedsläkt, Ekshärad) (Volym 101.)
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Kooperativa förbundet, grönsakscentralen (Karlstad (Volym 17.)
Alternativa namn: KF, grönsakscentralen (Karlstad)
Kategori: Förening. Ekonomiska föreningar
Kategori: Förening. Handel
 
Åsen (Väse socken) (Volym 151)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Värmlands läns vägstyrelseförening (Volym 36.)
Kategori: Förening. Övriga föreningar
 
Averstads gård (Östra Fågelviks församling) (Volym 88.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Håkanbol (Nysunds socken) (Volym 148.)
Kategori: By. Byar
 
Flatvik by (Östra Fågelviks socken) (Volym 108.)
Alternativa namn: Flatvika by
Alternativa namn: Flatvik
Kategori: By. Byar
 
Pfeiffer, Josefina Fredrika (Gräsås, Alsters socke (1824 – 1888) (Volym 105.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Stålhandske (Smedsläkt) (Volym 101.)
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Östmark sockens Brandstodsbolag (Volym 40.)
Alternativa namn: Östmark sockens Brandstodskommitté
Kategori: Övriga. Finans- och försäkringsbolag
 
Hedetången (Väse socken) (Volym 151)
Kategori: Gård. Gårdar

Innehåll

Allmän anmärkningFörteckningsnummer 44/78

Innehåller handlingar av enskild proveniens, som dels är att betrakta som ofullständiga rester, dels omfattar endast en enhet (volym).
Inledning (äldre form)

Kontroll

Skapad2001-04-03 00:00:00
Senast ändrad2021-10-19 10:39:06