bild
Serie

Handlingar angående kyrklig mark, prästgårdar och löneboställen


Serien i arkivbox.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ÖLA/11148/VOL./13Odat.Vol. 13.22.9.
Förteckning över dagsverken vid brädslagning av prästgårdsbyggningen.
 
Se: SE/ÖLA/11085/K I/51679 – 1804Handlingar angående prästbordet. 
11346 – 1894Innehåller bl.a.:
Avskrift av 1346 års brev angående inköp av gård 1644-1803,
handlingar angående Svedäng 1540 (avskrift)-1826,
synehandlingar 1620-1893,
handlingar angående Berge by 1801-1826.
 
21895 – 1948Innehåller bl.a. handlingar angående:
Alsens prästgård:
Syner 1895-1939,
brandförsäkring 1923-1939,
prästgården med 2 st ritningar 1929-1937,
normalavkastning 1933-1939.

Alsens löneboställe:
Skrivelser 1897-1948,
arrendekontrakt 1906-1945,
syner 1932-1947.

Mattmars prästgård:
Syner 1919-1939,
normalavkastning 1933-1939,
reparation av prästgården med 1 st ritning.

Mattmars löneboställe:
Skogen 1894-1948,
avstyckningar, kontrakt och upplåtelser 1898-1946,
arrendekontrakt 1929-1940,
2 st kartor 1932,
jakt- och fiskearrenden 1933-1935,
reparationer av löneboställen 1934-1935,
syner 1934-1944,
skrivelser 1935-1939.
 
31949 – 1982Innehåller bl.a. handlingar angående:
Alsens prästgård:
Syner 1949-1968,
normalavkastning 1949-1969,
reparation av prästgården med 11 st ritningar 1956-1995.

Alsens löneboställe:
Arrendekontrakt 1950-1968,
syner 1952-1958,
reparationer av lönebostället 1953-1968,
skrivelser 1957-1958.

Mattmars prästgård:
Syner 1949-1958,
normalavkastning 1950-1959,
reparation av prästgården 1959.

Mattmars löneboställe:
Syner 1949-1960,
skogen med 1 st karta 1949-1977,
arrendekontrakt 1950-1960,
jakt- och fiskearrenden 1950-1981,
avstyckningar, kontrakt och upplåtelser 1950-1982,
reparation av löneboställe med 5 st ritningar 1951-1961,
skrivelser 1955-1960.