Torsdagen den 13 juni, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Volym

[Se nedan.]


Grunddata

ReferenskodSE/ÖLA/11148/VOL./13
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/2QxehFT8rH6cxG02H087k3
Datering
12901919(Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Östersund

Innehåll

Allmän anmärkningSamlingskapsel.
Inneh.:
13:1. Utdrag ur Offerdals tingslags häradsrätts dombok v.t. 1837, omfattande ) 3 (byordning för Offerdals pastorat). Avskrift, verkställd i ÖLA efter inlånat original (Alsens kyrkoarkiv P:17) av A.-L. Byström april 1959.

13:2. Avskrift av brev från Jöran Persson Skunck till Nils Skunck "Om Skunckarnas familia" dat. "Hackåås och Håff 1675 d. 9 Jan.". Orig. i Uppsala universitetsbibl. Palmsk. saml. 239. (Byström jan. 1962).

13:3. Avskrift av pergamentsbrev 1597 (inl. av disp. Hilding Andersson, Frösön) ang. tvist om gårdsbyte mellan "Mortten Bedtzonn ij Beck och Anders Joensonn ij Veluick". (Byström aug. 1962).

13:4. Avskrift av kopia av brev 1504 (inl. av P. Joel Jönsson, Vigge) rör. försäljning av ängar och slåtter. Troligen Berg. (Byström aug. 1962).

13:5. Avskrift efter fotografi, inl. av P. Joel Jönsson, Vigge, av odat. handling (1500-talet?) rör. vissa avgifter m.m. för Bergs tingslag. (Avskriften utf. i ÖLA 1962).

13:6. Avskrift av pergamentsbrev, dat. 1552, deponerat i ÖLA 1944 av fru Maria Björklund, Tandsbyn, återlevererat till henna i sept. 1962. (Avskriften gjord av O. Svenonius jan. 1958).

13:7. Avskrift av kartbeskrivning, tecknad på en red. P. Hallström, Östersund, tillhörig odaterad karta över Klaxåsen, Näs s:n, som av ägaren inlämnats till landsarkivet för att få texten tolkad. (Byström okt. 1962).

13:8. Avskrift av pergamentsbrev, dat. 6 febr. 1603, tillhörigt rektor Johannes Nahlén, Fåker. Innehåll.: Systrarna Ingeborg och Beret Bårdsdotter överlämnar sin jordpart i Gärde, Näs s:n, Jämtland, till brodern Erik Bårdsson. (Ohlsson o. Byström nov. 1963).

13:9. Avskrift av brev från överste J.F. Boy till major C.G. Beckman, dat. Östersund, Kungsgården, 12/4 1828, ang. en skulds återbetalande. (Orig. hos F 4, avskr. av Ohlsson juli 1964).

13:10. Avskrift av 1700-talsavskrift av brev daterat 1554. Ang. försäljning av ödebölet Gräfsåsen. (Avskriften utförd 1968 av A.-L. Byström). Handlingen inlämnad av Sven Schylberg, Brunflo.

13:11. Kopia av prästerskapets och klockarnas i Jämtland besvär uppå en skrivelse från landshövdingeämbetet ang. uppbörder. 1699 31/8.
På baksidan: landshövdingens resolution 1706 22/1.
Summa 3 defekta blad.
Lev. 13/1955 från lantmäterikontoret.

13:12. Bouppteckning efter bonden Nils Staffansson i Gäle, Näs, 10/1 1826. Xerox-kopia. Lev. 60/1970.

13:13. Xerox-kopia av protokoll vid frivillig auktion i Brattägen på kvarlåtenskapen efter avlidne sockenlappen i Kall Anders Påhlsson och hans likaledes avlidna hustru 14/4 1857. Lev. 59/1970.

13:14. Xerox-kopior av:

13:14.1. Bouppteckning efter Halfwar Olofson i Åtgården, Vemdalen, odat.

13:14.2. Bouppteckning efter pigorna Angnes och Ingeborg Halfwarsdöttrar i Åtgården, Vemdalen 26/5 1773.

13:14.3. Arvskifte efter Jon Halfwarson i Åtgården, Vemdalen 13/5 1788.

13:14.4. Delning av kreatur mellan bröderna Halfward och Pär Jonssöner i Åtgården, Vemdalen, 6/7 1793.

13:14.5. Bouppteckning efter änkan Ingeborg Swensdotter i Åtgården, Vemdalen, 5/10 1835. Lev. 56/1970.

13:15. 7 st. xerox-kopior (jfr Fornvårdaren X:4, s. 319). 7 st xerox-kopior av tiondelängder 1658 (Frösön), 1659, 1670 (Frösön och Sunne). Lev. 66/1970.

13:16. Xerox-kopior (6 blad) av amerikabrev från Sven Olofsson (Swan Swanson), Boxelder, USA till Olof (?) Qvarnström, Nordanhå, Lillhärdal, 1920 23/2. Lev. 2/1971.

13:17. 3 st xerox-kopior: Inventering efter bonden och klockaren Erik Jönsson och hans hustru i Oldberg, Näs, 1781 1/10. Arvsdelning efter Åldermannen Jöns Ersson i Oldberg, Näs, 1832 10/10. Arvskifte efter hustrun Karin Larsdotter i Oldberg, Näs, 1845 25/4. Lev. 4/1971.

13:18. 3 st. xerox-kopior: Fastebrev rör. hemman i Västerkälen, Rödön, 1669 12/10. D:o rör. jordköp i Västerkälen, Rödön, 1669 12/10. D:o å skatterusthåll i Kälen, Rödön, 1759 21/2. Lev. 3/1971.

13:19. 1. Avskrift av Ekdahls regester av brev 1427-1536. 2. Avskrift av Ekdahls avskrift av 5 brev 1506-1509. 3-9. Avskrifter av brev 1551, 1554, 1557, 1581, 1590, 1598, 1599. 10. Fotostatkopia med avskrift av brev 1611. 11-14. Avskrifter av brev 1651, 1652, 1665, 1713, 1489 (ur Festins papper).

13:20. Inneh.

13:20.1. 3 brev från Trång: 1615, (1668), 1669.

13:20.2. Brev Brunflo 1682 (2 avskrifter).

13:20.3. Ragunda 1643, kvitto på kyrktionden.

13:20.4. Avradsbrev 1667 rör. Gamlewiksboderne i Alsens tingslag.

13:20.5. Avradsbrev 1667 rör. Ytterån i Alsens tingslag. (från N.P. Åsling).

13:20.6. Sluträkning på avradspenningar. Ur Västernorrlands landsbok 1698.

13:20.7. Fotostatkopia av brev 1324, evtl. ang. Medelpad.

13:20.8. Odaterat 1600-tals brev rör. Ytterån, Alsen. (orig. N.P. Åsling).

13:20.9. Dombrev 1701 ang. Ytterån, Alsen (N.P. Åsling).

13:20.10. Syneprotokoll 1701 å tullhuset vid gränsen i Duved.

13:20.11 a-b. Syneprotokoll rör. tvist mellan 2 bönder i Mo, Alsen. 1712. (N.P. Åsling).

13:20.12. Arvskifte efter hu. Rakel Nilsdotter i Ede, Alsen, 1740. (N.P. Åsling).

13:20.13. Likpredikan 1766 över Gunilla Olofsdotter i Svegs kyrkby.

13:20.14. Brev 1791 rör. leverans av ved till Ytterå kniphammars behov. (N.P. Åsling).

13:21. Inneh.:

13:21.1. 4 översättningar ang. Stugun 1290-1300 (1303) (JHD I nr. 4,5,13,14).

13:21.2. 2 fotostatkopior ur Registrum Ecclesie Upsaliensis ang. Stugun.

13:21.3. Fotostatkopia av brev 1437 (JHD I, nr. 221).

13:21.4. Fotostatkopia av brev 1440 (JHD I, nr. 237).

13:21.5. Fotostatkopia av brev 1440 (JHD I, nr. 241).

13:21.6 a-b. Fotostatkopia av brev 1445 (JHD I, nr. 263).

13:21.7. Fotostatkopia av brev 1447 (JHD I, nr. 278).

13:22. Ur "Mus-Olles" samling i Ytterån:
Inneh.:

13:22.1. Arvdelning efter Brita Månsdotter i Valne, Alsen 1774.

13:22.2. Arvdelning mellan Erich Gudfastsson och barn i Mo, Alsen 1775.

13:22.3. Avvittring mellan Måns Olofsson och dotter i Valne, Alsen 1779.

13:22.4. Bouppteckning efter Carin Nilsdotter i Valne, Alsen 1785.

13:22.5. Arvskifte efter Gunila Andersdotter i Torvalla, Brunflo 1791.

13:22.6. Arvdelning efter Erich Gudfastsson i Mo, Alsen 1794.

13:22.7. Bouppteckning efter fältjägaren Anders Lant 1813.

13:22.8. Avgångsbetyg från Frösö lärdomsschola för Johan Söderberg 1821.

13:22.9. Förteckning över dagsverken vid brädslagning av prästgårdsbyggningen, sannolikt i Alsen. Odat.

13:22.10. Bernt Wilhlem von Liewen: Wettenskap at döda Wargar etc. 1753. Flyttad till biblioteket.

13:23. Arvskifteshandlingar från 1738 efter Bengt Mårtensson i Vällviken, Sunne. Fotokopior.

13:24. Kopior av originalhandlingar ägda av kantor Per Olof Millgård, Fack 172, 830 10 Undersåker. (Breven är registrerade).
Inneh.:

13:24.1. Bouppteckning och arvskifte efter bonden Per Olofsson, Edsåsen, Undersåker 1782 7-8/6.

13:24.2. Brev från Mikael Ottin till Hindrick Hindricksson 1758 15/12.

13:24.3. Brev från Mikael Ottin till Hindrick Hindricksson 1759 18/6.

13:24.4. Brev från Henric Ottin till Hemming Hindricksson 1784 6/9.

13:24.5. Brev från Andreas Borgström till kyrkovärd 1787 21/7.

13:24.6. Brev från Henric Hemmingsson till Hemming Henricsson 1790 8/4.

13:24.7. Brev från Olof Hemmingsson till J. Söderberg 1790 24/9.

13:24.8. Räntebok 1751-1771, fullmakt 1828, landbondekontrakt 1819, förening för avradsland 1773 6/11.

13:24.9. Brev från Carl Sparrman till Kerstin Ersdotter 1850 (2), 1860 (1).

Amerikabrev (till släkt i Stamgårde, Undersåker från):

John Södergren med maka Margareta Pettersdotter 1879-1902 (7).

Paul Södergren med maka Kerstin 1883-1911 (6).

Alfred Svensson med maka Brita f. Södergren 1885, 1913 (2).

Olof Pettersson 1873-1887 (3).

Katarina f. Hyttsten (maka till föreg.) 1888-1897 (3).

Anders Andersson med maka Kristina Larsdotter 1891-1899, odat (15).

Oskar Eriksson med maka Anna(-Lisa) f. Andersson, 2:a giftet Mattsson 1880-1929, odat. (11).

Olof Andersson 1883-1895, odat (12).

Lars (Lewis) Andersson 1890-1901, odat (20).

Jonas (John) Andersson 1893-1937, uå (12).

Jonas Pettersson 1878-1914 (8).

Agnis Pettersson 1911 (1).

Lars Pettersson 1873-1878 (6).

Anders Pettersson 1903-1906 (3).

Ida Anderströmer? 1901-1927 (7).

Ada Hedman 1934 (1).

B. Engström 1927 (1).

Anna Dahl 1904-1906 (7).

Peter o Lotta Södergren 1897 (1).

Petter Andersson (Dahlberg) 1893-1900 (2)

3 oidentifierade 1904 (2), 1905 (1).

Släktförklaring:

Petter (Per) Persson (f. 1801, d. 1866) och hans hustru Ingrid Olofsdotter (f. 1807, d. 1889) i Stamgärde, Undersåker hade följande barn, barnbarn m.m.:

1. Margareta f. 1825, d. 1915 g m John Södergren f. 1820.
Barn a: Paul Södergren g m Kerstin:barn Peter, Lotta Södergren.
Barn b: Brita Södergren g m Alfred Svensson.

2. Olof f. 1830, d. 1888 g m Katrina f. Hyttsten.

3. Per f. 1833, d. 1918 (emigrerade ej).

4. Anders f. 1835, d. 1907 g m Kristina Andersdotter f. 1838, d. 1906.
Barn a: Petter (Dahlberg) f. 1860, d. 1934.
Barn b: Anders (Andrew) f. 1864, emigr. 1891, d. 1918 g m Kristina Larsdotter.
Barn c: Anna(-Lisa) f. 1866, emigr. 1890, d. 1947 g m 1. Oskar Eriksson, 2. John Mattsson.
Barn d: Olof f. 1870, emigr. 1881, d. 1897.
Barn e: Lars (Lewis) f. 1874, emigr. 1890, d. 1948.
Barn f: Jonas (John) f. 1875, emigr. 1893, d. 1952.
Barn g: Otto f. 1878, emigr. ej, d. 1895.
Barn h: Ida f. 1881, emigr. 1901, d. 1972.

5. Kerstin f. 1840, d. 1925 (emigrerade ej).

6. Jonas f. 1841, d. 1935, g m Agnis f. Stadig.

7. Ursila f. 1844, d. 1899 (emigrerade ej). Dotter Anna g m John Dahl.

8. Ingrid f. 1847, d. 1935 (emigrerade ej).

9. Lars f. 1851, d. 1878.

13:25.1. Avskrift av rättegångsprotokoll 1520 ang. Ytteråns fiske (Alsen skatteting).

13:25.2. Avskrift av rättegångsprotokoll 1520 ang. Ytteråns fiske (Alsens vapenting).

13:25.3. Avskrift av pergamentbrev 1536.

13:25.4. Avskrift av pappersbrev 1557.

13:25.5. Avskrift av rättegångsprotokoll 1576 ang. Ytteråns fiske (Alsens skatteting).

13:25.6 Avskrift av privatbrev av Oluf Nilsson i Åse, Alsen 1637, 6/2.

13:25.7. 3 avskrifter av avskrift rör. överstelöjtnantbostället Vången, Alsen, 1713:
a) brev av Carl G. Hammarskiöld till häradsrätten,
b) intyg av häradsrätten,
c) Hammarskiölds skrivelse till översten.
(Från N.P. Åsling, Trångsviken, 1942-1951).

13:25.8. Släktkrönika på Mo, by i Alsen. (Från N.P. Åsling Trångsviken).

13:25.9. Herr Ola släkten i Trång. (Från N.P. Åsling, Trångsviken).

13:25.10. Öppet brev 1714 ang. försäljn. av Ytterå avradsfiske. (Från N.P. Åsling, Trångsviken).

13:26. I ÖLA gjorda kopior av avskrifter, ägda av Edvin Ljung, Västeråsen, Fors, (förvärvet förmedlat av Jean Forsström). Lev. 60/1973.
Avskrift av brev:
1. Åsen 1485 (5/1?).
2. Ragunda skatteting 1531 (20/1?)
3. U.o. 1597 2/1.
4. Ragunda 1608 15/2 (två avskrifter).
5. Fors 163(4?) 11/8.
6. Ragunda 1637 16/12.

13:27. I ÖLA gjord avskrift av pergamentbrev. "Sunne laga ting 1704 20/9". Fastebrev för Erich Holgersson å hemmanet Rise. (Originalet, som tidigare förvarades i ÖLA men återtogs 1974-02-22, ägs av fru Ellen Andréhn, Stapelmohrsvägen 20, Östersund).

13:28. Amerikabrev, dat. Fertile den 24 feb. 1882, från Nils Lindström, Tand till hans svärfar. - X-kopia av orig. tillhörande Lockne hembygdsförening.

13:29. Amerikabrev Ellis, Ontario 1918 30/8, 1919 29/12. Brev från E M Andersson till moder, Lycktorpet 1909 7/2. Diverse handlingar rör. Flykälen och Lorås. Originalen tillhör fru Stina Wiktorsson, Pl 2222, 830 70 Hammerdal.

13:30. Brev till Karl Långström, Sollefteå från Mattias Långström Storsjö by 1889 29/9, Funäsdalen 1889 26/12, Ljungdalen 1890 2/11, från Ragnild Persdotter, Funäsdalen 1890 27/5. Originalen tillhör herr Rikard Långström, Sollefteå.

13:31. Köpebrev 1694 och 1699 rör. Matnäs, Myssjö. Originalen tillhör herr Carl Ericsson, Kövra.

13:32. 1633 24/9 Revsunds ting. Avskrift av köpebrev. Bröderna Olof och Sven Trundsson s
älja all sin arvejord i Stavre till sin farbror, Olof Eriksson i Stavre. Originalet tillhör Erik Rodling, Stavre.

13:33. Brev till hemmansägaren och fru Jon Hansson, Bränna, Hackås från landstingsmannen m.m. O. Olsson, Bränna, Hackås. Daterat Gällö 1884 18/6. Originalet tillhör herr Arne Skoog, Ridvägen 14, Danderyd.

13:34. Begåvningslistor (förteckningar över gåvor vid bröllop).
a. till brudgummen Anders Ersson i Storgården, Näs 1842 10/4.
b. vid Eric Erssons och Märtha Olofsdotters bröllop i Näs (?) 1876 12/4.
Originalet till a. tillhör Anna och Gustaf Ekström, Bjärme, Fåker.
Originalet till b. tillhör Elma Eriksson, Wij, Fåker.

13:35. Utdrag ur överste Gustaf Adolf von Siegroths dagbok 1770.
Se Swedlunds artikel i Festskrift till Iwan Wikström.

13:36. Kopior av handlingar rör. Överstebostället Kungsgården, Frösön 1690. (Original i Gävleborgs landskontors arkiv, serie GVIIb).

13:37. Kopior av rapport till K Maj:t 20/9 1770 ang. generalmunstringen. (Orig. i KrA Jämtl. fältjägarreg:s arkiv, del II, bunt nr 70).

13:38. Kopior av arvskifte, bouppteckning m.m. rör. Lockne 1753, 1789, 1791, 1810.
(Orig. i Änge gårdsarkiv, Lockne - jfr avleverans 1/1975).

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Handlingar angående kyrklig mark, prästgårdar och löneboställen (SE/ÖLA/11039/O II a)

Kontroll

Senast ändrad2008-12-09 15:20:56