Just nu går det inte att beställa arkivmaterial till läsesal, felsökning pågår.
bild
Volym

[Linus Brodin]

Linus Brodin, Västra Ämtervik, samling

Grunddata

ReferenskodSE/FAS/FA_41-1/F 2 A/31
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/g8NlPZjHLqIBFaKQwtptN0
ExtraID31
Datering
18011962, u å(Tidsomfång)
ArkivinstitutionFöreningsarkivet i Värmland

Innehåll

Allmän anmärkningUTKAST TILL FÖREDRAG, ARTIKLAR M.M.:
Minnenas kavalkad. (Samgångsfest i Sunne kyrka, nyårsafton 1962).
Fryksdalens Gille.
Hällbäcks-sågen.
Om Värmland.
Sommarhemmet i Framnäs 15-åriga tillvaro.
Kewnhuller i Värmland.
Underlag för intervju med byråchefen Tage Bergner i Kungl. Järnvägsstyrelsen.
Anteckningsblad ang. landsmål 6 st.
Speech delivered by Linus Brodin. Föredrag på engelska. In Karlstad, September 2, 1946.
The world's smallest republic. October 1st 1951.
Brev till Herr I. Beckeman, rörande illustrationer.
Till Odlaren. Prolog vid Bergslagsungdomens sommarting 1937.
Sölje industrier.
Stångjärnshammaren, krönikespel från Bergslagen, av Linus Brodin.
HANDLINGAR, BREV OCH LÖSA ANTECKNINGSBLAD MED DATA RÖRANDE SLÄKTEN BRODIN:
Gravbrev nr. 1076. Inköpt av Värdshusidkaren A. Brodin, Göteborg den 30/11 1880 (original).
Inbördes testamente mellan makarna Olof J. Brodin och Maria Brodin, Västra Ämtervik, Berga 8/5 1892 (original).
Avskrift av inbördes testamente godkänt av Dr. Sigurd Brodin, Santa Barbara 5/6 1937.
Utdrag ur bouppteckningsprotokollet hållet vid lagtima vårting, Åmberg den 31/5 1937 (original).
Utdrag av domboken, Åmberg den 10/5 1892 (original).
Köpekontrakt mellan Olof J. Brodin och frk. Kristina Olsson, Sunne 1/5 1930 (original).
Överenskommelse mellan Kristina Olsson och Olof J. Brodin ang. inköpt tomt 20/10 1931 (original).
Anhållan om kyrkotagning för Maria Jonsson, Göteborg 19/4 1887 (original).
Dödsattest för Sigurd Brodin, San Francisco den 13/8 1961 (original).
Certificate of Death, Los Angeles, California 28/4 1960 (original).
Certificate of Death, Los Angeles, California 17/8 1961 (original).
Avskedsbrev (brev å baksidan) för volontären Sigvard ? Brodin, från Svea ingenjörskår, Stockholm 31/10 1916 (original).
Släkt-data, Morfars syskon, skrivet på Manilla av Linus Brodin 27/3 1906 (original).
Lagfartshandling (Jon Olsson i Aplung) Carlstads tingslag den 26/4 1802 (original).
Utdrag ur lagfartsprotokoll 9/4 1801 (original).
Handling ang. upplåtelse och försäljning, Aplung den 25/3 1832 (original).
Anhållan om pension för O. Jonsson 19/10 1879 (original).
Skrivelse ang. pension för O. Jonsson, Stockholm 7/7 1879 (original).
Uträkning av Västra Ämterviks skoldistr. ex. pensionsavgift för Olof Jonsson 30/12 1879 (original).
Förteckning över barn till avgångsexamen (O. Jonsson) 10/4 1875 (original).
Brev från Mor och syskon 22/4, 20/2, 17/1 1901 (original).
Brev från broder Knut med data.
Brev från Biskop Arvid Runestam 29/6 1956 (original).
GENEALOGI:
Släkten Arvidsson från Kålsgård i Västra Ämtervik.
Släkten Arvidsson-Kålfors från Kålsgård, inneliggande tidningsurklipp.
Släkten Brodén, från Bråten.
Släkten Olsson-Seffer från Ingeby, inneliggande anteckningsblad.
Släktgrenen från Aplung.
Släktgrenen från Bro.
Släktgrenen från Grava.
Släktgrenen från Perstorp.
Nämndemanssläkten från Aplung.
Christoffer i Kasbols ättlingar.
Nolby-grenen, inneliggande anteckningsblad.
Ingfeldtska släktgrenen.
Ägarelängd för gården "Där Fram".
Släkten Engström-Olsson-Seffer från Ingeby.
FOLKRUDSGÅRDEN (FOLKESGÅRDEN) OCH APLUNG, GAMLA HANDLINGAR I ORIGINAL:
Historia uppskriven av Sven Eriksson i Folkrudsgården 1832.
Skrivbok tillhörig Anders Svensson i Folkrudsgården 4/11 1851.
1/4 mantal Folkrudsgården, kvittens 21/12 1853.
Brev från Sven Eriksson, Folkesgården 27/7 1862.
Bouppteckning efter änkan Britta Jonsdotter i Aplung 27/11 1857.
Arvsutredning efter änkan Britta Jonsdotter odat.
Auktionsprotokoll upprättat efter avlidne Jon Nilsson i Aplung 2/1 1850.
Förmyndarräkning förrättad 10/1 1842.
Förmyndarräkning upprättad för Jon Nilsson i Aplung 20/4 1844.
Förmyndarräkning för Pupilerna Märtha Nilsdotter, Cattrin samt Britta Nilsdöttrar i Aplung 11/10 1847.
HANDLINGAR, BREV OCH LÖSA ANTECKNINGSBLAD MED DATA RÖRANDE SLÄKTEN BRODIN:
Brev från Lars Holmström rörande gravkors 8/9 1955 (original).
Brev från Oscar Svensson, Charlottenberg 25/6 1956 (original).
Utdrag ur protokoll fört vid Lekvattnets kyrkoråd midsommardagen den 23/6 1956.
Utdrag ur protokoll fört vid Västra Ämterviks församlings kyrkoråd den 30/9 1955.
Brev med släktdata från E. Brodén, Enskede 13/1 1950.
Brev rörande släktdata från C.N. Brodin, Kungälv 7/7 1928.
Brev till Dr. Ivan Hägerlund, Väddö, från LB rörande släktdata 2/1 1950.
Fullmakt utfärdad av Knut Brodin, Dresden 18/6 1923.
Rekommendation från Kungl. Musikkonservatorium för Knut Brodin 7/5 1920.
Tidningsurklipp dödsannonser för Maria Brodin, Hildegard M. Pettersson, Maria Johansson, Oscar Olsson.
Diverse lösa anteckningsblad rörande släktdata.

Kontroll

Skapad2015-06-26 13:13:26
Senast ändrad2024-03-01 09:28:21