Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (53) Info Info
   • Statlig myndighet (20)
   • Gård (1)
   • Företag (3)
   • Övriga (6)
   • Person (släkt) (21)
   • Ej fastställd (6)

 • REGISTER
  • Alla (340)
  • Uppslagsverk (223)
  • Brev (116) Info Info
  • Sjukvård (1)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 395
1. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 20705

Utfärdat: 14260621, Ålborg
Innehåll: Erik av Pommern tilldömer Peter Nielsen (Bing) i ”Assartorp” en gård i Önsvala i Bara härad, på vilken kapitlet gjort anspråk.
166,07637

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 16901

Utfärdat: 14070719, Stockholm
Innehåll: Kung Erik av Pommern till Björn Olofsson
166,07045

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 23147

Utfärdat: 14390000
Innehåll: Erik av Pommern meddelar Kristofer av Bayern att han tillskrivit danska riksrådet ett - i kopia bifogat - brev och varnar Kristofer för att begå några oförrätter mot honom.
166,01865

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 17092

Utfärdat: 14080921, Kalmar
Innehåll: Erik av Pommerns brev för Gotland.
166,00134

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Erik av Pommern

Yrke: Kung
Född: 1381 eller 1382
Död: 1459
165,9952

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22869

Utfärdat: 14371124, Vordingborg
Innehåll: Erik av Pommern ger Klas Nilsson andel i de böter som inflyter från dennes gods i Skåne och annorstädes i Danmark.
165,24489
Digitaliserat material finns

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22468

Utfärdat: 14351028
Innehåll: Erik av Pommern meddelar Jöns Tranker frihet och frälse på ”Lechtis” gård.
165,05237

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22108

Utfärdat: 14340324, Kalundborg
Innehåll: Erik av Pommern kungör att han givit borgmästaren i Malmö, herr ”Ostradh Jenssøn” och herr Jens Dæne samt Aghe Nielssøn och Anders Pedherssøn, rådmän i samma stad, fullmakt att sälja de kungens och kr...
164,71225

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 23276

Utfärdat: 14390914, Visborg
Innehåll: Erik av Pommern bemöter i brev till invånarna på Fyn de mot honom riktade anklagelserna.
163,18068

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 15680

Utfärdat: 14010827, Helsingborg
Innehåll: Erik av Pommern stadfäster ett gåvobrev från drottning Margareta till kyrkor och kloster.
162,87653

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 20347

Utfärdat: 14240919, Helsingborg
Innehåll: Erik av Pommern tilldömer på rättarting i Helsingborg kantorn Hans Willemsen i Lund en gård i Balkåkra.
161,56679

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 15289

Utfärdat: 14000000
Innehåll: Kung Erik av Pommerns gårdsrätt.
158,83221

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22267

Utfärdat: 14350000
Innehåll: Kung Erik av Pommern tillskriver konciliet (i Basel) och ber att Vadstena klosters sändebud måtte bönhöras.
158,73509

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22266

Utfärdat: 14350000
Innehåll: Kung Erik av Pommern tillskriver kejsaren Sigismund och ber att denne måtte befordra att påven och konciliet i Basel stadfäster birgittinregeln.
157,79039

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 43134

Utfärdat: 14200000
Innehåll: Kung Erik av Pommern ger Bengt Lydikesson (Djäken) i Rekois (i Nuuosis socken) frihet och frälse till evig tid på ”tretton rök och en tridiung krok”.
157,75626

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 20346

Utfärdat: 14240916, Dubrovnik
Innehåll: Kung Erik av Pommern besöker Dubrovnik på väg till Heliga landet.
156,93497

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 44547

Utfärdat: 13980829
Innehåll: Kung Erik av Pommern stadfäster Stockholms privilegier.
156,89444

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39280

Utfärdat: 13960000
Innehåll: ”Sic soliti sunt quique reges scribere nomen suum in literis clausis:per nos Ericum regem, quod et episcopos fecisse quoque video”.
156,8782

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 20974

Utfärdat: 14280307, Köpenhamn
Innehåll: Kung Erik av Pommern utfärdar skyddsbrev för Tommarps kloster.
156,65608

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19240

Utfärdat: 14190307
Innehåll: Kung Erik av Pommern utfärdar supplik till påven (Martin V) om stadfästande av birgittinklostrens indulgensprivilegier, gällande klostren i kungens egna riken samt i Italien, England, Polen och Tyskla...
156,63931