För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (27) Info Info
   • Statlig myndighet (2)
   • Gård (1)
   • Förening (1)
   • Övriga (7)
   • Person (släkt) (10)
   • Ej fastställd (8)

 • REGISTER
  • Alla (23)
  • Uppslagsverk (19)
  • Brev (4) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 50
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Schwerin, von, Fredrik B

Yrke: Politiker, Präst, Skriftställare
Född: 1764
Död: 1834

2. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Schwerin, Fredrik B. von

Mottagare: Nordin, Gustaf af f. 1799 d. 1867
År och antal: 1825 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

3. Svenskt biografiskt lexikon

4. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Schwerin, Carl Johan Gustaf Adolf von

Mottagare: Bergstedt, Carl Fredrik f. 1817 d. 1903
År och antal: 1873 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Platen, von, Philip J B

Yrke: Arméofficer, Ämbetsman
Född: 1732
Död: 1805

6. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Schwerin, Hedda Marianne (Marianne) von f. 1875

Mottagare: Berencreutz, Fredrik Adolf Georg (Adolf) f. 1856 d. 1946
År och antal: 1931-1936 (2)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fersen, Fredrik Axel von

Yrke: Fältmarskalk, Politiker, Riksråd
Född: 1719
Död: 1794

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Stedingk, von (v Steding), Curt B L C

Yrke: Arméofficer, Diplomat
Född: 1746
Död: 1837


10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Engeström, von, Lars

Yrke: Diplomat, Hovkansler, Utrikesminister
Född: 1751
Död: 1826

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Brinkman, von, Carl Gustaf

Yrke: Diplomat, Poet
Född: 1764
Död: 1847

12. Svenskt biografiskt lexikon

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fersen, von, H Axel

Yrke: Arméofficer, Riksmarskalk
Född: 1755
Död: 1810

14. Svenskt biografiskt lexikon

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Boltzius, Fredrik August

Yrke: Helbrägdagörare
Född: 1836
Död: 1910

16. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Björkenstam, Fredrik Bogislaus

Yrke: Artilleriofficer, Jägare
Född: 1858
Död: 1913

17. Arkiv
Titel: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M...
Tid: 1739 – 1978
Arkivbildare/upphov: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING (1827 – 1913)

Förvaras: Eskilstuna stadsarkiv

18. Arkiv
Titel: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M...
Tid: 1739 – 1978
Arkivbildare/upphov: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING (1827 – 1913)

Förvaras: Eskilstuna stadsarkiv

19. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
Digitaliserat material finns

20. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Burenskiöld, Jacob

Yrke: Generalguvernör, Krigare
Född: 1655
Död: 1738