För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (2) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Person (släkt) (1)

 • REGISTER
  • Alla (22)
  • Uppslagsverk (15)
  • Statsförvaltning (4)
   • Skrivelser till Kungl Majt (4) Info Info
  • Brev (3) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 24
1. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Digitaliserat material finns

2. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Digitaliserat material finns

3. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Digitaliserat material finns

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Kierman, Gustaf

Yrke: Borgmästare, Köpman, Riksdagsman, Rådman
Född: 1702
Död: 1766

5. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: Kierman, Gustaf

Anmärkning: Se Schröder, Jöran m.fl.
Digitaliserat material finns

6. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Kierman, Gustaf f. 1702 d. 1766

År och antal: 1734-1754 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

7. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Kierman, Gustaf f. 1702 d. 1766

Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

8. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Kierman, Gustaf f. 1702 d. 1766

Mottagare: Tessin, Carl Gustaf f. 1695 d. 1770
År och antal: 1739-1740 (3)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Kraftman, Anders

Yrke: Gymnasielärare, Präst, Riksdagsman
Född: 1711
Död: 1791

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Springer, Christoffer

Yrke: Grosshandlare, Köpman, Politisk aktör
Född: 1704
Död: 1788

11. Svenskt biografiskt lexikon

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Duwall, Johan Diedric

Yrke: Arméofficer, Lantmarskalk, Politiker
Född: 1723
Död: 1801

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Plomgren, Anders

Yrke: Affärsman
Född: 1700
Död: 1766

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Halenius, Engelbert

Yrke: Biskop, Politiker
Född: 1700
Död: 1767

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Grubb, Wilhelm

Yrke: Handelsman, Riksdagsman
Född: 1688
Död: 1753

16. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Sebaldt, Carl Fredrik

Yrke: Borgmästare, Talman, Ämbetsman
Född: 1713
Död: 1792

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Reimers, Anders

Yrke: Affärsman, Rådman
Född: 1727
Död: 1816

18. Svenskt biografiskt lexikon

19. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Renhorn, Olof Bidenius

Yrke: Borgmästare, Riksdagsman
Född: 1706
Död: 1764

20. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fuchs, Rutger

Yrke: Arméofficer, Politiker, Överståthållare
Född: 1682
Död: 1753