bild
Arkiv

Arkitekt SAR Ingeborg Hammarskjöld-Reiz' arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/30744
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/y68mkSSzhPAlzgTlLqznRi
Omfång
14,5 Hyllmeter 
Datering
1832 – 2005  (Tidsomfång)
1937 – 1992  (Huvudsaklig tid)
VillkorNej
Sökmedel
Sakregister: Ritningsförteckning
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning nr 217/2010., Matthias Lindgren (2001)/ Annika Tergius
ArkivinstitutionRiksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Arkitekt Ingeborg Hammarskjöld-Reiz arkitektbyrå (1937? – 1994)
Kategori: Företag. Forskning, konsulter (Arkitektkontor)
Kategori: Företag. Arkitektkontor
 
Hammarskjöld-Reiz, Ingeborg (Arkitekt) (1909 – 1994)
Alternativa namn: Reiz, Ingeborg
Kategori: Person (släkt). Konstnärligt arbete

Innehåll

Inledning (äldre form)Historik
Ingeborg Hammarskjöld-Reiz föddes 1909 i Göteborg som dotter till Frederic Cruikshank (familjen invandrad från Storbritannien) och Helga Hansson. Hon växte upp i Kungälv och läste vid Göteborgs Högskola men bytte snart till Chalmers Tekniska Högskola där hon tog examen vid Arkitektsektionen 1931.
Därefter arbetade hon en period åt riksantikvarie Sigurd Curman med uppmätningar av Bohusläns kyrkor. 1932 fortsatte hon de akademiska studierna med konsthistoria, nordisk och klassisk fornkunskap samtidigt som hon arbetade med arkitektuppdrag hos olika kontor i Göteborg.

I början av 1937 flyttade IH-R till Lund och fick anställning som stadsplanearkitekt hos byggnadsnämnden att under stadsingenjören sköta stadsplanearbetet. Mellan 1929-1942 var hon chef och under 1941 deltog hon i utarbetandet av en generalplan för Lund tillsammans med S. Lindström och F. Forbat.

Mellan 1937 och 1946 var Ingeborg Hammarskjöld-Reiz sekreterare i bostadskommittén och föreståndare för småstugebyrån. Syftet med en senare var att hjälpa mindre bemedlade och s.k. barnrikefamiljer att få en bättre bostad. I arbetet ingick bl.a att välja ut de familjer som hade störst behov av en ny bostad, hjälpa till att ordna lån åt familjer så att de själva kunde bygga hus och att bistå dem med bl.a ritningar. I detta sammanhang ritade hon hus till området som kom att kallas "Negerbyn", sedermera Östhaga. Dessa hade till en början platt tak och byggdes av Siporex, alla har senare byggts om och till. Andra likande småsstugeområden är Solgårdarna (numera rivna), Borgmästaregården (1938-1941) och Pilelyckan (1945).
I samband med kommunomläggningen 1952 blev Hammarskjöld-Reiz konsulterande stadsarkitekt i Staffanstorp fram till 1985 och ritade både bostadshus och offentliga byggnader. Hon var också byggnadskonsulent i Lunda- och Ringsjöbygden under åren 1941-1970. Därtill hade hon även diverse förtroendeuppdrag bl.a var hon ledamot av SAR:s (Svenska Arkitekters Riksförbund) styrelse året 1949-1952 och 1958-1960. Hon har även undervisat i kommunal planering vid Socialhögskolan i Lund.

Ingeborg Hammarskjöld-Reiz bodde i Lund, först på Hantverkargatan, sedan på Gyllenkroks allé och sedan i villa i Veberöd. Hon gifte sig första gången med Lars Hammarskjöld civilingenjör, d. 1937. Andra giftet var med Anders Reiz, professor i astronomi vid Köpenhamns universitet.

1945 öppnade I H-R eget arkitektkontor på Stora Gråbrödersgatan i Lund och där var hon verksam fram till sin död 1994. Antalet anställda ökade efterhand för att på 1960-talet bestå av 10-15 arkitekter och det fanns under en kortare tid en filial i Malmö. Under 1970-talet minskade aktiviteten och antalet anställda och på 1980-talet arbetade endast 3-4 arkitekter samt en kanslist i firman.

Exempel på byggnader ritade av Ingeborg Hammarskjöld-Reiz är Laurentiistiftelsen, Internationella studenthuset, "Negerbyn"/Östhaga, Solgårdarna och Pilelyckan, Drottningstaden, Kobjer, Lokförargatan och Thulehem i Lund. Aspvägen, Kommunhuset, S:t Staffans församlingshem och Sockertoppen i Staffanstorp.

Arkivet innehåller en stor ritningssamling (ca 40.000 objekt) samt handlingar i arkivboxar bl.a brevböcker ang. Bostadskommittén, Byggnadsinspektoratet och bostadssocial utredning i Lund, kvartersutredningar och beskrivningar, general- och översiktsplaner, material till utomplaneområden, befolkningsundersökningar, förteckningar över företag i Lund för åren 1962-1964, statistik till generalplaner, inventeringar bl.a. Ringsjöbygden (med bilder) för 1957-1958. Handlingar rörande IM-uppdrag i Jugoslavien (hem för gamla i Skopje) och Grekland samt tävlingsförslag (bl.a stadshallen i Lund), föredrag, artiklar och design av egna kläder.
Det finns inget administrativt material bevarat från kontorets verksamhet.

Material från Ingeborg Hammarskjöld-Reiz förvarat på annan plats:
LKF:s arkiv - framförallt ritningar
Lunds stadsarkiv - bl.a bostadskommitténs och småstugebyråns låneunderlag, beräkningar, anbud och liknande.
Kulturen i Lund - möbler till kontoret ritade av I H-R.


Källor:
Harmmarskjöld-Reiz, I. - till bokförlaget Signum angående boken Svenska kvinnor, föregångare - nyskapare.
"PM som svar på arkitekt Eva Rudbergs brev till Ingerborg Hammarskjöld-Reiz av den 15 november 1982. Varför valde jag arkitektyrket?"
Lista över uppdrag 1991
Brev, "Porträtt av arkitekter" red. Gunilla Lundahl, Byggforskningsrådet 1992.
Dahlbäck, M. - Arkitektgärning präglad av stor konstnärlighet och hög yrkesmoral, artikel i DN och DS i april 1994.
Bergsten, S. och Klemendz, S. Förslag till generalplan för Lund 1936-1942, Lund 1958.
"Lund utanför vallarna. Del 1" Lunds bevaringskommitté 1991.
Rudberg, E. - Kvinnor blir arkitekter (2) i Arkitektur 1983:3, s. 26-30.
Ryding, Otto - 'Arkitekt på arkiv' i Gamla Lund - Nytt 1995:1 s. 1-2
Stenudd, C. - Borgmästargården i Lund, småstugor och radhus av Ingeborg Hammarskjöld-Reiz, avdelningen för arkitekturhistoria, Clioprojektet ht 1991.
"Östra småstugeområdet - 'Negerbyn' -Östhaga"

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad1996-02-12 00:00:00
Senast ändrad2020-01-13 15:19:41