Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (17) Info Info
   • Statlig myndighet (5)
   • Gård (1)
   • Förening (1)
   • Företag (1)
   • Övriga (3)
   • Ej fastställd (4)
   • Person (släkt) (3)

 • REGISTER
  • Alla (296)
  • Brev (234) Info Info
  • Uppslagsverk (46)
  • Kyrkoarkiv (7)
   • Dödregister (5) Info Info
   • Födelseregister (2) Info Info
  • Bouppteckningar (5) Info Info
  • Visa fler...

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 315
1. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 36124

Utfärdat: 15080312, Linköping
Innehåll: Hans Brask till Peder Jakobsson; Nils Bese omnämns.

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Brask, Hans

Yrke: Biskop
Född: 1464
Död: 1538

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35508

Utfärdat: 15060903, Linköping
Innehåll: Hans Brask meddelar Svante Nilsson att han fått dennes brev och kallelse till herremötet i Stockholm om Bartolomeidagen, men att han inte kan komma pga sjukdom. Angående mellanhavandena med Danmark hä...

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 34706

Utfärdat: 15040000
Innehåll: Kommenterande anteckning till brev 14970703 (f. 13r), där (Hans Brask) beklagar att kapitlet (i Linköping) är utan ledare, emedan doktor Hemming i tre år underlåtit att söka påvens konfirmation av sit...

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 26570

Utfärdat: 14540920
Innehåll: (Referat av Hans Brask om) den andra landssynen [i Norrköping], i kung Karls tid som förrättades av herr Erik Nipertz, Östgöta lagman, Johan Håkansson i Sätrom, häradshövding i Bråbo härad, Håkan Eski...

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 34722

Utfärdat: 15040000
Innehåll: Åtskilliga räkenskaper förda av Hans Brask, av vilka framgår fördelningen bland kapitlets ledamöter av olika slags uppbörd, mest av tionden från prosterierna.

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 37338

Utfärdat: 15130109, Linköping
Innehåll: Hans Brask upprepar för Sten Sture d y en förfrågan angående ett gods som Linköpings kyrka har till ”redder kööp” av den avlidne Trotte Månsson, och som skulle tjäna som betalning åt de köpstadsmän so...

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 37321

Utfärdat: 15130000
Innehåll: Koncept av Hans Brask till Erik Trolles förpliktelse till Linköpings domkapitel.

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38616

Utfärdat: 15240718
Innehåll: Referat av Hans Brask om den fjärde landssynen, som hölls efter kung Gustavs befallning av Erik Slatte, hh i Bankekinds hd, borgmästaren i Söderköping Lasse Birgesson, hh i Memmings hd, borgmästaren i...

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35973

Utfärdat: 15071105, Linköping
Innehåll: Hans Brask meddelar Svante Nilsson att mäster Erik hemkommit genom Finland och sagt att stor tvedräkt råder i Danzig pga det brev från ”romerska kungen” (Maximilian I) som kung Hans låtit sända till d...

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 40617

Utfärdat: 15230520, Norsholm
Innehåll: Hans Brask skriver till rikets rådsmedlemmar (Ad consiliarios regni) och meddelar att han på grund av sjukdom ej kan närvara vid kommande möte. Frågor rörande Lübeck menar utfärdaren att rik...
Digitaliserat material finns

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 40615

Utfärdat: 15230520, Norsholm
Innehåll: (Biskop Hans Brask) förklarar för herr Johan Sasse, som befinner sig i Strängnäs inför riksdagen, att han inte kan delta i densamma, dels på grund av sjuklighet, dels på grund av rädsla för ...
Digitaliserat material finns

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38678

Utfärdat: 15250929
Innehåll: ”thenne garden gaffuom wj anders henrixsson 1525 michaelis oc skal ther oppa haffua wart op(na) breff”1.

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38679

Utfärdat: 15250929
Innehåll: ”Garden a brinkenne gaffuam wi Peder Arffuidsson warom frenda oc troman Anno dominj 1525 michaelis oc skal haffua paa honom wart opna breff”1.

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38383

Utfärdat: 15200619, ”Noor” (Norsholm)
Innehåll: Biskop Hans Brask skriver till Gustav Trolle - han fruktar att ordningen ej kan upprätthållas, om inte kungen snart sänder några tusen knektar.

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 42853

Utfärdat: 15200720, Linköping
Innehåll: Biskop Hans Brask till kung Kristian. Biskopsgården i Linköping hade den 27 juni belägrats av Eri Ryning, m.fl. vilka dragit över helva Östergötland på sin sida, varför kungen borde hylla landet till ...

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38738

Utfärdat: 15261025
Innehåll: Bp Hans Brask inviger vid visitation i Nykyrka (nu Västra Ny) i Aska hd på begäran av kyrkoherden Laurentius Petri vissa helgonbilder m.m. och utlovar 40 dagars avlat för dem som under vissa dagar til...

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35809

Utfärdat: 15070514, Linköping
Innehåll: Hans Brask och Linköpings domkapitel meddelar Svante Nilsson att ”några brev och förmaningar som synes vara utsända” av påven och riktade mot Hemming Gad föregående torsdags natt slagits upp på Linköp...

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 40600

Utfärdat: 15230414, Linköping
Innehåll: (Biskop Hans Brask av Linköping) till (Johan Sasse) med diverse nyheter; han berättar att påven Hadrianus VI just har krönts och att denne ogärna beviljar dispenser och reservationer. Han säger sig oc...
Digitaliserat material finns

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 40544

Utfärdat: 15240000, (Linköping)
Innehåll: (Biskop Hans Brask av Linköping) till kung Gustav (Vasa) med tillönskan om lycka och välgång på dennes förestående resa till Gotland och löfte om eget bistånd efter bästa förmåga.
Digitaliserat material finns