Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (1) Info Info
   • Ej fastställd (1)

 • REGISTER
  • Alla (73)
  • Uppslagsverk (42)
  • Brev (31) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 74
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Gadh, Hemming

Yrke: Politiker, Prelat, Riksråd
Född: 1450 trol omkr
Död: 1520

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 33600

Utfärdat: 14980509, Rom
Innehåll: Hemming Gadgh till rådet om de uppdrag han haft på dess vägnar vid kurian; ifrågasätter om han nu skall återvända och ber att då bli ihågkommen för sina uppoffringar.

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 33607

Utfärdat: 14980604, Rom
Innehåll: Hemming Gadh anhåller (egenhändigt) hos svenska riksrådet om återstoden av de 880 dukater som skulle erläggas för den av honom utverkade påvliga korstågsbullan mot ryssarna. (Birgittahusets ...
Digitaliserat material finns

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35719

Utfärdat: 15070214, Kalmar
Innehåll: Notarialinstrument: Riddaren Svante Nilssons och electus Hemming Gads appellationsskrivelse mot den påvliga bannbullan mot dem av den 20/8 1506. Den 14/7 1507 överlämnades denna skrivelse till notariu...

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35494

Utfärdat: 15060817, Kohamn
Innehåll: Hemming Gad till Peder Jakobsson; Hemming beklagar att det sigill som han lämnat i sin tjänarinnas vård förkommit och erbjuder henne och huset till ”fotkyssning i säng med sko och hosor”. Han ber ocks...

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 36314

Utfärdat: 15081100
Innehåll: Onämnd [Hemming Gad] meddelar onämnd [Peder Jakobsson] att han (25/10) överlämnat Södra härad [i Möre] till borgarna [i Kalmar] men de ville att han behöll det till (11/11) vilket han tycker är felakt...

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 34255

Utfärdat: 15000917, Söderköping
Innehåll: Hemming Gad skriver till Svante Nilsson och tackar honom för den stora välvilja som denne visat honom under hans långa utlandsvistelse. Han berättar vidare att han varit på Stegeborg och blivit storar...

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 32706

Utfärdat: 14920000
Innehåll: ”Copia cedule, secundum quam dominus H. Gadh prepositus voluit extendi quoddam instrumentum constitucionis procuratorium”. (Kopia av) Hemming Gads koncept till fullmakt för honom själv och b...

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38103

Utfärdat: 15171123, Stockholm
Innehåll: Biskoparna Hans i Linköping, Matts i Strängnäs, Otto i Västerås och Arvid i Åbo, ’electus’ doktor Hemming Gadh, riddarna Erik Johansson, Kristiern Bengtsson och Holger Karlsson, väpnarna Bengt Arendss...
Digitaliserat material finns

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 34454

Utfärdat: 15011128, Stockholm
Innehåll: Mattias Gregersson, electus i Strängnäs, skriver till sin syster fru Birgitta på Åkerö rörande enskilda angelägenheter: electus i Linköping (Hemming Gadh) hade lovat att återge henne allt.

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 34754

Utfärdat: 15040311, Södra Folkavi i Kräcklinge socken
Innehåll: Riksföreståndaren Svante Nilsson i Eksjö, riddare, dömer, i närvaro av electus i Linköping Hemming Gadh och efter att kyrkoherden i Hardemo Karl Bengtsson uppvisat ett rannsakningsbrev av hä...

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 34366

Utfärdat: 15010321, Stockholm
Innehåll: Verner (Nilsson, kansler) i Linköping, tillskriver Johannes Mathei, generalkonfessor i (Vadstena kloster av) S:ta Birgittas orden, och meddelar att brevvisaren herr Karl (Bengtsson?) muntlig...

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 36052

Utfärdat: 15080106, Kalmar
Innehåll: Anders Västgöte meddelar Hemming Gad att inga andra nyheter föreligger än att livsmedlen är slut, både kött, fisk och smör, och han ber Hemming se till så att skatten kommer in såvitt inte staden (Kal...

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35602

Utfärdat: 15061200
Innehåll: Onämnd (Svante Nilsson) meddelar onämnd (Per Månsson?) att han följande dag sänder sina tyska knektar till Hemming Gad och mot rikets fiender till tröst och undsättning för den landsänden, och uppmana...

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35807

Utfärdat: 15070513, Kalmar
Innehåll: Larens Svensson meddelar Hemming Gad att allt står väl till i Kalmar och att endast 2 små skutor kommit in i sundet och vissa säger att de medför ved. Han underrättar om görandena i staden och kring s...
Digitaliserat material finns

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 34701

Utfärdat: 15040000, Östra härad i Njudung
Innehåll: Sven Knutsson meddelar Svante Nilsson att han på dennes anmodan gärna rider ut ur länet såsom påbjudits honom men Per Månsson förbjuder honom. Hemming Gads bud har kommit in i länet för att kännas vid...

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35826

Utfärdat: 15070601, Stockholm
Innehåll: Onämnd (Svante Nilsson) meddelar onämnd (Bengt Eriksson) att hans båt ligger redo att med Nils Skrivare, Birger och ett par tyskar segla med de kläder och penningar Bengt bett om till sina svenner i K...

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35538

Utfärdat: 15061007, Vigelstad
Innehåll: Sven Knutsson, fogde i Sunnerbo och Västbo, meddelar Svante Nilsson att Ture i Villstad (Ture Eskilsson, Linköpingskanik och kyrkoherde i Villstad), som hade en kronans förläning, är död och att han h...

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 36065

Utfärdat: 15080125, Kalmar
Innehåll: Anders Västgöte meddelar Hemming Gad att en tysk kommit ut från (Kalmar slott) och berättat att de inte är fler än 25 man därinne. Man har också utan framgång förföljt en båt som drog till Öland. Joha...

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 33933

Utfärdat: 15000000, Linköping
Innehåll: [?] Håkansson meddelar Svante Nilsson att Hemming Sonesson varit hos honom och förlikat sig med honom och hans vänner angående hans son som Hemming tog av daga [Joghan gadh]. Brevutfärdaren tackar Sva...