Gadolin, släkt från Finland

Svenskt biografiskt lexikon

Band
Band 16 (1964-1966), sida 714