Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (6) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Övriga (1)
   • Ej fastställd (3)
   • Person (släkt) (1)

 • REGISTER
  • Alla (29)
  • Brev (16) Info Info
  • Uppslagsverk (13)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 36
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Oxenstierna), Jöns Bengtsson

Yrke: Riksföreståndare, Ärkebiskop
Född: 1417omkr
Död: 1467

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 27382

Utfärdat: 14590318, Almarestäket
Innehåll: Jöns (Bengtsson Oxenstierna), ärkebiskop i Uppsala och Sveriges ’förste’, gör veterligt att bland de brev som han fick på Stockholm efter kung Karl, när han ’utdragen var av riket’, fanns en avskrift ...

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Oxenstierna), Jöns Bengtsson

Död: 1396/99

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 14600

Utfärdat: 13960620, Uppsala
Innehåll: Riddaren Jöns Bengtsson (Oxenstierna) i Salsta säljer till ärkebiskop Henrik i Uppsala jord i Forsa i Tensta socken i Norunda härad.
Digitaliserat material finns

5. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Oxenstierna, Jöns Bengtsson f. 1417? d. 1467

Mottagare: Bonde, Karl Knutsson
År och antal: 1448 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

6. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Oxenstierna af Korsholm och Wasa, Gabriel Bengtsson f. 1586 d. 1656

Mottagare: Kurck, Jöns f. 1590 d. 1652
År och antal: 1629-1637
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 28278

Utfärdat: 14640515, Rotebro
Innehåll: Kristiern och David Bengtsson (Oxenstierna) samt Ivar Gren till domkapitlet i Uppsala om kungörandet av påvens nyss ankomna brev, ang. Jöns Bengtssons befrielse ur fångenskapen.

8. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Olofsson, Bengt Olofsson, Jöns Olofsson, Olof

Mottagare: Oxenstierna af Korsholm och Wasa, Gabriel Bengtsson f. 1586 d. 1656
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 26478

Utfärdat: 14540317, Arnö (i Övergrans socken, Uppland)
Innehåll: Ärkebiskop Jöns i Uppsala, riddarna Kristiern Bengtsson och David Bengtsson säljer till sin morbors barn, Kettil Karlsson och hans syskon, sitt gods Ramstad i Svanshals socken söder om Vadstena i Link...

10. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
Digitaliserat material finns

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 42594

Utfärdat: 14660702, Tuna
Innehåll: Erik Nilsson (Oxenstierna), hövitsman på Västerås slott, till Jöns Bengtsson om stämningen bland allmogen, särskilt i Dalarna, där en fientlig flygskrift mottagits med stort bifall på ett möte i Mora ...

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 28450

Utfärdat: 14650802, Tälje (= Södertälje)
Innehåll: Ärkebiskop Jöns Bengtsson, biskop Kettil, riksföretåndare, Åke Jönsson (Svarte Skåning), Erik Nilsson (Oxenstierna) och Ivar Gren, riddare och riksråd, tilldömer Ficke Bylows barn och rätta arvingar p...

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 28670

Utfärdat: 14670000, Falun (nu under Lindholmen).
Innehåll: Jöns Knutsson byter till Ramund Basse bort en gård i Guran (nu Åttingsberg) i Färgelanda socken, Valbo härad, mot gården Hinnerstorp i Lavads socken på Kålland.

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Natt och Dag), Magnus Bengtsson

Yrke: Lagman, Riddare, Riksråd
Död: 1473/77

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 28661

Utfärdat: 14670000
Innehåll: Fragment av anteckning rörande Jöns Bengtsson (Oxenstierna).

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 14500

Utfärdat: 13960000
Innehåll: Jakob i Söderby och Halvar i Mångsta (i Alunda socken) intygar att de har löst riddaren Jöns Bengtsson (Oxenstierna) från det krav de hade på honom och från den skada som han orsakat dem.Riddaren och ...
Digitaliserat material finns

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 14474

Utfärdat: 13951014, Uppsala
Innehåll: Ärkebiskopen och domkapitlet i Uppsala kungör att Finvid Finvidsson d. y. (Frössviks-ätten) och hans syster Kristina, änka efter hr Kettil Johansson, samt riddaren herr Jöns Bengtsson (Oxenstierna) i ...
Digitaliserat material finns

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 27914

Utfärdat: 14620217, Uppsala
Innehåll: Cecilia Ingevastsdotter testamenterar i öppet brev med sin bror mäster Karls och Lars Olofssons i Kvek samtycke en gård öster om ån på Vårfrugatan i Uppsala till den prebenda som herr Birger (Persson)...
Digitaliserat material finns

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 45313

Utfärdat: 15230710, Linköping
Innehåll: (Biskop Hans Brask i Linköping) till valde kungen (Gustav Eriksson Vasa) med uttryck av tacksamhet över att denne valts och korats till Sveriges krona efter att danska män och andra utlänningar tidiga...
Digitaliserat material finns

20. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Katarina

Yrke: Drottning
Död: 1450