För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (144) Info Info
   • Statlig myndighet (2)
   • Kommunal myndighet (1)
   • Gård (18)
   • Förening (6)
   • Företag (11)
   • Övriga (4)
   • Ej fastställd (93)
   • Person (släkt) (14)

 • REGISTER
  • Alla (44)
  • Sjukvård (28)
  • Brev (12) Info Info
  • Uppslagsverk (4)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 197
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Johansson, Johan (Jöns) E

Yrke: Fysiolog
Född: 1862
Död: 1938

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bromée, Jöns

Yrke: Kommunalman, Lantbrukare, Riksdagspolitiker
Född: 1841
Död: 1931

3. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
Digitaliserat material finns

4. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
Digitaliserat material finns

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 28347

Utfärdat: 14650000
Innehåll: Peter, kyrkoherde i Vena och prost i Sevede, Jöns i Vi och Harald i Vimmerby kungör i öppet brev att Johan Ingebjörnsson till Kristdala prästgård och prästens uppehälle skänkt sin del i Mösjön och *Ål...
Digitaliserat material finns

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 27568

Utfärdat: 14600312, Riseberga
Innehåll: Inge Vastason, rådman i Lödöse, och Johan Petersson, borgare sammastädes, stadfäster sin svärfader Jöns Johanssons och hans hustru Sigrids gåva av jord vid Örebro, tre åkrar i ”Sembla” (Almby socken) ...
Digitaliserat material finns

7. Arkiv
Titel: HANDIKAPPIDROTT FALKENBERG
Tid: 1969 – 2008
Arkivbildare/upphov: HANDIKAPPIDROTT FALKENBERG (1969)

Förvaras: Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 26578

Utfärdat: 14541003, (Ulleråkers häradsting)
Innehåll: Peter Karlsson i Brunna, häradshövding i Ulleråker, stadfäster ett jordabyte, som herr Peter Åkesson, riddare, ingått med ärkebiskop Jöns i Uppsala. Fastar var Anders Eriksson i Gränberga, J...
Digitaliserat material finns

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 26580

Utfärdat: 14541003, Ulleråkers häradsting
Innehåll: Peter Karlsson i Brunna, häradshövding i Ulleråker, stadfäster ett skifte mellan herr Otte Ulfsson, riddare, och ärkebiskop Jöns i Uppsala. Fastar var Anders Eriksson i Gränberga, Jöns i Str...
Digitaliserat material finns

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 23235

Utfärdat: 14390707, Vedbo härads tingsställe
Innehåll: Önder Larsson, som av marsken Karl Knutsson, Sveriges hövitsman, förordnats till häradshövdingsdomhavande i Vedbo härad då häradshövdingen Filip Bonde själv är kärande, dömer Hans Bäver, Jöns Olofsson...
Digitaliserat material finns

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22635

Utfärdat: 14360824, Stockholm
Innehåll: Borgmästare och råd i Stockholm stadfäster en överenskommelse mellan Jöns Petersson, ålderman i Vårfrugillet vid Skomakaregatan, och Ingeld Andersson, ålderman i S:t Mikaels gille, kallat ”litla karla...
Digitaliserat material finns

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 32676

Utfärdat: 14911110, Snevringe häradsting
Innehåll: Erik Larsson, häradshövding i Snevringe härad, tillkännager i öppet brev att han hållit häradsting med allmogen i Snevringe i närvaro av Sven Nilsson, herr Nils Stures fogde på Västerås, varvid kyrkoh...

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 25805

Utfärdat: 14510000, Strängnäs
Innehåll: Katarina Arvidsdotter ger jord i Bärby och i Ärsta i Näs socken i Åsunda härad i Uppland till Vårfrukoret i Strängnäs domkyrka. Denna egendom hade Jöns Kanna givit henne i morgongå...
Digitaliserat material finns

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11966

Utfärdat: 13810823, Ulleråkers tingsplats
Innehåll: Lars (Petersson) i Vreta, häradshövding i Ulleråkers härad, utfärdar fastebrev då Sigrid (Johansdotter) i Högby i Nysätra socken på tinget i Ulleråker på rätt tingsplats och tingsdag och med sin make ...
Digitaliserat material finns

15. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1902
Län: Stockholms stad

16. Ej fastställd
Namn: HANDIKAPPIDROTT FALKENBERG

Tid: 1969
Referenskod: SE/FANS/FASH_933

17. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1903
Län: Stockholms stad

18. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1903
Län: Stockholms stad

19. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1906
Län: Kronobergs län

20. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1903
Län: Stockholms län