Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (17) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Gård (1)
   • Företag (1)
   • Övriga (1)
   • Person (släkt) (13)
   • Ej fastställd (2)

 • REGISTER
  • Alla (14)
  • Uppslagsverk (8)
  • Brev (3) Info Info
  • Närings- och yrkesliv (2)
   • Aktiebolag (1) Info Info
   • Kungliga Patriotiska sällskapet (1) Info Info
  • Sjukvård (1)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 32
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Arfwedson, Johan August

Yrke: Kemist
Född: 1792
Död: 1841

2. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Tottie & Arfwedson

Mottagare: Sandels, Johan August (Johan August) f. 1764 d. 1831
År och antal: odaterat (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

3. Svenskt biografiskt lexikon

4. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Arfwedson, Johan August

Mottagare: Wahrendorff, Martin von f. 1789 d. 1861
År och antal: 1807-1828 (6), odaterat (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

5. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Arfwedson, Johan August f. 1792 d. 1841

Mottagare: Berzelius, Jöns Jacob (Jacob) f. 1779 d. 1848
År och antal: 1829 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

6. Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer
Sökandes namn: Sundqvist, Johan August

Födelseår: 1867
Datum: 1918-04-24
Förslagsställare: K.B. i KPBG, A.Geh. Arfwedson, Ulfshytta järnverksaktiebolag, Silvberg sn

7. Aktiebolag 1901–1935
Bolagets namn: Norra Södermanlands järnvägsaktiebolag

Årtal: 1920
Bolagets ändamål: Bolagets ändamål: at...

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Holm, Johan M

Yrke: Bankir, Grosshandlare, Redare
Född: 1815
Död: 1896

9. Arkiv
Titel: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M...
Tid: 1739 – 1978
Arkivbildare/upphov: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING (1827 – 1913)

Förvaras: Eskilstuna stadsarkiv

10. Arkiv
Titel: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M...
Tid: 1739 – 1978
Arkivbildare/upphov: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING (1827 – 1913)

Förvaras: Eskilstuna stadsarkiv

11. Svenskt biografiskt lexikon

12. Svenskt biografiskt lexikon

13. Svenskt biografiskt lexikon

14. Person (släkt)
Namn: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING

Tid: 1827 – 1913
Referenskod: SE/ESA/ESAEA_773

15. Person (släkt)
Namn: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING

Tid: 1827 – 1913
Referenskod: SE/ESA/ESAFOP_773

16. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1904
Län: Kronobergs län

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Berzelius, Jöns Jacob

Yrke: Kemist, Läkare, Naturforskare
Född: 1779
Död: 1848

18. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fersen, von, H Axel

Yrke: Arméofficer, Riksmarskalk
Född: 1755
Död: 1810

19. Volym
Allmän anmärkning: Tottie & Arfwedsons korrespondens om sina fordring...
Tid: 1847 – 1857
Tillhör arkiv: Arfwedsons släktarkiv
Arkivbildare/upphov: Arfwedson, John Edvard (1811 – 1855) Arkivbildare/upphov: Arfwedson, Louise Adrienne (1823 – 1898) Arkivbildare/upphov: Arfwedson, Carl Edvard (1847 – 1913) Arkivbildare/upphov: Arfwedson, Carl Abraham (1774 – 1861) Arkivbildare/upphov: Arfwedson, Carl David (1806 – 1881) Arkivbildare/upphov: Arfwedson (släkt) Arkivbildare/upphov: Mereweather, John Davies (1816 – 1896)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)

20. Volym
Allmän anmärkning: Koncept till testamente av Carl Abraham Arfwedson ...
Tid: 1826 – 1885
Tillhör arkiv: Arfwedsons släktarkiv
Arkivbildare/upphov: Arfwedson, John Edvard (1811 – 1855) Arkivbildare/upphov: Arfwedson, Louise Adrienne (1823 – 1898) Arkivbildare/upphov: Arfwedson, Carl Edvard (1847 – 1913) Arkivbildare/upphov: Arfwedson, Carl Abraham (1774 – 1861) Arkivbildare/upphov: Arfwedson, Carl David (1806 – 1881) Arkivbildare/upphov: Arfwedson (släkt) Arkivbildare/upphov: Mereweather, John Davies (1816 – 1896)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)