Torsdagen den 23 maj, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (104) Info Info
   • Statlig myndighet (51)
   • Gård (7)
   • Företag (1)
   • Övriga (31)
   • Person (släkt) (12)
   • Ej fastställd (6)

 • REGISTER
  • Alla (263)
  • Brev (109) Info Info
  • Uppslagsverk (89)
  • Folkräkningar (28) Info Info
  • Statsförvaltning (21)
   • Skrivelser till Kungl Majt (21) Info Info
  • Visa fler...

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 371
1. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Digitaliserat material finns

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Creutz, Johan

Yrke: Domare, Landshövding, Lantmarskalk, Riksråd
Född: 1651
Död: 1726

3. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Digitaliserat material finns

4. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Digitaliserat material finns

5. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Digitaliserat material finns

6. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Digitaliserat material finns

7. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Digitaliserat material finns

8. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Digitaliserat material finns

9. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Creutz, Carl Johan

Födelseår: 1855
Län: Kronobergs län
Folkräkningsår: 1890
Digitaliserat material finns

10. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Digitaliserat material finns

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Creutz, Ernst Johan

Yrke: Riksdagsman, Riksråd, Ämbetsman
Född: 1675
Död: 1742

12. Domboksregister, Västra härad, Jönköpings län
Namn: Creutz, Ernst Johan, kammarherre

Datum: 1718-02-07 §54
Ärende: Tvist om gårdsköp (kärande)
Anteckning: Nordanskog i Hylletofta socken.

13. Domboksregister, Västra härad, Jönköpings län
Namn: Creutz, Ernst Johan, kammarherre

Datum: 1718-02-08 §78
Ärende: Tvist om gårdsköp (omnämnd)

14. Domboksregister, Västra härad, Jönköpings län
Namn: Creutz, Ernst Johan, kammarherre

Datum: 1718-02-10 §98
Ärende: Tvist om gårdsköp (svarande)

15. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: Creutz, Ernst Johan

Anmärkning: Hans arvingar, hans fru Maria Silfverhielm
Digitaliserat material finns

16. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Digitaliserat material finns

17. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Digitaliserat material finns

18. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Creutz, Carl Johan

Födelseår: 1855
Län: Kronobergs län
Folkräkningsår: 1880
Digitaliserat material finns

19. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Digitaliserat material finns

20. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Digitaliserat material finns