Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (7) Info Info
   • Statlig myndighet (3)
   • Person (släkt) (3)
   • Ej fastställd (2)

 • REGISTER
  • Alla (17)
  • Uppslagsverk (12)
  • Brev (3) Info Info
  • Statsförvaltning (2)
   • Skrivelser till Kungl Majt (2) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 25
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hisinger, Johan

Yrke: Bergsråd, Bruksidkare, Lantbrukare
Född: 1727
Död: 1790
126,59059

2. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
126,0668
Digitaliserat material finns

3. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
124,52278
Digitaliserat material finns

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hisinger, Wilhelm

Yrke: Kemist, Mineralog
Född: 1766
Död: 1852
95,50763

5. Svenskt biografiskt lexikon
94,9241

6. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Hisinger, Johan Hising f. 1727 d. 1790

År och antal: 1788 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
93,877884

7. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Hisinger, W.

Mottagare: Bergman, Carl Johan f. 1817 d. 1895
År och antal: 1849 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
91,10624

8. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Hisinger, Mikael f. 1758 d. 1829

Mottagare: Ehrenström, Johan Albrekt f. 1762 d. 1847
År och antal: 1783-1785 (14)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar
88,18253

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Frenckell, Johan Christopher

Yrke: Boktryckare
Född: 1719
Död: 1779
79,34107

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Afzelius, Johan (Jan)

Yrke: Kemist
Född: 1753
Död: 1837
79,007675

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Aminoff, Johan Fredrik

Yrke: Militär
Född: 1756
Död: 1842
78,99728

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Posse, Johan August

Yrke: Publicist, Rättshistoriker, Ämbetsman
Född: 1815
Död: 1865
78,974236

13. Svenskt biografiskt lexikon
75,093285

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Svedenstierna, Eric Thomas

Yrke: Bergsvetenskapsman
Född: 1765
Död: 1825
75,024414

15. Svenskt biografiskt lexikon
75,02031

16. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Berzelius, Jöns Jacob

Yrke: Kemist, Läkare, Naturforskare
Född: 1779
Död: 1848
75,01835

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Calonius, Matthias

Yrke: Akademisk lärare, Domare, Jurist
Född: 1737
Död: 1817
75,01023

18. Volym
Allmän anmärkning: Brev från brodern Otto Gustaf Nordenskiöld, 1805(2...
Tid: 1805 – 1842
Tillhör arkiv: Nordenskiöld, Otto Gustaf, familjearkiv
Arkivbildare/upphov: Nordenskiöld, Otto Gustaf (1780 – 1861) Arkivbildare/upphov: Nordenskiöld, Emma Fredrika Eleonora (1809 – 1890) Arkivbildare/upphov: Norberg, Johan Eriksson (1660 – 1740) Arkivbildare/upphov: Björn, Maria Christina (1666 – 1706) Arkivbildare/upphov: Nordenskiöld, Anders Johan (1696 – 1763) Arkivbildare/upphov: Nordenskiöld, Jeanna Christina (1783 – 1835) Arkivbildare/upphov: Nordenberg, Maria Christina (1698 – 1762) Arkivbildare/upphov: Nordenskiöld, Carl Fredrik (1702 – 1779) Arkivbildare/upphov: Nordenskiöld, Anders Johan (1738 – 1796) Arkivbildare/upphov: Nordenskiöld, Adolf Gustaf (1745 – 1821) Arkivbildare/upphov: Lilliehöök Fårdala, Hedvig Eleonora, af (1756 – 1833) Arkivbildare/upphov: Nordenskiöld, Carl Gustaf (1776 – 1843) Arkivbildare/upphov: Nordenskiöld, Carl Adolf (1824 – 1897) Arkivbildare/upphov: Lidströmer, Anna Fredrika (1786 – 1842) Arkivbildare/upphov: Nordenskiöld, Otto August (1814 – 1842) Arkivbildare/upphov: Nordenskiöld, Gustaf Johan (1846 – 1901) Arkivbildare/upphov: Nordenskiöld, Henrik Otto (1820 – 1902) Arkivbildare/upphov: Nordenskiöld, Otto Fredrik (1853 – 1922) Arkivbildare/upphov: Nordenskiöld, Nils Otto (1834 – 1916) Arkivbildare/upphov: Nordenskiöld, Augusta Charlotta (1779 – 1840) Arkivbildare/upphov: Nordenskiöld, Carl Fredrik (1756 – 1828) Arkivbildare/upphov: Nordenskiöld, Otto Henrik (1747 – 1832) Arkivbildare/upphov: Nordenskiöld, Carl Gustaf (1776 – 1843)

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
1,9292297

19. Volym
Allmän anmärkning: Hisinger, släkt - Hjelme-Lundberg, Johan
Tid: 1913 – 1962
Tillhör arkiv: Svenskt biografiskt lexikon
Arkivbildare/upphov: Svenskt biografiskt lexikon (1962)

Förvaras: Riksarkivet
1,6379809

20. Volym
Allmän anmärkning: III. 1. Inb. Kassabok för Garneij åren 1747-1807....
Tid: 1747 – 1850
Tillhör arkiv: Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling
Arkivbildare/upphov: Fryxell, Fredrich (1724 – 1805) Arkivbildare/upphov: Schéele, Frans Adolf von (1795-10-21 – 1863-07-20) Arkivbildare/upphov: Löf, Axel Emanuel (Läroverksadjunkt mm, Kristinehamn) (1880-04-09 – 1951-06-18) Arkivbildare/upphov: Adlersparre, Carl August (Albano) (Skriftställare, greve) (1810 – 1862) Arkivbildare/upphov: Lagerlöf, Magnus (Kyrkoherde, Nyeds församling) (1778 – 1844) Arkivbildare/upphov: Högre allmänna läroverket i Kristinehamn (1850-tal – 1968) Arkivbildare/upphov: Garney, Johan Carl (Övermasmästare) (1740-12-26 – 1808-04-18) Arkivbildare/upphov: Broström, Anders Fredrik (Boktryckare, Kristinehamn) (1835-05-28 – 1915-06-29) Arkivbildare/upphov: Björkman, Peter (Kyrkoherde, Kristinehamn) (1791 – 1854) Arkivbildare/upphov: Fernow, Erik (Teolog, Kristinehamn) (1735-03-04 – 1791-02-05) Arkivbildare/upphov: Wenergrund, Cajsa (Född Fosselius, Kristinehamn) (1752 – 1840-02-15) Arkivbildare/upphov: Haak, Pehr Reinhold (Stadsläkare, Kristinehamn) (1783-07-16 – 1864-02-01) Arkivbildare/upphov: Högvall, Petrus (Kyrkoherde) (1743-05-15 – 1808-03-26) Arkivbildare/upphov: Larsson, Andreas (Kristinehamn) (1820-06-05 – 1880-02-02) Arkivbildare/upphov: Brunius, Carl Georg (1792 – 1869) Arkivbildare/upphov: Frykholm, Magnus (Kyrkoherde, Millesviks socken) (1802-04-02 – 1892-08-15) Arkivbildare/upphov: Bergqvist, Frans (Överstelöjtnant) (1852-02-26 – 1944-08-11) Arkivbildare/upphov: Tegnér, Esaias (Skald, biskop) (1782-11-13 – 1846-11-02) Arkivbildare/upphov: Lignell, Anders (1787-02-11 – 1863-04-13) Arkivbildare/upphov: Hammarin, Johan (Kyrkoherde) (1786 – 1850) Arkivbildare/upphov: Alsterlund, Johan Wilhelm (1821-07-04 – 1891-05-25) Arkivbildare/upphov: Boivie, Carl Martin (Pastorsadjunkt, Väse församling) (1807 – 1851)

Förvaras: Arkivenheten, Region Värmland (depå: Arkivcentrum Värmland)
1,4660478