Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (18) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Ej fastställd (14)
   • Person (släkt) (3)

 • REGISTER
  • Alla (5)
  • Uppslagsverk (3)
  • Brev (2) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 24
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Munthe, Johan Lorentz

Yrke: Borgmästare, Riksdagsman
Född: 1729
Död: 1795
138,26872

2. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Munthe, Johan Lorentz f. 1729 d. 1795

Mottagare: Lindblom, Jacob Axelsson f. 1746 d. 1819
År och antal: 1782 (1)
Register: Brevskrivarregister - Linköpings stiftsbibliotek
91,622955

3. Svenskt biografiskt lexikon
91,582695

4. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Munthe, Johan Lorentz f. 1729 d. 1795

Mottagare: Lindblom, Jacob Axelsson f. 1746 d. 1819
År och antal: 1782 (1)
Register: Brevskrivarregister - Linköpings stiftsbibliotek
90,897995

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Munthe, Gustaf L

Yrke: Konsthistoriker, Konstpedagog, Skriftställare
Född: 1896
Död: 1962
89,44847

6. Arkiv
Titel: Stavsäters säteris arkiv
Tid: 1646 – 1862
Arkivbildare/upphov: Stavsäters säteri

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
76,545975

7. Serie
Titel: Borgmästaren Johan Lorentz Munthe
Tillhör arkiv: Muntheska släktarkivet
Arkivbildare/upphov: Munthe (släkt)

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
52,267105

8. Sökmedel
Arkivförteckning: Gustaf Lorentz Munthes arkiv (pdf)
Tid: 1800-tal
Tillhör arkiv: Landshövding Gustaf Lorentz Munthes arkiv
Arkivbildare/upphov: Munthe, Gustaf Lorentz (1809 – 1889)

Förvaras: Umeå universitetsbibliotek
8,107775

9. Serie
Titel: Arkiven efter Daniel Sparrsköld och Hedvig Christi...
Tillhör arkiv: Stavsäters säteris arkiv
Arkivbildare/upphov: Stavsäters säteri

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
1,5961143

10. Volym
Allmän anmärkning: 7:2 Fredrik Ulrik Hamiltons arkiv (7:1 i F3:3). h)...
Tid: 1728 – 1796
Tillhör arkiv: Stavsäters säteris arkiv
Arkivbildare/upphov: Stavsäters säteri

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
1,594847

11. Volym
Allmän anmärkning: 8. Fredrik Edvard Hamiltons arkiv. a) Inkommande s...
Tid: 1646 – 1862
Tillhör arkiv: Stavsäters säteris arkiv
Arkivbildare/upphov: Stavsäters säteri

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
1,5941556

12. Serie
Titel: Arkiven efter Didrik Henrik Taube, Hedvig Maria Ta...
Tillhör arkiv: Stavsäters säteris arkiv
Arkivbildare/upphov: Stavsäters säteri

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
1,5938281

13. Volym
Allmän anmärkning: 3. Daniel Sparrskölds arkiv. a) Fullmakter m.m.: R...
Tid: 1706 – 1758
Tillhör arkiv: Stavsäters säteris arkiv
Arkivbildare/upphov: Stavsäters säteri

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
1,5872158

14. Volym
Allmän anmärkning: 1. Jakob Spens arkiv. a) Koncept och utgående skri...
Tid: 1682 – 1739
Tillhör arkiv: Stavsäters säteris arkiv
Arkivbildare/upphov: Stavsäters säteri

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
1,5872105

15. Serie
Titel: Arkivet efter Fredrik Ulrik Hamilton
Tillhör arkiv: Stavsäters säteris arkiv
Arkivbildare/upphov: Stavsäters säteri

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
1,5819935

16. Serie
Titel: Diverse personarkiv, arkivfragment med sekundär pr...
Tillhör arkiv: Stavsäters säteris arkiv
Arkivbildare/upphov: Stavsäters säteri

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
1,5670233

17. Serie
Titel: Arkiven efter Jakob Spens och Beata Bonde
Tillhör arkiv: Stavsäters säteris arkiv
Arkivbildare/upphov: Stavsäters säteri

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
1,5484438

18. Volym
Allmän anmärkning: 5. Didrik Henrik Taubes arkiv. a) Stavsäter. Gårds...
Tid: 1743 – 1796
Tillhör arkiv: Stavsäters säteris arkiv
Arkivbildare/upphov: Stavsäters säteri

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
1,5466114

19. Volym
Allmän anmärkning: L (forts) Daniel Lundins Knut Lundmark Anders Lund...
Tid: odat
Tillhör arkiv: Svenskt biografiskt lexikon
Arkivbildare/upphov: Svenskt biografiskt lexikon (1962)

Förvaras: Riksarkivet
0,63393307

20. Volym
Allmän anmärkning: OBJEKT: Gratulationskort "Hjertlig lykonskning" fr...
Tid: Odat. 1873 – 1952
Tillhör arkiv: HELSINGBORGS MUSEER. MUSEIANA
Arkivbildare/upphov: HELSINGBORGS MUSEER. MUSEIANA (1903 – -)

Förvaras: Kulturmagasinet/Helsingborgs museer
0,2591374