Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (6) Info Info
   • Statlig myndighet (2)
   • Övriga (2)
   • Ej fastställd (1)
   • Person (släkt) (1)

 • REGISTER
  • Alla (9)
  • Uppslagsverk (6)
  • Statsförvaltning (2)
   • Skrivelser till Kungl Majt (2) Info Info
  • Brev (1) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-16 av 16
1. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Digitaliserat material finns

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: De la Gardie, Johan Pontusson

Yrke: Godsägare, Riksråd, Ämbetsman
Född: 1582
Död: 1640

3. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: de la Gardie, Johan Pontusson

Anmärkning: Se Saml. skrivelser till konungen
Digitaliserat material finns

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: De la Gardie, Jakob P

Yrke: Militär, Riksråd
Född: 1583
Död: 1652

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: De la Gardie, Jacob Gustaf

Yrke: Arméofficer, Diplomat, Politiker, Samlare
Född: 1768
Död: 1842

6. Axel Oxenstiernas skrifter och brev

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hebel, Markus

Yrke: Stenhuggare
Död: 1664

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Stenbock, Gustaf Otto

Yrke: Arméofficer, Kungligt råd, Riksamiral, Riksråd
Född: 1614
Död: 1685

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Brahe, Ebba

Yrke: Godsägare, Hovfröken
Född: 1596
Död: 1674

10. Volym
Allmän anmärkning: Degen, Hans Casper Degenaer, Pehr Adolf Degerman, ...
Tillhör arkiv: Biografica

Förvaras: Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge)

11. Volym
Allmän anmärkning: A - H: Gustaf Persson Banérs sterbhus. Sven Crabat...
Tillhör arkiv: Actorum causae kontor
Arkivbildare/upphov: [Proveniens ej registrerad]

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)

12. Volym
Allmän anmärkning: Akter 74 - 93: 74. Märta Sparres sterbhus. 75. C...
Tillhör arkiv: Actorum causae kontor
Arkivbildare/upphov: [Proveniens ej registrerad]

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)

13. Volym
Allmän anmärkning: de Hartogh, Wilhelm, köpman i Hamburg Deijbell, Ad...
Tillhör arkiv: Kammarkollegiet Ämnessamlingar
Arkivbildare/upphov: Kammarkollegiet (1618)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)

14. Volym
Allmän anmärkning: Buller, Abraham Bülow, Barthold Hartvig von Burtwi...
Tillhör arkiv: Kammarkollegiet Ämnessamlingar
Arkivbildare/upphov: Kammarkollegiet (1618)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
Digitaliserat material finns

15. Volym
Allmän anmärkning: "Biographiska och historiska anteckningar och skri...
Tillhör arkiv: Olof Sundels samling
Arkivbildare/upphov: Olof Sundel (1764 – 1829)

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet

16. Volym
Allmän anmärkning: D - E Dahlbergh, Eric, greve, militär, ämbetsman, ...
Tillhör arkiv: PORTRÄTTARKIV, 300 SERIEN
Arkivbildare/upphov: PORTRÄTTARKIV, 300 SERIEN

Förvaras: Västergötlands museum