Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (20) Info Info
   • Gård (1)
   • Förening (2)
   • Övriga (3)
   • Person (släkt) (17)

 • REGISTER
  • Alla (18)
  • Uppslagsverk (6)
  • Statsförvaltning (5)
   • Konselj (1) Info Info
   • Skrivelser till Kungl Majt (4) Info Info
  • Brev (3) Info Info
  • Folkräkningar (3) Info Info
  • Visa fler...

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 39
1. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: Brag, Jonas

127,47754
Digitaliserat material finns

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Brag, Jonas

Yrke: Astronom, Poet
Född: 1781
Död: 1857
126,89772

3. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: Brag, Jonas

126,630806
Digitaliserat material finns

4. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Brag, Jonas Olof

Födelseår: 1861
Län: Stockholms stad
Folkräkningsår: 1910
98,93283
Digitaliserat material finns

5. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Brag, Jonas Olof

Födelseår: 1861
Län: Stockholms stad
Folkräkningsår: 1890
98,31904
Digitaliserat material finns

6. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Brag, Jonas Olof

Födelseår: 1861
Län: Stockholms stad
Folkräkningsår: 1900
98,15692
Digitaliserat material finns

7. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Brag, Jonas f. 1781 d. 1857

År och antal: 1827 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
96,45662

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Brag, släkt

93,483604

9. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: Brag, Margareta Brita

Anmärkning: Se Liedberg, Jonas
92,56633
Digitaliserat material finns

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Brag, Carl Johan

Yrke: Präst
Född: 1735
Död: 1781
92,00577

11. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Brag, Jonas f. 1781 d. 1857

Mottagare: Tegnér, Esaias f. 1782 d. 1846
År och antal: 1827 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
90,25746

12. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Brag, Jonas Olof f. 1861

Mottagare: Rydberg, Abraham Viktor (Viktor) f. 1828 d. 1895
År och antal: 1894-1895 (2), odaterat (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
88,475235

13. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: Liedberg, Jonas

Anmärkning: Hans änka Margareta Brita Brag
83,90121
Digitaliserat material finns

14. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Ecklesiastikdepartementet

Datum: 1846-11-20
Ärendemening: Om afsked för Astronomiae-Professoren i Lund J. Brag.
82,59209

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Kleen, af, Johan

Yrke: Ingenjörsofficer
Född: 1800
Död: 1884
75,066536

16. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1897
Län: Kronobergs län
75,02605

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Dalin, von, Olof

Yrke: Hovkansler, Poet, Skriftställare
Född: 1708
Död: 1763
75,01818

18. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Agardh, Carl Adolph

Yrke: Biskop, Botanist, Nationalekonom
Född: 1785
Död: 1859
75,01381

19. Volym
Allmän anmärkning: Diverse arvskiftes- och förmynderskapshandlingar....
Tid: 1817 – 1876
Tillhör arkiv: Storebergs gårds och släktarkiv - GLA/C0007:1
Arkivbildare/upphov: Kjellberg, Jonas Anders (1788 – 1877) Arkivbildare/upphov: Storebergs gård

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
6,054657

20. Volym
Allmän anmärkning: Brag Jonas (1695-1766) kh i Tvååker ( 1 band)
Tid: 1747 – 1762
Tillhör arkiv: Göteborgs Stifts arkiv - predikosamlingar mm - GLA/B0057
Arkivbildare/upphov: Göteborgs stift Arkivbildare/upphov: Claesson, Emanuel (adjunkt) (1801 – 1865) Arkivbildare/upphov: Claesson, Johan (kyrkoherde) (1791 – 1850) Arkivbildare/upphov: Conricus, Ricard (kyrkoherde) (1855 – 1934) Arkivbildare/upphov: Dock, Johan Severin (1800 – 1865) Arkivbildare/upphov: Friedlander, Gunnar Laurens (1856 – 1856) Arkivbildare/upphov: Hegardt, Lechard Josias (1816 – 1903) Arkivbildare/upphov: Meuller, Sven Johan (kyrkoherde) (1791 – 1867) Arkivbildare/upphov: Rundgren, V E (1863 – 1936) Arkivbildare/upphov: Friedlander, Victor Elieser (1852 – 1916) Arkivbildare/upphov: Monsén, Johan (komminister) (1796 – 1861)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan, Polstjärnegatan)
4,0974336