För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (21) Info Info
   • Gård (1)
   • Förening (2)
   • Övriga (3)
   • Person (släkt) (18)

 • REGISTER
  • Alla (18)
  • Uppslagsverk (6)
  • Statsförvaltning (5)
   • Konselj (1) Info Info
   • Skrivelser till Kungl Majt (4) Info Info
  • Brev (3) Info Info
  • Folkräkningar (3) Info Info
  • Visa fler...

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 40
1. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: Brag, Jonas

Digitaliserat material finns

2. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: Brag, Jonas

Digitaliserat material finns

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Brag, Jonas

Yrke: Astronom, Poet
Född: 1781
Död: 1857

4. Person (släkt)
Namn: Brag, Jonas

Tid: 1695 – 1766
Referenskod: SE/GLA/3113

5. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Brag, Jonas Olof

Födelseår: 1861
Län: Stockholms stad
Folkräkningsår: 1910
Digitaliserat material finns

6. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Brag, Jonas Olof

Födelseår: 1861
Län: Stockholms stad
Folkräkningsår: 1900
Digitaliserat material finns

7. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Brag, Jonas Olof

Födelseår: 1861
Län: Stockholms stad
Folkräkningsår: 1890
Digitaliserat material finns

8. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Brag, Jonas f. 1781 d. 1857

År och antal: 1827 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Brag, släkt


10. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: Brag, Margareta Brita

Anmärkning: Se Liedberg, Jonas
Digitaliserat material finns

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Brag, Carl Johan

Yrke: Präst
Född: 1735
Död: 1781

12. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Brag, Jonas f. 1781 d. 1857

Mottagare: Tegnér, Esaias f. 1782 d. 1846
År och antal: 1827 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

13. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Brag, Jonas Olof f. 1861

Mottagare: Rydberg, Abraham Viktor (Viktor) f. 1828 d. 1895
År och antal: 1894-1895 (2), odaterat (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

14. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: Liedberg, Jonas

Anmärkning: Hans änka Margareta Brita Brag
Digitaliserat material finns

15. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Ecklesiastikdepartementet

Datum: 1846-11-20
Ärendemening: Om afsked för Astronomiae-Professoren i Lund J. Brag.

16. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Kleen, af, Johan

Yrke: Ingenjörsofficer
Född: 1800
Död: 1884

17. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1897
Län: Kronobergs län

18. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Dalin, von, Olof

Yrke: Hovkansler, Poet, Skriftställare
Född: 1708
Död: 1763

19. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Agardh, Carl Adolph

Yrke: Biskop, Botanist, Nationalekonom
Född: 1785
Död: 1859

20. Volym
Allmän anmärkning: Diverse arvskiftes- och förmynderskapshandlingar....
Tid: 1817 – 1876
Tillhör arkiv: Storebergs gårds och släktarkiv - GLA/C0007:1
Arkivbildare/upphov: Kjellberg, Jonas Anders (1788 – 1877) Arkivbildare/upphov: Storebergs gård

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)