bild
Serie

BANDPROTOKOLL MED MANUS

HÖVENMARK GUN OCH NILS

Inspelningarna som protokollen avser finns tillgängliga i Ájttes arkiv.

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11959 – 1961Sameprogram/Samenytt SP 001-050
SP 001
Sänt i Sameprogram 19590606, sista för säsongen. Avslutnings-sammanfattning av Sven-Olof Olsson.
Finns även på band P:097.
SP002
Samernas Riksförbunds landsmöte i Jokkmokk. 9/11/3 1960
Fylligt referat från landsmötet, då man informerade om den pågående
renutredningen, om Serriverksamheten och förslaget till Padjelanta
nationalpark. SSR fyllde 10 år.
Även ivrig diskussion om renvallarhundar från hundskolan i Sollefteå.
SP 003
Vårbesök på Kuolpavare renforskningsstation vid Harrträsk
tillsammans med renveterinären Magnus Nordkvist och
renvårdaren Johannes Blind. Nils Hövenmark gjorde besöket.
De samtalar om renforskningen, rensjukdomar och framtids-
-planerna.
SP 004
Samtal om rensjukdomar mellan renveterinären Magnus Nordkvist
och renägare Sigurd Stocke från Udtja skogssameby i Jokkmokk.
Sänt Samenytt 19590502.
SP 005
Första sameprogrammet, som sändes helt från Jokkmokk med Nils
Hövenmark som producent. Det blev sedan sammanlagt sju år. I det
här första programmet samtalar Höven med förre producenten och
chefen på SR i Sundsvall Sven-Olof Olsson om vad som hänt under
sommaren i samevärlden. Här finns också minnesord över just bort-
-gångne Harald Grundström, stor språkforskare.
Sänt Samenytt 19600909.
SP 006
Renmärkeslagen - Ungdomsläger i Abisko
Kurs i Arvidsjaurs skogssamebyar SSR har extra landsmöte i
Arvidsjaur renmärkeslagen i praktiken. Samtal mellan Per Pirak,
Nikolaus Kuhmunen, Erik Malmström och Nils Hövenmark.
Ungdomsläger i Abisko. Walter Eriksson int Lars Simma.
Nyheter på lulesamiska (Nils-Erik Spiik)
Sänt Samenytt 19600916.
SP 007
Meddelanden till ombuden i SSR:s extra landsmöte.
Renskötsel och skogsvård. Samtal mellan Folke Skuncke, Arne
Söderström, Nils Nilsson, Lars Simma och Walter Eriksson.
Regnskogsredaktionellt. Om samefolket. Israel Ruong.
Nordsamisk läsövning. Israel Ruong.
Nyheter på nordsamiska. Kuhmunen Nikolaus.
Sänt Samenytt 19600924.
SP 008
SSR:s extra landsmöte i Jokkmokk 26-27/9 1960.
Innebar genomgång av förslaget till ny renbeteslag och ett
yttrande över det. Mycket livlig debatt.
Sänt Samenytt 19601001.
SP 009
Renutredningsremiss från slakteriförbundet.
Aktuellt från renskogen. Lappfogdarna Hilding Ritzen, Umeå och
Erik Malmström, Luleå.
Slöjdandets glädje. Fascinerande Kåseri av Lars Pirak.
Nyheter på lulesamiska.
Sänt Samenytt 19601007.
SP 010
Sydafrikanske utrikesminister Louwe uttalar sig i FN den 14/10 om den
svenska diskrimineringen av samer. Helt jämförbar med raspolitiken i
Sydafrika! Nils Hövenmark kommenterar och Lars Thomasson läser upp
en resolution i frågan från SSR:s ordinarie landsmöte i Jokkmokk mars
1960, som helt tillbakavisar anklagelserna.
Aktuellt från renskogen, lappfogdarna Erik Hedbäck och Bror Eidemo.
Hur vi ska ha det med björnjakten? Samtal mellan jägm Bengt Edholm
och renägare Jovva Spiik. Samtalsledare Nils Hövenmark.
Nyheter på nordsamiska.
SP 011
Samenytt 19601022
Vinjett: Olof Blind jojkar en samepojke från Kautokeino.
Blandade nyheter på svenska:
Beslut om Letsi kraftstation. Renforskning just nu. Magnus Nordkvist
Johan Tuuri och hans bok Muittalus samiid birra. Samtal mellan
Israel Ruong, ättlingen Olof Turri och Sven-Olof Olsson.
Nyheter på Sydsamiska.
SP 012
Samenytt 19601029
Vinjett: Jojk av Nils-Anders Ponga.
Diverse:
Domänverkets yttrande över Renutredningen. Anders Tottie ska
inventera renbeteslanden. Brev (insändare) från Lars Rensund
om rovdjuren.
Renens föda. Samtal mellan Carl Johansson och Magnus
Nordkvist.
Nordsamisk läsövning.
Nyheter på nordsamiska.
SP 013
Samenytt 19601105
Andakt på lulesamiska från Jokkmokks gamla kyrka.
1. Annons med beskrivning av samiska dialekter.
2. I himmelen, i himmelen av David Wikander (Jmks kyrkokör)
3. Psalm 45, vers 8 på lulesamiska.
4. Bön, textläsning och betraktelse. Lulesamiska. (Johan Märak)
5. Friden, Herrens helgon finge - finsk folkmelodi i sättning av
Sulo Solonen. (Jmks kyrkokör)
6. Textläsning på svenska. (Elsa Andersson, elev vid SFH)
7. Välsignelsen på lulesamiska. (Johan Märak)
8. Psalm 146, vers 1 och 3 på lulesamiska.
Körledare: Mus-dir Elsa Backvall
Menighet: Elever från Samernas folkhögskola.
SP 014
Samenytt 19601114
Vinjett: Margareta Winka jojkar en syster.
Småprat:
Vattenfalls regionplan för Stora Lule älv presenteras 16/11.
Isbjörnsinstängda radiomän i Canada. Grisslybjörnsmärkning
i Yellowstone National Park, USA. Björnskapelselegend. Brev
från Edor Burman. Allèteaterns premiär på pjäsen "Jojk" av
Göte Wilks. Författaren och Israel Ruong int av Sven-Olof Olsson.
Kommande raketexperiment i Kiruna. Docent Bengt Hultqvist int,
av Walter Ericsson. Skogsrenskötselaktuellt. Lappf Edvin Kangas.
Besök i Idre. Orn-man Olle Andersson och jägm Bertil Larsson int
av Sven-Olof Olsson.
Nyheter på samiska.
SP 015
Samenytt 19601121
Vinjett: Ole Aslaksen, Polmak jojkar Ivaras Kares luotti.
Vattenfalls plan för Stora Lule älv. Inform-sammanträde i
Gällivare 19601116. Utredigerat Höven. Röster på bandet:
K A Scherman, övering, Vf
Jonas Norrby, övering, Vf
Hilding Gagge, Advokat
Halvar Sehlin, dir STF
Nikolaus Kuhmunen, SSR
Abmut Tuolja, renägare, Jokkmokk
Göte Wilks pjäs "Jojk" i pressen. Rapport från Sven-Olof Olsson,
som också int Israel Ruong om andra samiska litteratörer.
Anna-Maria Blind debuterade i Wilks pjäs. Int av Sven Valtersson.
Nyheter på nordsamiska.
SP 016
Samisk Afton I Torneå. 19601125
Vinjett: Ole Aslaksen jojkar Inga-Per-Jovna.
Notiser: Renutredningsremisser. Kommentarer till Vattenfallsplan.
Från samisk afton i Torneå, arr av föreningen för lapsk kulturvård
i Finland.
Ragnar Lassinanti int Carl Nickul
Lektor Erkki Strömmer sjunger "Vikla", en sång på finska om samer.
Text: Tuomo Itkonen, Musik V. Törmänän.
Fyra sameelever vid Torneå seminarium sjunger på nordsamiska
Anarjavri-Enare träsk. Text: Z Topelius, översättn: Tuomo Itkonen.
Fyra jojkar av Ole Aslaksen i insp från NRK i Vadsö.
Samisk läsövning
Nyheter på nordsamiska
Sänt 19601128
SP 017
Samerna och framtiden. Debatt kring renutredningen band Nr 1.
Sändes över riksprogrammet 19601205.
Deltagare:
John Doj, Rönnöfors
Axel Larsson, renäg, Malå
Jovva Spiik, renäg, Jokkmokk
Per Omma, renäg, Liikavara
Nikolaus Kuhmunen, lärare, Porjus
Bror Eidemo, lappf, Östersund
Debattledare: Nils Hövenmark.
SP 018
Samerna och framtiden. Debatt kring renutredningen band Nr 2.
Sändes över riksprogrammet 19601205.
Deltagare:
John Doj, Rönnöfors
Axel Larsson, renäg, Malå
Jovva Spiik, renäg, Jokkmokk
Per Omma, renäg, Liikavara
Nikolaus Kuhmunen, lärare, Porjus
Bror Eidemo, lappf, Östersund
Debattledare: Nils Hövenmark.
SP 019
Renforskningsutredning och Finsk samedelegation.
Vinjett: Johan Persson, Arjeplog jojkar Räven.
Renforskningsutredning. Utredaren, landshövd Manfred Näslund int
av Åke Strömmer.
Den finska samedelegationen. Ragnar Lassinanti int Carl Nickul
Lappfogderapporter:
Bror Eidemo, Östersund
Erik Malmström, Luleå
Per Lithander, Luleå
Nyheter på Lulesamiska.
Sänt 19601212
SP 020
Lappfogderapporter:
Hilding Ritzén, Umeå
Erik Hedbäck, Luleå
Sänt 19601219
SP:021
Sånger av Otto Lindgren, sjungna av Eskil Wallmark.
1. Flyttningstigen, (sv) Text: Sven Sundius.
2: Jag ledde raiden till Padjelanta, (sm) Text: Israel Ruong.
3. Härkkörarens säng, (sm) Text: Israel Ruong
4. Talvevuombma - Vinterskogen (sm) Text: Otto Lindgren
5. Då och nu, (sv) Text: Otto Lindgren
Vid pianot 1-4: Eskil Burman, nr 5: John Hult.
Presenteras av Sven-Olof Olsson, som också berättar om
kyrkoherde Otto Lindgren.
Samisk läsövning
Nyheter på nordsamiska
Sänt 19601219
SP 022
Nomadskoleutredningen - Lappkärlek i toner - Band nr 1
Vinjett: Karin Stenberg jojkar Öjebyns kyrkklockor.
Nyårshälsning från Norden:
Finland:
Hans Aslak Guttorm, Utsjoki (på samiska, tolkad av Nikolaus
Kuhmunen).
Norge:
Per Fokstad, Tana
Sverige:
Israel Ruong.
Nomadskoleutredningen. Utredaren, landh Manfred Näslund int
av Nils Hövenmark.
Lapplandskärlek i toner. Erik Frisk int tonsättaren Sven Melin i
Halmstad, som just fullbordat en Lapplands-svit.
Vårens samesändningar.
Nyheter på nordsamiska.
Sänt 19610109
SP 023
Nomadskoleutredningen - Lappkärlek i toner - Band nr 2
se SP 022
SP:024
Renveterinär i Nord-Norge.
Vinjett: Johannes Alexander Nutti jojkar Renen, vindens egendom.
Renveterinär i Nord-Norge. Sven Skjenneberg i Harstad int av
Nils Hövenmark.
Nyheter på lulesamiska.
Sänt 19610116
SP:025
Frieriet, pjäs på samiska - Lodjur i farten
Vinjett: Olof Blind, Kurravara, jojkar en lappman.
Lodjursdödade renar. Polisass Torsten Gustavsson int
Nils Hövenmark.
1960 i den norska samevärlden. Hans J Henriksen berättar
från Vadsö. Direkt överspelat via Oslo-Stockholm.
Frieriet. Pjäs på samiska av Gustav Heikka. Spelad av elever
vid Samernas folkhögskola.
Nyheter på nordsamiska.
Sänt 19610123
SP:026
Samerna och ATP
Vinjett: Inger Maria Piltto, granudden, jojkar Per Pavvals vuolle.
Samerna och ATP. Samtal mellan fil lic Åke Sambergs och
Israel Ruong.
Samisk läsövning.
Nyheter på nordsamiska.
Sänt 19610130
SP:027
Skoltsamernas liv och leverne - Serri verksamheten
Vinjett: Jaakko Sverdloff jojkar en finurlig jojk: Reiko hade två
flickor på hand, deras mammor började prata om vem, som skulle
få honom till svärson. Reiko lyssnade och begrundade och for sedan
till en annan by ...
Naturskydds möte i Stockholm den 7/2-1961. Israel Ruong och Sven-
Olof Olsson rapperterar.
Besök i Serri-verksamheten. Agronom Sven Persson berättar för
Nils Hövenmark.
Skoltsamernas liv och leverne. Israel Ruong berättar för Sven-
Olof Olsson.
Nyheter på lulesamiska
Sänt 19610206
SP:028
Rovdjursfrågor - Renskötselrapporter
Vinjett: Anders Gustav Fjellman jojkar Renoxarna
Notiser om bl a ny rovdjursdebatt, påbörjad av Nils Linnman i
tidningartikel.
Lappfogderapporter:
Per Lithander, Luleå
Erik Hedbäck, Luleå
Ivan Lundberg, Östersund
Nyheter på nordsamiska
Sänt 19610213
SP:029
Samerna och fjällräddningen
Vinjett: Nils Hotti jojkar Pikko Piera
Notiser:
Om SSr:s kommande landsmöte i Vilhelmina. Brev från John
Doj om den problematiska rovdjursfrågan, där han går hårt åt
Nils Linnman.
Lappfogderapporter:
Hilding Ritzen, Umeå
Erik Malmström, Luleå
Nyheter på lulesamiska
Sänt 19610220
SP:030
Samerna, rovdjuren och framtiden. Band 1.
Vinjett: Johannes Alexander Nutti jojkar Vargen
Samerna, rovdjuren och framtiden. Debatt mellan
Nils Linnman
Israel Ruong
Karl Nickul
Åke Wikman
Håkan Unsgaard, debattledare.
45 minuters direktsändning i riksprogram 19610217, redigerad till
20 minuter av Nils Hövenmark
Samisk läsövning.
Nyheter på nordsamiska
Sänt 19610227
SP:031
Samerna, rovdjuren och framtiden. Band 2.
SP:032
Samiska sjönamn
Vinjett: Axel Bergmark, Vapsten jojkar Miesse,
renkalven och sin renhjord.
Same-SM i Lycksele, Eric Forsgren rapporterar.
Karesuando och framtiden, en konferens. Ragnar Lassinanti
Norskt-svenskt samesamarbete i Tännäs. Lappfogde Ivan Lundberg
int av Nils Röhne.
Samiska sjönamn. Föredrag av Dr Gustav Hasselbrink med inledning
av Sven-Olof Olsson.
Nyheter på nordsamiska
Sänt 19610306
SP:033
Samernas riksförbund - Landsmöte i Vilhelmina.
Vinjett: Nils Petter Stenberg, Arvidsjaur, Jojkar Landshövdingen
Samernas riksförbund landsmöte i Vilhelmina:
Landshövding Anders Tottie och v ordf i SSR Nikolaus Kuhmunen
int av Sven-Olof Olsson
Sänt 19610313
SP:034
Andakt på nordsamiska
Nyheter på svenska
Andakt på nordsamiska, ledd av Georg Gripenstad (då past-adj)
Medv:
Hans Lundberg, musikdir
Hans Hof, kyrkoherde
Arne Wendel, komminister
Johan Söderholm, rektor
Helena Gripenstad, folkskollärare
Siri Magga, seminarist
Tuula Guttorm, d:o
Ritva Aikio, d:o
Sänt 19610320
SP:035 saknas
SP:036
Arbetsamt men lönsamt
Vinjett: Maria Granberg, Granudden, jojkar en trolljojk från
Kautokeino.
Same ätnams årssammankomst. Lennart Wallmark
Kalvdödligheten, orsaken upptäckt. Veterinär Magnus Nordkvist.
Arbetsamt men lönsamt. Israel Ruong och Nils Hövenmark besöker
tre fjällappbyar, Luokta Mavas, Lainovuoma och Könkemä.
Medv: Lars Utsi, Lars Blind och Per Idivuoma.
Nyheter på nordsamiska
Sänt 19610410
SP:037
Sameforskare på Nordkalott.
Vinjett: Elsa Jonsson, Stenbacken, jojkar sin farbror Erik Mattias
Lundberg.
Sameforskare på Nordkalotten. Nils Hövenmark besöker konservator
Örnulf Vorren på Tromsö Museum.
Vi sjunger tillsammans. Sångprogram för nomadskolor och andra.
15 barn från nomadskolan i Jokkmokk medv under ledning av
musikdir Lars Kuhlin.
Nyheter på lulesamiska
Sänt 19610417
SP.038
Vattenfall miljonavtal med Jåkkåkaska. Band 1
Vinjett: Ole Aslaksen, Polmak, jojkar Haendaret Elle, en gammal
kvinna från Polmak.
Vattenfalls miljonavtal med Jåkkåkaska. int med Åke Wikman,
advokat Hans Berglund och ordn-m Per Pirak.
Olika samiska namn på renen. Israel Ruong berättar för Sven-
Olof Olsson.
Arbetsamt men lönsamt, att planera för framtiden. Samtal mellan
Kristoffer Nejne, Olof Tuuri, Bror Eidemo och Nikolaus Kuhmunen.
Nyheter på nordsamiska
Fördelat på två band, men band SP:039 har dålig kvalitet p g a
Klantigt handhavande av några klantskallar i Skellefteå.
Sens moral: Låna aldrig ut originalband!
Sänt 19610424
SP:039
Vattenfall miljonavtal med Jåkkåkaska. Band 2
Vinjett: Ole Aslaksen, Polmak, jojkar Haendaret Elle, en gammal
kvinna från Polmak.
Vattenfalls miljonavtal med Jåkkåkaska. int med Åke Wikman,
advokat Hans Berglund och ordn-m Per Pirak.
Olika samiska namn på renen. Israel Ruong berättar för Sven-
Olof Olsson.
Arbetsamt men lönsamt, att planera för framtiden. Samtal mellan
Kristoffer Nejne, Olof Tuuri, Bror Eidemo och Nikolaus Kuhmunen.
Nyheter på nordsamiska
Fördelat på två band, men band SP:039 har dålig kvalitet p g a
Klantigt handhavande av några klantskallar i Skellefteå.
Sens moral: Låna aldrig ut originalband!
SP:040
Vi sjunger tillsammans - sång på samiska.
Vinjett: Inger Maria Piltto, jojkar en flicka från
Kautokeino.
Renskogsrapporter från lappfogdar.
Ivan Lundberg, Östersund.
Erik Malmström, Luleå.
Vi sjunger tillsammans II. Sångstund med Lars Kuhlin. Jfr band SP:037.
Sänt 19610508
SP:041
Andakt från Samernas folkhögskola - Renskogsrapporter
Renskogsrapporter, lappfogdarna Per Lithander
Erik Hedbäck, Luleå
Samisk läsövning Israel Ruong (tyvärr bortklippt).
Andakt från Samernas folkhögskola
Medv:
Lennart Wallmark
Nikolaus Kuhmunen
Johan Märak
samt sång av elever vid skolan.
Sänt 19610515
SP:042
Vi sjunger tillsammans III - renskötselproblem
Lappfogden Erik Malmström död. Minnesord av Nils Hövenmark.
Flyttningsproblem i Vilhelmina, samtal mellan Sven-Olof Olsson och
Harald Holmgren, Hemmansäg
Hilding Ritsén, Lappfogde
Gotthard Larsson, ordn-man
Gösta Mossberg, byrådir
Vi sjunger tillsammans III.
Sångstund från sameskolan i Jokkmokk med Lars Kuhlin.
Sänt 19610529
SP:043
Renskötsel i Västerbotten - Vårbesök.
Vinjett: Anna-Stina Lundmark - en jojk efter Lars Nilsson Ruong.
Notiser på svenska, bl a om svartkonstmål i Kautokeino.
Vårbesök i Västerbotten av Sven-Olof Olsson.
Medv:
Kristoffer Nejne, ordn-man
Per Baer, renägare
Gotthard Larsson, ordn-man
Hilding Ritsén, lappfogde
Nyheter på lulesamiska
Sänt 19610605
SP:044
Vinjett: Berit Nordland jojkar Marit Balto.
Folkbildningsarbete och framtidsplanering. Rapport från
folkbildningskurs SHF 1961 5-7/6. Nils Hövenmark.
Nordiska Samerådets möte i Jmk 1961 8-9/6
Gun Hövenmark.
Nordiskt ungdomsläger i Kautokeino aug 1961.
Nils Hövenmark int Valter Sarri och Aldor Stenvall.
Sameslöjd på Nordkalotten. Nils Hövenmark int
rektor Anny Haugen, Alta.
Sänt 19610612
SP:045 ren, fjällvärld, jojk; OCM 231,133,533
Säsongskrönika 1960-61
Vinjett: Renkalvsgrymt från Padjelanta.
Säsongskrönika vintern 1960-61 med inslag
Programplaner säsongen 1961-62
Slutvinj: Mattias Kuoljok jojkar Ultevis I.
Sänt 19610619
SP:046
Sommaren 1961
Vinjett: Sigurd Stocke jojkar Lars Mattias Teilus
Hänt i sommar:
Ungdomsläger i Kautokeino, Valter Sarri int av Walter Eriksson
Israel Ruong om språksituation och språkkurser
Rapport från Gustav Åhrén, Frostviken
Nyheter på lulesamiska
Sänt 19610911
SP:047
Samenytt 19610918
Vinjett: Berit Nordland jojkar Josef Isaksen
Annonser - Notiser på svenska
Från nordnorska sametrakter - Thor Frette berättar
Den gamla samedräkten - fil lic Phebe Fjellström
Nyheter på nordsamiska - Nikolaus Kuhmunen
Nyheter på lulesamiska
SP:048
Samenytt 19610925
Vinjett: Karin Stenberg jojkar Fadern
Annonser - Notiser på svenska
Samerna och radioaktiviteten. Nils Hövenmark int laboratur Kurt Lidén
från Lund.
Radions språkkurser på samiska hösten 1961. Nils Hövenmark +
Georg Gripenstad
SP:049
Samenytt 19611102
Vinjett: Karin Stenberg jojkar Öjebyns kyrkklockor
Notis om Dag Hammarskiölds bortgång
Andreas Labba berättar om sina möten med Dag H, Int av Karl-
Gustav Svensson.
Övriga notiser på svenska.
Renskogsrapport - Per Lithander.
Ordet fritt - Per Idivuoma om renmärkeslagen.
Nyheter på nordsamiska - Nikolaus Kuhmunen.
SP:050
Samenytt 19611009
Vinjett: Maria Granberg jojkar Haldi, som man jojkade vid ett trollberg.
Då blev det 3 dagar dåligt väder, som hindrade fogden att utmäta renarna.
Notiser på svenska.
Renskogsrapport - Ivan Lundberg, Östersund.
D:o - Börje Pekkari, Luleå.
Hundplågan i Kiruna. Samtal Mellan tillsyningslärarinnan Ragna
Boberg och ordningmannen Per Idivuoma, Lannavara.
Nyheter på lulesamiska.
 
21961 – 1962Sameprogram/Samenytt SP 051-096
SP:051
Samenytt 19611016
Vinjett: Anders Gustav Fjällman, Arjeplog jojkar Tjädern
Notiser och pressöversikt, mest kring Naturvårdsuppgörelsen.
Svenska och norska jojkar.
Renskogsrapport - Erik Hedbäck, Luleå.
Nyheter på nordsamiska.
SP:052
Samenytt 19611023
Vinjett: Sigrid Rutfjell jojkar En längtans vuolle.
Notiser på svenska, bl a remisser om Padjelanta nationalpark.
Brevlåda kring renmärkeslagen.
Svenk-norska renskötselproblem. Lapptillsyningsman Edor
Burman int av Kjell Larsson i Funäsdalen.
Höstbesök i Kuolpavare med vet Magnus Nordkvist och förman
Johannes Blind.
Samernas Folkhögskolas utbyggnad. Rektor Lennart Wallmark
berättar för Nils Hövenmark.
SP:053
Samenytt 19611030
Vinjett: Anna Stenberg jojkar Renkalvarna.
Brev från Anders Persson Blind om renmärkeslagen.
Besök i Serri och samtal om gödrenkalvar med agronom Sven
Persson och konsulent Åke Wikman.
Andakt under ledning av Karin Stenberg, Arvidsjaur.
Sång av elever vid Samernas Folkhögskola.
Ps: 425:1-2, 217:1-2 och 187:5-6 samtl lulesamiska.
Text ur Matt evang 18:32-35 läst på svenska av Karin Stenberg
och på lulesamiska av Anita Tuolja.
Fader vår och välsignelsen på svenska av Karin Stenberg och
på sydsamiska av Irene Dorra
SP:054
Samenytt 19611106
Vinjett: Jovva Spiik jojkar Renhjorden efter sin farsfarsfar
Niila Spiik.
Nordkalotten i världspolitiken. Överste Gunnar Henriksson.
Ordet fritt: Jovva Spiik om nationalparksfrågorna.
Nyheter på lulesamiska.
SP:055
Samenytt 19611113
1.Vinjett: Ole Aslaksen, Polmak, jojkar Händaret-Ellen.
2. Samerna och nationalparkerna. Brev från Isak Parfa, Tuorpon.
3. D:o Inlägg av Sven Wahlberg, Boden.
4. Karius ja Bactus. Barnpjäs om tandtrollen på nordsamiska.
Norsk text: Torbjörn Egner. Översättning av Kathrine Johnsen.
Inspelning av Finnmarks Kringkastin, Vadö. Personer:
Berättaren: Kathrine Johnsen.
Karius: Magnus Varsi.
Bactus: Per Edvin Varsi.
Jens: Nils Anders Varsi.
Jens mor: Kathrine Johnsen:
Musik ur Haydns symfoni nr 101, andra satsen.
SP:056
Samenytt 19611113
1.Vinjett: Jonas Ponga, Kurravara, jojkar en lappojke.
2. Notiser Nils Hövenmark.
3. Nytt från nordnorska sametrakter. Hans J Henriksson berättar.
4. Hammarskiöldskapellet i Kaitum. Nils Hövenmark int Andreas Labba
och arkitekt Gunnar Dunér.
5. Lappblodet. Docent Lars Beckman berättar om sina blod-
gruppsundersökningar bland samerna.
6. Nyheter på nordsamiska.
SP:057
Samenytt 19611127
1.Vinjett: Sara Maria Fjellman jojkar Tjidtjad.
2. Notiser Nils Hövenmark.
3. Hushållning på vildrenens tid. Carl Johansson berättar.
4. Nordsamisk läsövning m Thor Frette. Överförd till DAUM.
SP:058
Samenytt 19611204
1. Adventsfest vid Gällivare nomadskola. (Göran Littke)
2. Notiser Nils Hövenmark.
3. Lars Kitti berättar om läget i Vittangi skogslappby.
(Int: Sven Ritseby)
4. Lappfogde Ivan Lundberg om skottpengar på lodjur.
(Int: Nils Röhne)
5. Ordet fritt: Lars Rensund om fri elström till
lappmarkskommunernas befolkning.
6. Nyheter på lulesamiska.
SP:059
Samenytt 19611204
1. Vinjett: Sigurd Stocke jojkar L M Teilus
2. Notiser Gun Hövenmark.
3. Raketskjutfältet i Kiruna. Walter Eriksson int Israel Ruong.
4. Arbetsbyten bland de kanadensiska eskimåerna. Fil kand Rolf
Kjellström berättar.
5. Nyheter på nordsamiska.
SP:060
Samenytt 19611218
1. Vinjett: Berit Nordland jojkar Lukara Joseha (Klockarens Josef)
2. Notiser och programplaner för vårterminen. Nils Hövenmark.
3. Maria Varsi från Sirma sjunger på nordsamiska.
Bamsefar
Äventyrsvisa
Lofot-Torsk
Fågelvisa - nr 1-4 skrivna av Torbjörn Egner och översatta
av Trygve Madsen.
Vårsång av F J Hannikainen till finsk text av O Vuorinen.
Till samiska av Pekka Lukkari.
Anarjavri - Enare träsk. Musik Evert Suonio till text av
Zacharias Topelius. Till samiska av Tuomo Itkonen.
SP:061
Samenytt 19620108
1. Vinjett: Klockklang från kåtakyrkan i Saltoluokta.
2. Nyheter på svenska Nils Hövenmark.
3. Nyårshälsningar:
Finland: Jur stud Oula Näkäläjärvi, Helsingfors talar på
nordsamiska, tolkad till svenska av Nikolaus Kuhmunen.
Norge: Konsulent Hans J Henriksen, Vadsö
Sverige: Israel Ruong, Uppsala
4. Vårens Samenytt presenteras Nils Hövenmark.
5. Nyheter på nordsamiska Nikolaus Kuhmunen.
SP:062
Samenytt 19620115
1. Vinjett: Emma Larsson, Ängesdal jojkar Miersaskogen
2. Notis om årets statsverksproposition. Nils Hövenmark.
3. Växter i väster - Lektor Olof Rune, Umeå, om växter i de
svenska fjällen. Avslutas med att Maj-Lis Sandström läser
Sten Selanders dikt "Högfjällsblommor"
4. Sommarens nordiska samekonferens i Kiruna.
Walter Ericsson int Israel Ruong.
5. Nyheter på lulesamiska.
SP:063
Samenytt 19620122
1. Vinjett: Hundskall.
2. Nyheter på svenska. Nils Hövenmark.
3. Renskötselöverblick, redigerat av Nils Hövenmark.
a: Johan Gaup, Talma, int Walter Ericsson.
b: Lapptillsynings man Ivar Tjärnström och renägare Lars Anders
Pittsa, Mellanbyn, Gällivare.
c: John Utsi, Sirkas, int av Nils Hövenmark.
d: Emanuel Nilsson, Ran, int pr tele av Nils Hövenmark.
e: Kristoffer Nejne, Vilhelmina södra, referat av samtal.
f: Lorens Fjellberg och John Doj, Sösjö, int av Sture Dahlström.
g: Thomas Thomasson, Mittådalen, int av Kjell Larsson.
4. Nyheter på nordsamiska.
SP:064
Samenytt 19620122
1. Vinjett: Johannes Alexander Nutti jojkar Tjåktjofjället
2. Nyheter på svenska. Nils Hövenmark.
3. Samernas Folkhögskola planerar för Jokkmokks Marknad
Rektor Lennart Wallmark int av Nils Hövenmark.
4. Varför har vi fjäll? Fil mag Erik Fridén berättar om den
skandinaviska fjällkedjans tillkomsthistoria.
5. Samisk läsövning med Israel Ruong - finns på DAUM i Umeå
SP:065
Samenytt 19620205
1. Vinjett: Inger Maria Pillto jojkar Per Bavvals Vuolle.
2. Nyheter på svenska med bl a sameyttrande över Padjelanta
nationalpark.
3. Bokfönstret. Lars Thomasson om nya böcker.
4. Nyheter på lulesamiska.
SP:066
Samenytt 19620212
1. Vinjett: Sigrid Rutfjell jojkar en renvaktarjojk efter sin mor.
2. Notis om korgflätningskurs.
3. Nikolaus Kuhmunen berättar om SSR:s nye ombudsman (Tomas
Cramér) och det kommande landsmötet i Arvidsjaur.
4. Propositionom Domänverket med bl a frågan om
renbetesfjällens administration.
5. Renslakt i Jämtland. Lapptillsyningman Rune Rönnergård int av
Sture Dahlström.
6. Arjeplogs marknad. Börje Granström ger en glimt därifrån.
7. Väder i fjällen. Chefsmetereolog Frank Karlsson berättar om
hur det kan vara.
8. Nyheter på nordsamiska.
SP:067
Samenytt 19620219
1. Vinjett: Anders Gustav Fjellman jojkar Renkalvarna.
2. Nyheter på svenska. Nils Hövenmark
3. Turistbyrå i Arvidsjaur. Lea och Sten Larsson int av Dag Felin
4. Renskogsrapporter från lappfogdarna.
Hilding Ritzén, Umeå
Ivan Lundberg, Östersund
5. Nyheter på lulesamiska.
SP:068
Samenytt 19620226
1. Vinjett: Nils Petter Stenberg jojkar Miesse, renkalven
2. Nyheter på svenska Nils Hövenmark
3. Renskogsrapporter från lappfogdarna.
Erik Hedbäck, Luleå
Per Lithander, Luleå
4. Nordsamisk läsövning (Bandet finns på DAUM i Umeå)
SP:069
Samenytt 19620305
1. Vinjett: Nomadskolebarn från Arjeplog sjunger
2. Vi sjunger tilsammans: Arjeplogsbarnen sjunger två sånger ur
Pekka Lukkaris sångbok "Lavlagat" under ledning av kantor Olof
Åkerblom.
3. Nomadbarnens tillväxt och utveckling. Doktor Tore Mellbin
berättar om sina undersökningar, som resulterat i en aktuell
doktorsavhandling.
4. Nyheter på svenska Nils Hövenmark.
5. Renskogsrapport från norrbottens skogslappbyar: Lappfogde
Börje Pekkari.
SP:070
Samenytt 19620312
1. Vinjett: Jovva Spiik jojkar Renhjorden
2. Nyheter på svenska Nils Hövenmark.
3. Proposition om den nya nomadskolan. Ibba Åstot satt i
utredningen. Hon och nomadlärare Nils-Eric Spiik int av
Nils Hövenmark.
4. Folkgrupper på Nordkalotten. Fil mag Erik Wahlberg berättar.
5. Nyheter på lulesamiska.
SP:071
Samenytt 19620319
1. Vinjett: Sigurd Stocke jojkar Renkalvarna.
2. Referat från SSR:s landmöte i Arvidsjaur Nils Hövenmark
Röster:
Israel Ruong
Jovva Spiik
Karl-Erik Betsvall
Nils-Erik Kuoljok
Per Idivuoma
Tomas Cramér
3. Sammanfattning av ovanstående på nordsamiska Nikolaus Kuhmunen
SP:072
Samenytt 19620326
1. Vinjett: Sång av nomadskolebarn från Arjeplog.
2. Vi sjunger tillsammans II. Sångstund från Arjeplog, ledd av
kantor Olof Åkerblom.
3. Kiruna blir rymdcentrum. Europeiskt sammarbete. Åke Strömmer.
int av Nils Hövenmark.
4. Aktuella samefrågor av principiell räckvidd. Tomas Cramér
int av Nils Hövenmark.
5. Samisk läsövning av Israel Ruong. Urklippt ur programmet och
finns på DAUM i Umeå.
SP:073
Samenytt 196200402
1. Vinjett: Inga Larsson, Harrok, jojkar Pavva Pavvals vuolle.
2. Proposition om Padjelanta nationalpark m m nyheter Nils Hövenmark.
3. En unik rentransport från Kautokeino till Senja nedanför Tromsö.
KG Svensson var där.
4. Norges Reindriftsamers landsmöte. Anders Baer Jr int av
av Nils Hövenmark. Plats Kautokeino.
5. Sammanfattning på nordsamiska av lappfogdesekreterare Ole Sara.
SP:074
Samenytt 196200409
1. Vi sjunger tillsammans III. Tredje och sista sångstunden med
nomadskolebarn från Arjeplog, ledda av kantor Olof Åkerblom.
2. Notiser Nils Hövenmark.
3. En listig vargjakt. Johan Tuuri berättar för Walter Eriksson.
4. Kautokeino produktionslag. Länsman Arvid Dahl berättar
för Nils Hövenmark.
5. Aktuella samefrågor i Finland. Ingenjör Carl Nickul
int av Kathrine Johnsen.
6. Nyheter på nordsamiska.
SP:075
Samenytt 196200416
1. Rektor Lennart Wallmark berättar om skolans planer efter
nybyggnaden.
2. Nils Hövenmark samtalar med eleverna Ros-Mari Huuva, Rensjön,
Kjell Stinnerblom, Vilhelmina, och Folke Fjellström, Vålådalen.
om livet på skolan.
3. Sydsamisk andakt.
Psalm 303 på sydsamiska.
Psalm 74:5-6. Läses som bönpsalm på sydsamiska av
Anders Nilsson.
Text och betraktelse på svenska av Lennart Wallmark.
Fader vår och välsignelsen på sydsamiska. Elsa
Andersson, Långsådalen.
Psalm 519 på sydsamiska.
I övrigt medverkande: elever vid skolan.
SP:076
Samenytt 196200430
1. Vinjett: Kristina Larsson jojkar Renhjorden.
2. Notiser: Bl a om norsk lärobok i renskötsel, utgiven av
"Fjell-Nytt", renskötseltidskrift i Norge.
3. Ryggmärgmasken hos renen, fortsatta forskningar. Veterinär
Magnus Nordkvist berättar för Nils Hövenmark.
4. Möte med renskötare. Mats Bergkvist i Offerdals sameby int av
Sven-Olof Olsson.
5. Samisk läsövning. Finns på DAUM i Umeå.
SP:077
Samenytt 196200507
1. Vinjett: Jovva Spiik jojkar en kärleksjojk
2. Aktuella samefrågor: Israel Ruong int av Walter Eriksson.
3. Romantik och realism, samerna i svensk litteratur. Föredrag
av lektor Bo Ollén, Luleå.
4. Nyheter på lulesamiska.
SP:078
Samenytt 196200514
1. Vinjett: Karin Stenberg jojkar Renkalvarna.
2. Notiser på svenska Nils Hövenmark.
3. Möte med renskötare. Per Henrik Omma från Semisjaur-Njargs
sameby int av Nils Hövenmark. Omma kritiserar bl a vägverket.
4. Vägverket svarar genom 1:e väging Bengt Markgren, Luleå int
av K-G Svensson.
5. Kraftverksbygget i Olden. Nils Hövenmark int sameombudsmannen
Tomas Cramér.
SP:079
Samenytt 196200521
1. Vinjett: Nils Petter Stenberg jojkar Jedjnetjavelg.
2. Notiser på svenska Nils Hövenmark.
3. Ortnamnskonferens i Luleå. K-G Svensson rapporterar.
4. Tidskriften "Sagat" och des nya giv. Konsulent Hans J
Henrikssen berättar för Nils Hövenmark.
5. Nordsamisk andakt från nomadskolan i Karesuando.
Medv: Diakon Erik Pukka, fru Elina Pesonen och barn från skolan
under ledning av fru Margareta Torneus.
SP:080
Samenytt 196200525
1. Vinjett: Berit Nordland jojkar Elin Anna.
2. Notiser med bl a brev från Anders Persson Blind.
Phebe Fjellström disputerar på Lappsilver.
(Tidningsklipp i pärm med manus.)
3. Samiskt gymnasium i Finnmark. Läraren Hans Guttorm från
Kautokeino berättar om planerna för Nils Hövenmark.
4. Möte med renskötare III. Walter Eriksson samtalar med
ordningsman Nikolaus Stenberg i Kalasvuoma sameby.
5. Hög aktivitet på folkbildningsverksamheten. Nikolaus Kuhmunen
berättar för Nils Hövenmark.
6. Samisk läsövning med Israel Ruong. (är bortklippt och finns på
DAUM i Umeå.)
SP:081
Samenytt 19620604
sista sameprogrammet för säsongen 1961/62 .
1 notiser ( Nils Hövenmark ).
2 säsngkrönika ( Nils Hövenmark + Gerd Malmsten )
3 nästa säsongs sändningar ( Nils Hövenmark )
SP:082
Samenytt 19620922
1. vinjett: rengrymt och skällor
2. notiser: vargjakt från helikopter, domänstyrelsen tillstyrker.
renmärkessmmanträde i Arjeplog.
Jonas Åhren får guldmedalj.
3. vinterns programplaner (Nils Hövenmark )
4. hänt i sommar :
konferenser i Kiruna. Israel Ruong och Tage Erlander medv.
sameutställningens invigning.
sameungdomsläger i finska Karesuando. Walter Sarri berättar för
Nils Hövenmark.
lappväsendets nya organisation.
storstämningshelg i Arvidsjaur. Instruktör Gustav Norén int av
Börje Granström.
SSR:s styrelsesammanträde den 1/9-62
aktuella renskötselglimtar med Gustaf Åhren, Per Baer, Lars Utsi och Olof Tuuri.
SP:083
Samenytt 19620929
1. vinjett: Nils Hotti jojkar Pikko Piera.
2. notiser ( Gun Hövenmark och Nils Hövenmark )
3. renskötselns nya organisation. Israel Ruong och Åke Wikman int
av Nils Hövenmark.
4. demokratin och minoriteterna. referat av olika föredrag från nordiska
samekonferensen i Kiruna i aug 1962. medv:docent Israel Ruong,
sameombudsmannen Tomas Cramer och höyesterettsjustitiarius
Terje Wold, Norge.
5. nyheter på nordsamiska ( Nikolaus Kuhmunen )
SP:084
Samenytt 19621006
1: vinjett: Berit Nordland jojkar Pojja Bieret.
2: notiser ( Nils Hövenmark och Albert Falk- Gun Hövenmark)
inlandsutredningen.
renforskningssammanträde i Sth
driftekonomisk kurs på Ultuna.
dödsolycka i Norge.
Dr Sixten Haraldsson (fd Kirunabo) framför delvis kufiska funderingar
om samer i Svenska läkartidningen.
får svar på tal iNorrlänskaSocialdemokraten.
3. Mera renkött till flera konsumenter. Nils Hövenmark refererar
näringsdebatten vid Nordiska samekonferensen.
4. lassokastningstävling i Argeplog. ( Börge Granström).
5. Lulesamisk redogörelse för inlandsutredningen. (Nils Erik Spiik)
SP:085
Samenytt 19621013
1: vinjett: Inger- Maria Pilto jojkar en flicka från Kautokeino.
2. notiser (Gun Hövenmark + Albert Falk)
björnriven man i Norge.
rovdjursnytt.
Svenska samer i Holland.
renforskningsnämnden mm.
3. de Kanadensiska reneskimåerna. föredrag av fil kand
Rolf Kjellström.
SP:086
Samenytt 19621020
1: vinjett: Kristina Larsson, Lillselet, jojkar bierna vuolle, björnhannens
vuolle. han är skogarnas kung.
2. notiser (Gun Hövenmark + Albert Falk).
3. renslakt med slaktbil i Ringselet. köpman John Simonsson, Boträskfors,
int av Börje Granström.
4. renmärkesaktuellt. Nils Hövenmark samtalar med instruktör
Sture Lundmark.
5. samisk läsövning ur Samefolket nr 4-5/1962. (urklipt och finns på
DAUM i Umeå).
SP:087
Samenytt 19621027
1: vinjett: Kristina Nilsson, Frostviken, jojkar en vaggjojk.
2: notiser: renforskningsnämnden
vattenfalls inskränkningar
nytt nummer av samefolket
3. de Norsk-Svenska renbetesförhandlingarna mot bakgrunden av
samernas urgamla rättigheter i Skandinavien. Israel Ruong.
4. samer jag mött. överläkare Helge Dahlstedt berättar sina
minnen av Vilhelminasamer.
5. nyheter nordsamiska (Nils Erik Hansegård)
SP:088
Samenytt 19621103
1. notiser: Domänstyrelsen avstyrker skottpengar på lodjur.
rennäringsnämnden utsedd i konselj.
anrikningsverk till Frostviken.
Vilhelminabor vill att ordet lappar byts mot ordet samer
i offentliga sammanhang.
ringad björn år 1912.
2. gränsbetesproblem i Vilhelmina. Bo Johansson intervjuar instruktör
Ragnar Degerström i Dikanäs.
3. Karin Stenberg berättar samiska sagor i inspelning från 1955/57
4. andakt från samernas folkhögskola.medverkande:
Lennart Wallmark samt eleverna
Anna-Lisa Nilsson
Elle-Karin Pirtsi
Nils Tomas Peijokk
Ingemar Klementsson
SP:089
Samenytt: 621110
1. vinjett: Nils Mickel Omma jojkar en fattig lappojke, som blev
husbonde och stor renägare.
2. notiser. renskiljning i Keino
(AF+NH) Per Guttorm Valkeapää uppvaktar kungen.
trängsoldater slaktar ren i Ammarnäs.
AMS-jobb för renskötselns främjande.
inga skottpengar för lo i Semisjaur-Njarg
artikel i Norrbottens-Kuriren om dito.
insändare Jonas Åhrén om rovdjur
3. nytt renfoder: Perssons blandning. Nils Hövenmark int agronomerna
Sven Persson och Björn Olsson.
4. svep över renskogen intervjuare ort
Nikolaus Stenberg Walter Ericsson Kiruna
Nils Mikel Omma Nils Hövenmark Jokkmokk
Anders Persson Blind Börje Granström Arjeplog
Nikolaus Utsi Sten Kårbro Tärna
Ragnar Degerström Bo Johansson Vilhelmina
Nils Gustafsson Bengt Mattsson Östersund
SP:090
Samenytt: 621117
1. vinjett: Knut Sjaunja jojkar renhjorden.
2. notiser: vargar i Könkämä och Arjeplogsfjällen.
telefon till lappläger i Järrämä o Pulsujärvi.
2.000 renar genom Sorsele samhälle.
inga trängsoldater till renslakt i Ammarnäs.
köp av kalvar från Arvidsjaur till Serri- försök.
3. synpunkter på renslakten. agronom Sven Persson.
4. visst fryser jag ! Gun Hövenmark diskuterar djupfrysning med
lanthushållslärarinnan Rut Sandberg och fru Maiann Nilsson.
5. nyheter på nordsamiska (Nikolaus Kuhmunen).
SP:091
Samenytt: 621124
1. vinjett: Lars Rensund jojkar sommarlandet efter sin morbror
Jon Erik Steggo.
2. notiser: Serris priser på renkalv.
ämneskurs på Samernas Folkhögskola.
studiebesök på SFH.
elevbutbyte Karasjokk - Jokkmokk.
renar vid Norsk - Ryska gränsen.
vattenmål: Svenska samebyar contra Norska vattenfall.
slaktbekymmer i Mittådalen.
kraftverk i Akkats, Jokkmokk.
3. Svensk same i Gasa. Walter Sarri int av Rune Ångström.
4. renskötselns uppkomst. Prof Björn Collinder berättar på
svenska och samiska.
5. samisk läsövning. Israel Ruong. bandet urklippt och finns på
DAUM i Umeå.
SP:092
Samenytt: 621201
1. notiser: renskiljning Jåkkåkaska i Tjappesåive.
renbetesfjällens revir slås samman.
Kalasvuoma och Norrkaitum betalar hittelön för
rovdjursrivna renar.
lodjursjakt i Malå.
2. SSR:s yttr över naturvårdsutredningen och BD - länsstyrelsens
begäran om helikopterjakt på varg. 9 vargar har rivit 40 renar på
Råstoslätten.
3. köpstrejk vid renslakt i Arjeplog (Börje Granström)
4. svårt samlingsarbete i Mittådalen (Kjell Larsson)
5. nyheter på sydsamiska (Nils Nilsson)
6. advent: Maria Varsi sjunger psalmer på nordsamiska.
psalmerna presenteras av Kathrine Johnsen.
vid orgeln: Artur Nedregård. inspelning från NRK, Tromsö.
nr i Svenska psalmboken: 54,62,52,21.
SP:093
Samenytt: 621208
1. vinjett: Mikkel Haetta från Masi jojkar ur filmen Same - Jakki.
2. notiser: vinterns samemästerskap blir i Luleå.
(GH+AF) SSR begär utredning om inverkan på renskötseln av
gruvdrift m m.
Jukkasjärvi sameförening har haft sammanträde.
1,5 miljoner till nationalparker.
3. skottpengar på lodjur i Jämtland. Konsulent Iwan Lundberg int
i Östersund av Nils Röhne.
4. Tromsö Lärarskola på studiebesök i Jokkmokk. Sognepräst
Asbjörn Flokkman int av Nils Hövenmark.
5. 4 månaders ämneskurs på SFH. Lennart Wallmark int av Nils Hövenmark.
6. bröllop i Rahpen 1912. Lars Rensund, Sädvaluspen och Jonas
Andersson, Sautoluokta berättar för Nils Hövenmark.
SP:094
Samenytt: 621215
1. vinjett: Per Aslaksen jojkar Oula Niilas, same från Karasjokk.
2. notiser: renbeteskonventionen förlängd till den 1/4-63.
kammarkollegiets förslag i Suorvamålet.
Umbyns sameby vill ha regl-medel till rengärde.
vargplåga i Kaalasvuoma.
lodjur vid Sommen i Småland.
Jonas Åhrén vill ha sameprogrammen sända över hela
Sverige och skärpt kamp mot rovdjuren.
får medhåll av Gunnar Bring i Norrl Soc-dem.
karbidkanon mot rendöd på järnväg.
pjäsen Jojk i tv 21-1-63.
nytt nummer av Norska Fjäll-Nytt.
3. Norska propositionen om samefrågor. Per Öisang redogör med
en kommentar av Hans J Henriksen.
4. renbetesmarksutredningens arbete. konsulent Bror Eidemo int
av Nils Hövenmark.
5. nyheter på nordsamiska ( Nikolaus Kuhmunen )
SP:095
Samenytt: 621222
1. vargplåga i Karesuando. Per Idivuoma berättar för Walter Ericsson.
2. julunderhållning från Samernas Folkhögskola.
3. julandakt på lulesamiska, ledd av Henrik Sandberg och med sång av
elever vid SFH. psalmsång på lulesamiska.
nr i svenska psalmboken: 48 och 50.
SP:096
Samenytt: 621229
1. vinjett: Johan Persson från Alvik, Arjeplog, jojkar renbeteslandet.
2. notiser: örnriven ren i Messaure.
lodjur härjar i Jokkmokkshjordarna.
nytt nummer av Samefolket.
3. så var det då. kyrkoherde Gustav Park berättar för Nils Hövenmark.
4. konsulent Hans J Henrikssen berättar på nordsamiska om den
norska stortingspropositionen om samefrågor.
 
31963Sameprogram/Samenytt SP:097- 132
SP:097
Samenytt: 630105
1. vinjett: klockringning från Saltoluokta kåtakyrka.
2. nyårshälsningar:
Finland: Jovna Helander på nordsamiska, tolkad av Nikolaus Kuhmunen
Norge: Hans Guttorm, Kautokeino
Sverige: Israel Ruong.
3. nyår i renskog. Jovva Spik från Sirkas berättar minne.
4. notiser: SFH:s ämneskurs uppskjuten till 11/2-63
bra bete men lodjur i Sösjö sameby meddelar John Doj.
lo skjuten vid Optand i Jämtland.
renarna på Grönland trivs fint.
SSR:s landsmöte 28/2-1/3.
förslag om nationalpark kring Anarisfjällen.
Kaitumkapellet klart i höst.
5. vårens programplaner (Nils Hövenmark).
6. nyheter på lulesamiska (Nils Eric Spiik).
SP:098
Samenytt: 630112
1. vinjett: Sigrid Rutfjäll, Mittådalen, jojkar kaffeväckarjojk.
2. notiser: renskinnsindustri i Norrbotten
renköttsmarknaden i Finland
vargar i Lainiovuoma
Svensk medverkan i internordiskt samesamarbete.
ABF ordnar språkpsykologisk kurs i Kiruna.
telefonfrågan i fjällen.
härk från Utja till museum i Västtyskland.
statsverkspropositionen.
protest mot Vattenfalls planer i Vindelälven.
3. professorsbesök i Jokkmokk. Bo Wickman int av Nils Hövenmark.
4. nationalpark kring Anarisfjällen. konsulent Iwan Lundberg och
chefsredaktör Sven Wallin int av Nils Röhne.
5. nyheter nordsamiska (Nils Erik Hansegård)
SP:099
Samenytt: 630119
1. vinjett: Margareta Winka jojkar en av sina söner.
2. notiser: BD - länstyrelsen och Norrlandsförbundet avstyrker
Vindlälvsplanen och Gautojaurs reglering Natur-
skyddsföreningen likaså.
rendöd på Nordlandsbanan i Norge.
Malåsamer har rullande bostad.
Norska Riksteatern vill ordna samisk turné.
nytt renstängsel i Härjedalen vid riksgränsen.
3. grupplivförsäkring för samer. Fil lic Åke Samberg och
sameombudsmannen Tomas Cramér.
4. möten med samer. förf Gustav Hedenvind - Eriksson berättar för
Håkan Unsgaard.
5. nyheter på nordsamiska ( Nikolus Kuhmunen )
SP:100
Samenytt: 630126
1. vinjett: Tomas Egemyr Ponga jojkar renarna.
2. notiser: Jokkmokksbyarna diskuterar reglemente för Padjelanta.
Gautojaurs reglering skjuts upp.
knepig tvist om tågdödad järv.
nomadlärarinnan Hanna Good får guldmedalj.
rentragedi i nordnorge.
3. renskogen just nu. rapporter: intervjuare:
Anders Persson Blind o John Simonsson Arvidsjaur Dag Ferlin
instruktör Axel Gustafsson, Tärna Sten Kårbro
ordn - man Gottard Larsson, Vilhelmina Bo Johansson
instruktör Rune Rönnergård, Östersund Nils Röhne
Alf Villenfelt, Funäsdalen Kjell Larsson
4. samisk läsövning m Israel Ruong. bandet bortklippt och finns på
DAUM i Umeå
SP:101
Samenytt: 630202
1. vinjett: Lars Rensund jojkar ett snöfjäll.
2. notiser: ökade anslag till fortbildning.
renräkning i de nordligaste samebyarna.
3. ämneskurs på SFH startar. Lennart Wallmark.
4. renskötseln på inlandskonferensen i Arvidsjaur. konsulent
Per Lithander int av Nils Hövenmark.
5. minoritetspolitik i Sverige och Schweiz. föredrag av Nils - Erik
Hansegård.
SP:102
Samenytt: 630209
1. vinjett: Mattias Kuoljok jojkar Ramsos Bank.
2. notiser: renräkning i skogssamebyarna.
Jokkmokks marknad.
3. svenska renar i fara i nordnorge. ordningsman Johan Gaup och
instruktör Rune Stålnacke int av Walter Eriksson.
4. SSR:s landsmöte i Gällivare. Nikolaus Kuhmunen.
5. storstämningshelg och vintermarknad. Carl Johansson berättar
om helger och marknader i gamla tider.
6. nyheter nordsamiska ( Nikolaus Kuhmunen )
SP:103
Samenytt: 630216
1. vinjett: Iver Jåks jojkar renarna.
2. notiser: meddelande ang SSR:s landsmöte
BD - länstyrelse yttrar sig över Padjelanta
provbrytning i Stekenjokk
vargrapporter
3. renräkning, beteskonvention, renkatastrof i Norge. Erik
Hedbäck rapporterar.
4. renkatastrofen i Norge. telefonsamtal med instruktör Rune
Stålnacke i Gratangsbotn.
5. ämneskurs på SFH startar.
6. två samebyar i Härjedalen slås samman. ( Kjell Larsson )
7. ovanlig lodjursjakt. Gösta Andersson int av Walter Ericsson.
8. organisationskunskap: vi bildar en förening. - Tomas Cramér.
SP:104
Samenytt: 630223
detta är 100:e sameprogram från Jokkmokk
1. vinjett: Mattias Kuoljok jojkar Ultevis.
2. notiser: Nordiska Rådets session i Oslo
modern renvård i Ryssland
intressant domslut i försäkringsdomstolen
sameutställning i Luleå vid Same - SM.
3. Same - SM i Luleå. reportage Albert Falck med resultat.
4. renkatastrofen i Gratangen. instruktör Rune Stålnacke rapporterar.
5. nyheter lulesamiska ( Nils - Eric spiik )
SP:105
Samenytt: 630302
1. vinjett: Israel Ruong jojkar riklappen.
2. notiser: renbeteskonventionen förlängs 2 år.
lappska djurskyddsföreningen har årsmöte.
3. SSR:s landsmöte i Gällivare. reportage av Nils Hövenmark. röster:
Israel Ruong
Per Idivuoma
Anders Åhrén
Per Johan Fjällström
Göran Kuylenstjerna
Elisabeth Stinnerbom
Johannes Sigurd Nutti
Jovva Spiik
SP:106
Samenytt: 630309
1. vinjett: Berit Nordland jojkar Balto - Jon - Jovna.
2. notiser: lavinolycka i Jämtland. Per Lorens Fjällberg omkom.
gratifikationer till samer.
skadebedömningar vid norskt vattenprojekt Bjerka - Plura.
3. norsk och svensk sameslöjd. Inger och Iver Jåks från
Karasjokk ungdomsskole int av Nils Hövenmark.
4. Ragnar Lassinantis anförande vid Nordiska Rådet.
5. intendent Bo Sommarström vid Nordiska Museet berättar
om sitt arbete.
6. Lars Bengtsson från Harrok berättar en björnhistoria på
svenska och Arjeplogs - lappska.
SP:107
Samenytt: 630316
1. vinjett: Skoltsamen Jaako Sverloff jojkar Reiko Ivanovitj.
2. notiser: vargar i Tärnafjällen.
nya fjällstugor i norra Lappland.
unik rentransport Tärendö - Tyskland.
3. Nordiska samerådets sammanträde i Rovaniemi.
Nils Hövenmark rapporterar. röster
Israel Ruong
Hans Guttorm, lärare Karasjokk
Harald Samuelsberg, stortingsman
Carl Nickul, ingenjör
4. att vara funktionär. bildningskonsulent Bengt Andersson
kåserar om föreningsarbete.
SP:108
Samenytt: 630323
1. vinjett: Sigurd Stocke jojkar renkalvarna
2. notiser: regeringsvillkor för Satisjaures reglering
regeringsvillkor för tredje Suorva - reglering
lantbruksstyrelsens äskande för renforskning.
rennäringsnämnden besöker Norrbotten.
campingplats i Gielas i Vilhelmina avstyrks av länstyrelsen
Tossåsens sameby protesterar mot Anaris nationalpark.
årssammanträden med samebyarna i Jokkmokk och
Arjeplog
3. renskogen just nu. renskötselsvep.
Kjell Larsson, Funäsdalen rapporterar från Härjedalen
Mats Bergkvist, Offerdal int av Nils Röhne
Ragnar Degerström, Vilhelmina int av Bo Johansson
Anders Utsi, Umbyn int av Sten Kårbro
Anders Persson Blind, Arjeplog int av Börje Granström
Sigurd Stocke, Utja int av Nils Hövenmark
Valter Ericsson rapporterar från Kirunaområdet.
4. nyheter nordsamiska ( Nikolaus Kuhmunen )
SP:109
Samenytt: 630330
1. vinjett: Ole Aslaksen, Polmak jojkar Inga Per - Jovna.
2. notiser: regleringsmedel till renforskning
byasammanträden i Jokkmokk
ny samegård i Kiruna
Rysk TV i Finnmark
lodjursproblem på skilda håll.
3. glasblåsande same. Eje Renfjäll vid Gullaskrufs glasbruk i
Småland int av Sven - Olof Olsson.
4. Malå - samer med rullande vinterbostad. Bruno Stenberg int
av Stig Stjärna.
5. jojk i Finnmark. Iver Jåks, Karasjokk, berättar för Nils Hövenmark
6. samisk läsövning - urklippt - finns på DAUM i Umeå.
SP:110
Samenytt: 630406
1. vinjett: Maria Granberg jojkar vargen, som springer över 9 dalar
på en skymningsstund
2. notiser: Gratangen - renarna tycks klara sig.
första fällda vargen detta år ( enbart på samiska )
kulturfonden Sverige - Finnland ger N E Hansegård 3000:-
Svaipa samebys årssammanträde
fiskeriyttrande om Satisjaures reglering.
yttranden över Anarisets nationalpark ( enbart svenska )
3. årets första varg. Per Blind int av Walter Ericsson
4. tar rödingen slut. fiskerikonsulent Uno Lappea samtalar med
Christian Hedlund.
5. nyheter lulesamiska ( Nils - Eric Spiik )
SP:111
Samenytt: 630413
1. annonser.
2. renforskningsnämnden på BD - besök. byråchef Nils Korkman
och lantmätare Gunnar Gornitska int av Nils Hövenmark.
3. bokfönstret - Lars Thomasson. behandlar främst Erik Nilsson
Mankoks " mitt lassokoppel ".
4. samnordisk påskandakt på samiska.
psalm 490 på nordsamiska ur norsk - lappska psalmboken
Maria Varsi sjunger.
betraktelse på lulesamiska, Johan Märak.
psalm 408, nordsamiska, Maria Varsi.
ingen av psalmerna finns i svenska psalmboken. de presenteras
på samiska av Kathrine Johnsen.
vid orgeln: Artur Nedregård.
SP:112
Samenytt: 630421
1. vinjett: Kristina Larsson, jojkar björnhonan.
2. notiser: vargjakt i Aktse påsklördag.
6 vargar i Kaitumdalen.
björnungar i Högträsk ( endast samiska ).
ökning av rovdjur i Dorotea.
Karats reglering.
renslakteri i Karesuando och Arvidsjaur.
språkkurs på SFH.
3. tre björnungar fångade i Högträsk. renägarna Lars Olof Nutti
och Nils Walkeapää samt landsf Olof Nordgren int av Nils Hövenmark.
4.renslakteri i Karesuando. rapport av Karl - Evert Johansson.
5. demokratin - en samhällsfråga och föreningsfråga. Ragnar Lassinanti.
6. nyheter nordsamiska ( Nikolaus Kuhmunen ).
SP:113
Samenytt: 630427
1. vinjett: sång ur sångstunden.
2. notiser: tågdödade renar 1962.
rovdjursdödade renar 1962.
rendöd i Tuorpon.
sameungdomsläger till Arvidsjaur.
folkbildn - kurser i Övre Soppero och Lannavara.
3. vi sjunger tillsammans 1: sångstund med barn från Tärnaby
nomadskola under ledning av nomadlärare Einar Grundström och
kantor Hans Hornej.
4. samisk läsövning. finns på DAUM i Umeå.
SP:114
Samenytt: 630504
1. vinjett: Mattias Kuoljok jojkar en färd till fjälls.
2. notiser: telefon till Mavas m fl lappläger i Arjeplog.
hårt straff för renstöld i Arvidsjaur.
grammofonskiva med jojk ges ut i Norge.
3. svenska renar korsas med norska. Nils Hövenmark int
renveterinären Sven Skjenneberg i Harstad.
4. vårflyttning i Vilhelmina. Paulus Baer int av Bo Johansson.
5. sjuk i fjället. dr Rolf Ericsson, Jokkmokk, int av Gun Hövenmark.
6. nyheter på nordsamiska ( Nikolaus kuhmunen ).
SP:115
Samenytt 630511
1. Vinjett: Nohka,nohka, ur Pekka Lukkaris sångbok
2: Notiser: Renstängsel längs riksgränsen i Jämtland?
Vattenfalls avtal med Serri klart.
Samer dömda för renar på väg i Karesuando.
Höstens jakttider.
"Tyska Lapplandsvännerna" besöker Norrbotten.
3. Stor sameutställning på Skansen i sommar. Lennart Wallmark int. av HÖVNIL.
4. Ämneskurs på SFH. Nikolaus Kuhmunen och Ture Åhrén int. av HÖVNIL.
5. Vi sjunger tillsammans II: Nomadskolebarn Tärnaby under ledning av Einar Grundström och Hans Horneij.
SP:116
Samenytt: 630518
1. vinjett: Sigurd Stocke jojkar renkalvarna.
2. notiser: björnjakt i Gällivare blir åtal.
norskt yttrande om samefrågor.
renforskningen i Serri läggs ner, Kuolpavare blir
centrum i fortsättningen.
3. renkalvning och foderförsök i Utja skogssameby. renägarna Axel
och Sigurd Stocke samt agronom Sven Persson int av Nils -
Hövenmark.
4. våra fyra största rovdjur. samtal mellan renägarna Anders Utsi
och David Andersson från Umbyn samt jägaren Ulf Lindqvist,
Tärnaby. samtalsledare: Nils Hövenmark.
SP:117
Samenytt: 630525
1. vinjett: Anarjavri ur sångstund.
2. norsk stortingskommitte under ledning av Harald Samuelsberg
yttrar sig i samefrågorna ( Nils Hövenmark ).
3. ny högaktuell kurs på SFH. Lennart Wallmark informerar.
4. vi sjunger tillsammans III: nomadskoleelever från Tärnaby
under ledning av Einar Grundström och Hans Horneij.
SP:118
Samenytt: 630601
1. vinjett: Sigga Kuoljok jojkar renvaktning.
2. notiser: stortinget tog samepropositionen i Norge.
ny kurs på SFH.
3. säsongskrönika ( Gun Hövenmark + Nils Hövenmark ).
röster: Israel Ruong
Helge Dahlstedt
Maria Varsi
Iver Jåks
Per Idivuoma
Per Blind
4. sameutställning i Sockholm. Nils Hövenmark besöker den och
talar med utställningsvärdinnan Ulla Jernström
intendent Bo Sommarström
grevinnorna Maria och Estelle Bernadotte.
5. nästa programsäsong ( Nils Hövenmark ).
SP:119
Samenytt: 630921
1. vinjett: rengrymt.
2. notiser: sarvslakter i Saltoluokta och Barturte.
samiska högstadiet i Gällivare.
sammanträde med Gällivaresamerna.
stora AMS - pengar till renskötselanordn. i Norrbotten.
3. Oldens kraftstation. ett intressant vattenmål, där samerna kräver
rätt till fallhöjd och äganderätt till mark. Nils Röhne.
4. hänt i sommar:
fjällkurs i Råstadalen med bl a Gustav Heikka.
samisk turné "under Karlavagnen" med Berit Nordland, Margit
Päiviö och Trygve Madsen.
varg jagar ren. Sven Wahlberg berättar.
fem björnar i flock. Apmut Ivar kuoljok och Apmut Tuolja berättar.
5. säsongens programplaner ( Nils Hövenmark ).
SP:120
Samenytt: 630928
1. annonser.
2. notiser: ministeruppvaktning av SSR.
landshövdingemöte om mellanriksvägar. ( bara samiska )
nordiska samerådet vill ha samnordiskt organ.
14 renar till Kalmar och Öland.
många samer i kommunalval i Finnmark.
Annie Haugen, slöjdkonsulent, får 10,000 kronor.
ledare i ÖP om samernas rättsfrågor.
3. slakterifrågor i Gällivare. Tomas Cramér int av Ivan Lennestål.
4. sommaren i renskogen. svep med Thomas Thomasson, Mittådalen,
Anders Åhrén, Frostviken, Per Baer, Vilhelmina norra,
Sigurd Jonsson, Gran, Johan Kuhmunen, Rautasvuoma,
Lars Utsi, Luokta - Mavas, Petter Anders Åstot, Sirkas,
5. renköttsbarometer. Nils Nilsson.
6. nyheter på nordsamiska ( Nikolaus Kuhmunen ).
SP:121
Samenytt: 631005
1. vinjett: Heikki Haapanen 12 år och Pekka Kytönmäki 11år från
Enare folkskola sjunger "Inguna Kanta", en liten jojkvisa.
2. notiser: sameprotest mot TV - AKTUELLTs inslag om radio-
aktivt renkött. ett klavertramp, som också kommenteras
av Gunnar Bring i NSD.
3. sameuppvaktning i kanslihuset. Israel Ruong och Tomas Cramér
int av Helge Jonsson.
4. Enarepojkarna sjunger "Anarjavri". deras lärare är Pekka Lukkari.
5. Nordnorgeaktuellt: länsman Arvid Dahl och lappfogde Harald
Alstad int av Nils Hövenmark. Fylkesman Anders Aune i Vadsö
int av Ragnar Lassinanti.
6. nyheter lulesamiska ( Nils - Eric Spiik ).
SP:122
Samenytt: 631012
1. annonser
2. notiser: tidningar om renbeteskonventionen ( bara samiska )
pengar till Stordalsgruppen inom Talma.
renägarkåtor bort från fjällkartorna?
övernattningslokaler vid Tårneträsk (bara samiska ).
rovdjurssiffror ur "natur i Lappland".
avloppsfrågor i Laisvall ( bara svenska )
björn dödar älg i Jämtland.
3. uttalanden om renbeteskonventionen. Per Öisang rapporterar
från Oslo.
4. båtar och båtmotorer inför vinterförvaring. servicechef
Hans Lindmark, Boden, int av Nils Hövenmark.
5. nyheter nordsamiska ( Nikolaus Kuhmunen ).
SP:123
Samenytt: 631019
1. annonser.
2. notiser: samiska nyhetssändningar varje morgon, ett försök.
grustäkt vid Stekenjokk.
samegård i Kiruna.
3. nyinvigning av SFH. Elsa Aira och Lennart Wallmark berättar
om planerna.
4. jakt ovan odlingsgränsen. ordningsman Nikolaus Stenberg och
styr - ledamoten i Kiruna jakt och fiske Karl Astor Nordkvist
diskuterar under ledning av Walter Ericsson.
5. nyheter nordsamiska ( Nikolaus Kuhmunen ).
SP:124
Samenytt: 631026
1. annonser.
2. notiser: renstängsel klart mellan Norge : Finnland.
björnrapporter.
SSR:s yttrande om väg Ankarvattnet - Sticken.
3. sameaktuellt från Kiruna. Walter Ericsson.
4. vildrenens Padjelanta. fil mag Erik Fridén kåserar om
Padjelanta i forna tider.
5. nyheter sydsamiska ( Nils Nilsson ).
SP:125
Samenytt: 631109
1. annonser.
2. notiser: trassel vid renslakt i Tröndelag.
Norsk - Svensk rentvist i Åretrakten.
Tomas Cramér slåss med turistfolket i Norrbotten.
adv Th Sandgren skriver till Jo om kränkning av
Kirunasamernas rätt.
varg i Tuorpon och lodjur i V Kikkejaur.
renkalvspäls sensation i Stockholm.
nytt nr av Samefolket.
brev från Jonas Åhrén om jaktfrågor ovan odlingsgränsen.
3. radions nya språkkusr i samiska. Nils - Erik Hansegård på
sbenska och nordsamiska. i skarven sjunger Maria Varsi en strof
ur Isa Sabas "gukkin davvin..".
SP:126
Samenytt: 631116
1. notiser: renstöldshärva i Finnmark.
lantbruksstyr:s svar på SSR:s kungaskrivelse.
samefråga i höstriksdagen.
sameundersökning föreslås av Nordiska samerådet.
varg i Saarivuoma.
skjutfält i Arvidsjaur ( bara samiska )
två böcker av sameintresse, Johan Pålstig: myten om
Lappland och Jonas Åhréns memoarer: en sameberättar.
same - SM anordnas i Malå.
2. renforskningsförsök i Såkke. vet Magnus Nordkvist, agronom
Sven Person och Ordn - man Sven Unnes int av Nils Hövenmark.
3. invigning av SFH. röster: rektor Lennart Wallmark
biskop Ivar Hylander lärarinnan Karin Stenberg
Elsa Viktoria Fjällström sång av SFH - elever.
4. nyheter på lulesamiska ( Nils Eric Spiik ).
SP:127
Samenytt: 631123
1. notiser: SSR motsätter sig lantbruksstyrelsekurs i Umeå.
tre samer misstänkta för renmassakern i Kautokeino.
lättare få kursbok till radiokurs.
2. vargar i Jokkmokks - och Gällivarefjäll. Sigurd Länta
berättar för Nils Hövenmark.
3. vinter i renskogen - rapporter från renskötselområdet.
Kiruna, Walter Ericsson Arjeplog, Börje Granström
Tärnby, Sten Kårbro Vilhelmina, Bo Johansson
Östersund, Nils Röhne Funäsdalen, Kjell Larsson
4. renköttsbarometern ( Nils Nilsson ).
5. nyheter nordsamiska ( Nikolaus Kuhmunen ).
SP:128
Samenytt: 631130
1. samarbete SSR - slakteriorg. Tomas Cramér int av K G Svensson.
2. notiser: lantbruksstyr yttr över Kiruna - besvär.
fyra samer anhållna för tjuvslakt i Kautokeino.
pengar till av SSR kritiserad kurs i Umeå.
mera pengar till fortbildning.
konsulent Bror Eidemo flyttar till Norrbotten.
påstått renköttsfiffel i Jämtland.
Kungen inbjuds till Kaitumkapellets invigning.
3. nyheter på lulesamiska ( Nils - Eric Spiik ).
4. Eskil Wallmark sjunger tre sånger av Otto Lindgren.
presenteras av Sven - Olof Olsson, Sundsvall. insp fr 1960.
5. Adventsandakt från SFH. medv av elever och rektor Lennart
Wallmark.
SP:129
Samenytt: 631207
1. notiser: yttr från länstyr i BD och Z angående SSR:s kritik.
yttr från kiruna stad ang samma ( bara samiska ).
AMS vägrar medel till Karlgrens slakteri Gällivare.
Ernst Mankers praktverk om samer vållar debatt.
Jokkmokks museum blir till.
pengar till radiak - mätningar.
2. folkbildningsaktuellt. Nikolaus Kuhmunen int av Nils Hövenmark.
3. nya rätter på gammal grund. skolkökslärarinnan Ingeborg
Wallmark int av Gun Hövenmark.
4. nyheter på nordsamiska ( Nikolaus Kuhmunen ).
5. två jojkar av Berit Nordland.
SP:130
Samenytt: 631214
1. notiser: SSR skriver till kungs om Kiruna flygfält.
kommité för utredning av Stekenjokk - vägen.
kammarkollegiet avvisar SSR-kritik och yttrar sig över
förslag till utredning och översyn av renbeteslagar.
gruff mellan bönder och samer i Jämtland.
AC länstyrelse avstyrker samebesvär.
Norskt sameråd upprättas efter nyår.
2. renar på Öland. Sven - Olof Olsson rapporterar.
3. renforskare är vi allihopa. renveterinär Magnus Nordkvist kåserar.
4. nyheter lulesamiska ( Nils - Eric Spiik ).
SP:131
Samenytt: 631221
1. notiser: nya samebostäder i Gällivare.
ökad reglering i Suorva.
pengar till koncessionsrenskötseln
medl i renforskningsnämnden
älgjaktsstatistik
isolering norr om Torne Träsk.
2. renköttsbarometer ( Nils Nilsson ).
3. renskötseln i nordnorge - aktuell rapport av Edmund Eriksen i
Tromsö.
4. under Karlavagnen. från den samiska soarén hösten 1963.
avsnitt I. nr i programmet: 1 - 11.
medv Margit Päiviö, Berit Nordland,
Trygve Madsen, Isak Östmo
inledande ord på svenska av Nikolaus Kuhmunen.
originalinspelning med program på band SÅ10 - 12.
del två av soarén sänds 640229 band SP: 141.
SP:132
Samenytt: 631228
1. notiser: SSR vidhåller sin kritik hos regeringen.
pengar till SSR:s landsmöte m m
vargar i Kaitumbyarna.
lodjur i Ragunda.
skjutningar vid V Kikkejaur.
2. ämneskurs på SFH. Lennart Wallmark.
3. skrivarsyn på samefolk. länsbibliotekarie Olga Bard kåserar.
4. "Gukkin davvin.." av Isak Saba. Maria Varsi sjunger.
 
41964Sameprogram/Samenytt SP:133-168
SP:133
Samenytt: 640104
1. notiser: Erkki Itkonen blir medlem av Finlands akademi.
Sthlms - samerna bygger kåtakyrka.
två lodjur fällda i veckan.
bidrag till konsessionsbyar i BD.
2. nyårshälsningar från
Norge Per Jernsletten, Karasjokk
Finland Reidar Suomenrinne
båda på samiska, tolkade till svenska av Nikolaus Kuhmunen.
Sverige Israel Ruong.
3. urlappen Aslak. Per Markus Bals läser en egen berättelse.
ingress och intervju Nils Hövenmark.
4. vårens sameprogram ( Nils Hövenmark ).
SP:134
Samenytt: 640111
1. notiser: djurskyddsutredningens slutbetänkande.
BD - länsstyrelsen avvisar advokat TH Sandgrens kritik.
Mickel Utsis renar demonstreras i Skottland.
2. samerna och statsverkspropositionen.
3. Talmasamernas öde i Norge och Kaalasvuomas flyttningsbesvär.
ordningsman Nikolaus Stenberg och instr Rune Stålnacke int av
Walter Ericsson.
4. samernas bostadsfråga 1. kommunalingenjör Yngve Cigén och
kommuntekn Ivar Länta int av Nils Hövenmark. del 2 i sp 135.
SP:135
Samenytt: 640118
1. notiser: stipendiefond till SFH.
ämneskursen uppskjuten.
information om slakterifrågor.
lappska högstadiet i Gällivare.
2. ny Suorva - reglering. ordningsman John Utsi int av Nils Hövenmark.
3. besvärligt renbete i Mausjaurs skogssameby. Greger Persson
int av Erik Norrfors.
4. renköttsbarometern ( Nils Nilsson ).
5. samernas bostadsfrågor 2. Yngve Cigén och Ivar Länta int av
Nils Hövenmark. del 1 i SP 134.
6. nyheter på lulesamiska ( Nils - Eric Spiik ).
SP:136
Samenytt: 640125
1. notiser: rovdjursrapporter.
40,000 kronor till renforskning.
bra renköttspriser i Finland.
2. snöskoterfylleri i Härjedalen - en juridisk kommentar.
polisman Härje Bäckström int av Kjell Larsson.
3. slakteriinformation. disponent Henning Granlund int av
Nils Hövenmark.
4. vi bildar en förening 1. kåseri av bildningskonsulent Bengt
Andersson. del 2 - 3 i SP138 och SP140.
5. slakteriinformation. sammanfattning på nordsamiska ( Nikolaus
Kuhmunen ).
SP:137
Samenytt: 640201
1. notiser: 9,000 kr anslås till svenska samer i Norge.
det rör sig på vägfronten efter Stora Lulevatten.
AC - länsstyrelsen avstyrker skjutbana i Sorsele.
kammarkoll avstyrker bidrag till demografisk unders.
kommité i Kiruna tar hand om samernas bostadsfrågor.
strid i Sorsele om fritidsområde på Nalovardo.
besvärligt renbete i Jämtland.
tre kurser i vår på SFH.
ämneskursen på SFH inställd.
2. same - SM på skidor i Malå. renäg Axel Larsson int av Emil
Konradzon.
3. slakterifrågor i AC. konsulent Hilding Ritzén och renägare
Anund Jonsson int av Bo Johansson.
SP:138
Samenytt: 640208
1. notiser: gränsbetesproblem i Jämtland.
Vattenfall avstår från reglering av Karats i Jokkmokk.
BD - länstyrelsen begär helikopterjakt på varg.
2. Jokkmokks marknad och Jokkmokks museum. landsantikvarie
Harald Hvarfner int av Nils Hövenmark.
3. renbetesproblem m m i Norge. Edmund Eriksen rapporterar.
4. vi bildar en förening II. Bengt Andersson och en studiegrupp
från SFH. del I i band SP136, del III i SP140.
5. nyheter på nordsamiska ( Nikolaus Kuhmunen ).
SP:139
Samenytt: 640215
1. notiser: dagordningför landsmötet i Östersund.
svensk - norsk renbeteskommission.
många trafikdödade rådjur och älgar.
ny samisk folkhögskola i Norge.
renvallarhundavel i Norge.
renköttet och radioaktiviteten, tidningsreferat.
2. Renskogsaktuellt, rapporter främst om renbetet från:
Walter Ericsson, Kiruna
Olle Utsi, Vaisa i Sirkas int av Nils Hövenmark
Börje Granström, Arjeplog
Axel Nilsson Winka, Umbyn, int av Sten Kårbro
Bo Johansson, Vilhelmina
Nils Röhne, Östersund
Kjell Larsson, Funäsdalen
3.Renköttsbarometer - Nils Nilsson
SP:140
Samenytt: 640223
1. notiser: Jordbruksminister till SSR:s landsmöte
HD - utslag om kammarkollegiets rätt att föra samernas
talan i vattenmål.
Nytt renstängsel mellan Tärendö o Gällivare.
Nordiska rådets resolution om samefrågor
Jämtlands älghundsklubb diskuterar djurskydd
Löslöpande hundar besvärliga i Jämtland.
Per Haetta får konstnärslön
Norskt krav: oms och inv - avg bort från snöskotrar.
Nya regler för Same - SM.
2. två vargar härjar i södra Jokkmokk. Lars Lundmark i
Kuollejaur telefonint av Nils Hövenmark
3. Luokta - Mavas renar ända nere på Kallax. Lars Utsi int av
Christian Hedlund.
4. Gränsbetesproblem i Jämtland. rapport av Nils Röhne.
5. Organisationskunskap III - Årsmöte i renskötarförening.
Bengt Andersson och en grupp från SFH. Del I - II i SP136 o SP138.
SP:141
Samenytt: 640229
1. notiser: Norska renar hindrar älgjakt i Frostviken.
2. Same - SM i Malå. Nils Hövenmark telefonrapporterar.
3. Kommité i Kiruna utreder sameproblem. Socialchef Olle
Sandström int av Walter Ericsson.
4. Under Karlavagnen II - andra delen av den samiska soarén med
Margit Päiviö Beit Nordland
Trygve Madsen Isak Östmo
Hela soarén finns på band SÅ 10 - 12
Del I finns på SP131.
SP:142
Samenytt: 640307
1. Same - SM på skidor i Malå, från renskötartävlingen
2. eftersnack från arrangörerna Axel Larsson och Lennart
Gustafsson
3. renskogsaktuellt, rapporter från:
Vilhelmina södra sameby Nils Johan Blind
Hans Blackfjell, Åsele
Frostviken norra Anders Kristoffersson, Raukasjö
Frostviken mellersta Anders o Paulina Åhrén
Nagasjötjälen
Frostviken södra Gustav Åhrén, Storvattnet
SP:143
Samenytt: 640314
SSR:s landsmöte i Östersund - referat av Nils Hövenmark
röster: Albert Persson, Gällivare
Per Idivuoma, Lannavara
Per Johan Fjellström
Elsa Larsson, byråassistent AMS
Eric Holmkvist, jordbruksminister
Sally Lorensson
Ibb - Kajsa Kuoljok, Jokkmokk
Nils Fernkvist, slakteriförbundet
Lars Kitti, Vittangi
SP:144
Samenytt: 640321
1. notiser Jordbruksministern besvarar fråga om samerna och
lantbruksstyrelsen.
slakteriföreningen köper Owe Erikssons slakteri i Boden.
Simonssons i Harads vill bilda bolag med samerna.
stängsel längs järnvägen till Svappavara.
1,75 milj till väg till Pulsujärvi inom raketskjutfältet.
vargjakt på skilda håll.
3. resa i Jämtland. Nils Hövenmark träffar
Olof Persson, Hotagen Kristoffer o mats Bergkvist, Offerdal
Lorens Fjellberg, Sösjö Lars Mattias Kroik, Handölsdalen
Mattias Mattsson, Kall Lars Johansson, Tossåsen
Anders Andersson, Mittådalen Torsten Fjellgren, Mittådalen
Lars Rutfjell, Tännäs
SP:145
Samenytt: 640328
1. notiser: rennäringsutredningen får 5 ledamöter
100.100 kronor begärs till hjälp åt samebyar, som
berörs av renbeteskonventionen med Norge.
2. stor slöjdkurs på SFH. Artur Jillker int av Gun Hövenmark.
3. same - aktuellt från nordnorge. rapport från Edmund Eriksen,
Tromsö.
4. Mittådalen, Sveriges minsta nomadskola, läggs ner.
lärarinnan Laila Fjellgren och några elever int av Nils Hövenmark.
5. lavlut dal - nu ska vi sjunga! sångprogram från Karasjokk
folkhögskola i anslutning till kommande skolsångbok på
nordsamiska, utgivningen ledd av Trygve Madsen. medv utom elever
även Haldis Helander med uppläsning och intervju på norska
av Kathrine Johnsen.
bandet är utklippt och finns under numret SÅ002.
SP:146
Samenytt: 640404
1. notiser: slakteriföreningarna i BD och AC slås ihop.
nordiska sameungdomslägret 1964 blir i Finland.
lappfogde Hilding Ritzén tjänstledig för arbete med
renbeteskonventionen.
interpellation om rennäringsutredning.
varg skjuten i Naimakka
2. renskogsaktuellt i Z län. kons Ivan Lundberg int av Nils Hövenmark.
3. utfodring av renar. Mats Bergkvist, Offerdal och Per Johan Palopää,
Luokta - Mavas samtalar med agronom Sven Persson. ( Nils Hövenmark )
4. lågfjäll och högfjäll. Karin Stenberg berättar och jojkar
olika fjälltyper.
SP:147
Samenytt: 640411
1. Sörkaitums utträde ur SSR. Nils Hövenmark refererar Per Omma
och Tomas Cramér.
2. ämneskurs i slöjd på SFH. slöjdarna Anna Marainen och Stig
bergkvist samt lärarna Lars Pirak, Iver Jåks och Runo Lette int av
Nils Hövenmark.
3. det nya samiska högstadiet i Gällivare. skolinspektör Erik
Lundemark och nomadlärare Carl Johansson samt samerna Paulina
Åhrén och Torsten Fjellgren int av Nils Hövenmark.
SP:148
Samenytt: 640418
1. Notiser: samehögstadiet i Gäll får många elever ( SM SV )
pressdebatt: rovdjursfrågan. turistlappläger. ( SV )
dom från vattenöverdomstol i Suorvamålet. ( end SM )
renar fastnar i fisknät i Storuman. ( SV )
rennäringsnämnden på resa. ( SV SM )
SSR diskuterar med Sörkaitum om utträdet.
SSR uppvaktar AMS.
advokat Theodor Sandgren skriver till JO om samernas
rättigheter.
2. samerna bör deklarera. tax - ordf Helge Nyberg, Jmk int av
Nils Hövenmark.
3. Altavann - målet. adv Björn Dalan, Oslo, int av Per Öisang.
4. nyheter lulesamiska ( Nils - Eric Spiik ).
SP:149
Samenytt: 640425
1. Notiser: jordbruksministern besvarar interpellation om rennäringsutredning.
mer demokrati i BD - samebyarna.
björnar ur ide i Vilhelmina.
2. Spännande renräddning i Härjedalen. Instruktör Edor Burman intervjuas
av Kjell Larsson.
3. Rovdjursfrågan i brännpunkten. Ola Länta, Jåkkåkaska har fångat två järvungar och intervjuas av Nils Hövenmark.
4. Slöjd och slöjdare. Vi hälsar på hos Astrid och Sune Enoksson
samt Maja Bergkvist och Artur Jillker. Gun Hövenmark.
SP:150
Samenytt: 640502
1. Notiser: goda kormbekämpningsresultat
sameungdomsläger i Finland i sommar.
Skoltsamerna har haft besök av pres Kekkonen.
flera nej till Vietas kraftstation.
fortsatta extra skottpengar på järv och varg.
vargar i sikte i Stekenjokk.
2. Musei - och skolplaner i Tröndelag. rapport från Helge Kjerrstad i Steinkjer.
3. vi sjunger tillsammans I. skolbarn från Enare sjunger ur sångboken lavlagat II, sid 119, 84, 87.
Pekka Lukkari leder på nordsamiska. Nikolaus Kuhmunen översätter till svenska.
Trygve Madsen vid pianot.
del II i SP152 - del III i SP154
SP:151
Samenytt: 640505
1. Notiser: Protokoll med yttrande från rennäringsnämnden i april
Striden om fjällstugorna i AC går vidare.
Kammarkollegiet avvisar ersättning för avverknings-dödade renar.
Kammarkollegiet o lantbruksstyrelsen avstyrker Svaipas
vinterbetesrätt söder om Klintån i Jörn.
Kammarkollegiet anmäler oförutsedd skada i Vojmsjön
Renbetesmarksutredningen tillstyrker Rebnesjaures reglering.
Nils - Erik Hansegård får forskningsanslag.
Björnhona i Jämtland hindrar busstrafik.
Ingen vårjakt på björn anser krimassistent Rune Johansson
2. korm- och svaljbromsbekämpning. veterinär Magnus Nordkvist.
3. katastrofår för renskötseln i gamla tider. nomadlärare Carl Johansson berättar i en insp från april 1960.
SP:152
Samenytt: 640516
1. Notiser: rovdjur: björn i Sjaunja och örn i Jämtland
nordisk samarbete om sameslöjd
Karasjokk teaterförening med pjäs på samiska
10 - 12 björnar skjutna i Enareområdet
Lossen - målet innebär nya undersökn av kammarkollegiet
2. vi sjunger tillsammans II.
barn från Enare med sin lärare Pekka Lukkari.
svensk tolkning Nikolaus Kuhmunen
vid pianot Trygve Madsen
3. nyheter sydsamiska ( Nils Nilsson )
bandet finns både på 7,5 och 3,75 tum.
SP:153
Samenytt: 640523
1. Notiser: rennäringsutredning utsedd
SFH får tillbaka skattepengar
skogssame dömd till straffarbete för renstöld
Kuolpavare renforskning upprustas
renar vandaliserar på kyrkogård på Seskarö
2. Bertil Haglunds rovviltsundersökning
3. nytt från Norge - rapport från Edmund Eriksen i Tromsö
4. barnavård i fjället. dr Rolf Ericsson och syster Gunnel Smith
samtalar med Gun Hövenmark.
bandet finns både på 7,5 och 3,75 tum.
SP:154
Samenytt: 640530
1. renutfodring i högfjället. Nils Hövenmark följer med vet Magnus
Nordkvist och renvårdaren Johannes Blind till fjällen väster om
Stora Sjöfallet. samtal med dessa och renägaren Olle Utsi, Vaisa.
2. ny maskin för snittning av renkött. Rune Armandt intervjuar disp
Owe Eriksson och Anders Wikström.
3. vi sjunger tillsammans III.
Enarebarn med Pekka Lukkari. tidigare sångstunder SP150 och
SD152.
SP:155
Samenytt: 640606
sista programmet säsongen 1963/64
säsongkrönika med snitt ur vad som sänts.
SP:156
Samenytt: 640919
1. vinjett: Johan Märak jojkar älgen
2. radionytt: dagliga samiska nyheter efter nyår.
samiska språkkursen i repris
programplaner för samenytt.
3. björnjakt i Jokkmokk.
4. hänt i sommar, rapporter från renskötselområdet:
Kiruna Walter Ericsson
Gällivare med bl a högstadiet Nils Hövenmark
Jokkmokk Nils Nilsson
Arjeplog Börje Granström
Tärnaby Sten Kårbro
Vilhelmina Bo Johansson
Östersund Nils Röhne
Funäsdalen Kjell Larsson
SP:157
Samenytt: 640925
1. vinjett: Berit Nordland jojkar Balto Jon - Jovna
2. notiser
3. renskogsnytt - Nils Nilsson
4. unik björnhistoria från Finnmark - Kathrine Johnsen, Tromsö
5. nordnorsk renskötsel - Edmund Eriksen, Tromsö
6. renskötsel i Skottland - Lennart Wallmark berättar
7. nyheter lulesamiska - Nils - Eric Spiik
SP:158
Samenytt: 641003
1. vinjett: Margit Päiviö sjunger Anarjavri - Enare träsk
2. vargar i Jmks - fjällen. Jovva Spik berättar för Nils Hövenmark
3. renskogsnytt - Nils Nilsson
4. under Karlavagnen III
Anarjavri Margit Päiviö, sång
Pedar Jalvi: Máno máinas Isak Östmo
Sáme aena Margit Päiviö
Isak Sabas författarskap Isak Östmo
Isak Saba: Guk´kin davvin unison sång
övriga medv: Trygve Madsen, Berit Nordland.
hela konserten finns i original på SÅ - 10 - 12
del I på band SP131, del II på SP141.
SP:159
Samenytt: 641010
1. vinjett: Johannes Alex Nutti jojkar renen - vindens egendom.
2. notiser: Svaipa anser SSR:s avgifter för höga.
fiskeläger i Luokta - Mavas inom Arjeplog.
vägen till Pulsujärvi påbörjad.
3. renskogsnytt ( Nils Nilsson ).
4. vildrensjakt i Norge. Kjell Larsson i Funäsdalen berättar och
intervjuar renjägaren Per Holdaker.
5. nyheter nordsamiska ( Nikolaus Kuhmunen )
6. andakt från SFH under ledning av Lennart Wallmark. ps nr 396: 1-2
7. Maria Varsi sjunger ps 482 i norsk - samiska psalmboken:
"jesus - livets rika källa.".
SP:160
Samenytt: 641017
1. vinjett: Kristina Larsson jojkar Anders Pilttos luotte
2. notiser: skarp inlaga från SSR till regeringen om medel till
samekonsulent samt ytterligare bidrag till SSR.
avslag på besvär från Svaipa om betesintrång.
kammarkollegiet utreder intrång på renskötseln.
Anna - Maria Blind och Sune Enoksson får stipendier.
3. renskogsnytt ( Nils Nilsson ).
4. hälsovårdskonferens i Arvidsjaur om bl a buskslakt. Börje
Granström intervjuar renägare Lars Utsi och Göte Johansson,
hälsovårdsnämndens ordf i Arvidsjaur.
5. Jukkasjärvi hembygsgård och komminister Fredrik Pappila.
Birgitta Erixon intervjuar. insp från jan 1960.
SP:161
Samenytt: 641024
1. vinjett: Jaako Sverloff jojkar Reiko Ivanovitch
2. notiser: atomkraften snart konkurrenskraftig.
glimtar från Bertil Haglunds rovviltsundersökning,
3. renskogsnytt ( Nils Nilsson ).
4. renslakten i Finland. Jarl Sundkvist, Rovaniemi, rapporterar.
5. den Norsk - Svenska renbeteskommisionens arbete. Kathrine Johnsen
int ordf, ambassadör Nils Svenningsson från Köpenhamn.
6. renvallarhundsavel inför ett nytt skede. Rune Brånfeldt besöker
Armehundskolan i Sollefteå och samtalar med kapten Marlo Hjernkvist
och fanjunkare Tage Magnusson.
7. nyheter på lulesamiska ( Nils - Eric Spiik ).
SP:162
Samenytt: 641107
1. vinjett: Maria Granberg jojkar vargen, som springer över 9 dalar
på en skymningsstund.
2. notiser: länsbostadsnämnden studerar nordbyarna.
landsfogde Hans Fjelner har restriktiv syn på snöskotrar.
MHF vill ha renkollisionslag.
nordsamer får dryga betesavgifter till Norge.
fjärde Suorva - regleringen möter motstånd.
väg Ankarvattnet - Storjola avstyrks.
unika villkor i målet om Gejmåns kraftverk.
3. renskogsnytt ( Nils Nilsson ).
4. renköttsbarometer ( Nils Nilsson ).
5. språkkursverksamheten intensifieras. bildn - kons Bengt Andersson
int av Nils Hövenmark.
6. andakt från Lövberg i Vilhelmina. Vilme Eriksson ledde, pastor
Sven Freidvall predikade.
SP:163
Samenytt: 641114
1. vinjett: Nils Hotti jojkar Nils Ponga.
2. notis: Svensk same påstås under hot ha tvingats bli Norsk
medborgare.
3. renskogsnytt ( Nils Nilsson ).
4. Svaipa sameby vill inte betala avgifter till SSR och inte heller
skriva på fullmakt för sameombudsmannen.
ordn - mannen Olof N Nutti int av Börje Granström.
V ordf i SSR Nikolaus Kuhmunen int av Nils Hövenmark.
5. radions nordsamiska språkkurs sänds i repris med början 17/11.
Nils Hövenmark, Nils - Erik Hansegård och Sven Wahlström
( radions språkexpert ) infomerar.
Göteborgsfamilj pluggar samiska med hjälp av kursen. ing Pelle
Lundberg med fru Solveig int i Göteborg av Per Runesson.
6. nyheter på lulesamiska ( Nils - Eric Spiik ).
SP:164
Samenytt: 641121
1. vinjett: Elsa Jonsson, Mausjaur, jojkar sin farbror, Erik Mattias
Lundberg.
2. Notiser: SSR får ingen revisor i lappfonden. regeringen avslår.
Jokkmokks kommun avstyrker bestämt 4:e Suorvaregleringen.
första åtalet för snöskoterjakt.
3. renskogsnytt ( Nils Nilsson ) med bl a mystisk rendöd i Jmks -
fjällen och många vargar på Ultevis. vargar också i Lillselet.
4. SSR och slakteriorg. konfererar i Östersund. dir Owe Eriksson int
av Nils Röhne.
5. nordbyarna i blickpunkten - Nils Hövenmark besöker
Saarivuoma´ Per - Nils och Ingrid Labba
Lainiovuoma: Per Idivuoma.
SP:165
Samenytt: 641128
1. vinjett: Ole Aslaksen jojkar Biettar - Kare
2. Notiser: samen L P Niia, som varit försvunnen 1 månad ( ? )
återfunnen levande !
samerna i AC får använda lappväsendets stugor.
målet mot snöskoterjägaren uppskjutet.
kyrkhelg i Jukkasjärvi.
3. renskogsnytt från Rans, Sösjö, Offerdals och Frostvikens samebyar
( Nils Nilsson ).
4. nordbyarna i blickpunkten II. konsulent Bror Ejdemo kommenterar
5. nyheter nordsamiska ( Nikolaus Kuhmunen ).
SP:166
Samenytt: 641205
1. vinjett: Anders Gustaf Fjellman jojkar björnen.
2. notiser: diplom till renräddare i Funäsdalen.
skottpengar på lo i Jämtland.
lodjur vid Umeå.
3. renskogsnytt ( Nils Nilsson ).
4. Karin Stenberg får Hazeliusmedaljen. hon int av Ivan Lennerstål.
5. björn och lo. Bertil Haglunds nyutkomna bok. Nils Hövenmark
refererar, Qvit Holmgren läser och Maria Varsi sjunger.
6. nyheter lulesamiska ( Nils - Eric Spiik ).
SP:167
Samenytt: 641212
1. vinjett: Maria Varsi sjunger.
2. notiser: regeringspengar till SSR.
Lars Pirak får 3,000 från Längmanska fonden.
Skoltsamerna vill ha renstängsel.
ny redaktör för Sagat.
lärobok i renskötsel i Norge.
vildsint örn i nordnorge.
Sirkasbesvär om inflyttning avstyrks.
mycket negativt om Suorva - fyran.
3. renskogsnytt ( Nils Nilsson ).
4. insändare från Bertil Jonsson, Maskaure, i rovdjursfrågan.
5. Maria Varsi sjunger. vid flygeln: Kjell Krane. samisk presentation:
Kathrine Johnsen. samtliga sånger ur Pekka Lukkaris Lavlagak.
a. Taenajokken b. dit bortom fjällen
c. Trava, min härk d. vid källan e. till min barndomsvän.
SP:168
Samenytt: 641219
1. vinjett: Anta Pirak jojkar tämjning av hundvalpar.
2. notiser: domänverket avstyrker helikopterjakt på varg.
julprogram i radio med sameanknytning.
3. renskogsnytt ( Nils Nilsson ).
4. en same berättar. Jonas Åhrén om gamla tiders flyttningar.
5. Stilla natt, heliga natt. Maria Varsi sjunger
 
51965Sameprogram/Samenytt SP:169-203
SP:169
Samenytt: 650109
1. vinjett: klockklang från Mellätno kåtakyrka.
2. Nyårshälsningar från
Finland Oula Näkäläjärvi, jur stud, Helsingfors
Norge Mikkel Haetta, lärarstud, Masi, Kautokeino
elev på lärarhögskolan i Tromsö.
Sverige Karin Stenberg, f d nomadlärarinna
avslutas med härlig är jorden, Maria Varsi
3. renskogsnytt ( Nils Nilsson )
4. vårens programplaner ( Nils Hövenmark ).
SP:170
Samenytt: 650116
1. vinjett: Johan Märak jojkar korpen.
2. 78 - årige samen Lars Fjellsten klarade två nätter ute i sträng
kyla. Kjell Larsson intervjuar.
3. Israel Ruong får Kungafondspengar till en assistent. det ska bli
mera skolböcker på samiska. Ivan Lennerstål intervjuar.
4. notiser: rennäringsutredningen gör stor sameundersökning.
tre finmarkssamer fick fira nyår i Sovjet, letande efter renar.
nomadskolan i Jukkasjärvi blir slöjdarverkstad.
5. statsvrkspropositionen och samerna ( Nils Hövenmark ).
6. renskogsnytt ( Nils Nilsson ).
7. storföretagare i renkött. Nils Hövenmark besöker Sameprodukteri
Harads. intervju med John Simonsson. nästa vecka slakteriföreningen.
SP:171
Samenytt: 650123
1. vinjett: Knut Sjaunja jojkar renhjorden.
2. notiser: Sven Rosendahl får stort romanpris för den
femtonde Hövdingen.
42 samebyar klagar över låg ersättn för tågdödade renar.
Svensk - Ryskt sammarbete i renforskning.
3. katstrofhot för renägare i Gällivare. renäg Olof Sjaunja och
instruktör Ivar Tjernström int av Rune Armandt.
4. namninsamling i Jörn mot samerna och renskötseln.
samerna Bror Brännström och Jonas Larsson från Mausjaur samt
Kf - ledamoten Yngve Eriksson int av Erik Norrfors.
5. slakteriföreningen presenteras av Nils Hövenmark, som int
dir Owe Eriksson.
6. renskogsnytt ( Nils Nilsson ).
SP:172
Samenytt: 650130
1. vinjett: Anna Stina Lundmark jojkar en jojk efter Lars Nilsson Ruong
2. notiser: Altavannmålet i Norge.
nordiskt samarbetsorgan i samefrågor
dom i björnmål i Gällivare
skoterjakt på varg inför rätta
jaktstatistik
3. renskogsnytt: agronom Sven Persson berättar för Nils Hövenmark
om den besvärliga betessituationen i Gällivare. Nils Nilsson om betet på
andra håll samt rovdjursjakten.
4. på kåtaskolornas tid. Elisabet Stinnerbom berättar för Nils
Hövenmark.
SP:173
Samenytt: 650206
1. vinjett: Piera Pieranpoika Kalttopää från finska Karesuvanto
jojkar björnen.
2. frikännande av skoterjägaren ( Rune Armandt )
3. dagliga samiska nyhetssändnigar över Norrbotten samt Troms och
Finmark. Håkon Karlsen, int av K G Svensson
4. renskogsnytt ( Nils Nilsson )
5. rysk renskötsel I. samtal mellan agronom Sven Persson, Veterinär
Magnus Nordkvist och överinsp Åke Wikman. ( Nils Hövenmark )
del II i SP174.
6. nyheter nordsamiska ( Nikolaus Kuhmunen ).
SP:174
Samenytt: 650213
1. vinjett: Kristina Larsson jojkar Dupresnjarka, en udde i Troms
fylke i Norge.
2. notiser: Abelvattnets reglering, yttr från lantbruksstyrelsen.
statistik om tågdödade renar.
besiktning av renkött.
snöskoterkrock på Finmarksvidda.
3. rennäringssakkunniga på resa. vattenrättsdomare Lennart af
Klintberg ( ordf ) int av Rune Armandt.
4. sameslöjdsutställningar. Claes Göran Forsberg.
5. renskogsnytt ( Nils Nilsson )
6. Rysk renskötsel II. - Magnus Nordkvist, Sven Persson och Åke
Wikman. del I i SP173.
7. nyheter på lulesamiska ( Nils - Eric Spiik ).
SP:175
Samenytt: 650220
1. vinjett: Lars Rensund jojkar björnen.
2. druff mellan bofasta och samer i Malå. ordn - man Axel Larsson
int av Emil Konradzon.
3. det nya samehögstadiet i Gällivare. Nils Nilsson och Lars Tomasson
int av Bo Berger.
4. Jukkasjärvi nomadskola blir sameslöjdarverkstad. stadsombudsman
Folke Granström int av Walter Ericsson.
5. renskogsnytt och renköttsbarometer med återblick på
slaktsäsongen ( Nils Nilsson ).
6. då min mor mötte en björn med två ungar. Lars Rensund
jojkar och berättar.
SP:176
Samenytt: 650227
1. vinjett: Mattias Kuoljok jojkar Ultevis
2. notiser: 5 mil renstängsel längs malmbanan.
Gällivarerenarna tycks klara sig
Vilhelmina södra och Frostviken norra samebyar oense
om framtiden efter exploateringen av Stekenjokk - gruvan.
Gösta Andersson konulent i SSR.
SSR:s landsmöte.
3. konsthantverk eller småindustri ? hur ska sameslöjden utvecklas?
debatt mellan
Edmund Andersson 1:e insp AMS
Bror Eidemo 1:e konsulent länsstyrelsen
Nils Nilsson nomadlärare
Lennart Wallmark rektor SFH
SP:177
Samenytt: 6500306
1. vinjett: Nils Hotti jojkar Pikko Piera
2. SSR:s landsmöte i Karesuando. Nils Hövenmark refererar. röster:
Manfred Näslund Nils Korkman
Lars Piltto tolkad av Ragnar Lassinanti
Per Johan Palopää Edmund Andrsson
Per Idivuoma Jovva Spiik
Albert Persson Israel Ruong
SP:178
Samenytt: 6500313
1. vinjett: Johan Märak jojkar den gamla fästmön
2. notiser: skoterjakten överklagad
3 vargar skjutna på Ultevis
rentjuvar i Karesuando
Israel Ruong blir professor
Jörn - bor skriver till regeringen
fisketvist samer - bofasta i Adolfström
gränsbetesproblem i Härjedalen
3. Same - SM i Hammerdal. Sven Eriksson, Strömsund tele - rapport
4. betesproblem i Gällivare. Gösta Andersson int av Nils Hövenmark
5. vid kåtaelden. Johan Märak och Lars Pirak jojkar och berättar
från sin ungdom i Jokkmokksfjällen.
SP:179
Samenytt: 6500320
1. vinjett: SFH - elever sjunger skolsång av Otto Lindgren
2. notiser: kennelklubben om jaktfrågor i Kiruna
anslag till sameförmän i Norge
resultat Same - SM i Hammerdal
3. renskogsnytt ( Nils Nilsson )
4. föräldramöte på samehögstadiet i Gällivare. ( Nils Hövenmark ) röster:
Olavi Korhonen lärare
Lars Tomasson nomadskoleinspektör
Sven Lundberg rektor
Sara Kroik förälder
Per Henrik Omma förälder
Ingrid Sundin byrådir
Fredrik Dahlström skoldirektör
SP:180
Samenytt: 6500327
1. vinjett: kaffeväckarjojk, Sigrid Rutfjäll.
2. notiser: renbeteskommissionen i Jokkmokk
Same Ätnam får Jokkmokks - pengar
nomadskolan i Tärnaby utvidgas
3. renskogsnytt ( Nils Nilsson )
4. samiskt kulturarbete på sydsamiskt område i Norge. Helge
Kjenstad rapporterar från Jörstad.
5. matlagning i gamla tider. Sigrid Rutfjäll berättar för Gun
Hövenmark.
SP:181
Samenytt: 6500403
1. vinjett: gukkin davvin
2. notiser: mera pengar begärs till renfoder
länskolnämnden om utbildningsfrågor i Saarivuoma
samepojke till Skåne och gåsapåg till Kiruna.
3. gamla och nya renskötselformer kartläggs Nikolaus Kuhmunen
och Nils Hövenmark
4. dikt och ton - underhållning från samiska folkhögskolan i
Karasjokk. programledare på norska: Trygve Madsen.
a. inledning på samisk och norsk.
b. Eidbjörg Eriksen berättar på samisk om Pedar Jalvi och hans
diktning. till norsk av Trygve Madsen.
c. fem dikter av Pedar Jalvi, lästa av Petter Henriksen
Asta Mildred balto Sven B Olsen
Astrid Morattaja Berit Johnskareng
d. Anarjavri - damkör till dragspelskomp
e. Guossavuordi - blandade kören
f. Gukkin davvin ( Isak Saba ) - blandade kören
SP:182
Samenytt: 6500410
1. vinjett: Berit Nordland jojkar Rantil Kare
2. notiser: ny norsk lärobok i renskötsel
sammanträde om tågdödade renar
höstens jakttider på älg och ripa
mera åtal för renstölder i Karesuando
lappbyasammanträden på skilda håll
3. byasammanträde i Jörn. ordn - mannen i Svaipa, Olof Nutti
int av Erik Norrfors.
4. unik litteraturpristävling vänder sig till samer. dir Åke Runnkvist
på Bonniers samt Israel Ruong och Lars Thomasson int av
Nils Hövenmark och KG Svensson.
5. instruktionsfilm om renskötsel spelas in i Norge. renveterinären
Sven Skjenneberg berättar om detta och om norsk renforskning
för Kathrine Johnsen.
SP:183
Samenytt: 6500417
1. Anta Pirak berättar om nåiden Unnas trolltrumma och jojkar
hur man tämjer en ostyrig renvallarhundvalp.
2. Eskil Wallmark sjunger två sånger av Otto Lindgren:
jag ledde rajden till Padjelanta
härkkörarens sång texter av Israel Ruong
3. Påskandakt med diakon Erik Pukka och sång av elever vid SFH.
Psalmer 74 och 105. sång och betraktelse på nordsamiska.
SP:184
Samenytt: 6500424
1. vinjett: Vaddjulan - Lavla, vandrarvisa sjungen av barn från
Karasjokk.
2. notiser: rennäringsnämnden i Jokkmokk
lantbruksstyrelsen ordnar många kurser
omfattande renstölder i Karesuando
utställning med sameanknytning i Köln
3. renskogsnytt ( Nils Nilsson )
4. vi sjunger tillsammans I - barn från Karasjokk ledda av Trygve
Madsen. de sjunger ur Pekka Lukkaris Lavlagak
Goussavuordi - Kogeterskan
Cizas - sparven och katten
Aednigiellamet - modersmålet
SP:185
Samenytt: 650505
1. notiser: Jonas Åhrén död den 1/5
korm och svaljbroms inför utrotning
SSR begär extra renräkning i höst
SSR tillstyrker helikopterjakt på varg
renstängsel Nuottasjaure - Linaälv
renstöldsrättegång i Karesuando
samer i Sirkas vill flytta till Muddus nationalpark
huvudförhandling i Suorva - fyran
lantbruksstyr ger ut lärobok i renskötsel
2. vårflyttningssvep:
Kiruna - Walter Ericsson Gällivare - Bo Berger
Jokkmokk - Nils - Eric Spiik Arjeplog - Börje Granström
Tärnaby - Sten Kårbro Vilhelmina - Bo Johansson
Östersund - Nils Röhne Funäsdalen - Kjell Larsson
SP:186
Samenytt: 650515
1. vinjett: Skoltsamen Darja Jefremoff jojkar svanen
2. notiser: huvudförhandling om Suorvafyran
sameombudsmannen till storms mot SJ
Henrik och Jonas Valkeapää blir skogssamer i Serri
nomadbarn från Arjeplog på skolresa till Danmark
ny renskötselkurs på SFH
3. korm och svaljbroms inför utrotning. renveterinär Magnus Nordkvist
4. utfodringspremiär i Västerbotten. Anders Utsi, Olof Omma och
Johannes Blind int av Sten Kårbro.
5. därför har vi glaciärer. fil mag Erik Fridén kåserar.
SP:187
Samenytt: 650522
1. vinjett: skolbarn sjunger onkels bil.
2. notiser.
3. renskogsnytt ( Nils Nilsson )
4. vi sjunger tillsammans II. Trygve Madsen och hans skolbarn från
Karasjokk sjunger ur Pekka Lukkaris Lavlagak:
Îaccilád ´di - vildanden
Riggis Hanno - Rikla Hannu
Aedno biila - Onkels bil
SP:188
Samenytt: 650529
1. vinjett: Jovva Spiik jojkar Ultevis
2. notis:
3. fjällren blir skogsren. Henrik Walkeapää som flyttat till Serri
int av Nils Hövenmark.
4. nomadskolebarn från Arjeplog hem från Danmark. Stina Westerlund,
Ivar Andersson och Kristina Utsi int av Börje Granström.
5. skinnberedning på Slöjdkurs i Jmk. Paulus Utsi int av
Nils Hövenmark.
6. ny norsk lärobok: "rein og reindrift". presenteras av
Per Lithander.
7. kalvning och vallning förr och nu. Petter Anders Åstot berättar
på lulesamiska för Nils - Erik Spiik.
SP:189
Samenytt: 650605
1. vinjett: vaddjulan - lavla - vandringssång
2. vi sjunger tillsammans III. Trygve Madsen och hans skolbarn
i Karasjokk.
sånger: Nana - vaibmo
Mainas lavla
Vaddjulan lavla
ur Pekka Lukkaris Lavlagak
SP:190
Samenytt: 650911
1.presentation av höstens programplaner
2. notiser:
3. hänt i sommar med bl a
Maj - Lis Skaltje berättar om Tana - konferensen för Erik Goland
Nikolaus Kuhmunen om Altavann - dom
Gösta Andersson berättar om slöjdutställningen Dakkan för
Nils Hövenmark
dir John Simonsson på S:t Eriksmässan, int av Nils Hövenmark
läget för hundjakten i Kiruna. Walter Ericsson
minnesord över Mattias Kuoljok ( Nils Hövenmark )
SP:191
Samenytt: 650918
1. vinjett: Tomas Egemyr Ponga: jojk efter Olof Johannes Blind
2. notiser:
3. skyddade verkstaden i Jukkasjärvi har startsvårigheter (walter Ericsson)
4. renskötsel vid Bottenvikskusten. Olof Johansson, Haparanda, rapport.
5. stort nordiskt slöjdmöte till våren. Lauri Keskitalo, Anja Kitti och
Arvid Kaddik int av Nils Hövenmark.
6. sommaren i Norrbottens renskog.
Anders Persson Blind int av Börje Granström
Apmut Ivar Kuoljok int av Nils Hövenmark
Nils Kuhmunen, Nikolaus Stenberg och Per Bertil Simma
int av Nikolaus Kuhmunen
7. samerna och slakteriorganisationen. konsulent Gösta Andersson
int av Nils Hövenmark.
SP:192
Samenytt: 650925
1. vinjett: Anders Gustav Fjällman jojkar vajorna
2. nationalparkerna och samerna. gendir Per Sköld i Domänverket
int av Nils Hövenmark.
3. gödsling av renbete. agronom Sven Persson int av Nils Hövenmark.
4. renskötselsommaren i ACoch Z.
Sigvard Jonsson, Gran int av Nikolaus Kuhmunen
Johan Andersson, Umbyn Sten Kårbro
Per Anders Blind o Henning Granlund Roald Sandberg
Anders Åhrén, Frostviken mellanby Sven Eriksson
Nils Gustavsson, Offerdal Nils Röhne
Pål Axman, Mittådalen Kjell Larsson
Axel Andersson, Idre Nils Nilsson
SP:193
Samenytt: 651002
1. vinjett: Ole Aslaksen jojkar Inga - Per - Jovna
2. instruktörmöte i Östersund. instruktörerna Yngve blom och Sture
Lundmark int av Nils Röhne.
3. aktuellt från Nordnorge. Edmund Eriksson rapp från Tromsö.
4. samelärarmöte i Masi. rektor Björn Årseth int av Nils Nilsson.
5. samernas skolgång i Finnmark. skolinsp Arvid Olsen samt rektorerna
Trygve Madsen och Einar Gullichsen int av Nils Hövenmark.
SP:194
Samenytt: 651009
1. vinjett: Johan Märak jojkar Fjällvinden
2. notiser: hårda samekrav i Letsimålet
inga pengar till trolltrumma
nationalparksmuseum i Jokkmokk ( blev så småningom Ajtte )
3. sameprogrammen i framtiden. samespråkig medarbetare
heltidsanställs. Nils Hövenmark int KG Svensson.
4. fiskerätt och demokrati. Börje Granström rapp från Arjeplog.
5. renköttspropaganda och sarvslakt. dir John Simonsson, fabrikör
Owe Eriksson, Anna Mattsson och Nils Nilsson.
6. rennäringskommisionen på resa. Anton Eriksson, Västra -
Kikkejaur int av Henry Johansson. ambassadör Nils Svenningsson
int av Nils Hövenmark.
SP:195
Samenytt: 651016
1. vinjett: Per Haetta jojkar vargen.
2. notiser: 3 björnar fälda i Jokkmokk och en i Alfta.
jakthundar äntligen testade i Kiruna.
3. katastrofläge i Gällivare efter fjolvinterns dåliga bete.
instruktör Ivar Tjärnström int av Rune Armandt.
4. järv och varg. Nils Hövenmark presenterar Bertil
Haglunds nya bok.
5. nyheter från Nordnorge - Nils - Eric Spiik.
6. renskogsnytt, Nils Nilsson.
7. jojk i nordkalott. Per Haetta från Karasjokk jojkar och berättar
för Nils Hövenmark.
SP:196
Samenytt: 651023
1. vinjett: Anders Gustaf Fjellman jojkar vajorna.
2. Silvermuseet i Arjeplog invigs. dr Einar Wallqvist int av Börje
Granström.
3. nordiska samarbetsorganet på regeringsnivå sammanträdde
i Oslo. exp - ch Henry Naerstad int av Nikolaus Kuhmunen.
4. sameslöjdutställning i Vilhelmina 1966. kommunalt initiativ.
Sven Fisk int av Roald Sandberg.
5. renforskning i laboratoriemiljö. vi besöker statens veterinär -
medecinska anstalt ( SVA ). renkonsulent Magnus Nordkvist,
laborator Otto Ronéus och vet Olle Nilsson int av Nils Hövenmark.
SP:197
Samenytt: 651030
1. vinjett: Maria Varsi sjunger.
2. notiser: samerna kräver rätt till fallhöjd vid Dabbsjö kraftverk.
jordbruksministern vill freda vargen.
regeringsmedel till AB Sameprodukter.
renskötselanordningar i Malå.
3. renskogsnytt - Nils Nilsson.
4. koncessionsrenskötseln i Tårnedalen. Pekka Arto rapporterar.
5. ny svensk lärobok i renskötsel. Åke Wikman int av Nils Hövenmark.
6. Maria Varsi sjunger. vid pianot Trygve Madsen. Nikolaus
Kuhmunen presenterar programmet.
a. Boazogeäccilavla - renskötarsång. lavlagak II sid 91.
b. Lavla samist - samesång, sid 51.
c. Saddameädnam lavla - samelandets sång, sid 91.
d. Gidda vuollasii - vårsång, sid 81.
e. Sami eäna - samelandet, sid 49.
SP:198
Samenytt: 651113
1. vinjett: Axel Bergmark jojkar vargen.
2. notiser: förslag om fridlysning av vargen.
rennäringsnämnden avstyrker denna fridlysning.
länsstyrelsen i BD negativ till Suorvaregleringen.
renbetesmarksutredningens yttr över denna.
skolöverstyr tillstyrker 50,000 kr till Samefolket.
3. renskogsnytt, Nils Nilsson.
4. instruktörveteran pensioneras. Axel Gustafsson i Tärnaby int av
Olle Söderlund.
5. renlav som handelsvara. Erik Westling rapp från Piteå.
6. raketskjutfältet i Kiruna byggs upp. dess chef Botolf Hemre int
av Walter Ericsson.
7. en vargflock på Tjidtjak - fjället för 85 år sedan. Lars Rensund
jojkar och berättar.
SP:199
Samenytt: 651120
1. vinjett: Sigrid Rutfjäll jojkar en längtans vuolle.
2. renskogsnytt - Nils Nilsson.
3. kommunal sameaktivitet i Vilhelmina. Wilme Eriksson rapp.
4.intressant föredragsturné om samer bland norsk ungdom. Helge
Kjaenstad rapp.
5. aktuellt från SSR. sameombudsmannen Tomas Cramér int
av Nils Hövenmark.
6. Sigrid Rutfjäll jojkar en renvaktarjojk.
SP:200
Samenytt: 651127
1. vinjett: Maria Granberg jojkar vargen.
2. notiser: finska renägare vill hyra rysk renbetesmark.
Henrik Salomon Omma förolyckad i samband med renslakt.
3. fridlysning av vargen. yttr från lantbruksstyrelsen och
jaktutredningen.
4. renskogsnytt - Nils Nilsson.
5. lantbruksstyrelsen och aktuella samefrågor. överinsp Åke Wikman
int av Nils Hövenmark.
6. Maria Varsi sjunger på samiska psalm nr 54: ringen i klockor..
SP:201
Samenytt: 651204
1. vinjett: Nils Aslak Walkeapää jojkar sameflickan.
2. notiser: SSR begär 85,000 av regeringen.
lantbruksstyrelsen tillstyrker 300,000 till AB Sameprodukter.
3. vargen blir fridlyst enligt regeringsbeslut:
bakgrund till beslutet. Nils Hövenmark + Gun Hövenmark.
kommentarer Nikolaus Kemi int av Walter Ericsson
Nikolaus Stenberg int av Christian Hedlund
4. renskogsnytt med bl a int med Lars Mattias Kråik av Kjell
Larsson om slakt på Flatruet. i övrigt Nils Nilsson.
5. jojk på Nordkalott. Nils Aslak Walkeapää och Matti Morottaja
jojkar och berättar för Nikolaus Kuhmunen.
SP:202
Samenytt: 651211
1. vinjett: Ole Aslaksen jojkar Händaret Elle.
2. notiser: Aitikgruvan inför start. små ersättningar till samerna.
ny lag om djurskydd och slakt.
snöskotermålet avdömt i HD.
3. lodjursplåga i Arvidsjaursbyarna. Börje Granström.
4. ny samisk läsebok kommer i december. filmag Lena Adelson
( Svanberg ) int av KG Svensson.
5. nya teorier om samernas härkomst och historia. Helge Kjaenstad,
Steinkjer.
6. same - och renskötselnytt från Troms. Edmund Eriksen, Tromsö.
7. mera nordnorgenytt. Nils - Eric Spiik.
8.varför dog renen? renforskning i laboratoriemiljö. Nils Hövenmark
besöker statens veterinärmedicinska anstalt med veterinärerna
Karl Axel Karlsson, Nils Nilsson och Magnus Karlsson.
SP:203
Samenytt: 651210 ( 18? )
1. vinjett: Maria Varsi sjunger Guossavuordi.
2. notiser: inga höjda ersättn för vargrivna renar, säjer
jordbruksministern.
12,000 + 12,000 till SSR.
2,000 + 29,000 till Same Ätnam för råvaruanskaffning.
finska samer går in i sjömansunionen.
3. renskogsnytt. Nils Nilsson
4. slakthus börjar genast efter jul. Nils Hövenmark int konsulent
Gösta Andersson och fabrikör owe Eriksson.
5. Rysk renskötsel. agronom Sven Persson int av Nils Hövenmark.
6. grammofonskivor med jojk och sång på lapska. Nils Hövenmark
int av KG Svensson, illustrerat med jojk och sång från skivorna.
 
61966 – 1967Sameprogram/Samenytt SP:204-282
SP:204
Samenytt: 660108
1. vinjett: klockor från Saltoluokta kåtakyrka
2. vårens programplaner. Nils Hövenmark.
3. notiser: SSR får 60,000 av regeringen.
Stekenjokkgruvan beslutad.
många rovdjursrapporter under helgen.
4. renskogsnytt. Nils Nilsson.
5. slakteriföreningarna rationaliserar. disp Henning Granlund int
av Roald Sandberg, Vilhelmina.
6. lulelapska i Norge. Mikael Urheim i Tysfjord int på samiska av
Nils - Eric Spiik. sammanfattning på svenska.
7. härkkörarens sång. Eskil Wallmark sjunger en sång på lulesamiska
av Otto Lindgren till text av Israel Ruong.
SP:205
Samenytt: 660105 ( 15? )
1. vinjett: Johannes Alexander Nutti jojkar Vargen.
2. stor rovdjursdebatt på Jokkmokks marknad när Jokkmokks Museum
öppnas för första gången. KG Svensson.
3. Finska samers planer på ishavsfiske. Pekka Arto rapporterar.
4. notiser: sameombudsmannen ställer frågor till länsstyrelserna.
sänkt avräkningspris på renkött.
5. renskogsnytt. Nils Nilsson.
6. samerna i statsverkspropositionen. Nils Hövenmark.
7. renskötsel i Jämtland - Härjedalen. 1:e konsulent Iwan Lundberg
int av Nils Röhne.
SP:206
Samenytt: 660122
1. vinjett: Pavva Kallok jojkar Nils Larsson Tuorda.
2. utredning om Norrbottens södra samebyar - Roland Perlström.
3. Maj - Lis Skaltje blir ny samemedarbetare i Sveriges Radio.
4. notiser: Sameprodukter får låna 300,000
slakteriinformation i Kiruna.
Norrbottens länsstyrelse om inhägnad vid raketfältet i Kiruna.
5. renskogsnytt - Nils Nilsson.
6. katastrofhot i Hotagen. ordningsman John Persson int av
Sven Eriksson.
7. mycket rovdjur i Kirunafjällen. jaktvårdskonsulent Rune
Almkvist int av Walter Ericsson.
8. storskiljning i Brändåsen. konsulent Iwan Lundberg och
ordningsman Lasse Rensberg int av Kjell Larsson.
9. renskinnsforskning i Murjek. Paulus Utsi int av Nils Hövenmark.
SP:207
Samenytt: 660129
1. vinjett: Jovva Spiik jojkar renhjorden.
2. fränt JO - yttrande om samernas ställning. advokat Theodor
Sandgren int av Nils Hövenmark.
3. höjda ersättn för tågdödade renar. Roland Perlström.
4. renskogsnytt - Nils Nilsson.
5. biltransport av renar till vinterlanden. instruktör Erik Holmgren
int av Börje Granström.
6. notiser: riksdagsmotioner om samernas rätt att använda
snöskotrar.
föräldramöte i Gällivare.
medaljer till nomadlärare.
Nils Antaris Gruvvisare död.
7. sydbyarna i blickpunkten. förste konsulent Bror Eidemo berättar
för Nils Hövenmark om den aktuella ekonomiska utredningen om
de södra BD - byarna.
SP:208
Samenytt: 660205
1. vinjett: Johannes Alexander Nutti jojkar vargen.
2. ska vargen förbli fridlyst - frän fredagens stora rovdjursdebatt
vid Jokkmokks marknad. röster i programmet:
Nils Linnman Israel Ruong Lennart Wallmark
Johan Parfa Per Idivvuoma Nikolaus Kuhmunen
Bertil Haglund Lars Utsi Tomas Cramér
Apmut Ivar Kuoljok Kristina Rimpi Jovva Spiik
Sven Wahlberg
debattledare: KG Svensson ( märks knappast i programmet ).
SP:209
Samenytt: 660212
1. vinjett: Berit Nordland jojkar Randi Stuäng
2. många kurser och konferenser närmaste månaden.
3. presskommentarer till JO:s samevänliga uttalande.
4. renskogsnytt - Nils Nilsson.
5. renskötseln i Västerbotten. konsulent Börje Pekkari int av
Bo Johansson.
SP:210
Samenytt: 660219
1. vinjett: nomadskolebarn från Arjeplog sjunger Skovla lavla
( skolsång ).
2. rendöd vid lastbilstransport i Åsele. renäg Hans Blackfjäll och
1:e polisassistent Helmer Lindahl int av Roald Sandberg.
3. snöskoter vid jakt. Walter Ericsson redovisar.
4. renskogsnytt - Nils Nilsson.
5. samehögstadiet i Gällivare och linje 9Re. rektor Sven Lundberg och
nomadskoleinsp Lars Thomasson int av Nils Hövenmark.
SP:211
Samenytt: 660626 ( 660226 )
1. vinjett: Johan Fjellskog jojkar Nils Skott.
2. intressant konferens i Rovamiemi föreslår tvåspråkiga skyltar.
Pekka Arto rapporterar.
3. Norsk utredning föreslår försäkringskassa för renskötseln.
Helge Kjaenstad rapporterar.
4. mera norska nyheter - Nils - Eric spiik.
5. renskogsnytt - Nils Nilsson.
6. notiser: SSR kräver skattefri skoterbensin.
brev till inrikesministern om samegård i Stockholm.
7. sydsamiskt i Norge. Lars Stinnerbom i Meråker int på
sydsamiska av Nils Nilsson.
SP:212
Samenytt: 660305
SSR:s landsmöte i Lycksele. röster i programmet:
Karl G Samuelsson Tomas Cramér Israel Ruong
( landshövding ) Halvar Sehlin Anders Åhrén
Henrik Sarri Henrik Labba Per Johan Fjellström
Johannes Alexander Nutti Axel Nilsson Winka
samt Nils Hövenmark och Maj - Lis Skaltje.
SP:213
Samenytt: 660312
1. vinjett: Johan Persson, Alvik, Arjeplog, jojkar renbeteslandet.
2. fritidsfiskeutredning i Kiruna. Nils Hövenmark.
3. Nordiska samerådet sammanträder i Enontekis. Pekka Arto.
4. renskogsnytt. Nils Nilsson.
renbetesmarksutredningen lägger sitt betänkande. Bror Eidemo
int av Nils Hövenmark.
SP:214
Samenytt: 660319
1. vinjett: Elsa Jonsson jojkar sin farbror Erik Mattias Lundberg.
2. Sörkaitum träffar 3,5 - miljonersavtal med Vattenfall. Nils Hövenmark.
3. SSR uppvaktar Statsministern om samerna och vattendomarna.
Nils Hövenmark.
4. ny stor renskötselundersökning. Nikolaus Kuhmunen int
av Nils Hövenmark.
5.renskogsnytt. Nils Nilsson.
6.turistföreningen och samerna. dir Halvar Sehlin int av Nils Hövenmark.
SP:215
Samenytt: 660326
1. vinjett: Sami aena - Folkhögskolans kör i Karasjokk.
2. rekordlång flyttning för Stor - Nicka Blind - 130 mil ! nu vid Piteå.
Nils Brorsson intervjuar.
3. notiser: slöjdkurser i Tärna.
byasammanträden i Älvsbyn.
4. renskogsnytt - Nils Nilsson.
5. rovdjur i Tärnafjällen. Anders Utsi int av Sten Kårbro.
6. besök på den samiska Folkhögskolan i Karasjokk.
kören sjunger Anarjavri
rektor Paul Ryan int av Nils Hövenmark.
kören sjunger Sami soga lavla ( Isak Saba )
SP:216
Samenytt: 6600202 ( 660402 )
1. vinjett: Johan Märak jojkar härken.
2. notiser: förlängd jakt på lodjur i Z.
inget tillstånd för Anders Persson Blind att ha renar på
Fulufjäll.
Edvin Kangas död.
3. renskogsnytt - Nils Nilsson.
4. snöskotern som nyttosak eller nöjesåk. samtal mellan
Vera Staaf, tandläkare
Per Idivuoma, ordningsman
Karl Astor Nordkvist, ordf i Kiruna jakt och fiske
Sven Viklund, polisman
Walter Ericsson, samtalsledare.
SP:217
Samenytt: 660409
1. notiser: SSR och Sthlms sameförening tillstyrker samehem i Sthlm
Luokta - Mavas avstyrker turistby i Miekak i Arjeplog.
länsstyrelsen i Umeå avstyrker pengar till slakteriföreningarna.
2. samisk litteratur på stadsbiblioteket i Kiruna. bibliotekarie
Marianne Hedman int av Walter Ericsson.
3. andakt på sydsamiska från Borkafjäll, Vilhelmina.
Elisabeth Stinnerbom textläsning och bön
kapten Kjell Andersson ( Fr - arm ) predikan
Wilme Eriksson sammanställde andakten.
4. psalmer sjungna av nomadskolebarn från Arjeplog:
nr 355 - blott en dag..
nr 472 - likt vardagssol i morgonglöd..
SP:218
Samenytt: 660416
1. vinjett: Mattias Kuoljok jojkar om våren.
2. notiser: köttbesiktning på renkött.
slöjdkurser i Tärna och Lövberg.
3. renskogsnytt - Nils Nilsson.
4. från Norrbottens södra fjällappbyar. konsulent Per Lithander int
av Nils Hövenmark.
SP:219
Samenytt: 660423
1. vinjett: Anders Gustaf Fjellman jojkar björnen.
2. notiser: länsstyrelsen i BD yttrar sig över en del Jörn - bors
klagan.
3. hundplågan i nordbyarna. konsulent Bengt Härdelin int
av Nils Hövenmark.
4. fiskevård i Vilhelmina - fjällen. fiskerikons Erik Fisk int
av Kurt Fries.
5. renskogsnytt - Nils Nilsson.
6. dikt på samiska. Nils Hövenmark besöker Inger och Paulus
Utsi i Murjek.
SP:220
Samenytt: 660430
1. vinjett: Nils Petter Stenberg jojkar Miesse - renkalven.
2. notiser: nomadskoleinsp - tjänsten dras in 1968.
ekonomisk förening inom Same Ätnam.
3. renskötselproblem i Nordfinland - Pekka Arto.
4. Nordnorgenytt - Nils - Eric Spiik.
5. renskogsnytt - Nils Nilsson.
6. renskötselundersökning. Nikolaus Kuhmunen int av Nils Hövenmark.
7. renforskning i Harrträsk. vetn Magnus Nordkvist och agr Sven
Persson int av Nils Hövenmark.
SP:221
Samenytt: 660507
1. vinjett: barn från samehögstadiet i Gällivare sjunger.
2. 18 renar i fara på klipphylla. Nils Hövenmark rapporterar och
Tomas Partapuoli int av Roland Perlström.
3. notiser: kammarkollegiet mot utbyggnad av Vindelälven.
riksdagsfråga om samernas rättigheter.
Västerbottensbyar kräver ersättningar vid rennäringsnämndsmöten.
livlig kursverksamhet från lantbruksstyrelsen, främst
avelsfrågor.
statistik kring björn och varg.
4. renskogsnytt - Nils Nilsson.
5. vi sjunger tillsammans.
barn från samehögstadiet i Gällivare under ledning av
musikdir Gun Ahldén.
sånger ur lavlagak II - sid 99 och 109.
SP:222
Samenytt: 660514
1. vinjett: Jovva Spiik jojkar renhjorden.
2. notiser: 375.000 i LKAB - arrende till rennäringen.
fiskerättsfråga i Jämtland.
Jokkmokks Museum inför sin invigning.
3. samesamlingar ordnas i Vilhelmina. socialchef Sven Fisk
int av Wilme Eriksson.
4. renskogsnytt - Nils Nilsson.
5. renskötselproblem i Jokkmokk.
Bror Läntta och Erik Ivar Kallok int av Nils - Eric Spiik.
Per Lithander och Sture Lundmark int av Nils Hövenmark.
SP:223
Samenytt: 660521
1. vinjett: samehögstadiebarn sjunger.
2. notiser: jättemål om samernas äganderätt till renbetesfjällen.
renbeteskonventionen tillfälligt förlängd.
stor björnjakt i Nordfinland.
3. Domänstyrelsens förslag till vargfridlysning och ersättningsregler
för vargrivna renar. Jovva Spiik int av Nils Hövenmark.
4. renskogsnytt - Nils Nilsson.
5. vi sjunger tillsammans II:
barn från samehögstadiet i Gällivare sjunger under ledning av
Gun Ahldén. språklig medarbetare ämneslärare Lars Simma.
sång från Lavlagak II - sid 82 - 82.
SP:224
Samenytt: 660528
1. vinjett: Berit Nordland jojkar.
2. notiser: 10 elever i linje 9Re på samehögstadiet.
skattefjällsmålet i Jämtland drar igång.
3. invigning av Jokkmokks Museum. Maj - Lis Skaltje refererar
slöjdsymposium och invigning.
4. dikt och ton - samisk soaré från Jokkmokks Museum.
medv: Maria Varsi Berit Nordland Trygve Madsen
Johan Märak Lars Pirak Haldis Helander
SP:225
Samenytt: 660614 ( 660604 )
1. vinjett: barn från samehögstadiet sjunger kanon.
2. notiser:
3. tennslöjdens återupplivande. Cyrfene Wilks int av Wilme Eriksson.
4. renskogsnytt - Nils Nilsson.
5. vi sjunger tillsammans III.
samehögstadiet i Gällivare under ledning av Gun Ahldén.
språklig medarbetare Lars Simma.
psalmer på nordsamiska: nr 169, 513, 474 och 475.
SP:226
Samenytt: 660611
1. vinjett: Nils Aslak Walkeapää jojkar sameflickan.
2. notiser: köttbesiktningstvång för renkött.
Nordiskt slöjdarting i Jokkmokk.
Andreas Labba och Jovva Spiik får utmärkelser.
björnfrågor.
3. slöjdutställning i Vilhelmina. Sven Fisk int av Wilme Eriksson.
4. bokkrönika - Lars Tomasson.
SP:227
Samenytt: 660618
1. vinjett: renkalvsgrymt.
2. körjojkar sjungna av Jmks folkvisekör. arr o dir: Torbjörn Paulin.
a ) Finnmarksjojk
b ) ultevis efter Mattias Kuoljok.
3. vi byter samenytt - redaktör. Nils Hövenmark småpratar om sin tid
med sameradion och avslutar med int med efterträdaren Maj - Lis
Skaltje.
4. vid kåtaelden. repris av program med Johan Märak och Lars Pirak.
SP:228
Samenytt: 660924
1. vinjett: Nils Aslak Walkeapää jojkar Samie Neita.
2. nyheter på samiska.
3. presentation av Maj - Lis Skaltje ( Nils Hövenmark ).
4. höstens sändningar och vad som händer i höst
( Maj - Lis Skaltje + Nils Hövenmark ).
5. Nordkalottmöte med radiofolk i Jokkmokk. diskussion om program
för samer och ökat kalottsamarbete. samiska nyheter varje dag
( Nils Hövenmark ).
6. notiser på svenska: bl a renköttspriserna sjunker.
jaktutredningens restriktiva förslag.
tvångsskjutning av ren i Norge.
vägprojekt i Arjeplog.
7. renskogsnytt ( Nils Nilsson ).
8. regional samekonferens i Kiruna. ( Maj - Lis Skaltje )
medv: Per Idivuoma, ordn - m Vigert Karlsson, kommunalråd.
SP:229
Samenytt: 661001
1. vinjett: Johannes Alexander Nutti jojkar.
2. nyheter på samiska.
3. uppvaktning hos eklisiastikministern om att behålla nomadskoleinsp -
tjänsten. Nikolaus Kuhmunen int av Maj - Lis Skaltje.
4. Nordiska sametinget i Jokkmokk i somras ( Nils Nilsson ).
5. det rådande dåliga prisläget på renkött. diskussion mellan
Nikolaus Kuhmunen, v ordf SSR
Owe Eriksson, sjakteriförbundet John Simonsson, Sameprodukter.
SP:230
Samenytt: 661008
1. vinjett: Johan Persson, Arjeplog jojkade renbeteslandet.
2. nyheter på samiska.
3. nyheter på svenska: bl a tre bidrag till samelitteraturtävling.
4. Suorvasjöarnas 4:e reglering. kritisk Tomas Cramér int
av Maj - Lis Skaltje.
5. nordiska samarbetsorganet för same och renskötselfrågor
har sammanträtt i Sthlm. exp - ch Karl - Olof Wahlfisk int av
Ingemar Odlander.
satsar mest på utbildningsfrågor.
6. landstinget i BD öppnat. "trontaj" av nye landshövdingen
Ragnar Lassinanti, som talade en del om samefrågor
rapp av Roland Perlström.
7. Vilhelmina kommun och samerna.Yngve Lauritz int
av Kurt Fries.
8. renskogsnytt med rapporter om sommaren i hela rensk - området:
Kjell Larsson, Funäsdalen Nils Röhne, Östersund
Kurt Fries, Vilhelmina Börje Granström, Arjeplog
Nils Nilsson, Jokkmokk/Gällivare Walter Ericsson, Kiruna
SP:231
Samenytt: 661015
1. vinjett: Pavva Kallok jojkar Sarek.
2. notiser på samiska och svenska.
om Suorvas fjärde reglering för Sirkas och Sör - Kaitum. yttranden
tidningskommentarer till sameproblemen.
renköttspris - problem i Finland.
3. massnedskjutningar av renar i Ängerdal i Norge. 800 norska och
svenska renar har skjutits. Idre - samer har fått renar skjutna.
ordn - man Olle Andersson, renägare Ingvar Andersson och
Lars Åhrén int av Kjell Andersson.
4. nya elevhemmet vid samehögstadiet i Gällivare klart med plats för
60 elever. Maj - Lis Skaltje int elever om skolan och om en omröstning
om bästa nordiska jojk. Sigga Kuoljok, Berit Nordland, Nils Hotti,
Johan Märak, Nils Aslak Walkeapää, Johan Märak, Nils Hotti,
Berit Nordland Sigga Kuoljok blev rangordningen bland jojkarna..
5. renskogsnytt ( Nils Nilsson ).
SP:232
Samenytt: 661022
1. vinjett: Israel Ruong jojkar stormen.
2. nyheter på samiska och svenska.
3. Suorvas 4:e reglering. SSR och lantbruksstyrelsen tycks vara på
kollissionskurs. rapport av Nils Hövenmark och Maj - Lis Skaltje.
4. 1964 års rennäringssakkunniga. int med ordf, vattenrättsdomare
Lennart af Klintberg ( Maj - Lis Skaltje ).
5. samernas bostadsfrågor i nordligaste byarna, där situationen är
sämst. länsbostadsdir Olle Olsson och komm - rådet Vigert
Karlsson int av Maj - Lis Skaltje.
6. renskogsnytt ( Nils Nilsson ).
SP:233
Samenytt: 661029
1. vinjett: Karin Stenberg jojkar renkalvarna
2. meddelanden och nyheter på samiska och svenska bl a om
jakt och rovdjursutredning.
3. renskötseln i mellan - Norge. Helge Kjernstad rapporterar från
Steinkjer.
4. renskogsrapporter. Jokkmokk - Nils Nilsson
Arjeplog - Börje Granström Vilhelmina - Kurt Fries
5. är renkött modernt? matlagningstips m m.
matskribenterna Inga Englesson, Anita Ytterberg och Inger Grimlund,
fabrikör Owe Eriksson samt Birgitta Sidh, chef jordbrukets provkök.
samtal under ledning av Gun Hövenmark.
SP:234
Samenytt: 661105
1. vinjett: Mattias Kuoljok jojkar Ultevis.
2. nyheter på samiska och svenska.
3. åtal för dödlig biltransport av ren från Norge till Sverige.
rapport av Roald Sandberg, Vilhelmina.
4. renskogsnytt ( Nils Nilsson ).
5. andakt på lulesamiska från Jokkmokks gamla kyrka.
betraktelse av teolog stud Johan Märak.
Jokkmokks kyrkokör sjunger under ledn av Thorbjörn Paulin.
SP:235
Samenytt: 661112
1. vinjett: Johannes Alexander Nutti jojkar renen, vindens egendom.
2. nyheter på samiska och svenska.
3. riksdagsbeslut om nat - parksintrång för Suorva - Fyran ( HövNil ).
4. 15.000 renar simmar över Laisälven. Börje Granström rapporterar
och int Per Skum, Ammarnäs.
5. 4.000 renar flyttas per lastbil i Storuman. Karl - Axel Nordenberg
rapporterar.
6. samernas sysselsättningssituation i nordbyarna.
byrådir Edmund Andersson vid länsarb - nämnden,
assistent Gustav Johansson vid arbetsförmedlingen i Kiruna,
slöjdarna Marit Partapuoli och fru Skum, Övre Soppero,
samt rektor Beril Fällman, Lannavara, int av Maj - Lis Skaltje.
SP:236
Samenytt: 661010 ( 661119 )
1. vinjett: Andreas Labba jojkar.
2. nyheter på samiska och svenska. Johan Persson Svonni
i Vuoskojaure intervj om raketuppskjutningar och att vara i skyddsrum.
3. renskötselproblem i Härjedalen.lappfogde Ivan Lundberg int av
Kjell Larsson i Funäsdalen.
4.renskogsnytt. Nils Nilsson.
5. besök hos författare och slöjdare i Kaitum. Maj - Lis Skaltje hälsar
på hos Andreas Labba, som berättar om sitt författande. Johan Fanki
berättar om sitt slöjdande. tillhör en gammal slöjdarsläkt.
SP:237
Samenytt: 661126
1. vinjett: trava min härk. Maria Varsi sjunger.
2. nyheter på samiska och svenska.
3. säkerhetsfrågorna vid Esrange debatteras. KG Svensson
inervjuar länspolischef Sven Erstam.
4. vetenskapligt symposium om sameproblem i Stockholm. Maj - Lis
Skaltje int prof Erik Bylund, en av initiativtagarna.
5. jojkarstämma på Jokkmokks Museum i Februari. Nils Hövenmark
rapporterar.
6. besök i konsessionsbyar, Maj - Lis skaltje intervj Isak Vilhelm
Sevä i Parkalombolo.
SP:238
Samenytt: 661203
1. vinjett: Berit Nordland jojkar Elle Niilja.
2. nyheter på samiska och svenska. bl a strandade förhandlingar
om Suorvafyran.
3. konflikt om hundjakt i Kiruna går till regeringen. Rune Armandt.
4. många rovdjursdödade renar under 1965.
5. fylliga renskogsrapporter. Nils Nilsson, Nils Hövenmark, Anders
Persson Blind, Kurt Fries.
6. vad göra åt det dåliga renbetet. veterinär Magnus Nordkvist
intervjuas av Rune Armandt
7. debut 66, en diktantologi med bl a Paulus Utsi.
Haldis Helander och Johan Märak läser två av Utsis Dikter
på resp samiska och svenska.
SP:239
Samenytt: 661210
1. vinjett: Johan Märak jojkar vindnosen.
2. nyheter på samiska och svenska. Maj - Lis Skaltje, Rune Armanth.
3. renskogsnytt, Nils Nilsson.
4. länsstyrelsen i BD informerar om stöd till renutfodring. konsulent
Erik Hedbäck.
5. besök i Jämtland, där man vill inhägna ett helt fjäll för renskötsel.
Maj - Lis Skaltje int Olle Blind i Handölsdalens sameby och
konsulent Ivan Lundberg.
SP:240
Samenytt: 661217
Bandet saknas av någon anledning !
SP:241
Samenytt: 661223
1. vinjett: kör från Karasjokk sjunger julsång. dir Paul Ryan.
2. nyheter på samiska och svenska.
3. nya stora stödåtgärder för renarna p g a betessituationen.
insatser från regeringen. Rune Armandt.
4. Maj - Lis Skaltje int Enok Blind på samiska om det besvärliga
betesläget i Kaitumbyarna samt Isak Vilhelm Sevä i Muonio sameby.
5. renbetesläget i Jokkmokk och söderut: Nils Hövenmark, Nils Nilsson.
6. renägarne tveksamma till nödutfodring. Maj - Lis Skaltje int
konsulent Bror Eidemo.
7. julsånger på samiska. samiske ungdomsskolens kör i Karasjokk.
SP:242
Samenytt: 661230
1. regerings - ja till Suorva - fyran. Rune Armandt informerar. Maj - Lis
Skaltje int advokat Hilding Gagge, Sirkas ombud. Rune Armandt
int VF- direktör Tore Nilsson.
2. renskogsnytt Nils Nilsson.
3. Nyårshälsningar från SSR:s ordf Israel Ruong och
landshövding Ragnar Lassinanti.
SP:243
Samenytt: 670113
1. vinjett: Sigga Kuoljok jojkar renvallarsluttningen.
2. nyheter på samiska och svenska.
3.ledarkris inom SSR. Israel Ruong avgår liksom också vice ordf
Nikolaus Kuhmunen. KG Svensson informerar. Israel R intervjuas
liksom andre vice ordf Per Idivuoma.
4. den svåra betessituationen i Norrbotten. interpellation i
riksdagen. Maj - Lis Skaltje int Bror Eidemo.
5. renskogsnytt, Nils Nilsson.
6. besök hos renskötarna på Kallaxheden utanför Luleå. Maj - Lis
Skaltje int på samiska Petter Kielatis och Ibba Spiik samt på
svenska Lennart Åstot.
SP:244
Samenytt: 670120
1. nyheter på samiska och svenska.
2. ny katastrofplan för renskötselni BD. landsh Ragnar Lassinanti
int av Rune Armandt.
3. renskogsnytt Nils Nilsson.
4. debatt om renköttspriserna mellan v ordf i SSR Nikolaus Kuhmunen,
fabrikör Owe Eriksson, Norrb:s slakteriförening och dir John
Simonsson, AB Sameprodukter.
SP:245
Samenytt: 670120 ( 670126 )
1. vinjett: Johan Märak jojkar renkalven.
2. nyheter på samiska och svenska.
3. nödsituation för renarna i BD. stödåtgärder har kommit i gång.
jordbruksminister Eric Holmkvist svarar på en interpellation av
riksdagsman Bertil Öhvall, Luleå.
4. renskogsnytt ( Nils Nilsson )
5.situationen i Gällivarebyarna. instrutör Ivar Tjärnström och renäg
Arild Skaltje int av Maj - Lis Skaltje.
SP:246
Samenytt: 670203
1. vinjett: Jonas Steggo jojkar.
2. nyheter på samiska och svenska.
3. Jokkmokks marknad i full gång med jojkarstämma i morgon ( 4/2 ).
4. renskogsnytt med Nils Nilsson, som också int konsulent Ivan
Lundberg om situationen i Jämtland.
5. svårt att få extra folk till hopsamling för nödutfodring? Maj - Lis Skaltje
int länsarbetsdirektör Gunnar Andersson och konsulent Bror Eidemo.
6. veterinär Magnus Nordkvist berättar om nödutfodringarna, som pågår
på många håll och om veterinärmedecinska problem.
7. Jovva Spiik berättar om nödåren 1936 - 37.
SP:247
Samenytt: 670203 (670210)
1. vinjett: Berit Alette Utsi jojkar från jojkarstämman i Jokkmokk
2. nyheter på samiska och svenska. Maj-Lis Skaltje+Rune Armandt
3. renskogsnytt ( Nils Nilsson )
4. renskötselläget i Västerbotten. Kurt Fries. instruktör Unander
Axelsson, Tärna. renäg Gotthard Larsson, Marsfjällsgruppen.
5. får jojken moderniseras och låta hur som helst. debatt efter jojkar-
stämman på Jokkmokks Museum vid marknaden. Maj-Lis Skaltje
samtalar på samiska med Nils Aslak Walkeapää, Per Haetta, Berit
Alette Utsi och Trygve Madsen. avslutas med en unison jojk.
6. sammanfattning på svenska av Maj-Lis Skaltje.
SP:248
Samenytt: 670217
1. Vinjett: Mattis Mathiesen Gaup, Kautokeino, jojkar.
2. Nyheter på samiska och svenska (SKAMAJ + ARMRUN). Bl a intervju på samiska med Lars Pittsa från Sörkaitum som berättade att de fått in en järv i deras utfodringshage i Vietas.
3. Renskogsnytt (NILNIL).
4. Utfodring av 1 500 djur i Västra Kikkejaur. Holger Stenberg intervjuas av SKAMAJ.
5. Rendöden på vägar och järnvägar. Samtal mellan renägare Ingvar Larsson, V Kikkejaur, konsulent Bror Eidemo och distriktschef Kari (?) Sakko från SJ.
SP:249
Samenytt: 670224
1. Vinjett: Johan Persson, Arjeplog, jojkar.
2. Nyheter på samiska och svenska. (SKAMAJ + ARMRUN)
3. Renskogsnytt (NILNIL) m bl a int med kons Ivan Lundberg om Ottfjällsprojektet, där man inhängnar ett helt fjäll.
4. Storstadssamer i Stockholm. Renkok i Stuvsta utanför Sthlm. Samtal mellan Laila Wiik, Vma norra, Maria Klementsson, Offerdal och ordf i Sthlms Sameförening Anders Stenvall, Mausjaur samt Nils Kallok från Sirkas.
SP:250
Samenytt: 670303
1. Vinjett: Israel Ruong jojkar.
2. Tomas Sjaunja berättar på samiska att han skjutit fyra lodjur i trakten av Sjaunjaberget.
3. Nyheter på samiska och svenska. (SKAMAJ) Bl a om rennäringssakkunniga som besökt Jokkmokk och länet. NILNIL intervjuar ordf Lennart af Klintberg.
4. Renskogsnytt (NILNIL).
5. Inför SSR:s landsmöte i Jokkmokk. Intervju med avgående ordföranden Israel Ruong (SKAMAJ).
SP:251
Samenytt: 670318 (670310)
(Mycket dålig ljudkvalitet)
Från SSR:s landsmöte i Jokkmokk.
Röster i programmet: Israel Ruong, Tomas Cramér, Anders Åhrén, Nils-Erik N:son Kuoljok,
Jovva Spiik, Per Idivuoma, Frans Persson, Magnus Nordkvist.
SP:252
Samenytt: 670317
1. Esrange-meddelande på samiska.
2. Vinjett: Haldis Helander läser dikt av Pedar Jalvi ur en nyutkommen litteratur-bok på samiska för nomadskolan.
3. Renskogsnytt (NILNIL).
4. SSR:s landsmöte i Jokkmokk, sammanfattning med bl a: Frans Persson, Gällivare,
Albert Persson, Gällivare, Jonas Orring, överdir SÖ samt den nye ordföranden Anders Åhrén.
SP:253
Samenytt: 670331
1. Vinjett: Skoltsamen Jakki Garelott (?) sjunger på skoltsamiska.
2. Samiskan blir undervisningsspråk i Nordnorge, men dåligt intresse bland samerna. SKAMAJ intervjuar rektor Trygve Madsen.
3. Renuppköparen Vilhelm Eliasson i Karesuando intervjuas.
4. Renskogsnytt (NILNIL).
5. Tillgången på renfoder. Konsulent Bror Eidemo.
6. Underhållningsprogram på samiska från Haetta i Finland. Del 1 (3).
SP:254
Samenytt: 670407
1. Vinjett: Nils Hotti jojkar.
2. Nyheter på svenska: Klart för Suorvafyran.
3. Konferens i Tärnaby om samerna och turismen inom kommunen. Kurt Fries intervjuar
Nikolaus Utsi, Vapstens sameby (Joesjö), Olof Omma, Umbyn (Hemavan), Rickard Gustafsson kommunalnämndordf.
4. Renskogsnytt (NILNIL).
5. Besök i Laimoviken inom Talma sameby, där Maj-Lis Skaltje berättar om byns problem. Samtalar med Ingrid Gaup om deras svårigheter. Samtalar också på samiska med Olof Turi, en av sameförfattaren Johan Turis brorssöner. Han berättar om sin farbror. Sammanfattning på svenska. Bra om Johan Turi!
SP:255
Samenytt: 670414
1. Vinjett: Tomas Egemyr Ponga jojkar.
2. Nyheter på svenska.
Rennäringsnämnden om bl a importskydd för renkött.
Slakteriproblem i Finnmark.
Valpsjukan härjar på Finnmarksvidda.
3. Arbetsgruppen för renslaktsfrågor har haft överläggningar i Östersund. Mest om kommande besiktningstvång på renkött.
Rapport från Nils Röhne som intervjuar Åke Wikman, Lantbruksstyrelsen.
4. Ottfjällsprojektet med inhägnad av fjäll. Ett steg framåt.
Rapport från Nils Röhne som intervjuar Ivan Lundberg, konsulent.
5. Renskogsnytt (NILNIL).
6. Samernas Folkhögskolas framtid. Maj-Lis Skaltje samtalar med Lennart Wallmark, rektor,
Folke Persson, elev, Nils Tomas Partapuoli, elev, Per-Ola Utsi, elev.
SP:256
Samenytt: 670421
1. Vinjett: Egenartad sång på samiska av en kvinna och Matti Murataja.
2. Per Simma i Idivuoma berättar på samiska om horn- och träslöjd. Han går på en kurs i det i Lannavara. Sammanfattning på svenska.
3. Notiser på svenska.
4. Renskogsnytt (NILNIL).
5. Underhållning från Enontekis. Programledare: Nils-Aslak Valkeapää. Sång och jojk. Mycket dålig kvalitet.
SP:257
Samenytt: 670428
1. Vinjett: Johan Märak jojkar Härken.
2. Meddelande på samiska från Esrange.
3. Nyheter på svenska.
Uppvaktning hos jordbruksminister Eric Holmkvist om renbetessituationen.
Stora skador vid vattenutbyggnad av Laisälven.
Ny renbeteslag i Norge.
4. Karin Stenberg i Arvidsjaur har fått kulturpris av kommunen. Hon jojkar. Får priset av kulturstyrelsens ordf Folke Sjölund. Reporter: Henry Johansson.
5. Renskogsnytt (NILNIL).
6. Att leva av turismen. Maj-Lis Skaltje samtalar på samiska med Lars Juusu, Märtajärvi. Svensk sammanfattning. På svenska intervjuas Henrik Sarri, Nikkaluokta och Lars Pirak, Jokkmokk.
SP:258
Samenytt: 670505
1. Vinjett: Haldis Helander läser en dikt av Paulus Utsi: Den dräktiga.
2. Nyheter på svenska.
Om rovdjursjakten som begränsas. Varg och järv fredas helt.
Kammarkollegiet vill pruta anslagen till länsstyrelserna.
3. Yttranden över vattenkraftsprojektet i Gautosjö i Laisälven/Vindelälven. Rapport av KG Svensson.
4. Vårflyttningarna: Från Västerbotten Kurt Fries, som bl a intervjuar Ola Omma, Umbyn.
Maj-Lis Skaltje samtalar med Oluf Nutti i Svaipa.
5. Mattias Kuoljok jojkar Vårflyttningen.
6. Susanna Valkeapää från Nordfinland berättar på samiska en berättelse som hon hört av sin farmor.
Tyvärr ingen svensk sammanfattning.
SP:259
Samenytt: 670512
1.Vinjett: Olof Blind, Kurravaara, jojkar.
2. Nyheter på svenska, bl a att Tomas Cramér är kritisk mot turistnäringen.
3. Svåra sociala problem bland samerna i Finnmark. Ivan Kristoffersson rapporterar från Norge.
4. Renskogsnytt (NILNIL).
5. Strukturationalisering i renskötseln. Kurs i Arvidsjaur som leddes av Valter Johansson, Lantbruksstyrelsen. Henry Johansson rapporterar och intervjuar renägaren Gunnar Lundgren, Arvidsjaur.
6. Samtal kring detta mellan sameungdomar. SKAMAJ samtalar med Mattias Mattsson, Kall, Ingvar Åhrén, Frostviken mell., KarlErik Betsvall, Mausjaur, Per-Johan Palopää, Luokta-Mavas, Arild Skaltje, Mellanbyn.
SP:260
Samenytt: 670509 (670519)
1. Nyheter på svenska om bl a renskötsel i Finland och diverse rovdjur.
2. Kennel i Östersund specialiserad på långhårig lapphundsras. Nils Röhne rapporterar och intervjuar jägm Stig Bolin.
3. Sammanträde med samerna i Arjeplog om Gautojaurs reglering. Börje Granström rapporterar.
4. Renskogsnytt (NILNIL).
5. Underhållning från Enontekis, sista avsnittet. Medv: Nils Aslak Valkapää och Matti Murutaja. Väldigt dålig ljudkvalitet.
SP:261
Samenytt: 670526
1. Nyheter på svenska m bl a jojklektioner vid skolan i Karasjokk.
2. Sirkassamer uppvaktar BD-länsstyr för åtgärder om tryggare sysselsättning. Joova Spiik deltog och berättar om problemen.
3. Kuorpak-projektet i Sirkas blir verklighet hösten 1969. Nils Hövenmark rapporterar.
4. Finska låneord i Jukkasjärvilapskan. Nils-Erik Hansegård disputerar i Uppsala. Håkan Unsgaard rapporterar.
5. Renskogsnytt (NILNIL).
6. Besök på Renskötarlinjen vid högstadiet i Gällivare. Läraren Nikolaus Kuhmunen berättar tillsammans med eleverna Per Gustav Kroik från Handölsdalen och Dan Roger Larsson, Vilhelmina södra.
SP:262
Samenytt: 670602
1. Vinjett: Inslag med sång och annat på samiska för barn.
2. Nyheter på svenska. Ottfjällsprojektet på gång.
3. Renskötarfruar som inte är uppväxta i samisk miljö berättar
Maj-Lis Skaltje samtalar med Barbro Skum från Borås, gift med Nikolaus Skum, Norrkaitum.
Gun Hövenmark med Sonja Kuoljok från Skövde, gift med Abmut Ivar Kuoljok i Sirkas.
Maj-Lis talar med Siri Jonsson, hemmansägardotter från Gargnäs, gift med Sigvard Jonsson i Grans sameby.
SP:263
Samenytt: 670609
1. Inslag på samiska för barn.
2. Notiser på svenska.
3. Mycket strövrenar i Västerbotten och Jämtland försenar flyttningen. SKAMAJ intervjuar ordningsman Torsten Andersson i Rans sameby och förste konsulent Börje Pekkari i Umeå.
4. Strid om ersättningarna mellan Boliden bolaget och samerna i fråga om ersättningarna för Aitikgruvan. Lasse Karlsson rapporterar från Gällivare.
5. Rapport från Finland om samernas situation där. Oula Näkäläjärvi på samiska med kort sammanfattning på svenska.
SP:264
Samenytt: 670616
1. Inslag för barn på samiska. Bl a om jojk. Väldigt dålig kvalitet.
2. Nyheter på svenska.
3. Norsk "sameriksdag" i Mo i Rana. Kåre Eddum rapporterar från Norges Reinsdriftssamers landsforenings landsmöte. Intervju med Paul Fjellheim, foreningens ordf.
4. Besök i Ammarnäs hos Sven-Gösta Jonsson, "den rockande samen". Intervju av Maj-Lis Skaltje.
SP:265
Samenytt: 670901
1. Nyheter på svenska.
2. Nya renköttspriser och nytt prissystem. SKAMAJ intervjuar Anders Åhrén, ordf i SSR.
3. BD-länsstyr vill organisera om renskötseln i Norrbotten. SKAMAJ int landshövding Ragnar Lassinanti.
SP:266
Samenytt: 670906 (670908)
1. Vinjett: Jojk av Jonas Steggo.
2. Dr Nils-Erik Hansegård berättar på samiska om ursprunget till det lapska ordet Sapmi. Sammanfattning på svenska av SKAMAJ.
3. Notiser på svenska.
4. Renskogsnytt. (NILNIL)
5. Konsulent Bror Eidemo berättar om renantalet i samebyarna. (SKAMAJ)
6. Mineraljakten i Norrbotten. Statsgeolog Nils-Bertil Svensson informerar. (SKAMAJ)
SP:267
Samenytt: 670915
1. Vinjett: Nils-Aslak Valkeapää jojkar.
2. Notiser på svenska.
3. Fiske och naturvård. Kurs på Samernas Folkhögskola. Rektor Lennart Wallmark berättar för HÖVNIL.
4. Jordbruksminister Eric Holmkvist i Arjeplog om samerna och skogsbruket. Henry Johansson intervjuar.
5. Renskogsnytt från Västerbotten. Kurt Fries.
6. Hos slöjdarna Astrid och Sune Enoksson i Tärnaby. SKAMAJ. Anna intervju med dem finns på band nr SP149.
SP:268
Samenytt: 670922
1. Vinjett: Jojk av Olof Blind.
2. Trygve Madsen berättar om någonting på samiska.
3. Renskogsnytt. Nils Nilsson och Henry Johansson som intervjuar Sture Nilsson i Arvidsjaur, berättar om mycket besvär.
4. Ökat samarbete över gränserna på Nordkalotten. SKAMAJ intervjuar dir Owe Eriksson.
5. Samtral med en samekvinna. SKAMAJ besöker fru Dynesius, född Huuva, bosatt i Rensjön.
SP:269
Samenytt: 670929
1. Vinjett: Jojk av Johannes Sigurd Nutti.
2. Inslag på samiska med bl a intervju med Pekka Lukkari.
3. Notiser på svenska.
4. Samisk dockteater från Norge gästar Nordsverige. Trygve Madsen intervjuas.
5. Nordiska Museet visar lapska ristningar på kopparplåtar, samlade av konstnären Gustav Hagman från 1927-1939. Jan-Åke Porserud intervjuar intendent Rolf Kjellström.
6. Renskogsnytt (NILNIL).
7. Höstberättelse från Nordnorge på samiska om Axel Falknäs, bosatt i Skibotn. Samtal på samiska, han sjunger på svenska!
SP:270
Samenytt: 671006
Under oktober 1967 prod prog i Jokkmokk pga SKAMAJs ledighet.
1. Vinjett och huvuddelen av notiserna saknas.
2. Notiser på svenska.
3. Renskogsnytt (NILNIL).
4. Andreas Labba berättar för HÖVNIL om nödåren i slutet av 1800-talet.
5. Om lapska ord 2 - Nils Erik Hansegård berättar på samiska.
SP:271
Samenytt: 671013
Under oktober 1967 prod prog i Jokkmokk pga SKAMAJs ledighet. Dålig ljudkvalitet.
1. Vinjett: Paava Kallok jojkar Sarek.
2. Notiser på svenska.
Torrläggningen av Nukutusjärvi.
Ingen renskötarförening i Talma.
3. Renbeteskommissionens betänkande (HÖVNIL).
4. Renskogsnytt (NILNIL).
5. Köttbesiktning - hur och varför? Veterinär Sten Söderberg intervjuas av Nils Hövenmark.
6. Raketvarning från Esrange på samiska (SKAMAJ).
SP:272
Samenytt: 671020
Under oktober 1967 prod prog i Jokkmokk pga SKAMAJs ledighet.
1. Vinjett: Duett från TV-underhållning, se nedan.
2. Notiser på svenska.
Huvudförhandling i Gautosjömålet.
Rennäringssakkunniga avstyrker försök i Norrbotten.
3. Lappstadens framtid i Arvidsjaur - Henry Johansson.
4. Betesskadorna i Arjeplog - Börje Granström.
5. Rotslöjdskurs i Mittådalen - Kjell Larsson.
6. Renskogsnytt (NILNIL).
7. Glimtar från TV-underhållning i Jokkmokks Museum.
Medv: Anna-Maria Blind, Helena Laidi, Nils-Aslak Valkeapää, Matti Murutaja.
8. Om lapska ord 3 - Nils-Erik Hansegård kåserar vidare på samiska.
SP:273
Samenytt: 671027
Under oktober 1967 prod prog i Jokkmokk pga SKAMAJs ledighet.
1. Vinjett: Johan Märak jojkar Jeknaffo.
2. Notiser på svenska. Stort renstöldsmål i Boden.
Lantbruksstyr vill transp levande ren till slakteri.
Per Nils Blind på svag is med snöskoter.
3. Renskogsnytt (NILNIL).
4. Naturvårdskurs på SFH. Röster: Dag Nilsson, fiskerikonsulent, Jan-Erik Betzén, Harads, elev,
Tor Eriksson, Frösön, elev, Carl Sundt, naturvårdsintendent, Stik Ringselle, jägmästare,
Lennart Wallmark, rektor samt HÖVNIL, samtalsledare.
5. Samiskt gymnasium i Norge. Rapport på samiska av Trygve Madsen.
6. Renskiljning vid Treriksröset med renar från tre länder. SKAMAJ intervjuar på samiska renägarna Lars Blind och Per Tomas Bols.
SP:274
Samenytt: 671103
1. Vinjett: Haldis Helander läser en dikt av Pedar Jalvi.
2. Notiser på svenska, bl a om samerna och radioaktiviteten.
3. Renköttsprod kan ökas med 90% med en annan könssammansättning på hjordarna. Byrådir Valter Johansson int av Magnus Gustavsson i samband med en rådgivningskurs på Kuolpovare renforskn-station.
4. Renskogsnytt med bl a int med Vilhelm Sevä, Muonio skogssameby om hur betesförhållandena utvecklas (NILNIL).
5. Anna-Maria Blind, den dittills enda same som gått igenom Dramatens elevskola. SKAMAJ intervjuar.
6. Lapska ord 4 - Nils-Erik Hansegård kåserar på samiska.
SP:275
Samenytt: 671110
Programmet sänt från Jokkmokk pga SKAMAJs ledighet.
1. Vinjett: Sigga Kuoljok jojkar Renvallningen.
2. Registreringsplikt för snöskotrar? (HÖVNIL)
3. Renskogsnytt (NILNIL).
4. Renbeteskommissionens betänkande (HÖVNIL).
SP:276
Samenytt: 671117
Dålig ljudkvalitet.
1. Vinjett: Rengrymt + jojk.
2. Notiser på svenska.
3. Renskogsnytt (NILNIL) med bl a intervju med ordn-man Lars Utsi om läget i södra Norrbotten (GRABÖR).
4. Konsulent Bror Eidemo om beredskapsåtgärder ifall renbetet blir lika dåligt i år som i fjol. (SKAMAJ)
5. SKAMAJ på kulturdagar i Rovaniemi där hon bl a intervjuar Kaj Frank, finsk designer från Helsingfors, om sameslöjden och dess framtid.
SP:277
Samenytt: 671124
Dålig ljudkvalitet.
1. Vinjett: Sigga Kuojok jojkar.
2. Notiser på svenska.
3. Dåliga slaktresultat i höst. Många samer tar andra jobb. SKAMAJ intervjuar Per Omma, Sörkaitum, Emanuel Stenberg, Kaalasvuoma och Nils Kuhmunen, Mellanbyn.
Sedan samtal om problemen mellan repr för SSR, Lappväsendet och Länsarbetsnämnden. Nikolaus Kuhmunen (SSR), Bror Eidemo (konsulent) och Gunnar Andersson (länsarb-dir).
4. Avslutas med att Johan Märak jojkar Härken.
SP:278
Samenytt: 671201
Dålig ljudkvalitet.
1. Vinjett: Israel Ruong jojkar.
2. Notiser på svenska.
3. Sveriges Radio startar i både TV och radio en stor serie om samerna på nordkalotten. SKAMAJ intervjuar distriktschef KG Svensson i Luleå. Slutdebatt samt ljud från TV-program finns på band P116-118.
4. Nikkaluokta Turisttrafik bygger ut sina anläggningar. ERIWAL intervjuar Henrik Sarri.
5. Renskogsnytt NILNIL).
6. Matematikstuderande same i Helsingfors vill inte bli industrialiserade same. Helt på samiska.
7. Besök hos åtta elever i Karasjok som fått börja undervisning på samiska. Helt på svenska.
SP:279
Samenytt: 671208
Dålig ljudkvalitet.
1. Vinjett: Körjojk, Ultevis. Kör från Karasjok.
2. Radions programserie om samerna har startat med bl a två program om en attitydsundersökning bland samerna av prof Edmund Dahlström. Slutdebatten samt ljud från ett TV-program finns på band P116-118.
3. Notiser på svenska, bl a riksdagsbeslut om att spara Vindelälven.
4. Renskogsnytt där NILNIL bl a intervjuar ordningsman Lars Kitti från Vittangi skogssameby.
5. Dåligt fiske på Stora Lulevatten och Langas berör ett 50-tal familjer, de flesta samer. SKAMAJ intervjuar fiskaren Petter Langa i Sjaunjaviken samt fiskerikonsulent Björn Tuolja, Lantbruksnämnden.
SP:280
Samenytt: 671215
Dålig ljudkvalitet.
1. Vinjett: Körjojk från Karasjok.
2. LKAB får klartecken till sänkning av Nukutusjärvi i Kiruna. Flyttningsled skärs av. SKAMAJ intervjuar på samiska med Per Niia som berörs av sänkningen. Sammanfattning på svenska.
3. Norge inför körkort för skoterkörning. SKAMAJ intervjuar polismästare Walter Ericsson i Kiruna.
4. Notiser på svenska.
5. Renskogsnytt (NILNIL) med bl a rapport från Kjell Larsson i Funäsdalen och intervju med Lars Rensberg.
6. Radions programserie om samer har uppmärksammats i pressen. SKAMAJ
(Slutdebatt samt ljud från TV-program finns på band P116-118.
7. Sammanfattning på samiska av den attitydsundersökning som gjorts.
8. Esrange-meddelande på samiska.
SP:281
Samenytt: 671222
Dålig ljudkvalitet.
1. Vinjett: Jonas Steggo jojkar.
2. 1,8 miljoner såg sameprogrammen i TV förra veckan. Slutdebatt i radio med bl a jordbruksminister Eric Holmkvist. Ett uttalande från honom finns återgivet, men hela debatten finns på band P116. Ljud från ett av TV-programmen finns på band P117-118.
3. Notiser på svenska, bl a om vargjakt.
4. Renskogsnytt från Jokkmokk (NILNIL) och Jämtland. Rune Brånfeldt intervjuar konsulent Ivan Lundberg.
5. Jonas Edvard Steggo från Vaxemjaur i Stocke sameby berättar julminnen. Helt på samiska.
SP:282
Samenytt: 671229
Dålig ljudkvalitet.
1. Notiser på svenska.
2. Då vi måste lämna flyttningsstigen, ett program av Nils Hövenmark om tvångsförflyttningarna från Karesuando på 1920-talet.
I riksprogram, band P080. Originalinspelningarna finns också kvar under beteckningen ORT. Sök på namnkod!
Kyrkoherde Otto Lindgren berättar i en inspelning från 1949 om hur de första nordsamerna kom till Sirkas i Jokkmokk och mottogs av gamle ordningsmannen Nils Antaris Gruvvisare. Byaordningsmannen Anders Persson Blind, Moskosel, berättar om när hans familj flyttade. Gamle samen Anders Baer, ålderdomshemmet, Dikanäs, berättar om deras flyttning.
 
71968 – 1960Sameprogram/Samenytt SP:283-503
SP:283
Samenytt: 680105
Band nr SP 283 existerar inte!
Var trettonafton 1968 - ingen sändning!
SP:284
Samenytt: 680112
Dålig ljudkvalitet.
1. Vinjett: Johan Märak jojkar.
2. Notiser på svenska. (ARMRUN + SKAMAJ)
Statsverkspropositionen.
Nordisk Sameinstitut, remissyttranden.
Ottfjällsprojektet.
3. Samernas utbildningsfrågor i Norge. Telefonintervju med kirke- och utbildningsminister Kjell Bondevik, Oslo. (SKAMAJ)
4. Renskogsnytt NILNIL).
5. Renforskningsförsök i Kuolpavare om utfodring och gödslingsförsök på fjällhedar. Besök på Kuolpa i nästa program SP 285.
6. Snöskotern i renskötselns tjänst. Skotertest i Finland. Lars-Nils Labba från norra Finland. Intervju med honom på samiska. Sammanfattning på svenska på slutet.
7. Esrange-meddelande på samiska.
SP:285
Samenytt 680119
Dålig ljudkvalitet.
1. Vinjett: Paava Kallok jojkar Sarektjåkko.
2. Notiser på svenska. (SKAMAJ + ANDNOA)
Frågor vid SSR:s kommande landsmöte.
3. Bengt-Erik Grahn, Kittelfjäll, favorit inför vinter-OS i Grenoble. Teleintervjuas av SKAMAJ.
4. Renskogsnytt (NILNIL).
5. Renforskning i Kuolpavare. Agronom Axel Rydberg om projekt med nödfoder. Renveterinär Magnus Nordkvist om parasitbekämpning. Intervjuare: SKAMAJ.
SP:286
Samenytt
Band nr SP 286-288 saknas av någon anledning!
SP:287
Samenytt
Band nr SP 286-288 saknas av någon anledning!
SP:288
Samenytt
Band nr SP 286-288 saknas av någon anledning!
SP:289
Samenytt 680216
Dålig ljudkvalitet.
2. Notiser på svenska.
1. 1964 års Rennäringssakkunnigas betänkande her denna dag överlämnats till jordbruksministern. SKAMAJ redovisar innehållet och intervjuar utredningens ordf vattenrättsdomare Lennart af Klintberg.
SP 290
Samenytt
Band nr SP 290-297 saknas av någon anledning!
SP:291
Samenytt
Band nr SP 290-297 saknas av någon anledning!
SP:292
Samenytt
Band nr SP 290-297 saknas av någon anledning!
SP:293
Samenytt
Band nr SP 290-297 saknas av någon anledning!
SP:294
Samenytt
Band nr SP 290-297 saknas av någon anledning!
SP:295
Samenytt
Band nr SP 290-297 saknas av någon anledning!
SP:296
Samenytt
Band nr SP 290-297 saknas av någon anledning!
SP:297
Samenytt
Band nr SP 290-297 saknas av någon anledning!
SP:298
Samenytt: 680426
Dålig ljudkvalitet.
1. Vinjett: Olof Blind jojkar.
2. Vattendomstolen säger ja till reglering av Gautojaure i Laisälven. (SKAMAJ) Ledarkommentarer till utslaget redovisas av Göran Wennström.
3. Notiser på svenska (SKAMAJ).
4. Samerna i Finland bör få grundundervisning på samiska anser jordbruksminister Matti Miettonen. Rapport från Jukka Häyrinen i Helsingfors.
5. Renskogsnytt (NILNIL) med bl a intervju med renägaren Olle Utsi på vårflyttning mot fjällen.
6. Norges högsta domstols utslag i Altevatnmålet. Tomas Cramér och Israel Ruong intervjuas av SKAMAJ.
SP:299
Samenytt: 680503
1. Vinjett: Johan Märak jojkar Renkalven.
2. Notiser på svenska (HÖVGUN).
Suorvapengar till Kuorpakprojektet.
Satisjaurepengar till Sörkaitum.
Renbeteskonventionen med Norge förlängd.
Sameprodukter får tomtmark i Harads.
3. Renskogsnytt (NILNIL).
4. Den halvskyddade AMS-verkstaden i Jukkasjärvi. SKAMAJ intervjuar hemslöjdsdirektör Stig Melin och slöjdarna Olof Blind och Tomas Nutti från Talma samt Per Idivuoma från Lannavara, styrelseledamot i SSR.
5. Nils-Erik Hansegård kåserar på nordsamiska över ordet "kamrat".
SP:300
Samenytt: 680510
1. Vinjett: Ur Gunnar Hahns Kirunabilder.
2. Notiser på svenska (HÖVGUN).
3. Renskogsnytt (NILNIL).
4. Två böcker om sameslöjd från Norrbottens museum. Den ena heter Sameslöjd och är ett sammandrag av föredrag från ett symposium vid Jokkmokks Museums invigning. Den andra är en mönsterbok för slöjdare. Lars Pirak berättar om den nya "Mönsterboken i Samisk slöjd".
5. Tretton Kirunabilder. En svit av Gunnar Hahn, några avsnitt bygger på jojkar nedtecknade av Karl Tirén. Tre av dem sänds här:
Till renarna 1.00
Till dockan 2.00
Till Kiruna 3.00
6. Esrange-meddelande på nordsamiska.
SP:301
Samenytt: 680517
Dålig ljudkvalitet.
1. Vinjett: Jojk.
2. Notiser på svenska, bl a jakttider för rovdjurs- och annan jakt.
3. Renskogsnytt (NILNIL).
4. Besök på Finnmarksvidda - helt på samiska.
SP:302
Samenytt: 680524
Dålig ljudkvalitet.
1. Vinjett: Jojk av Jon Aslaksen.
2. Notis på svenska: 6:e Nordiska Samekonferens i Enontekis i augusti.
3. Hårda förhandlingar om raketuppskjutningarna vid Esrange i Kiruna. Bengt Dahlström rapporterar.
4. Lös in en hel sameby och ordna vildrensjakt i stället, föreslår länsstyrelsen i Umeå, om det inte blir någon utbyggnad av Vindelälven. Intervju med förslagsställaren länsingenjör Gunnar Wikander. Konsulent Börje Pekkari är mycket kritisk liksom ordningsmannen Sigurd Jonsson i Grans sameby. Förslagen kommenteras också av gen-dir Walfrid Paulsson i Naturvårdsverket, intervjuad av Björn Fjelkegård.
5. Intervju med nya nomadskoleinspektören Gösta Andersson.
6. Kvinnorna i Kiruna Sameförening bildar egen sektion. Intervju med fru Hanna Huvva-Dynesius. Bengt Dahlström intervjuar.
7. Renskogsnytt från Sverige (NILNIL) och Finnmarksvidda (Björn Tryggve Solbakk på samiska).
SP:303
Samenytt: 680531
Dålig ljudkvalitet.
1. Vinjett: Jojk.
2. Notiser på svenska.
3. Stortinget i Norge beslutar om hjälp till samerna i Finnmark. Helge Kjenstad rapporterar. SKAMAJ intervjuar lappefogden Harald Alfta i Finnmark.
4. Renskogsnytt (NILNIL).
5. Samer och turistfolk diskuterar i Arvidsjaur om vad samerna ska bjuda turisterna på. Roland Helander rapporterar.
6. Nomadskolebarn från Arjeplog hälsar på brevvänner i Danmark. Börje Granström talar med läraren Ulla Lövgren och eleverna Olov Westerlund och Inger Bengtsson.
7. Besiktningstvång, ny renbeteslag och rovdjur diskuterades vid renskötarparlamentet i Finland. Oula Näkäläjärvi rapporterar på samiska.
8. Nils Erik Hansegård kåserar på samiska om ordet "sabmi".
SP:304
Samenytt: 680607
Mycket dålig ljudkvalitet.
1. Vinjett: Johan Märak jojkar Renkalvarna.
2. Snösmältningsläget i de nordligaste områdena. Göran Karlefors.
3. Notiser på svenska om bl a Laisälvens utbyggnad.
4. Svältdöd bland renarna i norr. Veterinär Magnus Nordkvist berättar för SKAMAJ från en helikopterresa kring Saarivuoma sameby.
5. Renskogsnytt från nordbyarna (NILNIL).
6. Lyckade förhandlingar mellan samer och turism i Arvidsjaur. Rapport från Börje Granström (?).
7. Nomadlärarinnan Ester Näsvall berättar om 48 år som nomadlärarinna. (SKAMAJ)
8. John K Solback rapporterar på samiska om renskötselläget på Finnmarksvidda.
SP:305
Samenytt: 680614
Dålig ljudkvalitet.
1. Vinjett:
2. Notiser på svenska.
3. Same Ätnam omorganiseras för att passa ett modernt samhälle. Ordf Lennart Wallmark intervjuas av SKAMAJ.
4. Bildningsutskottet vill ha stimulans av sameungdomen. Nomadläraren Nils Nilsson och slöjdaren Lars Pirak intervjuas av SKAMAJ.
5. Samegården i Kiruna mot förverkligande. Walter Ericsson.
6. Underhållning från Finland med Nils Aslak Valkeapää. På samiska.
SP:306
Samenytt: 680906
1. Vinjett: Sigga Kuoljok jojkar.
2. Nils Nilsson avled oväntat av hjärnblödning 30 juni. Minnesord av Nils Hövenmark.
3. Samenytts nya säsong presenteras.
4. Gemensamt sameradiocentrum i Karasjokk. Håkan Unsgaard intervjuas av SKAMAJ.
5. Notiser på svenska.
6. Rennäringssakkunnigas förslag till ny renbeteslag. Sammanfattning av Nikolaus Kuhmunen och kommentarer från SSR genom Tomas Cramér.
SP:307
Samenytt: 680913
1. Vinjett:
2. notiser på svenska.
3. inför kommande riksdagsval får partierna presentera sin syn på same -
politiken. Per Pettersson (h), Torsten Stridsman (c), Bengt Ankler (fp),
Ingvar Svanberg (s) och Eivor Marklund (vpk) utfrågas av Maj-Lis Skaltje,
Roland Perlström och Bertil Hedlund.
4. den nya renbeteslagen - forts på redogörelse, Nikolaus Kuhmunen.
SP:308
Samenytt: 680920
1. Vinjet: Johan Märak jojkar.
2. notiser på svenska.
3. renskogsrapport, mest om Sirkas nya rencentrum i Kuorpak. intervju
med konsulent Per Lithander, Erik Ivar Kallok och Jovva Spiik från Sirkas,
Bror Länta från Jåhkåkaska och Per Johan Palopää, Luokta-Mavas (Nils -
Hövenmark).
4. Paulus Utsi hemma från författarkongress i Belgien. Nils Hövenmark
träffar honom i en renskiljningshage.
5. nya renbeteslagen. fortsatt rapport av Nikolaus Kuhmunen.
SP:309
Samenytt: 680927
1. vinjett: jojk.
2. notiser på svenska.
3. renskogsnytt (Nils Hövenmark).
4. lantbruksstyrelsens kursverksamhet har svårigheter i starten. Lars
Blind, Könkämä, förklarar det dåliga intresset och det kommenteras av
Valter Johansson på LBS. (Maj-Lis Skaltje).
5. nytt på renköttsmarknaden. höjda priser. fabrikör Owe Eriksson int
av Maj-Lis Skaltje.
6. nya renbeteslagen. fortsatt rapport från Nikolaus Kuhmunen.
SP:310
Samenytt: 681004
SSR:s urtima landsmöte i Östersund den 681003.
det gäller förslaget till ny renbeteslag från rennäringssakkunniga..
refererade talare:
Anders Åhrén, SSR:s ordf Eric Holmkvist, jordbruksminister
Tomas Cramér, SSR-omb-man Nikolaus Kuhmunen,Gälliv sameförening
Sture Nilsson, v ordf SSR Per Idivuoma, Lannavara
Lennart af Klintberg utr-ordf Israel Ruong
Nikolaus Stenberg, Kaalasvuoma Aina Jonsson,Ammarnäs
Lars Rensund, Sädvaluspen Karl Erik Betsvall, V Kikkejaur
SP:311
Samenytt: 681011
1. Vinjett: Johannes Alexander Nutti jojkar.
2. notiser på svenska. bl a vill kammarkollegiet hellre ha kärn-
kraftverk än vattenutbyggnader.
3. stora förändringar på Samernas Folkhögskola. bl a har den öppnats
för icke samer. rektor Lennart Wallmark intervjuas av Nils Hövenmark.
4. galna bilder av samerna i skolböcker och dyligt menar skåde-
spelerskan Anna-Maria Blind.
5. renskogsnytt (Nils Hövenmark).
6. de ungas framtidsplaner. Per Mikael Utsi och Lars Jonas Blind.
SP:312
Samenytt: 681018
1. Vinjett: Margareta Winka jojkar.
2. försök med parasitbekämpning i Malå sameby för att om möjligt
utrota dem. vet Magnus Nordkvist intervjuas av Göran Karlefors.
3. renskoganytt (Nils Hövenmark).
4. samecentrum planeras i Enare. Nils Aslak Walkeapää rapporterar på
samiska. svensk sammanfattning av Maj-Lis Skaltje.
5. Nils Aslak har också gett ut sin första LP-skiva med samisk jojk.
han berättar om den och spelar upp jojkar, som han tycker särskilt om.
SP:313
Samenytt: 681025
1. Vinjett:
2. notiser på svenska.
3. vattenfall presenterar ett nytt kraftverk i Stora Lule älv:
Ritsem. advokat Åke Åkerlund intervjuas av Maj-Lis Skaltje.
4. älgar som inte tål renar är problem i Härjedalen. Bertil Risberg
rapporterar.
5. renskogsnytt (Nils Hövenmark).
6. OMS ersätts med MOMS - information för samerna. kamrer Erik
Nisch lantbruksförbundet int av Maj-Lis Skaltje.
SP:314
Samenytt: 6811101
1. Vinjett: jojk av Johannes Alexander Nutti.
2. notiser på svenska.
3. försörjningsläget för samebyarna i Kiruna, Gällivare och Jokkmokk
är mycket kritiskt. hela programmet ägnas åt det.
medv: Johan Kuhmunen, Rautasvuoma Inger Kuhmunen, hans fru
Nikolaus Skum, Norrkaitum Mikael Skaltje, Mellanbyn
Erik Olof Sjaunja, Sörkaitum Petter Spiik, Sirkas
Per Ivar Kielatis, Sirkas Gunnar Lidman, komm-ordf Gäll
Gunnar Andersson, länsarb-dir Bror Eidemo, konsulent
Tomas Cramér, sameomb-man
reprotage: Maj-Lis Skaltje och Nils Hövenmark.
SP:315
Samenytt: 6811108
1. Vinjett: jojk av Israel Ruong.
2. notiser på svenska:
bl a nordiskt sameprogramcentrum i Norge föreslås.
3. huvudförhandling i Tärna om Abelvattnets reglering. Sten Kårbro.
4. registreringstvång på snöskotrar föreslås. Sven Wingård.
5. renskogsnytt (Nils Hövenmark).
6. yttranden om förslaget till ny renbeteslag. (Maj-Lis-Skaltje)
7. kurs för besiktningsveterinärer i Åre. Rune Brånfelt intervjuar stats-
inspektör K G Linderholm, veterinärstyrelsen och intruktör Yngve
Blom, Östersund.
8. väderprognos av metereolog Rune Lindström.
SP:316
Samenytt: 681115
1. Vinjett: Johan Märak jojkar Härken
2. notiser på svenska. Johannes Sigurd Nutti död, en verklig
sameprofil.
3. tidskriften Samefolket och dess framtid. Maj-Lis Skaltje intervjuar
Israel Ruong och Per Jonas Blind.
4. renskogsnytt (Nils Hövenmark).
5. sammanträde på Länsstyrelsen i Luleå om ett renslakteri i
Jokkmokk. Jovva Spiik intervjuas av Henry Johansson.
6. fritid vid Pärlälven - kring en undersökning, gjord av Samernas
Folkhögskolas naturvårdskurs. Nils Hövenmark samtalar med
jägmästare Hans Brorson och rektor Lennart Wallmark.
SP:317
Samenytt: 681122
1. Vinjett: jojk av Nils Mattias Andersson.
2. notiser på svenska bl a:
om avlysning av jakt på rovdjur vissa tider. (Maj-Lis Skaltje)
hovrättsyttrande över nya renbeteslagen.
3. renskogsnytt (Nils Hövenmark).
4. Sigrid Rutfjäll, Tännäs-sameby, jojkar och berättar för Maj-Lis Skaltje.
SP:318
Samenytt: 681129
1. Vinjett: jojk.
2. notiser på svenska, bl a om Ottfjället i Jämtland.
3. renens psykologi och sociala beteenden. hur den påverkas av bil-
transporter. fil lic Yngve Espmark int av Maj-Lis Skaltje.
4. renskogsnytt (Nils Hövenmark).
5. lapska offerriter under förkristen tid. fil dr Hans Nebius berättar för
Israel Ruong.
SP:319
Samenytt: 681206 producent: Maj-Lis skaltje
1. Vinjett: Nils Aslak Walkeapää jojkar till gitarrkomp
2. notiser på svenska,
3. stor tvångsslakt i Tännäs, Härjedalen. 2000 renar. konsulent Ivan
Lundberg i Östersund int av Maj-Lis Skaltje.
4. renstängselbygge mellan Lainiovuoma och Saarivuoma planeras. Paul
Muotka rapporterar.
5. renskogsnytt (Nils Hövenmark)
6. mitt liv. den 82-årige renägaren Aslak Juusu från Finska Karesuando
berättar om hur han mist sin renhjord tre gånger och börjat om på
nytt. inledning på svenska av Maj-Lis Skaltje, i övrigt helt på samiska
SP:320
Samenytt: 681213 producent: Maj-Lis skaltje
1. Vinjett: Nils Hotti jojkar Pikko Piera
2. notiser på svenska. (Nils Olof Andersson+Maj-Lis Skaltje) bl a om
nedläggning av inlandsbanan Jokkmokk - Arvidsjaur.
3. samekvinnor på moms- och bokföringskurs i veckan. kursledare Hans
Persson, fruarna Inga Labba, Brita Winka och Ingrid Renfjäll int av
Maj-Lis Skaltje.
4. renskogsnytt (Nils Hövenmark) om bl a varghona med ungar som
spårats i Arjeplogsfjällen.
5. ny inlaga från SSR om renbetesfjällen i Jämtland. Tomas Cramér int
av Maj-Lis Skaltje.
6. andaktsstund på sydsamiska med Sigrid Rutfjäll.
SP:321
Samenytt: 681220 producent: Maj-Lis skaltje
1. Vinjett: Pavva Kallok jojkar Sarektjåkko
2. notiser på svenska.
3. Paulus Utsi får stipendium för sin lyriska begåvning. han int av
Nils Olof Andersson.
4. Lars Rensunds nya bok "med Jon Erik på renstigarna" recenseras av
Per Mikael Utsi.
5. renskogsnytt (Nils Hövenmark).
6. Rose-Mari Huvva, konsthantverkare från Rautasvuoma. nu bosatt i
Kiruna. int av Maj-Lis Skaltje.
7. två meddelanden på samiska, dels om den nya samiska språkkursen,
dels om raketuppskjutningar från Esrange..
SP:322
Samenytt: 681227 producent: Maj-Lis skaltje
1. Vinjett: Maria Varsi sjunger härlig är jorden.
2. notiser på svenska.
3. porträtt av samehövding 1. Israel Ruong berättar för Nils Hövenmark.
4. Jular förr i tiden. program på nordsamiska. Nils Hotti från Könkämä-
sameby berättar om jularna i hans barndom och ungdom. Maj-Lis Skaltje
besöker också några samefamiljer vid Treriksröset, Aslak och Per
Tomas Bols.
SP:323
Samenytt: 690103 producent: Maj-Lis skaltje
1. Vinjett: Johan Persson, Arjeplog, jojkar.
2. notiser på svenska med bl a vårens programplaner och ny samisk
språkkurs.
3. renskogsnytt (Nils Hövenmark)
4. Paulus Utsi och Lars Bäckström intervjuas av Nils Olof Andersson
efter att ha fått stipendier från Nederluleå kommun.
5. nyårshälsningar
Pauline Åhrén från Frostviken. svenska
Nils-Erik Spiik från Jokmokk. lulesamiska
Edel Haetta-Eriksen, Norge nordsamiska
Nils-Henrik Valkeapää, Finland nordsamiska
SP:324
Samenytt: 690110 producent: Maj-Lis skaltje
1. Vinjett: Tomas Egemyr Ponga jojkar
2. notiser på svenska.
3. inventering av betestillgången i Pitelappmark. Börje Granström int
Per Henrik Lango från Svaipa sameby.
4. Per Torsten Fjellgren berättar om en snölavin, som tog sex
renars liv. (Maj-Lis Skaltje).
5. renskogsnytt (Nils Hövenmark)
6. besök hos Hans Saiton och Per Blind, som berättar om rovdjursjakt
och annat.helt på samiska.
SP:325
Samenytt: 690117 producent: Maj-Lis skaltje
1. Vinjett: jojk.
2. samerna i statsverkspropotionen.
3. svårt försörjningsläge i Gällivareområdet. Pekka Arto intervjuar
instruktör Ivar Tjernström.
4. renskogsnytt (Nils Hövenmark) bl a intervjuas konsulent Bror Eidemo
av Roland Helander om betesproblem i Pitelappmark och om renar på
Kallaxheden.
5. Kaitum- och Kebnekaiseområdets nationalpark? kommentar till
ett förslag från naturvänner. Nikolaus Stenberg int av Maj-Lis Skaltje.
6. bokkrönika av Lars Thomasson.
SP:326
Samenytt: 690124 producent: Maj-Lis skaltje
1. Notiser på svenska.
2. Stekenjokk- och Svappavara-utredningarna presenteras. konsulent
Göran Lundvall, Umeå, Kristoffer Nejne, Vilhelmina södra, samt advokat
Theodor Sandgren int av Kurt Fries. byråchef Valter Johansson int av
Maj-Lis Skaltje.
3. jordbruksminister Eric Holmkvist svarar på fråga i riksdagen om
stöd till rennäringen.
4. porträtt av samehövding II. Israel Ruong berättar för Nils Hövenmark
om sina studieår.
SP:327
Samenytt: 690131 producent: Maj-Lis skaltje
1. vinjett: Anna Johansson jojkar.
2. notiser på svenska.
3. regional samekonferens i Gällivare under våren 1969. Tomas Cramér
int av Maj-Lis Skaltje.
4. många samer till Jokkmokks Marknaden i år. Nils Hövenmark
rapporterar och int rektor Lennart Wallmark.
5. samer insamlar uppgifter om rennäringen till lantbruksstyrelsen.
Göran Karlefors intervjuar Åke Wikman och renägare John Doj, Sösjö-
sameby.
6. renskogsnytt (Nils Hövenmark).
7. bokkrönika, Lars Thomasson.
SP:328
Samenytt: 690207 producent: Maj-Lis skaltje
1. vinjett: Mattias Kuoljok jojkar
2. notiser på svenska.
3. kulturprogram i Vilhelmina. Kurt Fries rapporterar och intervjuar
kommunalnämndens ordf Yngve Lauritz.
4. renskogsnytt: vädret skapar problem för renskötseln. ordningsman
Gunnar Nordvall i Rautasvuoma sameby och Jovva Spiik i Sirkas
intervjuas av Maj-Lis Skaltje, som också berättar om Rans sameby.
Kjell Larsson samtalar med instruktör Edor Burman om Mittådalens
nya slaktplats vid sjön Lossen.
5. Marknadsreportage från Jokkmokk av Maj-Lis Skaltje.
medv: Ibba Länta i sin kåta Per Henrik Kuhmunen (samiska)
Lars Pirak Ibba Åstot
SP:329
Samenytt: 690214 producent: Maj-Lis skaltje
1. vinjett: Johan Märak jojkar.
2. notiser på svenska.
3. samebyar uppvaktar länsstyrelsen i BD om sina problem.
4. stark ökning av rovdjursrivna renar.
5. Järva Per jagar lo som är stor som en björn.
6. fiskebefrämjande åtgärder i Vapstens sameby.
7. Sune Enoksson får arbetsstipendium.
8. rapport på samiska från Finland om besvärlig betessituation.
SP:330
Samenytt: 690221 producent: Maj-Lis skaltje
1. vinjett: Margareta Winka jojkar.
2. notiser på svenska. bl a om missfärgad snö på Nordkalotten.
3. kormbekämpning i Malå sameby ger goda resultat. vet Magnus
Nordkvist och renägare Bruno Stenberg berättar för Maj-Lis Skaltje.
4. renskogsnytt (Maj-Lis Skaltje).
5. skogssamer i Gällivare protesterar mot förslag till förbud för nät-
fiske i rotenonbehandlade sjöar, där ädelfisk inplanterats.
6. Kiruna stad yttrar sig över Svappavareutredning. stadsombudsman
Folke Granström intervjuas av Walter Ericsson.
7. porträtt av samehövding. Israel Ruong III. om SSR och same-
politiken. (Nils Hövenmark).
8. Esrange- meddelande på samiska.
SP:331
Samenytt: 690228 producent: Maj-Lis skaltje
1. vinjett saknas.
2. notiser på svenska.
3. renskogsnytt (Nils Hövenmark).
4. skador på renar, som drivits med snöskoter i Norge. Helge Kjenstad
rapporterar.
5. att övergå från fjällrenskötsel till skogsrenskötsel. Henrik Walkeapää
har flyttat från Sirkas till Serri. intervjuas av Maj-Lis Skaltje.
6. rapport från Helsingfors på samiska om stödåtgärder till Lapplands
ungdom. Pekka Sammelahti rapporterar och intervjuar Israel Ruong.
7. meddelande på samiska om raketuppskjutning från Esrange.
SP:332
Samenytt: 690307 producent: Maj-Lis skaltje
1. vinjett:Nils Aslak Walkeapää jojkar.
2. notiser på svenska. bl a om omorganisation av Same Ätnam.
3. SSR:s styrelse sammanträder i Jokkmokk. Anders Åhrén intervjuas
av Maj-Lis Skaltje.
4. starkt stöd från renägarna för ett slakteri i Jokkmokk.
5. renskogsnytt (Nils Hövenmark).
6. några ripjägares vardag på Finnmarksvidda. reportage på samiska.
SP:333
Samenytt: 690314 producent: Maj-Lis skaltje
1. vinjett: Per Haetta jojkar.
2. notiser på svenska.
3. AMS ger en halv miljon till Ottfjällsprojektet i Jämtland. Rune Brånfelt
rapporterar. renägare Olle Blind och Ingemar Kroik samt konsulent
Ivan Lundberg intervjuas.
4. Same Ätnam får nya stadgar, blir mera demokratiskt. Paulus Utsi
och Lars Tomasson intervjuas av Maj-Lis Skaltje.
5. bättre samarbete mellan samer och turism krävs på STF:s årsmöte
av sameombudsmannen Tomas Cramér.
6. stora rationaliseringar vid renskötseln i Västerbotten. konsulent
Göran Lundvall intervjuas av Kurt Fries.
7. renskogsnytt. Halvar Fjellner och Anders Omma från Semisjaur-Njarg
intervjuas på Kallax av Maj-Lis Skaltje.
8. Same-SM i Hammerdal, reportage därifrån av Rune Brånfelt.
SP:334
Samenytt: 690321 producent: Maj-Lis skaltje
1. vinjett: Berit Nordland jojkar.
2. notiser på svenska.
3. Gällivaresamer uppvaktar myndigheter om försörjningsläget.
Nikolaus Kuhmunen int av Maj-Lis Skaltje.
4. ett 70-tal samer från Lainiovuoma reagerar mot förslaget till ny
rennäringslag. vill ha folkomröstning bland samerna.
5. vilka förluster har man inom rennäringen? vet Magnus Nordkvist int
av Göran Karlefors.
6. lodjur gör renmassaker i Sorsele. renägare Johan Skum int av
Ingemar Sundkvist.
7. yttranden över Svappavareutredningen. Walter Ericsson rapporterar.
8. porträtt av samehövding IV. Israel Ruong berättar för Nils Höven-
mark om samekulturen och dess framtid.
SP:335
Samenytt: 690328 producent: Maj-Lis skaltje
1. vinjett: Sigga Kuoljok jojkar.
2. notiser på svenska.
3. avtal direkt mellan Lainiovuoma sameby och RESO om fiske och
ripjakt. ordningsmannen Per Idivuoma int av Maj-Lis Skaltje.
4. sameslöjden. avsättningsproblem och utbildning.
Medv: slöjdaren Henrik Juusu, Luokta-Mavas
näringskonsulent Erik Holma, slöjdcentralen i Kiruna
slöjdkonsulent Mariann Nilsson, Same Ätnam
Arvid Kaddik, ordf i SÄ:s slöjdutskott
Gösta Andersson, nomadskoleinspektör
Lennart Wallmark, rektor Samernas Folkhögskola.
SP:336
Samenytt: 690418 (690411) Producent: Maj-Lis Skaltje
inledning saknas på bandet.
1. rapport från Norge om politiska frågor av Helge Kjenstad.
2. renskogsnytt (Nils Hövenmark) med bl a intervju med Nils Erik Nilsson
Kuoljok om ersättnig för upplysning om rovdjursriven ren.
3. symposium om sydlapska planeras i Vilhelmina. Kurt Fries rapporterar
och int Erik Nilsson Mankok och socialchef Sven Fisk.
4. sameungdomens situation i Finland är dyster. intervjuer på samiska
av Maj-Lis Skaltje med fyllig inledning på svenska.
SP:337
Samenytt
SP 337 saknas!
SP:338
Samenytt: 690425 Producent: Maj-Lis Skaltje
1. vinjett: Johan Märak jojkar.
2. notiser på svenska.
3. kompromisslösning om Vindelälven.
4. 60 hushåll i Glen, Tossåsens sameby, bara 5 mil från Östersunds
centrum väntar fortfarande på elektrifiering av byn. Rune Brånfelt int
konsulent Ivan Lundberg.
5. goda resultat av svaljbromsbekämpning. Maj-Lis Skaltje int veterinär
Magnus Nordkvist.
6. renskogsnytt (Nils Hövenmark)
7. Alma Nilsson, nybyggarhustru studerar i Lycksele.
SP:339
Samenytt: 690502 Producent: Maj-Lis Skaltje
1. vinjett: jojk.
2. notiser på svenska. bl a att Stekenjokkgruvan öppnas.
3. om fisket i Suorvasjöarna.
4. renskogsnytt (Nils Hövenmark)
5. samer i Kirunagruvan. reportage.
SP:340
Samenytt: 690509 Producent: Maj-Lis Skaltje
1. vinjett: jojk av Olof Blind.
2. notiser på svenska.
3. Lannavara får inget utbyggt vatten- och avloppsnät.
4. järven föreslås fridlyst av naturvårdsverket.
5. renskogsnytt (Nils Hövenmark)
6. Elisabet Stinnerbom berättar på sydsamiska om sin anfader.
SP:341
Samenytt: 690523 Producent: Maj-Lis Skaltje
1. notiser på svenska.
2. Suorvaregleringen. nya förhandlingar. Albert Falk rapporterar.
3. renskogsnytt (Nils Hövenmark).
4. renar besvärliga på kyrkogårdar i Lycksele. Lennart Hartin
rapporterar.
5. ungdomarnas linjeval på samehögstadiet i Gällivare. humanistisk
inriktning. Nikolaus Kuhmunen int av Maj-Lis Skaltje.
6. Nils Anti och Kristina Pirtsi från Luovos jojkar och berättar på
lulesamiska.
SP:342
Samenytt: 690530 Producent: Maj-Lis Skaltje
1. vinjett: Jonas Ponga jojkar.
2. notiser på svenska.
3. SSR:s landsmöte i Luleå. Gunvor Hannu lämnar förhandsinformation.
4. vattenfalls Kaitumprojekt. generaldirektörerna Erik Grafström och Valfrid
Paulsson int av Bo G Ericsson.
5. Israel Ruongs nya bok om samerna. (Maj-Lis Skaltje).
6. fotbolls-cup i Jokkmokk mellan fyra samelag. Nils-Eric Spiik
rapporterar.
7. krönika från Finland på nordsamiska. Oula Näkäläjärvi.
SP:343
Samenytt: 690606 Producent: Maj-Lis Skaltje
1. vinjett: glimt från SSR:s landsmöte med Anders Åhrén.
2. notiser på svenska.
3. SSR:s landsmöte i Luleå under veckan. rapport av Maj-Lis Skaltje.
röster:
Anders Åhrén Tomas Cramér Per Henrik Omma
Henrik Sarri Johannes Simma Per Idivuoma
Erik Pukka Ragnar Lassinanti
SP:344
Samenytt: 690613 Producent: Maj-Lis Skaltje
1. vinjett: Tomas Egemyr Ponga jojkar.
2. notiser på svenska.
3. Ammarnäs lapska ålderdomshem läggs ner. Ingemar Sundkvist
rapporterar från Sorsele.
4. renskogsnytt (Nils Hövenmark).
5. SSR:s landsmöte. sammanfattning och intervjuer med
Ingvar Åhrén Erik Pukka Anders Åhrén
SP:345
Samenytt: 690629 Producent: Maj-Lis Skaltje
1. vinjett: Nils Aslak Valkeapää jojkar.
2. försvunnen samekvinna i Kiruna. Gunnar Eriksson rapporterar.
3. jordbruksminister Ingemund Bengtsson i överläggningar med samerna
inte minst om turismen och förslaget till ny rennäringslag.
4. renskogsnytt (Maj-Lis Skaltje).
5. 50-års jubileum i Ankarede för sameföreningen där. Rune Brånfeldt
rapporterar och intervjuar Gustaf Åhrén.
6. Norska samernas riksförbunds landsmöte i Karasjokk.
SP:346
Samenytt: 690905 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Mattias Kuoljok jojkar Ultevis.
2. Andreas Labba och förlagchef Åke Runnqvist int i Sth av Holger
Andersson vid presentationen av boken Anta.
3. renskogsnytt (Nils Hövenmark).
4. enhetliga renköttspriser i Fin, Nor och Sv. ordningsman Per
Idivuoma int av Walter Ericsson.
5. kurs för blivande sameprogrammedarbetare i Haetta. John Olov
Utsi int av Maj-Lis Skaltje.
SP:347
Samenytt: 690912 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Johan Märak jojkar Härken.
2. notis om samelistans resultat i Norska valet.
3. nordisk renforskningskonferens i Gällivare.
kontorschef Hjalmar Pavel
agronom Lars Näsholm
överinsp Åke Wikman
renkonsulent Sven Skjenneberg
intervjuas av Nils Hövenmark
SP:348
Samenytt: 690919 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Nils Aslak Valkeapää jojkar
2. Andreas Labbas bok Anta recenseras av Nils Hövenmark. + utklipp
ur arkiv-intervju med Andreas Labba om hans barndom.
3. jordbruksministerns arbetsgrupp för friluftsliv och turism.
Per Henrik Omma från Ringselet ingår där och intervjuas av Börje
Granström.
4. Nordfinsk sameundersökning. dr Aldur Eriksson intervjuas av
Pekka Sammelahti i Helsingfors.
SP:349
Samenytt: 690926 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Elsa Jonsson, Mausjaur, jojkar sin farbror.
2. aktuellt inom svensk renforskning. agronom Lars Näsholm och
överinsp Åke Wikman int av Nils Hövenmark.
3. renskogsnytt - Nikolaus Kuhmunen.
4. nytt från Kirunabyarna - Walter Ericsson.
5. ny kurs för sameprogrammedarbetare. Torsten Åhlander och
Jussi Lihtonen int av Nils Hövenmark.
SP:350
Samenytt: 691003 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Jovva Spiik jojkar renhjorden
2. notiser: sydlapskt symposium i Saxnäs.
hundkurs i Sollefteå.
Ryskt besök nästa vecka.
3. rovdjursrapporter i sammandrag.
4. nytt från Kirunabyarna - Walter Ericsson.
5. renens beteendemönster. fil lic Yngve Espmark int av Nils Hövenmark.
SP:351
Samenytt: 691010 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Sigrid Rutfjell jojkar en vaggjojk.
2. notiser: björnar dödar 20 renar och en älg i Kvikkjokksfjällen
SSR vill dubbla summan ersättn för skoterbensinskatten.
3. SSR:s styrelsemöte i Arvidsjaurmed protest mot renlavsplockning.
Anders Åhrén int av Roland Hellander.
4. Ryskt forskarbesök i Sollefteå och hundkurs på armehundskolan.
byråinspektör Bengt Ekendahl samt renägarna Per Bertil Simma och
John Rutfjell int av Sven Wallmark.
5. Same-SM på skidor i Arvidsjaur. Karl-Erik Betsvall int av
Roland Hellander.
6. det sydsamiska språket och dess framtid.
samtal mellan dr Gustaf Hasselbrink samt författaren Nils-Olof
Kappfjell och Erik Nilsson Mankok.
från det sydsamiska symposiet i Saxnäs, Vilhelmina.
SP:352
Samenytt: 691017 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Maria Granberg jojkar vargen.
2. notiser på svenska: Jmk-same nära att drunkna.
Norrkaitum protesterar mot kraftverksbygge.
3. SSR uppvaktar Naturvårdsverket. gendir Valfrid Paulsson int av
Lennart Wennberg och Tomas Cramér av Nils Hövenmark.
4. aktuellt från lantbruksstyrelsen. överinsp Åke Wikman och byrådir
Walter Johansson int av Nils Hövenmark.
SP:353
Samenytt: 691024 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Tore Aslaksen, Polmak, jojkar.
2. notiser: militär flygtrafik orsakar problem inom renskötselområden. Gun
Hövenmark.
3. jägare i Norrbotten vill ha bort strövrenar. Nils Hövenmark.
4. skottpengar på räv. Gun Hövenmark.
5. stor rentransport med lastbil. Nils Hövenmark.
6. renskogsnytt. Nikolaus Kuhmunen.
7. besök på SSR:s kansli i Stockholm. sameombuds-m Tomas Cramér
int av Nils Hövenmark.
SP:354
Samenytt: 691031 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Sigrid Rutfjell jojkar vaggjojk och kärleksjojk.
Nils Olof Kappfjell läser egen dikt: min gamla vaja.
2. slöjdare och bildkonstnär. Lars Pirak berättar för Nils Hövenmark.
3. andakt från Vaisaluokta kåtakyrka. betraktelse av biskop Stig
Hellsten. ingress av Maj-Lis Skaltje.
SP:355
Samenytt: 691107 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Nils Hotti jojkar Pikko Piera.
2. notiser på svenska: olyckstillbud i Ammarnäsfjällen.
gott om rovdjur, bl a varg, i lappmarken
jakttider på lo och järv
ny nationalpark i AC
Same-SM i Arvidsjaur
strid kring bilkåristers samejippo
nya jojkskivor från SR
3. Finska samer får köpa statlig mark. Karl Mannela rapporterar.
4. utställning samekonst i Vilhelmina. Anders Ranstam, Sven Fisk och
Sixten Lasko int av Bo Johansson.
5. Norska samer och rikspolitiken. Hans Guttorm int av Maj-Lis Skaltje.
SP:356
Samenytt: 691114 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Johan Märak jojkar Vindnosen
2. notiser på svenska: samekvinna skriver till regeringen om köns-
diskriminering av samekvinnor.
Kiruna samegårdsstiftelse fick inte ansvarsfrihet.
3. en dag med renkonsulenten. veterinär Magnus Nordkvist int av
Nils Hövenmark. i en renhage i Malå möter vi också renägare Bruno
Stenberg.
SP:357
Samenytt: 691121 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Nils Aslak Walkeapää jojkar sami neita.
2. unik rättegång i Arvidsjaur - ordningsman åtalad för ovarsamhet
med renar. Roland Helander rapporterar.
3. stridigheter mellan samebyar i Västerbotten.
4. nordiska samarbetsorganets sammanträde i Sthlm. expeditionschef
Karl-Olof Wahlfisk int av Holger Andersson.
5. Vindelälvens utbyggnad tillstyrks av arbetsgrupp.
6. notiser.
7. minoriteter i Canada. prof Israel Ruong int av Nils Hövenmark.
SP:358
Samenytt: 691128 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Johannes Alexander Nutti jojkar renen.
2. gruff samer-bofasta i Åsarna. konsulent Ivan Lundberg int av
Åke Sundström.
3. notiser: starkt motstånd mot nationalpark vid Ammarnäs m m.
4. renskogsnytt - Nikolaus Kuhmunen.
5. kursplaner för renskötaryrkesskolan fastställda Nomadskoleinsp
Gösta Andersson int av Nils Hövenmark.
SP:359
Samenytt: 691205 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Sigga Kuoljok jojkar renvaktning.
2. notiser: varg i Vilhelmina.
Gällivare vill bygga väg till Ritsem.
renskiljning i Tjåmotis.
inget fiske i Reivosjöarna.
3. ekomonisk brist vid Samernas Folkhögskola.
rektor Lennart Wallmark int av Nils Hövenmark.
4. Arjeplogssamerna protesterar mot ny nationalpark.
Per Henrik Omma int av Börje Granström.
5. slaktgruppens betänkande. Nils Hövenmark.
6. samisk aktivitet i Kiruna. Anders Stoor rapporterar.
7. den samiske nation. kommande bok av Per Otnes i Oslo.
Maj-Lis Skaltje berättar om den radikala stridsskriften.
SP:360
Samenytt: 691212 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Johannes Alexander Nutti jojkar vargen.
2. notiser: konferens i Sundsvall om rennäringsfrågor. Gun Hövenmark
Samernas Folkhögskolas ekonomiska kris får en tillfällig
lösning. Nils Hövenmark
universitetskurser i samiska i Uppsala. Gun Hövenmark
stipendium till Erik Nilsson Mankok. Nils Hövenmark
Uddja skogssameby kan bli ny renfarm. Gun Hövenmark
varg i Vilhelmina även inom Gällivarebyarna. Nils+Gun Hövenmark
en av dom största renskiljningarna inom Jokkmokk. Nils Hövenmark
3. SR:s stora jojksamling utkommer på skiva. jojkinspelningarna och
alla resor kring dem, berättas av Israel Ruong och Håkan Unsgaard
för Nils Hövenmark.
SP:361
Samenytt: 691219 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Berit Nordland jojkar Pojja Biret.
2. skoterutredningen presenteras - Pål Doj
3. vargar i Vilhelmina. prof Bertil Haglund int av Kurt Fries.
4. renskogsnytt - Nikolaus Kuhmunen
5. Sameprodukters nya slakteri. dir John Simonsson int av Nils Hövenmark.
6. ESRO-meddelande på nordsamiska - John Erling Utsi.
SP:362
Samenytt: 691226 Producent: Nils Hövenmark
1. Julpsalmer sjungna av Karasjokk Folkhögskolas blandade kör
under ledning av Paul Ryan.
a. Stilla natt, heliga natt
b. Jag är så glad var julekveld
c. Ett barn är fött i Betlehem
d. Det ringer nu till julefest
2. julresa till Kautokeino. Maj-Lis Skaltje följer med 7-åriga Ellen Anne
Marakatt till hennes morföräldrar Kristina och Mattis Pentta.
SP:363
Samenytt: 700102 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: flyttningsstigen. text: Sven Sundius. musik: Otto Lindgren.
sång av Eskil Wallmark. vid pianot: Eskil Burman.
2. nyårsbetraktelse av pastoratsadjunkt Johan Märak.
avslutas med psalm 502: sänd av himlens son en strimma, sjungen
av nomadskolebarn från Arjeplog. vid pianot: kantor Olof Åkerblom.
3. all världens jojkar. meditationer av Nils Aslak Walkeapää till
folkmusik från olika länder.
SP:364
Samenytt: 700109 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Kristina Nilsson jojkar vaggvisejojk.
2. naturvård i Fattmomakke. skogsvårdskonsulent Ragnar Riberg int av
Kurt Fries.
3. Fransk renforskare i Tellejokk. Jean Pelosse int av Pål Doj.
4. Norska och svenska sametidskrifter. Nils Hövenmark går igenom
Sagat, Fjellnytt, Samefolket, Reindriftsnytt och rennäringsnytt.
intervju med byråinsp Bengt Ekendahl.
SP:365
Samenytt: 700116 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Johannes Alexander Nutti jojkar renen.
2. notiser:
klipp ur statsverkspropositionen
Östra Kikkejaur klagar över fiske i Reivosjöarna
avstyrkande betr. Vindelälven m m.
SFH:s ekonomi svag
hemslöjdstävling
3. renskogsnytt - Nikolaus Kuhmunen samt lite notiser om bl a
renlavsplockning.
4. nytt från nomadskolan. skolinsp Gösta Andersson.
5. fjällräddningskonferens i Grövelsjön.
SP:366
Samenytt: 700123 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Mattias Kuoljok jojkar jåhtelis mannu
2. kormbekämpning i Tännäs sameby. vet Magnus Nordkvist,
konsulent Iwan Lundberg, renägarna Nikolaus Skum och Edvard
Villenfelt int av Kjell Larsson.
3. salongsgeväret och ripjakten. polismästare Nils Johansson int
av Nils Hövenmark.
4. kursverksamhet i Västerbotten. konsulent Göran Lundvall int av
Kurt Fries.
5. livlig lulesamisk aktivitet i Jokkmokk. Nils-Erik Spiik int av Nils
Hövenmark.
SP:367
Samenytt: 700130 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Tomas Egemyr Ponga jojkar renarna
2. notiser: - Pål Doj
3. Kiruna stads yttrande över snöskoterutredningen - Walter Ericsson.
4. Sörkaitum säger nej till Ritsem-projekt - Nils Hövenmark
5. renströvningar i Västerbotten. kons Göran Lundvall int av Pål Doj.
6. två år på Grönland. Johan Mattis Triumf int av Jussi Lihtonen på
nordsamiska. ingress på svenska.
SP:368
Samenytt: 700206 Producent: Nils Hövenmark
1. rapport om Jokkmokks Marknad direkt från studiofönstret.
2. notiser - bl a om varg.
3. kurs i rennäringsekonomi i Lycksele. byrådir Valter Johansson
int av Lennart Hartin.
4. bokkrönika. Lars Thomasson.
SP:369
Samenytt: 700213 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: skolsång för Samernas Folkhögskola av Otto Lindgren.
2. SFH skall nedläggas? biskop Stig Hellsten och rektor Lennart
Wallmark int av Pål Doj.
3. varg i Åsele. Hans Blackfjell och Per Anders Blind int av
Kurt Fries.
4. bokkrönika II - Lars Thomasson.
dessutom notiser om bl a AB Sameprodukters slakteriinvigning.
SP:370
Samenytt: 700220 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Anders Gustaf Fjellman jojkar två renägare på Tjidtjak.
2. notiser: yttranden över skoterutredningen
ökat skydd för rovdjur
rendöd på järnvägen
Sörkaitum och Ritsemprojektet
3. kurser i samiska i Jokkmokk. Olavi Korhonen int av Pål Doj.
4. kursverksamhet i Västerbotten. Hans Blackfjell, Ragnar Nilsson
och Walter Johansson int av Kurt Fries.
5. Norska samer får starkare vinterbetesrätt i Sverige. konsulent Bror
Eidemo int av Pål Doj.
6. Lars Pirak och Per Ola Utsi - konstnärsstipendiater - berättar
om sin syn på slöjdandet.
SP:371
Samenytt: 700227 Producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Johannes Alexander Nutti jojkar vargen
2. notiser: Samernas Folkhögskola klarar en termin
yttranden över skoterutredningen.
yttranden över Autajaures reglering.
jägarförbundet kräver ökade jaktupplåtelser.
3. varg i Vilhelmina. Einar Jakobsson int av Kurt Fries.
4. renskogsnytt - Nikolaus Kuhmunen.
5. ny inlaga i Skattefjällsmålet. Tomas Cramér int av Pål Doj.
6. SSR:s styrelsemöte i Umeå.
7. Same-SM i Arvidsjaur - Gun Hövenmark.
8. Anarjavri - Enare Träsk. Karasjokks Folkhögskolas kör.
SP:372
Samenytt 700306 producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Tomas Egemyr Ponga jojkar renarna
2. notiser: SSR möter Naturvårdsverket och jordbruksministern.
varg i Varjisträsk
Naturvårdsverket och Domänverket är negativa till utbyggnads-
planer i Gällivarefjällen.
3. Same-SM startar i kväll. Sture Nilsson int av Roland Helander.
4. Lennart Wallmark lämnar SFH, intervjuas av Nils Hövenmark.
5. religösa samiska folksånger. ett program från Kringkastingen
av Magnar Mikkelsen och Jon Persson.
SP:373
Samenytt 700313 producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Johan Märak jojkar fjällvinden
2. notiser: byasammanträden i Jokkmokk
SSR yttrar sig över Ritsem och Teusavägen
STF yttrar sig om snöskotrar
minskad rendöd på inlandsbanan
3. aktivitet i Fatmomakke sameförening. Axel Fjellström int av
Kurt Fries.
4. Nordisk konferens för bedömning av sameslöjd i Jokkmokk Eila
Vesimaa, Marit Stueng och Eva Ljungkvist int av Gun Hövenmark.
5. Same-SM i Arvidsjaur. sammanfattning av Pål Doj.
6. ESRO-meddelande på samiska. John Erling Utsi.
SP:374
Samenytt 700320 producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Johan Märak jojkar fjällvinden
2. sameslöjd i Norden. Eila Vesimaa, Finland, Marit Stueng, Norge
och Eva Ljungkvist, Sverige int av Gun Hövenmark.
3. sommarbesök i regleringsdrabbade Vaisa. Ella och Per Utsi int
av Maj-Lis Skaltje. Paulus Utsi läser en egen dikt.
4. ESRO-meddelande - John Erling Utsi
punkterna 2och 4 återsändes från föregående, som inte kunde
sändas p g a ledningsfel.
SP:375
Samenytt 700403 producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Pavva Kallok jojkar Sarek
2. notiser:
3. Vindelälven byggs inte ut! kommentarer:
generaldir Jonas Norrby int av Roland Perlström
generaldir Valfrid Paulsson int av Göran Barkman
intendent Anders Bjärvall Svenska naturvårdsv int av
Roland Perlström
Tomas Cramér int av Nils Hövenmark
4. SFH köps av SSR eller Jokkmokks kommun, k-nämndsordf
Einar Nordström int av Nils Hövenmark
5. renskogsnytt - Nikolaus Kuhmunen
6. Samenytts brevlåda: Lars Rensund skriver
SP:376
Samenytt 700410 producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Jonas Ponga jojkar en samepojke
2. SFH:s framtid. SSR:s ordförande Anders Åhrén och kom-fullm-ordf
Erik Wernblom int av Nils Hövenmark. inslaget avslutas med
Otto Lindgrens skolsång.
3. Finska samer anser att tillsättningen av lärare vid same-
skolorna är felaktig. Pål Doj rapporterar.
4. dikter av Paulus Utsi, lästa av Helena Valkeapää och med
musikarrangemang av Jussi Lihtonen.
SP:377
Samenytt 700417 producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Mattias Kuoljok jojkar Den snabba färden
2. SFH fortsätter sin verksamhet. Biskop Stig Hellsten int av
Nils Hövenmark.
3. väg Kiruna - Nordnorge
4. kronprinsbesök i Jokkmokk
5. rendöd - Kaitumsjöarnas reglering. rapport av Pål Doj
6. Girjis - renvallarhunden. en berättelse på nordsamiska av Olav
Nordrå, läst av Annok Sarri, som också översatt den från norska.
inledande ord av Magnar Mikkelsen.
SP:378
Samenytt
SP:378 saknas!
SP:379
Samenytt 700508 producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Sigurd Stocke jojkar renen Kaisa
2. notiser: SSR:s landsmöte
Same Ätnams årsmöte
3. höstens jakttider presenteras. jägm Bengt Edholm berättar om
rovdjur i Sarek och Padjelanta
4. rendöden i Vistträsk. vet Magnus Nordkvist berättar om björk-
bekämpningsmedlens giftighet
5. renskötarlinjen vid högstadiet i Gällivare på fjällkurs.
Nikolaus Kuhmunen berättar om kursen och om den nya yrkes-
utbildningen vid yrkesskolan i Malmberget.
6. unikt barndaghem i Kautokeino. föreståndarinnan Laila Sompio-
Sandvik och fru Lampi Keskitalo int av Kalle Mannela.
SP:380
Samenytt 700515 producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Anders Gustav Fjellman jojkar tjädern
2. slakteriföreningarna får avslag på begäran om regleringsmedel.
fabrikör Owe Eriksson int av Pål Doj.
3. trolltrumma till kungen. Andreas Poggats int av Nils Hövenmark.
4. veterinärerna och rensjukdomarna. vet K G Sandberg int av
Nils Hövenmark.
5. Same-turnering i fotboll. Per Ola Utsi int av Nils Hövenmark.
SP:381
Samenytt 700525 producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Emma Larsson jojkar spädkalven.
2. sameradioproducentkurs i Nikkaluokta. Torsten Åhlander
3. rendöden i Vistträsk beror på björkbesprutning? laborator Kurt
Erne och vet Magnus Nordkvist int av Nils Hövenmark.
4. SSR uppvaktar statsminister Olof Palme. Olof Palme och Tomas
Cramér int av Nils Hövenmark.
5. två nya lantmästare arbetar med renskötselns framtid. Hans
Korak int av Nils Hövenmark.
SP:382
Samenytt 700529 producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Johannes Alexander Nutti jojkar renen.
2. ytranden över Vattenfalls planer på Kalix älv, Kaitum-
överledning och Pärlälven.
3. renskogsnytt - Nikolaus Kuhmunen.
4. Jojk - musikstudent Jon Persson int av Magnar Mikkelsen. från
NRK i Vadsö.
SP:383
Samenytt 700607 producent: Nils Hövenmark
referat med röster från SSR:s landsmöte i Umeå 5-7/6 1970
röster:
Israel Ruong Per Johan Fjellström Ingvar Åhrén
Tomas Cramér Ingemund Bengtsson Per Idivuoma
Karl Erik Betsvall Lars Tomasson Sture Nilsson
Erik Pokka
SP:384
Samenytt 700612 producent: Nils Hövenmark
1. vinjett: Mattias Kuoljok jojkar Ultevis I
2. Samehelg i Ammarnäs. Aina Jonsson int av Nils Hövenmark.
3. samemedarbetarkurs i Nikkaluokta. elevintervjuer:
Aina Jonsson intervjuar Ole Henrik Magga
Nils Anders Kuhmunen intervjuar Per Sarri
Ole Henrik Magga intervjuar Aina Jonsson
4. man måste kunna gråta också. ett program om Andreas Labba och
hans bok Anta. Nils Hövenmark talar med honom.
repris från riksprogram 1966.
SP:500
Samenytt 590905
1. nyheter på lulesamiska (Nils-Erik Spiik)
2. veterinärkoferens i Piteå om renen, Sjukdom m m (Magnus Nordkvist)
3. Nordiska samekonferensen i Enare 10-12/8 (Israel Ruong)
(sammanfattning på nordsamiska)
4. nomadlärarmöte i Jokkmokk 1/9 (Nils Hövenmark)
Höstens första sameprogram 1959. Sänt från Sundsvall.
Jag hittade det i mina samlingar så småningom. då det inte går att plocka
in det i den gamla ordningsföljden fick det bli ny serie från nr SP:500.
(kommentar av N. Hövenmark)
SP:501
Samenytt 590523
1. lappbyns organisation - kurs på Samernas folkhögskola.
Lennart Wallmark berättar för Gun Hövenmark.
2. bostäder och bosättningar i Sameland III.
om storvistena med Vaisa som huvudexempel.
Nils Hövenmark besöker Vaisa tillsammans med Israel Ruong.
Israel Ruong berättar om storvistesystemet.
Olle Utsi och Henrik Walkeapää berättar om flyttningar, om
Vaisa fjällklubb och annat. ska man ha kåta eller stuga?
Paulus Utsi har stuga och berättar om fördelarna.
berättar också om sin och brodern Olles affär.
SP:502
Samenytt 600119
1. Sven-Olof Olsson berättar om sameprogrammens historia och
den kommande terminen med renutredningen m m.
2. komminister Fredrik Pappila berättar om de samiska föremålen i
Jukkasjärvi hembygdsgård. reporter Birgitta Tunelli Eriksson.
SP:503
Samenytt 600305
1. renmärkeslagen - information av lappfogde Erik Malmström.
2. samerna och fritidsfisket. ganska stora motsättningar.
samtal mellan Johan Kuhmunen, ordningsman i Rautasvuoma
Sture Nordlund, Kiruna jaktoch fiske
Olof Tuuri, ordningsman i Talma
Erik Hedbäck, lappfogde
samtalsledare Birgitta Erixon-Tunelli.
 
81952 – 1985Oredigerat talmaterial ORT:001-185
ORT:001
1. Evert Harnesk berättar märgfullt om gamla tider efter Sjöfallsleden.
Insp i Suorva juli 1958.
2. Petter Spiik berättar om gamla tider och om sina föräldrar, och hur de
levde. Han jämför med nya tider och om problemen förr och nu. Han
berättar om rovdjur och renvaktning. Avslutar med varg- och björnhistoria.
Insp i kåta i Sallohaure.
ORT:002
Magnus Holmbom, Kvikkjokk, berättar.
Magnus Holmbom berättar om fjällbondens liv i gamla tider.
Om jakt, ledande av turister och allmän livsföring.
Insp i Kvikkjokk 19580409.
Magnus Holmbom berättar om prof Axel Hamberg och hans möten med
denne. Berättar också om hur han deltagit i skidtävlingar med bl a Harald
Ahrman och Janne Nordlund.
Insp hösten 1963
ORT:003
Karl Forsmark, Jokkmokk, berättar.
Forsmark berättar om tjuvjakt på älg på 1910-talet. Berättar också
en spökhistoria.
ORT:004
Karl Forsmark, Jokkmokk, berättar.
Forsmark berättar om "Rån-Elias", en legendarisk tjuvjägare och stort
original.
ORT:005
"Trappern" Sven-Börje Johansson, Jaurekaska, berättar om fjällbondens villkor.
Sven-Börje Johansson var en mycket originell man. Han kom söderifrån
och köpte ett fjällhemman i Jaurekaska av en gubbe, som hette Molin.
Han skulle leva det fria vildmarkslivet. han gifte sig också där uppe med
en flicka Margit. Vildmarksbröllopet finns inspelat på band IN:015. När
man började bygga väg dit upp och kraftverk, tyckte Sven-Börje att det
blev för bråkigt. Han sålde hemmanet till kommunen och flyttade till
nordligaste Kanada, där han blev renvårdare, tror jag. Hustrun Margit
stod inte ut i längden.
Insp 1960
ORT:005-006.
"Trappern" Sven-Börje Johansson, Jaurekaska, berättar.
En fjällbondes funderingar. Han hade många okonvertionella
synpunkter på livet.
Insp 1960
ORT:007.
"Trappern" Sven-Börje Johansson, Jaurekaska, berättar.
"Fjälldesperadon", en norrman (Hansen) härjade i Jmks-fjällen
febr 1951. Sven-Börje befann sig vid Ritsemjokk och var den
första som blev beskjuten. Han fick en kula i benet, men lyckades
ta sig till Akka-stugan. Hans kamrat skidade snabbt till Suorva och
larmade polisen. Det blev en intensiv jakt efter Hansen med både
svensk och norsk polis. Två norska militärer skjöts ihjäl av Hansen
innan Jmks-poliserna lyckades ta honom. Landsfiskal Olle Nordgren
berättar på ORT:053-054 om hela affären.
Insp 1960
ORT:008.
"Trappern" Sven-Börje Johansson, Jaurekaska, berättar.
SBJ fortsätter med sina funderingar.
Insp 1960
ORT:009.
"Trappern" Sven-Börje Johansson, Jaurekaska, berättar.
Han funderar vidare och berättar också om ett dramatiskt tillfälle då
Hjalmar Öberg i Björkudden gick genom isen och höll på att drunkna.
Sven-Börje är en utmärkt berättare!
Insp 1960
ORT:010
Pärlfiske i Pärlälven. Erik Nilsson berättar.
Erik Nilsson, hemmansägare i Brändön vid Pärlälven.
f omkr 1890 d omkr 1970
Han berättar om pärlfisket och visar upp pärlor.
Innehåll med tidsangivelser:
0.30 När fiskade du upp den här pärlan?
1.15 Hur mycket fick du för den?
2.15 Hur många pärlor som mest? 1000 kr på 4 dar!
3.50 Hur många musslor innan du hittar en pärla?
4.55 Många utlänningar fiskat här.
5.40 åter till hur många musslor/pärla.
8.00 Om pärlfiskaren Algot Karlssons behov av pengar.
9.10 kan du se utanpå mussla om den har pärla?
10.30 Vart har ni gjort av alla pärlor? Frits Olsson.
10.50 Har dina förfäder också fiskat?
11.20 Den största pärlan från Pärlälven fiskade "Pärlkungen".
12.45 Hur bär man sig åt. Båtfiske. Vadning.
15.00 slut
Insp 19600425
ORT:011
Pärlfiske i Pärlälven. Algot Karlsson berättar.
Algot Karlsson, Puortnak vid Pärlälven. Född 1910-15 ungefär
Insp 19600425
ORT:012
Kronojägare Georg Hansson, Mattisudden, berättar.
Georg Hansson, f omkr 1880, var kronojägare och anställd hos allmänningen
Han bodde under sin verksamma tid uppe vid Messaure, nedanför den nuvarande
dammen, där det gick en smal hängbro över älven.
Han berättar om skogsjobb vid sekelskiftet. Om dramatik då det blev isdämma
under islossningen. Om översvämmningen när en damm brast uppe vid högträsk.
Tre innehållsrika band. Total tid ca 1.5 timmar
Insp 19610215
ORT:013
Kronojägare Georg Hansson, Mattisudden, berättar.
Georg Hansson, f omkr 1880, var kronojägare och anställd hos allmänningen
Han bodde under sin verksamma tid uppe vid Messaure, nedanför den nuvarande
dammen, där det gick en smal hängbro över älven.
Han berättar om skogsjobb vid sekelskiftet. Om dramatik då det blev isdämma
under islossningen. Om översvämmningen när en damm brast uppe vid högträsk.
Tre innehållsrika band. Total tid ca 1.5 timmar
Insp 19610215
ORT:014
Kronojägare Georg Hansson, Mattisudden, berättar.
Georg Hansson, f omkr 1880, var kronojägare och anställd hos allmänningen
Han bodde under sin verksamma tid uppe vid Messaure, nedanför den nuvarande
dammen, där det gick en smal hängbro över älven.
Han berättar om skogsjobb vid sekelskiftet. Om dramatik då det blev isdämma
under islossningen. Om översvämmningen när en damm brast uppe vid högträsk.
Tre innehållsrika band. Total tid ca 1.5 timmar
Insp 19610215
ORT:015
Sigurd Stocke, Utja skogssameby, berättar och jojkar.
Sigurd Stocke var en mycket intressant person, en färgstark kulturpersonlighet,
skulle jag vilja säga.
Här berättar han om förr i tiden, om sig själv och sitt arbete.
Tre band på tillhopa ca 1,5 timmar
Insp mars 1961.
ORT:016
Sigurd Stocke, Utja skogssameby, berättar och jojkar.
Sigurd Stocke var en mycket intressant person, en färgstark kulturpersonlighet,
skulle jag vilja säga.
Här berättar han om förr i tiden, om sig själv och sitt arbete.
Tre band på tillhopa ca 1,5 timmar
Insp mars 1961
ORT:017
Sigurd Stocke, Utja skogssameby, berättar och jojkar.
Sigurd Stocke var en mycket intressant person, en färgstark kulturpersonlighet,
skulle jag vilja säga.
Här berättar han om förr i tiden, om sig själv och sitt arbete.
Tre band på tillhopa ca 1,5 timmar
Insp mars 1961
ORT:018
Rektor Ingvar Sahlin, Ransäter, talar om Folkhögskolan och folkhögskoleungdomen.
Inspelning från någon konferens på Samernas Folkhögskola.
Ingvar Sahlin talar med patos (och ganska svulstigt, tycker Nisse Höven)
om Folkhögskolans stora betydelse som ungdomsfostrare.
Insp ca 1960
ORT:019
Bandet saknas!
Nils-Erik Spiik talar på sydlapska med Pavva Kallok, Sauka, som jojkar.
Jojkarna finns utkopierade med kommentarer på band JO 55.
(Denna post finns inte i Regio).
ORT:020
Lars Petter Blind från Olstorp vid Karats berättar.
Lars Petter berättar om gamla tider.
Insp 19620202
ORT:021
Lars Utsi, dåvarande ordningsman i Luokta-Mavas sameby,
berättar för Israel Ruong och Nils Hövenmark.
Lars Utsi hade just då blivit ledamot av SSR:s styrelse.
Berättar om sin renskötsel och olika typer av renskötsel.
Insp april 1961
ORT:022
Hjalmar Öberg, Björkudden vid Langas, berättar.
Inslag för ett program "det knäpper i knutarna". Två inslag om vardera
5.30 och 4.50 min om hur Hjalle Öberg gick genom isen på Langas
och klarade sig. Nästan som ett under.
Insp 1958?
ORT:023
Per Markus Bals, Vilasund, berättar för Håkan Unsgaard.
Per Markus Persson Bals är en intressant person. Han skapade ett
originellt "Lapp-Musé" uppe i Vilasund med massor av gamla grejor.
Jag tror kommunen övertagit det nu efter Pers död.
Insp 19550621
ORT:024
Gustaf Park berättar för Nils Hövenmark.
Gustaf Park kräver egentligen ingen presentation. Kyrkoherde i Sorsele, sedan mångaårig och stridbar ordf i Svenska Samernas riksförbund.
Här berättar han om sitt liv och arbete.
Insp 19620914
ORT:025
Karin Stenberg, Arvidsjaur, berättar om gamla tider. Hon är en
mycket välkänd samisk personlighet.
Här berättar hon för Sven-Olof Olsson, i slutet av 50-talet radions
distriktchef i Sundsvall och producent för samesändningarna fram
till 1960, då Höven tog över.
Här berättar Karin legender om rädslan för ryssar, som deserterat
och flytt under 1808-09 års krig.
Mera Karin Stenberg finns på band ORT:028
Insp 1958?
ORT:026
Att leva i avfolkningsbygd. Parodi på socialreportage.
Stjärnreportern från Sthlm besöker lappmarkssamhället Jollerim och
samtalar med rektor Ingebald Hektor och eldsjälen och specerihandlarinnan
Karin Eufrasia Jonsson om att leva i avfolkningsbygd. Parodi med verklighets-
underlag.
Reportern Nils Hövenmark. Samtalar med Karin och Bengt Edholm.
Insp 19660924
ORT:027
Om vår och sommar i renskogen 1957 - insp för sameprogram.
Nils Hövenmark samtalar med
Per Omma, Ritsemjokk
Olle Utsi, Vaisaluokta
Petter Erik Kuoljok, Vastenjaure
Insp sept 1957
ORT:028
Karin Stenberg, Arvidsjaur, berättar samiska sagor.
Här berättar hon för Sve-Olof Olsson sagor om djur. Om tuppen, orren
och ripan. Hon berättar också om Tjuv-Mattes och skolgången.
Inspelat av Sundsvallsradion (Raggen Ivarsson) 27/6 1957
Hon berättar till sist och jojkar "Kyrkklockorna i Öjebyn".
Insp i Arvidsjaur 31/10 1955.
Mera Karin Stenberg finns på band nr ORT:025
ORT:029
Vargjakt.
Hans Hermansson, Stornäs, Vilhelmina, berättar.
Insp 1960
ORT:030
Rune Armandt besöker Jokkmokks Marknad 1965.
Rune Armandt fån radion i Luleå besöker marknaden och samtalar med
fösäljare - t ex John Utsi - och besökare.
Insp feb 1965
ORT:031
Möten med samer. Helge Dahlstedt berättar.
Helge Dahlstedt var tidigare överläkare på Österåsens sanatorium.
Välkänd läkare och kulturpersonlighet. Stor konstkännare.
Jag (Höven) gjorde i början på 60-talet tre program med rubriken "Möten
med samer". En av berättarna var Helge Dalstedt.Här är det oredigerade
originalbandet.
Helge var uppfödd i Vilhelmina, där fadern Lars d, var kyrkoherde. Helge
flyttade också tillbaka till Vma efter pensioneringen.
Född 1885, död 1963.
Insp 1961
ORT:032
Janne Nordlund, Nautijaur, berättar.
Janne var en legendarisk skidlöpare. Här berättar han för Albert Falck
och Nils Hövenmark om livet förr i världen, varg- och andra jakter.
Han berättar också om det första SM:et på skidor, som 1910 hölls
i Härnösand. Där vann Janne 6-milen. En nog så fantastisk historia
om hur han tog sig fram från Nautijaur till Härnösand.
Janne var född 1880 - 82 år när detta spelades in.
Ett program om det första Nordenskiöldsloppet finns på band P:055
Insp nov 1962
ORT:033
Janne Nordlund, Nautijaur, berättar.
Janne var en legendarisk skidlöpare. Här berättar han för Albert Falck
och Nils Hövenmark om livet förr i världen, varg- och andra jakter.
Han berättar också om det första SM:et på skidor, som 1910 hölls
i Härnösand. Där vann Janne 6-milen. En nog så fantastisk historia
om hur han tog sig fram från Nautijaur till Härnösand.
Janne var född 1880 - 82 år när detta spelades in.
Ett program om det första Nordenskiöldsloppet finns på band P:055
Insp nov 1962
ORT:034
Janne Nordlund, Nautijaur, berättar.
Janne var en legendarisk skidlöpare. Här berättar han för Albert Falck
och Nils Hövenmark om livet förr i världen, varg- och andra jakter.
Han berättar också om det första SM:et på skidor, som 1910 hölls
i Härnösand. Där vann Janne 6-milen. En nog så fantastisk historia
om hur han tog sig fram från Nautijaur till Härnösand.
Janne var född 1880 - 82 år när detta spelades in.
Ett program om det första Nordenskiöldsloppet finns på band P:055
Insp nov 1962
ORT:035
A. Högträsk-katastrofen - Johan Lindström berättar.
B. Porjus och Suorvabyggena 1910-1920 - Leo Jonsson berättar.
A. Johan Johan Lindström, berättar om Högträskkatastrofen då en hel sjö
tömdes åt fel håll och sedan ner i Luleälven. Det hände 1932. Han bodde
vid Messaure när stormfloden kom. Insp sept 1963.
Detta är oredigerat material - mera berättare på ORT:011-012 samt ORT:036
Det redigerade programmet "När sjön rann ut" finns på band P:031
B. Leo Jonsson, Porjus, berättar om de gamla Porjus- och Suorvabyggena
på 1910-talet. Oredigerat material inspelat dec 1963, då Jonsson var 68 år
Insp 1963
ORT:036
Högträsk-katastrofen 1932 - högträskbor berättar.
Frida Jakobsson, Högträsk och
August Israelsson, Högträsk
Berättar om "Högträskskatastrofen".
Oredigerat talmaterial. Det redigerade programmet
"När sjön rann ut" finns på P:031.
Johan Lindström berättar om samma sak på ORT:035
Insp dec 1963.
ORT:037
Inlandstjugotal - Torvald Larsson berättar.
Jokkmokks meste kommunalman, Torvald Larsson berättar om
kommunalpolitik i gamla tider.
Utredigerat program med rubrik "Inlandstjugotal"
på band nr P:031
Insp okt 1963
ORT:038
Malören i juni 1963 - Eric Rothfjell berättar.
Eric Rothfjell berättar om Malören och dess historia. 20 minuter utredigerat
och sänt i oktober 1963 i BD-radions regionala exp.månad och i sept 1964
i riksprogrammet under rubriken "Utpost i Bottenviken".
Insp juni 1963
ORT:039
Malören i juni 1963 - Eric Rothfjell berättar.
Eric Rothfjell berättar om Malören och dess historia. 20 minuter utredigerat
och sänt i oktober 1963 i BD-radions regionala exp.månad och i sept 1964
i riksprogrammet under rubriken "Utpost i Bottenviken".
Insp juni 1963
ORT:040
Padjelanta och Malören.
1. En decemberfärd genom Padjelanta 1944, direktör Stig Hogdal berättar
om en räddningsaktion för norska flyktingar sista krigsvintern. Utredigerat
och sänt i riks- och BD-radio dec. 1964. Här originalmaterialet.
2. Malörens kapell. Konservator Fridtiof Erichsson, Luleå berättar om
kyrkokonstnärerna, målaren Petter Bergström och skulptören Nils
Fluur. Ej sänt.
Insp 19630701
ORT:041
Karin Stenberg berättar samiska sagor och sägner.
Karin berättar för två lyssnande barn om gamla tider och gamla sagor
och sägner. Insp i Arvidsjaur av Nils Höven.
Bandet saknas tyvärr! Kanske dyker det upp!
Mera Karin Stenberg på banden ORT:025, ORT:028 och ORT:060-061.
(Denna post finns inte i Regio).
ORT:042
Besök hos Lars Rensund, Sädvaluspen, november 1962.
1. Bröllop i Raphen år 1912 - god beskrivning av gammalt samebröllop.
Lars Rensund - Jonas Andersson, som slutar med brudens vuolle
2. Kortare version (av ovanstående).
ORT:043
Besök hos Lars Rensund, Sädvaluspen, november 1962.
1. Anders Mattsson, Sauten berättar om vargjakt i gamla tider.
2. Lars Bengtsson, Harrok, Arjeplog, 72 år om vargjakt förr.
3. Lars Bengtsson berättar björnhistoria på lapska och svenska. Festlig
historia om då han gömde sig bakom en fjällbjörk för att komma undan
björnen.
4. Lars Bengtsson berättar varghistoria. På lapska och svenska.
ORT:044
Besök hos Lars Rensund, Sädvaluspen, november 1962.
1. Jonas Andersson, Sauten, berättar om vargjakt i gamla tider på
lapska och svenska. Berättar bl a om vargtjut och olika läten.
2. Varg-tjut - Jonas Andersson och Anders Mattsson imiterar.
3. Jonas Andersson om när han sköt en varg. Lapska+svenska
4. Lars Rensund överlämnar minnesgåva till Nils Hövenmark - modell
av hans föräldrars "Tjaktja-saddje".
ORT:045
Besök hos Lars Rensund, Sädvaluspen, november 1962.
1. Lars Rensund berättar fakta om Lars Bengtsson och de båda berättar
om kritiska år för renskötseln kring 1912.
2. Lars Rensund pläderar för utmärkelse till Lars Bengtsson. Detta band
täcks bra med rubriken "Porträtt av en renskötare".
ORT:046
Besök hos Lars Rensund, Sädvaluspen, november 1962.
1. Lars Rensund jojkar och berättar om en vårrajd till Norge i slutet av
1800-talet. Jojkar och berättar om många kända människor från den
tiden - både samer, nybyggare och affärsmän.
Utredigerad version finns på band P:036. Även de andra jojkarna.
2. Höst- och vinterflyttning tillbaka till skogslandet. Lars Rensund jojkar
och berättar om människor och minnen.
ORT:047
Besök hos Lars Rensund, Sädvaluspen, november 1962.
1. Fortsättning på föreg, band. Till slut.
ORT:048
ORT med Kjell Larsson, Funäsdalen och Katrine Jonsen, Kautokeino.
Kjell Larsson var Sveriges Radios kontaktman i Funäsdalen. Här ett inslag
om vildrensjakt i sydnorge. Sänt i samenytt hösten 1964. Även inslag om skolfrågor i sydnorge. Inte sänt p g a att Höven ansåg att det hade för dålig
kvalitet. Recension av inslaget avsänt pr brev till Kjell. Finns i protokollpärm.
Katrine Johnsen. Kringkastingens samereporter i Tromsö. Hon närvor vid
Nordiska samerådets möte i Kautokeino mars 1965 och rapporterade från
det med ett antal intervjuer.
ORT:049
Lisa Stinnerbom och Anders Sjulsson berättar på samiska och svenska.
Lisa Stinnerblom, Vilhelminasame, var under många år nomadlärarinna i
Jokkmokk. Flyttade efter pensioneringen tillbaka till hembyn Borka i
Vilhelmina. Anders Sjulsson är Lisas bror.
1. Lisa berättar om sin tid som lärarinna i kåtaskolor i Jmksfjällen.
2. De båda berättar sägner på sydsamiska och svenska.
A. Lisa om "Nåjden som dog".
B. Anders om digerdöden, tolkad till svenska av Lisa.
Insp 19640302
ORT:050
Per Markus Bals, Vilasund, berättar och läser.
Per Markus Bals var en mycket originell person. Han härstammade från
norr och var med vid "dislokationerna", förflyttningarna från norr till söder
i början av seklet. I Vilasund har han skapat, vad han kallar sitt "Lapp-Musé".
Övervåningen av hans är fyllt med gamla och nyare grejor i en ganska
osorterad utställning.
1. Höven besöker Per Markus B i hans museum mars 1964.
2. Per Markus dök i okt 1963 upp hos mig i Jokkmokk och ville spela in
dikter och berättelser. Självklart fick han det. Jag har inte lyssnat på dem
mer än vid inspelningstillfället. Bedömde materialet som inte sändningbart,
men mitt minne av det är ganska svagt. Kanske har det kulturhistoriskt
värde.
ORT:051
Diverse samiskt material, ej använt i program.
1. - Vi vet vad som behövs. - scener från Samernas folkhögskola. Skriven
av eleverna och uppfört på marknadsafton på skolan 1961. Scen 1: Gubbe 1
-Lars Pirak, gubbe 2-Johan Märak, gubbe 3-Lars Folke Persson, Ristin-Anna
Greta Nilsson.
Scen 2: Niila - Bertil Kielatis, Jossa - Per Johan Palopää, Lasse - Lars
Walkeapää, Rolf - Rolf Persson, Ann-Ristin - A-R Nutti.
2. Johannes Sigurd Nutti intervjuas i Råstadalen av Höven. Berättar om
flyttning förr och nu.
3. Film om Utja skogslappby. Filmaren Lennart Johansson intervjuas av
Christian Hedlund hösten 1964.
4. Robert Paine, engelsk sociolog och sameforskare intervjuas i Kautokeino
av Höven - mars 1962
ORT:052
Blandat Jokkmokks-material.
1. Oliver Wallmark, Randijaur, var ett stort original. Mycket pratsam och full
av ljug. Han berättade en gång en historia om hur ambulansplanet kom
till Aktse för att hämta en sjuk. Oliver var där med en båt och bogserade
ut planet på djupt vatten, så att det skulle kunna starta. Men de glömde
knyta lös båten, så de fick följa med båten ändå till Tjåmotis. Men vid
landningen slogs båten sönder! Här är det Erik Goland som intervjuar
hösten 1964.
2. Wille Länta, Aktse, berättar om vargjakter och allmänna besvärligheter
i Aktse. Insp påsken 1963.
3. Olov Nordgren, landfiskal i Jokkmokk 1948-64 i avskedsintervju. Han
ledde jakten på "fjälldesperadon" 1951. Fullständig berättelse om det
på band ORT:053-054
ORT:053
Desperadon i Jokkmokksfjällen våren 1951. Olov Nordgren berättar.
FJÄLLDESPERADON i Jokmokk var ett stort samtalsämne vårvintern 1951.
Det var en norrman, Hansen, som härjade i trakterna kring Vaisa-Akka-Ritsem.
Han tände eld på STF-stugan i Vaisa. När Sven Börje Johansson med en same
kom dit för att undersöka branden, blev de beskjutna och Sven Börje svårt skadad.
Det blev stor polisjakt, ledd av bitr landsf Olov Nordgren. När det stod klart att Hansen var norrman, ryckte norsk polis och militär ut med flyg. Två norska
flygofficerare, som tydligen tänkt fånga mannen, blev brutalt mördade. Till sist
infångades den mentalsjuke Hansen norr om Ritsem av bl a Torsten Gustavsson,
polisman i Jokkmokk. Hansen placerades på mentalsjukhus, men blev senare
frisläppt. Numera (1990) lär han vara avliden.
Insp dec 1964
ORT:054
Desperadon i Jokkmokksfjällen våren 1951. Olov Nordgren berättar.
FJÄLLDESPERADON i Jokmokk var ett stort samtalsämne vårvintern 1951.
Det var en norrman, Hansen, som härjade i trakterna kring Vaisa-Akka-Ritsem.
Han tände eld på STF-stugan i Vaisa. När Sven Börje Johansson med en same
kom dit för att undersöka branden, blev de beskjutna och Sven Börje svårt skadad.
Det blev stor polisjakt, ledd av bitr landsf Olov Nordgren. När det stod klart att Hansen var norrman, ryckte norsk polis och militär ut med flyg. Två norska
flygofficerare, som tydligen tänkt fånga mannen, blev brutalt mördade. Till sist
infångades den mentalsjuke Hansen norr om Ritsem av bl a Torsten Gustavsson,
polisman i Jokkmokk. Hansen placerades på mentalsjukhus, men blev senare
frisläppt. Numera (1990) lär han vara avliden.
Insp dec 1964
ORT:055
Samekulturens framtid - från Nordkalottkonferens i Kemi 1964.
Program från Nordkalottkonferens i Kemi sensommaren 1964. Konsulent
Hans J Henriksson talar om samekulturens framtid.
ca 25 min
ORT:056
Porjus kraftverk 50 år. Bordssamtal med historier.
Det här bandet innehåller ett bords samtal, som Höven arrangerade före
det egentliga jubileumsfirandet. Vi hade fått samman följande: Valdemar
Borgkvist, tidigare generaldir i Vattenfall och med under byggnadstiden.
Ca 90 år och ganska stimmig. Hjalmar Ulenius, kamrer och skrivare
under bygget. Hjalmar Nilsson, byggmästare. John Wennberg, 1:e
maskinist, Magnus Nilsson, snickare och Evert Harnesk, fd dammvakt
i Suorva. Mycket färgstark. Tyvärr visade det sig att den gamle general-
-direktören satte en väldig sortin på de båda övriga. Kamreren Ullenius
hukade sig defenitivt för överheten. De andra försökte berätta, men när
de talade om nöden och eländet, stoppade Borgkvist dem. Folket hade
inte alls så dåligt under byggnadstiden. Vattenfall ordnade ungkarlsbaracker
åt arbetarna men de envisades att ta dit fruarna. Dem kunde inte vattenfall
svara för, så de fick skylla sig själva, att de fick dåliga bostäder. Jag vet inte
om det finns med på bandet, men det var hans version av sanningen.
Jag slutade inspelningen efter en timme. Då var det också dags att
gå till jubileumsfesten, som finns på band ORT:057
Insp 19650821
ORT:057
Porjus kraftverk 50 år - underhållning med historier.
Detta är det andra bandet från Porjus 50-års jubileum. Man hade festplats
nere på "ön". Först lästes en prolog, skriven och läst av vem? Möjligen
Sven Parding. Sedan trädde tre gamla vattenrallare in:
Magnus Nilsson, snickare
Hjalmar Wennberg, 1:e maskinist
Evert Harnesk, dammvakt i Suorva
Den sist nämda är mest känd som "Vild-Svensken" under rallartiden då de
byggde inlandsbanan. Det här blev en mycket dramatisk tillställning. Då
berättandet var slut, skulle dansen börja och de tre rallarna gick ner för
att bjuda upp var sin av honoratiores damer. Evert Harnesk bjöd upp
(om jag minns rätt) May Fryden, hustru till tidigare driftchefen i Porjus
Hans F. De seglade ut i en svängig gammalvals, då plötsligt Evert
sjunker ihop och dör. Akut hjärtinfarkt.
Festligeterna avblåstes givetvis.
Insp 19650821
ORT:058
Porjusbygget. Tage Johansson berättar om jobbet och jobbare.
Tage Johansson var tidigare brandchef i Jokkmokk. Han kom till Porjus 1913
och han var fackligt ombud andluten till syndikalisterna. Den knytningen hade
han hela sitt liv. Här berättar han om många original. Det mesta finns på ett
manus Tage skrev, men inspelningen gjordes i intervjuform.
Manusskript finns i protokollpärm
Insp 19671016
ORT:059
Sameradion och framtiden. Nils Höven på SSR:s landsmöte 1962.
Vid landsmötet redogjorde Nils Hövenmark för sin syn på
sameprogramverksamheten.
Insp 19620820
ORT:060
Karin Stenberg berättar samiska sägner och sagor.
Det handlar om gamla samiska sägner.
1. Tjuv-Mattis, legendarisk tjuv, Lasse-Maja-typ
2. Om vittra. Om drängen Lars hos den rike Vuolla. Han blev rik med hjälp
av en trollkvinna.
3. Om vedja (=uthållig storspringare) som lockade björnen till byn. Även
andra historier om denne vedja, som i verkligheten hette Herman Wallström
och var från Arjeplog. Fyllde 98 år 19631102.
4. Jojkar "Öjebyns kyrkklockor"
Insp 19650609
ORT:061
Karin Stenberg berättar samiska sägner och sagor.
5. Om Tacitus.
6. Om björnjakt och björnrit.
7. Om birkarlar och samer. Om Lappskotjärn och Lappskobacken.
Insp 19650609
ORT:062
Per Haetta, Karasjok, jojkar och berättar om jojkens liv. Band 1 (4).
Fyra 5-tums band ORT:062-63-64-65
Per Haetta var en känd nordsamisk kulturpersonlighet i Norge. Han hade
"statsstipendium", vilket torde ha inneburit att han hade konstnärslön. Han
var jojkare, slöjdare och kulturbevarare. Han deltog också i den stora
jojkarstämman som hölls på Jokkmokks museum på 60-talet. Den finns
här på arkivet. De här inspelningarna gjorde Nisse Höven i Karasjokk mars
1965. Per Haetta hade länge dåligt hjärta och dog hastigt vid ett besök
i Tromsö omkr 1970-75.
ORT:063
Per Haetta, Karasjok, jojkar och berättar om jojkens liv. Band 2 (4).
Fyra 5-tums band ORT:062-63-64-65
Per Haetta var en känd nordsamisk kulturpersonlighet i Norge. Han hade
"statsstipendium", vilket torde ha inneburit att han hade konstnärslön. Han
var jojkare, slöjdare och kulturbevarare. Han deltog också i den stora
jojkarstämman som hölls på Jokkmokks museum på 60-talet. Den finns
här på arkivet. De här inspelningarna gjorde Nisse Höven i Karasjokk mars
1965.
ORT:064
Per Haetta, Karasjok, jojkar och berättar om jojkens liv. Band 3 (4).
Fyra 5-tums band ORT:062-63-64-65
Per Haetta var en känd nordsamisk kulturpersonlighet i Norge. Han hade
"statsstipendium", vilket torde ha inneburit att han hade konstnärslön. Han
var jojkare, slöjdare och kulturbevarare. Han deltog också i den stora
jojkarstämman som hölls på Jokkmokks museum på 60-talet. Den finns
här på arkivet. De här inspelningarna gjorde Nisse Höven i Karasjokk mars
1965. Per Haetta hade länge dåligt hjärta och dog hastigt vid ett besök
i Tromsö omkr 1970-75.
ORT:065
Per Haetta, Karasjok, jojkar och berättar om jojkens liv. Band 4 (4).
Fyra 5-tums band ORT:062-63-64-65
Per Haetta var en känd nordsamisk kulturpersonlighet i Norge. Han hade
"statsstipendium", vilket torde ha inneburit att han hade konstnärslön. Han
var jojkare, slöjdare och kulturbevarare. Han deltog också i den stora
jojkarstämman som hölls på Jokkmokks museum på 60-talet. Den finns
här på arkivet. De här inspelningarna gjorde Nisse Höven i Karasjokk mars
1965. Per Haetta hade länge dåligt hjärta och dog hastigt vid ett besök
i Tromsö omkr 1970-75.
ORT:066
Lisa Stinner bom berättar om nåjder i Vilhelmina. Band 1 (2).
Nomadlärarinna Lisa Stinnerblom, Vilhelmina berättar om nåjder och
offerhjordar. Se f ö personregister om data kring Lisa S.
1. Nachorgurme och hur han offrade sin Solvaja.
2. Nachorgurmes stora kittel.
3. Andra nåjder i Vilhelmina
Insp 1965
ORT:067
Lisa Stinnerbom berättar vidare om nåjder i Vilhelmina. Band 2 (2).
4. Nachorgurme försöker rädda sin hustru från döden.
5. Den sista offerhjorden i Vilhelmina.
Inspelat av Vilme Eriksson (SR:s man i Vilhelmina) 1965
ORT:068
Anders Baer berättar (2 band - ORT068-069).
Om sin ungdom, vistesskolor, spädbarnsvård förr och om
nomadskolans framtid.
Anders Baer var här över 80 år, född 1885, och bodde på ålderdomshemmet
i Dikanäs, Vilhelmina.
Inspelat 19661201
ORT:069
Anders Baer berättar vidare. Se också ORT068.
Om tvångsförflyttningarna (dislokationen) från Karesuando
på 1920-talet.
Anders Baer var här över 80 år, född 1885, och bodde på ålderdomshemmet
i Dikanäs, Vilhelmina.
Inspelat 19661201
ORT:070
Nåjder och torrkött! Calle Johansson berättar.
Calle Johansson, välkänd kulturbärare, berättar om Nåider och om
torrköttets historia i en inspelning från 19661201.
ORT:071
Johan Märak och Lasse Pirak jojkar och berättar. (4 band ORT 071-074)
De välkända kulturbärarna Johan och Lasse jojkar och berättar om
allt som tänkas kan i samisk kulturhistoria och samiskt liv.
Insp ca 1965
ORT:072
Johan Märak och Lasse Pirak jojkar och berättar. (4 band ORT 071-074)
De välkända kulturbärarna Johan och Lasse jojkar och berättar om
allt som tänkas kan i samisk kulturhistoria och samiskt liv.
Insp ca 1965
ORT:073
Johan Märak och Lasse Pirak jojkar och berättar. (4 band ORT 071-074)
De välkända kulturbärarna Johan och Lasse jojkar och berättar om
allt som tänkas kan i samisk kulturhistoria och samiskt liv.
Insp ca 1965
ORT:074
Johan Märak och Lasse Pirak jojkar och berättar. (4 band ORT 071-074)
De välkända kulturbärarna Johan och Lasse jojkar och berättar om
allt som tänkas kan i samisk kulturhistoria och samiskt liv.
Insp ca 1965
ORT:075
David Hedkvist berättar. Band 1 (2).
F kommunaldiektörn David Hedkvist berättar om sitt liv och om Jokkmokks
kommunala historia. David var en mångvetare, som hade forskat mycket om
gamla tider. Det här materialet resulterade i ett redigerat program.
Dessa band är alltså ORT075-76.
ORT:076
David Hedkvist berättar. Band 2 (2).
F kommunaldirektörn David Hedkvist berättar om sitt liv och om Jokkmokks
kommunala historia. David var en mångvetare, som hade forskat mycket om
gamla tider. Det här materialet resulterade i ett redigerat program.
Dessa band är alltså ORT:075-76.
ORT:077
Vardag på Finnmarksvidda - H J Henriksson berättar.
Samekonsulenten Hans J Henriksson berättar om livet på Finnmarksvidda
Insp på 1960-talet
ORT:078
Vardag på Finnmarksvidda. Dr Jens-Hugo Trumpy berättar.
J H Trumpy var läkare i Kautokeino på 1960-talet. Han ger sin syn på
liv och problem på Finnmarksvidda.
Redigerat program: Vardag på Vidda
ORT:079
Vardag på Finnmarksvidda - Oddmund Sandvik berättar.
Oddmund Sandvik berättar om livet på Finnmarksvidda på 1960-talet
Redigerat och koncentrerat i program: Vardag på Vidda.
ORT:080
Vardag på Finnmarksvidda - Anders Isaksen Eira berättar.
Samen och renägaren Anders Isaksen Äira berättar om renskötarens vardag
på Finnmarksvidda på 1960-talet.
Redigerat och koncentrerat i program: Vardag på Vidda.
ORT:081
Vardag på Finnmarksvidda - Länsman Arvid Dahl berättar.
Den välkände länsmannen Arvid Dahl ger sin syn på vardagen på
Finnmarksvidda på 1960-talet.
Redigerat och koncentrerat i program: Vardag på Vidda.
ORT:082
Andreas Labba berättar (även på band ORT 083-084).
Andreas Labba var en välkänd kulturpersonlighet. Här berättar han mycket
engagerat om sitt liv. Om fattigdom i gamla tider, om nöd och död och elände.
Utredigerat program finns under rubriken: Man måste kunna gråta också -
titeln är hämtad från de här banden, Andreas själv gör det konstaterandet.
Insp 19661129
ORT:083
Andreas Labba berättar.
Andreas Labba var en välkänd kulturpersonlighet. Här berättar han mycket
engagerat om sitt liv. Om fattigdom i gamla tider, om nöd och död och elände.
Utredigerat program finns under rubriken: Man måste kunna gråta också -
titeln är hämtad från de här banden, Andreas själv gör det konstaterandet.
Insp 19661129
ORT:084
Andreas Labba berättar.
Andreas Labba var en välkänd kulturpersonlighet. Här berättar han mycket
engagerat om sitt liv. Om fattigdom i gamla tider, om nöd och död och elände.
Utredigerat program finns under rubriken: Man måste kunna gråta också -
titeln är hämtad från de här banden, Andreas själv gör det konstaterandet.
Insp 19661129
ORT:085
Helmer Hedlund berättar om biltrafikens genombrott i Jokkmokk tillsammans
med brorsonen Göran Hedlund. Helmer och Görans pappa skapade Bröderna
Hedlunds Trafik AB i Jokkmokk. En tredje bror, Nore Hedlund startade buss-
-trafiken Jokkmokk-Boden, som nu övertagits av sönerna Stig och Per-Anders.
Göran har nu också med ålderns rätt (65 år 1990) lämnat bolaget till andra.
Här berättar de om första (last-)bilstrafiken Murjek-Jokkmokk. Man hämtade
altså gods från Stambanan/Malmbanan i Murjek. Detta var på 1910-20-talet?
Lyssna på bandet!
Insp ca 1965
ORT:086
Jonas Åhrén berättar. Band 1 (4). Detta band saknas!
Jonas Åhren är en gammal samekämpe, av samma årgång som Torkel
Thomasson och Gustav Park. Han har mycket att berätta.
1. Om mord på nybyggare
2. Första landsmötet
3. Ljusnedalskravallerna
4. Första landsmötet var stormigt
5. Den omstridde Viitalis Karnell på besök
6. Arbetet i "lappkommittén"
Insp på 1960-talet
ORT:087
Jonas Åhrén berättar vidare. Band 2 (4).
Jonas Åhren är en gammal samekämpe, av samma årgång som Torkel
Thomasson och Gustav Park. Han har mycket att berätta.
1. Forts på "lappkommitens" arbete.
2. Va va det för papper Vitalis Karnell ville ha påskrivet? Om den gamla
kåtaskolan. Stor debatt på landsmötet.
3. Nästa landsmöte 1937 i Arvidsjaur. Borgm Carl Lindhagen var där liksom
Torkel Thomasson och Anta Pirak. Diskussion om renbeteskonventionen.
Man hotade med att dra Norge och Sverige inför Nationernas förbund.
4. 1920 års sammanträde i Muonio
Insp på 1960-talet
ORT:088
Jonas Åhrén berättar vidare. Band 3 (4).
Jonas Åhren är en gammal samekämpe, av samma årgång som Torkel
Thomasson och Gustav Park. Han har mycket att berätta.
1. Forts om sammanträdet i Muonio
2. Om giftåtlar mot rovdjur kring 1880-90. Bra avsnitt om gammal rovdjursjakt.
3. Om rajd till Sundsvall, de bodde i Kubikenborg. Det tog fem dagar från
Sundsvall till Ulrikefors.
Insp på 1960-talet
ORT:089
Jonas Åhrén berättar vidare. Band 4 (4).
Jonas Åhren är en gammal samekämpe, av samma årgång som Torkel
Thomasson och Gustav Park. Han har mycket att berätta.
1. Avslutning på berättelsen om färden till Sundsvall vid sekelskiftet.
2. Om rendöden i Frostviken.
3. Om bildningens och kunskapens betydelse. "Lärdomen är en lätt börda
att bära med sig!".
4. Om spriten. Om religion och sekterism. Om arbetarrörelsen.
Insp på 1960-talet
ORT:090
Kitajaurbor berättar.
Jonas Johansson (f 18900524) och Klara Johansson (f 1895) diskuterar
hemmansåtergång med kommunalnämndens ordf Einar Nordström.
Det gällde hemman, som kommunen löst in billigt under ofärdsår för att
skydda ägarna. Nu kräver de tillbaka marken. Jonas J berättar också allm om gamla tider och avslutar med "Karats-perioden" vid sekelskiftet, då enorma vindfällningar skapade en boom i skogsbruket.
Finns i särskilt program.
Insp på 1960-talet
ORT:091
Möten med samer. Gustav Hedenvind-Eriksson berättar.
Ingick i en serie om möten med samer, där bemärkta svenskar berättade
om sina minnen. en var Helge Dahlstedt, fd Österåsen.
Hedenvind träffade vi genom en förmedling av Håkan Unsgard, som kände
honom väl. Han skötte intervjun och jag (Höven) vill minnas att Hedenvind
var ganska trött och okoncentrerad. Har inte lyssnat på bandet i samband
med registreringen.
Insp ca 1960
ORT:092
Material om lapplägret "Same-Siita" i Lissma söder om Stockholm.
Eldsjäl var Aslak Partapuoli, som också var en omdiskuterad ledare
för Stockholmssamerna. Sven-Olof Olsson besökte lägret 1959 och
programmet sändes i Samenytt.
ORT:093
Samernas Riksförbunds landsmöte 1965?
Som alltid var Höven slarvig med att dokumentera data på banden.
Materialet är i varje fall från ett landsmöte på 1960-talet. Vi hör Per
Idivuoma, Ragnar Lassinanti och Nikolaus Kuhmunen (ordf).
Diskussionen gäller mest slaktfrågor och köttpriser.
ORT:094
Skolfrågor i Finnmark.
Från en Nordkalott-resa på 1960-talet. Skolinspektör Arvid Olsen och
rektor Trygve Madsen samtalar med Höven om språkproblem däruppe.
ORT:095
Paulus Utsi berättar om sin diktning och om renskötseln förr och nu.
Inspelat i Murjek omkring 1968. Jag säjer på bandet att han snart
fyller 50 år ..
ORT:096
Renskötsel i Jämtland-Härjedalen mars 1964.
Samtal med ett antal renägare:
Kristoffer och Mats Bergkvist, Jämnmässholmen
Lorens Fjällberg, Sörsjö
Mattias Matsson, Kall
Lars Mattiasson Kroik, Handölsdalen
Lars Johansson, Tossåsen
Anders Andersson, Mittådalen
Olof Persson, Valsjöbyn, Hotagen
ORT:097
Renskötsel i Jämtland-Härjedalen mars 1964.
Samtal med
Torsten Fjellgren, Mittådalen
Lars Rutfjell, Tänndalen
om renarbetet och renskötseln då i mars 1964.
ORT:098
Nya renskötselmetoder i Norge - Altavattenmålet.
Två program från Kathrine Johnsen vid Kringkastingen i Tromsö.
1. Nya metoder i renskötseln i Troms och Finnmark. Renveterinär
Sven Skjenneberg, Harstad och lappfogde Hans Prestbakemo.
2. Omkring Altevanns-saken. Höjesterettsadvokat Björn Dalan berättar.
Insp 1965
ORT:099
Gamle hemansägaren Oskar Hansson i Nautijaure berättar för jägm
Stig Ringselle om Grönlandsfararna Pavva Lasse Tuorda och Anders
Rassa. Om deras hårda liv och tragiska död.
Insp omkr 1963
ORT:100
Pavva Lars d y berättar om sin namne Pavva Lasse Tuorda och Anders Rassa
som deltog i A E Nordenskiölds grönlandsexpedition 1883. Efter det arrangerade
Nordenskiöld den första stora skidtävlingen Purkijaur-Kvikjokk t o r, som Tuorda
vann. Mer om detta i en liten broschyr, som Jokkmokks Museum gav ut:
"Här börjar Sveriges skidhistoria".
ORT:101
Axel Hamberg och Sarek. Sonen Per-Gustav berättar.
Per-Gustaf Hamberg var prof i konsthistoria i Göteborg. Han var son till
prof Axel Hamberg, Sareks utforskare. När vi på Jokkmokks Museum
sommaren 1967 ordnade en utställning kring Axel H, ställde Per-Gustaf
upp med hjälp och grejor. I samma veva var Höven i Göteborg och spelade
in Per-Gustaf om hans far, sammanlagt ca 1.5 timmar.
Om hur familjen följde med på forskningsfärder till Sarek. Hur det kändes för Uppsalagrabben att komma till fjälls. Mat med för två månader - Äventyr. Möte med björn. -Hur långa perioder. - Mathållning. Hur Axel H fick impulsen att börja forska om Sarek. Om hur Axel H var med Nordenskiöld till Grönland.
ORT:102
Axel Hamberg och Sarek. Sonen Per-Gustav berättar.
Per-Gustaf Hamberg var prof i konsthistoria i Göteborg. Han var son till
prof Axel Hamberg, Sareks utforskare. När vi på Jokkmokks Museum
sommaren 1967 ordnade en utställning kring Axel H, ställde Per-Gustaf
upp med hjälp och grejor. I samma veva var Höven i Göteborg och spelade
in Per-Gustaf om hans far, sammanlagt ca 1.5 timmar.
Vad som inspirerade Axel H. Kontakten med medhjälparna. - Pårttjåkko-
-observatoriet. - Pregnanta typer. - AH betalade det mesta privat. -
AH som människa. Exaktheten, registrerade allt. AH var också en fjällräv.
Nykonstruktör, byggmästare, organisatör.
ORT:103
Axel Hamberg och Sarek. Sonen Per-Gustav berättar.
Per-Gustaf Hamberg var prof i konsthistoria i Göteborg. Han var son till
prof Axel Hamberg, Sareks utforskare. När vi på Jokkmokks Museum
sommaren 1967 ordnade en utställning kring Axel H, ställde Per-Gustaf
upp med hjälp och grejor. I samma veva var Höven i Göteborg och spelade
in Per-Gustaf om hans far, sammanlagt ca 1.5 timmar.
AH:s registreringapparatur - uppfinnare - att framkalla plåtar i fjällen på
1910-talet. AH hade egna renar. Han var klockarfar. Gåvor och gengåvor.
Oväder i Sarek. Besök i Aktse hos gamla fru Länta.
ORT:104
Axel Hamberg och Sarek. Prof Hilding Köhler berättar.
Prof Hilding Köhler, Uppsala var en bra men ganska egensinnig berättare.
Han vistades två hela år uppe på Pårtetjåkko-observatoriet. Även hela
vintrarna med jul och nyår. Det var åren 1914-16. Han berättar om resan upp
till Kvikkjokk, hur han bar, hur de övernattade. Hur var det på över 2000 meters
höjd? Kallt på golvet och massor med is inomhus p g av kondens. Om Hambergs
gåvor t ex på julafton. Om Axel Hamberg som människa och vetenskapare. Han
tog ständigt upp nya problem och var en stor impulsgivare.
Insp 19680912
ORT:105
Axel Hamberg och Sarek. Albert Östlund och Erik Länta berättar.
Albert Östlund, f 1900, Erik Länta, f 1888, båda Tjåmotis.
De berättar om Axel Hamberg och hans Sarekliv. Albert Ö: Om hur de bar stora
bördor åt honom över fjällen. Om en gång då AH mötte björn och svimmade.
Han berättar också om folkmedicin, div örtavkok m m. Erik L: Berättar också
om Axel H, men mest om folkmedicin. Bl a en fullständig berättelse om Moxa-
-bränning.
Insp 19680910
ORT:106
Axel Hamberg och Sarek. Rupert Eriksson berättar.
Rupert Eriksson, Kvikkjokk, berättar bl a om Axel Hamberg. Hur AH ofta
bjöd på en konjak, men i väldigt små glas. Ganska mycket om Manne
Hoflings död på väg mellan Pårtetjåkko och Kvikjokk. Han berättar också
lite om Grönlandsfararna Tuorda och Rassa.
Insp 19680910
ORT:107
Oskar Hansson, Nautijaur, berättar om Grönlandsfararna Tuorda och Rassa.
God berättare som ingående skildrar de båda samerna. Särskilt fin skildring
av deras död i vildmarken.
Insp 19680902
ORT:108
Tvångsförflyttningarna från Karesuando 1920.
Anders Persson Blind, Moskosel, var en god berättare. Han berättar om
tvångsförflyttningarna, den s k "dislokationen" av nordsamer till Jokkmokk-
Arjeplog och ännu längre söderut.
Insp dec 1966
ORT:109
Samernas framtid. Erik Nilsson Mankok berättar.
Erik Nilsson Mankok är en intressant person. Det här är originalbandet till
ett program i en serie om sameförfattare, som jag gjorde 1966/67. De andra
var Andreas Labba och Paulus Utsi.
Jag minns när vi kom till Saxnäs, teknikern Erik Lidman och jag, i dec 1966.
Mankok bodde i en liten koja vid Kultsjön och var mycket enstavig och motsträvig,
trots att jag i förväg avtalat ett besök för inspelning.
Det visade sig att han just skrivit en ny bok "U-land i norr". Den skulle
komma från tryckeriet i Vilhelmina med kvällsbussen. Han ville att inspelningen
mest skulle handla om den.
Nåväl, vi kom överens om att träffas vid bussen.
Där fick jag ett ex av boken och använde kvällen till att läsa den. Jag avtalade
med Mankok, att jag skulle bjuda honom på lunch på Saxnäsgården nästa dag.
Så blev det. Efteråt gick vi till vårt rum. Jag erbjöd honom en whisky, vilken han
gärna tog emot. Sedan lossnade det helt och jag fick det här långa samtalet,
som sedan resulterade ett program.
Insp 19661203
ORT:110
En samehövding berättar. Israel Ruong berättar om sitt liv. Band 1 (8).
Insp 19680913
ORT:111
En samehövding berättar. Israel Ruong berättar om sitt liv. Band 2 (8).
Insp 19680913
ORT:112
En samehövding berättar. Israel Ruong berättar om sitt liv. Band 3 (8).
Insp 19680913
ORT:113
En samehövding berättar. Israel Ruong berättar om sitt liv. Band 4 (8).
Insp 19680913
ORT:114
En samehövding berättar. Israel Ruong berättar om sitt liv. Band 5 (8).
Insp 19680913
ORT:115
En samehövding berättar. Israel Ruong berättar om sitt liv. Band 6 (8).
Insp 19680913
ORT:116
En samehövding berättar. Israel Ruong berättar om sitt liv. Band 7 (8).
Insp 19680913
ORT:117
En samehövding berättar. Israel Ruong berättar om sitt liv. Band 8 (8).
Insp 19680913
ORT:118
Lars Rensund jojkar och berättar.
1. Lars Rensund berättar om sin morfarsfars gamla härk. Slutar med tre jojkar:
Steggo aja vuolle - hans morfarsfar
Erik Larsson Steggos vuolle - hans morfar
Anna Steggos vuolle - hans faster
Utöver detta finns två inslag sända i Samenytt.
Insp 1965
ORT:119
Nils Höven samtalar med Paulus och Inger Utsi och de läser en del av Paulus
dikter:
1. Intervju
2. Åskväder vid en kåta
3. Då dagen gryr
4. Miesse, renkalven
5. Kvällsrodnad
6. Vännen min
7. Den dräktiga
8. Smärtande kärlek
9. Klövjehärken
10. Om hösten
11. Snö
Insp i Murjek jan 1966 av Höven
ORT:120
Insp 19660115 av Höven. Israel Ruong läser dikter av Paulus Utsi. På svenska
1. Smärtande kärlek
2. Den dräktiga
3. Dagen gryr
4. Klövjehärken
5. Sårat släkte
Flera av dikterna upprepas på slutet.
ORT:121
Haldis Helander läser på samiska "Maino mainas" av Pedar Jalvi.
Pedar Jalvi är en samisk kulturpersonlighet.
Haldis Helander var studerande i Karasjokk när vi spelade in den.
Insp omkr 1965
ORT:122
Sydsamiskt symposium i Vilhelmina 1969. 1 (2)
Kortfattat innehåll:
Hur många talar sydsamiska i västerbotten? Används den i renskogen fortf?
Är det här ett katastrofmöte? Ett bra skriftspråk saknas. Vetenskapsmännen
i tidsnöd, språket försvinner. Man håller på med en ordbok. Går sydlapskan
att använda för författare? Ja! Kommer sydsamiskan att klara trycket från
norr? Blir det en sammansmältning? Knappast troligt menar Hasselbrink.
Insp 19691004
ORT:123
Sydsamiskt symposium i Vilhelmina 1969. 2 (2)
Kortfattat innehåll:
Hur många talar sydsamiska i västerbotten? Används den i renskogen fortf?
Är det här ett katastrofmöte? Ett bra skriftspråk saknas. Vetenskapsmännen
i tidsnöd, språket försvinner. Man håller på med en ordbok. Går sydlapskan
att använda för författare? Ja! Kommer sydsamiskan att klara trycket från
norr? Blir det en sammansmältning? Knappast troligt menar Hasselbrink.
Insp 19691004
ORT:124
Gudstjänst på sydsamiska.
Inspelad i Saxnäs kyrka, Vilhelmina 19691004
Präst: Gustav Hasselbrink
Kantor: Gösta Wallden
Prod: Bo Johansson
ORT:125
Johan Mathis Triumf intervjuas på samiska av Johani (Jussi) Lihtonen i
någåt för Höven obekant Ämne. Insp i Rovaniemi 1969. Jussi Lihtonen
var då producent för Finlands Radios sändningar för samer.
ORT:126
Samisk gudstjänst från Jmks gamla kyrka. Band 1 (2)
Gudstjänst helt på samiska.
Den leds av Johan Märak, som också predikar på lulesamiska.
Insp nov 1966
ORT:127
Samisk gudstjänst från Jmks gamla kyrka. Band 2 (2)
Gudstjänst helt på samiska.
Den leds av Johan Märak, som också predikar på lulesamiska.
Insp nov 1966
ORT:128
Inslag för Familjespegeln av Gun Hövenmark. Birgitta Sid, chef för lantbrukets
provkök, berättar om renköttets fördelar och nyttighet. Sigrid Ruthfjell om
matlagning i gamla tider.
Insp dec 1966
ORT:129
Samisk gudstjänst i Gällivare gamla kyrka med predikan av kyrkoherde
Gottfrid Nordlund (på svenka) översattes till lulesamiska av Nils-Erik Spiik.
På band nr ORT:131 finns Nils-Eriks översättning samt ett inslag där pastor
Nordlund berättar om den gamla kyrkan, den sk "ettöreskyrkan".
Band 1 (3)
ORT:130
Samisk gudstjänst i Gällivare gamla kyrka med predikan av kyrkoherde
Gottfrid Nordlund (på svenka) översattes till lulesamiska av Nils-Erik Spiik.
På band nr ORT:131 finns Nils-Eriks översättning samt ett inslag där pastor
Nordlund berättar om den gamla kyrkan, den sk "ettöreskyrkan".
Band 2 (3)
ORT:131
Samisk gudstjänst i Gällivare gamla kyrka med predikan av kyrkoherde
Gottfrid Nordlund (på svenka) översattes till lulesamiska av Nils-Erik Spiik.
På band nr ORT:131 finns Nils-Eriks översättning samt ett inslag där pastor
Nordlund berättar om den gamla kyrkan, den sk "ettöreskyrkan".
Band 3 (3)
ORT:132
Vargdebatt vid Jokkmokks marknad 1966 - nr 1 av 10 band ORT 132-141.
10 band oredigerat material (ORT:132-141). Den här debatten var ett samarrangemang mellan Sveriges Radio och Jokmokks Museum. Den ägde
rum i Östra Centralskolans aula, som var spängfylld. Debattlusten var det
inge fel på. Vi började kl 19.00 och slutade 23.40! Det var inte bara synpunkter
som kom fram. Det blev många jakt- och rovdjurshistorier också! KG Svensson
från SR i Luleå var debattledare. Det hela inleddes av en panel bestående av
Israel Ruong, ordf i SSR, Per Idivuoma, färgstark ordningsman i Lainiovuoma
sameby. På natursidan fanns Nils Linnman, välkänd natur-radioröst, samt
Alf Johnels från Riksmuseet i Stockholm. Debatten sändes dels i riks i en
utredigerad version den 5/2 1966 kl 13.45, dels i utlandsprogrammet den
7/2. Regionalt sändes den i BD-kvarten 3/2 och naturligtvis i Samenytt
den 5/2, dvs morgonen efter debatten. Det var att helt enkelt sitta uppe och
redigera programmet på natten efter diskutionens slut. Det utredigerade
programmet finns på band P:070.
På detta band finns debattörerna: Nils Linnman, Israel Ruong, Per Idivuoma,
Alf Johnels och Nikolaus Kuhmunen.
Insp feb 1966.
ORT:133
Vargdebatt vid Jokkmokks marknad 1966 - nr 2 av 10 band ORT 132-141.
Allmänt om debatten, se fritext vid band ORT132.
På detta band finns debattörerna: Nikolaus Kuhmunen, Bertil Haglund, Israel Ruong,
Per Idivuoma, Nils Linnman och Lars Utsi.
Insp feb 1966
ORT:134
Vargdebatt vid Jokkmokks marknad 1966 - nr 3 av 10 band ORT 132-141.
Allmänt om debatten, se fritext vid band ORT132.
På detta band finns debattörerna: Lars Utsi, Nils Linnman, Jovva Spiik,
Per Lithander, Tomas Cramér och Sven Wahlberg.
Insp feb 1966
ORT:135
Vargdebatt vid Jokkmokks marknad 1966 - nr 4 av 10 band ORT 132-141.
Allmänt om debatten, se fritext vid band ORT132.
På detta band finns debattörerna: Sven Wahlberg, Per Idivuoma, Tomas Cramér,
Apmut Ivar Kuoljok, Bertil Haglund, Kristina Rimpi och Nils-Erik Spiik.
Insp feb 1966
ORT:136
Vargdebatt vid Jokkmokks marknad 1966 - nr 5 av 10 band ORT 132-141.
Allmänt om debatten, se fritext vid band ORT132.
På detta band finns debattörerna: Nils-Erik Spiik, Lars Rensund, Lennart Wallmark,
Petrus Gruvvisare, Petter Spiik, Nils Linnman och Israel Ruong.
Insp feb 1966
ORT:137
Vargdebatt vid Jokkmokks marknad 1966 - nr 6 av 10 band ORT 132-141.
Allmänt om debatten, se fritext vid band ORT132.
På detta band finns debattörerna: Israel Ruong, Nils Linnman, Sven Wahlberg,
Petter-Erik Kuoljok, Bertil Haglund, Tomas Cramér, Johan Parffa,
Cai Poulsen, Ibba Läntta och Per Markus Bals.
Insp feb 1966
ORT:138
Vargdebatt vid Jokkmokks marknad 1966 - nr 7 av 10 band ORT 132-141.
Allmänt om debatten, se fritext vid band ORT132.
På detta band finns debattörerna: Per Markus Bals, Olof Päiviö,
Israel Ruong, Alf Johnels, Per Johan Palopää och Lars Hotti.
Insp feb 1966
ORT:139
Vargdebatt vid Jokkmokks marknad 1966 - nr 8 av 10 band ORT 132-141.
Allmänt om debatten, se fritext vid band ORT132.
På detta band finns debattörerna: Lars Hotti, Lars Rensund, Arvid Kaddik,
Lennart Wallmark, Sven Wahlberg, Israel Ruong, Bertil Haglund,
Per Idivuoma, Nils Linnman, Lars Spiik och Anders Spiik.
Insp feb 1966
ORT:140
Vargdebatt vid Jokkmokks marknad 1966 - nr 9 av 10 band ORT 132-141.
Allmänt om debatten, se fritext vid band ORT132.
På detta band finns debattörerna: Nils Erik Kuoljok, Bertil Haglund och John Utsi.
Insp feb 1966
ORT:141
Vargdebatt vid Jokkmokks marknad 1966 - nr 10 av 10 band ORT 132-141.
Allmänt om debatten, se fritext vid band ORT132.
På detta band finns debattörerna: Jovva Spiik.
I förväg inspelat inlägg, då Jovva Spiik låg inlagd på Bodens lasarett
och inte kunde närvara.
Insp feb 1966
ORT:142 - 145 registrerade som MATTISGÅRDEN:01-04
ORT:146
Hans Andersson berättar om livet på tundran i norra Canada.
ORT:147
Porsibor berättar.
Det här bandet fanns i bandarkivet. Är troligen insp 1956, då Hugo Jakobsson
samlade sina kusiner, bröderna Gotthard, Sigurd, Bertil och Helge Johansson i
Porsi till en pratstund om gamla tider. Jag har bara lyssnat här och var.
Innehåller berättelser om gamla tider, om deras föräldrars tragiska bakgrund.
ORT:148 - 152 registrerade som MATTISGÅRDEN:05-09
ORT:153
Samer på Kolahalvön - Inspelning av Hans Andersson.
ORT:154
Porjus kraftverk 50 år:
Detta är andra bandet av ett bordssamtal, som Höven arrangerade före det
egentliga jubileumsfirandet. Vi hade fått samman följande:
Valdemar Borgkvist, tidigare generaldi i Vattenfall och med under byggnadstiden.
Ca 90 år ganska stimmig.
Hjalmar Ullenius, kamrer och skrivare under bygget.
Hjalmar Nilsson, byggmästare
John Wennberg, 1:e maskinist
Magnus Nilsson, snickare
Evert Harnesk, f d dammvakt i Suorva. Mycket färgstark.
Tyvärr visade det sig att den gamle gen-dirren satte en väldig sordin på de övriga.
Kamreren Ullenius hukade sig defenitivt för överheten. De andra försökte berätta,
men när de talade om nöden och eländet, stoppade Borgkvist dem. Folket hade
inte alls så dåligt under byggnadstiden. Vattenfall ordnade ungkarlsbaracker åt
arbetarna men de envisades att ta dit fruarna. Dem kunde inte Vattenfall svara
för. Så de fick skylla sig själva, att de fick dåliga bostäder. Jag vet inte om det
finns med på bandet, men det var hans version av sanningen. Första hälften av
inspelningen finns på band nr ORT:056. Jag slutade inspelningen efter en timme.
Då var det också dags att gå till jubileumsfesten, som finns på band ORT:057.
Insp 19650821
ORT:155
Invigning av nya Kuolpavare renforskningsstation:
Detta är egentligen ett intressant band. Chef på nya stationen var agronom
Sven Persson, som främst sysslade med foderfrågor o dyl. Intressant samtal
om snöforskning. Det blir ganska humoristiskt, därför att Sven trasslar in sig
och kan inte hålla sig för skratt. Renveterinären Magnus Nordkvist medverkar
också och berättar främst om parasitbekämpning och andra veterinära
problem. Även om renforskningens ekonomiska problem.
I redigerat skick sänt i Norrbottens-kvarten troligen 1968.
ORT:156
En dag med renkonsulenten Magnus Nordkvist november 1969. Band 1 (3).
Tre originalband till ett program i Samenytt den 19691114 band nr SP:368.
Renkonsulenten veterinär Magnus Nordkvist intervjuas först i Stockholm
på veterinärmedicinska anstalten (band ORT:156-157) sedan i en renhage
i Malå, där man sysslar med kormbekämpning. Där samtalar Höven också
med renägare Bruno Stenberg.
ORT:157
En dag med renkonsulenten Magnus Nordkvist november 1969. Band 2 (3).
Tre originalband till ett program i Samenytt den 19691114 band nr SP:368.
Renkonsulenten veterinär Magnus Nordkvist intervjuas först i Stockholm
på veterinärmedicinska anstalten (band ORT:156-157) sedan i en renhage
i Malå, där man sysslar med kormbekämpning. Där samtalar Höven också
med renägare Bruno Stenberg.
ORT:158
En dag med renkonsulenten Magnus Nordkvist november 1969. Band 3 (3).
Tre originalband till ett program i Samenytt den 19691114 band nr SP:368.
Renkonsulenten veterinär Magnus Nordkvist intervjuas först i Stockholm
på veterinärmedicinska anstalten (band ORT:156-157) sedan i en renhage
i Malå, där man sysslar med kormbekämpning. Där samtalar Höven också
med renägare Bruno Stenberg.
ORT:159
Lulesamiska berättare.
Paulus Åstot berättar på lulesamiska om en vargjakt.
Maria Kielatis berättar om sin släkt m m och avslutar med en jojk.
Nils-Erik Spiik intervjuar
Insp 1967
ORT:160
Paulus Utsi berättar om sin diktning och om renskötseln förr och nu.
Inspelat i Murjek omkring 1968. Jag säjer på bandet att han snart
fyller 50år ..
Början av samtalet finns på band ORT:095
Färdigt program band P:066
ORT:161
Andreas Labba berättar.
Andreas Labba var en välkänd kulturpersonlighet. Här berättar han mycket
engagerat om sitt liv. Om fattigdom i gamla tider, om nöd och död och elände.
Detta är det fjärde bandet - de tidigare ORT:082-084
Utredigerat program finns under rubriken: Man måste kunna gråta också -
titeln är hämtad från de här banden, Andreas själv gör det konstaterandet.
Band nr P:119
Insp 19661129
ORT:162
Enok Sarri berättar. Band 1 (2).
Enok Sarri är en välkänd sameprofil. Väderobservatör och spåman i Nikkaluokta.
Nisse Höven med tekniker Erik Lidman var där 1965. Han var rolig att vara till-
sammans med, men mycket surrig. Materialet gick enligt min dåtida bedömning
inte att göra program av. Har inte lyssnat igenom det nu, men det kan vara värt att
spara av kulturhistoriska skäl.
ORT:163
Enok Sarri berättar. Band 2 (2).
Enok Sarri är en välkänd sameprofil. Väderobservatör och spåman i Nikkaluokta.
Nisse Höven med tekniker Erik Lidman var där 1965. Han var rolig att vara till-
-sammans med, men mycket surrig. Materialet gick enligt min dåtida bedömning
inte att göra program av. Har inte lyssnat igenom det nu, men det kan vara värt att
spara av kulturhistoriska skäl.
ORT:164
Janne Nordlund berättar för Nils-Erik Spiik om gamla tider, t ex om marknaderna
i Jokkmokk.
Insp dec 1965
ORT:165
Nils Antaris Gruvvisare berättar för Nils-Erik Spiik på samiska.
Insp 1965
ORT:166
Erik Axel Stenman berättar om gamla tider för David Hedkvist
Ger inte så mycket - Erik Axel alltför senil (90 år gammal)
Insp 1965
ORT:167
Jonas Blind berättar om tvångsförflyttningen från Karesuando. Han flyttade
först till Luokta-Mavas. Sedan fick han betestillstånd i Norge och nu (1964) tillhörde han Vilhelmina södra sameby. Anders Kuhmunen berättar om flyttning med tåg från Luokta-Mavas till
Vilhelmina södra.
Insp 19640304
ORT:168
Renskötsel i Skottland - Band till kåseri om Mikael Utsi.
Insp 1969
ORT:169
Janne Nordlund berättar för Nils-Erik Spiik:
Den här gången berättar Janne mest om Grönlandsfararna Pavva Lasse Tuorda
och Anders Rassa. Pavva Lasse hade enl Janne ett hemman, som han fått via
Nordenskiöldefter Grönlandsresan. Anders Rassa fick aldrig nånting och frös
ihjäl utfattig.
Janne var 80 år vid den här inspelningen.
Insp 19651213
ORT:170
Paulus Åstot samtalar på samiska med Nils-Erik Spiik.
ORT:171
Att vara renskötare i dag - Lars-Åke Spiik berättar.
ORT:172
Torbjörn Arnold intervjuar.
Han intervjuar först Johan Märak och Bo Lundmark om kyrkan, missionen
och samernas förkristna religion.
Dålig teknisk kvalitet, som gör första tredje delen oanvändbar.
Sedan samtal med Frans Teilus om skinnmarknaderna.
Insp 19800115
ORT:173
Maria och Edvard Ström berättar:
Edvard Ström, f 1884, och hans hustru Maria Ström, f 1882,
intervjuas i Kåbdalis av Torbjörn Arnold.
Insp maj 1980, de var då 97 resp 95 år fyllda!
Har inte lyssnat igenom banden, men de verkar bra, inte minst med hänsyn av
deras ålder. Har säkert enormt mycket att berätta!
Inledningen är emellertid förtjusande:
De berättar om hur de träffades och första intrycket av varandra.
ORT:174
Maria och Edvard Ström berättar:
Edvard Ström, f 1884, och hans hustru Maria Ström, f 1882,
intervjuas i Kåbdalis av Torbjörn Arnold.
Insp maj 1980, de var då 97 resp 95 år fyllda!
Har inte lyssnat igenom banden, men de verkar bra, inte minst med hänsyn av
deras ålder. Har säkert enormt mycket att berätta!
ORT:175
Nils-Erik Hansegård berättar om finska låneord i samiskan. Inspelning
för sameprogram. Insp 19590923 sänt 19600507.
Intressant föredrag. Berättar också om teorierna om samernas ursprung
och att de kanske bytt språk.
ORT:176
En skogs-exkursion 1976. Hans Andersson samtalar om skogsvård
och naturvård med jägmästarna Stig Nilsson och Gösta Svanberg
samt diverse andra skogsmänniskor.
ORT:177
Samisk mat och matlagning. Band 1.
Samtal på samiska mellan:
Sunna Tuolja
Niilas Tuolja
Elli Karin Pavval
Ella Rassa samt
Susanna Jannok och Karin Tuolja, samtalsledare
Insp 19831116
ORT:178
Samisk mat och matlagning. Band 2.
Samtal på samiska mellan:
Sunna Tuolja
Niilas Tuolja
Elli Karin Pavval
Ella Rassa samt
Susanna Jannok och Karin Tuolja, samtalsledare
Insp 19831116
ORT:179
Resa till Sameland - radioteater på tyska.
Obekant ursprung och innehåll.
Insp 1985
ORT:180
Johan Märak jojkar och berättar:
Originalband till Jokkmokks Museum jojkskivor. Jojkarna finns utkopierade
på band nr JO:073. Han berättar om jojkarna och de människor eller natur-
företeelser som skildras.
Insp 19650209
ORT:181
Pavva Kallok jojkar och berättar:
Originalband till Jokkmokks Museum jojkskivor. Jojkarna finns utkopierade
på band nr JO:073. Han berättar om jojkarna och de människor eller natur-
företeelser som skildras.
På bandet finns också samtal med Lars Ano Kuorak. Han var under många
år postförare längs Stora Lulevatten och vidare. Berättar i hiskeliga äventyr
på svaga vårisar. Men posten måste fram!
Insp 1965
ORT:182
Originalband till Jokkmokks Museum jojkskivor.
1. Mattias Kuoljok
2. Sigga Kuoljok
Båda jojkar och berättar.
Insp 1965
ORT:183
Vid jubileumsmarknaden 1955 hade Hövens sin första kontakt med Sveriges
Radio. Jokkmokk invaderades av radio och tv-folk. Några kom att bo hos oss däribland Håkan Unsgaard, som var uppe på den unga tevens första reportageresa. Man gjorde program om Erland Ström och hans samlingar. Jag hade köpt min första bandspelare, en mycket enkel Philips. En natt satt vi och surrade
och jag hade bandspelaren igång. Håkan berättade då om en rolig inspelnings-
resa under hans tid som radiochef i Sundsvall. Jag tycker den är värd att spara
till eftervärden. TV-filmen finns numera på videokasett på Ajtte. Vid inspelningen spelade jag
också in en 8-mm film, som jag överfört till video. En kopia finns i bandarkivet
i källaren.
ORT:184
På sin insp-resa möter Håkan Unsgaard i Kvikkjokk Lars Holmbom från
Njunes, En av de fyra originella bröderna. Lars berättar om deras växt-
fjärils- och ägg-samlande. Han är lite kritisk mot Håkans bristande kunskaper
i botanik. Till sist läser Lars en översättning av en kärleksjojk, som han
lärt sig av en same han mött på fjället. Allra sist jojkar han den också,
riktigt bra!
Håkan berättar mycket roligt om mödor under den här inspelningsresan
i en amatörinspelning som finns kopierad till band nr ORT:183
Insp 19520907
ORT:185
Bengt Edholm talar vid hopslagning av Pärlälvens och Görgeå revir.
Vid sammanslagningen av reviren höll chefen och jämästare Bengt Edholm
ett långt tal, där han ganska hårt kritiserade Domänverkets skogspolitik.
Han bad Nisse Höven spela in det för han ville efteråt veta vad han sagt.
Bengt Edholm var färgstark och hans framträdande gillades inte alls av
hans överordnade. Så småningom lämnade han - ganska frivilligt - reviret
och skogssidan. Blev istället chef för alla de stora nationalparkerna i
Jokkmokk. S
 
91957 – 1973Program P:001-122
P:001
Jullov i norr - barnprogram
Gun Hövenmark samtalar med flickan Inger Lindberg. Gör besök
på nomadskolan i Jokkmokk, talar med sameflickan Berit Spiik
om lapsk jul förr och nu. Berättar att när samebarnen kommer
hem möts de främst av hundarna och i ett samtal med samen
Petter Erik Kuoljok skildras lapphundarna och berättas det om
järv och björn. Mellan talinslagen sjunger samebarnen på lapska.
Skolflickan Maj-Britt Larsson sjunger Nu tändas tusen juleljus och
9-årige Bertil Backvall spelar blockflöjt. Nils Hövenmark besöker
Vaikijaurgatans I.K, en idrottsklubb för 9-14-åringar. Inger Lindberg
och Jan-Ivar Kvickström pratar om barnböcker. Mellan talinslagen
sång av 6 flickor från Jokkmokks folkskola.
Programmet sammanställt av Gun Hövenmark.
Insp 19581220
Sänt i P1 19581230
P:002
Vid kåtaelden - samspråk i Sallohaure med Qvitt Holmgren.
Samtal inspelat i Åstots kåta i Sallohaure. Produktion och intervju:
Qvitt Holmgren. Ibba och Petter Anders Åstot berättar om samernas
liv förr och nu. Nils Hövenmark finns där också.
Insp juli 1959
Sänt tre gånger i radio: P1 19590913 21.45 - P2 19591203 21.45 -
P1 19591212
P:003
Klondyke vid Luleälven - ett program om kraftverk och kraftverksbyggare
av Göran Byttner och Nils Hövenmark.
Några gamla Porjusbor berättar inledningsvis om gamla tider. Byggnadschef
Väinö Wanhainen om Messaure kraftstation ur teknisk synpunkt. Kurator
Lars Pousette om sociala problem. Vattenbyggarfamiljen Isaksson - har
jobbat på olika byggen i 26 år. Driftchef Tage Färnert om Porjus kraftstation
och samhälle. 1:e maskinist Folke Johansson om att styra ett kraftverk.
Insp 1960
P:004
Kyrkan långt från vägen - kyrkoherde Henrik Sandberg berättar.
Nils Hövenmark samtalar med kyrkoherde Henrik Sandberg om arbetet
i en fjällförsamling. Sedan andakt på samiska-svenska. Psalmer
nr 207 och 600.
Insp 19600727
P:005
Pärlkung i norr - Vägen västerut på 10-talet.
1. Pärlkung i norr. Nils Hövenmark besöker hovjuvelerare Frits Olsson
i Luleå, som berättar om pärlor och pärlfiske i Norrbotten.
Sänt 19601113.
2. Gamle vattenbyggaren Leo Jonsson, Porjus, berättar om Porjus-
och Suorvabyggena. Oredigerade materialet finns på ORT:035.
Sänt jan 1964
Insp 1960, 1964
P:006
Råma, råma, du klara röst.
Israel Ruong berättar om renskötselformer i Europa och Asien.
Insp 19610409
P:007
Lappländsk rapsodi - Nils Hövenmark granskar några av sin landsändas problem.
Inledning med historik över Lapplands utveckling
Sedan aktuella frågor: Järnmalmsutveckling, vattenutbyggnad,
turism och samernas utveckling.
Jojk och sång.
Insp 19611015
Sänt i P2 19611021 - i P1 19611111
P:008
Nordisk samekonferens i Kiruna 1962.
1. Demokratin och minoriteterna. Från samekonferensen om samernas
ställning förr och nu i det demokratiska samhället.
Medv: Israel Ruong
Tomas Cramer
Terje Wold, höisterettsjustititarius från Oslo.
2. Invigning av sameutställningen i aug 1962.
Tal av Israel Ruong och Tage Erlander.
Insp 19620824
Programmen sända 19620824
P:009
Marknadsgudstjänst i Jokkmokk 1961.
P:009-011
Lapsk högmässa från Jokkmokks kyrka. Gudtjänsten helt på lapska.
Gick i direktsändning - men under sändningen mixades en predikan
på svenska in - av hänsyn till lyssnarna. Kören sjunger:
Hell morgonstjärna mild och ren (Hugo Distler) Postludium.
Efter högmässan reportage om Jokkmokks marknad och det kyrkliga
arbetet i anslutning till den. Nils Hövenmark intervjuar kyrkoherde
Henrik Sandberg och rektor Lennart Wallmark.
Direktsänt 19610205
P:010
Marknadsgudstjänst i Jokkmokk 1961.
P:009-011
Lapsk högmässa från Jokkmokks kyrka. Gudtjänsten helt på lapska.
Gick i direktsändning - men under sändningen mixades en predikan
på svenska in - av hänsyn till lyssnarna. Kören sjunger:
Hell morgonstjärna mild och ren (Hugo Distler) Postludium.
Efter högmässan reportage om Jokkmokks marknad och det kyrkliga
arbetet i anslutning till den. Nils Hövenmark intervjuar kyrkoherde
Henrik Sandberg och rektor Lennart Wallmark.
Direktsänt 19610205
P:011
Marknadsgudstjänst i Jokkmokk 1961.
P:009-011
Lapsk högmässa från Jokkmokks kyrka. Gudtjänsten helt på lapska.
Gick i direktsändning - men under sändningen mixades en predikan
på svenska in - av hänsyn till lyssnarna. Kören sjunger:
Hell morgonstjärna mild och ren (Hugo Distler) Postludium.
Efter högmässan reportage om Jokkmokks marknad och det kyrkliga
arbetet i anslutning till den. Nils Hövenmark intervjuar kyrkoherde
Henrik Sandberg och rektor Lennart Wallmark.
Direktsänt 19610205
P:012
Flottningsnedläggning och Padjelanta nationalpark.
2 st BD-kvartar sända från Jokkmokk 19620116 och 19620515
1. Skall flottningen i Lule älv läggas ner? Intervju med jägm Stig Nilsson.
Renskiljningssäsongen aktualiserar renafaran på vägarna. Int med
renägare Paulus Utsi och landsfiskal Olof Nordgren. Messaurebygget
i slutskedet -arbetschef Anders Nystedt. Jokmokks vintersport satsar
på ungdomen - Åke Pettersson och Albert Falck intervjuas av Åke
Strömmer.
2. Blandad Jokkmokksreaktion inför Padjelanta nationalpark. Al Jonsson,
folkskollärare - Gösta Åkerlund, turistnämdordf. - Nils Erik Nilsson Kuoljok.
renägare. Kraftverksbyggena i Seitevare och Vietas får startsignal ger nya
vägar in i fjällen - Arbetschef Hans Hittenkofer och ing Gunnar Kjellgren
P:013
En dag med provinsialläkaren. Med dr Arnt Meyer-Lie i Vuollerim.
Vi följer med en lappmarksläkare under en dags arbete.
Dr Arnt Meyer-Lie
Patienter: Alfred Lind, Fru Lilly Bodin, Byggm John Nilsson.
Skolbarnen: Gertrud Björk, Maria Lundström,
Jan-Olle Bodin, Mikael Lundström.
Samtliga från Vuollerim.
Progr sammanställt av Nils Hövenmark.
Insp 19590430
Sänt i P1, skolradio, 19590511
P:014
Vardag på vidda - om livet på Finnmarksvidda.
Nils Hövenmark på besök i Kautokeino våren 1962:
Samen Anders Isaksen Eira berättar om "Vardag på vidda".
Länsman Arvid Dahl i Kautokeino berättar om problemen på vidda - om
befolkningsutvecklingen där.
Konsulent Hans J Henriksen berättar om problemen i kulturbrytningen
mellan gammalt och nytt. Han berättar också om hur och när man jojkar.
Berit Nordland jojkar.
Oddmund Sandvik - tidigare renskötare numera polis i Kautokeino -
berättar om renskötarens levnadsstandard.
Prov-läkaren Jens Hugo Trumpy Kautokeino berättar om
medicinska problem och framförallt skolbarnens anpassningsproblem.
Länsman Arvid Dahl slutar med att berätta om hur det är att vara
tjänsteman på Finnmarksvidda.
Insp mars 1962
Sänt 19620426
P:015
Nalle , han slukar visst allt, vad där är..
En halvtimme med Norrbottens björnar, björnjägare, och björnljugare
av Christian Hedlund.
Medv:
Gunnar Marklund, Gautosjö
Konrad Sundkvist, Bäverholm
Lars Bengtsson, Jäkkvik
Eskil Granberg, Arjeplog
Hans Fjelner, (landsfogde) Luleå
P:016
En ren för drängen och en ren för sängen.
Gun Hövenmark samtalar med lappfogde Erik Malmström om forna
dagars lappfogdeinstruktioner. Det blir en fyllig genomgång av
lappfogdeämbetet ur kulturhistorisk synpunkt - även med politiska
aspekter. Malmström berättar särskilt mycket om birkarlar och den
omstridde lappfogden Nils Nilsson Oravainen (1560-1597)
Insp 1958
P:017
Helg i ödemark och Jokkmokksgruppen, en ny giv.
1. Helg i ödemark. Qvitt Holmgren besöker Jokkmokk julafton 1964.
Röster: Anders Spik, Nils Nilsson, Marianne Nilsson samt barnen
Ante och Susanne. På bandet finns också en icke sänd stalosaga.
Sänt i P1 julafton 1964
2. Jokkmokksgruppen har vernissage på Jokkmokks marknad 1965.
NH intervjuar Cai Poulsen, Nils Martin Fredriksson, Hans Andersson,
Ossian Eriksson-Sarstad och Lars Pirak.
Sänt i BD-radions lördagstimme 19650205.
P:018
Att leva med handikapp - besök på rehabilitering i Fuengirola.
Gun Hövenmark hälsar på hos Dr Alexander Zelmanovits i Fuengirola,
Spanien, där Riksföreningen mot reumatism driver ett rehabiliterings-
center.
Sänt 19690430.
P:019
I samernas rike - regional skolradio våren 1963.
Medv: Skolbarnen Lena Pettersson och Mikael Wallmark i avsnittet om
renskiljning. På slutet sång.
Producent: Nils Hövenmark
Sänt i regional skolradio BD+AC län våren 1963.
P:020
Medan vi väntar på klapparna.
Julaftonsprogram för barn.
Medv:
Fru Ing-Mari Falk, som också skrivit sångtexter och musik. Jägm Bengt
Edholm och Nils Hövenmark samt barnen Erik Falk, Gunnar Edholm
och Anna Hövenmark.
Sänt i P1 19621224 kl 16.30.
P:021
Här är Jokkmokk. Ett Jmkmagasin av Gun och Nils Hövenmark.
Tema: Gamla berättelser konfronteras med modern teknik och livsföring.
Inledning: Lucie Kihlstedts berättelse om Kabla-lappar.
Medv: Arbch Hans Hittenkofer berättar om Seitevarbygget.
Ing-frun Barbro Woxby om hur det är att vara hemmafru vid kraftv-bygge.
Gun Höven berättar om samernas gamla konserveringsmetoder - särskilt då
torkning av kött.
Avslutar med K E Forslunds syn på Stora Sjöfallet.
"Vägen Västerut" under brytn. Byggnch Väinö Wanhainen om Vietasbygget.
Nils Höven berättar om vargjakt i Aktse med Wille Länta.
Maria Granberg, Granudden jojkar vargen.
Gun Höven mediterar kring vildmarkskvinnan.
Björnungar i Högträsk. NH intervjuar björnfångarna Lars Olov Nutti och Nils Walkeapää.
GH int jägm Bengt Edholm om björnhonan, som fått lämna sina ungar.
NH avslutar med kommunala problem - Olof Nordgren framför kommunalmannens
syn på lokaliseringspolitiken.
Vinjetter ut "Rebnekaise" svit på jojkmotiv av Sven Melin.
Sänt i P1 19630421
P:022
Vår vid polcirkeln - för utlandsprogrammet. Prod Nils Hövenmark
1. Ing-Mari Falk läser Sten Selanders "Högfjällsblommor"
2. Sigurd Stocke, Utja, jojkar Renkalvarna och en Utfodrings-jojk.
Berättar om utfodring av kalvande vajor. Axel Stocke kompletterar.
3. Eskil Wallmark sjunger "Padjelanta" till musik av Otto Lindgren.
4. Jägm Bertil Haglund berättar om björnarnas vanor och om de tar
renkalvar.
5. Sören Gellerstedt, Notviken, om att driva jordbruk norr om polcirkeln.
Musikvinjetter: "Våren" ur Vivaldis "Årstiderna".
Sänt i SR:Utl 19630603
P:023
Vi lägger an på väg och vatten/Sveriges meste vattenrallare.
1. Vi lägger an på väg och vatten. Yrkesvägledning om väg och vattenbygge.
Nils Höven intervjuar:
Sune Jonsson, truckförare, Vuollerim
Olle Sandström, ingenjör, Vuollerim
Uno Johansson, bergarb, Porsi
Bertil Johansson, verkmästare, Västerås
Sänt hösten 1963 i regional skolradio BD+AC.
2. Sveriges meste vattenrallare. Nils Höven intervjuar ingenjör Herbert
Pettersson, Vuollerim. Rekordhållare i tjänstgöring hos vattenfall.
Sänt regionalradio 19640301 kl 18.00
P:024
Polcirkelbladet - från vår Jmks-redaktion - barnprogram.
Medv: Bengt Edholm, Apmut Ivar Kuoljok, Ola Länta samt barnen
Susanne Nilsson, Karin Hövenmark, Elisabet Åström, Bjarne Wennberg
Sammanställt av Gun Hövenmark och Ing-Mari Falk.
Insp 19640501
Sänt SR 19640504
P:025
Karats-perioden, ett sällsamt blad i Norrbottens skogshistoria.
Det handlar om den stora vindfällningen i Pärlälvsdalen år 1897,
då cirka 1 miljon träd fälldes. Vindfällningen hösten 1964 knäckte
bara hälften så många.
Medv: Jonas Johansson
David Hedkvist
Prod: Nils Hövenmark
Sänt regionalt okt 1965
P:026
Att vänta på väg i 300 år:
Kulturhistoriska återblickar på Kvikkjokks historia i anledning av
att byn äntligen fick väg 1958.
Medv: Rupert Eriksson, Solveig Eriksson, Arvid Nilsson, Magnus Holmbom,
Harry Arvidsson samtliga Kvikkjokksbor. Samt Nils Fröling, STF:s
fjällchef och Nils Hövenmark, producent.
Sänt i riksradio 19580412 kl 13.00.
P:027
Från vår Jokkmokkskorrespondent - aktuell krönika från Jmk.
Blandat reportage för riksradion den 19580222
1. Vattendomstolssammanträde i Messaure-målet
2. God vinter i skogen, men färre arbetstillfällen.
NH int skogsarb Felix Jonsson och jägm Gösta Svanberg.
3. Renkött som mat - Anna Engelmark, legendarisk hotellinnehavarinna.
4. Synpunkter på Jmks marknad - Gösta Åkerlund - Lennart Wallmark -
Gitz Johansen.
Dålig ljudkvalitet - inspelat från rundradio.
P:028
Vem ska betala renen?
Ett program om rendöden på järnvägar och landvägar.
Ture Daimar, rälsbussförare
Petter Anders Åstot, renägare
Karl Larsson, distr-ch SJ
Erik Hedbäck, lappfogde
Erik Asplund, folkskollärare
Bengt Ek, chaufför
Olov Nordgren, landsfiskal
Erik Malmström, lappfogde
Nils Hövenmark, programledare
Dålig kvalitet - inspelat från rundradio.
Sänt SR 19580121
P:029
Renforskning och rensjukdomar.
1. Besök på Kuolpavare renforskn-station söder om Gällivare.
Samtal med renveterinär Magnus Nordkvist och renvårdare
Johannes Blind.
2. Samtal om rensjukdomar med ovannämnda och tre sameynglingar
från Samernas folkhögskola:
Johan Kitok, Per Ivar Kielatis och Nils Johansson.
Sänt i Samenytt 19571108.
P:030
Vad är ett liv värt?
Samtal om fjällräddning med landsfiskalerna Valter Eriksson och
Olof Nordgren, polisass Torsten Gustavsson, lappfogde Erik Malmström.
Sänt P1 19600403.
P:031
Inlandstjugotal - När sjön rann ut.
1. Inlandstjugotal. Jokmokks meste kommunalman Torvald Larsson
berättar. Redigerat program sänt regionalt 19631026. Det oredigerade
materialet finns på band ORT:037.
2. När sjön rann ut! Högträsk-katastrofen 1932. Redigerat program sänt
regionalt 19631024. Oredigerat material finns på banden ORT:035-037.
Båda programmen redigerade av Nils Hövenmark och sända i BD-radions
"experientmånad" oktober 1963.
P:032
Bland skogar och skogsfolk - Historiekvarten.
1. Bland skogar och skogsfolk.
Jägmästare Erik Bengtsson och hemmansägare Johan Sundén, Porsi
berättar om skogsbruk och skogsfolk kring åren 1920-30.
Sänt regionalt 19641022.
2. Historiekvarten. Norrbottenshistorier varvade med gammeldans.
Berättare: Ivar Sundkvist, Hedenäset - Folke Sköld, Boden -
David Bäckström, Luleå - Algot Hansson, Boden.
Sänt regionalt 19641023.
Producent: Nils Hövenmark. Sända regionalt i vad som kallades BD-radions
experimentmånad okt 1964. Det var det första försöket med utvidgade
regionala sändningar, två timmar per dag.
P:033
Tankar på torpet.
Nils Hövenmark kåserar vid en grammofon om samer och
samekultur. Om Jokkmokks kulturhistoria, om äkta
torparliv och epatorparliv samt diverse annat mediativt.
Sänt i BD-radions experimentmånad 19651027.
P:034
Laestadius och jordbruket - Flottning eller vägtransport.
1. Agronom Erik Arvidsson, Hushållningssällskapet Luleå, samtalar
med Nils Höven om Lars Levi Laestadius och hans syn på jordbruket
i BD.
2. Diskussion mellan Jokkmokks-bönder om nedläggningen av flottningen
i Lilla Lule älv.
Båda programmen sända i BD-radions experientmånad okt 1963.
P:035
Sameombudsmannen Tomas Cramer blev så småningom ganska kontroversiell.
Här utfrågas han av BD-radions K G Svensson och Christian Hedlund. Det handlar
om aktuella samefrågor av kontroversiell karaktär.
Sänt i mars 1964.
P:036
P036-037 - två band med jojk
1. Vårrajd till Norge med Semisjaur-Njargs sameby i slu´tet av 1800-
talet. Lars Rensund i Sädvaluspen jojkar och berättar om gamla
tider. Originalbanden finns på ORT:042-047.
Sänt i riks i P2-kväll från Luleå våren 1963.
2. Nio dalar på en skymningsstund. Ett program om jojk av Mats Ernberg
och Håkan Unsgaard.
Sänt i Musikalisk nattstudio P2 i april 1963.
P:037
P036-037 - två band med jojk.
Forts på 2. Nio dalar på en skymningsstund. Ett program om jojk av Mats Ernberg
och Håkan Unsgaard.
Sänt i Musikalisk nattstudio P2 i april 1963.
P:038
Samer i sommarvistet- skolradioprogram
Nils Hövenmark berättar om livet i Padjelanta. Samtalar med
Ibba Åstot och Petter Anders Åstot samt barnen Inger Åstot
och Lars Matto Åstot och hans egen dotter Brita Hövenmark.
Allt inspelat i Sallohaure lappläger.
Sänt i skolradio 19590910.
P:039
Reise durch Schweden.
Ett program av en kille vid namn Heuer, som enligt egen uppgift
var ute för att träffa "lappar". På bandet finns troligen en intervju
med Anna Maj Kuoljok från Tjengalluokta.
Sänt i utlandsprogrammet 19630218.
P:040
Band P040-041 - Huka er gubbar!
Berättarprogram med Erik Goland, inspelat vid marknaden 1962.
Det var en ganska festlig inspelning. Ho vet om den inte sändes
direkt. I alla fall bjöd Erik Goland på en lunch på Engelmarks
hotell. Vi hade resonerat om det innan och kommit fram till att
gubbarna kunde få en sup till maten, inget annat. Men vi hade inte
kalkylerat med "vild-svensken" Evert Harnesk. När supen var tagen,
dröjde det inte länge föränn han kommenderade fram en halva. "Bjuder
du inte Goland så nog kan jag betala själv!" Det fanns inget att göra.
Samma visa vid kaffet. "Nog får vi ha en konjak", sa Evert. Resultat
förstås, att alla fick halva och konjak. Evert tålde det förträffligt men
Sundkvist och Jovva Spiik blev surriga och bluddriga och svåra att få
stopp på under sändningen. Jag gissar att det hörs på inspelningen.
P:041
Band P040-041 - Huka er gubbar!
Berättarprogram med Erik Goland, inspelat vid marknaden 1962.
Det var en ganska festlig inspelning. Ho vet om den inte sändes
direkt. I alla fall bjöd Erik Goland på en lunch på Engelmarks
hotell. Vi hade resonerat om det innan och kommit fram till att
gubbarna kunde få en sup till maten, inget annat. Men vi hade inte
kalkylerat med "vild-svensken" Evert Harnesk. När supen var tagen,
dröjde det inte länge föränn han kommenderade fram en halva. "Bjuder
du inte Goland så nog kan jag betala själv!" Det fanns inget att göra.
Samma visa vid kaffet. "Nog får vi ha en konjak", sa Evert. Resultat
förstås, att alla fick halva och konjak. Evert tålde det förträffligt men
Sundkvist och Jovva Spiik blev surriga och bluddriga och svåra att få
stopp på under sändningen. Jag gissar att det hörs på inspelningen.
P:042
I hjortronland.
Blandat program som skildrar lappmarken, sammanställt av Nils Hövenmark.
Sänt i utlandsprogrammet 19650905.
P:043
Om samiske grener (ranor).
Ett program på norska inspelat i Karasjokk av Katrine Johnsen.
Norsk kringkastings sameprogramproducent.
Insp 1965
P:044
Band P044-045 - Renskötsel i Skottland.
Detta är två program på vardera ca 20 min, sända i Samenytt 1969?.
Samen Nils Mickel Utsi från Vaisa gifte sig med en etnografi-professor
i Cambrigde och utvandrade på 40-50-talen till Skottland med några renar.
Han fick göra om det några gånger innan omplanteringen lyckades men när
Nils Hövenmark besökte honom hade han en stam på drygt 100-djur. Han
sålde kött till ortens restauranger och i övrigt hade han byggt upp en liten
turistindustri kring det. Vidare fungerade han som tomte i trakten med en
släde, som han försett med hjul. Platsen var Aviemore. Jag tror att sonen
Vincent fortsätter driften sedan Mickel dog omkring 1980.
P:045
Band P044-045 - Renskötsel i Skottland.
Detta är två program på vardera ca 20 min, sända i Samenytt 1969?.
Samen Nils Mickel Utsi från Vaisa gifte sig med en etnografi-professor
i Cambrigde och utvandrade på 40-50-talen till Skottland med några renar.
Han fick göra om det några gånger innan omplanteringen lyckades men när
Nils Hövenmark besökte honom hade han en stam på drygt 100-djur. Han
sålde kött till ortens restauranger och i övrigt hade han byggt upp en liten
turistindustri kring det. Vidare fungerade han som tomte i trakten med en
släde, som han försett med hjul. Platsen var Aviemore. Jag tror att sonen
Vincent fortsätter driften sedan mickel dog omkring 1980.
P:046
Med reportagebil på lappmarknaden i Jokkmokk 1938.
Ett tidigt program av legendariske Olof Forsén, sänt 19380212.
Med på resan var också Henrik Hahr och det ansågs nog också
naturligt att högdjuren från Luleå skulle vara med. Landshövding
David Hansen och lappfogde Erik Malmström. Ende samen är
legendariske Sirkas-ordningsmannen Nils Antaris Gruvvisare.
P:047
Porjus-gubbar - Tage Johansson berättar.
Tage Johansson var tidigare brandchef i Jokkmokk. Han kom till Porjus
1913 och var fackligt ansluten till syndikalisterna. Den knytningen behöll
han hela sitt liv.Här berättar han om många original. Det mesta finns på
ett manus, som Tage skrev själv och som finns bilagt till originalinsp på
ORT:058. Insp gjordes dock i intervjuform och sändes regionalt okt 1967.
P:048
Med renrajd till Kautokeino.
Reportage från resa efter ren från Kuttainen (Karesuando) till Kautokeino.
2x10 mil rätt över Finnmarksvidda. Resa tog två dagar dit och två hem.
Det var i mars 1959. Jag var där för radions räkning för att bevaka ett
sammanträde med Nordiska samerådet, som Israel R och Karl J skulle
deltaga i. Det fanns på den tiden ingen åretruntväg till Kautokeino, bara
sommarväg från Alta. Man kunde flyga eller åka snöbil, men det var Israel
som kom på att vi borde åka efter ren, när det nu fanns den möjligheten.
Med på resan var Maja och Israel Ruong, Gun och Nils Hövenmark, Karl
Johansson (Då nomadlärare i Gällivare) samt rajdledarna Anni och Nils
Hotti. Under en del av färden jojkade Nils Hotti oavbrutet i 17 minuter.
Höven spelade in på Maihak. Finns på band nr JO:021.
Jojken är också använd i det här programmet.
Sänt SR 19590327
P:049
Skalbaggar och Ädelfisk.
Ett besök hos dr Karl Müller i Messaure ekologiska station.
Där är framförallt forskning kring fiskarnas dygnsrytm.
Stationen var igång på 60-70-talet. Karl Müller och
hans fru Agnes, som var entomolog, flyttade då till Umeå, där
han blev adjungerad professor.
Insp 19690730
Sänt 19690805.
P:050
Vattenfalls nomader - om husflyttningar från Vuollerim och Messaure.
Ett program om folk, som inte bara flyttar utan tar sina hus med sig.
Medv: Valdemar Lundström, åkeriägare, Vuollerim
Kurt Dandemar, träarbetare, Messaure/Boden
Åke Holmgren, arbetschef, Vuollerim
Programmet sammanställt av Nils Hövenmark.
Sänt i P2 19670913.
P:051
Liten näring på stor yta.
Ett program om renskötseln och dess framtid av Nils Hövenmark.
Medv: Per Idivuoma, renägare, Lannavara
Henrik Valkeapää, renägare, Jokkmokk
Valter Johansson, byrådirektör, Lantbruksstyrelsen.
Sänt i P1 19671210 kl 14.05.
P:052
Traditionsbunden konservatism eller renskötarradikalism.
Ett program om samer och politiken av Nils Hövenmark.
Medv: Per Idivuoma, ordn-man Lainonuoma sameby, Lannavara
Ivar Öman, fil dr, valexpert
Elias Jönsson, riksdagsman, Jämtlands-Sikås
Tomas Cramér, sameombudsman
Sänt i P2 19671213.
P:053
JM 80 - en pratstund kring Jokkmokks framtid mot 1980-talet.
Hur ser Jokkmokk ut 1980, frågan ställdes till några Jmks-bor
av Nils Hövenmark.
Medv: Bengt Edholm, jägmästare
K G Lövdahl, kommunaldirektör
Åke Rudin, driftchef, Vuollerim
Sigurd Åman, juvelerare
Ganska bumlig ljudkvalitet.
Sänt i BD-radion 19671216.
P:054
Med näsan mot vinden.
Sameförfattaren Erik Nilsson Mankok i Saxnäs presenteras av
Nils Hövenmark. Redigerat program sänt i riks 19661227 P1.
Oredigerat material finns på band ORT:109.
P:055
Här börjar Sveriges skidhistoria.
Ett program av Nils Hövenmark om det första Nordenskiöldsloppet 1883.
Ungefär samtidigt hade Jokkmokks Museum en utställning i samma ämne.
Medv: Oskar Hansson, hemmansägare, Nautijaur
Albert Falk, fil mag, Gällivare, läser på Jmks-mål Abmut Armans
skildring av denna tävling.
Adolf Olovsson, rektor, Jokkmokk
Sänt i riks P1 19680914.
Oredigerat material finns på banden ORT:100 och ORT:107.
P:056
Vetenskapare och fjällräv.
Ett program om Axel Hamberg och hans Sarek-forskningar
av Nils Hövenmark.
Medv: Per-Gustav Hamberg, professor, Göteborg
Hilding Köhler, professor, Uppsala
Albert Östlund, hemmansägare, Tjåmotis
Rupert Eriksson, hemmansägare, Kvikkjokk
Sänt i riks P1 19680921.
Oredigerat material finns på banden ORT:101-106
P:057
Storrännare i Jokkmokk - ett program av Nils Hövenmark om legendariska
skidåkare från Jmk.
Medv: David Hedkvist, fd kommunaldirektör
Torsten Gustavsson, polisinspektör och tävlingsåkare
Janne Nordlund, legendarisk tävlingsåkare på 1910-talet
Sänt i riks P2 19681005 och 681006.
P:058
BRRR! - Ett kaleidoskop kring snö och kyla.
Innehåll: Vinjettmusik ur Vivaldis Årstiderna.
Vinterorgel av EA Karlfeldt - uppläsn Sonja Ljungberg.
Olaus Magnus, den boreala kylan - uppläsn Christian Hedlund ur en nomad och hans
liv av Anta Pirak. Nybyggarna av V Moberg, om när Karl Oskar slaktade
oxen för att få värme uppläsn Paul Reichbergh.
En liten konstnär av Ferlin - sång Gurli-Lemon Bernhard.
Baron Munchausen och posthornet - uppläsn Ch Hedlund.
De kallaste platserna på jorden - metereolog Jan-Erik Falk.
Peter Freuchen amputerar sina egna tår - uppläsn P Reichberg.
Om att behandla köldskador - överläk Åke Lindholm.
Lang nol i helvitta av Helmer Grundström - uppläsn P Reichberg.
Hur en halländska upplever kylan - int med Evy Gustavsson.
Ripan - sång på samiska av samebarn.
Samiska namn på snö och deras vädertecken - Apmut Ivar Kuoljok.
Vallningsråd och jfr gammal valla med modern - Martin Matsbok.
Ett ensamt skidspår av Bertel Gripenberg - uppläsn Sonja Ljungberg.
Att åka ensam på vintern - Valter Eriksson. Fjällutrustning på vintern - Sten Brander.
Sänt SR 19670226, 19670302
P:059
Porträtt av en samekämpe - Israel Ruong samtalar med Nils Hövenmark.
Sänt i riks P1 19681102. Även sänt regionalt i Samenytt.
Oredigerade banden har nr ORT:110-117.
P:060
Lappromantik - om gångna tiders syn på samerna.
Ett program av Nils Hövenmark.
Uppläsare: Christian Hedlund.
Sänt i riks P1 19690201.
P:061
Israel Ruong samtalar med Nils Hövenmark - 4 prog i Samenytt 1969.
Sänt regionalt i Samenytt 1969. Även sänt i riks P1 19681112.
1. Barndomen och ungdomen
2. Studietiden
Oredigerade banden har nr ORT:110-117.
P:062
Israel Ruong samtalar med Nils Hövenmark - 4 prog i Samenytt 1969.
Sänt regionalt i Samenytt 1969. Även sänt i riks P1 19681112.
3. Samepolitiken
4. Samekulturen och dess framtid
Oredigerade banden har nr ORT:110-117.
P:063
Renen är lappens åker - nytt och gammalt bland flyttsamerna.
Programinslag inspelade av legendariske Olof Forsén i Jokkmokk 7-14/4 1949.
1. Kyrkoherde Otto Lindgren berättar om när nordsamerna kom till Jokkmokk
vid tvångsförflyttningarna.
2. Jovva Spiik Hur jag började som renskötare.
3. Nils Antaris Gruvvisare Renen lappens åker.
P:064
Hur jag började - Mattias Kuoljok, Karin Stenberg.
1. Mattias Kuoljok: Hur jag började och mina flyttningar och arbete.
Insp av Olof Forsen april 1949.
2. Karin Stenberg: Hur jag började. Sven-Olof Olsson samtalar med henne
19561013.
P:065
Vårens glada gäster.
Ett inslag för ett temaprogram om flyttfåglar.
Mattias Kuoljok jojkar vårflyttningen. Nils Höven samtalar med Paulus Utsi
om samernas flyttningar. Paulus läser egen dikt på samiska. Gun Höven
läser på svenska i tolkning av Israel Ruong.
Sänt SR 19730420
P:066
Såsom en krokig björk.
Ett program om sameskalden Paulus Utsi. I programmet medv också
hans hustru Inger Utsi.
Sänt SR 19670124
Originalbandet finns på ORT:095-119-160
P:067
Ung ton i Jokkmokk.
En kvart med Åke Snellmans orkester. Vokalist Ann Katrin Nord.
Nils Höven snackar med dem, de spelar och sjunger.
Sänt i Norrbottensradion 19631208.
P:068
Forskarcentrum i norr.
Ett besök på Abisko vetenskapliga station juli 1969.
Medv: Laborator/professor Gustaf Sandberg
Assistent Sten Jonsson
Nils Hövenmark
Sänt i P1 19690712
P:069
Spädbarn, trollkarlar och gammalt renkött.
NH besöker amatöretnografen Carl Johansson i Arjeplog, tidigare
nomadlärare i Gällivare i 20 år.
Sänt i P1 19670106
P:070
Ska vargen förbli fridlyst? Rovdjursdebatt i Jokkmokk.
Stor vargdebatt i samband med marknaden 1966 i östra skolans aula.
En tidvis ganska het debatt: Utrdigerat program sänt i riks 19660207.
Oredigerade materialet (10 band) har nr ORT:132-141.
P:071
En lappmarkskommun under 40 år.
F kommunaldir David Hedkvist berättar om liv och människor i
Jokkmokk.
Sänt i P1 19710228.
P:072
Vår i Jokkmokk - utlandsprogrammet 1969
Innehåll:
1. Dikt: Helmer Grundström "Langt nol i helvitta"
2. Jokkmokks-Jokke: När våren kommer till Norrland.
3. Hos bonden Sören Gellerstedt.
4. Paulus Utsi: Den dräktiga.
5. Abmut-Ivar Kuoljok om kalvningen.
6. Edvin Nilsson om våren i Sarek.
Sänt SR 19690515
P:073
Miuttalus samid birra, en bok om lapparnas liv.
En dramatiserad skildring av Johan Turis bok och liv.
Berättare och förf: Karl Erik Johansson i Backe
Johan Turi Gustav Heikka
Emelie Demant-Hatt Ulrikke Kåge
Insp 1965
P:074
I sameland med Olof Forsen och Henrik Hahr i Jokkmokk 1937!
De här två gamla radiorävarna gjorde en inspelningsresa till lappmarken
februari 1937. Det ansågs vara ett stort företag på den tiden. Man besökte
förstås marknaden och fick en rad unika inspelningar:
1. Anta Pirak jojkar
2. Han berättar historien om Unnas trolltrumma
3. Han jojkar igen
4. Harald Grundström tolkar Antas jojkar
5. Nils Antaris Gruvvisare berättar för OF
6. Petter Tuolja berättar för HH om björnjakt
7. Mattias Kuoljok berättar för OF och HH om vargjakt
8. Mattias Kuoljok jojkar ute i renskötselarbetet en gammal jojk om
fjällen och ren hjorden och vallarhundsvalparna
Finns även på band P:088-089
P:075
Ung same idag.
Ett program av Karl-Erik Johansson i Backe från trakterna kring Kultsjön
i Vilhelmina.
Medv: Bengt Kristoffersson, renäg Lövberg
Elsa Kristoffersson, nomadlär Lövberg
Margareta Kristoffersson, fru Lövberg
Sänt SR 19651109
P:076
Samehelg. Sommarbesök i Ritsemjokk juli 1954.
Produktion: Håkan Unsgaard.
1. Per Omma, Likavara om renskötsel, kalvmärkning och om förekomsten
av järv och björn.
2. Tillsyningsläraren Carl Johansson, Gällivare om nomadskolans
fältstudiekurs.
3. Hu om båtfärd till Vaisaluokta och gudstjänst i kåtakyrkan. Effekter
kyrkklocka. Predikan och nattvardsgång på samiska.
4. Paulus Utsi och Per Unga om sjukdomsfall och olyckstillbud i
fjällen och deras behov av telefon.
5. Mattias Kuoljok jojkar Ultevis (trol från skiva).
Sänt SR 19540815
P:077
Möten med samer. Band 1 (3)
Tre program - P:077-079
När jag (Nils Hövenmark) slutade som producent för sameprogrammen
1967, hade det som bekant samlats en hel del intressant samematerial.
Gamle vännen Erik Goland, som vid det laget var mycket fri producent
på SR, föreslog att vi skulle göra tre riksprogram tillsammans, där jag
berättade till illustrationer från bandmaterialet. Sagt och gjort. Erik
tillbringade en hel vecka i Jmk och vi hade mycket trevligt.
Programmen fick följande inriktning:
1. Hur många renar har du? Mest om renskötseln och samernas
ekonomiska situation. Rubriken bygger på folks dumma sätt
att fråga. Man frågar väl inte en svensk om hur mycket han har
på banken.
2. Då vaktade vi dygnet runt. Mest om samisk kulturhistoria,
intensiv renskötsel i gamla tider och så.
3. Skönheten ska också ha sitt. Om samisk utsmyckning, slöjd
och annat konstskapande. Rubrik-yttrandet tror jag kom från
Andreas Labba i Kaitum.
Sänt SR 1969?
P:078
Möten med samer. Band 2 (3)
Tre program - P:077-079
När jag (Nils Hövenmark) slutade som producent för sameprogrammen
1967, hade det som bekant samlats en hel del intressant samematerial.
Gamle vännen Erik Goland, som vid det laget var mycket fri producent
på SR, föreslog att vi skulle göra tre riksprogram tillsammans, där jag
berättade till illustrationer från bandmaterialet. Sagt och gjort. Erik
tillbringade en hel vecka i Jmk och vi hade mycket trevligt.
Programmen fick följande inriktning:
1. Hur många renar har du? Mest om renskötseln och samernas
ekonomiska situation. Rubriken bygger på folks dumma sätt
att fråga. Man frågar väl inte en svensk om hur mycket han har
på banken.
2. Då vaktade vi dygnet runt. Mest om samisk kulturhistoria,
intensiv renskötsel i gamla tider och så.
3. Skönheten ska också ha sitt. Om samisk utsmyckning, slöjd
och annat konstskapande. Rubrik-yttrandet tror jag kom från
Andreas Labba i Kaitum.
Sänt SR 1969?
P:079
Möten med samer. Band 3 (3)
Tre program - P:077-079
När jag (Nils Hövenmark) slutade som producent för sameprogrammen
1967, hade det som bekant samlats en hel del intressant samematerial.
Gamle vännen Erik Goland, som vid det laget var mycket fri producent
på SR, föreslog att vi skulle göra tre riksprogram tillsammans, där jag
berättade till illustrationer från bandmaterialet. Sagt och gjort. Erik
tillbringade en hel vecka i Jmk och vi hade mycket trevligt.
Programmen fick följande inriktning:
1. Hur många renar har du? Mest om renskötseln och samernas
ekonomiska situation. Rubriken bygger på folks dumma sätt
att fråga. Man frågar väl inte en svensk om hur mycket han har
på banken.
2. Då vaktade vi dygnet runt. Mest om samisk kulturhistoria,
intensiv renskötsel i gamla tider och så.
3. Skönheten ska också ha sitt. Om samisk utsmyckning, slöjd
och annat konstskapande. Rubrik-yttrandet tror jag kom från
Andreas Labba i Kaitum.
Sänt SR 1969?
P:080
Då vi måste lämna flyttningsstigen.
Ett program om tvångförflyttningarna från Karesuando på 1920-talet.
1. Kyrkoherde Otto Lindgren berättar i en inspelning från 1949 om hur
de första nordsamerna kom till Sirkas i Jokkmokk och mottogs av
gamle ordningsmannen Nils Antaris Gruvvisare.
2. Byaordningsmannen Anders Persson Blind, Moskosel, berättar om
när hans familj flyttade.
3. Gamle samen Anders Baer, Ålderdomshemmet, Dikanäs berättar
om deras flyttning.
Insp dec 1966
Sänt SR 19691229, 19670115
P:081
Barnens melodiradio från Jokkmokk. Band 1 (2)
Under en vecka 26-31/1 1970 sändes det här programmet varje dag.
Det är Gun Hövenmark som småpratar med sin dotter Stina, 8 år,
och spelar skivor. Anspråkslöst men gav samtidigt lite information
om Jokkmokk och lappmarken.
P081 26-27/1 1970
P082 28-29/1 1970
30-31/1 1970 saknas
P:082
Barnens melodiradio från Jokkmokk. Band 2 (2)
Under en vecka 26-31/1 1970 sändes det här programmet varje dag.
Det är Gun Hövenmark som småpratar med sin dotter Stina, 8 år,
och spelar skivor. Anspråkslöst men gav samtidigt lite information
om Jokkmokk och lappmarken.
P081 26-27/1 1970
P082 28-29/1 1970
30-31/1 1970 saknas
P:083
Radions jojkskivor - så kom de till.
Nils Hövenmark samtalar med Håkan Unsgaard och Israel Ruong,
som berättar om inspelningresorna runt fjällvärlden.
Oklippt version. Insp dec 1969.
Nerklippt finns det i sameprogram 19691212.
P:084
Bland jägare och naturvårdare. Skolradio.
Edvin Nilsson om björnar han mött. Maria Varsi sjunger Bamsefar
på samiska. Apmut Ivar Kuoljok om samer och björnen. Tradition
och kult. Sven Wahlberg: Ska vi ha kvar rovdjuren? Bengt Edholm
om nationalparkerna.
Sänt 19700217
P:085
SSR:s landsmöte i Umeå juni 1971.
Detta är ett program för Västerbottens lyssnare. Landsmötet sett ur
AC-synvinkel.
Medv: Tomas Cramér
Halvar Sehlin, STF
Axel Nilsson Winka
P:086
Enslingen på fjällvidden.
Med Erik Goland i Padjelanta. Han träffar Kvikkjokks-bon Börje
Danielsson, som bygger stugor i nationalparken. Han samtalar
också med en rad svenska och utrikiska vandrare.
Sänt SR 19651015
P:087
Alla har vi varit små.
Israel Ruong berättar om sin barndom. Ljudbandet från ett TV-
program 19681008. Tveksam kvalitet.
P:088
I sameland med Olof Forsén och Henrik Hahr i Jokkmokk.
De här två gamla radiorävarna gjorde en inspelningsresa till Jokkmokk
i februari 1937 i samband med marknaden. Det var en stor expedition.
Inspelningsbilen var tung, man spelade in allting på lackskivor på den
tiden. De har jag sedan fått kopierade till band. Det blev en rad unika
inspelningar.
P:088
1. Anta Pirak jojkar
2. Han berättar historien om Unnas trolltrumma
3. Han jojkar igen
4. Harald Grundström tolkar Antas jojkar
5. Nils Antaris Gruvvisare berättar
P:089
6. Petter Tuolja berättar
7. Mattias Kuoljok berättar om vargjakt
8. Mattias jojkar ute bland renar om Ultevis, om renhjorden och om
renvallarhundvalpar
P:089
I sameland med Olof Forsén och Henrik Hahr i Jokkmokk.
De här två gamla radiorävarna gjorde en inspelningsresa till Jokkmokk
i februari 1937 i samband med marknaden. Det var en stor expedition.
Inspelningsbilen var tung, man spelade in allting på lackskivor på den
tiden. De har jag sedan fått kopierade till band. Det blev en rad unika
inspelningar.
P:088
1. Anta Pirak jojkar
2. Han berättar historien om Unnas trolltrumma
3. Han jojkar igen
4. Harald Grundström tolkar Antas jojkar
5. Nils Antaris Gruvvisare berättar
P:089
6. Petter Tuolja berättar
7. Mattias Kuoljok berättar om vargjakt
8. Mattias jojkar ute bland renar om Ultevis, om renhjorden och om
renvallarhundvalpar
P:090
I fjällen. Geografisk orientering i skolradio.
Band med Berndt Friberg, som berättar om samer, renskötsel
geologi och turism i fjällen.
Finns skolradiohäfte till.
Sänt SR 19690317
P:091
I en norrländsk kustbygd. Skolradio
Band med Berndt Friberg, som berättar om samer, renskötsel
geologi och turism i fjällen.
Finns skolradiohäfte till.
Sänt SR 19690317
P:092
Minns ni ? Frågelekar med Gun Hövenmark.
Sända i Norrbottensradion 19651127 och 19651218. Lyssnarna
fick alltså gissa vilket årtal det varje program handlar om. Det är
kåseri med händelser, kulturhistoria och kanske lite musik.
Minns inte vilka priser som utlottades.
P:093
En vinterdag i Jokkmokk.
Ett blandprogram med Nils Hövenmark i samband med marknaden 1962.
Samtal med David Hedkvist, kunnig Jmks-historiker, om marknadens
historia.
Ganska dålig kvalitet.
Sänt SR 19620202
P:094
Andakt på sydlapska.
1. Betraktelse av kyrkoherde , dr Gustav Hasselbrink. Tidigare präst
i Dikanäs, där han började intressera sig för sydsamiska.
2. Sakka Nilsson, Samernas folkhögskola, psalmsång.
3. Nyheter på nordsamiska - Nils-Erik Hansegård, Kiruna.
Redigerade av Birgitta Erixon.
Sänt SR 19600220
P:095
Renutredningen 1960.
Det kom en ny och ganska revolutionerande renutredning 1960.
Man ville övergå från myndighetsövning till rådgivning. Lappfogdarna
döptes om till konsulenter. Det var i alla fall ett första steg, även om
det återstod mycket innan samebyarna blev mera självständiga.
Lappfogde Bror Eidemo int av Sven-Olof Olsson i Sundsvall.
Insp 19600218
P:096
Slakterifrågor på Flatruet.
Flatruet torde vara vårt sydligaste renbetesområde.
Sven-Olof Olsson samtalar med renägarna Lars Johansson,
Nils Tomasson och Lars Stinnerblom samt lapptillsyningmannen
Edor Burman.
Insp 19561124
P:097
Ordningsmannakurs på SFH i Jokkmokk inför nya renutredningen.
Medv: Bror Eidemo, lappfogde
Nikolaus Kuhmunen, nomadlärare
Hans Berglund, vattenrättsadvokat
Åke Wikman, konsulent
Per Idivuoma, renägare
Lennart Wallmark, rektor
Israel Ruong, docent
Nils Hövenmark, programledare
Sänt i sameprogram 19590606, sista för säsongen.
Avslutningssammanfattning av Sven-Olof Olsson.
P:098
Atlantprojektet - Serriverksamhet - mm.
Sameprogram 19591016.
1. Atlantprojektet: Att leda Torneträsks vatten ner till Norge och få en stor
fall höjd och mycket kraft. Det spolades lyckligtvis. Skulle bli enorma
skador när man tog bort en stor del av Torneälvens vattenföring. Birgitta
Erixon rapporterar från informationssammanträdet i Kiruna och vi får
också synpunkter från samekämpen Gustav Park.
2. Serriverksamheten - ett ganska storskaligt renförsök i skogssamebyn
Serri i Jokkmokk. Bekostat av Vattenfall. Sven-Olof Olsson int Åke
Wikman, Lennart Nilsson och 1:e länsnotarie Lars Calleberg på
Länsstyrelsen i Luleå.
3. Renveterinären Magnus Nordkvist berättar om en besvärlig rensjukdom
i norra Jämtland. Man tror att den sprids med lämlar och han ha in döda
lämlar till veterinärmedecinka anstalten för undersökning.
P:099
Jokkmokks marknad. Debatt samer/svenskar.
Medv. Petter Erik Kuoljok, Lennart Wallmark, Nikolaus Kuhmunen
Sixten Josefsson, Julius Högström, Rowland Hill och
Nils Hövenmark
Sänt SR 19590214
P:100
Serri-verksamheten, forskning i Serri skogslappby.
Börjar bli klart för start. Nils Hövenmark intervjuar Åke Wikman, Lennart Wallmark
och Lars Calleberg.
Sänt SR 19591121
P:101
Kautokeino sameskola i nya lokaler.
Gun Hövenmark intervjuar rektor Ola Arseth och lärarinnan Edel
Hetta Eriksen samt två skolelever.
Avslutningsvis på bandet: Nyheter på nordsamiska med Nikolaus Kuhmunen.
Sänt SR 19591121
P:102
Avel av renvallarhundar, försöksverksamhet.
Sven-Olof Olsson samtalar med renveterinär Magnus Nordkvist och
kamrer Arne Rawe från kennelklubben.
Försök vid armehundskolan i Sollefteå.
Sänt SR 19591212
P:103
Skiljning och helöresauktion i Ammarnäs.
Livfull skildring och samtal med lapptillsyningsman Gunnar
Grundström. Intervjuare: Eric Forsgren.
Ur sameprogram 19591113.
P:104
Varför heter jag Ruong?
Israel Ruong berättar för Sven-Olof Olsson om samiska släktnamn,
hur de har uppkommit och deras betydelse.
Ur sameprogram 19591113.
P:105
Rysk renskötsel kring 1958.
Den finländske renskötseln och renköttsspecialisten, ekonomirådet
Yrjö Alaruikka gjorde 1958 ett studiebesök i trakter kring Uralbergens
nordligaste delar. Rapporten är på finska, men Ragnar Lassinanti redogör
på svenska för innehållet. Han samtalar med Sven-Olof Olsson.
Ur sameprogram 19591002.
P:106
Norsk samekommitté - Jonas Steggos jojkar.
1. Professor Asbjörn Nesheim, Oslo, berättar om Norska same-
kommitténs instillning, som just kommit.
2. Komminister Harald Grundström berättar med illustrationer om
Jonas Steggos jojkar.
Ur sameprogram 19600227.
P:107
Vildrensjakt i Sydnorge. Yrkesfrågor i norr.
1: Vildrensjakt på Dovre. Distriktveterinär Haakon Lund-Larsen
i Dombås intervjuas av Sven-Olof Olsson.
2. Yrkesfrågor i Nordnorge. Israel Ruong och Karl-Gösta Widstrand
samtalar i Karasjokk med tre samer:
Erland Mattsson, tjänsteman, agronom
Hans Ritti, jordbrukare
Nils Person Utsi, renägare
Samtalet delvis på nordsamiska.
Sameprogram våren 1960.
P:108
Rovaniemi blir stad/Samerna och fritidsfolket.
1. Samerna och fritidsfolket. Kiruna jakt- och Fiskevårdsförening
diskuterar med samerna.
2. Rovaniemi blir stad. Ragnar Lassinanti berättar om firandet och en
aktuell utställning. Inledning och slutord på finska tillsammans med
ekonomirådet Yrjö Alaruikka.
Sameprogram 19600305.
P:109
Samiskt julfirande i gamla tider.
1. Jovva Spiik berättar på svenska för Nils Hövenmark.
2. Lars Neinil berättar på samiska och svenska för Birgitta Erixon.
Sameprogram 19591219.
P:110
Andakt på samiska/Storvallens nomadskola.
1. Andakt på nordsamiska med gamle hedersmannen Johannes Sigurd
Nutti. Drastiskt men fin känsla i betraktelsen. Sång av Sigrid Päiviö.
Sameprogram 19600507.
2. Besök på Storvallens nomadskola i Jänsmässholmen. Sven-Olof
Olsson samtalar med Sigrid Rutfjell, Eva Rensfeldt samt barnen
som sjunger och berättar historier.
Sameprogram 19600130.
P:111
Renforskning och framtidens renskötsel.
Samtal mot bakgrund av den startande Serri-verksamheten mellan
Åke Wikman, samekonsulent hos Vattenfall, och Magnus Nordkvist,
renveterinär vid Veterinärmedicinska anstalten.
Producent Sven-Olof Olsson.
Sameprogram 19600319.
P:112
Sydnorsk rendrift/Renar på södra halvklotet.
1. Sven-Olof Olsson besöker Ingvar Brudeli, Lesjaskog som berättar
om sydnorsk tamrendrift i allmännhet och TRIO tamreinlag i synnerhet.
2. Lappfogde Erik Hedbäck, Luleå, berättar om Sörkaitumrenarna som
finns på Kerguelen, den franska ö-kolonin på södra halvklotet.
Sameprogram 19591128.
P:113
Skolter/BD-kurs i Lund/Indianskolor i USA.
1. Israel Ruong berättar om en resa till Nordfinland, om skolter
och Nordiska samrådets möte i Enare mars 1960.
Sameprogram 19600409.
2. Norrbottenskurs i Lund. Gun Hövenmark intervjuar Lennart
Wallmark.
3. Indianskolor i USA. Undervisningsledare Björn Årseth,
Karasjokk, berättar från en studieresa.
Sameprogram 19600424.
P:114
Lokalen från Jokkmokk. Band 1.
Underhållningsprogram denna gång från Jokkmokks museum.
Hans Andersson berättar om museet.
Program i BD-radion. Band P:114-115.
Sänt SR 19730304
P:115
Lokalen från Jokkmokk. Band 2.
Underhållningsprogram denna gång från Jokkmokks museum.
Hans Andersson berättar om museet.
Program i BD-radion. Band P:114-115.
P:116
Samekulturens framtid i Norden
Radiodebatt 19671218 - Debattledare Håkan Unsgaard.
Medv: Eric Holmkvist, Ragnar Lassinanti, Anders Åhrén,
Per Idivuoma, Nikolaus Kuhmunen, Reidar Hirsti och
Oula Näkäläjärvi.
P:117
Ett folk i tre länder - TV-program om samer.
Tre TV-program av Torsten Åhlander, Luleå om samer och
sameproblem. Detta är ljudet till det sista: Ett folk i tre länder.
Medv:
John Utsi, Nils Hövenmark, Ivan Lundberg, Lars Huvva, Karl-Astor Nordkvist,
Trygve Madsen, Karl-Erik Betsvall, Olle Blind, Paulus Utsi, Per Idivuoma,
Apmut Ivar Kuoljok, Henrik Valkeapää, Ingemar Kråik, Maj-Lis Skaltje,
och Anders Åhrén.
Insp 1967
P:118
Ett folk i tre länder.
Tre TV-program av Torsten Åhlander, Luleå om samer och sameproblem.
Detta är ljudet till det första: Introduktion till programmen.
Insp 1967
P:119
Man måste kunna gråta också.
Andreas Labba var en välkänd kulturpersonlighet. Här berättar
han mycket engagerat om sitt liv. Om fattigdom i gamla tider,
om nöd och död och elände.
Insp nov 1966
P:120
"Vild-Svensken" Evert Harnesk berättar för Qvitt Holmgren.
Vild-Svensken, Evert Harnesk, en legendarisk figur. Det finns flera
band med honom. Här berättar han för Qvitt Holmgren om varför
han kallas Vild-Svensken. Det var under val- och isbjörnsjakt i
Norra Ishavet. Han har härjat i syd- och västnorge. Alltid redo för
rackabajsare och slagsmål. Han berättar mycket levande och är
mycket hörvärd, även om han säkert ljuger som en häst travar!
Sänt P2 19591203.
P:121
Guldregn över fjället.
1958 kom en uppmärksammad vattendom i Suorva-målet. Samerna
efter älvdalen fick kontantersättningar, upp till 35 000 för vissa hushåll.
Det uppmärksammades mycket, dels för att tidigare hade nästan alla
ersättningar gått till lappfonden, dels p g a ersättningarnas storlek.
Vattenfall överklagade också domen men utan återbetalningsskyldighet
för samerna. Medv:
John Utsi, Lennart Wallmark, Lennart Kjellberg, Nils Hövenmark.
Sänt 19581117 kl 17.30.
P:122
Jag valde ödemarken.
Fjällbonden Sven-Börje Johansson är en originell man. Uppväxt
i Uddevalla flyttade han i 20-årsåldern norrut och bosatte sig på
fjällhemmanet Jaurekaska vid Stora Lulevatten. Han berättade
om sin livsföring och att han vill vara borta från tätorter. Så små-
ningom blev också Jaurekaska för centralt, så han flyttade till
Canadas riktiga vildmarker. Men det var efter det här programmet.
Det här programmet sändes 19591031.
 
101956 – 1992EFF/IN/JM
EFF:001-006
EFF:001
Effekter diverse.
1.Knarr vid gång i kall snö, Tellejokk insp, 1961-03-21, -25 kallt.
2.Klocka i Saltoloukta kåtakyrka, insp 1961-06-23.
3.Klocka i Vaisaloukta kåtakyrka, insp juli 1958.
(ganska mycket svävningar).
4.Klocka i Mellätno kåtakyrka, insp juli 1960.IN:027
(inspelad inifrån kyrkan, ganska svagt med hostningar
och prat. 1 min starkt - 1 min svagt med sorl och
smäll i dörrar).
5.Båtbrygga Saltoloukta. insp, 61-06-23 (båtljud + sorl - prat -
båtklocka).
6.Vintermarknad feb 1959. sorl och utropare av mattor +
flygplan och lapskt samtal.
7.Miljö vid ishavshamn, Honningsvåg, då hurtigrutten lagt till. insp juli 1960.
8.Malmtåg på malmbanan. insp juni 1961 (insp. Vicke Epstein).
9.Truckar på dammen vid Messaure kraftverksbygge. insp, 62-06-15
(signalerna innebär att en truck backar och tippar).
10.Vattendån i intagskammare för omloppstunneln vid Messaure
kraftverksbygge, insp 62-06-15. Kammaren ligger 40 m under vattenytan
och man kryper dit genom en 1 m bred ståltunnel, som är 180 m lång.
Vid full dämmning kommer kammaren (det finns två) att ligga på 70 m
vattendjup. Effekten bör gå bra att använda som forsdån.
EFF:002
Effekter, fågelläten.
Kopierat från SR:s fågelskivor.
1 .Kattugla
2. Sädgås
3. Sångsvan
4. Knölsvan
5. Tornsvala
6. Ladusvala
7. Hussvala
8. Backsvala
EFF:003
Effekter, diverse.
1. Tramp i kall snö, Kautokeino 22 mars 1962.
2. Snöbil + vessla startar vid samma tillfälle.
3. Vindtjut, kopia från SR:s arkiv.
4. Isracing på talvatis vid Jokkmokks marknad febr 1963.
6. Vattnet släpps för fullt i utskoven vid Harsprånget 64-06-28.
7. Helikopter Kaltisloukta nov 1963.
8. Turbinerna i Letsi börjar rulla för första gången 67-03-06.
EFF:004
Effekter, diverse.
1. Lämmelpip Sallohaure juli 1960.
2. Björnungar i Högträsk 63-04-18.
3. Järvungar hos Ola Läntha i Tjalmejaure 64-04-20.
4. Lodjursungar insp i Småland sept 1963.
5. Klockor Jokkmokks gamla kyrka 66-11-04.
6. Snöknarr.
EFF:005
Effekter, samemiljö, renskötsel mm.
1. Kalvmärkning Vojatnjarka i Padjelanta juli 1958
(renjorden tågar ut på kalvmärkningsudden.
mycket grymt - svagt hoande.)
2. Insp från samma som föreg. hundskall....
(rengrymt blandade med lapska utrop på slutet.
fina råmningar på slutet).
3. Renskiljning Porjus 60-11-30
(rengrymt + skällor + lite prat på lapska).
4. Renhovsknäpp och slädrassel från resa med rajd mellan Kuttainen och
Kautokeino mars 1959. (börjar med svag jojk av Nils Hotti. ganska mycket
vindrassel. finns även med på jojkband JO021.
5. Hundskall och prat vid raiden ankomst till Rednavtje vid samma tillfälle som
föreg. mars 1959. (även renar som skakar i skacklarna).
6. Renräkning Vittangi den 24/3 -61 renarnas ankomst med hunden.(hundskall
och snack på lapska. tyvärr lite svagt).
7. Samma tillfälle som föreg. (sorl + räkning av renar med tillsynsman Rune
Stålnacke. Svappavara.
8. Skogsrenar + hundskall hunden vid Tellejokk i Utja skogslappby.
insp, 61-03-21.
9. Renskiljning Gräsviken 62-01-15 allm. sorl + knäpp + grymt + skällor + skall.
10. Renskiljning Gräsviken 62-01-15 en massa hundskall - fina renvallarhundar
något överstyrda kanske.
EFF:006
Effekter, renskötsel, samiskt, mm.
1. Miljöbild från Norges samers landsförenings årsmöte i Kautokeino
mars 1962. tal och voteringar på samiska och svenska. ganska mycket eko!
2. Bröderna Jannok driver renar vid Kuolpavare. Gällivare 56-08-02 fina tjo och
grymt och hundskall.
3. Hundar vid armehundskolan i Sollefteå okt 1964.
IN:001-029
IN:001
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1958-1961.
1. Jokkmokks marknad 1959. Int med konstnär Gitz Johansen
(sänt i jornalen P2).
2. Marknad 1961. Int med Frits Höyrup. BD-kvart.
3. Marknad 1961. Int med Mikael Pasternak. För journalen.
4. Omloppstunnel klar i Messaure kraftstation. Int med Väinö Wanhainen.
Sänt i land och stad 19581210.
5. Första monolit och betongstation klar vid kraftverksbygget i Porsi.
Int arbetschef Åke Holmgren. för land och stad 19590130
6. Jättegrävskopa i arbete i Porsi. Int Åke Holmgren.
BD-kvart 19590512.
7. Om att leva och bo i Jokkmokk. Gun Höven för riket runt 19591005.
8. Gun Höven om folkhögskollärarmöte i Jokkmokk. För BD-kvart 19600229.
IN:002
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1960-1961.
1. N Höven int May Zetterling, som är i Jmk för att göra en TV- film
för brittisk TV. Dagens Eko 19600109.
2. N Höven int May Zetterling och maken, förf David Hughes.
samtal på engelska för utlandsprogrammet. Febr 1960.
3. Härfågel i Kvikkjokk. N Höven int Ingvar Segerström.
För Journalen jan 1961.
4. N Höven int byggnadschef Väinö Wanhainen om hans Rysslandsresa
Sänt BD-kvart våren 1961.
5. Idag är det vintersolståndet. I barnprogrammet
Naturkalendern 19601221. N Höven
6.N Höven pratar med Sigurd Stocke, Udtja skogslappby, som också
jojkar. Bra inslag. För Riket runt, utlandsprogrammet 19610423.
IN:003
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1959-1961.
1 .N Höven pratar med Sigurd Stocke, som jojkar den tama renen Kajsa.
För Land och Stad våren 1959.
2. Start för Serri-verksamheten, renforskning inom Serri skogslappby.
Bekostat av Vattenfall. N Höven intervjuar Lennart Wallmark,
Åke Wikman, Vattenfall, Erik Johansson, ordn - man Serri och
Hans Berglund, samernas advokat.
Sänt i Samenytt 58-12-16
3. Äntligen väg Enontekis - Kauokeino N Höven int landsfiskal
Bertil Öhman. BD-kvart apr 1961.
4. Renköttstransport från Kautokeino. N Höven int landsfiskal
Bertil Öhman, Enontekiö BD-kvart apr 1961
5. Renräkning Vittangi. BD-kvart apr 1961.
IN:004
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1960-1961.
1. Melodiradion från Lappstan i Jokkmokk. Musiken mixad vid sändning.
Sänt i Melodiradion 19610528. N Höven int och inslagen speglar läget då.
2. Lapphundrasen. För BD-kvart 19600311 (NH).
3. Lappfogderapport från lappfogden Erik Malmström med kritiska
synpunkter på Jmk-samer! Sameprogram 19600508 (NH).
4. NH på renskiljning i Porjus tillsammans med nomadskolebarn.
För Naturkalendern 19601208.
IN:005
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1961.
1. Brita Hövenmark och Karin Nordström berättar i barnprogram om möte
med björn - juli 1961.
2. Tor Frette berättar från Finnmark om samerna och midsommaren.
avslutas med jojk - kärleksjojk - jojkad av Bertil Nordland.
I midnattssolprogram midsommarafton 1961.
3. Inslag till semesterkalendern sommaren 1961. Om lappläger
för turister i Jokkmokk med samen Lars Blind.
4. Med båt till fjälls efter sjöfallsleden.
5. Råd och tips till fjällvandrare.
6. Om att hälsa på samer i lappläger.
7. Kvikkjokk - ett paradis för turister.
IN:006
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1961.
1. Rymdskott från Jokkmokk - utlandsprog 19610810.
2. Radioaktivitetsmätningar på samer i Jmk. Journal 19620912.
3. Tommy Nordlund, 12 år, om fiske i Parkiforsen.
Brokiga bladet 19611113.
4. Karin Hövenmark i Vi skriver naturdagbok 19611127.
5. Doris och Peter Havemos i Sydkvartens julbord 19611221.
6. Pärlfiske i Pärlälven för "Pärlan. tema för variationer"
den 19611229 (inkl intervju Algot Karlsson).
IN:007
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1962.
1. Inger Lindberg för "möte med naturen" 19620107.
2. Karin Hövenmark för "titta det snöar" 19620126.
3. Ibba Åstot m fl om marknad för BD-kvart 19620202.
4. David Hedqvist om Jmks marknad för "en vinterdag i Jmk" 19620202.
5. Stamlinjebyggnad Messaure-Vargforsen för BD-kvart 19620301.
6. Start för Seitevarebygget för BD-kvart okt 1962.
7. Vattenfalls nedskärningar: Journal m Väinö Wanhainen 19621016.
D:o kvart m Åke Nilsson, Gunnar Undén, Tage Johansson 19621017.
8. Ruben Burström om fackföreningar för Tidsspegeln 19621103.
9. Holger Gidlöf för BD-kvartens bokvänner insp. 9/11, sänt 19621116.
IN:008
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1962.
9 st "almanackor" à ca 5 min. med Gun Hövenmark.
Sända varannan dag den 15 - 31/3 1962
IN:009
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1962-1964.
1. NH int kommunaldir Åke Nilsson spånskivefabriken i Jokkmokk -
den första. BD-kvart 19621229.
2. Nyårsjournal 621231. NH int Jovva Spik.
3. Jokkmokks marknad 1963. NH int David Hedqvist och renäg Petter Anders
Åstot. För Svensk lördag 19631209.
4. Storrännare i Jokkmokk. Sixten Jernberg och Janne Stefansson
ställer up i Nordensköldsloppet 1963. Albert Falk läser på
Jmk-mål Apmut Armans berättelse om det allra första
Nordensköldsloppet 1884. För BD-kvart 19630329.
5. Om nack- och hjärtstick i Djurskyddsföreningen.
NH int Petter Anders Åstot. BD-kvart hösten 1963.
6. NH int Åke Salomonsson STF om Tarfalas is.
BD-kvart vintern 1964.
7.Jättesmäll i Letsibygget. BD-kvart 19640511.
8. Kormbekämpning i Ståkke skogslappby. För Lördagspasset 19640516.
IN:010
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1962.
8 st "Almanackor" a ca 4.30 med Gun Hövenmark sända hösten
1962. 25/9 samt 3-9/10.
IN:011
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1962-1963.
9 st "Almanackor" a ca 4 min med Gun Hövenmark sända riks.
10/12 1962, 30/8, 31/8, 1/9, 9/9, 10/9, 15-17/9 1963.
Vikarierade för Maud Reuterswärd.
IN:012
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1963-1964.
1963
1. 4/9 BD-kvart om genomslag i omloppstunneln i Seitevare
kraftverksbygge.
2. 24/9 En av de nyhetskommunikeer på nordlapska som sändes i
BD-radions experimentmånad okt 1963. Bl a nyheter om
storspionen Wennerström, president Nasser m fl.
Uppläsare Nikolaus Kuhmunen.
1964
3. April Inslag med Gun Hövenmark till barnprogram i riks-"Charaden"
om samerna och deras vårflyttning.
4. 30/5 Tjyvfiskefrämjandet. Inslag till BD-radion med Yngve Cigén och
Peter Havemose. Kul fantasi kring sportfiskeproblemet.
5. 28/6 Harsprångets dag. Inslag i Norrbottenskvart.
6. 28/6 Tal av Björn-Erik Höjer vid d:o - bl a om norrlandsproblem och
hans syn på vattenutbyggnader.
IN:013
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1964.
1964
1. 1/9 Inspelning av episodfilm för SF - Max v Sydow och Västerås-Lasse
intervjuas på Maitums station.
2. Sept Henry Sundberg intervjuas om Kuossinjarka semesterby.
3. 23/9 Lingonlov vid Jokkmokks skolor - inslag för barnprogram med Marie-Louise
Öhlund och Brita Hövenmark.
4. Okt Dir Yngve Cigén vid Jokkmokks spånprodukter berättar om
industrins framtid.
5. Sept Inslag för utlandsprogrammet om Jokkmokk.
Bl a om älgjakt. Inleds med älgjojk (Johan Märak).
6. 31/8 Samehögstadiet i Gällivare inför start. Intervju med tf nomadskolinsp
Lars Thomasson och samepojke från Jämtland.
IN:014
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1963-1964.
1. 641003 Avtäckningar av konstverk vid Porsi kraftstation.
Intervju med gen dir Erik Grafström och skulptören
Runo Lette.
2. 641017 Porjus kraftverk fyller 50 år. Intervju med kraftverksdir Sven Parding.
3. 641027 Intervju med ambassadör Agda Rössel om Förenta Nationerna
i samband med hennes besök Jokkmokk.
4. 641028 Jokkmokks museum beslutat. Intervju inför byggstarten med
landsantikvarie Harald Hvarfner, arkitekt Lars Malm och
rektor Lennart Wallmark.
5. 641105 Lapplandsflyg planerar att flytta från Jokkmokk.
Egen rapport av Nils Hövenmark.
6. Nov 1963 Isolering efter Stora Lulevatten. NH intervjuar Valle och
Susanna Nordkvist i Kaltisloukta.
7. Nov 1963 Varg i fjällen. NH intervjuar Sigurd Länta i Aktse som varit
och far igen på jakt efter 3 vargar, som finns på Ultevis.
IN:015
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1957-1958.
1-2. 2 st inslag från Jokkmokks Marknad 1958 för olika riksprogram.
3. Att gå i ide. NH int med familjen Adolf och Sylvia Vannar i Sandudden,
Storlule, om att gå i ide på vintern. Detta var deras vinterviste. Då jag
talade om när de kunde höra programmet, log de och konstaterade att
de inte hade någon radio! Sänt i riks 19571226.
4. STF får ny båt på Langas. M/s Langas transporteras från Luleå till sin rätta plats.
Dagens eko 19580115
5. Den dan glömmer jag aldrig. Familjen Olof och Karin Nordgren (landsfiskal)
berättar om spänningen kring "fjälldesperadon" febr 1951.Sänt i riks hösten 1957.
6. Vildmarksbröllop. "Trappern" Sven Börje Johansson med Karin
gifter sig i sin stuga i Jaurekaska. Vigselförättare: Landfiskal Olle Nordgren.
Vittnen: Byggmäst Rikard Åberg och Nisse Höven.
IN:016
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1964-1965.
1. 641118 Jokkmokks spånprodukter vill ha mer pengar från kommunen
NH intervj dir Yngve Cigén . Norrbottenskvart.
2. 641228 Krävande fjällfärd genom Padjelanta i midvinter.
Dir Stig Hogdal, Ing, Arne Brodén, Fanj, Åke Kristedal
upplivar ett 20-årsminne - de letade Norska flyktingar
i Padjelanta julen 1944. BD-kvart.
3. 641215 Björn o Lo - Qvitt Holmgren läser ett avsnitt ur Bertil
Haglunds bok med hans syn på björn och lo som rendödare.
4. 650129 Beteskatastrof för samer i Gällivare. Egen rapport till "I Kväll".
5: 650124 Hemvärnet får nya uniformer - Besök i Vuollerims hemvärnskår.
NH intervj major Erik Lundholm och Hv-man Yngve Lundström
för BD-kvart.
6. 650203 Jokkmokks-gruppen. Ny konstgrupp i Jokkmokk. Inslag i "Obs",
kulturredaktionens aktuella kvart.
7. 650205 Jokkmokks marknad. Inslag för "I kväll" m Petter Anders Åstot.
8. 650205 Jokkmokks marknad. Inslag för BD-kvart m ståndsförsäljerska.
9. 650225 BD-kvart om utbyggnad av Padjelantaleden - Bengt Edholm.
10. 650330 BD-kvart om dramatisk skoterfärd i Padjelanta m Bengt Edholm.
IN:017
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1965.
1. 650305 SSR:s landsmöte i Karesuando 3-5/3-65 - inslag för "I Kväll"
10 min. Lars N Piltto, Jovva Spiik, Per Idivuoma, Israel Ruong.
2. 650303 Karesuando kommun och Raunala kyrka. Kyrkoherde Georg Gripenstad
berättar vid öppnandet av SSR:s landsmöte i Karesuando.
3. 650313 STF gör kraftiga utbyggnader. NH intervj intendent Åke Salomonsson
för BD-kvart.
4. 650319 Lapplandsflyg lämnar Porjus. NH rapporterar till BD-kvart.
5. 650402 Lysning har längre giltighetstid för samer. NH intervjuar
kyrkoherde Henrik Sandberg för "I Kväll".
IN:018
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1965.
Jokkmokks spånprodukter AB - invigning den 19650617.
1. Inslag Dagens Eko och Norrbottens-rond av KG Svensson.
2. Hälsningsanf. av Kn:s ordf Einar Nordström.
3. Hälsningsanf. av bolagsstyr:s ordf Henrik Lindström.
4. Anf. av inrikesminister Rune Johansson.
5. Planering för spåninvigning. NH intervju k-dir KG Lövdahl.
sänt i BD-radio juni 1965.
IN:019
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1965.
1. Lodjur i Småland. Naturfilmare Owe Norrman intervjuas av
Lennart Williams i Småland.
2. Fjärde Suorvaregleringen. Huvudförhandling i Jmk 19650508
Rune Armandt rapporterar till BD-kvart.
3. Padjelanta - utbyggnad av turistlederna. Stugor transp. med armé-
helikoptrar. NH intervj jägm Bengt Edholm.
4. Stormfälld skog i Jmk hösten 1964 hotas av insektsangrepp. NH intervj
entomologen prof Victor Butovitsch, Statens Skogsforskning och jägm,
Stig Ringselle, Skogsvårdsstyrelsen, Luleå. Inslag BD-kvart maj 1965.
5. Jokkmokk - ny lärobok om en lappmarkskommun. NH intervj en av
förf, mag Lars Rask, Vuollerim. BD-kvart 19650530
6. Renskötsel. Omskolning av fjällren till skogsren. NH intervj Henrik
Valkeapää som flyttat från Sirkas fjällappby till Serri skogslappby.
7. Riket runt - utlandsprogrammet. Kåseri av NH om våren i lappmarken,
om den svåra renbetesvintern och om flottningen i Lilla Lule älv, som
ska läggas ner maj 1965.
IN:020
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1967-1968.
1. 670306 Start av Letsi kraftstation. intervju arbch Åke Holmgren
och driftch Åke Rudin.
2. 670519 Familjespegel där Gun Hövenmark intervjuar Sonja Kuoljok om att
vara gift med same (även sänt samenytt).
3. 680605 Uranfynd i Jokkmokk? - NH kommenterar frågan: finns det uran i Jmk.
4. 670617 Öppning av Axel Hambergs-utställning på Jokkmokks museum.
5. 660928 Ny typ av spånskiva - fenolhartslimmad - JSAB.
6. 680203 Kvartinslag om Jmks marknad med ambassadör Eduardo Pardo - Argentina.
7. 680602 Inslag i "För nöjes skull" - Gun o Nils Höven berättar om ett ovanligt
sommarnöje - en kåta i Padjelanta.
IN:021
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1966.
1. Majbrasa av gamla epidemin i Jmk år 1966?
(Fragment av intervju med brandchef Tage Johansson av Adolf Olofsson).
2. Generaldir. Per Sköld, Domänverket, ger sin syn på nationalparkerna i
Jokkmokk - trol. 1966. Även om samerna och parkerna.
Intressanta synpunkter på samernas turistnäring och jakt.
3. Litteraturpristävlingen, som försvann? - SSR och Bonniers litteraturtävlan
om samisk litteratur. NH intervjuar Israel Ruong och Lars Thomasson.
(trol 1966?) Ansökningstiden gick ut 661001 (Expressen var oxå med).
4. Norrbottenskvart om museiinvigningen i Jokkmokk. den 19660525.
(Adolf Olofsson med utsnitt av N Höven och Manfred Näslund)
5. D:o för utlandsprgrammet (Adolf Olofsson).
6. Kvart om sameslöjdsymposiet i samband med invigningen (Claes-Göran
Forsberg) 19660524.
7. Kring sameslöjdsymposiet - Claes-Göran Forsberg intervjuar
Dr Ernst Manker. 19660523 (troligen sänt i Familjespegeln).
8. Morgoneko om slöjdsymposiet 19660523 (Nils Hövenmark).
9. Jokkmokks museum första öppnande, marknaden feb 1966.
Adolf Olofsson intervjuar Nils Hövenmark för Norrbottenskvart.
IN:022
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1966.
1. Genomslag i Seitevare huvudtunnel - inslag om det och kraftverket av
Roland Perlström - Norrbottenskvart 660516. - Smäll och möte vid
genomslaget. Intervju Hans Hittenkofer, arbetschef, Lennart Westman,
sprängarbas.
2. Norrbottenskvart om turistanläggningar i Jokkmokk och deras beroende av
ev AMS-bidrag. Adolf Olofsson intervj komdir, KG Lövdahl (1966?). Gäller
planerna på skidlift i Skabram och fiskecamp vid Polcirkeln och drömmen
om högfjällshotell.
3. Vargen bör fridlysas.Även 1966-67. Bara 10 vargar kvar i landet säjer
Bertil Haglund. Sedan 1963 har fällts 23 vargar. Samerna reagerar.
NH int Jovva Spik, Sirkas lappby. (sänt hösten 1966)
4. Minns Ni ? frågesport i Norrbottensradion med Gun Hövenmark 660129
(året var 1936) med bl a Torsten Gustavssons spurt i SM i Luleå.
5. Vattenfall begär ökade anslag för utbyggnaden av Vietas och Suorva-fyran.
NH int generaldir Erik Grafström. Kvart 19650920 Handlar bl a om värme-
kraft contra vattenkraft - Vindelälven, Kalix o Piteälven.
6. Turistsäsongen 1965. Nils Höven rapporterar. Fjällväder m m.
IN:023
Smärre inslag sända i riks- eller regionalprogram 1969.
Maj-Lis Skaltje i Vaisaluokta.
Tre inslag för sameprogrammet, troligen 1969.
Ett allmänreportage samt två barnprogram.
IN:024
Erik Nilsson Mankok och hans bok u-land i norr.
Sänt i Familjespegeln 19661215.
IN:025
Att vara renskötare - Lennart Åstot berättar.
Insp 19661017
Sänt i riksprogram.
IN:026
Julafton i Sallohaure - fejkat skoj-inslag i radio av Höven.
Sören Engelbrektsson ringde mig före jul och undrade om jag ville vara med
och göra nånting kul. Han hade tänkt sig att jag skulle med familjen flyga
upp till min kåta i Sallohaure och spela in ett tänkt julfirande. Vi var naturligtvis
inte pigga på att fira en verklig jul däruppe, utan vi skulle göra det i förväg.
Då förstod inte varför vi absolut måste flyga upp. Vi kunde väl fejka det hemma
på vardagsrumsgolvet.
Så blev det. Jag bandade det. Sth lade på lämpligt vindsus och försämrade kvaliten.
Så fick det kallas direktsändning från Sallohaure.
Nästan alla människor gick på falsariet. Jag fick en hel del skällebrev, där
man ansåg mig vara en grym och nästan bestraffningsbar fader, som
släpade upp barnen till högfjället mitt i smällkallaste vintern! Så kan det gå!
IN:027
Diverse inslag i radio 1959-1960.
1. Vildmarksbröllop i Jaurekaska mellan Margit och Sven-Börje Johansson
inslag i Journalen 19590130.
2. Ny form för älgjakt. N Höven pratar med jägm Bengt Edholm.
BD-kvart 19590914.
3. Två Formosa-ingenjörer i Porjus för vattenkraftstudier.
NH intervju driftch Tage Färnert.
4. Arne Lundberg om försök med företagsnämder i LKAB. Här talar den verkliga
chefen, som knappast har någon MBL ! Vid insp höll han obekymrat låda,
när han var klar bara gick han ! Höven hade inte en chans att kolla om
inpelningen lyckats.
5. Harald Grundström berättar för Birgitta Erixon om en ny samisk Psalmbok,
den första på mycket länge.
6. Mai Zetterling i Jokkmokk. inslag i barnprogram med Ninni Lindberg.
19600122.
7. D:o. NH intervjuar för Journalen 19600106.
Intervju finns också på band IN:002.
IN:028
Diverse inslag i radio 1959-1960.
1. Karin Stenberg berättar i Tidsspegeln om rasfördomar och annat.
Hon har en mycket nykter syn på det mesta. Redaktör: Per Helin.
Sänt den 19600209
2. BD-kvart om pärlfiske i anledning av att två pojkar hittat pärlmusslor
med pärlor i piteälven. Men pärlfiske är förbjudet så pärlorna gick
på auktion. I inslaget samtalar NH med landsfiskal Olle Nordgren
i Jokkmokk om pärlfisket. Sänt den 19591126
IN:029
Material till arkivdag på Ajtte 19941113.
Allra först kommer Sigurd Stocke, som jojkar och
berättar om sin tama ren Kaisa.
1. Anta Pirak jojkar
Författaren. Insp från 1937. Lackskivor - fanns inga bandspelare då, därav skrap.
2. Efteråt kommer Harald Grundström,
legendarisk komminister i Jmk 1915-1952. Språkforskare. Gett ut en
epokgörande ordbok. Hjälpte också Pirak med hans bok. Grundström
berättar om jojken och om Anta Pirak.
3. Otto Lindgren var kyrkoherde i Jokkmokk under många år. Fanns här när vi kom 1952,
dog året efter. Kulturpersonlighet. Härstammade från Mattisudden.
Lapsktalande. Berättar insp 1937 om när de första nord-karesuandosamerna
kom till Jokkmokk 1909. Han var själv med vid Vastenjaure. Finstämd skildring.
4. Vild-svensken Evert Harnesk.
Legendarisk dammvakt i Suorva. Dramatiskt död vid Porjus kraftverks 50-årsjubileum år 1965 på festplatsen. Berättar 1963 en björnhistoria med
hans speciella berättarstil. Mycket av Janne Vängman.
5. Tage Johansson
ger en bild från anläggarsamhället Porjus på 1910-talet. han verkade
där på den tiden, innan han kom till Jmk som brandchef. Insp 1967.
6a. Karats perioden.
Stor vindfällning kring Karats hösten 1897. En miljon träd. Måste tas
om hand. Ortens folk klarade det inte, en mängd invandrade från övriga
Norrbotten. Enl David Hedqvist, som forskat i det, menar att stor del av
bosättningarna i Pärlälvsdalen kom till då. Primitivt. Jonas Johansson
född 1890 berättade om hur han hjalpte sin far med jobbet 1899-1900
Jonas var då 10 år bara. (Fram till slut på skogskoja - rökhålet.)
6b. Karats fortsättning.
Man ansåg enligt David Hedqvist att ryktet spred sig över hela Sverige:
Åk till Jokkmokk där kan man vada i pengar till stövelskaften. Jonas
Johansson upplevde det själv i sin barndom.
7. Högträskkatastrofen. Frida Jakobsson, Högträsk, berättar.
Den skedde 1932. På vattendelaren mellan Stora Lule älv och Råne älv
hade man tänkt sig att göra en, ska vi kalla det vattenomflyttning.
Aimobäcken rann mot Råneälven, men hade väl lite vatten för flottning.
Alldeles på vattendelaren fanns sjön Avakkojaure, som rann åt väster
mot Luleälven. Man byggde en damm där och tänkte sedan öppna åt
öster och låta vattnet göra en egen fåra ner mot Aimobäcken och Råne
älv. Det blev ett Vild-hussen-äventyr.
8.Otto Lindgren sjunger.
Nu får det vara slut med dramatik. Sluta med det mest unika vi har i band-
arkivet. 1961 fick jag reda på genom Allan Åström, som var vår tekniker
på studion, att han bytt in en trådbandspelare. Jag vet inte om någon av
er sett en sån, föregångare till bandspelarna, men man spelade in på en
tunn ståltråd. Bara Luxor. Trådspelaren finns här på Ajtte - om nån har en
sån där vit porslinstrådrulle, så hör av er. Vi kan föra över den till ljudband
eller kassett. Den hade ägts av Ester Johansson, föreståndarinna på nomad-
skolehemmet. Det följde med en sån "trådrulle". Den visade sig inehålla en
insjungning av ingen mindre än Otto Lindgren, kyrkoherden, som var med i
inledningen av min berättelse. Vi kopierade den till vanligt band. Otto Lindgren
var storsångare, aktiv i OD under sin Uppsalatid. Men han var också diktare
och kompositör och som jag nämde tidigare, han talade samiska. Han skrev
en "skolsång", tillägnad Samernas Folkhögskola. Och här sjunger han den själv.
Ursäkta kvaliteten. Inspelad på en ståltråd, troligen 1951-52, något år innan
han dog.
JM:001-049
JM:001
Visningsband svenska vid invigning Jokkmokks museum 19660525.
Tal Nils Hövenmark.
JM:002
Visningsband svenska sommaren 1966.
Tal Nils Hövenmark.
JM:003
Visningsband engelska sommaren 1966.
Tal Inger Ninni Lindberg.
JM:004
Visningsband danska sommaren 1966.
Tal Peter Havemose.
JM:005
Visningsband tyska sommaren 1966.
Tal Ulrich Schäufele.
JM:006
Visningsband vintern 1966/67 svenska
Tal Nils Hövenmark
JM:007
Visningsband vintern 1966/67 finska.
Tal Anniki Hurtig.
JM:008
Visningsband vintern 1966/67 danska.
Tal Peter Havemose.
JM:009
Visningsband vintern 1966/67 engelska.
Tal Ninni Lindberg.
JM:010
Visningsband sommaren 1967 svenska.
Tal Nils Hövenmark.
JM:011
Visningsband sommaren 1967 engelska.
Tal Ninni Lindberg.
JM:012
Visningsband vintern 1967/68 engelska.
Tal Ninni Lindberg.
Anm, sommarversionen omklippt till vinterupplaga.
JM:013
Visningsband vintern 1967/68 svenska.
Tal Nils Hövenmark.
JM:014
Visningsband sommaren 1968 svenska.
Tal Nils Hövenmark.
JM:015
Visningsband sommaren 1968 finska.
Tal Ester Furmark.
JM:016
Visningsband sommaren 1968 engelska.
Tal Inger Lindberg.
JM:017
Visningsband sommaren 1968 franska.
Tal Gittan Backman.
JM:018
Visningsband sommaren 1968 tyska.
Tal Ulrich Schäufele.
JM:019
Visningsband sommaren 1972 svenska.
Tal Nils Hövenmark.
JM:020
Visningsband sommaren 1973 svenska.
Tal Nils Hövenmark.
JM:021
Visningsband sommaren 1974 svenska.
Tal Nils Hövenmark.
JM:022
Visningsband sommaren 1974 tyska.
Tal Elke Pagel.
JM:023
Visningsband sommaren 1974 franska.
Tal Inger Lindberg.
JM:024
Visningsband sommaren 1974 finska.
Tal Ester Furmark.
JM:025
Visningsband sommaren 1974 engelska.
Tal Inger Lindberg.
JM:026
Visningsband sommaren 1981 svenska.
Tal Hans Andersson.
JM:027
Visningsband sommaren 1981 engelska
Tal Hugh Beach
JM:028
Visningsband sommaren 1983 franska.
Tal Inger Lindberg.
JM:029
Multikonst - utställning på Jmk museum 1967.
Multikonst var en utställning från riksutställningar, där ett antal konstnärer
gjort ett antal likadana verk. Ett ex av varje utgjorde så en utställning, som
öppnades på flera platser i landet samtidigt. Jokkmokk var en av dem.
Utställningen presenterades av konstnären Olle Lindström, Luleå.
JM:030
Axel Hamberg och Sarek 19670617.
En utställning om prof Axel Hamberg och hans Sarek-forskningar. Vi hade
stor hjälp av sonen, konstprofessor Per-Gustaf Hamberg från Göteborg.
Han skänkte museet en hel rad föremål, böcker och särtryck ur Axel
Hambergs samlingar och öppnade själv utställningen. Han berättade då
om fadern och sina egna minnen från besök som barn i Sarek.
JM:031
Här börjar Sveriges skidhistoria - Nordenskiöldsutställning feb 1968.
En utställning om A E Nordenskiöld och det första Nordenskiöldsloppet.
Den öppnade till marknaden 1968.
Det här är ett visningsband, som också inehåller Abmut Armans
berättelser om sitt deltagande då. Upptecknat av Helmer Grundström
och läst av Albert Falck.
Band nr JM032 har själva invigningen av utställningen.
JM:032
Nordenskiöldsutställning 1968 - Konstutställning Gitz-Johansen.
En utställning om A E Nordenskiöld och det första Nordenskiöldsloppet.
Den öppnade till marknaden 1968.
Det här bandet är en inspelning från utställningens öppnande. Den var
kombinerad med en konstutställning av den danske konstnären Gitz-
Johansen - en trogen gäst på Jokkmokks marknad.
1. David Hedkvist berättar om Jokkmokk i skidhistorien.
2. Jägm Stig Ringselle berättar om Jokkmokks-samerna som var med
på Nordenskiölds Grönlandexpedition.
3. Gitz Johansen presenterar sin utställning.
Band nr JM031 är ett visningsband, som också inehåller Abmut Armans
berättelser om sitt deltagande då. Upptecknat av Helmer Grundström
och läst av Albert Falck.
JM:033
Stenålder vid polcirkeln 1969 - utställningen visas av Kjell Lundholm.
Juni 1969.
JM:034
Så var det då - stillfilm med gamla Jokkmokks-bilder.
Detta är bilder från Ludvig Wästfelts samlingar, sammanställda av
David Hedkvist, som också berättar på bandet om gamla Jokkmokk
och livet där. Bilderna är märkta med det nr som Wästfelts-pappers-
kopian hade förr.
Ursprungligen fanns en mixad version med musik och effekter. Det har
försvunnit. Detta är en ren talversion, som därigenom kan bli lite träig.
Ljudbandet finns också kopierat till brukskassett med samma nr.
Stillfilmen är producerad av Nils Höven 19661221. David H gav innehållet,
Nils H friserade och spelade in David som berättare.
JM:035
Axel Hamberg och Sarek - stillfilm med gamla o nya bilder.
Den här bildsviten sammanställde Nils Hövenmark till en Hambergs-
utställning på museet 1967. Den handlade om hans forskning men
också om äventyret med utställningen. Vi fick nämligen tillstånd att
ta ner en av "Hambergs-stugorna", den i Tjågnoris. Den ställdes upp
utanför museet och blev stor attraktion.
Kulturfientliga politiker i byggnadsnämden ålade oss så småningom
att ta bort stugan, den skämde utsikten mot museet! Det hjälpte inte
att museets arkitekt, prof Lennart Uhlin, skrev en lång inlaga om, att
det var ett väsentligt museiföremål och borde vara kvar. Bort bara!
Var denna ovärderliga stuga, f ö fortf ägd av Vetenskapsakademin,
finns, vet jag inte.
Samma öde har mött stillfilmen. den innehöll helt oersättliga bilder,
bl a många av Axel Hambergs egna. När det här skrivs (okt 90) är
kassetten helt borta. kanske utlånad till någon utan kvitto!
Men nu (nov 90) är den återfunnen. Var den funnits är inte klarlagt!
JM:036
Axel Hamberg och Sarek - engelskt version.
Tal Inger Lindberg.
Den här bildsviten sammanställde Nils Hövenmark till en Hambergs-
utställning på museet 1967. Den handlade om hans forskning men
också om äventyret med utställningen. Vi fick nämligen tillstånd att
ta ner en av "Hambergs-stugorna", den i Tjågnoris. Den ställdes upp
utanför museet och blev stor attraktion.
Kulturfientliga politiker i byggnadsnämden ålade oss så småningom
att ta bort stugan, den skämde utsikten mot museet! Det hjälpte inte
att museets arkitekt, prof Lennart Uhlin, skrev en lång inlaga om, att
det var ett väsentligt museiföremål och borde vara kvar. Bort bara!
Var denna ovärderliga stuga, f ö fortf ägd av Vetenskapsakademin,
finns, vet jag inte.
Samma öde har mött stillfilmen. den innehöll helt oersättliga bilder,
bl a många av Axel Hambergs egna. När det här skrivs (okt 90) är
kassetten helt borta. kanske utlånad till någon utan kvitto!
Nu (nov 90) har kassetten kommit tillrätta. Ingen vet var den varit!
JM:037
Fjäll, skog och vatten - ljudband till stillfilm.
Den här stillfilmen gjorde Nils Hövenmark i samarbete med Nordisk Tonefilm
1966. den visades sedan regelmässigt på museet i flera år.
Nu (okt 90) är bildkasetten spårlöst borta. Vi har letat igenom alla arkiv utan
resultat. Kanske utlånad till någon - utan kvitto och utan kontroll. Klantigt!!
Det finns två identiska band med samma nr.
Engelsk version på band JM038.
JM:038
Fjäll, skog och vatten - ljudband till stillfilm - engelsk version.
Tal Inger Lindberg.
Den här stillfilmen gjorde Nils Hövenmark i samarbete med Nordisk Tonefilm
1966. Den visades sedan regelmässigt på museet i flera år.
Nu (okt 90) är bildkasetten spårlöst borta. Vi har letat igenom alla arkiv utan
resultat. Kanske utlånad till någon - utan kvitto och utan kontroll. Klantigt!!
Det finns två identiska band med samma nr.
Svensk version på band JM037.
JM:039
Sarek - Sveriges sista vildmark - ljudband till stillfilm.
Tal Edvin Nilsson.
En stillfilm av Edvin Nilsson med bilder ur hans bok Sarek.
Han har kallat filmen "Vandringar" i Sveriges sista vildmark.
Det här är enbart ljudband, det finns också en kasett med samma nr.
En Kodak karusellkassett med bilderna finns också i ljudarkivet.
Band nr JM040 har både ljudband o bildband.
JM:040
Sarek - Sveriges sista vildmark - ljudband till stillfilm.
Tal Edvin Nilsson. En stillfilm av Edvin Nilsson med bilder ur hans bok Sarek.
Han har kallat filmen "Vandringar" i Sveriges sista vildmark.
På detta nummer finns både ljudband o bildband.
Band nr JM039 är enbart ljudband. Det finns också en kassett
med samma nr. En Kodak karusellkassett med bilderna finns
också i ljudarkivet.
JM:041
Jokkmokks Museums invigning - samisk soaré - genrep 1.
Invigningen skedde 25/5 1966. I samband med den anordnades ett symposium
om sameslöjd med prominenta deltagare. Se namnförteckning i pärm med pro-
tokoll + manus!
Det anordnades också en samisk soaré under medverkan av
Maria Varsi, sång Berit Nordland, jojk
Haldis Helander, deklamation Lars Pirak, berättelser
Trygve Madsen, piano Johan Märak, jojk o programledare
JM:042
Jokkmokks Museums invigning - samisk soaré - genrep 2.
Invigningen skedde 25/5 1966. I samband med den anordnades ett symposium
om sameslöjd med prominenta deltagare. Se namnförteckning i pärm med pro-
tokoll + manus!
Det anordnades också en samisk soaré under medverkan av
Maria Varsi, sång Berit Nordland, jojk
Haldis Helander, deklamation Lars Pirak, berättelser
Trygve Madsen, piano Johan Märak, jojk o programledare
JM:043
Jokkmokks Museums invigning - invigningstal.
Invigningen skedde 25/5 1966. I samband med den anordnades ett symposium
om sameslöjd med prominenta deltagare. Se namnförteckning i pärm med pro-
tokoll + manus!
Det anordnades också en samisk soaré under medverkan av
Maria Varsi, sång Berit Nordland, jojk
Haldis Helander, deklamation Lars Pirak, berättelser
Trygve Madsen, piano Johan Märak, jojk o programledare
JM:043 innehåller invigningstal av
Einar Nordström kommunalnämdens ordf
Nils Hövenmark museinämdens ordf
Manfred Näslund landshövding, invigningsförättare
JM:044
Jokkmokks Museums invigning - invigningstal.
Invigningen skedde 25/5 1966. I samband med den anordnades ett symposium
om sameslöjd med prominenta deltagare. Se namnförteckning i pärm med pro-
tokoll + manus!
Det anordnades också en samisk soaré under medverkan av
Maria Varsi, sång Berit Nordland, jojk
Haldis Helander, deklamation Lars Pirak, berättelser
Trygve Madsen, piano Johan Märak, jojk o programledare
JM:044 innehåller invigningstal av David Hedkvist, v ordf museinämnden och
syssloman för museet, f d kommunaldirektör och dessutom en ivrig tillskyndare till museet.
JM:045
Jokkmokks Museums invigning - samisk soaré - del 1.
Invigningen skedde 25/5 1966. I samband med den anordnades ett symposium
om sameslöjd med prominenta deltagare. Se namnförteckning i pärm med pro-
tokoll + manus!
Det anordnades också en samisk soaré under medverkan av
Maria Varsi, sång Berit Nordland, jojk
Haldis Helander, deklamation Lars Pirak, berättelser
Trygve Madsen, piano Johan Märak, jojk o programledare
JM:045 är originalföreställningen del 1.
JM:046
Jokkmokks Museums invigning - samisk soaré - del 2.
Invigningen skedde 25/5 1966. I samband med den anordnades ett symposium
om sameslöjd med prominenta deltagare. Se namnförteckning i pärm med pro-
tokoll + manus!
Det anordnades också en samisk soaré under medverkan av
Maria Varsi, sång Berit Nordland, jojk
Haldis Helander, deklamation Lars Pirak, berättelser
Trygve Madsen, piano Johan Märak, jojk o programledare
JM:045 är originalföreställningen del 2.
JM:047
Jokkmokks Museums grammofonskivor utkopierade på band.
1946 beslöt sig Nils Hövenmark för att producera en grammofonskiva
med jojk, den första i Sverige. I stället för att ge den ett fantasinamn
som "Nordkalott" eller "Sameton" träffade han avtal med museet att
ge ut den i museets namn. I gengäld fick museet använda en sida av
textbilagan för information om museet och en royalty på ca 10% av
engros-priset. I samma veva gjorde han också en skiva med same-
sångerskan Maria Varsi, som han lärt känna under sina inspelnings-
resor i Nord-Norge. Nu efter nära 25 år börjar skivorna bli antika. Ingen
stereo och kanske inte så fullödig kvalitet. Någon nypressning är inte
aktuell, i synnerhet som de svenska skivomslagen börjar ta slut. Under
1991 torde de vara helt utgångna ur marknaden.
JM:048
Lars Pirak berättar.
Lars Pirak är en förunderlig berättare. Han kan i vanliga sammanhang
förefalla långsam och sävlig. Får han publik och kanske en mikrofon,
blir han helt annorlunda. Livlig och levande och rolig. Han har ofta på
marknaderna ställt sig till förfogande, oftast på församlingshemmet.
Här uppträder han på Jokkmokks museum marknadstorsdagen den
3 februari 1977. Som vanligt med berättarglädje och jojkande.
Inpelat på 3,75 tum/s - tyvärr ingen vidare kvalitet.
JM:049
Samer på Kolahalvön.
Textband till en bildserie av Hans Andersson. Sammanställd 1978.
Bilder från 1976-77. Avser Murmansk-distriktet och autonoma
republiken Korni.
Det är inte för skrivaren känt var bilderna finns.
Dokumentation ljudinspelningar DAT, JM:001-049
 
111952 – 1981JO/MU/SÅ
JO:001-073
JO:001
Bandkopia från Sveriges Radios ursprungliga jojkskivor nerkopierade
till 3 3/4 tum/sek. Skivsidor 1-5.
Skivsida Jonas Steggo, Sjnjierra, Arjeplog
Nr 1 a) Bänu
b) Tjidtjag och Tjidtjaggaisse
c) Tjidtjag, äldre vuolle
d) Seldut
e) Lönsdalen
f) Biellok
g) Hornavan
h) Lagastjavelg
i) Ståkkelandet
j) Malmesjaur
k) Buoidas-Lasse
l) Buoidas-Erik Larsson
m) Nils Mattsson Knorr
n) Lars Nilsson Ruong
o) Bartute
p) Sara Britta Steggo
Skivsida Jonas Steggo, Sjnjierra, Arjeplog
Nr 2 q) Sjul Eriksson Steggo
r) Tjalak, Körrenen
s) Stimpa, farfadern
t) Mats Larsson Steggo
u) Miesse, renkalven
v) Aldo, renkon
x) Ello, renhjorden
y) Björnen
z) Moskosel
å) Brita Stina Bengtsson
ä) Matts Larsson
ö) Lars Mattson
aa) Sjul Bengtsson i Labbas
Skivsida Jonas Steggo, Sjnjierra, Arjeplog
Nr 3 ab) Lars Bengtsson
ac) Lars Nils Bengtsson
ad Margareta Bengtsson
ae) Abraham Westerlund
af) August Leastander
ag) Ribraur
Anders Hesekiel Mattsson, Arjeplog
a) Fadern
b) Modern
c) Erik Ersson Ek
d) Klement Jonsson
e) Arjeplog
f) Renkon talar till getaren
g) Skellefteå stad
Skivsida Anna Johansson, Arjeplog
Nr 4 a) Bartute
b) Gustar
c) Båråk
d) Per Nilsson Ruong
e) Seidatj
f) Miesse, renkalven
g) Aldo, renkon
h) Härge, renoxen
i) Stina Ruong
j) Anders Persson Ruong
k) Lars Nilsson Ruong
l) Margareta Bengtsson
m) Inga Enarsson
n) Tsalga-gubben
Kristina Nisson, Frostviken
Jojk, trol. brukad som vaggvisa
Anna Stina Lundmark
Jojk efter Lars Nilsson Ruong
Skivsida Per Persson, Vaxemjaur, Arvidsjaur
Nr 5 a) Jetjetjavelg
b) Seuldetnjuona
c) Martin Öberg
d) Jojk efter Kuri Pojk Abraham
Johan Persson, Alvik, Arjeplog
a) Renbeteslandet
b) Fadern
c) Räven
d) Jon Persson
e) Knorr
f) Silversparrarna
g) En flicka
JO:002
Bandkopia från Sveriges Radios ursprungliga jojkskivor nerkopierade
till 3 3/4 tum/sek. Skivsidor 6-10.
Skivsida Anders Gustav Fjällman, Visträsk, Arjeplog
Nr 6 a) Två renägare på Tjidtjag
b) Björnen
c) Vajorna
d) Renoxarna
e) Kalvarna
f) Haren
g) Tjädern
Sara Maria Fjällman, Visträsk, Arjeplog
a) Lars Nilsson Ruong
b) Tjidtjag
Skivsida Israel Ruong
Nr 7 a) Modern
b) Fadern
c) Systern
d) Brodern
e) Blomnäs
f) Stormen
g) Renhjorden
h) Riklappen
i) Kälkbacken
Skivsida Johan Fjällskog, Joksjaur, Tärnaby
Nr 8 a) Nils Skott
b) Anders August Sjulsson
Nils Petter Stenberg, Strömudden, Arvidsjaur
a) Härken
b) Miesse, renkalven
c) Seuldetnjuona
d) Modern
e) Fadern
f) Hans egen vuolle
g) Landshövdingen
h) Jednjetjavelg
i) Ranak Olle
Anna Stenberg, Strömudden. Arvidsjaur
a) Renkalvarna
b) Mannen
c) Dottern Malin
d) Anna Kajsa Vestermark
Skivsida Karin Stenberg, Arvidsjaur
Nr 9 a) Seuldetnjuona
b) Öjebyns kyrkklockor
c) Rimpi
d) Renkalvarna
e) Fadern
f) Kon
Sara Maria Norsa, Abbraure, Moskosel
a) Förlovning med förhinder
b) Vallning och renkalvning
c) Giftermål med förhinder
Emma Larsson, Ängesdal
a) Södra Storfjället
b) En flicka från Jämtland
c) Modern
d) Miersaskogen
e) Renhjorden
f) Spädkalvarna
j) Den dragande renoxen
Skivsida Nils Petter Svensson, Arvidsjaur
Nr 10 a) Rike-Maja
b) Fadern
c) Modern
d) Per Persson
e) Lars Sjulsson
f) Lars Persson
g) Jonas Stenberg
h) Två Bröder som spelade dragspel
i) Jojk efter Maja Jonsson
j) Jojk efter Erik Lundberg
JO:003
Bandkopia från Sveriges Radios ursprungliga jojkskivor nerkopierade
till 3 3/4 tum/sek. Skivsidor 11-15.
Sida 11 Nils Mattias Andersson, Tärnaby
a) Prästen som kom på besök i kåtan
b) Renhjorden
Sida 12 Margareta Winka, Yttervik, Tärnaby
a) En av hennes söner
b) En syster
c) Modern
Anna Oskarsson, Björkbacken, Tärnaby
a) Anders Sjulsson
b) Anders Sjulssons oxrenhjord
Axel Bergmark, Vapstens lappby, Skalmodalen
a) Miesse, Renkalven
b) Hans egen renhjord
c) Vargen
Sida 13 Mattias Kuoljok, Jokkmokk
a) Ultevis
b) En släkting
c) Ultevis 2
d) En färd till fjälls
e) Ramsos bank
f) En körhärk
Sigga Kuoljok, Jokkmokk
a) Renvaktning 1
b) Renvaktning 2
Jovva Spik, Jokkmokk
a) Ultevis
Andreas Labba, Björkliden
a) Om flickor och en man
Sida 14 Johannes Alexander Nutti, Övre Soppero
a) Renen, vindens egendom
b) En renkalv
c) Vargen, de fattiga lappbarnens förmyndare
d) Kärleksjojk
e) Kerttu
f) Hämdjojk
g) Sorgejojk
Sida 15 h) Tjåkto-fjället
i) En kvinna som unnats allt gott
j) En körhärk
k) Den långbenta, ljusa renen
Knut Sjaunja, Sörkaitum, Gällivare
a) Om honom själv
b) Hans renhjord
c) Renhjorden
d) Nykterhetsnämden
e) Friarjojk
Nils Anders Ponga, Karesuando
a) Jojk
b) Jojk
JO:004
Bandkopia från Sveriges Radios ursprungliga jojkskivor nerkopierade
till 3 3/4 tum/sek. Skivsidor 16-20.
Sida 16 Thomas Egemyr Ponga, Kurravara, Kiruna
a) Jojk efter Olof Johannes Blind
b) En lappman
c) Renar
d) Friarjojk
e) Renhunden och renarna
Sida 17 Olof Blind, Kurravara, Kiruna
a) En lappman
b) En flicka
c) Renar
d) En lappojke från Kautokeino
Lars Guttorm Blind, Kurravara, Kiruna
En utmärkt körren
Jonas Ponga, Kurravara, Kiruna
a) En lappojke
b) En lappflicka
c) Lars Blind
d) En pojke som blev polis
e) Jojk från Karesuando
Sida 18 Nils Hotti, Karesuando
a) Nu sitter Marja Nila och jojkar
b) Dryckesjojk
c) Jojk om vänskapen
Sida 19 d) Pikku Piera
e) Jufanas från Kautokeino
f) Fadern
g) Fimpa Martin
Sida 20 h) Nils Ponga
i) Anders Ponga
j) Nila, hans svåger
JO:005
Bandkopior av Sveriges Radios ursprungliga jojkskivor.
Skivsidor 1-2, 7,5 tum/sek.
Jonas Steggo, Sjnjierra, Arjeplog:
Sida 1 a) Bänu
b) Tjidtjad och Tjidtjaggaaisse
c) Tjidtjad, äldre vuolle
d) Seldut
e) Lönsdalen
f) Biellok
g) Hornavan
h) Lagastjavelg
i) Ståkkelandet
j) Malmesjaure
k) Buodas-Lasse
l) Buodas-Erik Larsson
m) Nils Mattsson Knorr
n) Lars Nilsson Ruong
o) Bartute
p) Sara Britta Steggo
Sida 2 q) Sjul Eriksson Steggo
r) Tjalak, körrenen
s) Stimpa, farfadern
t) Mats Larsson Steggo
u) Miesse, renkalven
v) Aldo, renkon
x) Ello, renhjorden
y) Björnen
z) Moskosel
å) Brita Stina Bengtsson
ä) Matts Larsson
ö) Lars Mattsson Stokke
aa) Sjul Bengtsson i Labbas
JO:006
Bandkopior av Sveriges Radios ursprungliga jojkskivor.
Skivsidor 3-4, 7,5 tum/sek.
Jonas Steggo, Sjnjierra, Arjeplog (forts)
ab) Lars Bengtsson
ac) Lars Nila Bengtsson
ad) Margareta Bengtsson
ae) Abraham Westerlund
af) August Lestander
ag) Ribraure
Anders Hesekiel Mattsson, Stentorp, Arjeplog
a) Fadern
b) Modern
c) Erik Ersson Ek
d) Klement Jonsson
e) Arjeplog
f) Renkon talar till getaren
g) Skellefteå stad
Anna Johansson, Arjeplog
a) Bartute
b) Gustar
c) Båråk
d) Per Nilsson Ruong
e) Seidatj
f) Miesse, renkalven
g) Aldo, renkon
h) Härge, renoxen
i) Stina Ruong
j) Anders Persson Ruong
k) Lars Nilsson Ruong
l) Margareta Bengtsson
m) Inga Enarsson
n) Tsalga-gubben
Kristina Nisson, Frostviken
Jojk, trol. brukad som vaggvisa
Anna Stina Lundmark, Araksuolo
Jojk efter Lars Nilsson Ruong
JO:007
Bandkopior av Sveriges Radios ursprungliga jojkskivor.
Skivsida 5, 7,5 tum/sek.
Per Persson, Vaxemjaur, Arvidsjaur
a) Jetjnetjavelg
b) Seuldetnjuona
c) Martin Öberg
d) Jojk efter Kuri Pojk Abraham
Johan Persson, Alvik, Arjeplog
a) Renbeteslandet
b) Fadern
c) Räven
d) Jon Persson
e) Knorr
f) Silversparrarna
g) En flicka
JO:008
Bandkopior av Sveriges Radios ursprungliga jojkskivor.
Skivsida 6, 7,5 tum/sek.
Anders Gustav Fjällman, Visträsk, Arjeplog
a) Två renägare på tjidtjad
b) Björnen
c) Vajorna
d) Renoxarna
e) Kalvarna
f) Haren
g) Tjädern
Sara Maria Fjällman, Visträsk, Arjeplog
a) Lars Nilsson Ruong
b) Tjidtjad
JO:009
Bandkopior av Sveriges Radios ursprungliga jojkskivor.
Skivsida 7, 7,5 tum/sek.
Israel Ruong, Arjeplog
a) Modern
b) Fadern
c) Systern
d) Brodern
e) Blomnäs
f) Stormen
g) Renhjorden
h) Riklappen
i) Kälkbacken
JO:010
Bandkopior av Sveriges Radios ursprungliga jojkskivor.
Skivsida 8, 7,5 tum/sek.
Johan fjällskog, Joksjaur, Tärnaby
a) Nils Skott
b) Anders August Sjulsson
Nils Petter Stenberg, Strömudden, Arvidsjaur
a) Härken
b) Miesse, renkalven
c) Seuldetnjuona
d) Modern
e) Fadern
f) Hans egen vuolle
g) Landhövdingen
h) Jednjetjavelg
i) Ranak Olle
Anna Stenberg, Strömudden, Arvidsjaur
a) Renkalvarna
b) Mannen
c) Dottern Malin
d) Anna Kaisa Vestermark
JO:011
Bandkopior av Sveriges Radios ursprungliga jojkskivor.
Skivsidor 9-10, 7,5 tum/sek.
Karin Stenberg, Arvidsjaur
a) Seuldetnjuona
b) Öjebyns kyrklockor
c) Rimpi
d) Renkalvarna
e) Fadern
f) Kon
Sara Maria Norsa, Abbraure, Moskosel
a) Förlovning med förhinder
b) Vallning och renkalvning
c) Giftermål med förhinder
Emma Larsson, Ängesdal
a) Södra storfjället
b) En flicka från jämtland
c) Modern
d) Miersaskogen
e) Renhjorden
f) Spädkalvarna
g) Den dragande renoxen
Nils Petter Svensson, Arvidsjaur
a) Rike-Maja
b) Fadern
c) Modern
d) Per Persson
e) Lars Sjulsson
f) Lars Persson
g) Jonas Stenberg
h) Två bröder som spelade dragspel
i) Jojk efter Maja Jonsson
j) Jojk efter Erik Lundberg
JO:012
Bandkopior av Sveriges Radios ursprungliga jojkskivor.
Skivsidor 11-12, 7,5 tum/sek.
Nils Mattias Andersson, Tärnaby
a) Prästen som kom på besök i kåtan
b) Renhjorden
Margareta Winka, Yttervik, Tärnaby
a) En av hennes söner
b) En syster
c) Modern
Anna Oskarsson, Björkbacken, Tärnaby
a) Svärfadern
b) Norra storfället
c) Modern
Anna Johansson, Björkbacken, Tärnaby
a) Anders Sjulsson
b) Anders Sjulssons oxrenhjord
Axel Bergmark, Vapsten lappby, Skalmodalen
a) Miesse, renkalven
b) Hans egen renhjord
c) Vargen
JO:013
Bandkopior av Sveriges Radios ursprungliga jojkskivor.
Skivsida 13, 7,5 tum/sek.
Mattias Kuoljok, Jokkmokk
a) Ultevis 1
b) En släkting
c) Ultevis 2
d) En färd till fjälls
e) Ramsos bank
f) En körhärk
Sigga Kuoljok, Jokkmokk
a) Renvaktning 1
b) Renvaktning 2
Jovva Spiik, Jokkmokk
Ultevis
Andreas Labba, Björkliden
Om flickor och en man
JO:014
Bandkopior av Sveriges Radios ursprungliga jojkskivor.
Skivsida 14, 7,5 tum/sek.
Mattias Kuoljok, Jokkmokk
a) Renen, vindens egendom
b) En renkalv
c) Vargen, de fattiga lappbarnens förmyndare
d) Kärleksjojk
e) Kerttu
f) Hämdjojk
g) Sorgejojk
JO:015
Bandkopior av Sveriges Radios ursprungliga jojkskivor.
Skivsida 15, 7,5 tum/sek.
Band JO:015-016 är tyvärr förkomna.
JO:016
Bandkopior av Sveriges Radios ursprungliga jojkskivor.
Skivsida 16, 7,5 tum/sek.
Band JO:015-016 är tyvärr förkomna.
JO:017
Bandkopior av Sveriges Radios ursprungliga jojkskivor.
Skivsida 17, 7,5 tum/sek.
Olof Blind, Kurravara, Kiruna
a) En lappman
b) En flicka
c) Renar
d) En lappojke från Kautokeino.
Lars Guttorm Blind, Kurravara, Kiruna
En utmärkt körren
Jonas Ponga, Kurravara, Kiruna
a) En lappojke
b) En lappflicka
c) Lars Blind
d) En pojke som blev polis
e) Jojk från Karesuando
JO:018
Bandkopior av Sveriges Radios ursprungliga jojkskivor.
Skivsida 18, 7,5 tum/sek.
Nils Hotti, Karesuando
a) Nu sitter Marja Nila och jojkar
b) Dryckesjojk
c) Jojk om vänskapen
JO:019
Bandkopior av Sveriges Radios ursprungliga jojkskivor.
Skivsida 19, 7,5 tum/sek.
Nils Hotti, Karesuando (forts)
d) Pikku Piera
e) Jufanas från Kautokeino
f) Fadern
g) Fimpa Matti
JO:020
Bandkopior av Sveriges Radios ursprungliga jojkskivor.
Skivsida 19, 7,5 tum/sek.
Nils Hotti, Karesuando (forts)
h) Nils Ponga
i) Anders Ponga
j) Nila, hans svåger
JO:021
Jojkning - blandat innehåll.
Inspelade omkring 1960.
1 - 3 Skoltsamiska jojkar inspelade av Israel Ruong och Luther Widstrand
I Sevettijärvi 27-29 mars 1960.
1. Friarjojk av Igor Gavriloff om när Ivan G, friade till Anna Sverdloff och
gifte sig 1924.
2. En kort jojk av följande innehåll: Reiko Ivanovitj hade två flickor på han
i Nuettijärsit. Deras mammor började prata om vem som skulle få honom
som svärson. Han lyssnade och hörde. Sen for han till en annan by
Melodiös jojk.
3. Riigo Ivanovitj Fofanoffs jojk från 1918. Innehåll:
Kiorel Moranikoff, Naskas man, var rik och hade många härkar i Suenjelsid.
Det var på den tiden efter frihetskriget och Kiorel for över på finska sidan och
blev bekant med två finnar, Lauri Jokkela och Monteli. Jokkela var förr post-
förare skolterna och Monteli var pälsjägare. De tre söp tillsammans och
körde med härkarna för nöjes skull. Kiorel hade 50 st bra härkar och han
körde dem tills de blev magra. Hans syster sade: Varför kör du dina härkar
magra? Kiorel svarade: Man vet inte hur tjock rävsvansen är!!
4. Nils Hotti jojkar improviserat vid renraid Kuttainen-Kautokeino, som Hövens
deltog i. Mars 1959. Han jojkar om allt, det dåliga vädret, de klumpiga
svenska kvinnorna mm. Inspelat på Maihak under färd, därför delvis dålig
kvalitet. Vindrassel och slädskrap. Övergår sedan till renhovsknäpp.
Nils Hotti var bosatt i Kuttainen, Karesuando.
5. Isak Nango, Kautokeino, 17 år 1959. Jojkar en samepike och sedan
"Valter Tore", en jojk tillägnad Thor Frette, radioman i Vadsö. Han
jojkar också "Gutten Per".
JO:022
Jojkning - blandat innehåll.
Inspelade omkring 1961.
Blandat material, se bilaga.
Jojkar av:
Elsa Jonsson, Stenbacken
Sigurd Stocke, Udtja
Sigrid Rutfjell, Mittådalen
Olle Blind, Ljungdalen
Jovva Spiik, Jokkmokk
Pavva Kallok, Sauka
JO:023
Inger Maria Piltto från Granudden jojkar.
Inspelning i studio. Bandet inte genomgånget.
Insp 19610213
JO:024
Maria Granberg och Inger Maria Piltto jojkar.
Inspelningar gjorda på gamla insp-apparaten Maihak. Sedan kopierade
i studio. Betr detaljer se bilaga. Översättning är gjord av Nils-Erik Spiik,
som också var med vid inspelningen i Granudden.
Maria Granberg c:a 60 år
Inger Maria Piltto c:a 40 år
Lars Granberg c:a 50 år spelar fiol, jojkar och sjunger.
Lars Johan Granberg c:a 15 år spelar lite dragspel.
Samtliga boende i Granudden, Randijaur.
JO:024 Helt oredigerad kopia från Maihakband 1-3
JO:025 D:o från M-band 4-6
JO:026 D:o från M-band 7-9
JO:027 D:o från M-band 10-11 + utkopierade jojkar från Maihakband nr 1-4
JO:028 Utkopierade jojkar från Maihakband nr 5-11
JO:025
Maria Granberg och Inger Maria Piltto jojkar.
Inspelningar gjorda på gamla insp-apparaten Maihak. Sedan kopierade
i studio. Betr detaljer se bilaga. Översättning är gjord av Nils-Erik Spiik,
som också var med vid inspelningen i Granudden.
Maria Granberg c:a 60 år
Inger Maria Piltto c:a 40 år
Lars Granberg c:a 50 år spelar fiol, jojkar och sjunger.
Lars Johan Granberg c:a 15 år spelar lite dragspel.
Samtliga boende i Granudden, Randijaur.
JO:024 Helt oredigerad kopia från Maihakband 1-3
JO:025 D:o från M-band 4-6
JO:026 D:o från M-band 7-9
JO:027 D:o från M-band 10-11 + utkopierade jojkar från Maihakband nr 1-4
JO:028 Utkopierade jojkar från Maihakband nr 5-11
JO:026
Maria Granberg och Inger Maria Piltto jojkar.
Inspelningar gjorda på gamla insp-apparaten Maihak. Sedan kopierade
i studio. Betr detaljer se bilaga. Översättning är gjord av Nils-Erik Spiik,
som också var med vid inspelningen i Granudden.
Maria Granberg c:a 60 år
Inger Maria Piltto c:a 40 år
Lars Granberg c:a 50 år spelar fiol, jojkar och sjunger.
Lars Johan Granberg c:a 15 år spelar lite dragspel.
Samtliga boende i Granudden, Randijaur.
JO:024 Helt oredigerad kopia från Maihakband 1-3
JO:025 D:o från M-band 4-6
JO:026 D:o från M-band 7-9
JO:027 D:o från M-band 10-11 + utkopierade jojkar från Maihakband nr 1-4
JO:028 Utkopierade jojkar från Maihakband nr 5-11
JO:027
Maria Granberg och Inger Maria Piltto jojkar.
Inspelningar gjorda på gamla insp-apparaten Maihak. Sedan kopierade
i studio. Betr detaljer se bilaga. Översättning är gjord av Nils-Erik Spiik,
som också var med vid inspelningen i Granudden.
Maria Granberg c:a 60 år
Inger Maria Piltto c:a 40 år
Lars Granberg c:a 50 år spelar fiol, jojkar och sjunger.
Lars Johan Granberg c:a 15 år spelar lite dragspel.
Samtliga boende i Granudden, Randijaur.
JO:024 Helt oredigerad kopia från Maihakband 1-3
JO:025 D:o från M-band 4-6
JO:026 D:o från M-band 7-9
JO:027 D:o från M-band 10-11 + utkopierade jojkar från Maihakband nr 1-4
JO:028 Utkopierade jojkar från Maihakband nr 5-11
JO:028
Maria Granberg och Inger Maria Piltto jojkar.
Inspelningar gjorda på gamla insp-apparaten Maihak. Sedan kopierade
i studio. Betr detaljer se bilaga. Översättning är gjord av Nils-Erik Spiik,
som också var med vid inspelningen i Granudden.
Maria Granberg c:a 60 år
Inger Maria Piltto c:a 40 år
Lars Granberg c:a 50 år spelar fiol, jojkar och sjunger.
Lars Johan Granberg c:a 15 år spelar lite dragspel.
Samtliga boende i Granudden, Randijaur.
JO:024 Helt oredigerad kopia från Maihakband 1-3
JO:025 D:o från M-band 4-6
JO:026 D:o från M-band 7-9
JO:027 D:o från M-band 10-11 + utkopierade jojkar från Maihakband nr 1-4
JO:028 Utkopierade jojkar från Maihakband nr 5-11
JO:041
Kvinna född 1915 från Lillselet, jojkar. Oredigerat orig-band.
Inspelat i Jmk-studion omkr 1960.
1. Hon jojkar sin mors farbrors vuolle. Han hette Johan Nutti, f omkr 1880.
Tillhörde Sirkas.
2. Per Piltto, f omkr 1900. Kom från Kautokeino 1932 till Luokta-Mavas.
Sedan till Svaipa, där barnen finns. Är Kristinas mors första kusin.
3. Anders Valkeapää, f omkr 1870-1880, d omkr 1940.
Kom 1932 norrifrån till Sirkas, sedan till Tuorpon. "Han hade härkar
med horn stora som kyrktorn. Vajorna var vita och hade almanacka
och kompass, så de visste var de skulle gå. Själv hade han tändstickor
och tobak." Han brukade själv i sin ungdom jojka denna vuolle.
4. Heikka-gubben, Henrik Blind, far till Anders Assar Blind. Han var född
omkr 1880. Han kom från Karesuando till Sirkas Sedan Tuorpon. "Hade
från början bara 30 renar, de blev sedan 3000, blev Tuorpons rikaste lapp"
- Hans renmärke fyllde hela Padjelanta.
5. Henrik Blind. Flyttade från Låtatj-gruppen i Sirkas. Svärfar till Anders Piltto.
Detta är en annan Henrik Blind än Heikagubben. Han flyttade i Rapadalen.
Var också rik. "Hans renar fyllde hela Rapadalen ."
6. Anders Piltto, måg till föreg. F omkr 1910 i Sirkas. Gift med Ella Blind-Piltto
"Lasson i ena handen och skällan i den andra. Hunden hinner knappt följa
med när han skidrar efter renarna."
JO:042
Kristina Larsson från Lillselet, jojkar. Oredigerat orig-band.
Inspelat i Jmk-studion omkr 1960.
Kristina L är född 19150212.
7. Nils Kuhmunen I Sarta vid Piteälven, Västerfjäll. "Han var bra att gå, det
bara gnistrade i stenarna under skorna, där han gick fram."
8. Markatta-vuolle (luothi). Handlar om Blindarna, som flyttade söderut från
Karesuando. "Dom hade så mycket renar då de flyttade, så de trampade
sönder jorden."
9. En släkting från Karesuando, som hette Kristina. Hennes barn flyttade
tillbaka till Karesuando. "Hon hade 1000 renar. De tog slut. Hon hade
bara 70 kvar. Synd om henne."
10.En släkting till Isak Parfa. Man brukar säja, att jojken också passar in
på Isak. "Den här släktingen gick med portfölj som en riktig Herreman!"
11. Isak Parfa, Tuorpon, f omkr 1915.
12. Nils Tomas Parfa, Isaks bror, f omkr 1930. "Snabb till renskogen.
Duktigast vid Virihaure."
13. Niilas Blindi luotte. F omkr 1910. Tillhör Nortvallegruppen inom Tuorpon.
Innehåll: "Han var god renskötare som yngre, men så förlorade han
hälsan, så nu har han gjort bort det."
14. Bierna-vuolle - hanbjörnens luotti. "Björnen är skogens konung."
15. Bierna-vuolle - björnhonans luotti. "Hon är skogens snygga brud!"
16. Vajan. "Vajan är som en bank som ger ränta varje år i form av kalvar."
17. Kalven. "Kalven frymtar gott."
JO:043
Kvinna från Lillselet, jojkar. Oredigerat orig-band.
Inspelat i Jmk-studion omkr 1960.
18. Härken. "Handlar om härkens gång. Härken travar snällt när man
åker med den."
19. Inga Blindi, Tuorpon, f 1904. "Hon var bra åka skidor.
Skötte renar själv när hon var yngre."
20. Jonas Blind, farbror till Niilas Blindi, f omkr 1880. Död på 1940-talet.
"Han var som en far åt Virihaures ungdomar. Var god jojkare.
Han var god jojkare och Kristina har lärt mycket av honom, men
mest av Niilas Blinds mor, Maria Blind. Hon var en bra jojkerska,
bra att sätta ord till dem."
21. Maria Blind, f omkr 1880, också Tuorpon. Se föregående.
22. Kärleksjojk. Per - flickorna brukade jojka den. "Han lämnade ingen
hemlig förlovningspresent utan åkte. Hon vill att han ska komma tillbaka."
23. Kärleksjojk. "Hälsa till min gamla pojke, som det tog slut med."
24. Renarnas gemensamma luotti, renhjorden alltså.
25. Duoresnjarka, udde vid Troms. Maria Granberg har också den jojken. Jfr!
26. Stuor.njarka. Också en udde i Norge som var en kalvmärkn-udde.
Kristina är tveksam om det blev rätt.
27. Ella Omma i Arjeplog, f omkr 1880, Kristinas faster. Inte riktigt faster,
förstakusin till K:s far. "Ellemoster duktig i renskogen."
28. Maria Kristina Blind i Svaipa, f omkr 1904. Halvsyster till Isak och
Nils Tomas Parfa. "Hona var glad och livlig som flicka, var som
gnistor i rökhålet."
29. Maria Blind, gift med Anders Kuhmunen. Syster till Anders Assar Blind.
F omkr 1925, dog i Staloluokta 1948-1950. "Alla pojkar tyckte om henne,
hon hade sån charm. Alla ville äga henne."
30. Gubben Blindi, Ol-Henrik Blinds far, f omkr 1904.
31. Per Petter Pavvals vuolle. Nortvalles gamla ordningsman.
Han kallades Soira(?)-Petter.
JO:044
Band JO:044 existerar inte!
JO:045
Inga Magdalena Larsson i Harrok vid Karatssjön i Jmk, född 18850301.
Jojkar och berättar på samisk/svenska för Israel Ruong och Nils Hövenmark.
Se bilagd minnesanteckning.
Inspelat på Maihak 19620331, kopierat till större band.
1. Patron Niila. En rik same dosatt i Virihaure, Padjelanta. Kallade sig själv
"Patron". Dog omkr 1910.
2. Hans svåger Pavva Pavval. Inga har lärt den av sin mor. Denne man var far
till Pavva Lasse Pavval.
3. Inga Kaisa Pavvals vuolle. Blev gift med
4. Nils Persson Pavval. Hans vuolle.
5. Inga Huljos vuolle. Hon var mor till Nils Antaris Gruvvisare.
6. Sorgejojk. Ingas mor Margareta jojkade den på en kusins grav, som låg
under norsksand.
JO:046
Inga Magdalena Larsson i Harrok vid Karatssjön i Jmk, född 18850301.
Jojkar och berättar på samisk/svenska för Israel Ruong och Nils Hövenmark.
Se bilagd minnesanteckning.
Inspelat på Maihak 19620331, kopierat till större band.
7. Birgit Maggas vuolle. Nils Anti Pirttsis mormor. Släkt med Nils Erik Spiik.
8. Shaggi Lansis vuolle????
9. Akkapakte Niilas vuolle. Han hette Nils Andersson. Akkapakte är ett ställe
vid Tjeggelvas i Arjeplog.
10.Ibba Spiik. Gifte sig med Amul Läntta, bror till Pavva Läntta som slog sig
ner i Aktse. och farfar till Ville o Sigurd Läntta.
11.Patron Airas vuolle. Han hade 4000 renar på Ultevis. Far till Nils Amma Aira.
12.Anna Masgga. Mor till Finnbergarna, Johannes m fl.
13.Amma Airas vuolle.
14.Vojat-Fredrikas vuolle. Hon hette Eva Brita Johansson.
JO:047
Inga Magdalena Larsson i Harrok vid Karatssjön i Jmk, född 18850301.
Jojkar och berättar på samisk/svenska för Israel Ruong och Nils Hövenmark.
Se bilagd minnesanteckning.
Inspelat på Maihak 19620331, kopierat till större band.
15.Kaneka (?) Ristins vuolle.
16.Nils Tuordas vuolle. Dräng hos Kaneka Ristin.
17.Puotta Anderssons vuolle. Mor till Lars Andersson i Lillselet. Farmor till
Johan Märak.
18.Johannes Anderssons vuolle
19.Uppavare vuolle.
20.Fjället Jarres vuolle.
21.Nuortvallelako (räinoneitai) vuolle.
22.Niila Sikals vuolle.
23.Elsa Pavvals vuolle. Syster till Nils Persson Pavval. Gifte sig till Arjeplog.
24.Sigga Pavval, fru till Per Pavval.
25.Johan Granströms vuolle.
26.Pavva Ribbjas vuolle.
JO:048
Jojkar inspelade av Matts Arnberg, Håkan Unsgaard och Israel Ruong.
Ordigerat band med kommentarer på samiska.
Dessa är två av banden, som låg till grund för SR:s jojkskivor. Det var naturligtvis
många flera band.
Kan vara intressant eftersom jojkarna och jojkerskona själv berättar om sina
jojkar.
Insp 19540304
JO:049
Jojkar inspelade av Matts Arnberg, Håkan Unsgaard och Israel Ruong.
Ordigerat band med kommentarer på samiska.
Dessa är två av banden, som låg till grund för SR:s jojkskivor. Det var naturligtvis
många flera band.
Kan vara intressant eftersom jojkarna och jojkerskona själv berättar om sina
jojkar.
Insp 19540304
JO:050
Lars Rensund, Jäkkvik, f dec 1901 jojkar och berättar på svenska om jojkarna.
Oredigerat originalband, inte genomgånget. Men genom Lars kommentarer
är det ganska lättåtkomligt.
Insp dec 1961
JO:051
Berit Nordland och Mattis Mathiesen Gaup jojkar. Även jojk med Per Haetta,
Karasjok. Kopia från grammofonskiva RCA FEP 43.
Berit Nordland jojkar:
Elle-Nilla´ luotti
Ånde-Måret luotti
Åvlas-Åvlå luotti
Kirsti-Pera luotti
Åmmut-Jåvna luotti
Mattis Mathiesen Gaup d y, Kautokeino
Per Haetta, Karasjokk
Kåre-Nilas luotti - Lemmuna luotti - Kåren-Ånnå luotti
Gumpe luotti (ulven) - Vie´på luotti (hvalpen)
Skire luotti (skjora) - Hannå luotti (havella)
Måtte-Lemet luotti - Juho-Pier-Haeika luotti
JO:052
Jojken som protestdikt - ett program av matts Arn och Håkan Unsgaard.
Ett program där programmakarna diskuterar och visar prov på jojken som
protestdikt. Jojkarna kommer från den långa inspelningsresa de gjorde
kring 1956-57 och som sedan blev radions jojkskivor.
Sänt i radio dec 1967.
JO:053
Inspelningar från Norsk Rikskringkastning i Tromsö.
1. Barntime med Trygve Madsen, som leder skolbarn, sjunger barnvisor på
samiska.
2. Finnmarksjojk med Jon Aslaksen.
Insp 19680821
JO:054
Inspelningar från Kringkastningen i Tromsö, förmedlade av Kathrine Johansson.
Jon Aslaksen jojkar Finnmarksjojkar.
Förteckningen saknas tyvärr, men en del av jojkarna är ganska välkända.
Insp 19680521
JO:055
Jokkmokks-jojkar inspelade av Nils-Erik Spiik 1963. Originalband.
Jojkare:
Pavva Kallok
Johannes Finnberg
Elsa Pirtsi
Inga Finnberg
Anders Pirtsi
Mattias Kuoljok
Nils-Erik presenterar de olika jojkarna på bandet.
Lite dålig kvalitet i början.
JO:056
Ett representativt urval av jojkar från syd-, lule- och nordsamiska områden.
Samlat och kopierat av Nisse Höven.
Sydlapska jojkar:
Johan Fjällskog, Joksjaur, Tärnaby
1. Nils Skotts vuolle
2. Anders August Sjulssons vuolle
Skogs- och Lulelapska jojkar:
3. Miesse
4. Nils Petter Stenbergs vuolle
5. Seuldtnjona
6. Öjebyns kyrkklockor
8. Ultevis
9. En färd till fjälls
10.En körhärk
11.Renvaktning
12.Kaisa - den tama renen
13.Valter Tores vuolle
14.Körjojk
15.Randi Stuäng
16.Luhkara Joseha
17.Lite tvetydig jojk om en fjällsamehustru i Karasjokk
18.Melodin till Pojja Bieret
19.Jon Baltos vuolle
20.????
21.Pietar Piera
JO:057
Joikuja - LP-skiva med jojkar av Nils-Aslak Valkeapää.
För kommersiell användning krävs nog tillstånd av förlaget OTAVA, Helsingfors.
Bandkopia av skivan.
Innehåll: Se bilaga.
JO:058
Jojkning: Mannen utan land.
Ett program av Björn-Erik Höjer.
Inspelning från radio 19590330 av Höven. Inte så bra kvalitet. Det har presenterats
för en internationell publik i en fransk version, som sänts över flera
europeiska radiostationer.
JO:059
Jojkarstämma marknad 1967 - band 1 (8).
Jokkmokks Museum anordnade tillsammans med Sveriges Radio en
jojkarstämma till vintermarknaden 4/2 1967. Vi fick hjälp av Jussi
Lithonen vid Finlands Radio men framför allt Trygve Madsen, rektor i Karasjokk.
Vi gjorde ett upprop i alla tre länderna och fick många anmälningar.
Vi betalte resor och uppehälle för ett urval, två från varje land.
Stämman genomfördes under en dag: generalrepetionen, direktsändning
i radio över nordligaste no-fi-sv, fortsatt fri stämma och sedan aftonunderhållning
på kvällen. Dagen därpå sändes ett bandat program över svenska riksprogrammet.
Detta band är generalrepetion 1.
JO:060
Jojkarstämma marknad 1967 - band 2 (8).
Se JO:059
Detta band är generalrepetion 2.
JO:061
Jojkarstämma marknad 1967 - band 3 (8).
Se JO:059
Detta band är en introduktion till direktsändningen. Höven samtalar med
kulturpersonligheten Per Haetta från Karasjokk om jojkens själ. Samt med
Trygve Madsen om intresset i Nordnorge för jojkarstämman. Höven fick en
halsinfektion och måste snart undvika alla framträdanden. Han ersattes av
hustrun Gun Höven.
JO:062
Jojkarstämma marknad 1967 - band 4 (8).
Se JO:059
Detta band är direktsändningen. Den är alltså en tillrättalagd version av stämman,
som sändes över finska och svenska Lappland samt norska Finnmark. Den är helt
på nordsamiska. Efter den halvtimmeslånga sändningen övergick man till fritt
framträdande, som kommer på de följande banden.
JO:063
Jojkarstämma marknad 1967 - band 5 (8).
Se JO:059
Detta band är fortsättningen efter direktsändningen. Inledningsvis framträder radions
folkmusikexpert Matts Arnberg. Han berättar, att man från början
tänkt sig en tävling, men funnit att det var omöjligt. Man kan inte tävla i jojk.
Därför fick alla deltagare ett diplom i stället. Sedan övergick man till fritt
framträdande. Där fick vem som helst ställa upp och det dök upp en hel
del, som inte varit uttagna. Direktsändningen var helt på samiska, här är
det samiska, som översätts till svenska.
JO:064
Jojkarstämma marknad 1967 - band 6 (8).
Se JO:059
Detta band är del två fortsättningen efter direktsändningen. Det innehåller fritt
framträdande. Vem som helst fick ställa upp och det dök upp en hel
del, som inte varit uttagna. Direktsändningen var helt på samiska, här är
det samiska, som översätts till svenska.
JO:065
Jojkarstämma marknad 1967 - band 7 (8).
Se JO:059
Detta band är den bandade versionen som sändes i Sveriges riksradio dagen
efter stämman. Direktsändningen var helt på nordsamiska, den här bandade
versionen är helt på svenska. Den skulle ha gjorts av Höven men eftersom
han helt tappade rösten ryckte Maj-Lis Skaltje in och gjorde programmet
tillsammans med Matts Arnborg.
JO:066
Jojkarstämma marknad 1967 - band 8 (8).
Se JO:059
Detta band är den avslutande kvällsunderhållningen på museet. Den leds
av Trygve Madsen på norsk/svenska och är nog mer populär och lättfattlig
än direktsändningen.
JO:067
Johan Märak jojkar.
Han jojkar en Björnjojk efter Skaite-Janne, hans morfar. Han berättar
på samiska och svenska om den.
Inspelat på Jokkmokks Museum 810708
JO:068
Jojk från finska Lappland. Ursprungsband nr 1-2.
Dessa band fick jag (Höven) av Finlands radio i Rovaniemi i Mitten av 60-
talet. Jag donerade dem till DAUM i Umeå omkring 1980. Där har de fått
Daum nr 4092-4103.
Detta är 3.75 tums/s kopior, som jag gjorde av privata skäl. Det tycks
finnas kommentarer på banden mellan jojkarna. Tyvärr på finska, så
jag har inte kunnat gå igenom dem. Dessa kopior omfattar tydligen
DAUM-banden 4092-4094. Beskrivningen av innehållet finns efter
protokollet till band nr JO:072.
DAUMS förteckning över alla av mig donerade band finns i särskild
DAUM-pärm
JO:069
Jojk från finska Lappland. Ursprungsband nr 3-4.
Se JO:068
JO:070
Jojk från finska Lappland. Ursprungsband nr 5-6:8
Se JO:068
JO:071
Jojk från finska Lappland. Ursprungsband nr 6:9-8:11
Se JO:068
JO:072
Jojk från finska Lappland. Ursprungsband nr 8:12-slut.
Se JO:068
Beskrivning av innehållet finns efter protokollet till detta band.
JO:073
ar
från berättarbanden ORT:180-181. Jojkförteckning finns i protokollpärmen.
Insp feb 1965
Dokumentation ljudinspelningar DAT, JO:001-073
MU:001-006
MU:001
The Flatters - veckans musiker i BD-radio 19651211.
The Flatters var en poporkester, som startade på 60-talet.Medv:
Ulf Backman trummor kapellmästare
Stefan Granström kompgitarr
Pentti Wänni sologitarr
Donald Andersson basgitarr
Ann-Catrin Nord sång
Detta är en inspelning gjord av Sveriges Radio 19651126, avsedd
för programmet "Veckans musiker", sänt 19651112
1. Where ever i go.. (komponerad av sångerkan och basisten.)
2. Green back a dollar
MU:002
Lule älvdals spelmanslag - Svartbjörnsbyn
Insp 19631015
MU:003
Same Ätnam - Peterson-Bergers Lapplandssymfoni.
PB:s Lapplandssymfoni: tid
Sats 1. - Forntidsminnen 12.40
2. - Vinterkväll 7.30
3. - Sommarnatt 10.10
4. - Framtidsdrömmar 6.42
Total tid 37.02
Insp från grammofonskiva SR.
MU:004
Musik - blandade inslag använda i program.
1. Jokkmokks-rokk - Charlie Norman med kvartett
2. Fanö-melodier. Kan jämföras med svensk gammal dansmusik.
Förmedlade av danskfödde jägm Peter Havemose
3. BD-kvartens ursprungliga på- och av-signatur. Den glade postiljonen,
holländsk melodi?
4.Stora Lule älv. Vals av vattenbyggaren Karl-Gustav Wennberg. Sveriges
Radios underhållningsork vid invigning av Messaure kraftstation hösten
1963. Dir: Egon Kjerrman
5. Lilla Lule älv. Vals av Hilding Ek. Åke Snällmans orkester. Insp dec
1963. Jfr även program P:067
6. Indians lament, indianese klagan. Mary Osborn, sång. Från gram,skiva
Rodeo RLP 100. Kan associeras till samernas situation. Tid 2.41.
7. Vilsevalsen, Monica Zetterlund
8. Flottarkärlek, Gösta Snoddas Nordgren, Calle Jularbos ork.
Cupol CEP 108.
MU:005
Rebneskaise - svit av Sven Welin.
Tonsättaren bor i Halmstad (1959) och berättar att sviten komponerades
i huvudsak i Vuonatjviken hos Oskar Johansson.
Inspelningen är från en konsert med Halmstads orkesterförening under
ledning av tonsättaren 19590229
Kopierat från Welins privatband 19630420
Se korrespondens i protokollpärmen med manus.
MU:006
Lapplandssvit av Sven Melin.
1. Älven och fjället
2. Sommarnatt vid Verdejaure
3. Lämmeldans
4. På vandring mot Tjidtjakk
Inspelning från uruppförandet med Halmstads Orkesterförening
19610314. Dir: Tonsättaren?
SÅ:001-022
SÅ:001
Sång på samiska eller m samisk anknytning.
1. Sånger av Otto Lindgren, sjungna av Eskil Wallmark.
2. Otto Lindgren sjunger två egna sånger. från trådinspelning gjord
1952 av Ester Johansson, nomadskolan, Jokkmokk.
3. Sång från Torneå seminarium, insp juni 1961.
4. Sara Kroik, Ljungdalen, sjunger väckelsesång på sydsamiska.
5. Nomadskolebarn i Jokkmokk sjunger julsånger på samiska.
6. Jovva Spiik, Jokkmokk, sjunger två egna sånger på svenska.
SÅ:002
Sång på samiska: Lavlut dal - program från Karasjok.
Sångprogram i anslutning till en kommande sångbok på samiska.
Katrine Johnsen intervjuar Trygve Madsen, huvudredaktör för
boken. Programmet är helt på samiska.
Se bilaga.
Sänt i samenytt 19640328
SÅ:003
Sång på samiska eller med samisk anknytning.
1. Sånger från samisk afton vid seminariet i Torneå 19601120.
2. Maria Varsi sjunger på samiska blandade melodier.
3. Maria Varsi sjunger tre barnvisor av Torbjörn Egner på samiska.
Se bilaga till utskrift.
SÅ:004
Maria Varsi sjunger - insp från kringkastningen i Vadsö 1961.
1. Tor Frette talar med Maria Varsi.
2. Maria Varsi sjunger på samiska.
Se bilaga till utskrift.
SÅ:005
Maria Varsi sjunger.
Psalmer ur den norsk-samiska psalmboken - gir´ko-sal´bma-gir´ji.
Insp i Vadsö 620528 av Katrine Johnsen.
Vid orgeln Artur Nedregård.
SÅ:006
Maria Varsi sjunger.
Ur norsk-samiska psalmboken, vid orgeln: Artur Nedregård.
Insp i Vadsö 620814.
Se bilaga till utskrift.
SÅ:007
Maria Varsi sjunger.
Ur norsk-samiska psalmboken, vid orgeln: Artur Nedregård.
Insp i Vadsö 620814.
Se bilaga till utskrift.
SÅ:008
Sång på samiska ur Pekka Lukkaris "Lavlagak II"
1. Israel Ruong läser sångtexter.
2. Nomadskolebarn i Jokkmokk sjunger.
3. D:o från Arjeplog sjunger.
4. D:o från Tärnaby sjunger.
Se vidare bilaga till utskrift.
SÅ:009
Sångstunder i samenytt 1964-1965.
1. Sångstunder med nomadskolebarn från Enare med Pekka Lukkari.
2. D:o från Karasjokk med Trygve Madsen.
Se bilaga till utskrift.
SÅ:010
Under Karlavagnen - samisk soaré. Band 1 (3).
En samisk soaré, som turnerade i Norrbotten hösten 1963.
Arrangerad av norske riksteatret. medverkande: Margit Päiviö,
Berit Nordland, Trygve Madsen och Isak Östmo.
Se vidare bilaga till utskrift.
SÅ:011
Under Karlavagnen - samisk soaré. Band 2 (3).
En samisk soaré, som turnerade i Norrbotten hösten 1963.
Arrangerad av norske riksteatret. medverkande: Margit Päiviö,
Berit Nordland, Trygve Madsen och Isak Östmo.
Se vidare bilaga till utskrift.
SÅ:012
Under Karlavagnen - samisk soaré. Band 3 (3).
En samisk soaré, som turnerade i Norrbotten hösten 1963.
Arrangerad av norske riksteatret. medverkande: Margit Päiviö,
Berit Nordland, Trygve Madsen och Isak Östmo.
Se vidare bilaga till utskrift.
SÅ:013
Sång på samiska eller med samisk anknytning.
1. Psalmsång på sydlapska av Sakka Nilsson, Samernas Folkh-skola.
2. Sång på svenska från Samernas Folkhögskola, Jokkmokk.
3. Sång av barn från Enare under ledning av Pekka Lukkari.
4. Från Norsk-samisk afton på Samernas folkhögskola, Jokkmokk
621201. jojk och sång.
5. Nomadskolebarn i Jokkmokk sjunger febr 1963.
6. Återgivning av Samernas folkhögskola, Jokkmokk. sång av
elever där.
Se bilaga till utskrift.
SÅ:014
Dikt och ton:
Soaré från Samiska Folkhögskolan i Karasjokk med sång ur Pekka
Lukkaris "Lavlagak" samt dikter av Pedar Jalvi.
Programledare: Trygve Madsen. insp 630327.
Se bilaga till utskrift.
SÅ:015
Julsånger på nordsamiska.
Karasjokks ungdomsskoles kör under ledning av Paul Ryan (rektor
vid skolan?).
Psalmnummer ur Norsk-lapska psalmboken:
60 Stilla natt... 3.50
61 Jag är så glad var julekväll 3.50
54 Ett barn är fött i Betlehem 2.20
58 Det ringer nu till julefest 2,15
Inspelat hösten 1965
SÅ:016
TV-underhållning på Jokkmokks museum.
Utkopierade inslag från 19671017
1. Sami neita jojk av Nils Aslak Valkeapää (VALNIL)
2. Edelweiss på samiska sång Helena Laidi
3. Smärtande kärlek två dikter av Paulus Utsi lästa
4. Muotta (snö) av Anna Maria Blind
5. Kärleksduett text+musik Nils Aslak Valkeapää
sång Helena Laidi/Nils A Valkeapää
6. Att vara rädd för flickor sång Matti Murutaja/Nils A Valkeapää
SÅ:017
Maria Varsi sjunger sånger på samisk.
Inspelning från Kringkastingen i Tromsö.
Vid Pianot: Trygve Madsen.
1. Tanaälven (Taenajohka) - Arne Sörli/Pekka Lukkari 3.45
2. Maidnas lavla till samisk Trygve Madsen 2.00
3. Årstiderna (Jagivikkig) Z.Topelius7Pekka Lukkari 3.45
4. Loddii Keässelavla Trygve Madsen 1.00
5. Ucca bussacivgas 1.00
6. Cez-ze, cez-ze savdzalinzii 0.50
7. Dula duoddaris aello 1.35
SÅ:019
Underhållning från Karasjok ungdomsskole.
Medv: Haldis Helander, uppläsning
Maria Varsi, sång
Karasjokks blandade kör
Programmet presenteras av Trygve Madsen
1. Samernas nationalsång kör
2. Anarjavri (Enare träsk) kör
3. Samelandet (Sami aenan) sång
4. Snöfnugg (Snöflingor), Pedar Jalvi uppläsning
5. Jeg sprang etter lyden, Pedar Jalvi d:o
6. Smärtande kärlek, Paulus Utsi d:o
7. Norsk jojk körjojk
8. Ultevis d:o
9. Tanaälven kör
SÅ:019
Kirunabilder - från en konsert i Kirunas stadshus.
Från en musikalisk soaré i Kiruna stadshus troligen 1965.
1. Till kyrkan. - Kiruna kyrka invigdes 1912. Alla vet, att den fått formen
av en lappkåta. Det kan därför vara motiverat att illustrera den med en
samemelodi, en andlig folkvisa från Jukkasjärvi. Texten är på finska.
Mässingskvartett från musikskolan och kyrkans flickkör.
2. Till renarna. - De flesta jojkarna i Tiréns samling ägnas åt renarna.
En sådan jojk får en s k Orff-grupp från musikskolan framföra. De
sjunger inte orig-texten utan en text av Lars Sundberg, gammal
Kirunabo, som studerar på Framnäs musiklinje.
3. Till dockan. - Musikskolans Orff-grupp sjunger en vaggvisa till
dockan. Motivet är en vaggvisa ur Tiréns jojksamling.
4. Till Kiruna. - "Långt i norr där hjortronblomma och skvattram
doftar, sångsvanen ropar i sin lur.." diktar Björn-Erik Höjer om Kiruna.
Musiken har fått formen av en sångvals, där alla deltar.
Detta är fyra avsnitt ur en längre konsert, sannolikt sända i något
sameprogram. Där kan man få reda på exakt datum och namn på
presentatör och tonsättare.
SÅ:020
Maria Varsi sjunger. Band 1 (3).
Originalinspelningar för Jokkmokks Museums grammofonskivor.
Sånger ur Pekka Lukkaris sångbok "Lavlagak II".
Inspelade i Karasjokk april 1965 av Nils Hövenmark.
Vid pianot Trygve Madsen.
* OBS! Hastighet 15 tum/sek! *
SÅ020 sida i Lukkari: Titel: tid
1. 87 Guossavuorddi,kovänterskan 2.35
2. 91 Boazogaeddi lavla, renskötarsång 1.40
3. 51 Lavla samist, samsång 2.30
4. 53 Saddamaednam 1.45
5. 98 Riggis Hannu, rike Hannu 1.30
Se även SÅ021-22
SÅ:021
Maria Varsi sjunger. Band 2 (3).
Originalinspelningar för Jokkmokks Museums grammofonskivor.
Sånger ur Pekka Lukkaris sångbok "Lavlagak II".
Inspelade i Karasjokk april 1965 av Nils Hövenmark.
Vid pianot Trygve Madsen.
* OBS! Hastighet 15 tum/sek! *
SÅ021 sida i Lukkari: Titel: Tid:
6. 59 Daenojokka, Tanaälven 2.50
7. 56 Anarajavri, Enare träsk 3.10
8. 81 Giddo vollazii, Samesång 1.40
9. 88 Jagiáigit, Årstiderna 3.45
10 50 Sámi Lávla, Samesång (mel: Suomis sång)
3.00
Se även SÅ020-22
SÅ:022
Maria Varsi sjunger. Band 3 (3).
Originalinspelningar för Jokkmokks Museums grammofonskivor.
Sånger ur Pekka Lukkaris sångbok "Lavlagak II".
Inspelade i Karasjokk april 1965 av Nils Hövenmark.
Vid pianot Trygve Madsen.
* OBS! Hastighet 15 tum/sek! *
SÅ022 sida i Lukkari: Titel: Tid:
11. 49 Sámi Aednam, Samelandet 2.30
12 80 Guovsakas, Norrskenet 1.45
13. Illo lae, juovla lae - stilla natt,
heliga natt. 2.50
14. Havski lae aenan, Härlig är jorden 2.10
15 Dito, med piano ack. Se även SÅ020-21
 
121979 – 1988JO 29 - 40
DAUM 4119 - 4130