bild
Serie

AFFISCHER

AB HELSINGBORGS STADSTEATER

Volym 1-20 var tidigare förtecknade som volym 1-18 i en serie Ö 7 (MONTERADE AFFISCHER). Dessa affischer härör, med undantag för en affisch från november 1921 (se volym 20), från tiden innan teatern producerade egna teateruppsättningar med en fast ensemble. Inför säsongen 1921-1922 och i samband med bildandet AB Helsingborgs stadsteater rekryterades den första fasta teaterensemblen i Helsingborg och staden blev i och med detta först i Sverige med en stadsteaterverksasmhet. Före denna säsong bestod programmen på Helsingborgs teater uteslutande av föreställningar framförda av olika kringresande teatersällskap eller turnéer/gästspel från andra teatrar. Materialet i volym 1-20 är långt ifrån komplett och innehåller många luckor, i en del fall gällande hela säsonger. Från säsong 1892-1893 t.o.m. 1921-1922 finns dock alla säsonger representerade med undantag för 1907-1908 och 1909-1910. Samtliga affischer i dessa volymer är monterade på kartong.
I serie Ö 7 fanns även en volym 19 innehållandes affischer gällande föreställningar med "Peter Peter" och "Komedin på slottet (1927), "Rolfs Revy" (1929), "Swedenhielms" och "Nyårsvaka" (1940) samt "En riktig karl", "Swedenhielms" och "Lyckans Gullgosse" (1941). Även dessa affischer är monterade på kartong men är nu placerade och förtecknade tillsammans med övriga bevarade affischer från respektive säsonger (se volym 21 och 26).
Även materialet i volym 21-46 innehåller många luckor och exempelvis är de första åren med fast ensemble (med undantag för ovan nämnda exempel i volym 20) helt orepresenterade i samlingen (säsong 1921-1922 t.o.m. säsong 1925-1926). Fr.o.m. säsong 1926-1927 finns affischer bevarade från alla säsonger förutom 1928-1929, 1943-1944, 1944-1945, 1945-1946 och 1946-1947. Som ovan, gällande volym 1-20, är det dock få säsonger där det finns affischer bevarade från samtliga pjäser som sattes upp under det aktuella spelåret. Bifogat finns dokumentet "Förteckning över spelade pjäser på Helsingborgs Stadsteater" där teaterns egna uppsättningar finns registrerade under respektive säsong och premiärmånad. Vid grön markering finns affisch(-er) bevarade och förtecknade i denna serie, vid röd markering saknas affisch(-er). OBS: bifogad förteckning innehåller inte alla de konserter, turnéframträdanden, föreläsningar och gästspel m.m. som förekommit på stadsteatern genom åren och heller inte de turnéer och gästspel som Helsingborgs stadsteater själva har genomfört, inte minst i samarbete med Riksteatern. För något utförligare förteckningar och listor över scenverksamheten på Helsingborgs stadsteater, se exempelvis "Holger Sönnes teaterarkiv" serie D 1 (FÖRTECKNINGAR ÖVER FÖRESTÄLLNINGAR OCH SPELADE PJÄSER).
I de fall affischerna är utformade och tryckta med ett eller flera exakta speldatum, vilket var det brukliga under de tidiga säsongerna, är dessa speldatumen registrerade i denna förteckning. Från mitten/slutet av 1940-talet och fram t.o.m. säsong 1972-1973 blev det dock vanligare att denna information skrevs för hand direkt på en ny typ av affisch i något mindre format (där också oftast tryckt information om exmpelvis regi, skådespelare och biljettpriser finns med). Dessa affischer kompletterades oftast med en annan större och mer konstnärligt utförd affisch med mindre textuell information. Fr.o.m. säsong 1973-1974 finns i regel endast en typ av affisch per uppsättning, dock ibland i olika storleksformat. I de fall där exakta speldatum inte finns tryckta på affischerna är det uppsättningens premiärår och månad som registrerats. Olika konserter och andra typer av gästspel hada dock även fortsättningsvis ofta exakta speldatum tryckta på affischerna vilka då registrerats i förteckningen.
I arkivet "Holger Sönnes teaterarkiv" finns serien Ö 1 (AFFISCHER) vars innehåll delvis kompletterar det äldre materialet i denna serie. De två volymerna innehåller enstaka teateraffischer från åren 1890-1907 (spridda år, volym 1) samt affischer från säsongerna 1909-1910, 1910-1911, 1911-1912, 1915-1916 och 1927-1928 (volym 2). För förteckning, se länk.
I väntan på digitisering förvaras v. 21-46 på hyllorna A 93:3, hylla 4, A 92:1 hylla 4 och A 92: 2, hylla 4. V. 1-20 förvaras på A 92:2, låda 1-10.
Serien fortsätter fr.o.m. säsong 2015-2016 i Helsingborg Arena och Scen AB, serie F 2 ab (se länk).

 Volymer (46 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11882 – 1891Säsong 1881-1882
Våren 1882
1882-04-16 "Boccaccio", 1 st
Säsong 1887-1888
Våren 1888
1888-04-30 "Jorden rundt på 80 dagar", 1 st
Säsong 1889-1890
Våren 1890
1890-01-12 "Hemsöborna", 1 st
Säsong 1890-1891
Hösten 1890
1890-12-26 "Konung för en dag", 1 st
1890-12-29 "Farinelli", 1 st
Våren 1891
1891-01-01 "Wermländingarne", 1 st
1891-01-04 "Jorden runt å 80 dagar", 1st
1891-01-07 "Mikadon", 1st
1891-01-09 "Fatinitza", 1st
1891-01-14 "Carnevilles klockor", 1st
1891-01-18 ”Den sköna Helena”, 1 st
1891-01-20 "Frihetsbröderna" och "Elfte budet", 1st
1891-01-21 "Boccaccio", 1st
1891-02-09 "Hårda sinnen", 1st
1891-02-11 "Slägtingar" och "På Varietén", 1st
1891-02-13 "Ulla Musköt", "Sparlakanslexor" och "Ett resande Teatersällskap", 1st
1891-02-15 "Dalfolk", 1st
1891-02-18 "Under små timmarne" och "Her Dardanell", 1st
1891-02-19 "Vermländingarne", 1st
1891-02-20 ”Don Cesar de Bazano", 1st
1891-03-21 "Perle" och "Sjöllers Pensionat", 1st
1891-03-22 "På vatten och bröd", "Han kommer från Pasteur" och ”De muntra kusinerna från Nykjöbing, 1st
 
21893Säsong 1892-1893
Våren 1893
1893-01-04 "Den Ryska Krigsplanen", 1st
1893-01-06 "Othello", 1st
1893-02-05 "Ett middags-selskab", "Det är gandske vist" och "Dronning Crinoline den Store", 1st
1893-02-09 "Dronning Crinoline den Store” och "De syv militaere Piger", 1st
1893-02-10 "To rivalinder", "En storm i et Glas Vand" och ”Aprilsnarrene (eller Intrigen i skolen)", 1st
1893-02-12 ”De syv militaere piger”, "I Gale huset" och "Den svage side", 1st
1893-02-13 "Dronning Crinoline den Store” och "Kong Salomao og Järgen Hattemagei", 1st
1893-02-15, 1893-02-16 "Elf jungfrun (Elverhöi)", 1st
1893-03-18 ”Söndagsbarnet”, 1st
1893-03-21 "Stabstrumpetaren", 1st
1893-03-23 "Niniche", 1st
1893-03-26 "Reif von Reiflingen", 1st
1893-04-02 ”För tidigt"och "Guldspindeln", 1st
1893-04-03 "Nini Fauvette" och "Ett ungkarlshem", 1st
1893-04-30 "Publicistsoirén" och "Hartassen", 1st
1893-06-11 "Den gyllene boken" och "Civilklädd", 1st
 
31893 – 1894Säsong 1893-1894
Hösten 1893
1893-09-10 "Bakom Kuopio" och "En omvändelse", 1st
1893-11-19 "Tartufe", 1st
Våren 1894
1894-01-08 "Advokaten Knifving" och "Kolhandlarne", 1st
1894-01-12 "De pratsjuka" och ”Spökerierna i Stockholm", 1st
1894-01-14 "Nerkingarne" och "Dockféen", 1st
1894-01-18 "Fregattkaptenen" och ”Dockféen”, 1st
1894-01-19 ”De pratsjuka” och Dockféen”, 1st
1894-01-24 "Boccaccio", 1st
1894-01-28 "Boccaccio" och "Dockféen", 1st
1894-02-04 "Embetsnit” och "Postiljonen i Longjumeau", 1st
1894-02-18 "Storherteginnan of Gerolstein", 1st
1894-02-19 "Madame Agnots dotter", 1st
1894-02-22 ”Konung för en dag”, 1st
1894-02-23 "Den stackars Jonathan", 1st
1894-02-25 "Lilla Helgonet", 1st
1894-03-01 ”Den sköna Helena", 1st
1894-03-04 "Frihetsbröderna", 1st
1894-03-09 "Charleys tant", 1st
1894-03-25 "Livet på landet", 1st
1894-03-26 ”Den sköna Helena”, 1st
1894-03-26 "Mjölksurran", 1st
1894-03-29 "Fatinitza", 1st
1894-03-31 ”Den stackars Jonathan”, 1st
1894-04-06 ”Charleys tant” och "Den svaga sidan", 1st
1894-04-09 "Han är inte svartsjuk", "Kapten Puff" och "Civilklädd", 1st
1894-04-27 "Lilla Professorskan", 1st
1894-04-29 "Lars Anders och Jan Anders och Deras Barn" och ”Balettnummer af Fröken Hjort”, 1st
1894-05-02 "Högt spel", 1st
 
41894 – 1895Säsong 1894-1895
Hösten 1894
1894-08-05 "Carnevilles klockor", 1st
1894-08-15 "Sabinskornas Bortröfvande", 1st
1894-08-18 "Lifvet på landet", 1st
1894-08-22 "Sjökadetten", 1st
1894-09-02 "Den sköna Helena", 1st
1894-09-05 ”Den sköna Helena” och "Helsingborgsrevyn 1894", 1st
1894-09-09 "Mikadon" och ”Helsingborgsrevyn 1894”, 1st
1894-09-17 "Niobe", 1st
1894-09-18 "Flirtation", 1st
1894-09-20 "Clairette i dragonlägret", 1st
1894-09-21 “Niobe” och "Alphyddan", 1st
1894-10-05 "Hjerterdam" och "Othello", 1st
1894-10-07 "Erik XIV och Karin Månsdotter", "När qvinnan gråter" och "Asfaltens Perla", 1st
1894-10-08 "Den klentrogne Thomas" och "När qvinnan gråter", 1st
1894-10-27, 1894-10-28, 1894-10-29 "Ljungby horn", 1st
1894-11-13 "Herrar Dunanans resa", 1st
1894-11-25 "Villars Dragoner", 1st
1894-12-02 "Kusin Jacques", 1st
1894-12-03 "Lilla Helgonet", 1st
1894-12-03 "Vasantasena", 1st
1894-12-27, 1894-12-28, 1894-12-29, 1894-12-30 "Tsarens kurir", 1st
Våren 1895
1895-02-07 "Gasparone", 1st
1895-02-10 "Wermländingarne" och "Helsingborgsrevy", 1st
1895-02-23 "Konung för en dag", 1st
1895-03-09, 1895-03-10 "Lille Eyolf", 1st
1895-04-10 "Niobe", 1st
1895-04-25 "Niniche", 1st
1895-05-01 "Texas Jack", 1st
1895-05-14 "Liten Karin", 1st
 
51895 – 1896Säsong 1895-1896
Hösten 1895
1895-10-06 "Tiggarstudenten", 1st
1895-10-07 "Martha", 1st
1895-10-08 "Konung för en dag", 1st
1895-10-14 "Alphyddan" och "Nürnbergerdockan", 1st
1895-10-20 "Ziguenarbaronen", 1st
1895-10-23 "En moder" och "Ett litet troll", 1st
1895-11-23 "Förrådd" och ”Bortbytningen", 1st
1895-12-30 "Orfeus i Underjorden", 1st
Våren 1896
1896-01-12 "Nanon", 1st
1896-01-14 "Nanon", 1st
1896-01-15 "Fjärilsstriden", 1st
1896-01-17 "Regina von Emmeritz", 1st
1896-01-19 "Regina von Emmeritz", 1st
1896-01-21 "Jorden rundt på 80 dagar", 1st
1896-02-16 "Det är bara mamma!" och "Parispojken", 1st
1896-02-17 "Niniche", 1st
1896-03-04 "Madame Sans-Gene", 1st
1896-03-06 "Madame Sans-Gene", 1st
1896-03-08 "Madame Sans-Gene", 1st
1896-03-15 "Kalfaktorn", 1st
1896-03-17 "Bröllopet på Ulfåsa", 1st
1896-03-20 "Läderlappen", 1st
1896-03-25 "Cavalleria Rusticana" och "Hans och Greta", 1st
1896-03-27 "Romeo och Julia", 1st
1896-03-28 "Cavalleria Rusticana" och "Pajazzo", 1st
1896-03-29 "Romeo och Julia", 1st
 
61896 – 1897Säsong 1896-1897
Hösten 1896
1896-09-08 ”Per Gynt”, ”Sång af Fru Anna Petterson Norrie” och "Gringoire",1st
1896-09-15 "Debutanten och hennes far", 1st
1896-09-16 ”Fregattkaptenen”, 1st
1896-09-20 "Läderlappen", 1st
1896-09-21 "Lilla Mamma", 1st
1896-09-22 "Orfeus i underjorden", 1st
1896-10-12 "Cornevilles klockor", 1st
1896-10-13 "Bellevilles mö", 1st
1896-10-14 "Fröken Nitouche", 1st
1896-10-18 "Den ondes besegrare", 1st
1896-10-25 "Jeppe på berget", 1st
1896-11-04 "Gräshoppan och myran" och "Ett bröllop i Paris", 1st
1896-11-06 "Theblomma", 1st
1896-11-29 "Löjen och tårar", 1st
1896-12-26 "Veteranens jul" och ”Ett litet troll", 1st
Våren 1897
1897-01-03 "Ett litet troll" och "Neckens dotter", 1st
1897-01-06 "En guldbröllopsafton" och "Fru Müller", 1st
1897-01-10 "Champignol mot sin vilja", 1st
1897-01-11 "Dora", 1st
1897-01-17 "Anna Stina i Stockholm", 1st
1897-01-27 "Mycket väsen för ingenting", 1st
1897-02-07 "Frihetsbröderna", 1st
1897-02-08 "Bergakungen", 1st
1897-02-12 "En söndag på Amager" och "Parispojken", 1st
1897-02-14 "Den ondes besegrare", 1st
1897-02-16 "Förgät-mig-ej”, 1st
1897-02-17 "Förgät-mig-ej”, 1st
 
71897 – 1898Säsong 1897-1898
Hösten 1897
1897-10-17 "Jeppe paa Bjerget" och Hvetebröd och Rågbröd”, 1st
1897-10-24 "Peter Söresen" och "Barn i Kirke", 1st
1897-11-14 "Gubben i månen", 1st
1897-11-16 "Herr Garat" och "Kolhandlare", 1st
1897-11-26 "Miss Helyett", 1st
1897-12-05 ”Boccaccio", 1st
1897-12-12 "Tiggarstudenten", 1st
1897-12-15 "Farinelli", 1st
1897-12-19 "Frihetsbröderna", 1st
Våren 1898
1898-01-01 "Bröllopet på Veleni", 1st
1898-01-09 "Ett litet Troll" och "Duvals skilsmessa", 1st
1898-01-11 "Storstadsluft", 1st
1898-01-16 "Storstadsluft" och "Neckens dotter", 1st
1898-01-21 "Mäster Olof", 1st
1898-01-30 "Storstadsluft", "Elfte budet" och "Otellos triumf", 1st
1898-02-06 "Mefistofeles", 1st
1898-02-12 "Stora Mogul", 1st
1898-02-13 "Öregrund-Östhammar", 1st
1898-02-27 "Midnattsol" och "Generaldirektören", 1st
1898-03-02 "Norrskenet", 1st
1898-03-04 "Söndagsbarnet", 1st
1898-03-05 "Mikadon", 1st
1898-03-06 "Lyckoflickan", 1st
1898-03-09 "Mårtens gås" och "Det var en gång", 1st
1898-03-26 "De små landstrykare", 1st
1898-04-07 "Folkesnak" och ”Nei", 1st
1898-04-09 "Seer jer i Speil" och ”Nei”, 1st
1898-05-15 "Den stumma från Portici", 1st
1898-06-02 "Ordensbröderna", 1st
1898-06-03 "Domarens hatt" och "Teaterns eko", 1st
 
81898 – 1900Säsong 1898-1899
Hösten 1898
1898-11-13 "Barillond bröllop" och "Mellan fyra ögon", 1st
1898-11-19 "Så tuktas en argbigga", 1st
1898-12-29 "Efter uppvaknandet", 1st
Våren 1899
1899-01-22 "Ett möte" och "Fågelhandlaren", 1st
1899-01-25 "Trilby" och "Verldens Herkules", 1st
1899-01-31 "Kameliadamen", 1st
1899-02-05 "Ambrosius", 1st
1899-02-12 "Den svaga sidan" och "Charleys tant", 1st
1899-02-14 "Stella", 1st
1899-02-27 "Faust", 1st
1899-02-28 "Regementets dotter", 1st
1899-03-01 "Carmen", 1st
1899-03-11, 1899-03-12 "En middagsbjudning" och "Advokaten Knifving", 1st
1899-03-14 "En middagsbjudning" och "Advokaten Knifving", 1st
1899-03-17 ”Den antika teatern", "Pseudolus" och "Spöket", 1st
1899-03-28 "Ernani", 1st
1899-03-29 "Trubaduren", 1st
Säsong 1899-1900
Hösten 1899
1899-09-25 "Lilla helgonet", 1st
1899-10-01 "Fra Dia Volo", 1st
1899-10-11 "Bellevilles Mö", 1st
1899-10-31 "Storherteginana af Gérolstein", 1st
1899-11-05 "Den ondas besegrare", 1st
1899-11-06 "Öregrund-Östhammar", 1st
1899-11-12 "Öregrund-Östhammar", 1st
1899-12-10 "Boccaccio", 1st
1899-12-14 "Konung för en dag", 1st
1899-12-17 "Damen från Ostende", 1st
Våren 1900
1900-01-06 "Turistlif" och "Seklets natt", 1st
1900-01-21 "Familjen Jensen", 1st
1900-01-23 "Tokerier" och "Paraden på Stortorget", 1st
1900-01-24 "Vid Bosporen" och "Herrskap och tjänstefolk", 1st
1900-01-36 "Niniche", 1st
1900-02-07 "Guldfåglar" och "Verldens Herkules", 1st
1900-02-11 "Za-Za", 1st
1900-02-16 "Bröllopsresan" och ”På vakt”, 1st
 
91900 – 1901Säsong 1900-1901
Hösten 1900
1900-09-23 Föreningsfesten” och "Recept mot Svärmödrar", 1st
1900-10-24 ”Pariserlif”, 1st
1900-11-02 "Leontine’s män" och "English spoken", 1st
1900-11-04 "Leontine’s män" och "Hjärtats begär”, 1st
1900-11-12 "Hedersskuld" och "Den förgylda Lergöken", 1st
1900-11-13 "Hedersskuld" och "Den förgylda Lergöken", 1st
1900-12-09 "Två fruar om en man!" och "Den svaga sidan", 1st
Våren 1901
1901-02-11 "Frihetsbröderna", 1st
1901-02-13 "Den sköna Helena", 1st
1901-02-19, 1901-02-20 "Dockan", 1st
1901-02-23 "Gustaf Wasa", 1st
1901-03-06 "Österlunds Hanna", 1st
1901-03-17 "Dubbelspel", 1st
1901-03-23, 1901-03-24 "Carmen", 1st
1901-03-25 "Den vilseförda", 1st
1901-03-26 "Rigoletto", 1st
1901-04-02 "Trollkarlen vid Nilen", 1st
1901-04-12 "En börsbaron", 1st
1901-05-12 "Daddan", 1st
1901-04-29 "Stiliga Augusta", 1st
 
101901 – 1903Säsong 1901-1902
Hösten 1901
1901-09-25 "Första Fiolen", 1st
1901-10-27 "Fru Venus" och "Från Varietéen", 1st
1901-10-28 "Kolhandlare" och "Den förgylda Lergöken", 1st
1901-10-30 "Kolhandlare" och "Prinsessan Habbababba", 1st
1901-11-01 "Skandalen i natt", 1st
1901-11-10 "Den italienska halmhatten", 1st
1901-11-17 "Svartsjuk", 1st
Våren 1902
1902-01-29 ”Ett namn” och ”En bröllopsafton” - Festföreställning och Recett med anledning av herr Eric Zachrisons 25-års jubileum som skådespelare, 1st
1902-02-02 "Svärfar", 1st
1902-03-04 "Lili", 1st
1902-03-17 "Gräsenklingar", 1st
1902-03-18 "Robinsons ö", 1st
1902-03-26 "Robinsons ö", 1st
1902-04-05 "Mjölksurran", 1st
1902-04-07 "Lilla Lärkan", 1st
1902-04-13 "Sherlock Holmes", 1st
1902-04-16 "Sofvagnskontrollören", 1st
1902-06-06 "Försvunnen!", 1st
Säsong 1902-1903
Hösten 1902
1902-10-30 "Guld Fåglar", 1st
1902-11-02 "Generaldirektören", 1st
1902-12-21 ”Miss Hobbs", 1st
Våren 1903
1903-01-06 "Gurli" och "Ingen nyårspjes!", 1st
1903-01-16 "Från Neros dagar", 1st
1903-01-21 "Dönviks prestgård", 1st
1903-02-15 "Geografi och kärlek", 1st
1903-02-17 "Baldevins bröllop", 1st
1903-02-25 "Kammarjungfrun", 1st
1903-03-21 "Gamla Heidelberg", 1st
1903-04-08 "Don Cesar", 1st
1903-04-14 "Vagabonderna", 1st
 
111903 – 1905Säsong 1903-1904
Hösten 1903
1903-09-06 "Wienerblod", 1st
1903-09-23 "Fripassageraren", 1st
1903-09-27 "Hattmakarens bal", 1st
1903-10-13 "Öppet visir", 1st
1903-10-16 "Baldevins bröllop", 1st
1903-11-20 "Geishan", 1st
Våren 1904
1904-01-17 "Duvals skilsmessa" och "Nyårsrevy", 1st
1904-01-18 "Natthärberget", 1st
1904-04-16 "Herr Domaren", 1st
1904-04-17 "Storstadsluft", 1st
1904-04-18 "Affär är Affär", 1st
1904-04-19 "Luttie", 1st
1904-04-27 "Öregrund-Östhammar", 1st
Säsong 1904-1905
Hösten 1904
1904-09-16 "Nattmakarens bal", 1st
1904-09-17 "Sten Stensson Stéen från Eslöf", 1st
1904-11-09 "Rigobert", 1st
1904-12-30 "En Vintersaga", 1st
Våren 1905
1905-02-05 "Figaros Bröllop", 1st
1905-02-19 "Jagten efter en fästmö", 1st
1905-04-13 "Två modeller" och "Fru Lundins inackorderingar", 1st
1905-04-16 "Äfventyr på fotvandringen", 1st
 
121905 – 1907Säsong 1905-1906
Hösten 1905
1905-09-02 "Tummeliten", 1st
1905-09-11 "En diplomat" och "Töff-Töff!", 1st
1905-09-19 "Tvillingar", 1st
1905-10-05 "Trollkarlen vid Nilen", 1st
1905-10-08 "Sköna Helena", 1st
1905-10-22 "Boccaccio", 1st
1905-10-29 "Läderlappen", 1st
1905-11-08 "Hemlifvets fröjder" och "Vid Breitenfeld", 1st
1905-12-27 "Lynggaard & C:ni", 1st
Våren 1906
1906-01-01 "En belägrad änka" och "Portvaktens Nyårsnatt", 1st
1906-01-08 "Sendraget" och "Portvaktens Nyårsnatt", 1st
1906-01-23 "En lektion", 1st
1906-01-31 "Bröllopsnatten", 1st
1906-02-04 "Det styrbara luftskeppet", 1st
1906-02-05 "Tvillingsystrarna", 1st
1906-02-25 "Klädeshandlaren och hans måg" och "Din nästa hustru", 1st
1906-05-11 "Damskräddaren" och "Kronans Gubbar", 1st
Säsong 1906-1907
Hösten 1906
1906-09-16 "Försvunnen", 1st
1906-09-18 "Den berömda frun", 1st
1906-09-23 "Fröken Julie", 1st
1906-10-02 "Föreningen ’Bort med karlarne!’", 1st
1906-11-04 "Far och Son", 1st
1906-11-11 "Stadens stolthet", 1st
Våren 1907
1907-02-04 "Kära släkten", 1st
1907-02-11 "Gurre", 1st
1907-04-20 "Gerda", 1st
1907-04-26 "Sjökadetten", 1st
1907-05-04 "Äfventyr i sängkammaren" och "Kärleksdrycken", 1st
1907-05-12 "Mister Ernst", 1st
 
131908 – 1911Säsong 1908-1909
Hösten 1908
1908-12-15 "Susanna Vallström", 1st
Våren 1909
1909-02-27 "Konstgjorda Svensson", 1st
Säsong 1910-1911
Hösten 1910
1910-09-03 "Barfotadans", 1st
1910-09-16 "Giftermålsbalken rundt", 1st
1910-09-24 "Fortunas gunstling", 1st
1910-10-31 "Lili", 1st
1910-11-02 "Frihetsbröderna", 1st
1910-11-03 "Kaparkapten Surcouf", 1st
1910-11-04 "Utan bjudningskort", 1st
Våren 1911
1911-01-01 "Kolhandlarna" och "Botten opp", 1st
1910-01-06 "Kolhandlarna" och "Nyårsrevyn 1911", 1st
1911-01-15 "Höstmanöver", 1st
1911-01-21 "Smith", 1st
1911-02-13, 1911-02-14 "Den starkaste", 1st
1911-02-18 "Yon Yonson", 1st
1911-03-01 "Den stora utstyrsel Revyn 1911 - Luft-Calle", 1st
1911-03-13 "Alexander den Store", 1st
1911-04-01 "En valsdröm", 1st
1911-04-03 "Lille Hertigen”, 1st
1911-04-06 "Halta Lena och vindögda Per", 1st
1911-04-25 "Jorden Rundt – Göteborgsrevyn 1911", 1st
Säsong 1911-1912
Hösten 1911
1911-09-10 "Fröken Julie" och "Erasmus Montanus", 1st
 
141912 – 1913Säsong 1912-1913
Hösten 1912
1912-09-04 "Fregattkaptenen", 1st
1912-09-19 "Storken", 1st
1912-10-25 "Eva", 1st
1912-10-28 "Läderlappen", 1st
1912-11-02 "Lilla Caféet", 1st
1912-11-07 "Som man är klädd", 1st
1912-11-11 "Lottas födelsedag" och "Väckar-uret", 1st
1912-12-26 "Skeppar-Johans pojke", 1st
1912-12-28 "Bilkurtis" 1st
Våren 1913
1913-01-01"Två modeler" och "Helsingborgsrevyn 1913 - Flickornas Göransson", 1st
1913-01-27 "Otellos triumf" och "Sankt Jönsson och Draken", 1st
1913-03-01 "Konung för en natt", 1st
1913-01-31 "Den sköna Helena", 1st
1913-04-05 "Pytt i Panna", 1st
1913-04-19 "Den käre Augustin", 1st
1913-04-20 "Gri-Gri", 1st
1913-04-28 "Onkel Dans solfjädersbälg", 1st
1913-05-09 "Det starkare könet", 1st
 
151913 – 1914Säsong 1913-1914
Hösten 1913
1913-09-08 "Pariserluft", 1st
1913-09-14, 1913-09-14 "Ungdomsvänner", 1st
1913-09-20 "Civilklädd" och "Tjusiga Magnusson", 1st
1913-09-19 "Halfblod", 1st
1913-09-28 "Min vän Teddy", 1st
1913-10-30 "Susi", 1st
1913-11-01 "Cornevilles klockor", 1st
Våren 1914
1914-01-25 "Två gånger två är fem", 1st
1914-02-01 "Råttfällan" och "Stor Cabaret-föreställning", 1st
1914-02-11 "Reif von Reiflingen", 1st
1914-02-13 "De fem Frankfurtarne", 1st
1914-02-21 "Sten Stensson Stéen från Eslöf", 1st
1914-03-01 "Borgmästarinnan", 1st
1914-03-11 "Tiggarstudenten", 1st
1914-03-14 "Den glada äkta mannen", 1st
1914-03-14 "Mikadon", 1st
1914-04-11 "Grönköpings Tivoli", 1st
 
161914 – 1915Säsong 1914-1915
Hösten 1914
1914-08-29, 1914-08-30 "Ungkarlshjälpen", "Bellman" och "Eld i kaminen", 1st
1914-09-27 "Paraply´t" och "Den förgyllda lergöken", 1st
1914-09-28 "Janssons frestelse", 1st
1914-09-29 "Hemligheten", 1st
1914-10-01 "Per Gynt", 1st
1914-10-06 "Ordensbröderna", 1st
1914-10-08 "Herr Dardanell och hans upptåg på landet", 1st
1914-10-12 "Pygmalion", 1st
1914-10-28 "I mobiliseringstider"1st
1914-11-01 "Det lyckliga valet", 1st
1914-12-27 ”Den trötte Theodor", 1st
Våren 1915
1915-01-01 "Lilla Nitouche" och "Klart 1-9-1-5", 1st
1915-02-15 "Stiliga Jynsson", 1st
1915-02-11 "Här ska’ filmas", 1st
1915-02-15 "Adorée Villany", 1st
1915-02-23 "Dunungen", 1st
1915-03-08 "Husarfeber", 1st
1915-04-12 "Mannen och hans öfverman", 1st
 
171915 – 1916Säsong 1915-1916
Hösten 1915
1915-09-06 "En idealisk äkta man", 1st
1915-09-25 "Fröken Trallala!", 1st
1915-10-01 "Två man om en änka", 1st
1915-10-04 "Tur och Retur”, 1st
1915-10-16, 1915-10-17 "Den fule Ferante", 1st
1915-11-14 "Borga Gård", 1st
1915-12-22 "Tattare", 1st
1915-12-26 "Filmdrottningen", 1st
Våren 1916
1916-01-01 "Hela Helsingborg i Paradiset", 1st
1916-01-10 "Lilla Helgonet" och "Hela Helsingborg i Paradiset", 1st
1916-01-21 "Cornevilles klockor" och "Hela Helsingborg i Paradiset", 1st
1916-01-30 "Sofvagnskontrollören", 1st
1916-02-01 "Tosca", 1st
1916-02-04 "Räli’a Pärsen", 1st
1916-02-05 "Stockholmsjobb", 1st
1916-02-10 "Den gamla spelet om Enhvar", 1st
1916-02-20 "Lilla Eva", 1st
1916-02-22 "Malmö-Kalkutta-Malmö", 1st
1916-02-25 "Kvinnoröfvaren", 1st
1916-02-27 "Fernands giftermål", 1st
1916-03-19 "Positivhataren", 1st
1916-03-29 "Fruar på krigsstråt", 1st
 
181916 – 1917Säsong 1916-1917
Hösten 1916
1916-09-15 "Kabaretavdelning" och "Spökena vid Stureplan", 1st
1916-09-21 "Bland bålde riddersmän", 1st
1916-09-23 "Kamraterna", 1st
1916-09-30 "Hon både sparkas och bits" och "Pinetdrottningen", 1st
1916-10-08 "Försvarsadvokaten", 1st
1916-10-21, "Ack", "Elvira!",1st
1916-10-26 "Den vakne Victor", 1st
1916-10-27 "Konung för en dag", 1st
1916-10-28 "Sköna Helena", 1st
1916-11-11, 1916-11-12 "Ett dockhem", 1st
1916-12-03 "På tu man hand", 1st
Våren 1917
1917-01-29 "Vandringspokalen", 1st
1917-02-09 "Teaterflugan", 1st
1917-02-17 "Röda rosor", 1st
1917-02-19 "Lilla Tuttenuttan", 1st
1917-02-27 "Judith", 1st
1917-03-02 "Annonsera!", 1st
1917-03-08 "Signora Cavallini", 1st
1917-04-05 "Thora van Deken", 1st
1917-04-09 "Socker i botten", 1st
1917-04-23 "Csárdásfurstinnan", 1st
1917-04-26 "Dollarprinsessan", 1st
 
191917 – 1918Säsong 1917-1918
Hösten 1917
1917-09-15, 1917-09-16 "Litteratur" och "Den stora scenen", 1st
1917-09-17 "Örnungen", 1st
1917-09-20 "Fru Marjolins gudson", 1st
1917-09-25 "Kungen", 1st
1917-09-29 "Atlanten vid Kristinehamn", 1st
1917-10-02 "Festföreställning: Dikter af Gunnar Wennerberg" och "Gluntarne", 1st
1917-10-13 "En piga bland pigor", 1st
1917-10-24 "Geishan", 1st
1917-10-25 "Rubber", 1st
1917-11-02 "Pojkana på Storholmen", 1st
1917-11-10, 1917-11-11 "Blommor i driftbänk", 1st
1917-12-13 "Den levande statyen", 1st
1917-12-14 "Pr U-båt", 1st
1917-12-30 "Sångfåglarna", 1st
Våren 1918
1918-02-06, 1918-02-07 ”Klädeshandlaren och hans måg", 1st
1918-02-08 "Tip-Top", 1st
1918-02-09 "Malmörevyn 1918 - Malmöflugan", 1st
1918-03-22, 1918-03-23, 1918-03-24 "Dansösen", 1st
1918-04-05 "Dunungen", 1st
1918-04-29 "Kyska Susanna", 1st
1918-05-03 "Lika barn leka bäst", 1st
 
201918 – 1921Säsong 1918-1919
Hösten 1918
1918-09-06 "Madame Lucienne", 1st
1918-09-09 "Elna Hall”, 1st
1918-09-11 "På hal is", 1st
1918-09-16 "X 777", 1st
1918-09-25, 1918-09-26 "Pierrots Drama" och "Komedianten", 1st
1918-09-28 "Stallgreven", 1st
1918-10-02 "Dygdige Fritz", 1st
1918-11-09 "Johansson o. Vestman", 1st
1918-11-15 "Min hustru hovskådespelerskan", 1st
1918-11-16 "Kvinnan på 40 år", 1st
1918-11-19 "Riddaren av igår", 1st
1918-11-23 "Riquette", 1st
1918-12-16 "Filmkungen", 1st
1918-12-26 "Chokladprinsessan", 1st
Våren 1919
1919-01-28 "Kungen", 1st
1919-02-07 "Tutti-Frutti", 1st
1919-02-22, 1919-02-23 "En okynning hustru", 1st
1919-03-10 "Mrs Taradines inkvartering", 1st
1919-03-14 "Perseus och Vidundret", 1st
1919-03-25 "Minna von Barnhelm", 1st
Säsong 1919-1920
Hösten 1919
1919-10-08 "Som i ungdomens vår", 1st
1919-11-03 "Anders De Wahl giver en Uppläsningsafton", 1st
Våren 1920
1920-02-09, 1920-02-10 "För mycken kärlek", 1st
1920-03-27 "Köpmannen i Venedig", 1st
Säsong 1920-1921
Hösten 1920
1920-10-16, 1920-10-17 "Femina", 1st
1920-12-04 "Paulines bröllopsafton", 1st
Våren 1921
1921-02-03, 1921-02-04 "Kiki", 1st
1921-02-20 "Signade tider", 1st
Säsong 1921-1922
Hösten 1921
1921-11-15 "Kärlekens makt", 1st
 
211926 – 1930Säsong 1926-1927
Hösten 1926:
1926-09-19 "Storstädning" (För fjärde gången), 1 st
1926-10-09 "Sam Jackson i Paris" (För näst sista gången), 1 st
1926-10-14 "Sankta Johanna" (Premiär), 1 st
1926-11-11 "Eliza stannar" (Premiär), 1 st
1926-11-26 "Spelet om kärleken och döden" (För andra gången), 1 st
1926-12-18 "Storstädning" (Billighetsföreställning), 1 st
1926-12-20 "Julnatten i barnkammaren" (Billighetsföreställning), 1 st
1926-12-28 "Hans Majestät får vänta", 1 st
1926-12-31 "Nyårsvaka", 1 st
Våren 1927:
1927-01-02 "Julnatten i barnkammaren" (Billighetsföreställning) och "Hans Majestät får vänta", 1 st
1927-02-03 "Vad varje kvinna vet" (Premiär), 1 st
1927-02-19 "Vi och de våra", 1 st
1927-02-24 "Gustav Vasa" (Premiär), 1 st
1927-03-31 "Min fröken mor" (Premiär), 1 st
1927-04-07 "Min fröken mor", 1 st
1927-04-09 "Min fröken mor" (Billighetsföreställning), 2 st
1927-04-13 "Peter Peter" (Premiär), 2 st (varav en monterad på kartong)
1927-04-30 "Peter Peter" (Billighetsföreställning), 1 st (monterad på kartong)
Säsong 1927-1928
Hösten 1927:
1927-09-22 "Komedin på slottet" (För femte gången), 1 st (monterad på kartong)
1927-09-28 "Kristina" (För andra gången), 1 st
1927-10-20 "En bättre herre" (Premiär), 1 st
1927-10-27 "Simson och Delila" (Premiär), 1 st
1927-11-10 "Mysteriet Milton" (Premiär), 1 st
1927-12-17 "Halta Lena och vinögda Per" (Premiär), 1 st
1927-12-28 "Bättre folk", 1 st
1927-12-31 "Nyårsvaka", 2 st
Våren 1928:
1928-01-03 "Lilla Rödluvan" (Billighetsföreställning), 1 st
1928-01-05 "Halta Lena och vinögda Per" (Populärföreställning till Matinépriser), 1 st
1928-01-07 "Lilla Rödluvan" (Billighetsföreställning) och "Bättre folk" (För näst sista gången), 2 st
1928-01-08 "Halta Lena och vinögda Per" (Billighetsmatiné) och "Bättre folk" (För sista gången), 1 st
1928-02-16 "Den gröna hissen" (Premiär), 1 st
Säsong 1929-1930
Hösten 1929:
1929-09-14 "Vi ä' alla lika" (Premiär), 1 st
1929-09-19, 1929-09-20, 1929-09-21, 1929-09-22 "Vi ä' alla lika", 1 st
1929-09-26 "Don Gil av gröna byxor" (Premiär), 1 st
1929-10-06 "Rolfs Revy", 1 st (monterad på kartong), 1 st
1929-10-11, 1929-10-12 "Röda dagen" - Turnéföreställningar, John Lianders teater, 1 st
1929-10-23 "Symfoni-Konsert" - Nordv. Skånes Orkesterförenings Symfoniorkester under medverkan av violinisten Giovanni Turicchia, 1 st
1929-10-25, 1929-10-26, 1929-10-27 "Periferi", 1 st
1929-11-07, 1929-11-08, 1929-11-09 "Lavendelfröknarna", 1 st
1929-11-03 "Vi ä' alla lika" (Billighetsmatiné) och "Lavendelfröknarna", 1 st
1929-11-10 "Vi ä' alla lika" (Billighetsmatiné) och "Lavendelfröknarna", 1 st
1929-11-12 "Resans slut" (Premiär), 1 st
1929-11-13 "Symfoni-Konsert" - Nordv. Skånes Orkesterförenings Symfoniorkester, 1 st
1929-12-04 "Symfoni-Konsert" - Nordv. Skånes Orkesterförenings Symfoniorkester under medverkan av pianisten W. Witkowsky, 1 st
1929-12-05 "Resans slut", 1 st
1929-12-08 "Resans slut" och "Lavendelfröknarna" (Billighetsmatiné), 1 st
1929-12-21 "Mästerkatten i stövlarna" (Premiär), 1 st
1929-12-26 "Extra konsert" - Orkesterföreningen under medverkan av Martin Öhman, kammarsångare vid Stadsoperan i Berlin, 1 st
1929-12-26 "Mästerkatten i stövlarna" och "Herr Dardanell och hans upptåt på landet" (Premiär), 1 st
1929-12-28 "Mästerkatten i stövlarna" och "Herr Dardanell och hans upptåt på landet", 1 st
Våren 1930:
1930-01-26 "Cocktails" och "Duvals skilsmässa" - Gästspel av Dir. Sandborg-Friedmann med ensemble från Göteborg, 1 st
1930-02-09 "Folk-Konsert" (Matiné) - Orkesterföreningen, 1 st
1930-02-09 "Lavendelfröknarna" (Billighetsmatiné) och "Volpone", 1 st
1930-02-15 "Topaze" (Premiär), 1 st
1930-02-19 "Symfoni-Konsert" - Nordv. Skånes Orkesterförenings Symfoniorkester under medverkan av operasångerskan Karin Rydqvist-Alfheim, 2 st
1930-02-20, 1920-02-21 "Topaze", 1 st
1930-02-23 "Lavendelfröknarna" (Billighetsmatiné) och "Topaze", 1 st
1930-03-16 "Volpone" och "Topaze" (Populärföreställningar till matinépriser), 1 st
1930-03-22 "Den heliga lågan" (Premiär), 1 st
1930-04-20 "Folkkonsert" - Nordv. Skånes Orkesterförenings Symfoniorkester under medverkan av operasångerskan Ingeborg Steffensen, 1 st
1930-04-26, 1930-04-27 "Mordet i andra våningen", 1 st
 
221930 – 1932Säsong 1930-1931
Hösten 1930:
1930-09-13 "Kom, sågs, segrade" (Premiär), 1 st
1930-09-25, 1930-09-26 "Kom, sågs, segrade", 1 st
1930-10-02, 1930-10-03, 1930-10-04 "Karusellen", 2 st
1930-10-13 "Zigenar-Orkester" - Två konserter med Berénys 50 mans ungerska orkester, 1 st
1930-10-22 "Symfoni-Konsert" - Nordv. Skånes Orkesterförening under medverkan av skådespelerskan Gerda Lundequist, 2 st
1930-10-31, 1930-11-01 "Odågan", 2 st
1930-11-15, 1930-11-16 "Olympia", 2 st
1930-11-16 "Lunds Studentkårs Minnesföreställning över Ola Hansson", "Insnöad" och "Paria", 1 st
1930-11-19 "Symfoni-Konsert" - Nordv. Skånes Orkesterförening under medverkan av gästdirigent Olallo Morales och solist Frederikke Philip, 2 st
1930-12-06 "Andréexpeditionen" - Föredrag av D:r Ivar Svedberg till förmån för F.V.O., 1 st
1930-12-10 "Symfoni-Konsert" - Nordv. Skånes Orkesterförening under medverkan av operasångaren Knut Öhrström, 2 st
1930-12-13 "Rena rama sanningen" (Populärföreställning till matinépriser), 2 st
1930-12-26 "Jag är min syster" (Premiär - affisch utan rollista, biljettpriser etc.), 1 st
1930-12-26 "Jag är min syster" (Premiär), 1 st
Våren 1931:
1931-01-10 "Svinaherden" och "Kontraband", 1 st
1931-01-11 "Svinaherden" och "Rena rama sanningen" (Populärföreställning till matinépriser), 2 st
1931-01-14 "Symfoni-Konsert" - Nordv. Skånes Orkesterförening under medverkan av operasångaren Rudolf Watzke, 2 st
1931-02-07 "Markurells i Wadköping", 1 st
1931-02-18 "Symfoni-Konsert" - Nordv. Skånes Orkesterförening under medverkan av gästdirigent Armas Järnefelt, 2 st
1931-02-20, 1931-02-21 "Barabbas", 1 st
1931-02-24 "Storken" - Turnéföreställning, Allan Rydings teater, 1 st
1931-02-26 "Soaré å Hälsingborgs Teater" - Anordnas för välgörande ändamål, 1 st
1931-03-07 "En Operarepetition" - Österrikiska gosskören Wiener Sängerknaben, 1 st
1931-03-08 "Bybarberaren" - Österrikiska gosskören Wiener Sängerknaben, 1 st
1931-03-18 "Symfoni-Konsert" - Nordv. Skånes Orkesterförening under medverkan av operasångerskan Ingeborg Steffensen, 1 st
1931-03-20 "Succes!", 1 st
1931-03-25 "Stor Folkdans-uppvisning" - Föreningen Folkdansens Vänner, 1 st
1931-03-30 "Sven Hedin" - Dr. Sven Hedin berättar om den pågående expeditionen i Kina, 1 st
1931-04-05 "Folkkonsert" - Nordv. Skånes Orkesterförening under medverkan av pianisten Carl Hellqvist, violinisten Gunnar Andersson och cellisten Guido Vecchi, 1 st
1931-04-15 "Symfoni-Konsert" - Nordv. Skånes Orkesterförening, 1 st
1931-04-18, 1931-04-19 "Sensation", 2 st
1931-04-27, 1931-04-28, 1931-04-29, 1931-0430 "Violen från Montmartre" - Gästspel av Stora Teatern Göteborg, 1 st
1931-04-22 "Extra Solist-Konsert" - Nordv. Skånes Orkesterförening under medverkan av operasångerskan Greta Söderman, 1 st
1931-05-05, 1931-05-06 "Det gamla spelet om en far eller Den felande länken" - Lundastudenternas spexturné 1931, 1 st
1931-05-09, 1931-05-10 "En man till påseende" - Turnéföreställningar med bl.a. Semmy Friedmann i en av huvudrollerna, 1 st
1931-05-13 "Konsert" - Österrikisk Svenska à Capella kören, 1 st
1931-06-03 "Konsert" - Sångsällskapet Orphei drängar från Uppsala, 1 st
Säsong 1931-1932
Hösten 1931:
1931-09-12 "Thalias barn" (Premiär), 1st
1931-09-26 "Marius" (Premiär), 1 st
1931-09 "Marius" (med citat ur recensioner, tryckt 1931 men utan specifikt speldatum), 1 st
1931-09-28 "Fadershjärtat" - Turnéföreställning, Kungl. Dramatiska Teatern, 1 st
1931-10-10, 1931-10-11 "En Vals med Napoleon" - Turnéföreställningar, Det nye Teater, 1 st
1931-10-11 "En Vals med Napoleon" - Turnéföreställning, Det nye Teater, 1 st
1931-10-21 "Symfoni-Konsert" - Nordv. Skånes Orkesterförenings Symfoniorkester under medverkan av skådespelerskan Gerda Lundequist, 1 st
1931-10-22 "Marius" (Populärföreställning), 1 st
1931-10-28 "Elisabeth av England" (Premiär - utan rollista, biljettpriser etc.), 1 st
1931-10-28 "Elisabeth av England" (Premiär - med rollista, biljetpriser etc.) 2 st
1931-11-05 "En kärleksnatt" - Gästspel av Gunnar Tolnæs, 1 st
1931-11-13, 1931-11-14, 1931-11-15 "Viktorias husar" - Gästspel av Margit Rosengren, 1 st
1931-11-18 "Symfoni-Konsert" - Nordv. Skånes Orkesterförenings Symfoniorkester, 1 st
1931-11-29 "Kuban Kosackerna" (Extra konsert), 1 st
1931-11-29 "Kuban Kosakker" - Gästspelskonsert under ledning av dirigent Leonid Iwanoff, 1 st
1931-12-01, 1931-12-02 "Orpheus" - På föranstaltande av Musikpedagogiska Förbundet i Hälsingborg, 1 st
1931-12-09 "Symfoni-Konsert" - Nordv. Skånes Orkesterförenings Symfoniorkester under medverkan av turkiska kammarsångerskan Fatma Djémilé - von Bonkowska, 1 st
1931-12-31 "Nyårsvaka" 2 st
Våren 1932:
1932-01-04, 1932-01-05 "Hans Nåds testamente", 1 st
1932-01-06 "Lyckans fé" (Billighetsmatiné) och "Hans Nåds testamente", 1 st
1932-01-11 "Nyårsvakans program" (Populärföreställning till matinépriser), 2 st
1932-01-14 "Konsert" - Nordvästra Skånes Orkesterförening under medverkan av kammarsångare Martin Öhman, 1 st
1932-01-17 "Folkkonsert" - Orkesterföreningen under medverkan av pianisten Greta Berven, 1 st
1932-01-22 "Rolfs Revy" - Turnéföreställning med Ernst Rolf m.fl., 1 st
1932-01-23, 1932-01-24 "Blockad" - Turnéföreställning, John Lianders Teater med gästspel av Sigurd Wallén, 1 st
1932-01-27 "Symfoni-Konsert" - Nordv. Skånes Orkesterförenings Symfoniorkester under medverkan av sångaren Rudolf Watzke, 1 st
1932-02-04 "Till polisens förfogande" (Premiär), 1 st
1932-02-11, 1932-02-12 "Till polisens förfogande" (Populärföreställningar till matinépriser), 1 st
1932-02-14 "Pelle, Prinsessan och Jätten Bullerbrak" och "Hans Nåds testamente (Populärföreställning till matinépriser), 1 st
1932-02-19, 1932-02-20 "Tosca" - Operaföreställning med gästuppträdande av Martin Öhman, 1 st
1932-02-19, 1932-02-20 "Tosca" - Operaföreställning med gästuppträdande av Martin Öhman (i större format med porträttfoto av Öhman), 1 st
1932-02-28 "Folkkonsert" - Nordv. Skånes Orkesterförening under medverkan av fil. mag. Ludvig Mannerfeldt och Kvartettsångsällskapet, 1 st
1932-03-04 "En resa i natten" 1 st
1932-03-16 "Symfoni-Konsert" - Nordv. Skånes Orkesterförening under medverkan av pianisten Wiatcheslaw Witkowsky, 1 st
1932-03-17, 1932-03-18 "Hennes första äventyr" (Populärföreställning till matinépriser), 1 st
1932-03-24 "Lily Gyenes 20 Zigenarflickor" - Två konserter med ungersk damorkester, 1 st
1932-03-27 "Glad Påsk-Konsert" - Nordv. Skånes Orkesterförening under medverkan av operasångerskan Julie Winding, 1 st
1932-04-02 "Världstenoren Joseph Hislop" (Populärkonsert), 1 st
1932-04-03 "Hembygdsafton" - Föreningen Folkdansens Vänner, 1 st
1932-04-05 "Leendets Land" - Hippodromteatern gästspelar på Helsingborgs stadsteater, 1 st
1932-04-20 "Jubileums-Konsert" - Nordv. Skånes Orkesterförening fyller 20 år, 1 st
1932-04-23, 1932-04-24 "Hennes första äventyr" (Populärföreställningar till matinépriser) och "Knock" (Populärföreställningar till matinépriser), 1 st
1932-04-25, 1932-04-26 "Hannerl" - Operett med 20 man ur Nordvästra Skånes Orkesterförening (röd i mindre format), 1 st
1932-04-25, 1932-04-26 "Hannerl" - Operett med 20 man ur Nordvästra Skånes Orkesterförening (blå i större format), 1 st
1932-04-27 "Hannerl" (Billighetsföreställning) - Operett med 20 man ur Nordvästra Skånes Orkesterförening, 1 st
1932-05-12 "Karl-Gerhards Vår-Revy" - Turnéföreställning med Karl Gerhard m.fl., 1 st
1932-06-03 "Stor Kabaret till förmån för Barnens och De Gamlas Dag" - Ernst Rolf m.fl., 1 st
1932-07-22 "Känslornas marknad" - Gästspel av Lorensbergsteatern i Göteborg, 1 st
1932-07-29 "Älska mig Jaqueline" - Badortsturnén 1932, med regissör och skådespelare från Dramatiska Teatern, gästspelar på Helsingborgs stadsteater, 1 st
 
231932 – 1933Säsong 1932-1933
Hösten 1932:
1932-09-06 ”Georges Boulanger, den talande violinen” – Konsert med 15 solister fr. Savoy Hotel, London, 1 st
1932-09-11 ”Georges Boulanger, den talande violinen” – Konsert med 15 solister fr. Savoy Hotel, London, 1 st
1932-09-12, 1932-09-13”Den farliga vägen” – Turneföreställning med Anders de Wahl m.fl., 1 st
1932-09-17 ”Svindlare” (Urpremiär), 2 st
1932-09-17 "Svindlare" (Säsongens första premiär), 1 st
1932-09-18 "Svindlare", 2 st
1932-10-01 "Fröken" (Premiär), 1 st
1932-10-08 ”De berömda Wiener Sänger-Knaben” – Konsert på Helsingborgs stadsteater, 1 st
1932-10-09 ”Populärkonsert” – Nordvästra Skånes Orkesterförening, 1 st
1932-10-11 ”Lili Gyenes” – Två konserter, 1 st
1932-10-14 ”Fröken”, 2 st st
1932-10 "Fröken" (med citat ur recensioner, tryckt 1932 men utan specifikt speldatum), 1 st
1932-10-19 ”Swedenhielms” – Gästspel med Poul Reumert m.fl., 1 st
1932-10-22, 1932-10-23 ”Familjen” – Pauline Brunius turné spelar på Helsingborgs stadsteater, 1 st
1932-10-26 ”Symfoni-konsert” – Nordvästra Skånes Orkesterförening, 1 st
1932-11-02 ”Johann Strauss Wiener-Orkester” – Konsert på Helsingborgs stadsteater, 1 st
1932-11-22 "Lili Gyenes 20 Zigenarflickor" - Två konserter med ungersk damorkester, 1 st
1932-11-06 ”Vi” (Festföreställning, premiär), 1 st
1932-11 "Vi" (affisch utan rollista, biljettpriser etc.), 2 st
1932-11-12, 1932-11-13, 1932-11-14 ”Blomman från Hawaii” - Turnéföreställningar, Oskar Textorius Operettensemble, 1 st
1932-12-08 ”Fröken kyrkråtta” (Premiär), 1 st
1932-12-10, 1932-12-11 "Fröken kyrkråtta", 2 st
Våren 1933:
1933-01-09, 1933-01-10 ”Du och jag” (hade premiär i december 1932, affischerna gäller dock ”Populärföreställningar till matinépriser”), 2 st
1933-01-21, 1933-01-22 ”Tredubbelt gifta” – Skådebanan gästspelar på Helsingborgs stadsteater, 1 st
1933-01-24 ”Dunungen” – Till förmån för nödlidande svenskar i Berlin, uppförs av svenska amatörer från Berlin och på svenska språket, 1 st
1933-01-26 ”Före solnedgången” (Urpremiär), 1 st
1933-01-27 "Före solnedgången", 1 st
1933-01-28 ”Kalle Karlssons knepigheter” (Premiär) och ”Före solnedgången” (Populärföreställning till matinépriser), 1 st
1933-02-04, 1933-02-05 ”Kalle Karlssons knepigheter” och ”Före solnedgången” (Populärföreställningar till matinépriser), 1 st
1933-02-09 ”En idealisk hustru” (Urpremiär), 1 st
1933-02-15 ”Klingande mynt” – Pauline Brunius turné spelar på Helsingborgs stadsteater, 1 st
1933-02-18, 1933-02-19 ”Guds gröna ängar” – Gästspel av Kungliga dramatiska teatern (gästuppträdande av Mathias Taube), 1 st
1933-02-25, 1933-02-26 ”Patsy” – John W. Brunius turné spelar på Helsingborgs stadsteater, 1 st
1933-03-04 ”Fadern” (Premiär), 2 st
1933-03-11 ”Ungkarlspappan” (Premiär), 1 st
1933-03-16, 1933-03-17 "Ungkarlspappan" (sista gästuppträdandet av Olof Winnerstrand, Kungliga Dramatiska Teatern), 1 st
1933-03 ”Ungkarlspappan” – Gästspel av Olof Winnerstrand, Kungliga Dramatiska Teatern (tryckt 1933, utan specifikt datum), 1 st
1933-03-18 "Fruns båda män” – Karin Swanström och Bullen Berlund på turné spelar på Helsingborgs stadsteater, 1 st
1933-03-19 ”Lyckligt skilda!” – Gästspel av Mona Mårtenson, 1 st
1933-03-25 ”Hembygdsafton” – Föreningen Folkdansens Vänner, 1 st
1933-03-26 ”Kanske en diktare” – Gästspel av Gösta Ekman, Vasa-Teatern, 1 st
1933-03,27 ”Högre skolan” – Gästspel av Gösta Ekman, Vasa-Teatern, 1 st
1933-04-06 ”Ungkarlspappan” (Populärföreställning till matinépriser), 1 st
1933-04-08 ”Vad Ni Vill eller Trettondagsafton” (Premiär), 1 st
1933-04-09 ”Vad Ni Vill eller Trettondagsafton”, 2 st
1933-04-29 ”Ungkarlspappan” (Populärföreställning till matinépriser), 1 st
1933-05-11, 1933-05-13 ”Figaros Bröllop” och ”Boheme”- Gästspel av Kungliga teatern, programaffisch, 1 st
1933-05-13 ”Boheme” – Gästspel av Kungliga Teatern, 1 st
1933-07-13 ”Sådant händer” - Badortsturnén 1933, med regissör och skådespelare från Dramatiska Teatern, gästspelar på Helsingborgs stadsteater, 1 st
1933-07-20 ”Anny” - Gästspel av Lorensbergsteatern i Göteborg, 1 st
 
241933 – 1937Säsong 1933-1934
Hösten 1933:
1933-09-21 ”Hennes stora chance” (Premiär), 2 st
1933-09-28, 1933-09-29 "Hennes stora chance" (Populärföreställningar till matinépriser), 1 st
1933-10-04 ”För sant för att vara bra” (Urpremiär), 1 st
1933-10-21, 1933-10-22 "För sant för att vara bra" (Populärföreställningar till matinépriser), 1 st
1933-10-27 ”Mäster Olof”, 1 st
1933-12-03 "Mäster Olof" (Populärföreställning), 1 st
1933-12-07 ”Karl den store, höger ytter” (Urpremiär), 1 st
1933-12-27, 1933-12-28, 1933-12-29, 1933-12-30 ”Den lilla butiken” 1 st
1933-12-31 ”Nyårsvaka” 2 st
Våren 1934:
1934-01-06, 1934-01-07 ”Stackars lilla trollet Klumpeduns” (hade premiär i december 1933, affischen gäller dock "För sista gångerna"), 1 st
1934-02-01 ”Ett brott” (Premiär), 1 st
1934-03-23 ”Syndafloden” (Premiär), 1 st
1934-04-21, 1934-04-22 ”Den lilla butiken” (Populärföreställningar), 1 st
Säsong 1934-1935
Hösten 1934:
1934-09-26, 1934-09-27 ”Obs Nymålat” (Populärföreställningar), 1 st
1934-12-06 ”Othello” (Populärföreställning), 1 st
1934-12-08, 1934-12-09 ”Dagar utan mål” (Populärföreställningar), 1 st
1934-12-27, 1934-12-28, 1934-12-29, 1934-12-30 ”Ljungby horn”, 1 st
1934-12-31 ”Nyårsvaka”, 1 st
Våren 1935:
1935-01-17 ”Gatumusikanter” (Premiär), 1 st
1935-01-23, 1935-01-24, 1935-01-25 "Gatumusikanter", 1 st
1935-02-05 "För sant för att vara bra" - Riksteatern och Helsingborgs stadsteater, turné feb-mars 1935 (premiär i Lysekil 5 feb), 3 st
1935-03-23 ”Villa Guldregn” (Urpremiär), 1 st
1935-04-16 ”Domino” (Premiär), 1 st
Säsong 1935 - 1936
Hösten 1935:
1935-09-14 ”Plats för de unga” (Premiär), 1 st
1935-09-15 "Plats för de unga", 1 st
1935-10-05 ”På grund” (Urpremiär), 1 st
1935-10-24 ”Tre systrar” (Premiär), 1 st
1935-11-16 ”Ett glas vatten” (Prremiär), 1 st
1935-12-27, 1935-12-28, 1935-12-29, 1935-12-30 ”Kvartetten som sprängdes” 1 st
1935-12-31 ”Nyårsvaka”, 1 st
Våren 1936:
1936-02-06 ”För berömliga gärningar” (Premiär), 1 st
1936-03-01 ”Älskar – älskar inte”, 1 st
1936-03-28 ”Höfeber” (Urpremiär), 1 st
1936-04-11, 1936-04-12, 1936-04-13 ”Höfeber” (Populärföreställningar) och "Påsk”, 1 st
Säsong 1936-1937
Hösten 1936:
1936-09-16 ”Förstå vi varandra?” (Premiär), 1 st
1936-09-17, 1936-09-18, 1936-09-19 "Förstå vi varandra?", 1 st
1936-10-03 ”Ryttarpatrullen” (Urpremiär), 1 st
1936-11-01 ”Ryttarpatrullen”– Riksteatern och Helsingborgs stadsteater, turné nov 1936 (premiär i Lessebo 1 nov), 1 st
1936-10-24 ”Konserten” (Premiär), 1 st
1936-10 "Konserten" (med citat ur recensioner, utan specifikt speldatum), 1 st
1936-11 ”Napoleon den ende” (utan specifikt speldatum, hade premiär i november 1936), 1 st
1936-12-26 ”Fridas visor” (Premiär), 1 st
1936-12-26 "Fridas visor" (utan specifikt speldatum, hade premiär 26 dec 1936), 1 st
Våren 1937:
1937-01-30 ”Pygmalion” (Premiär), 1 st
1937-03-11 ”Världens lyckligaste människa” (Premiär), 1 st
1937-04-24 ”Stor Nattiné till förmån för Spaniens barn” – På konserthuset, stadsteaterns artister och teaterorkestern medverkar, 1 st
 
251937 – 1940Säsong 1937-1938
Hösten 1937:
1937-09-18 ”Hans högvördighet ordnar allt” (Premiär), 1 st
1937-09-18 "Hans högvördighet ordnar allt” (Premiär, affisch med information om preimiär- och billghetsabonnemang), 1 st
1937-10-09 ”Lavinen” (Urpremiär), 1 st
1937-10-30 ”En man för mig” (Premiär), 1 st
1937-10-31 ”Världens lyckligaste människa” – Riksteatern och Helsingborgs stadsteater, turné okt-nov 1937 (premiär i Borås 31 okt), 2 st
1937-12-18, 1937-11-19 ”Lilla rödluvan”, 1 st
1937-12-27, 1937-12-28, 1937-12-29, 1937-12-30 ”Sabinskornas bortrövande”, 1 st
1937-12-31 ”Nyårsvaka”, 1 st
Våren 1938:
1938-01-27 ”Höfeber” (För enda gången, populärföreställning), 1 st
1938-01-29 ”Höfeber” – Riksteatern och Helsingborgs stadsteater, turné jan-feb 1938 (premiär i Borås 29 jan), 1 st
1938-02-03 ”…tiga är guld” (Premioär), 1 st
1938-02-26 ”Ebberöds bank” (Premiär), 1 st
1938-03-23 ”Mycket väsen för ingenting” (Premiär), 1 st
1938-03-26 "Mycket väsen för ingenting", (Premiär), 1 st
1938-04-20 ”Hjärtligt välkomna!” (Premiär), 1 st
Säsong 1938-1939
Hösten 1938:
1938-09-21 ”Továrisj” 1 st (Premiär), 1 st
1938-10-13 ”Carl XII” (Premiär), 1 st
1938-11-05 ”För sant för att vara bra” – Riksteatern och Helsingborgs stadsteater, turné nov 1938 (premiär i Bromölla 5 nov), 2 st
1938-11-30 ”Trions bröllop” (Premiär), 1 st
1938-12-10, 1938-12-11 ”Lyckliga tid” (Populärföreställningar), 1 st
1938-12-26 ”Min fru från Paris” (Urpremiär), 1 st
1938-12-31 ”Nyårsvaka”, 1 st
Våren 1939:
1939-02-02 ”Mycket väsen för ingenting” – Riksteatern och Helsingborgs stadsteater, turné feb 1939 (premiär i Ljungby 2 feb), 2 st
1939-03-11 ”Med strömmen” (Premiär), 1 st
1939-03-16 ”Min fru från Paris” (Populärföreställning till förmån för Konstnärernas hjälpfond och Hälsingborgs Konstförening), 1 st
1939-04-15 ”N:o 72” (Urpremiär), 1 st
Säsong 1939-1940
Hösten 1939:
1939-09-16 ”I nöd och lust” (Urpremiär), 1 st
1939-09-16 "I nöd och lust" (Premiär, affisch med information om preimiär- och billghetsabonnemang), 1 st
1939-10-12, 1939-10-14 ”Kärleken gör under”, 1 st
1939-12-06 ”Doktorns dilemma” (Premiär), 1 st
1939-12-26 ”Koppla av” (Premiär), 1 st
1939-12-26 "Koppla av" (Premiär - affisch utan rollista, biljettpriser etc.), 1 st
1939-12-31 ”Nyårsvaka”, 1 st
Våren 1940:
1940-01-05, 1940-01-06, 1940-01-07 ”Kungen och Trolltuppen”, 1 st
1940-02-04 ”Kungen och Trolltuppen” och ”Min hustru – d:r Carson” - Med anledning av Runebergsminnets firande. Till förmån för Finlandsinsamlingen, 1 st
 
261940 – 1943Säsong 1940-1941
Hösten 1940:
1940-10-02 ”Vibrationer”, 1 st
1940-10-03 ”Så tuktas en argbigga” – Gästspel, Riksteatern och Oscarsteaterns turné, 1 st
1940-10-05, 1940-10-06 "Vibrationer" (Populärföreställningar), 1 st
1940-10-09 ”Vibrationer” – Riksteatern och Helsingborgs stadsteater, turné okt 1940 (premiär i Leksand 9 okt), 1 st
1940-10-12 ”Ja och nej” (Urpremiär), 2 st
1940-12-27, 1940-12-28, 1940-12-29 ”Swedenhielms”, 1 st (monterad på kartong)
1940-12-31 ”Nyårsvaka”, 4 st (varav en monterad på kartong)
Våren 1940:
1941-01-01 ”Swedenhielms” (Minnesföreställning med anledning av 10-årsdagen av Hjalmar Bergmans död), 1 st
1941-01-02, 1941-01-03, 1941-01-04, 1941-01-05, 1941-01-06 ”Swedenhielms” (Populärföreställningar), 2 st
1941-01-05, 1941-01-06 ”Mästerkatten i stövlarna”, 2 st
1941-01-08, 1941-01-09, 1941-01-11, 1941-01-12 "Swedenhielms" (Populärföreställningar), 2 st (varav en monterad på kartong)
1941-01-11, 1941-01-12 "Mästerkatten i stövlarna", 2 st
1941-01-15, 1941-01-18 "Swedenhielms" (För sista gångerna, populärföreställningar), 1 st”
1941-01-25 ”Lyckans gullgosse” (Urpremiär), 1 st (monterad på kartong)
1941-01-26 ”Mästerkatten i stövlarna” (För sista gångerna) och ”Lyckans gullgosse”, 1 st
1941-01-29, 1941-02-01, 1941-02-02 "Lyckans gullgosse", 1 st
1941-02-01, 1941-02-02 ”Lyckans gullgosse” (Populärföreställningar), 2 st
1941-02-08, 1941-02-09 "Lyckans gullgosse" (Populärföreställningar), 2 st st
1941-03-02 ”Czardas Furstinnan” – Gästspel, Riksteatern och Göteborgs lyriska teater, 1 st
1941-03-05 ”Diana går på jakt” – Turnéföreställning med Sture Lagerwall, premiär för svenska landsorten, 2st
1941-03-12 ”Mrs Warrens yrke” (Premiär), 2 st
1941-03-15, 1941-03-16 "Mrs Warrens yrke" (Populärföreställningar), 1 st
1941-03-19, 1941-03-20 "Mrs Warrens yrke" (Populärföreställningar), 1 st
1941-03-22, 1941-03-23 "En riktig karl" (Hippdromteatern), 1 st
1941-03-24, 1941-03-25 "Mrs Warrens yrke" (Sista föreställningarna, Hippodromteatern), 1 st
1941-03-29 ”En riktig karl” (Premiär), 2 st
1941-03-30 "En riktig karl", 2 st
1941-03-31 ”Czardas Furstinnan” – Gästspel, Riksteatern och Göteborgs lyriska teater, 1 st
1941-04-03, 1941-04-05, 1941-04-06 "En riktig karl" (Populärföreställningar), 2 st (varav en monterad på kartong)
1941-04-09, 1941-04-10 "En riktig karl" (Populärföreställningar), 2 st
Säsong 1941-1942
Hösten 1941:
1941-10-09 ”Kristina” (Premiär, festföreställning i samband med teaterns dag under kulturveckan), 1 st
1941-12-26 ”Kungliga logen” (Premiär), 1 st
1941-12-31 ”Nyårsvaka”, 1 st
Våren 1942:
1942-02-07 ”Mikaels dag (Urpremiär), 1 st
Säsong 1942-1943
Hösten 1942:
1942-12-26 ”Ministeriet vacklar”, 1 st
Våren 1943:
1943-01 "Ministeriet vacklar" (Endast kort tid! Tryckt 1943, med citat ur recensioner), 1 st
 
271947 – 1952Säsong 1947-1948
Hösten 1947:
1947-09 ”Melodi på lergök” (med regi, rollista etc.), 1 st
1947-09 "Melodi på lergök", 2 st
1947-10 ”Romeo och Jeanette” (med regi, rollista etc.), 1 st
1947-10 ”Ljuva ungdomstid” (med regi, rollista etc.), 1 st
1947-10 "Ljuva ungdomstid" 1 st
1947-10-17, 1947-10-18 "Tjuvarnas bal" - Gästspel av Malmö stadsteater, 2 st
1947-11 ”Höst” 1 st
Våren 1948:
1948-01 ”Fängslande men flyktigt”, (med regi, rollista etc.), 1 st
1948-01 "Fängslande men flyktigt", 1 st
1948-02 ”Efteråt” (med regi, rollista etc.), 1 st
1948-02 "Efteråt", 1 st
1948-02 "Jeppe på berget" (med regi, rollista etc.), 1 st
1948-02 ”Jeppe på berget”, 1 st
1948-03 ”Påsk” (med regi, rollista etc.), 1 st
1948-03 "Påsk", 1 st
1948-04 ”Alltsedan paradiset” (med regi, rollista etc.), 1 st
1948-04 "Alltsedan paradiset", 1 st
Säsong 1948-1949
Hösten 1948:
1948-09 ”Född igår” (med regi, rollista etc.), 1 st
1948-09 "Född igår", 2 st
1948-10 ”Revisorn” (med regi, rollista etc.),1 st
1948-10 "Revisorn", 1 st
1948-11 ”All världens rikedom” (med regi, rollista etc.), 1 st
1948-11 "All världens rikedom, 2 st
1948-12 ”Rödluvan”, 1 st
1948-12 ”Kamma noll” (med regi, rollista etc.), 1 st
1948-12 "Kamma noll", 1 st
Våren 1949:
1949-01 ”Titt in på tittut” - Hälsingborgsrevyn 1949 (med information om ensemble, orkester etc.), 2 st
1949-01 "Titt in på tittut" - Hälsingborgsrevyn 1949, 2 st
1949-01 ”Fröken Julie” (med regi, rollista etc.), 1 st
1949-01 "Fröken Julie", 2 st
1949-02 ”Tartuffe” (med regi, rollista etc.), 1 st
1949-02 "Tartuffe", 2 st
1949-03 ”Längtans spårvagn” (med regi, rollista etc.), 1 st
1949-03 "Längtans spårvagn", 2 st
1949-04 ”Diana går på jakt” (med regi, rollista etc.), 3 st
1949-04 ”Diana går på jakt”, 2 st
Säsong 1949-1950
Hösten 1949:
1949-09-09 ”Fröjd för stunden” (Säsongspremiär) - Med Sture Lagerwall, 3 st
1949-11 ”Slutna dörrar” - Försökscenen, kammarspel för teatervänner, 1 st
1949-12 ”Slottsbalen” (Svensk urpremiär), 3 st
1949-12 ”Lilla Helgonet”, 2 st
Våren 1950:
1950-02 "En handelsresandes död” – Gästspel av Gösta Cederlund, 2 st
1950-02 ”Hallå där ute” och ”Moonys grabb gråter inte” (Urpremiär) - Försökscenen, kammarspel för teatervänner, 2 st
1950-03 ”Fallet Winslow” – Gäst: Gösta Cederlund, 1 st
1950-04 ”Skomakarens frimåndag”, 2 st
Säsong 1950-1951
Hösten 1950:
1950-09 ”Lycklig som Larry”, 1 st
1950-09-30 ”De likgiltiga” – Gästspel av Malmö Stadsteater, 2 st
1950-10 ”Bagarens hustru”, 1 st
1950-11 ”Simon trollkarlen”, 1 st
1950-12 ”Vävaren i Bagdad”, 2 st
1950-12-16, 1950-12-17 ”Clérambard” – Gästspel av Malmö Stadsteater, 1 st
Våren 1951:
1951-01 ”Millionären från Peru”, 1 st
1951-02 ”Jane” – Gästspel av Alice Eklund, 2 st
1951-04 ”Adéle ser i syne”, 1 st
Säsong 1951-1952
Hösten 1951:
1951-12-15, 1951-12-16 ”Colombe” – Gästspel av Malmö Stadsteater med bl.a. Naima Wifstrand, 2 st
Våren 1952:
1952-02 ”Drottningen och rebellerna”, 1 st
1952-05 ”Lyckliga tid” – Hälsingborgs stadsteater gästspelar på Upsala stadsteater, 1 st
1952-05 ”Hjärtats dårar” – Gästspel av Upsala stadsteater, 1 st
 
281952 – 1957Säsong 1952-1953
Hösten 1952:
1952-10 ”Komedin om oss myror”, 1 st
1952-11 ”Jag vill kärleken”, 1 st
1952-12 ”Livet skall levas”, 3 st
Våren 1953:
1953-01 ”Trettondagsafton”, 1 st
1953-02 ”Koppla av”, 1 st
1953-03 ”Mord per telefon”, 1 st
1953-03 ”Apollon från Bellac”, ”Kuckeliku, min fru" – Ett Nils Ferlin-program med Gunnar Olsson och ”Aria-”Capriccio” – Felix Cruce spelar ur Igor Strawinsky’s violinkonsert, 2 st
1953-05 ”Ett huvud kortare” – Hälsingborgs stadsteater gästspelar på Malmö Stadsteater, 1 st
Säsong 1953-1954
Hösten 1953:
1953 "Vet ni..." - reklamaffisch med information om abbonemang och priser, 1 st
1953-09 ”Drömflickan”, 1 st
1953-10 ”Swedenhielms” – Med rollporträtt av Victor Sjöström, 2 st
1953-11 ”Henrik IV” (med regi, rollista etc.), 1 st
1953-12 ”Rendez-vous med lyckan”, 1 st
Våren 1954:
1954-01 ”Hustruleken” (med regi, rollista etc.), 1 st
1954-04-28 - 1954-05-02 ”Intermezzo” – Gästspel av Malmö Stadsteater, 1 st
1954-05 ”Privatsekreteraren”, 1 st
Säsong 1954-1955
Hösten 1954:
1954-09 ”Guds gröna ängar”, 1 st
1954-10 ”The och sympati” (med regi, rollista etc.), 1 st
1954-12 ”Kärlek eller pengar”, 1 st
Våren 1955:
1955-02 ”Christina” (med regi, rollista etc.), 1 st
1955-05 ”Dollargrinet" - med Alice Eklund (med speltider och information om ensemble), 1st
1955-05 "Dollargrinet" - med Alice Eklund, 3 st
Säsong 1955-1956
Hösten 1955:
1955-09 ”Madame Sans Géne”, 1 st
1955-10 ”Måndagsäventyr”, 1 st
1955-11 ”Mayerling-dramat” (med regi, rollista etc.), 1 st
1955-12 ”Mister Ernest”, 3 st
Våren 1956:
1956-03 ”Urladdning”, 3 st
1956-05 ”Kameliadamen” – Med Inga Tidblad, 1 st
Säsong 1956-1957
Hösten 1956:
1956-08 ”Gröna fracken”, 1 st
1956-11 ”Sällskapslek”, 3 st
1956-11 ”Toreadorvalsen”, 1 st
Våren 1957:
1957-01 ”Kärlekskvartett”, 1 st
1957-01-30 ”Charleys tant” – Hälsingborgs stadsteater spelar på stadshuset i Höganäs, 1 st
1957-02 ”Barberaren i Sevilla”, 1 st
1957-04 ”Markisinnan” – Med Irma Christenson, 4 st
1957-05 ”Spindelnätet” – Agatha Christie´s kriminal-komedi (med regi, rollista etc.), 1 st
1957-05 ”Spindelnätet” – Agatha Christie´s kriminal-komedi, 2st
 
291957 – 1960Säsong 1957-1958
Hösten 1957:
1957-08 ”Dårskapens timme”, 1 st
1957-10 ”Ut med narren”, 3 st
1957-10 ”17:de dockan”, 1 st
1957-11 ”Nationalmonumentet”, 1 st
1957-12 ”Pariserliv”, 1 st
Våren 1958:
1958-02 ”Sankta Johanna”, 2 st
1958-03 ”Vid skilda bord” (med regi, rollista etc.), 1 st
1958-03 "Vid skilda bord", 1 st
1958-04 ”Figaros bröllop”, 1 st
1958-05 ”Vad vet mamma om kärlek” – Gästspel av Alice Eklund, 1 st
1958-05 ”Spöket på Canterville” – Skolföreställning, 1 st
Säsong 1958-1959
Hösten 1958:
1958-08 ”Tolvskillingsoperan”, 1 st
1958-09 ”Henrik och Pernilla” – Skolföreställning, 1 st
Våren 1959:
1959-04 ”Tolv edsvurna män”, 1 st
Säsong 1959-1960
Hösten 1959:
1959-09 ”Fridas visor”, 1 st
1959-10 ”Generalen på skolbänken”, 1 st
1959-11 ”Utsikt från en bro” (med regi, medverkande skådespelare etc.), 1 st
1959-11 ”Utsikt från en bro”, 2 st
1959-12 ”Som ni behagar”, 2 st
Våren 1960:
1960-02 "Femfingerövning” – Med gästspel av Edvin Adolphson (i mindre format med "Varje afton kl. 20"), 3 st
1960-02 "Femfingerövning” – Med gästspel av Edvin Adolphson, 1 st
1960-03 ”Lilla Helgonet” – Med gästspel av Max Hansen (i mindre format med "Varje afton kl. 20"), 1 st
1960-03 ”Lilla Helgonet” – Med gästspel av Max Hansen, 3 st
1960-03 ”Lilla Helgonet” – Med gästspel av Max Hansen (otryckt), 1 st
1960-04 ”Jag älskar dig markatta”, 4 st
1960-05 ”Anne Franks dagbok”, 1 st
 
301960 – 1964Säsong 1960-1961
Hösten 1960:
1960-09 "Förbjudet att älska” (i mindre format med "Varje afton kl. 20"), 1 st
1960-09 "Förbjudet att älska”, 1 st
1960-10 "Dubbelspel", 1 st
1960-12 ”I sista minuten” - Gästspel av Signe Hasso (med regi, medverkande skådespelare etc.), 1 st
Våren 1961:
1961-02 ”Miraklet” 3 st
1961-04 ”Så tuktas kärleken” (med regi, medverkande skådespelare etc.), 1 st
1961-05 ”Ung och grön” (i mindre format med något annorlunda utformning), 1 st
1961-05 ”Ung och grön”, 1 st
Säsong 1961-1962
Hösten 1961:
1961-09 ”Vilse i lustgården", 1 st
1961-10 ”Gisslan”, 1 st
1961-11 ”Pyromanerna och Den heliga ilskan”, 1 st
1961-12 ”Perrichons resa” - Gästspel av Nils Poppe, 2 st
1961-12-29 "Hjältar" - Folkteatern, 10-års jubileum (uppsättningen har troligtvis inte spelats på Helsingborgs stadsteater), 1 st
Våren 1962:
1962-02 ”Bättre sent än aldrig”, 3 st
1962-03 "Äktenskapsskolan", 1 st
1962-05 ”Tokan”, 2 st
Säsong 1962-1963
Hösten 1962:
1962-08 "Tokan" - Nypremiär torsdagen den 16 augusti, 1 st
1962-09 ”Tevye och hans döttrar” (med regi, medverkande skådespelare etc.), 1 st
1962-09 ”Tevye och hans döttrar”, 3 st
1962-09 ”Värmebölja” (med regi, medverkande skådespelare etc.), 2 st
1962-09 ”Värmebölja”, 1 st
1962-12 ”Den vackra mjölnerskan” (med regi, medverkande skådespelare etc.), 1 st
1962-12 ”Den vackra mjölnerskan”, 1 st
Våren 1963:
1963-02 ”Två på gungbrädet” (med regi, medverkande skådespelare etc.), 2 st
1963-02 ”Två på gungbrädet”, 1 st
1963-03 "Brand”, 3 st
1963-04 ”Hermione och kärleken”, 1 st
1963-05 ”Min fru går igen”, 1 st
Säsong 1963-1964
Hösten 1963:
1963-11 ”Job Klockmakarens dotter” (med regi, medverkande skådespelare etc.), 3 st
1963-11 "Job Klockmakarens dotter", 1 st
1963-12 ”Pippi Långstrump”, 3 st
Våren 1964:
1963-02 ”Ostron och politik” och ”Den evige tennsoldaten” (med regi, medverkande skådespelare etc.), 3 st
1963-02 ”Ostron och politik” och ”Den evige tennsoldaten”, 1 st
1963-04 ”Processen”, 3 st
1963-04 ”Gycklarnas Frida” – Vår-revy, 1 st
 
311964 – 1967Säsong 1964-1965
Hösten 1964:
1964-09 ”Bockfoten” (med regi, medverkande skådespelare etc.), 1 st
1964-09 ”Bockfoten”, 4 st
1964-10 ”Greppet” (med regi, medverkande skådespelare etc.), 1 st
1964-10 ”Greppet”, 1 st
1964-10 ”Porträtt av fem kvinnor” – Gästspel av Inga Tidblad, ”Greppet” och ”Romeo och Julia” (Premiär 12 november), 1 st
1964-11 ”Romeo och Julia” (med regi, medverkande skådespelare etc.), 2 st
1964-11 ”Romeo och Julia”, 2 st
1964-12 ”Karamellapparaten” (med information gällande teckningstävling med koppling till föreställningarna), 1 st
Våren 1965:
1964-01 ”Romeo och Julia” och ”Änkeman Jarl” – Stadsteatern spelar för högre skolteatern, 1 st
1964-02 "Candida" och "Tosca", 1 st
1964-03 ”Livets rötter”, 1 st
1964-04 ”Den bästa av världar” (med regi, medverkande skådespelare etc.), 2 st
1964-04 ”Den bästa av världar”, 2 st
Säsong 1965-1966
Hösten 1965:
1965-09 ”Tjuvar, lik och fala qvinnor” och ”Vittne mot sig själv” 1 st
1965-10 ”Ljusstaken” (med regi, medverkande skådespelare etc.), 1 st
1965-10 ”Ljusstaken”, 1 st
1965-12 ”Inget helgon precis” (med regi, medverkande skådespelare etc.), 1 st
1965-12 ”Inget helgon precis” 1 st
1965-12 ”Mor Courage och hennes barn” (med regi, medverkande skådespelare etc.), 1 st
1965-12 ”Mor Courage och hennes barn” 1 st
Våren 1966:
1966-02 ”Jeppe på berget” (med regi, medverkande skådespelare etc.), 1 st
1966-02 ”Jeppe på berget” 1 st
1966-02 ”Jeppe på berget”, ”På sicillien” och ”Pajazzo”- Operaevenemang i samarbete med Konserthuset, 2 st
1966-03 ”Leva sitt liv” (med regi, medverkande skådespelare etc.), 1 st
1966-03 ”Leva sitt liv” 1 st
Säsong 1966-1967
Våren 1967:
1967-01 "Glasmenageriet" (med regi, rollista etc.), 1 st
1967-02 ”Markurells i Wadköping”, 1 st
1967-05 ”Skälmarnas triumf”, 3 st
 
321967 – 1969Säsong 1967-1968
Hösten 1967:
1967-08 ”Geografi och kärlek” – Med Per Aabel (med regi skådespelare etc.), 1 st
1967-08 ”Geografi och kärlek” – Med Per Aabel, 1 st
1968-08 ”På villande hav” (På biblioteksscenen - med regi, rollista etc.), 1 st
1968-11 ”Trappan” (På biblioteksscenen - med regi, rollista etc.), 2 st
Våren 1968:
1968-01 ”Den kaukasiska kritcirkeln” (med regi, skådespelare etc.), 1 st
1968-02 ”Hallå där”, 1 st
1968-04 ”Din stund på jorden” (med regi, skådespelare etc.), 1 st
1968-04 ”Din stund på jorden”, 4 st
1968-05 ”Kung Ubu”, 4 st
Säsong 1968-1969
Hösten 1968:
1968-09 ”S.O.S.”, 6 st
1968-10 ”Körsbärsträdgården” (med regi, skådespelare etc.), 1 st
1968-10 ”Körsbärsträdgården”, 2 st
1968-11 ”Presidentkandidaterna” (med regi, skådespelare etc.), 1 st
1968-12 ”Kvartetten som sprängdes” (med regi, skådespelare etc.), 2 st
1968-12 ”Kvartetten som sprängdes”, 1 st
1968-12-02 "Et Dukkehjem - Gästspel av Det Danske Teater, 1 st
Våren 1969:
1969-02 ”Alla har en trädgård” (med regi, skådespelare etc.), 3 st
1969-02 ”Alla har en trädgård”, 5 st
1969-03 ”Friaren från Landet” (med regi, skådespelare etc.), 1 st
1969-03 ”Friaren från Landet”, 1 st
1969-05 ”Sandlådan” (med regi, skådespelare etc.), 2 st
1969-05 ”Sandlådan”, 5 st (varav en med en recension av Sören Somelius ditklistrad på framsidan och två monterade på kartong)
 
331969 – 1971Säsong 1969-1970
Hösten 1969:
1969-08 ”Å vilken härlig fred” – Revy av HasseåTage (med regi, skådespelare etc.), 1 st
1969-08 ”Å vilken härlig fred” – Revy av HasseåTage, 1 st
1969-10 ”Krigsmans lycka”, 2 st
1969-11 ”Bagaren, Bagerskan och den lilla Bagarpojken”, 7 st (varav två monterade på kartong)
1969-12 ”Hans nåds testamente”, 3 st
Våren 1970:
1970-02 ”I väntan på Godot”, 1 st
1970-03 ”Kattorna” (med regi, skådespelare etc.), 1 st
1970-03 ”Kattorna”, 1 st
1970-04 ”Hemmet” (med regi, skådespelare etc.), 2 st
1970-04 ”Hemmet”, 2 st
Säsong 1970-1971
Hösten 1970:
1970-08 ”Arsenik och gamla spetsar” (med regi, skådespelare etc.), 1 st
1970-08 ”Arsenik och gamla spetsar”, 1 st
1970-10-04 ”Emlyn Williams ger en afton med Charles Dickens” (målad på kartong med monterat rollfotografi - motiv 1), 1 st
1970-10-04 ”Emlyn Williams ger en afton med Charles Dickens” (målad på kartong med monterat rollfotografi - motiv 2), 1 st
1970-10 ”Herr Puntila och hans dräng” (med regi, skådespelare etc.), 1 st
1970-10 ”Herr Puntila och hans dräng”, 4 st
1970-11 ”Kääärlek” (med regi, skådespelare etc.), 1 st
1970-11 ”Kääärlek”, 1 st
1970-12 ”Celebration” (med regi, skådespelare etc.), 1 st
1970-12 ”Celebration”, 1 st
Våren 1971:
1971-02 ”Paria” (På biblioteksscenen, affischen monterad/målad på kartong), 1 st
1971-02 ”Bernardas hus” (med regi, skådespelare etc.), 1 st
1971-02 ”Bernardas hus”, 2 st
1971-03 ”Räddad” (med regi, skådespelare etc.), 1 st
1971-03 ”Räddad”, 1 st
1971-04 ”Bamsingen” (med regi, skådespelare etc.), 1 st
1971-04 ”Bamsingen”, 2 st
 
341971 – 1972Säsong 1971-1972
Hösten 1971:
1971 ”1921-1971, Helsingborgs stadsteater 50 år – Jubileumssäsong", 1 st
1971 ”Helsingborgs stadsteater - 1921-1971 - 50 år" (monterad på kartong), 1 st
1971 ”Sådespelarnas Höstsol - 50 år. Stöd och köp brevmärke!” (målad på kartong), 1 st
1971-09 ”Trettondagsafton” (med regi, skådespelare etc.), 1 st
1971-09 ”Trettondagsafton”, 2 st (varav en monterad på kartong)
1971-10 ”Tillståndet” (med regi, skådespelare etc.), 2 st
1971-10 ”Tillståndet”, 1 st
1971-10-21 "Don Juan" - Gästspel av Det Danske Teater, 1 st
1971-11 ”Vid läglig lägenhet” (med regi, skådespelare etc.), 1 st
1971-11 ”Vid läglig lägenhet”, 1 st
1971-12 ”Min vän Harvey” (med regi, skådespelare etc.), 1 st
1971-12 ”Min vän Harvey”, 2 st
Våren 1972:
1972-01 ”Loffe Lok” (monterad/målad på kartong), 1 st
1972-03 ”Vildanden” 2 st
1972-04-26 "Faderen" - Gästspel av Det Danske Teater (i samarbete med Det kgl. Teater), 1 st
1972-05 ”Skymningsbalen” 1 st
1972-05-24, 1972-05-25, 1972-05-26, 1972-05-28 ”Mediet” – Gästspel av Malmö stadsteater, 1 st
 
351972 – 1973Säsong 1972-1973
Hösten 1972:
1972-09 ”Fruar på vift” (med regi, skådespelare etc.), 1 st
1972-09 ”Fruar på vift”, 2 st
1972-09 ”Fruar på vift” (med texten "Väntar er i september", monterad på kartong), 1 st
1972-09 ”Ivan Kreugers svindlande affärer” (På biblioteksscenen, affischen monterad/målad på kartong), 1 st
1972-10 ”Födelsedagskalaset” (med regi, skådespelare etc.), 1 st
1972-10”Födelsedagskalaset” (med regi, skådespelare, speltider etc.), 1 st
1972-10”Födelsedagskalaset”, 2 st (varav en monterad på kartong)
1972-11-07 "Godspell" - Gästspel av Klaus Pagh i samarbete med Det Danske Teater, 2 st
1972-12 ”Vad har djävulen på jorden att göra?” 1 st
1972-12 ”Äktenskapsskolan”, 3 st
Våren 1973:
1973-02-21, 1973-02-22 "Lång dags färd mot natt" - Gästspel av Malmö stadsteater, 1 st
1973-03 ”Möss och människor”, 2 st
1973-03-03 ”Så länge träden växer och floderna rinner” (Uppsökande skolteater. Pjäsen hade premiär nov 1972, affischen är dock inför en föreställning på Stadsbiblioteket. Affischen målad på kartong), 1 st
1973-04 "Melodi på lergök" (med regi, skådespelare etc.), 1 st
1973-04 "Melodi på lergök", 1 st
 
361973 – 1976Säsong 1973-1974
Hösten 1973:
1973-08 ”Karusell”, 2 st
1973-10 ”Faust”, 2 st
Våren 1974:
1974-02-20 ”Cullbergbaletten” – Gästspel av Riksteatern/Cullbergbaletten (med information om biljetter, medverkande etc.), 1 st
1974-02-20 ”Cullbergbaletten” – Gästspel av Riksteatern/Cullbergbaletten, 1 st
1974-03 ”Pampen”, 2 st
1974-04-25 "Rosmersholm" - Gästspel av Det Danske Teater i samarbete med Det kgl. Teater, 3 st
1974-05 ”Kaktusblomman”, 1 st
1974 ”Blåjackor” – Fredriksdals-teatern, sommaren 1974, 1 st
Säsongen 1974-1975
Hösten 1974:
1974 "Älska din egen teater, kärlekssäsongen" - säsongsprogram 1974-1975 med information om rabatthäfte, 1 st
1974-09 “Anatol”, 1 st
1974-09 “Kärleksföreställningen”, 4 st
1974-10 ”Clownen Beppo”, 1 st
1974-11 ”Tartuffe”, 3 st
1974-12 ”Victor”, 1 st
Våren 1975:
1975-01 ”Sjung vackert om kärlek”, 2 st
1975-02 ”En handelsresandes död”, 2 st
1975-04 “Den siste hete älskaren”, 3 st
1975-05 "Turarna”, 1 st
Säsong 1975-1976
Hösten 1975:
1975-09 ”Ett drömspel”, 2 st
1975-09 ”Beteendelek”, 3 st
1975-10 ”Hemma igen”, 2 st
1975-12 ”Åh, ljuva ungdomstid” (”farväl till gamla teatern”), 1 st
Våren 1976:
1976-05 ”Peer Gynt” ("invigning av nya teatern"), 1 st
1976-05 ”Peer Gynt” ("invigning Storan"), 1 st
1976-05 ”Dödsdansen”, 3 st
 
371976 – 1979Säsong 1976-1977
Hösten 1976:
1976 "11 bra skäl för rabatthäfte" - säsongsprogram 1976-1977 med information om rabatthäfte, 2 st
1976-09 ”Othello”, 1 st
1976-09 “Marknadsafton”, 1 st
1976-11 “Pariserliv”, 1 st
Våren 1977:
1977-01 ”Spanska flugan”, 1 st
1977-01 ”I väntan på Bardot” 1 st
1977-02 ”Mäster Olof”, 1 st
1977-04 ”Tribadernas natt”, – utbyte med Malmö stadsteater, 2 st
1977-04-18, 1977-04-19 "Maria från Borstahusen" - Gästspel av Skånska teatern, 1 st
1977-05 ”Chez nous”, 1 st
Säsong 1977-1978
Hösten 1977:
1977 ”Rabatthäfte säsongen 1977-1978” - säsongsprogram 1977-1978 med information om rabatthäfte, 2 st
1977-09 ”Tolvskillingsoperan” 1 st
1977-09 ”Lejonet och jungfrun” 1 st
1977-11 ”Gin och bitter lemon” 1 st
1977-11 ”Ballerina” 1 st
Våren 1978:
1978-01 ”Audiens och vernissage” (i mindre format med regi och scenografi), 1 st
1978-01 ”Audiens och vernissage”, 1 st
1978-01 ”Mio min Mio”, 4 st
1978-04 ”Cabaret”, 1 st
Säsong 1978-1979
Hösten 1978:
1978 "Hörnu i år ska vi väl ändå gå på Stads teatern Helsingborg" - säsongsprogram 1978-1979 med information om rabatthäfte, 1 st
1978-09 ”Å, vilket härligt krig”, 1 st
1978-09 ”I skuggan”, 1 st
1978-12 ”Caviar och spagetti”, 4 st
1978-12 ”Vargen”, 1 st
Våren 1979:
1979-03 ”Richard III”, 1 st
1979-03 ”Vicken uppståndelse!”, 1 st
1979-04 ”Teenagerlove”, 1 st
 
381979 – 1984Säsong 1979-1980
Hösten 1979:
1979 ”Välkomna till ett nytt spännande teaterår"- säsongsprogram 1979-1980 med information om rabatthäfte, 1 st
1979-09 ”Anne Franks dagbok”, 1 st
1979-09 ”Vi betalar inte, vi betalar inte”, 1 st
1979-10-28 ”Cramérbaletten” – Gästspel av Riksteatern/Cramérbaletten, 3 st
1979-11 ”Spelman på taket”, 1 st
1979-11 ”Tango”, 1 st
Våren 1980:
1980-03 ”I nöd och lust”, 1 st
1980-04 ”Rävspel”, 1 st
Säsong 1980-1981
Hösten 1980:
1980 "Säsongen 1980-1981 - Program”- säsongsprogram 1978-1981 med information om rabatthäfte, 1 st
1980-09 "Slutspel", 1 st
1980-11 ”Kungsfiskaren”, 1 st
Säsong 1981-1982
Våren 1981:
1981-03 ”Gästspel av Sovjetiska Balettens stjärnor” - med bl.a. Maja Plisetskaja, 1 st
1981-03 ”Körsbärsträdgården”, 1 st
1981-03 ”0700 – enligt order”, 1 st
1981-03 “Leva loppan”, 1 st
1981-05 ”Every good boy deserves favor”, 1 st
Hösten 1981:
1981-12 ”Maria Stuart”, 1 st
Våren 1982:
1982-03 ”Brevet till min älskade”, 1 st
1982-05 ”Släpp svångremmar loss”, 1 st
Säsong 1982-1983
Hösten 1982:
1982-09 ”Benådningen”, 1 st
1982-10 ”Mellan himmel och jord”, 1 st
1982-12 ”Läkare”, 1 st
Våren 1983:
1983-03 ”Ett dockhem”, 1 st
Säsong 1983-1984
Hösten 1983:
1983 "Manligt - kvinnligt" - säsongsprogram 1983-1984, 1 st
1983 "Manligt - kvinnligt" - kampanj kring manligt, kvinnligt och jämställdhet, TBV & Helsingborgs stadsteater, 1 st
1983-09 ”Fröken Julie”, 1 st
1983-09 ”På tu man hand med alla”, 1 st
1983-10 ”Don Juan”, 1 st
1983-11 ”Med slöja och svärd”, 1 st
Våren 1984:
1984-01 ”Katt på hett plåttak”, 2 st (varav en i större format och en mindre i A4-format)
1984-02 ”Den vitklädda”, 1 st
1984-03 ”En gång till, Sam”, 1 st
1984-03 ”Lulu”, 1 st
 
391984 – 1988Säsong 1984-1985
Hösten 1984:
1984-09 ”Kaos på teatern”, 2 st
1984-09 ”Paris! Paris.” – fyra olika föreställningar om Paris: 1878, 1918, 1942 och 1968 (1878 premiär sept 1984), 4 st
1984-11 ”Diktarens Frida” (spelas på Ramlösa Brunnshotell från april 1985, premiär nov 1984), 1 st
1984-11 ”Brevbäraren från Arles” – Möt van Gogh/Gauguin, 1 st
Våren 1985:
1985-02 ”Panik i Rölleby”, 1 st
1985-02 ”Solen och jag”, 1 st
Säsong 1985-1986
Hösten 1985:
1985-09 ”Figaros bröllop”, 1 st
1985-11 ”Advent”, 1 st
1985-12 ”Momo”, 3 st
Våren 1986:
1986-03 ”Frihet i Bremen”, 1 st
1986-03 ”Ett nät av lögner”, 1 st
Säsong 1986-1987
Hösten 1986:
1986-09 ”Första gången Eva dog”, 1 st
1986-11 ”Ifigenia i Aulis”, 1 st
1986-11 ”De båda sömngångarna”, 1 st
Våren 1987:
1987-01 ”Några överlever torkan”, 1 st
1987-02 ”Tystnad tagning”, 1 st
1987-04 ”En triangel”, 1 st
1987-04 ”Konkursen”, 1 st
Säsong 1987-1988
Hösten 1987:
1987-08 ”Jorden runt på 80 dagar” (blå), 1 st
1987-08 ”Jorden runt på 80 dagar” (mintgrön), 1 st
1987-09 ”Utflykten”, 1 st
1987-09 ”Tjejen i Aspen”, 1 st
1987-11 ”Mamma älskar dig”, 1 st
1987-11 ”Flugorna”, 1 st
1987-12 ”Hittebarnet" och "Den politiske kocken”, 1 st
Våren 1988:
1988-02 ”En natt i februari” 2 st
1988-03 "Straffmyndig", 1 st
1988-03 ”Din stund på jorden”, 1 st
 
401988 – 1994Säsong 1988-1989
Hösten 1988:
1988-09 ”Panget”, 1 st
1988-09 ”Följer du med hem?”, 1 st
1988-09 ”Farsen om advokaten Pathelin”, 1 st
1988-11 ”Kung Lear”, 1 st
1988-11 ”Min mamma sa…”, 2 st
Våren 1989:
1989-01 ”Föreställningen”, 1 st
1989-01 ”En familjeaffär”, 1 st
1989-02 ”Sagan om den sönderslitna dockan”, 1 st
1989-03 ”Heliga Birgittas farliga lekar” (Urpremiär), 1 st
1989-04 ”Morbror Vanja”, 1 st
Säsong 1989-1990
Hösten 1989:
1989-09 ”Melodin som kom bort”, 1 st
1989-09 ”Min modiga mor”, 1 st
1989-11 "Knäckebröd med hovmästarsås” ,2 st
1989-11 ”Robespierre”, 1 st
Våren 1990
1990-02”Byggmästare Solness”, 1 st
1990-04 "Förvillande lik", 1 st
Säsong 1990-1991
Hösten 1990:
1990-11 ”Muraren som slutade vissla”, 2 st
1990-11 ”Pedro och kaptenen”, 1 st
1990-11 ”Vår fantastiska pappa”, 1 st
Våren 1991:
1991-01 ”Min store tjocke far”, 1 st
1991-04 ”Maratondansen”, 2 st (varav en mindre i A3-format)
Säsong 1991-1992
Hösten 1991:
1991-09 ”Omaka par”, 1 st
1991-10 ”Och ge oss skuggorna”, 1 st
1991-12 ”Bamse”, 1 st
Våren 1992:
1992-01 ”Den ludna gorillan”, 1 st
1992-02 ”Sagan om Piaf”, 1 st
1992-04 ”Hustruskolan”, 1 st
1992-04 ”Maries barn”, 1 st
Säsong 1992-1993
Hösten 1992:
1992-09 ”Lucifers barn”, 2 st (varav en mindre i A3-format)
1992-10 ”Häxjakten”, 2 st (varav en mindre i A3-format)
1992-10 ”Ett kungarike för en häst”, 1 st
1992-12 ”Isbjörnarna”, 1 st
Våren 1993:
1993-01 ”Köpmannen i Venedig”, 2 st (varav en mindre i A3-format)
1993-03-13, 1993-03-14, 1993-03-15 "Under jorden" - Gästspel av Café Teatret, spelas på Innerfickan, 1 st
1993-04 ”Jo, det gällde annonsen”, 1 st
1993-04 ”I väntan på Godot”, 1 st
Säsong 1993-1994
Hösten 1993:
1993-09 ”Blodsbröder” (i A4-format med rosa text och blå bakgrund), 1 st
1993-09 ”Blodsbröder” (i A3-format med orange text och rosa bakgrund), 1 st
1993-09 ”Pelikanen”, 2 st (varav en i A4-format och en i A3-format)
1993-10 ”Robinson och Crusoe”, 1 st
1993-12 ”Linje lusta”, 1 st
1994-12 ”Aniara”, 6 st (varav fem i två delar)
Våren 1994:
1994-01 ”Höst och vinter”, 2 st (varav en mindre i A4-format)
1994-02 ”Sagor” (i A3-format med orange bakgrund), 1 st
1994-02 ”Sagor” (i större format med gul bakgrund), 1 st
1994-03 ”Aldrig i livet”, 2 st (varav en mindre i A4-format)
1994-03 ”True West”, 2 st (varav en mindre i A4-format)
 
411994 – 2000Säsong 1994-1995
Hösten 1994:
1994-12 “Mio min Mio och den sista striden”, 1 st
Säsong 1995-1996
Hösten 1995:
1995-09 ”Svanen”, 1 st
1995-09 ”Gruffet i Chiozza”, 1 st
1995-11 ”Lille prinsen”, 1 st
1995-11 ”En fröjdefull jul”, 1 st
Våren 1996:
1996-03 "Från regnormarnas liv", 1 st
1996-03 ”Spindelkvinnans kyss”, 2 st
Säsong 1996-1997
Hösten 1996:
1996-09 ”Galoschkungen”, 1 st
1996-11 ”Katt bland hermelinerna”, 3 st
1996-11 ”Fången på fyren”, 1 st
1996-12 ”Stulen lycka”, 1 st
Våren 1997:
1997-03 ”Änglakaramellen”, 1 st
1997-03 ”En uppstoppad hund”, 1 st
Säsong 1997-1998
Hösten 1997:
1997-10 ”Feta män i kjol”, 2 st
1997-10 ”Romeo och Julia”, 1 st
Våren 1998:
1998-01 ”Elddonet”, 1 st
1998-01 ”Ondskan” 3 st
1998-01 ”Hummelhonung” – i samarbete med Västerbottensteatern, 1 st
1998-02 ”Natten före skogarna”, 3 st
1998-03 ”En fru för mycket”, 1 st
Säsong 1998-1999
Hösten 1998:
1998-09 ”Lustgården”, 1 st
1998-09 ”Krymplingen från Inishmaan”, 1 st
1998-10 ”Klubb Yoghurt”, 1 st
1998-11 "Herrar" och "Kunde prästänkan så kan väl du...", 1 st
Våren 1999:
1999-03 ”Rika barn leka bäst”, 1 st
Säsong 1999-2000
Hösten 1999:
1999-10 ”Västra kajen”, 1 st
1999-10 ”Sluka mej”, 2 st
Våren 2000:
2000-01 ”Journal: Ronald Akkerman”, 1 st
2000-01 ”Macbeth”, 1 st
2000-04 ”Skönheten i byn”, 1 st
2000-04 ”Den samvetslöse mördaren Hasse Karlsson”, 1 st
 
422000 – 2003Säsong 2000-2001
Hösten 2000:
2000-09 ”Kode”, 1 st
2000-10 ”Gengångare”, 3 st (varav två mindre i A4-format)
2000-12 ”Djävla karl”, 2 st (varav en i A4-format och en i A3-format)
Våren 2001:
2001-01 ”Amadeus”, 2 st
2001-01 ”Ohörda rop”, 2 st (varav en mindre i A4-format)
2001-03 ”Shang-a-lang”, (informationsblad i A4-format), 1 st
2001-03 ”Shang-a-lang”, 1 st
2001-04 ”Snart kommer tiden” (informationsblad i A4-format), 1 st
2001-04 ”Snart kommer tiden”, 1 st
Säsong 2001-2002
Hösten 2001:
2001-09 ”Gökboet”, 7 st (varav tre mindre i A4-format)
2001-09 ”Mina och Kåge”, 4 st
2001-09 ”Eldansikte”, 4 st
2001-11 ”Besök”, 4 st
2001-11 ”Vem är rädd för Virginia Wolf?”, 6 st (varav 2 st stora i B 30 hylla 17, Bredgatan) - de två stora affischerna saknade vid inventering 191217
2001-12 ”Tusen och en natt”, 7 st (varav tre mindre i A4-format)
Säsong 2002-2003
Hösten 2002:
2002-09 ”Sorgen klär Elektra”, 3 st
2002-09 ”Medea”, 3 st
2002-11 ”En julsaga”, 7 st (varav 3 st stora i B 30 hylla 17, Bredgatan ) - de tre stora affischerna saknade vid inventering 191217
2002-11 ”Dödsdansen”, 3 st
Våren 2003:
2003-01-27 ”Vart är vi på väg?” - Artistgala mot främlingsfientlighet med Mikael Wiehe m.fl., 3 st
2003-02 ”Himmavid”, 5 st (varav två mindre i A4-format)
2003-02 ”Pocket Plays”, 3 st (varav en mindre i A4-format)
 
432003 – 2006Säsong 2003-2004
Hösten 2003:
2003-09 ”En handelsresandes död”, 7 st (varav tre mindre i A4-format)
2003-09 ”Lisa Louise”, 4 st
2003-11 ”Bröderna Lejonhjärta”, 1 st
Våren 2004:
2004-02 ”Land du välsignade”, 7 st (varav fyra mindre i A4-format)
2004-03 ”Café Europa”, 6 st (varav tre mindre i A4-format)
Säsong 2004-2005
Hösten 2004:
2004-09 ”3 systrar”, 8 st (varav fem mindre i A4-format)
2004-09 ”Aniara” (A4-format), 4 st
2004-06 ”Frk. Julie” – Samarbete med bl.a. Skillinge teater (spelades i Skillinge i juni-04), 6 st (varav fyra mindre i A4-format)
2004-12 ”Askungen”, 5 st (varav tre mindre I A4-format)
Våren 2005:
2005-02 ”Bent”, 3 st
2005-03 ”Limbo”, 7 st (varav fyra mindre i A4-format)
2005-04 ”Söderkåkar” – Sommarfars i parken, 6 st (varav tre mindre i A4-format)
2005-05 ”Nycirkus med Idiot Savant: Vita män” – Helsingborgs stadsteater i samarbete med Loco Motion och Dansens hus, 3 st
Säsong 2005-2006
Hösten 2005:
2005-09 ”Jordpojken”, 6 st (varav fyra mindre i A4-format)
2005-09 Zum beispiel”, 2 st
2005-09 ”Ondskan” (A4-format), 4 st
2005-12 ”Coppélia”, 5 st (varav tre mindre i A4-format)
Våren 2006:
2006-01 ”Möss och människor”, 2 st
2006-01 ”Elitklassen” - Turné i samarbete med Riksteatern (se även säsong 2006-2007), 2 st
2006-02 ”Cabaret”, 3 st
2006-03 ”Pop Up Live”, 4 st
2006-07 “En vintersaga”- Sommarteater på Krapperup, 2 st (varav en mindre i A4-format)
 
442006 – 2007Säsong 2006-2007
Hösten 2006:
2006-09 ”Alkohålet”, 5 st (varav tre i A4-format och två i A3-format)
2006-09 ”Lavv”, 5 st (två format) samt 6 stora vepor i B 30 hylla 17, Bredgatan - de sex veporna saknades vid inventering 191217
2006-11 ”Elitklassen” (se även säsong 2005-2006), 6 st (tre format)
2006-11 ”Brel”, 6 st (tre format)
Våren 2007:
2007-02 ”Blackbird” (Motiv 1), 6 st (tre format)
2007-02 ”Blackbird” (Motiv 2), 1 st
2007-02 ”13dagsafton” (Trettondagsafton), 6 st (tre format)
2007-03-20 ”Stunder av verklighet” – Jan Jönson gästspelar på Helsingborgs stadsteater, 6 st (tre format)
2007-03 “Slutspel” (Motiv 1), 6 st (tre format)
2007-03 “Slutspel” (Motiv 2), 1 st
2007-03 “Slutspel” (Motiv 3), 1 st
 
452007 – 2011Säsong 2007-2008
Hösten 2007:
2007-09 ”Tre farbröder som inte ville dö”, 8 st (två format)
2007-09 ”Farliga förbindelser”, 5 st (två format)
2007-11 ”Potta Långhaka” – spelas utomhus på Fredriksdal museer och trädgårdar, 7 st (två format)
2007-11 ”Camping”, 7 st (två format)
Våren 2008:
2008-01 ”Re:union” – Gottsunda Dans & Teater i samproduktion med ung scen/öst gästspelar på Helsingborgs stadsteater, 1 st
2008-02 ”Ringaren i Notre Dame”, 5 st (två format)
2008-02 "Ringaren i Notre Dame", 1 st (stor vepa) - OBS, placering
2008-02 ”Borta bra men hemma bäst”, 5 st (två format)
2008-05 ”Blodsbröder” – Malmö opera gästspelar på Helsingborgs stadsteater, 2 st
2008-07 ”Macbeth” - Sommarteater på Krapperup, 4 st (varav två mindre i A4-format)
Säsong 2008-2009
Hösten 2008:
2008-09 ”Fadren”, 2 st
2008-09 ”Anything Goes”, 2 st
2008-11 “Fyrverkerimakarens dotter”, 2 st
Våren 2009:
2009-02 ”Om detta är en människa”, 2 st
2009-02 ”Cancerbalkongen”, 2 st
Säsong 2009-2010
Hösten 2009:
2009-09 ”Kvinnan från förr”, 1 st
2009-09 ”Tiggarens opera”, 1 st
2009-11 ”Snövit och sju miffon”, 4 st
Våren 2010:
2010-01 ”Hantverkarna”, 2 st
2010-02 ”Onkel Vnja”, 2 st
2010-02-20 ”TangoLiv” – Malmö opera gästspelar på Helsingborgs stadsteater, 2 st
2010-04-15 ”Inatt! Inatt! 2” – Malmö opera gästspelar på Helsingborgs stadsteater, 2 st
Säsong 2010-2011
Hösten 2010:
2010-09 Zéb-un-Nisá”, 4 st (A4-format)
2010-10 ”Hit och dit”, 2 st (A4-format)
2010-12 ”Svansångare”, 2 st (A4-format)
2010-12 ”Jekyll & Hyde” - i samarbete med Malmö opera, 3 st
Våren 2011:
2011-01 ”Sandholm”, 6 st (varav fyra mindre i A4-format)
2011-02 ”Allt som är ditt”, 6 st (varav fyra mindre i A4-format)
2011-03 ”Dödsdansen”, 6 st (varav fyra mindre i A4-format)
2011-04 ”Duvorna”, 6 st (varav fyra mindre i A4-format)
 
462011 – 2015Säsong 2011-2012
Hösten 2011:
2011-09 I väntan på Godot”, 4 st (varav två mindre i A4-format)
2011-09 ”Tjuvar”, 4 st (varav två mindre i A4-format)
2011-10 ”Politik”, 6 st (varav fyra mindre i A4-format och två olika motiv)
2011-10 ”När jag var så liten som du”, 3 st (A4-format)
2011-12 "Resan till Melonia”, 4 st (varav två mindre i A4-format)
Våren 2012:
2012-02 ”Private Lives” – Theatron gästspelar på Helsingborgs stadsarkiv, 2 st (A4-format)
2012-02 ”Under hallonbusken”, 6 st (A4-format)
2012-03 ”En midsommarnattsdröm”, 3 st (A4-format)
2012-04 ”Kärleksbrev”, 3 st (A4-format)
2012-07 ”Stormen” - Sommarteater på Krapperup, 3 st (A4-format)
Säsong 2012-2013
Hösten 2012:
2012-09 ”Den enfaldige mördaren”, 6 st (varav fyra mindre i A4-format)
2012-09 ”De gyllene draken”, 6 st (varav fyra mindre i A4-format)
2012-10-09 ”Idlaflickorna” – Dramaten & Riksteatern gästspelar på Helsingborgs stadsteater, 1 st
2012-11 ”Everest”, 4 st (varav två mindre i A4-format)
2012-11 ”Jul igen. Och igen!” – i samarbete med Comedie Compagniet, 2 st
2012-11 ”Nils Holgerssons underbara resa”, 5 st (A4-format)
Våren 2013:
2013-01 ”Flygande holländaren”, 3 st (A4-format)
2013-02 ”Carmencita Rockefeller” – i samarbete med Malmö opera, 4 st (två olika format)
2013-03 ”I sista minuten”, 6 st (varav fem mindre i A4-format)
2013-04 ”Emigranterna”, 5 st (A4-format)
2013-04 ”Paria”Parias”, 2 st (två olika format)
2013-05-12 ”Flygräddare” – Riksteatern i samarbete med Unga Klara gästspelar på Helsingborgs stadsteater, 4 st (två format)
2013-05 ”Amatörteaterfestival 2013”, 7 st (varav fem mindre i A4-format)
Säsong 2013-2014
Hösten 2013:
2013-11 ”Mor Kurage”, 3 st (A4-format)
2013-11 ”Den unge Werthers lidanden”, 3 st (A4-format)
2013-11 “Alice i underlandet”, 5 st (A4-format)
Våren 2014:
2014-01 “Körsbärsträdgården”, 5 st (A4-format”
Säsong 2014-2015
Hösten 2014:
2014-09 "Frankenstein", 2 st (A4-format)
2014-11 "Det blåser på månen", 2 st (A4-format)
Våren 2015:
2015-03 "Den inbillade sjuke", 5 st (A4-format)