bild
Arkiv

Konstnärscentrum Öst (KC)


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/2267
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/bLgMy5wBfI5K0NkXzFhkV7
Omfång
4,98 Hyllmeter 
Datering
19752001(Tidsomfång)
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)

Innehåll

Allmän anmärkningArkivet är förtecknat enligt förenklad metod, eventuella dateringar och anmärkningar är preliminära. Innehåller cirka 50 svartvita fotografier, cirka 700 diabilder och cirka 300 negativ. Utförligare information om det fotografiska materialet finns i vol. 1 samt under rubriken "Inledning äldre form". Volym 62-74 förvaras i klimatarkiv och måste beställas minst ett dygn innan framtagning.
Inledning (äldre form)Föreningen bildades 1969 och arbetar med kulturell verksamhet samt fungerar som arbetsförmedling för konstnärer.

Förteckning av volym 61-74 gjord av masterstudent i arkivvetenskap Elisabeth Jensen Haverling under handledning av Susanne Östlund hösten 2021.

Bilaga
Lista över fotografier ur Konstnärscentrum Östs arkiv

Svartvita fotografier

Fotonummer 1:1–1:57.
1:1–1:28 Konst på Mariatorgets tunnelbanestation
1:29–1:32 Besök i Vällingby, foton av Mikael Jonsson
1:33 Foto av Sten Vilson
1:34 Omärkt foto
1:35 Omärkt foto
1:36–1:57 Kontaktkartor

Diabilder

Fotonummer 2:1–2:112.

Ur ask märkt ”Jörgen Platzer, Bastug. 25”
2:1, märkt med ”2”
2:2, märkt med ”3”
2:3, märkt med ”4”
2:4, märkt med ”5”
2:5, märkt med ”7”
2:6, märkt med ”8”
2:7, märkt med ”9”
2:8, märkt med ”12”
2:9, märkt med ”13”
2:10, märkt med ”14”
2:11–2:26, omärkta

Ur omärkt ask
2:27–2:37, märkta med ”Fotograf Lars Grönwall Rågg. 10, 116 59 STHLM Tel. 08 – 42 22 95”.

Ur ask märkt ”Eva Rodenius, Ulla Forsell, Lenke Rothman, Ove Dahlstrand från utställning på DOKTOR GLAS”
2:38–2:39 satt ihop med gummiband, 2:38 märkt med ”Eva Rodenius”
2:40–2:41 satt ihop med gummiband, 2:40 märkt med ”Ulla Forsell”
2:42–2:44 satt ihop med gummiband, 2:42 märkt med ”Lenke Rothman”
2:45 märkt med ”Ove Dahlstrand”

2:46–2:60 alla märkta med ”Birgit Sillén”
2:46, även märkt med ”1. Molnet”
2:47, även märkt med ”2. Fjällsyn” och ”Dagmar v. Perner”
2:48, även märkt med ”3. Tallar i dis” och ”Prof. Janne Carlsson”
2:49, även märkt med ”4. Isberg”
2:50, även märkt med ”5. Lavaland” och ”Prof. Holger Erdtman”
2:51, även märkt med ”6. Ebb” och ”Sthlms förs.kassa”
2:52, även märkt med ”7. Rapadalen”
2:53, även märkt med ”8. Stormkust” och ”Sthlms allm. förs.kassa”
2:54, även märkt med ”9. Dagning”
2:55, även märkt med ”11. Egyptisk by”
2:56, även märkt med ”12. Från Heimaey I” och ”Prof. Erik Högfeldt”
2:57, även märkt med ”13. Källan” och ”St. Konstråd”
2:58, även märkt med ”14. Utskär” och ”KTHs konstförening”
2:59, även märkt med ”15. Lavaland”
2:60, även märkt med ”16. Snöslask” och ”Åke Widström arkitekt”

2:61, märkt med ”T. Seger” och ”8”
2:62, märkt med ”Teresa Seger” och ”9”
2:63, märkt med ”3”
2:64, märkt med ”4”
2:65, märkt med ”12” och ”48”
2:66, märkt med ”14”

Ur ask märkt ”Birgitta Kyrklund”
2:67–2:78, märkta med ”KC”
2:79–2:89, omärkta

Ur ask märkt ”Konstnärscentrum Box 16 049 103 22 Stockholm 16”
2:90, märkt med ”1967-645 Sabbatsberg, Nils Björklund, Ritualdans II”
2:91, märkt med ”1968-462 Sabbatsberg, Torsten Bergmark, Tennisplan vid Medelhavet, sol”
2:92, märkt med ”1968-524 Åkeshov, Eric Elfwen, Evolution”
2:93–94, märkta med ”1968-636 Vårberg, Inga Bagge, Formlek”
2:95, märkt med ”1968-679 Åkeshov, Lennart Gram, Trastar”
2:96, märkt med ”1968-709 Åkeshov, Lennart Gram, Kråka”
2:97, märkt med ”1969-1174 Vårberg, Ilona Boman, Äpplen utanför”
2:98, märkt med ”1969-1178 Vårberg, Ilona Boman, Fåglar i gräset”
2:99, märkt med ”1969-1182 Vårberg, Ilona Boman, Vila under trädet”
2:100, märkt med ”1970 Vårberg, Pär Andersson, Trädgårdsmotiv”
2:101, märkt med ”1970-1591 Sabbatsberg, Lars Abrahamsson, Tavlan”
2:102, märkt med ”Sabbatsbergs sjukhus, Ferdinand Boberg, Roma”
2:103–104, märkta med ”Ingvar Jörpeland foto Jan Sundström”
2:105–106, märkta med ”Ingela Johansson, foto Jan Sundström”
2:107, märkta med ”6. P. Andersson” på ena sidan och ”K4.18” på andra sidan.
2:108–112, omärkta.

Ur fotopåse märkt ”S. Karlsson”, alla bilder märkta med ”Utställn. av hälsoskäl Liljevalchs konsthall 1973. Foto Sonja Carlsson”
3:1–3:2, även märkta med ”Ulf Öhrström”
3:3–3:5, även märkta med ”Osmo Etelaniemi”
3:6–3:9, även märkta med ”Sonja Carlsson”
3:10–3:13, även märkta med ”Brittmarie Jacobsson”
3:14, även märkt med ”Francesc Taltavull”

Ur ask märkt ”Duplikat av S. Lindblads Amerikabilder”
3:15, märkt med ”7”
3:16, märkt med ”Arnold Belkia, Against Domestic colonialism, 46th Street Playground, 46th Street, 1972”
3:17, märkt med ”Chilai-Arriva, Rise up, Madison Street”
3:18, märkt med ”Raza History, Mission, 9, 23rd Street”
3:19–21, märkt med ”Los Angeles”
3:22, märkt med ”Alan Okada, Chilai-Arriva, Rise up, Madison Street, 1974”
3:23, märkt med ”Alfredo Hernandez, Puerto Rican Heritage, 57 Rutgers Place, 1975”
3:24, märkt med ”Oakland, Californien”
3:25, märkt med ”James Iunnurri, New Birth, 1924, Rivington och Chrystie Street”
3:26, märkt med ”Oska Newmann, Intersections, Vallard School, Telegraph Avenue, 1980”
3:27, märkt med ”LA. Fine Arts Squad, ’Isle of California’, Butler Avenue, 1971, KC”
3:28, märkt med ”Terry Schoonhoven, St Charles Painting, Windward Way, 1978”
3:29, märkt med ”Margaret Garcia, Randy Geraldi, Martial Arts Building, Beet Loven, 1978”
3:30, märkt med ”Susan Cervantes, Judy Jamesson, Le Conte School, 3125 Army Street, 1977, 13”
3:31, märkt med ”St Monica Boulevard, Bay Cities Jewish Community Center”
3:32, märkt med ”Joe Stephenson, Avenue C och 6th Street”
3:33, märkt med ”Lou Silva, Bancroft Way, 1979”
3:34, märkt med ”Jackie Orter, North Beach Housing, 590 Francisco Street, 1977”
3:35, märkt med ”Gary Graham, O’Farrel Theater, O’Farrel St och Polk St, 1979”
3:36, märkt med ”Main Street”
3:37, märkt med ”George Reed, Red Valencia gardens, 1976”

Ur plastficka 1 (numrerade från vänster till höger, uppifrån och ned)
3:38–54, omärkta

Ur plastficka 2 (numrerade från vänster till höger, uppifrån och ned)
3:55, märkt med ”T-bana, Medborgarplatsen, mars 1976, Walter Huber”
3:56, märkt med ”T-bana, Gamla stan, mars 1976, Walter Huber”
3:57–3:59, märkta med ”T-bana Skanstull, mars 1976, Walter Huber”
3:60, märkt med ”T-bana, Slussen, mars 1976, Walter Huber”
3:61, märkt med ”T-bana, Skanstull, mars 1976, Walter Huber”
3:62, märkt med ”T-bana Skärmarbrink, mars 1976, Walter Huber”
3:63, märkt med ”T-bana, Medborgarplatsen, mars 1976, Walter Huber”
3:64, märkt med ”T-bana, Skärmarbrink, mars 1976, Walter Huber”
3:65, märkt med ”T-bana, Skanstull, mars 1976, Walter Huber”
3:66, märkt med ”T-bana Slussen, mars 1976, Walter Huber”
3:67, märkt med ”T-bana, Skanstull, mars 1976, Walter Huber”
3:68, märkt med ”T-bana, Skärmarbrink, mars 1976, Walter Huber”
3:69, märkt med ”T-bana, Gamla stan, mars 1976, Walter Huber”
3:70, märkt med ”T-bana, Skärmarbrink, mars 1976, Walter Huber”
3:71–3:72, märkta med ”T-bana, Tallkrogen, mars 1976, Walter Huber”
3:73, märkt med ”T-bana, Gamla stan, mars 1976, Walter Huber”
3:74, märkt med ”T-bana, Skärmarbrink, mars 1976, Walter Huber”

Ur plastficka 3 (numrerade från vänster till höger, uppifrån och ned)
3:75, märkt med ”T-bana, Skanstull, mars 1976, Walter Huber”
3:76–3:81, märkta med ”T-bana, Gubbängen, mars 1976, Walter Huber”
3:82, märkt med ”T-bana, Skanstull, mars 1976, Walter Huber”
3:83–3:85, märkta med ”T-bana, Gubbängen, mars 1976, Walter Huber”
3:86, märkt med ”T-bana, Tallkrogen, mars 1976, Walter Huber”
3:87–3:88, märkta med ”T-bana, Gubbängen, 1976, Walter Huber”
3:89, omärkt

Ur plastficka 4, med notering ”Teresa Seger” (numrerade från vänster till höger, uppifrån och ned)
3:90–3:96, omärkta

Ur plastficka 5 (numrerade från vänster till höger, uppifrån och ned)
3:97–3:107, omärkta

Ur plastficka 6 (numrerade från vänster till höger, uppifrån och ned)
3:108–3:122, omärkta

Lösa diabilder
4:1, märkt med ”106”
4:2, märkt med ”1” och ”Maj 74 STK”
4:3, märkt med ”6” och ”Maj 74 STK”
4:4, märkt med ”8” och ”Maj 74 STK”
4:5, märkt med ”15” och ”Maj 74 STK”
4:6, märkt med ”18” och ”Maj 74 STK”
4:7, märkt med ”19” och ”Maj 74 STK”
4:8, märkt med ”0”
4:9, märkt med ”4”
4:10, märkt med ”mellan 5 och 6”
4:11, märkt med ”6”
4:12, märkt med ”7”
4:13, märkt med ”8”
4:14, märkt med ”22”
4:15–4:43, omärkta

Ur plastficka 1 (numrerade från vänster till höger, uppifrån och ned)
4:44, märkt med ”M J Mohamed” och ”7”
4:45, märkt med ”M J Mohamed” och ”12”
4:46, märkt med ”M J Mohamed” och ”3”
4:47, märkt med ”M J Mohamed” och ”4”
4:48, märkt med ”Moh Mohamed” och ”15”
4:49, märkt med ”Moh. Mohamed” och ”13”
4:50, märkt med ”Moh. Mohamed” och ”14”
4:51, märkt med ”Moh. Mohamed” och ”16”
4:52, märkt med ”M J Mohamed” och ”9”
4:53, märkt med ”M J Mohamed” och ”10”
4:54, märkt med ”Moh. Mohamed” och ”11”
4:55, märkt med ”M J Mohamed” och ”11”
4:56, märkt med ”Moh. Mohamed” och ”12”
4:57, märkt med ”M J Mohamed” och ”14”
4:58, märkt med ”M J Mohamed” och ”15”
4:59, märkt med ”M J Mohamed” och ”19”
4:60, märkt med ”Moh. Mohamed” och ”17”
4:61, märkt med ”Moh. Mohamed” och ”18”
4:62, märkt med ”Moh. Mohamed” och ”19”
4:63, märkt med ”Moh. Mohamed” och ”20”

Ur plastficka 2 (numrerade från vänster till höger, uppifrån och ned)
4:64–4:79, märkta med ”Rothlin-Zachrisson” (4:64–4:65 endast på plastfickan)

Ur plastficka 3 (numrerade från vänster till höger, uppifrån och ned)
4:80–4:81, märkt med ”Lidingö elevhem I” och ”Foto: Jan Sundström”
4:82–4:85, märkta med ”Jan Forsberg” och ”Foto: Jan Sundström”
4:86, märkt med ”Kristina Wallsten” och ”Foto: Jan Sundström”
4:87–4:88, märkt med ”Jan Forsberg” och ”Foto: Jan Sundström”
4:89–4:93, märkta med ”Kristina Wallsten” och ”Foto: Jan Sundström”

Ur plastficka 4 (numrerade från vänster till höger, uppifrån och ned) OBS! Etiketterna sitter ofta löst, kan förekomma lösa etiketter i kuverten
4:94–4:95, märkta med ”Jim Axen” och ”Foto: Jan Sundström”
4:96–4:100, märkta med ”Yngve Svedlund” och ”Foto: Jan Sundström”
4:101–4:102, märkta med ”Kristina Gården” och ”Foto: Jan Sundström”
4:103, märkt med ”Lidingö Elevhem II” och ”Foto: Jan Sundström”
4:104–4:105, märkta med ”Kristina Gården” och ”Foto: Jan Sundström”
4:106–4:107, märkta med ”Stig Edlund” och ”Foto: Jan Sundström”

Ur plastficka 5 (numrerade från vänster till höger, uppifrån och ned) OBS! Etiketterna sitter ofta löst, kan förekomma lösa etiketter i kuverten
4:108–4:110, märkta med ”Annika Liljedahl” och ”Foto: Jan Sundström”
4:111–4:112, märkta med ”Karin Kronwall” och ”Foto: Jan Sundström”
4:113, märkt med ”Stig Edlund”
4:114–4:117, märkta med ”Jim Axen” och ”Foto: Jan Sundström”
4:118, märkt med ”Mats Caldeborg”
4:119, märkt med ”Ingvar Jörpeland” och ”Foto: Jan Sundström”
4:120, märkt med ”Barbro Lindvall” och ”Foto: Jan Sundström”

Ur plastficka 6 (numrerade från vänster till höger, uppifrån och ned) OBS” Etiketterna sitter ofta löst, kan förekomma lösa etiketter i kuverten
4:121, märkt ”Gürs Lokrantz” och ”104”
4:122–4:124, märkta ”Laszlo Donat”

Ur plastficka 7 (numrerade från vänster till höger, uppifrån och ned) OBS” Etiketterna sitter ofta löst, kan förekomma lösa etiketter i kuverten
4:125–4:127, märkta med ”Stig Edlund” och ”Foto: Jan Sundström”
4:128, märkt med ”Wahls, K. Svanström” och ”111”
4:129–4:131, märkta med ”Tage Möller” och ”Foto: Jan Sundström”
4:132–4:133, märkta med ”Uttrans sjukhus” och ”Foto: Jan Sundström”
4:134–4:137, märkta med ”Ebba Ahlmark” och ”Foto: Jan Sundström”
4:138–4:141, märkta med ”Kerstin Halden” och ”Foto: Jan Sundström”
4:142–4:143, märkta med ”Annika Liljedahl” och ”Foto: Jan Sundström”

Ur plastficka 8 (numrerade från vänster till höger, uppifrån och ned) OBS” Etiketterna sitter ofta löst, kan förekomma lösa etiketter i kuverten
4:144–4:146, märkta med ”Annika Liljedahl” och ”Foto: Jan Sundström”
4:147–4:150, märkta med ”Laszlo Donat” och ”Foto: Jan Sundström”
4:151, märkt med ”Veikko Reränen” och ”Foto: Jan Sundström”
4:152, omärkt
4:153–4:154, märkt med ”Karl Etzler” och ”Foto: Jan Sundström”
4:155–4:159, märkta med ”Annika Edquist” och ”Foto: Jan Sundström”
4:160, märkt med ”Annika Liljedahl” och ”Foto: Jan Sundström”

Ur ask märkt ”Bo Andersson”
5:1, märkt ”Bo Andersson” och ”Husbyskolan, Stockholm”
5:2–5:25 märkta ”Bo Andersson”
5:26, märkt ”Bo Andersson” och ”2” och ”40”
5:27, märkt ”Bo Andersson” och ”37”
5:28, märkt ”Bo Andersson” och ”43”
5:29–5:30, omärkta

Ur omslag märkt ”Björn Erling Evensen”
5:31–5:32, märkta ”Evensen”
5:33, märkt ”2. Welded steel, blue plastic. Evensen”
5:34, märkt ”4. Plastic. Polychrome. Evensen”
5:35, märkt ”6. Welded steel+wood. Evensen”
5:36, märkt ”17. Plastic relief on plexiglass. Evensen”
5:37, omärkt

Ur omslag märkt ”Det nya landskapet Botkyrka B. Almlöf”
5:38, omärkt (bild med texten ”Bertil Almlöf, Dokumentation av Botkyrka förr och nu)
5:39, omärkt (bild med texten ”Före byggnation”)
5:40–5:46, märkta med ”före byggn. Bertil Almlöf”
5:47, omärkt (bild med texten ”Vägröjning”)
5:48, märkt med ”vägröjn. B. Almlöf”
5:49, omärkt (bild med texten ”Schaktning”)
5:50–5:51, märkta med ”Schaktning B. Almlöf”
5:52, omärkt (bild med texten ”Under byggnad”)
5:53–5:60, märkta med ”under byggnad B Almlöf”
5:61, omärkt (bild med texten ”Färdiga byggnader”)
5:62–5:70, märkta med ”färdiga byggn. Bertil Almlöf”

Ur bunt med gummiband
5:71–5:86, omärkta
5:87, märkt med ”Stig Edlund april 1976”

Lösa bilder
5:88, märkt med ”Stig Edlund april 1976, Södersjukhuset”
5:89, märkt med ”Stig Edlund april 1975”
5:90–5:93, märkta med ”Stig Edlund april 1976”
5:94, märkt med ”’Den svenske örte-crantz’ Vävnad: Ann-Marie Forsberg. Foto: Huber. Nr. 14-76”
5:95, märkt med ”’Den svenske örte-crantz’ detalj. Vävnad: Ann-Marie Forsberg. Foto: Huber. Nr 14-76”
5:96, märkt med ”’Den svenske örte-crantz’ detalj. Vävnad: Ann-Marie Forsberg. Foto: Huber. Nr 19-76”
5:97, märkt med ”Väv Rut Beskow”
5:98, märkt med ”RS”
5:99, märkt med ”8 T. Seger”
5:100, märkt med ”1970- Vårberg, Pär Andersson, Gyllene Ljus”
5:101, märkt med ”Maria Barkman”
5:102, märkt med ”Åsbackeskolan -73”
5:103, märkt med ”Skottkärra”
5:104, märkt med ”1969-1133 Vårberg, Mary Ann Verde, Gårdsinteriör, Visby”
5:105–5:274, omärkta

Lösa diabilder
6:1, märkt med ”10. Teresa Seger”
6:2, märkt med ”11. Teresa Seger”
6:3, märkt med ”12. Teresa Seger”
6:4, märkt med ”’Den svenske örte-crantz’ Vävnad av Ann-Marie Forsberg. Foto: Huber. Nr 32-76”
6:5, märkt med ”Stig Edlund april 1976”
6:6–6:44, omärkta

Negativ
Omslag märkt ”Eva Rodenius 819”
7:1–7:3, omärkta

Omslag märkt ”(Dr Glas) Lenke Rothman, 2 nya + 1 bättre än gamla, 796”
7:4–7:6, omärkta

Omslag märkt ”Ove Dahlstrand”
7:7, omärkt

Omslag märkt ”P. Enquist, Har fyllt”
7:8, omärkt

Kuvert märkt ”Birgitta Kyrklund”
7:9–7:19, omärkta

Negativficka märkt ”I”
8:1–8:4, omärkta

Negativficka märkt ”II”
8:5–8:8, omärkta

Negativficka märkt ”III”
8:9–8:12, omärkta

Negativficka märkt ”IV”
8:13–8:15, omärkta

Negativficka märkt ”Bror Bergstam, Eskilstuna Parken Zoo, Lek 1975”
8:16–8:19, omärkta

Negativficka märkt ”3”
8:20–8:25, omärkta

Negativficka märkt ”20st, 13+18”
8:26–31, omärkta

Negativficka märkt ”2” och ”23A, 26A”
8:32, femte negativet överkryssat
8:33–8:34, omärkta
8:35, fjärde negativet överkryssat
8:36, första negativet överkryssat
8:37, omärkt

Negativficka märkt ”3” och ”34A+20A+15A+7A+2A+26A”
8:38, första och andra negativen överkryssade
8:39, första negativet överkryssat
8:40, tredje negativet överkryssat
8:41, andra negativet överkryssat
8:42, andra negativet överkryssat
8:43, fjärde och femte negativen överkryssade

Negativficka märkt ”32A+27A+2A+8A+5A”
8:44, första negativet överkryssat
8:45, första och fjärde negativen överkryssade
8:46–8:47, omärkta
8:48, andra negativet överkryssat
8:49, första negativet överkryssat

Negativficka märkt ”5” och ”29+17+11”
8:50–8:52, omärkta
8:53, sjätte negativet överkryssat
8:54, sjätte negativet överkryssat
8:55, omärkt

Negativficka märkt ”4”
8:56, femte negativet överkryssat
8:57, första och sjätte negativen överkryssade
8:58–8:61, omärkta

Negativficka märkt ”23A+16A+11A”
8:62, omärkt
8:63, fjärde negativet överkryssat
8:64, tredje och sjätte negativet överkryssade
8:65, fjärde negativet överkryssat
8:66, första negativet överkryssat

Omärkt negativficka 1
8:67–8:84, låg i samma fack
8:85–8:103, låg i samma fack
8:104–8:108, låg i samma fack

Omärkt negativficka 2
8:109–8:117, låg i samma fack
8:118–8:128, låg i samma fack
8:129–8:137, låg i samma fack

Omärkt negativficka 3
8:138–8:140

Omärkt negativficka 4
8:141–8:143

Omärkt negativficka 5
8:144–8:146

Omärkt negativficka 6
8:147–8:149

Omärkt negativficka 7
8:150–8:152

Omärkt negativficka 8
8:153–8:155

Omärkt negativficka 9
8:156–8:158

Omärkt negativficka 10
8:159–8:161

Omärkt negativficka 11
8:162–8:167

Omärkt negativficka 12
8:168–8:173

Omärkt negativficka 13
8:174–8:179

Omärkt negativficka 14
8:180–8:185

Omärkt negativficka 15
8:186–8:191

Omärkt negativficka 16
8:192–8:197

Omärkt negativficka 17
8:198–8:204

Omärkt negativficka 18
8:205–8:211

Omärkt negativficka 19
8:212–8:218

Omärkt negativficka 20
8:219–8:225

Omärkt negativficka 21
8:226–8:229

Omärkt negativficka 22
8:230–8:231

Omärkt negativficka 23
8:232–8:233

Omärkt negativficka 24
8:234–8:237

Omärkt negativficka 25
8:238–8:241

Omärkt negativficka 26
8:242–8:243

Omärkt negativficka 27
8:244–8:247

Omärkt negativficka 28
8:248–8:254

Omärkt negativficka 29
8:255–8:261

Omärkt negativficka 30
8:262–8:265

Omärkt negativficka 31
8:266–8:269

Omärkt negativficka 32
8:270–8:274

Omärkt negativficka 33
8:275–8:281

Omärkt negativficka 34
8:282–8:286

Kontroll

Skapad2018-05-15 14:58:03
Senast ändrad2021-11-25 12:07:48