bild
Arkiv

Linus Brodin, Västra Ämtervik, samling


 Serier (80 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
EInkomna skrivelser 
E 1Skrivelser 
E 2Cirkulär 
E 3Berättelser och stadgar 
E 4Landsarkivets frågelistor 
E 5Rapporter 
E 6Krönike och Lustspel. Rollhäften. 
E 7Uppgifter och sammanfattningar 
E 8Beskrivningar på Herrgårdar. Berättelser och uppteckningar. 
FExcerpter. Handlingar ordnade efter ämne. 
F 1Excerpter 
F 1 AApotek 
F 1 BProvinsialläkardistrikt och dess innehavare 
F 1 CStadsläkare, Bergs- och Gruvläkare 
F 1 DFältskärer och Stadsfältskärer 
F 1 EKoppympning och vaccinatörer 
F 1 FKloka gubbar 
F 1 GFarsoter, nödår, egendomliga dödsorsaker 
F 1 HSjukdomar, smittosamma nyare sjukdomar 
F 1 IOfferkällor, Surbrunnar och Hälsobrunnar 
F 1 JHäradshövdingar och Nämndemän 
F 1 KLänsmän 
F 1 LLagmän under medeltiden och senare tid, Underlagmän och Lagläsare 
F 1 MTing och Tingsplatser, Avrättningsplatser och Mord, Profosser 
F 1 NGårdar och Bostaden, Hembygdsgårdar, Gästgivargårdar och Krogar 
F 1 OFornfynd, Folktro, Årets folkliga fester, Sockendräkter och äldre Mans- och Kvinnonamn 
F 1 PVärmland och Värmlänningar 
F 1 QJordbruk 
F 1 RJakt, Älgar, Rådjur, Rovdjur, Kända jägare, Skytterörelsen, Hästar, Travtävling, Skogen, Fisket 
F 1 SKommunikationer 
F 1 TKraftstationer, Kvarnar, Sågar och Trämassa 
F 1 U1Järn, Järnbruk 
F 1 U2Bergsmän i Filipstad 
F 1 V1Hantverkare och Näringsliv 
F 1 V2Marknader och Marknadsliv 
F 1 V3Mynt och Värden, Skatter och Mått 
F 1 V4Valloner, Tullar, Kommunalval m.m. 
F 1 W.Finnarna i Värmland 
F 1 Y1SocknarAnteckningar om Gårdar och Bruk, Skolor, Älvsborgs lösen. Ur jordböcker och tidningar m.m. från följande socknar i Värmland: 
F 1 Y2Kyrkor, Präster, Klockare, Arkivalier m.m.Anteckningar om Kyrkor, Präster, Klockare. Arkivalier m.m.
Inneliggande tryck, foton, program m.m.
 
F 1 Y3RiksdagsmänAnteckningar om Riksdagsmän i Värmland. 
F 1 Y4Anteckningar om och utförda släktforskningarInneliggande släkttavlor och inkomna släktregister. 
F 1 ZBemärkta händelser, dans spel och teater, emigration och utvandring 
F 1 ÅKlosterjord, Regementen och Krig, Väderleken, Historier och sägner om den värmländska kvinnan 
F 1 ÄDiverse olika ämnen 
F 2Handlingar ordnade efter ämne 
F 2 ALinus Brodin 
F 2 BBruken i Värmland 
F 2 CSamling av äldre brev 
F 2 DFörfattare i Värmland 
F 2 EJakten i Värmland 
F 2 FKommunikationer 
F 2 GKontrakt, arrende m.m. 
F 2 HKungabesök i Värmland 
F 2 IKyrkliga förhållanden 
F 2 JKungörelser och publikationer 
F 2 KMilitära förhållanden 
F 2 LOrter i Värmland 
F 2 MRäkenskapsböcker, kvittenser 
F 2 NSkolor i Värmland 
F 2 OSläktgårdar i Värmland 
F 2 PStäder i Värmland och Dalsland 
F 2 Q"Värmlänningarna". Tal, Sång- och Dansspel 
F 2 RVärmlandsutställningen 1929 
F 3Äldre handlingar rörande 1600-1800-talet 
F 3 AHandlingar rörande auktioner, bouppteckningar, testamenten m.m. 
F 3 BHandlingar rörande Fastighetsaffärer 
F 3 CHandlingar rörande gårdar, arrendekontrakt, jordbrukslöner, grävningstabell m.m. 
F 3 DHandlingar tillställda Kronobefallningsmän 
F 3 ELandsfiskalers arbetsbeskrivning. Västersysslets åtskilliga räkningar. 
F 3 FMarkegångs-taxor 
F 3 GHandlingar rörande Rågångar, Skatteläggning och Kartläggning 
F 3 HHandlingar rörande Dödsstraff, Brottmål m.m. 
HTryck 
H 1Affischer 
H 2Tidningar, tidskrifter, tidningsurklipp 
H 3Högtidstal och Festskrifter 
H 4Broschyrer 
IVaria 
L 1Böcker och småtryck