bild
Serie

Bokslutshandlingar

Föreningen Härnösands Folkets hus och park upa (Parkaden)

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11989 – 1998boklsut 
21937 – 1997taxeringshandlingar, deklarationer 1937-1945
skattsedlar och skattekvitton 1950-1961
diverse bokslutshandlingar: balansräkningar, ekonomiska rapporter m m 1937-1997,spridda år
 
31969 – 1972artistskatt 
41973 – 1975artistskatt. spridda år 
51976 – 1989artistskatt, spridda år 
61989 – 1991volymerna 6-7 innehåller diverse taxerings/skattehandlingar:
skatteförteckningar, föreningens skattsedlar, momsrapporter,
kontoredovisningar m m
 
71992 – 1997