bild
Volym

[Tidningar, tidskrifter, tidningsurklipp]

Linus Brodin, Västra Ämtervik, samling

Grunddata

ReferenskodSE/FAS/FA_41-1/H 2/151
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/1qRKJftNfaMHyc2QNr5hC4
ExtraID151
Datering
19221963(Tidsomfång)
ArkivinstitutionFöreningsarkivet i Värmland

Innehåll

Allmän anmärkningTIDSKRIFTER:
DALSLÄNDSK HEMBYGD.
Organ för Dalsländsk Natur och Kulturforskning.
Nr 1 1950 (årgång 1):
Dalsländsk Hembygd (dikt); W.J.
Hembygdspoeten W.J.; A.G.B.
Gäserud. Ett blad ur dess hävdebok; Anders Edestam.
Vintervår (dikt); Axel V. Lundgren.
Ett livsöde och ett riksdagsbrev; Olle Enbågen.
Restaurerat fornminne i Rölanda; Ej sign.
Dalbo, lapplandsdoktor för 100 år sedan; I.L.
I August Bondessons spår. Från backstugornas, hantverkarnas och nödens Kroppefjäll; T.H.
Hägrar flyga över Dal; Bror Alvring.
Poetisk dalbo i förskingringen; Clewenmark.
En dalsländsk klockare; Ivan Löfgren.
Ur "Ärtingestans" historia; Gunnar Lindskog.
Hällkistor och bygdeborgar på nordvästra Dal; N-n.
Nordkärra herrgård; Bror Alvring.
Fjäransjakta; Bengt Nilsson.
Sägner om jätten Hassle i Steneby; Ej sign.
Kulturbild från gamla Dal; I.L.
Ramser och öknamn; T.H.
Dalslands historier; Ej sign.
Det kvällas (dikt); Axel Lundgren.
Erik Andersson. En torpare och hantverkare på Skogsdal; Clewenmark.
Underliga händelser; T.H.
Förening för Dalslandsforskning; Ej sign.
Dalbor i Finska kriget 1808; L. Haraldsson.
Nr 2 1950:
Gunnarsnäs kyrka; Ingeborg Jacobsson.
Johan Hammarin - ett hundraårsminne; Anders Edestam.
En sommarkväll på Åfjäll; Al. Jansson.
Dalslands Konstförening. Glimtar från en 15-årig verksamhet; Stig Hallgren.
Ett par trollgubbar från gränsbygden; Algot Gustafsson.
Bygdens fornsamling underlag för hembygdsundervisningen; Arvid Johansson.
Fåglar i Dals Eds socken; Algot Gustafsson.
Septemberstämning; Axel Lundgren.
Dalslandskonstnären Ragnar Högman; Nils Forsberg.
Kalabaliken i Grättisbo i Nössemark; Clewemark.
Fjolårets Dalslandsromaner; Frater minor.
Siste sockenskräddaren i Lerdal; C.B.
Skogen på Dal (dikt); Aron Carlsson.
Tre felans mästare i Nössemark; T.H.
Bävern var en gång allmän på Dal; T.H.
Dalslandshistorier; A.H.B.
Torv och Gummer (dikt); J.E. Nordendahl.
Milstolpar i Edstrakten; T.H.
Hällkista i Torrskog; I.L.
Bygdborgar på Nordvästra Dal; -n.
I Juletid; Gunnel Kvarnström.
Bortgångna dalbor i USA; T.H.
Några anmärkningar till bebyggelsekartan över Dals-Eds storkommun; Anders Edestam.
En gammal färdeväg; Nils Ivan Svensson.
En bygdeskald i Rennelanda; Carl Bodell.
Ortsnamn och bygdehistoria; Gunnar Drougge.
Nr 1 1951:
Vårdträdet Lönne vid Dals-Ed prästgård; J.E. Nordendahl.
Några stenåldersboplatser vid Rådasjön och Långhalmen; Hjalmar Larsson.
Många karoliner vila på Håbols kyrkogård; T.H.
Som främling på hembygdens stigar; Anna Henriksson.
Ur Vårviks kyrkohistoria; R. J-n.
Vårkväll (dikt); Bengt Nilsson.
En karolin och hans dalsländska ursprung; Anders Edestam.
Ljusmo-Klint (dikt); Al.Jansson.
Dalsländska vårdträd; T.H.
En mörk historia i Töftedal; Joh:s Klewenmark.
Dalslandskonstnären John Lind; Einar Jörnhage.
Ur Pålesläktens historia; Carl Bodell.
Fru Elisabeth Wern-Bugge; T.H.
Jakt och djurfänge i en Dalslandsbygd; Algot Gustafsson.
Skolan och hembygden; Arvid Johansson.
Svensk-amerikanska tidningsmän; Wald. Skoglund.
Dalslands gille i Uddevalla; Arnold Olsson.
Mor Marta; Anna Henriksson.
Vid en dikesren (dikt); Ingeborg Jacobsson.
Ekelunds-gubben; Ej sign.
En dalsländsk donator och hans stiftelse; Ivan Löfgren.
Präster och deras budskap; Oscar Hedlund.
Nr 1-2 1952:
Det är öde och tyst därhemma; Anna Henriksson.
Kring Dalslandsprosten som försökte mota 1809 års revolution; Sigurd Beverfelt.
Det var bara gamla mors porträtt; Aina Eklind.
Slagrutan känd av Dals vikingar; Bror Alvring.
Dalslandskonstnären K. Ragnar Johannesson; Einar Jörnhage.
Tjärn med röda näckrosor; R.J-n.
Dalsland (dikt); Mimi Halgren.
Strandfärden. Söndagen den 14 maj 1876; Evelie Holst (S.B.).
Gunnarssläkten i Dals-Ed; Joh:s Klevenmark.
De gamla breven; Anna Henriksson.
Stenåldersfynd från Håbol överlämnade till Åmåls museum; T.H.
Vandring på Kroppefjäll; Ej sign.
En dröm (dikt); Anna Henriksson.
En gammal sockenbeskrivning; Ivan Markendahl.
Några funderingar kring en släktklenod; I.J.
Dalbovyer; Ragnar Johansson.
Glädjespridare har gått bort; Algot Gustafsson.
Sällsynt fågel i Dalsland; Algot Gustafsson.
Dalslandsgillet i Karlstad; -by.
Lussefirandet i Dalsland; Ej sign.
Sedan sist...; T.H.
Dalsländsk kultur-forskare; T.H.
Bortgången Dalbo i USA; Ej sign.
En krigarsläkt på Dal; Ej sign.
Odde-Jonas, Ödsköltsbon som troddes döda sina nattgäster; L. Haraldsson.
Ett torparekontrakt i Lerdal år 1822; Carl Bodell.
Fordomtima gruvdrift och tegeltillverkning i Torrskog; R. J-N.
Nr 2 1953:
Dalsländsk Hembygd (dikt); Axel Lundgren.
Gamla kartor berätta; Arvid Johansson.
Dalsland år 1707; Anders Edestam.
Kafleska gravkoret; Ivan Markendahl.
Tidsbilder på Dal; Bror Alvring.
En dalsländsk hantverkare för 100 år sedan; Ivan Johansson.
Karolinexercis; Nils Eliasson.
"Leidas Källa" i Rävmarken; Sigurd Beverfelt.
Märkesman i Steneby har gått ur tiden; Joh:s Klevenmark.
Slottet; Minnie Halgren.
Minnen kring talesätt, sägner och ordspråk; Hildur Wiberg.
Nybildad hembygdsförening i Norra Valbo; Carl Bodell.
Internationella hembygdsföreningar; G-d.
Gamla ordspråk och talesätt från Rölanda; Torsten Hjalmarsson.
En draksägen; Stampare-Jan.
Magister Ådén och hans stuga; I.L.
En originell bonde i Rölanda; Ej sign.
Dalsland, den 13:de av Statsbanornas Landskapsböcker; Sch.
Herr Albin Andersson, Västanväga. En tidigare ej publicerad dikt; Branasmeden.
Tomt-Elias och Mode-Johannes; Algot Gustafsson.
Från sekelskiftets Dal; Anna Henriksson.
Efter långa år; Anna Henriksson.
Nr 1 1954:
Fåfänglighet (dikt); Johan Ågren.
Jonas Ericksson Sundahl. Gäserudspojken, som blev konstnär och hovman; Anders Edestam.
I Tidig Vår (dikt); Anna Henriksson.
Otto Hesselbom och Carl Oscar Borg; S.A. Hallbäck.
En dalsländsk satiriker; A.G. Bördh.
Färdevägar på Dal; Bror Alvring.
Kersti på Sandbokta spelade sina hungriga barn till sömns; Algot Gustafsson.
En historieberättare från Håbol; I.L.
Vårdträd i Lerdal; -r.
Minne från gamla Bäckefors; Minnie Halgren.
Ett Lagerlöfsminne i Torrskog; T.H.
En folkbildare och hembygdsvän i Valbo; J.R. Hagner.
Hembygdskänslan ökar med år och avstånd; -r.
Ålderdomshemmet på Trollkasen; Joh:s Klewenmark.
Dalsländsk folksägen, Jätten i Rännlandsberget; Fr. Karlberg.
Primklockan i Töfredalen; Nils Eliasson.
Något om gamla ordstäv och talesätt från Ödskölt; Ej sign.
En spökhistoria från Gesäter; Ego.
Nr 2 1954:
Hembygd (dikt); Bengt Nilsson.
Kring några gamla julbonader; Sven Axel Hallbäck.
En lovsång till Åmål och dess författare; Anders Edestam.
Talman Hans Jansson - ett 100-årsminne; I.L.
En hembygdsvän och sångare från Valbo; T.H.
"Tamburn" och "Tambur-Anna"; Mona.
Bertil Andersson - konstnären och personligheten; Samuel Andersson.
En berättare; I.L.
En forskargärning i Torrskog; Ivan Löfgren.
Pilgrimsvägar på Dal; Ivan Markendahl.
Min kyrka (dikt); Minnie Halgren.
Alltorp - ett gammalt tingsställe; Ivan Johansson.
Skatan, i dalsländsk folktro; Bror Alvring.
Dalsländska Vårdträd; Algot Gustafsson.
Starke Stenar i Sund; Nils Eliasson.
Dalbor som tidningsmän i Karlskrona; I.L.
Sant och sägen från Steneby; -r.
Öst och väst mötas i Lerdal; Carl Bodell.
Ett livsöde - en sann historia från Södra Dal; Hilma Hansson.
Gomma, som kom för tile te julotta; Th. L. Langer.
Nr 1 1955:
Dalslands blåa blomma; Ingeborg Jacobsson-Nilsson.
Gamla handskrifter berätta; Bror Alvring.
Några medlemmar av ätten Svinhufvud; Ivan Löfgren.
Fornminnesskyltar på Dal; Sven Axel Hallbäck;
Ödskölt - ett sockennamn; Ivan Johansson.
Den gamla spelmannen (dikt); Nils Eliasson.
Finnpojken som blev komminister i Steneby; Anders Edestam.
"Farbror Dalin" i Backen; Sigrid Rosell.
Dalslandslitteratur; A.J.
De försvunna stugornas folk; Sigrid Rosell.
En kännare av Ärtemarksmålet; I.L.
Axel Brett - en emigrant från Dal som blev professor i Amerika; C.M.
Min längtans land (dikt); Axel Brett.
Dalbor i verk och vila; T.H.
Sant och sägen från 1830-talet; Ivan Johansson.
Hesselbomsminnen i Säffle; Hilding Andersson.
Minnen kring Dals Rostock; Gerda Palm.
Vångsjö - ett 1800-tals centrum för dalsländsk handel; Tage Heimer.
Ett original från Södra Dal; Hj. Å.
Gammal svensk-norsk färdväg; Algot Gustafsson.
Nr 1 1957:
Stenebysången; Ivan Markendahl.
Gesäter-Madonnan, ett första klassens konstverk; Sven Axel Hallbäck;
Naturläkare och kloka gubbar på Dal; Joh:s Klevenmark.
Rydingsvärdarna på Dal; Axel A. Lindqvist.
Dalsländsk märkesman ur tiden; Torsten Palmring.
Vårdträd och trädjättar i Dals gränsbygd; Algot Gustafsson.
Dals skolungdom vårdar landskapets fornminne; A.J.
En märkesman från Valbo; C.M.
Otto Gabriel Munck af Rosenschöld. Sångare och jurist; I.L.
En konsthantverkare i Mustadfors; Erhard Nilsson.
Nyupptäckta offerstenar i Dals Ed; Tage Heimer.
Skansen i Ärtemark; I.L.
Ett tattardrama i Gesäter; Tage Heimer.
Tor Emers död; T.H.
Rådanefors - en minnesrik bygd; Carl Martinsson.
Per Tegman - Åmålit och Lundaprofessor; Anders Edestam.
Medeltida gravsten i Dals Eds kyrka; Nils Eliasson.
Altarkrucifix från Ödskölt; Ivan Johansson.
Regnbågen; Hildur Wiberg.
Forsling och fordon i Ödsköltsbygden; Ivan Johansson.
Gamle nytorparn; Ivan Johansson.
Synen på Brudfjället; Anna Henriksson.
Nr 2 1957:
Julens Fe (dikt); W.J.
När Håbols kyrka stängdes för gudstjänst; I.L.
Dalsländsk hembygdssång; Christine Johnsson.
Gamla brunnsorter på Dal; Tage Heimer.
Naturläkare och kloka gubbar på Dal; Joh:s Klevenmark.
Bland historieberättare på Dal; Ivan Markendahl.
Ny sockenmonografi från Dalsland; Ivan Markendahl.
"Vadhelst i haven gjort mot en av mina minsta..."; Carl Martinsson.
Nössemarks sockenarkiv del II; T.H.
När Carl XIV Johan höll lustläger på Ödskölts moar; Ej sign.
Några fattigvårdsinrättningar i Steneby socken under 1800-talet; Ej sign.
En jordtorpares villkor i Rännelanda; Mary Holmdorff.
En 85-årings minnen från Gesäter-Töftedal; Tage Heimer.
Folkskolläraren och klockaren Olof Hampus Olsson i Håbol; -r.
Dråplig hösdoktor botade håbolstuppen med brännvin; Ola Träff.
Meditationer (dikt); Axel V. Lundgren.
Om starka karlar i gränsbygden; Algot Gustafsson.
En resa till Göteborg 1840; Anders Berghamar.
Västgötalagen; Nils Eliasson.
Nr 1 1959:
Hyllning till Dal; Svea Wirén-Knutsson.
Ett stjärnskott i natten; Georg Ryland.
Att finna varandra; G. Lg.
Adventljuset; Gertrud Virén.
En minnesstund i en gammal offerlund; Ivan Markendahl.
Under stjärnorna; Gertrud Wirén.
Rättskipning i Alltorp under 250 år; G.G. Dimming.
Lerdalsmadonnans tur att bliva berömd; S.A. Hallbäck.
Martin i Bockesten; Arne Engkvist.
Minnen; Gunnar Linskog.
"Spelemans offersång" på Dal; Ej sign.
Dalbor i vila; T.H.
Släktforskare i Lerdal; T.H.
Folktro och folksed på Dal; Ej sign.
En minnesvård på Gesäters kyrkogård och dess historia; Ej sign.
Kyrkfärden; Nils Eliasson.
Ulwenschiölds i Torp; Oscar Hedlund.
Striden på Stigfjället; Carl Martinsson.
Langers samlingar; T.H.
Nr 2 1962:
Nu vilar min hembygd; Gertrud Wirén.
Från Dalaborg till Kolsäter - ett stycke nordisk historia på Dal; Arvid Johansson.
Ur en dalsländsk herrgårds historia. Om Stake-godset Vättungen; Linus Brodin.
Ur gränsbygdens krigshistoria; Tage Heimer.
Dalslandshistorier; E.Bj.
När Kongl. Westgöta-Dals regemente ryckte in; Sven-Axel Hallbäck.
Ett minnesmärke över en dyster tid; T.H.
Minnen och tankar; Anna Henriksson.
En julafton; Anna Henriksson.
En stordonator och kyrkans vän från Rölanda; Ene-Björk.
De vackraste ord som finns; Gunnar Lindskog;
De sista på Kynnefjället; Ernst G. Olsson.
Bortgången hembygdskännare; -r.
Amerikabrevet; T.H.
Bortgången spelman; -r.
Historieberättare och bygdeoriginal; Tryggve Heimer.
Från 1800-talets hårda tid; Ellen Johansson.
Ett par karoliner från norra Dal; Victor Olsson.
Färgstark knekt i Ärtemark; Gunnar Lindskog.
DET BÄSTA.
Utg. "Reader's Digest AB"
Nr Maj, juni 1963.
DITT LAND.
Kultur - folkliv - natur.
Nr 1 1944:
"En karta och ett träsnitt"; Åke Campbell.
Det Svenska Landet; Anders Österling.
Atlas över Svensk folkkultur; Prof. Sigurd Erixon.
Vårseder. Fastlagsrisning och påskskräcka; J. Ejdestam.
Vårfrudagen - Tranedagen; K. Danver.
Nattfrierier; Ragnar Jirlow.
Från Hembygden. Om hembygdsgårdar och friluftsmuseer; Sigward Dahl.
Skildra byar och byliv. Om Konsta by vid 1800-talets början; Kyrkov. Gust. Isaksson.
Flyttfåglar; Jacob Ruud.
Tofsviporna på Vedeby. Hemliv och Parningslekar; Red.
Kan huggormen rulla som ett tunnband?; Jacob Ruud.
EDA-TIDNINGEN.
Tidning för Eda församling och kommun. Eda Församlingsblad.
Nr 1 Mars 1950:
Påsk och vår; H.
Eda kommuns utgifter och inkomster år 1950; ej sign.
Nr 2 1950:
Till Mors dag; Pär Lagerkvist.
Några tankar om hemmet; O. Svensson.
Gamla och nya industrier i Eda; ej sign.
Charlottenbergs Lottakår 10-årsjubilerar; ej sign.
Rödakorsveckan 1950 kommer att hållas 13-29 maj; ej sign.
Kontakt med läsekretsen. Vid en begravning; Lekman.
Glimtar från sekelskiftet; A.N.
Nr 3 1950:
Sommarsång; Gustav Adolf Persson.
En gammal dopfunt; ej sign.
Sagt på kyrkomötet; Bisk. Brilioth/Sven Danell.
Kungsväg. Prolog vid uppförandet av krönikespelen å Eda Skans; ej sign.
Eda kolerakyrkogård; O.S.
Nr 4 1950:
Till konfirmanderna 1950; H.
De Gamlas Dag den 20 aug 1950; Maria Larsson.
Vatten och avloppsarbetena i Åmotfors - ett miljonföretag; H.
Då Eda Skyttegille kom till; ej sign.
Nr 5 1950:
Kyrkogården; A.W.
Tankar i höstetid; Lekman.
Sagt på stiftsmötet; Eidem/Runestam/Wetterfors.
Flyktingtrafiken 1940-1945; G.M.
Ålderdomsvården i vår kommun; ej sign.
Nr 6 1950:
Oktober; Gustaf Adolf Persson.
Alla helgons dag; Natanael.
Ur två herdabrev; Y. Brilioth/E. Malmeström.
Nr 7 1950:
Höstmånad; Josef Oliv.
Ett minne från Eda kyrka; T.A.
Från ofredstider; H.E-m.
Om civilförsvaret i Eda; G.M.
Nr 8 1950:
Krig och fred. Julen 1950; H.
Eda-tradition återupplivas; ej sign.
Julen i slutet på 1800-talet; Lekman.
En mycket lämplig julklapp för Eda-bor; Oscar Svensson.
Första snön; Maria Larsson.
En julnatt på Åsskogen; R.L.
Nr 1 1951:
Vid årsskiftet; A.N.
Kyrkogårdsutvidgningen beslutad. Kostnaderna 100.000 kronor; ej sign.
Världens ljus; Oscar Svensson.
Nr 2 1951:
Gammalt almanacksblad; ej sign.
God kyrklig sed vid begravning; Oscar Svensson.
Nr 3 1951:
Preludier vid regeringsskifte; Emmy Nilsson.
Vår och påsk; H.
Strövtåg i Hembygden; A.N.
Nr 4 1951:
Vår; Beda Lövgren.
Den apostoliska hälsningen; Oscar Svensson.
Ledningsnätet i Åmotfors växer raskt; I.G.
Strövtåg i Hembygden; A.N.
Nr 5 1951:
Strövtåg i hembygden III; A.N.
Nr 6 1951:
Invigningstal. Vid återinvigningen av Eda kyrkogård; G. Svensson.
Strövtåg i hembygden. IV; An. N.
Nr 7 1951:
Septembertankar; Edith Segerdahl-Lövgren.
Hur Eda kommun sökt motverka industridöden; ej sign.
Ur ett gammalt arkivpapper från Lund; Oscar Svensson.
Nr 8 1951:
Eda. Hur har namnet på vår socken uppkommit?; ej sign.
Från kyrkobrödernas generalkonvent i Sundsvall; Anders Nyström.
Viktiga beslut fattade av kommunalfullmäktige; ej sign.
Nr 9-10 1951:
Eda och de geologiska tidsperioderna; W.J.
Några minnen från gränsen; G.M.
En gammal gård. Lundagård i Hulteberg; Oscar Svensson.
Till minnet av Askrestrollen; R.L.
För tio år sedan; B.D.
Eda-Historier; A.N.
IF Örnen 40 år. Högtidsstämning med tal och medaljregn vid jubileumsfest; ej sign.
En utläsning; Oscar Svensson.
Folkbildningskursen i Charlottenberg; ej sign.
Gjöres och psalmboken; (Ur Karlstads Stift).
Nr 1 1952:
Biblioteket; ej sign.
Något om godtemplararbetet i Edabygden; B.
Hammars stråkorkester 30-årsjubilerar; ej sign.
Gränstrafiken ökar; ej sign.
Konst för alla; Arne Yttergren.
Nr 2 1952:
Skolornas bibliotek - en värdefull bildningsfaktor; ej sign.
Gränsproblem. Pass och valutakontrollen bör avskaffas; ej sign.
En gammal likfärd; ej sign.
Ödegårdar, gamla tomter och utplånade boplatser i Eda; Oscar Svensson.
Nr 3 1952:
När grundstenen lades till Eda nuvarande kyrka; O.S.
Eskoleja uligama; Oscar Svensson.
Kungabesöket i Eda; ej sign.
Kopia av den relation, som överste Clas Flemming haver gjort om Eda Skansens fientliga anfall feb. 1658; Oscar Svensson.
Nr 4 1952:
En biskopsvisitation 1835; O.S.
Tullöverinspektor Erik Noreen; Oscar S.
Värmlandsgåvan till Amerika; ej sign.
Nr 5 1952:
Några drag ur församlingslivet med ledning av visitationsprotokoll av år 1835; O.S.
Ett gammalt kyrkgolvs öden; ej sign.
Kommunalfullmäktige har beslutat om ny skola i Åmotfors; ej sign.
Gamla tomter och boplatser i Helgeboda; Martin Månsson.
Nr 6 1952:
Ett avsked; Oscar Svensson.
Gamla tomter och boplatser i Hovilsrud; Martin Månsson.
Nr 7-8 1952:
I dalen mellan bergen...; Nils Tholsson i Ås, född i Eda 1858, död 1949.
Inför ett prästval i Eda 1772; Oscar Svensson.
Sagt på stiftsmötet; Runestam/Wikborg/Gullberg.
HÖST...; Södergran/Fallström/Hansson/Stagnelius/Geijer/Fröding.
Gamla ord och uttryck i Eda som håller på att försvinna; Oscar Svensson.
Gränsälven; Josef Oliv.
Gamla tomter och boplatser i Norra Ämterud; H.E-m.
Nr 9-10 1952:
Försvunna gårdar i Nolby; O.S.
Klingermyråsens saga; R.L.
Försvunna torp i hemmanet Ås; Oscar Svensson.
Myr- och mossmarker i Eda; A. Nyström/O Norserud.
Då nordvästra stambanan byggdes. En katastrof sommaren 1865; ej sign.
Arbete? - arbetslöshet? under år 1953; ej sign.
Nr 9-10 1953:
Skolbyggnadsprojekt och planering för enhetsskolan; Stig Sonnert.
50-årigt fackligt arbete inom Eda; Hans.
Mysteriet Syringsåsen; RL.
Nr 6 1957:
Eda Skans 300-årsfest blev minnesrik trots regn; ej sign.
Prolog vid Eda Skans 300-årsjubileum; Sten Rundkvist.
Minneshögtid å Eda kyrkogård. Uppoffrande landshövding fick senkommen hyllning; ej sign.
En redig och gästfri bondmora i Västby under Hannibals- och Krabbefejden. Böret Olsson, född Guldbrandsdotter; ej sign.
Nr 9-10 1957:
Från Lucia till Tjugondag-Knut. Helgseder i Eda; Anna Nyrén.
Från gången tid. Saga och sanning i Edabygd; R.L.
Om kyrklig sed - hur den uppkommer och upphör; Nils Andersson.
Vägbygget Borrefältet-Nolbykorset. Ett tjugofemårsminne; Anders Nyström.
Eda som krigens bygd; Martin Månsson.
1800-talets Charlottenberg; Carlman.
Kyrkan i Åmotfors får vackert läge i samhället; ej sign.
Nr 3 1958:
Livlig cirkelverksamhet inom ABF; ej sign.
FASTIGHETSMÄKLAREN.
Organ för Sv. Fastighetsmäkl. Riksför.
Nr 3/4 1948.
FOLKDANSRINGEN.
Organ för Sv. Folkdansför. Riksförbund.
Nr 8-9 1922:
På jakt efter en Sorundadräkt; Margit Hertz.
Hos sätersdöler och jäntor. Minnen från Norges Säterdal; Helge Sandberg.
Nr 10 1922.
Nr 11-12 1922:
Sångens och arbetets Värmland; Jalmar Furuskog.
Spelmanslåt tå Anners i Kaijkula; ej sign.
Om Värmlands hemslöjd; Ester Hedin.
Arvika Hembygdsmuseum invigt; (Ur Arvika Nyheter d. 26/9).
Folkmusiken i Värmland; Ernst Granhammar.
Dan Danielsson. Storspelman från Värmland; Ernst Granhammar.
Värmlands folkdansare; ej sign.
Per Jönsson. Lomjansguten, Lomjans Per, född 1816, död 1875; G. Wahlström.
Sotare Blixt. Modell till flera av Frödings dikter; ej sign.
Svenska Ungdomsringens Ledarekurs i Tranås; ej sign.
FOLKPARKEN.
Organ för Sveriges Folkparker.
Nr 2 1935:
Ibsen - en folkfiende; ej sign.
Den store regissören Ludvig Josephsson; Axel Bergman.
Nr 2 1936:
Sommarens teater; ej sign.
Tankar kring en operaturné; C.R.
Nio Teaterkvällar i London; Gustaf W.
Nr 2 1937:
Folkparkerna fira August Strindbergs minne; ej sign.
Folkparker i Ryssland; Ingalill Söderman.
Folkparksteatern och Karin Swanström; Erick P. Forsberg.
Friluftsteaterns historia; Axel Bergman.
Nr 3 1937:
Kristinehamns Teater invigd; ej sign.
Nr 2 1938:
Naima Wifstrand gästspelar; ej sign.
Något om Landsortsteatern vid sekelskiftet; Axel Bergman.
Makalös. Sveriges första dramatiska teater. Thaliatemplet förstördes av eld år 1825; W. E-r.
I Rampljuset; ej sign.
Stort och smått från folkparkerna; ej sign.
SV. EMBALLAGE OCH FÖRPACKNINGS TIDSKRIFT.
Organ för modernt försäljnings-emballage.
Februari 1938:
Moderna förpackningar; Kr.
Om emballering av god som skall befordras å järnväg; Knut von Schedvin. Kungl. Järnvägsstyrelsen.
ERA.
Organ för Elektricitetens Rationella Användning.
Nr 1 1934:
Åtorps kraftverk; Konrad Schinkler.
Den elektriska installationsmaterielens utveckling under de senaste årtiondena.
Innebörden av de nya kraftledningsnormerna; Byrådir. Torsten Nordell.
ERICSSON NEWS.
Sv. upplaga. Utg. Woldemar Brummer.
Nr 5-6, 7-8 1930.
THE L.M. ERICSSON REVIEW.
Sv. upplaga.
Nr 7-9 1930.
FOLKET I BILD.
Red. J.I. Dahlström.
Nr 4 1934:
Oskar Eklund. Svenska nykterhetsrörelsens grand old man; Ernst J. Lundqvist.
"Pappers", ett ungt fackförbund med kämpahumör; Ivar Öhman.

Kontroll

Skapad2015-11-25 13:13:44
Senast ändrad2024-05-15 09:11:18