bild
Volym

[Tidningar, tidskrifter, tidningsurklipp]

Linus Brodin, Västra Ämtervik, samling

Grunddata

ReferenskodSE/FAS/FA_41-1/H 2/87
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/8IPBPvYtxK2Pw6kdBboZN1
ExtraID87
Datering
u å (Tidsomfång)
ArkivinstitutionFöreningsarkivet i Värmland

Innehåll

Allmän anmärkningTIDNINGSURKLIPP:
BIOGRAFIER:
Adlersparre, Carl Aug. efterlämnade papper.
Adlersparre, Georg.
Ahlberg, Ernst, redaktör, Stockholm.
Alfredsson, K.A. kom.ordf. Ölme.
Almqvist, C.A. redaktör, Kristinehamn.
Almqvist, Bror, arkitekt, Stockholm.
Andersson, Anna-Stina, änkefru, Silbodal.
Andersson, Alfred, hem.äg. Kila.
Andersson, Anders, nämndeman, Kisterud.
Andersson, Anders, godsägare, Karlstad.
Andersson, Augusta, fru, Alster.
Andersson, Axel, kantor, Sillerud.
Andersson, Carl Johan, storjägare.
Andersson, Daniel, hem.ägare, Karlanda.
Andersson, Carl Joh. naturforskare, Afrika.
Andersson, Edvin, landstingsman, Årjäng.
Andersson, Gustaf, skräddarmästare, Kristinehamn.
Andersson, Gustaf, trädgårdsmästare, Kristinehamn.
Andersson, Harald, kyrkovärd, Lekvattnet.
Andersson, Hugo, kamrer, Östra Ämtervik.
Andersson, Karl O. skomakarmästare, Kristinehamn.
Andersson, Kajsa, änkefru, Adolfsfors.
Andersson, Kerstin, änkefru, Eda.
Andersson, Kerstin, Rottnesund.
Andersson, K.G. nämndeman, Väse.
Andersson, Nils, hem.äg. Huggenäs.
Andersson, Olof, riksdagsman, Hasselbol.
Andersson, Oskar, köpman, Karlstad.
Andersson, Sven, nämndeman, Visnum.
Andrén, Karl-Birger, lärare, Östervallskog.
Afzelius, C.J.M. ingenjör, Arvika.
Arbetet, tidning, Malmö.
Asplund, Harald, ingenjör, Stockholm.
Berg, Carl A. landsfiskal, Sunne.
Berg, Gonzana, fröken, Stockholm.
Bergh, Aug. läroverksadj. Karlstad.
Berggren, Per Gustaf, rektor, Strömstad.
Bergström, Olof, bruksäg. Finnmossen.
Biesert, Lennart, disponent, Lennartsfors.
Björnjägare, något om i Värmland.
Björn-Lars.
Billström, H. stadskassör, Kristinehamn.
Blomberg, Valfrid, fabrikör, Kristinehamn.
Boltzius minnen.
Bondbönekungen och Öa.
Borg, Karin, lärarinna, Östra Ämtervik.
Brattström, And. Johan, fabrikör, Karlstad.
Brattström, D. direktör, Seattle, USA.
Bratt, Agnes, överstinna, Stockholm.
Broström, Axel, skeppsredare, Kristinehamn.
Börjesson, Karl, kantor, Östmark.
Canell, P.E. bruksägare, Koppom.
Carlborg, C.O. förvaltare, Bjurbäcken.
Carlsson, Albert, kom.ordf. Brandsbol.
Carlsson, Pontus, kom.ordf. Långserud.
Carlstedt, Carl Gustaf, lärare, Ölme.
Cederberg, Johan, patron, Sunne.
Cervin, August, kronofogde, Sunne.
Christofferson, Cristoffer, godsägare, Nor.
Dahlman, Alfrida, änkefru, Västerås.
Dalgren, Lars, lektor, fil.dr. Karlstad.
Danielsson, David, lärare, Ekshärad.
Donation till läroverket i Karlstad.
Duhs, Hugo, generalkonsul, Stockholm.
Dyrssen, Gerhard, landshövding, Stockholm.
Edgren, Daniel, sågverksägare, Eskilsäter.
Edsjö, Ivan, lärare, Vålberg.
Eiding, A.G. lärare, Millesvik.
Ekblom, Ivan, lärare, Likenäs.
Ekblom, A.E. provinsialläkare, Gällersta.
Ekman, Gustaf, brukspatron, Lesjöfors.
Ekman, J. Gustaf, lärare, Kila.
Eriksson, Alfred, kom.ordf. Lennartsfors.
Eriksson, Hilma Nicolina, lärarinna, Kristinehamn.
Eriksson, Pher, talman, Nysäter.
Eurén, Erik Gustaf, lärare, Uddeholm.
Falk, Herman Adolf, hovjägmästare, Norra Råda.
Falkenberg, Henric, friherre, Värmlands Säby.
Fernow, Erik H. författare, Kristinehamn.
Fjellstedt, Peter, Uppsala.
Forsgren, A.G. predikant, Grava.
Forsell, Carl D. kommunist.
Frankel, Dan. bankdirektör, Filipstad.
Fredström, H. lärare, Övre Ullerud.
Freding, Tyra, lärarinna, Karlstad.
Frietzky de, Clas, disponent, Storfors.
Friman, F. kom.ordf. Västra Ämtervik.
Fristedt, Conrad, lektor, Stockholm.
Frykberg, Alma, änkefru, Karlstad.
Frykholm, Adolf, lärare, Torsby.
Frykman, A.T. pastor, USA.
Geijer, Chr. Aug. ingenjör, Skoghall.
Geijer, Gottschalk, general, Uddeholm.
Geijer, S.G. godsägare, Åmål.
Glumserudssläkten, Väse.
Goldkuhl, Guillermo, Buenos Aires.
Gornitzka, Maria, änkefru, Stockholm.
Grandell, G.F. Västra Ämtervik.
Grave, Sebastian, brukspatron.
Grundell, Hilda, fröken, Kristinehamn.
Gullbrandsson, Britta-Kajsa, Skillingmark.
Guldbrandsson, Olof, f. riksdagsman, Eda.
Grötting, O. förvaltare, Stockholm.
Göransson, N.J. professor emeritus, Danmarks socken.
Görling, David, bankkamrer, Karlstad.
Haag, J.L. lärare, Karlskoga.
Haglund, A.G.S. nämndeman, Västra Ämtervik.
Haglund, Petter, lärare, Västra Fågelvik.
Halfardsson, Bryngel, häradsdomare, Eda.
Halvarsson, Sven, stampare, Ekshärad.
Hammarström, Rudolf, kamrer, Västra Ämtervik.
Hassel, Erik, lärare, Kil.
Hedin, A.G. disponent, Kristinehamn.
Hedin, Nathan, köpman, Sunne.
Hedengren, Samuel Kristofer, postmästare, Kristinehamn.
Hedrén, Johan, rektor, Hagfors.
Hedström, Nanna, lärarinna, Kristinehamn.
Hellström, D.N. landstingsman, Segerstad.
Hellstedt, L. brukspatron, Karlstad.
Hellberg, Mauritz, till. Karlstad.
Herlenius, Alice, änkefru, Stockholm.
Hermelin, Olof.
Holm, Hans, disponent, Bofors.
Hidén, Frans Alfred, direktör, Väse.
Hult, Kristian, lärare, Röbjörkeby.
Håfström, Wilhelm, smed, Glava.
Håkansson, Hjalmar, kyrkovaktmästare, Östra Ämtervik.
Höjde, J.J. lärare, Lekvattnet.
Hulting, Hanna, lärarinna, Sunne.
Holmberg, Elof, disponent, Sanna.
Jansson, Maria, änkefru, Finnmossen.
Jansson, Carl, riksdagsman, Färnebo.
Jansson, Gustaf, nämndeman, Västra Lysvik.
Jansson, J.E. ingenjör, Visnums-Kil.
Jansson, Nils, hemmansägare, Sunne.
Jeppsson, Ola, landshövding, Visby.
Jacobsson, Albertina, lärarinna, Trankil.
Johansson, Anna-Stina, änkefru, Rudskoga.
Johansson, Emil, lärare, Värmskog.
Johansson, Karl O. kyrkovärd, Norra Fjöle.
Johansson, Erik, läroverksadjunkt, Kristinehamn.
Jonasson, Karl, hemmansägare, Värmskog.
Julin, Anna, fru, Ålsten.
Julin, Fredrik, godsägare, Ransäter.
Juhlin, J. bruksägare, Niklasdam.
Jönsson, Johan, Lungsund.
Jönsson, Marit, änkefru, Norra Ny.
Johansson, Paul, landstingsman, Arvika.
"Kalle på udden".
Kamph, J.L. bruksförvaltare, Niklasdam.
Karlsson, David, målare, Grums.
Karlberg, Johan Henrik, nämndeman, Sillerud.
Kjellander, Gösta, lärare, Adolfsfors.
Kiellarson, Carl, redaktör.
Kindberg, Anders, klockare, Södra Finnskoga.
Källberg, O.A. lärare, Sunnemo.
Lantz, E.A. disponent, Kristinehamn.
Larsson, Alfred, nämndeman, Ölme.
Larsson, Agneta, änkefru, Alster.
Larsson, B.G. nämndeman, Väse.
Larsson, E.J. missionär.
Larsson, G. häradsdomare, Grava.
Larsson, J.E. bagarmästare, Kristinehamn.
Larsson, Jonas, häradsdomare, Gräsmark.
Larsson, Karl, bergsman, Bjurtjärn.
Larsson, Lars, häradsdomare, Högvalta.
Larsson, Lars Gustaf, fyrvaktare, Huggenäs.
Larsson, L.B. fabrikör, Kristinehamn.
Larsson, Maria, lärarinna, Prässebo.
Larsson, Sara, änkefru, Kristinehamn.
Lennartsfors, ny chef för.
Leffler, Anne Charlotte, duchessa di Caianello, Neapel.
Leijonhuvud, G. generalmajor, Stockholm.
Leijon, F. Em. direktör, Stockholm.
Leyler, L.E. lärare, Karlskoga.
Lindgren, K.G. kantor, Lysvik.
Lindgren, Maria, barnmorska, Värmskog.
Lindholm, Johannes, rektor, Karlskoga.
Lindén, G. järnhandlande, Arvika.
Lindskog, Gunnar, borgmästare, Karlstad.
Lindström, A. landsfiskal, Visnum.
Lind, Kajsa, änkefru, Älgå.
Lidén, Arvid, landshövding, Kalmar.
Ljungman, Ernst, ingenjör.
Ljungmark, J.W. nämndeman, Ransäter.
Lloyd, Llewellyn.
Lokander, Oskar, Kristinehamn.
Ludendorff, Erich, general.
Lundgren, C.J.
Lundén, Ernst, förvaltare, Vassgårda.
Lundqvist, Joel, lärare, Ransäter.
Lundqvist, Olle "Lunken", Karlstad.
Löf, A.E. lärare, Kristinehamn.
Lööf, Maria, änkefru, Arvika.
Löfåsen, Frans, landstingsman, Väse.
Löthner, Carl Edv. militär.
Löthner, Fridolf, militär, Äppelviken.
Löthner, Gustaf, brukspatron, Kristinehamn.
Löfgren, Torsten, landshövding, Östersund.
Löwenhielm, C.E. jägmästare, Tenhult.
Larsson, Therese, änkefru, Segmon.
"Maggan", boken om.
Magnusson, And. nämndeman, Visnums-Kil.
Magnusson, Jan, riksdagsman, Gräsmark.
Malmkvist, David, skeppare, Kristinehamn.
Mattsson, Karin, Sysslebäck.
Mellström, C.J. lärare, Sunne.
Modin, Hj. fabrikör, Kristinehamn.
Mossberg, Maria, lärarinna, Blomskog.
Mårtensson, Gerda, lärarinna, Kristinehamn.
Mörk, Elsa, änkefru, Karlskoga.
Mitandrarna och Kalhyttan.
Nilsson, Aug. nämndeman, direktör, Ölme.
Nilsson, Bertrand, rektor, Kristinehamn.
Nilsson, F. W. distriktsveterinär, Sunne.
Nilsson, Johan, arrendator, Näsbyn.
Nilsson, Lars, byggmästare, Kristinehamn.
Nilsson, Maria, änkefru, Sunne.
Nilsson, Nils, garvare, Karlanda.
Nilsson, Nils, lantbrukare, Köla.
Nilsson, Olof, kyrkovaktare, Övre Ullerud.
Nilsson, Per, häradsdomare, Alster.
Nilsson, Viktor, kom.ordf. Ölserud.
Nobel, Alfred, doktor, Bofors.
Norbäck, Joh. kantor, Ekshärad.
Nordqvist, Olof, postmästare, Södertälje.
Nordmarker, J.A. lärare, Norra Råda.
Norberg, Karl, nämndeman, Norra Borgvik.
Norén, Martin P. rektor, Säffle.
Norén, Anna, änkefru, Göteborg.
Norén, Maria, änkefru, Borås.
Noreen, Erik, professor, Lund.
Norlén, Karl Fr. lantbrukare, Glava.
Norling, J.A. lärare, Frykerud.
Nordenfelt, Anna Vilhelmina, borgmästarinna, Kristinehamn.
Nyborg, Gustaf, lärare, Grums.
Nygren, Emil, lärare, Sunne.
Nygren, Gustaf, ingenjör, Karlstad.
Nyvall, C.J. föreståndare, Karlskoga.
Nyvall, David, professor, Chicago.
Odelius, A. lärare, Holmedal.
Odelberg, Ernst, disponent, Degerfors.
Ornitologi, hägrar.
Olsén, Aksel, hovrättsråd, Jönköping.
Olsson, A. trävaruhandlare, Glava.
Olsson, Anders, hemmansägare, Kila.
Olsson, Anders, kom.ordf. Brunskog.
Olsson, Algot Julius, red. sekreterare, Karlstad.
Olsson, Axel, godsägare, Brunskog.
Olsson, Axel, bygg. ingenjör, Stockholm.
Olsson, Karl Gustaf, fil.dr. Karlstad.
Olsson, Karl Johan, nämndeman, Kristinehamn.
Olsson, Nils, "Lacken", Älgå.
Palm, C.A. hantverksmästare.
Pers, Anders, redaktör.
Patriotiska sällskapet medaljerar.
Persson, J. fabrikör, Kristinehamn.
Persson, Lars, lärare, Gräsmark.
Persson, Olof, hemmansägare, Brunskog.
Petree, August, Kristinehamn.
Pettersson, Anna Maja, änkefru, Rudskoga.
Pettersson, Clara, änkefru, Tranås.
Petersson, Elisabet, lärarinna, Kristinehamn.
Pettersson, Jonas, flottningsförman, Vålberg.
Planman, Charlotta, lärarinna, Kristinehamn.
Poignant, Aug. militär, Stockholm.
Press, K.J. orgeltrampare, Värmskog.
Qvarnström, Anders, mjölnare, Lundsberg.
Regnell, E.A. godsägare.
Renvall, Anna, fru, Arvika.
Robson, K.M. av, president.
Roos, F.M. förvaltare, Stömne.
Rosin, Johan Fredrik, glasblåsare, Sölje bruk.
Ruus, Emil, Trankil.
Ruus, Ellen.
Rydberg, Karl, kamrer, Arvika.
Rytterström, Hjalmar W. kamrer, Arvika.
Rudenschöld, Torsten, pedagog, Nerike.
Rulker, Edvard, disponent, Arvika.
"Räv-Jons", Visnum.
Råde, Erik, lärare, Alkvettern.
Rotjon gamla.
Sandberg, Erik, lärare, Nässundet.
Sandin, G.M. lärare, Forshaga.
Sandström, Magnus, rektor, Älvsbacka.
Schoster, A.G. lärare, By, Säffle.
Schröder, Anders Knut, N. Massasoit, USA.
Schröder, Maria, fru, Göteborg.
Secund, C.J. militär, Glava.
Severin, Lars Olof, komminister, Nyed.
Shalström, Axel Leo, vågmästare, Kristinehamn.
Sjöstrand, Hilda, fröken, Säffle.
Sneidern von, A.E.H. adjunkt, Arvika.
Stager, Gustav, folkskolinsp. Kristinehamn.
Stenbäck, C.W. godsägare, Kristinehamn.
Storjohan, Christian, disponent, Säffle.
"Storjonas-Jan".
Strandman, Ernst, lärare, Karlstad.
Strokirk, Evert, bruksägare.
Sunne folkmängd.
Sundberg, Anton Niklas, ärkebiskop, Karlstad.
Sundelin, Jan, nämndeman, Nykroppa.
Svanström, J.F. lägenhetsägare, Karlskoga.
Svensson, Torvald, nämndeman, Långelanda.
Svedlund, Axel, ingenjör, Katrineholm.
Swensson, K.G. grosshandlande, Kristinehamn.
Säve, Sigrid, fru, London.
Tegnér, Tage, grosshandlande, Uppsala-Väsby.
Tegnér, Thure, kassör, Stockholm.
Tegnér, Torsten, red. Stockholm.
Telning, J.P. lärare.
Tholander, David, disponent, Kristinehamn.
Tärne, Gunnar, kyrkvärd, hemmansägare, Högerud.
Uggla, Elisabeth, änkefru, Linköping.
Ullman, Jonas Gustaf, Göteborg.
Ullström, Elof Z. kamrer, Töcksfors.
Unger, Maja, fröken, Kristinehamn.
Ur en 80-årings minnesvärld.
Wahlenberg, Göran, bruksägare, Skarphyttan.
Wahlund, Claes, direktör, Domnarvet.
Wangsson, Ruben, undervisningsråd, Stockholm.
Westerlind, A. lärare, Bjurtjärn.
Westrin, Ida, änkefru, Bjurtjärn.
Westrin, Hedda, handelsidkerska, Kristinehamn.
Wijdling, Olga, änkefru, Stockholm.
Wijkmark, Birger, häradshövding, Arvika.
Wiklund, Carl, rektor, Sunne.
Wiklund, Folke Waldemar, läroverksadjunkt.
Winqvist, Hilma, organist, Säffle.
Wissboda bruk och gård genom tiderna.
Värmlänningar som skapande krafter i svensk litteratur.
Värmlänningar i andra kammaren.
Värmlands landshövdingar.
Värmländska porträtt: Överste Grevillius, III. Disp. Gösta Schotte, V. Oskar Verner, Höjen, VI. F.A. Hård af Segerstad, X. Jan Hinrik Aldrin, X. Ernst Strandman, XIII.
Ytterligare om 140-åringen.
Zonander, Olof, köpman, Ulfsby.
Åström, J.A. poststationsföreståndare, Lekvattnet.
Öberg, P. bergmästare, Filipstad.
Öhqvist, L.G. lärare, Eskilsäter.
Österling, Per Olof, lärare, Kristinehamn.
Österman, C.A. arkitekt, Stockholm.
Övergaard, Louis G. disponent, Skåre.

Kontroll

Skapad2015-10-09 11:19:15
Senast ändrad2024-05-15 09:11:18