Göteborgs sparbank

Organisation (upphörd)

KategoriFöretag. Finans-, utvecklings- och företagstjänster, ospecificerade
HistorikGöteborgs sparbanks arkiv. .


HISTORIK


Sparbankerna var den första bankgrupp, som började sin verksamhet i Sverige. Affärsbankerna kom flera årtionden senare, när industriernas behov av investeringskapital blev mer påtagligt. Innan år 1820 fanns endast en bank i Sverige - Riksbanken.

Sparbanksväsendet i Sverige har sitt ursprung i Göteborg, där Eduard Ludendorff grundade Göteborgs Sparbank 1820. Sedan följde Stockholm efter år 1821.

Bankernas tidiga funktion som välgörenhetsinrättningar för uppsamling av de mindre bemedlades sparmedel försvann och med åren blev bankerna istället penning- och kreditinrättningar för in- och utlåning i affärsverksamhet. De många små sparbankerna upphörde efterhand (år 1928 fanns 498 sparbanker i Sverige) och allt större enheter bildades. Länssparbanken tillkom 1968 och 1982 fusionerades denna med Sparbanken Stockholm och blev Första Sparbanken fram till 1996. Från detta år är namnet Förenings-Sparbanken.

Landsarkivet i Göteborg förvarar handlingar från följande sparbanker: Samtliga levererades 1979, leveransnummer 74/79 och omfattar totalt 150 hm.

C 106:1 Göteborgs Sparbank. Banken fanns mellan åren 1820-1968.

C 106:2 Göteborgs och Bohus Läns Sparbank-med huvudkontor i Göteborg-verkade mellan åren 1864-1968.

C 106:3 Sparbanken Bikupan-till Göteborgs Sparbank år 1943.

C 106:4 Grinneröds Sparbank. Landsarkivet förvarar en inbunden volym med journalböcker över insättningar och uttagningar.

C 106:5 Carl Johans Församlings Sparbank öppnades 1863 och övertogs 1874 av Göteborgs Sparbank.

C 106:6 Klöfvedals Sparbank. Landsarkivet förvarar två inbundna volymer: avräkningsböcker för insättare.

C 106:7 Sparbanken Kronan-tidigare Fastighetsägarnas Sparbank-öppnades 1922.

C 106:8 Kungsbacka Sparbank-tidigare Fjäre Härads Sparbank-startade 1867.

C 106:9 Lilla Edets Sparbank. Protokoll, räkenskaper med mera är arkiverade vid Landsarkivet.

C 106:10 Westerlanda Sockens Sparbank. Tre volymer journaler och huvudböcker-finns vid Landsarkivet.

C 106:11 Göteborgs Brandstodsförening. Protokoll, räkenskaper med mera förvaras vid Landsarkivet.

C 106:12 Sparbankskommittéers arkiv från socknarna:

Kållered, Skee, Partille, Styrsjö, Näsinge,

Thorsby, Quille, Stenkyrka, Nafverstad,

Svarteborg, Tose, Ödsmål, Solberga, Ucklum,

Röra, Norum, Moo, Svenneby, Stale, Tegneby,

Bottna, Ljungskile-avräkningsböcker för insättare finns vid Landsarkivet.

Göteborgs Sparbank, C106:1, fusionerade 1968 med Göteborgs och Bohus läns sparbank, C106:2, och bildade Länssparbanken Göteborg. Länssparbankens arkivhandlingar finns i C106:1 Göteborgs Sparbank i serierna A1a:58-76, A 2:1-18, A 4:5, A 5 b.29-84, A 6:2, F 3:4-8, G 1 AA:17-22 och i de arkivhandlingar som täcker åren 1968-1982. 1982 fusionerades Länssparbanken och Sparbanken Stockholm och bildade Första Sparbanken. Banken var under åren 1982-1986 delad i en Göteborgs- och en Stockholmsrörelse. Därefter en rörelse från Göteborg med Karl-Erik Petersson som VD. Arkivhandlingar för Första Sparbanken finns i C106:13, Första Sparbanken. 1996 tog banken namnet Föreningssparbanken.
C106:14 Västkustens Sparbanksförening.
Hänvisningar till orter
Göteborgs kommun (Verksamhetsort)
ReferenskodSE/GLA/834
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/V0OmKigRrH6xqG3GjpvwY3