Torsdag den 8 december, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (11) Info Info
   • Statlig myndighet (7)
   • Gård (1)
   • Övriga (2)
   • Ej fastställd (1)

 • REGISTER
  • Alla (20)
  • Uppslagsverk (14)
  • Statsförvaltning (5)
   • Skrivelser till Kungl Majt (5) Info Info
  • Brev (1) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 32
1. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
125,22673
Digitaliserat material finns

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Gripenhielm, Karl

Yrke: Författare, Kartograf, Lantmätare
Född: 1655
Död: 1694
124,7086

3. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
124,683655
Digitaliserat material finns

4. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
123,81006
Digitaliserat material finns

5. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: Gripenhielm, Karl Magnus

Anmärkning: alias Jonas Stenius
97,1521
Digitaliserat material finns

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Gripenhielm, Emund

Yrke: Hovkansler, Riksråd
Född: 1622
Död: 1675
94,52886

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Gripenhielm, Nils

Yrke: Landshövding, Lantmarskalk
Född: 1653
Död: 1706
94,42922

8. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Gripenhielm, Edmund Figrel

Mottagare: Bielke, Sten f. 1624 d. 1684
År och antal: odaterat (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar
88,807106

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Karl XI

Yrke: Kung
Född: 1655
Död: 1697
79,99077

10. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: Stenius, Jonas

Anmärkning: Se Gripenhielm, Karl Magnus
77,35356
Digitaliserat material finns

11. Svenskt biografiskt lexikon
75,08397

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Gyllenstierna, Kristofer

Yrke: Riksråd, Överståthållare
Född: 1639
Död: 1705
75,0648

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Swebilius, Olaus (Olof)

Yrke: Ärkebiskop
Född: 1624
Död: 1700
75,05793

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lindschöld, Erik

Yrke: Kungligt råd, Politiker, Skald
Född: 1634
Död: 1690
75,050186

15. Svenskt biografiskt lexikon
75,04509

16. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: De la Gardie, Magnus Gabriel

Yrke: Generalguvernör, Riksdrots, Rikskansler, Riksmarskalk, Riksråd
Född: 1622
Död: 1686
75,0401

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Gripenstierna, Joel

Yrke: Finansman, Kammarråd, Räntmästare
Född: 1637
Död: 1697
75,03646

18. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Biörenklou, Mattias

Yrke: Diplomat, Kansliråd, Riksråd
Född: 1607
Död: 1671
75,031876

19. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Brunnerus, Martin

Yrke: Präst, Teolog
Född: 1627
Död: 1679
75,01532

20. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bergius, Nicolaus

Yrke: Biskop, Teolog
Född: 1658
Död: 1706
75,01186