Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (9) Info Info
   • Statlig myndighet (2)
   • Förening (1)
   • Övriga (1)
   • Ej fastställd (3)
   • Person (släkt) (2)


 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 33
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Schlyter, Karl J D

Yrke: Domare, Hovrättspresident, Justitieminister
Född: 1879
Död: 1959

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Olivecrona, S D R Knut

Yrke: Jurist, Ämbetsman
Född: 1817
Död: 1905

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Sandler, Rickard J

Yrke: Finansminister, Folkbildare, Statsminister, Utrikesminister, Ämbetsman
Född: 1884
Död: 1964

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Karlsson, Karl Henrik

Yrke: Historiker
Född: 1856
Död: 1909

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Elworth, Hjalmar

Yrke: Ingenjör, Järnvägsman, Väg- och vattenbyggnadsofficer
Född: 1824
Död: 1887

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Collin, Hans Samuel

Yrke: Jurist, Rättshistoriker
Född: 1791
Död: 1833

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Cedergren, Hans Fredrik

Yrke: Präst
Född: 1799
Död: 1863

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Richert, Johan Gabriel

Yrke: Jurist, Politisk skriftställare
Född: 1784
Död: 1864

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Strahl, Ivar

Yrke: Jurist, Ämbetsman
Född: 1899
Död: 1987

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Enanderhielm, Johan

Yrke: Jurist
Född: 1660
Död: 1732

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Johnsson, Ivar V

Yrke: Skulptör
Född: 1885
Död: 1970

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Günther, Claes Efraim

Yrke: Jurist, Justitiestatsminister
Född: 1799
Död: 1861

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Benzelius, Henric

Yrke: Orientalist, Teolog, Ärkebiskop
Född: 1689
Död: 1758

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lundius, Carl

Yrke: Jurist
Född: 1638
Död: 1715

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Söderman, Harry

Yrke: Kriminolog
Född: 1902
Död: 1956

16. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Magnus Eriksson

Yrke: Kung
Född: trol 1316
Död: 1374

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lindberg, K Hugo

Yrke: Advokat
Född: 1887
Död: 1966

18. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ericsson, John

Yrke: Uppfinnare
Född: 1803
Död: 1889

19. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lassen, Bengt F C

Yrke: Förläggare, Jurist
Född: 1908
Död: 1974

20. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Nothin, Torsten K V

Yrke: Justitieminister, Politiker, Ämbetsman
Född: 1884
Död: 1972