Torsdag den 8 december, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (43) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Gård (2)
   • Förening (1)
   • Övriga (6)
   • Ej fastställd (31)
   • Person (släkt) (2)

 • REGISTER
  • Alla (102)
  • Uppslagsverk (57)
  • Brev (43) Info Info
  • Kyrkoarkiv (1)
   • Födelseregister (1) Info Info
  • Statsförvaltning (1)
   • Skrivelser till Kungl Majt (1) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 146
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Karl Knutsson (Bonde)

Yrke: Kung
Född: 1408
Död: 1470
133,82703

2. Svenskt biografiskt lexikon
130,99565

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19929

Utfärdat: 14220915, Björnö
Innehåll: Nils Jönsson (Oxenstierna), Sten Turesson (Bielke), Karl Knutsson Bonde och Karl Knutsson överlämnar till S:t Johannes och S:ta Maria Magdalena prebenda i Viborg ”Dyghernäs” (Diger...
112,657776
Digitaliserat material finns

4. Arkiv
Titel: ODD FELLOW-LOGEN NO 45 KARL KNUTSSON BONDE 100F AF...
Tid: 1910 – 1994
Arkivbildare/upphov: LOGEN NO 45 KARL KNUTSSON.ODD FELLOW-LOGEN NO 45 KARL KNUTSSON BONDE 100F AF SVERIGE

Förvaras: Katrineholms kommunarkiv
105,27263

5. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
104,26368
Digitaliserat material finns

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 25165

Utfärdat: 14470622, [”Lythisborg” i Östra Husby)]
Innehåll: Sigvid i Stenbro (Ö. Husby socken), häradsdomhavande i Östkind på herr Karl Knutssons (Bonde) vägnar, ger denne fasta på 1 åttingjord + 5 spanns avgäld, gammalt frälse, i Helgestad i (Östra) Husby soc...
99,495514
Digitaliserat material finns

7. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Oxenstierna, Jöns Bengtsson f. 1417? d. 1467

Mottagare: Bonde, Karl Knutsson
År och antal: 1448 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar
93,818886

8. Arkiv
Titel: KARL KNUTSSON KÅPERYD
Arkivbildare/upphov: KNUTSSON, KARL. KÅPERYD (1888 – 1938)

Förvaras: Jönköpings läns museum
93,210945

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 21254

Utfärdat: 14291111
Innehåll: Karl Bonde Tordsson tilllåter sin faster fru Kristina Röriksdotter att med hans arvedel efter henne grunda en prebenda (vid Västerås domkyrka) i Västerås stift för alla deras förfäders själar. Han och...
92,12266
Digitaliserat material finns

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bonde, Karl Tordsson

Yrke: Hövitsman, Lagman, Riksråd
Död: 1443/45
92,066925

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 28771

Utfärdat: 14680000, Vadstena
Innehåll: ”Caroli VIII förvaringbref till Tord Bonde att kiöpa under sitt frälse några cronohemman nembl. Skölwene Thormanstorp i Langarid etc. Wadstena 1468.”
90,99341

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 26895

Utfärdat: 14560919, Stockholm
Innehåll: Kung Karl Knutsson vidimerar och stadfäster lagmannen Karl Bonde Tordssons (SDHK nr 24224, 1442 4/12) och häradshövding Magnus Finvidssons dombrev (SDHK nr 3315 och SDHK nr 3316 (sv. övers.)...
90,78514

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22908

Utfärdat: 14380000
Innehåll: Bonde Petersson, som gjort förräderi mot riksföreståndaren Karl Knutsson, då han uppreste allmogen i Värmland och förde avog sköld mot riket, avstår en laxfors vid Jössefors i Värmland till Karl Knuts...
89,89127

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 21129

Utfärdat: 14290228, Stockholm
Innehåll: Sten Turesson och Karl Knutsson skiftar arv efter Margareta Karlsdotter och Karls far Knut Bonde, så att Karl Knutsson får Fågelvik för sitt möderne etc.
89,397064

15. Svenskt biografiskt lexikon
89,33195

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 23351

Utfärdat: 14400000
Innehåll: Herr Krister Nilsson och Karl Tordsson Bonde bekräftar för Norrköpings stads invånare de privilegier, rättigheter och friheter som kung Albrekt genom brev meddelat dem.
88,79277

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 23806

Utfärdat: 14410512, Stockholm
Innehåll: Karl Knutsson, riksföreståndare i Sverige, ber Revals magistrat att ej såsom förut lämna understöd åt Krister Nilsson och Karl Bonde, som nu mera än två år avböjt varje försoning med riksrådet.
88,18359

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 23142

Utfärdat: 14390000, Raseborg
Innehåll: Karl Tordsson Bonde, hövitsman på Raseborg, anhåller hos magistraten i Reval att den ska sända honom en tunna salpeter och låna honom en kanon, berättar att herr Krister Nilsson överfallits av marsken...
88,08311

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 23871

Utfärdat: 14410710, Kalmar
Innehåll: Karl Knutsson, marsk och riksföreståndare i Sverige, intygar att han av välborne Filip Bonde uppburit de 200 mark tyska vita penningar som herr Nils Magnusson mottagit av herr Abraham på Isberga och å...
88,03151

20. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bonde, Tord Karlsson

Yrke: Hövitsman, Marsk, Riksråd
Död: 1456
87,843605