Begränsa ditt sökresultat

  • REGISTER
    • Alla (30)
    • Brev (25) Info Info
    • Uppslagsverk (5)

Visar träff 1-20 av 30
1. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 23272

Utfärdat: 14390910, Raseborg
Innehåll: Karl Tordsson Bonde anhåller hos magistraten i Reval om fri lejd för sig och sina följeslagare, emedan han ämnade infinna sig i Reval och där försvara sig mot de personer som, såsom han förnummit, svå...
146,95576

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 44742

Utfärdat: 1430
Innehåll: Karl Bonde säljer till sin morbror Kristiern Nilsson (Vasa) en gård i Västerås vid S:t Ilians kyrka med alla tillagor.
146,93932

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 20868

Utfärdat: 14270619, Stockholm
Innehåll: Karl Tordsson Bonde ger sin hustru Cecilia, Bo Djures dotter, i morgongåva sin fädernegård Penningby med flera gårdar i Uppland.
145,26389
Digitaliserat material finns

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bonde, Karl Tordsson

Yrke: Hövitsman, Lagman, Riksråd
Död: 1443/45
145,23686

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 44741

Utfärdat: 1430
Innehåll: Karl Bonde säljer till sin morbror Kristiern Nilsson (Vasa) gårdar i Ebbesta, Limsta och Hagaby, i Irsta socken, Västmanland.
143,28476

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 23823

Utfärdat: 14410529, Raseborg
Innehåll: Cecilia, Karl Tordsson Bondes hustru, tillskriver Revals magistrat angående ett silverbeslaget bälte och ett bröstspänne av guld, som hon föregående höst översänt till den nu avlidne Peter Os.
132,96346

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 23522

Utfärdat: 14400517, Raseborg
Innehåll: Karl Tordsson Bonde, hövitsman på Raseborg, anhåller hos Revals magistrat att den ej måtte lämna Långe Lasse, en bonde, som rymt från Raseborg, något skydd.
130,01523

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 23142

Utfärdat: 14390000, Raseborg
Innehåll: Karl Tordsson Bonde, hövitsman på Raseborg, anhåller hos magistraten i Reval att den ska sända honom en tunna salpeter och låna honom en kanon, berättar att herr Krister Nilsson överfallits av marsken...
129,12558

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 23726

Utfärdat: 14410120, Raseborg
Innehåll: Karl Tordsson Bonde, hövitsman på Raseborg, anhåller hos Revals magistrat att den måtte ur fängelset lössläppa Peter, som var oskyldig, och förhjälpa honom till hans rätt gentemot en est, som två gång...
128,93585

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 23406

Utfärdat: 14400000
Innehåll: Herr Krister Nilsson och Karl Tordsson Bonde får 1440, på skilda tider, diverse sändningar av rådet i Reval.
127,39172

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 23351

Utfärdat: 14400000
Innehåll: Herr Krister Nilsson och Karl Tordsson Bonde bekräftar för Norrköpings stads invånare de privilegier, rättigheter och friheter som kung Albrekt genom brev meddelat dem.
126,84281

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22473

Utfärdat: 14351101, Stockholm
Innehåll: Väpnaren Karl Tordsson Bonde, lagman i Västmanland, pantsätter för en lånfången summa av 100 mark stockholmskt mynt till Hans Kröpelin sina och sin hustru Cecilia Bosdotters arvegods på Själland.
125,32651
Digitaliserat material finns

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22311

Utfärdat: 14350215, Stockholm
Innehåll: Väpnaren Karl Tordsson Bonde och hans hustru Cecilia pantsätter till välborne Hans Kröpelin de gods på Själland som de ärvt efter riddaren Bo Tykesson Djure och hans son Erik Bosson.
124,56883
Digitaliserat material finns

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 15273

Utfärdat: 14000000
Innehåll: Herr Knut Uddsson, Hans Kröpelin och Karl Tordsson Bonde utfärdar brev rörande jord i Väsby.
122,47029

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 24082

Utfärdat: 14420321
Innehåll: Karl Bonde Tordsson vidimerar brev av 1410 1/2 (SD 1251), vari kung Erik förlänar herr Bo Djure Askers socken i Askers härad, Närke.
110,13164
Digitaliserat material finns

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 21254

Utfärdat: 14291111
Innehåll: Karl Bonde Tordsson tilllåter sin faster fru Kristina Röriksdotter att med hans arvedel efter henne grunda en prebenda (vid Västerås domkyrka) i Västerås stift för alla deras förfäders själar. Han och...
109,88664
Digitaliserat material finns

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 20604

Utfärdat: 14251229, Penningby
Innehåll: Karl Bonde Tordsson säljer till sin morbror riddaren Kristiern Nilsson gården Sylta i Irsta socken (Siende härad) med rätt att återlösa nämnda gård.
109,07164
Digitaliserat material finns

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 21249

Utfärdat: 14291104, Västerås
Innehåll: Karl Bonde Tordsson, lagman i Västmanland och Dalarna, tilldömer på lagmansting i Västerås med Siende-Gorunda härad härad herr Anund Sture riddare 6 öresland i Skysta i Irsta socken, vilken ...
99,31813

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 24224

Utfärdat: 14421204, Tuna
Innehåll: Karl Bonde Tordsson, lagman i Västmanland och Dala, dömer mellan Rättviks sockenmän å ena samt Orsa- och Morabor å andra sidan angående äganderätten till skog med mera. Magnus Finvidssons do...
99,311554

20. Svenskt biografiskt lexikon
89,2121