bild
Arkiv

Bergmästaren i Västra distriktet, Filipstad


Grunddata

ReferenskodSE/VA/11400
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/z1Fw93zEEH6dyip91zuJnC
ExtraIDBergmästaren
Omfång
38,5 Hyllmeter 
Datering
15281937(Tidsomfång)
ArkivinstitutionArkivenheten, Region Värmland (depå: Arkivcentrum Värmland, Zakrisdal)
Arkivbildare/upphov
Rämmen-Liljendals bruk (Volym F V a: 41: Värderingsprotokoll 1779-1862, privilegier 1770-1839 m.m.) (1764 – 1931)
Alternativa namn: Rämmens bruk
Alternativa namn: Rämens bruk
Alternativa namn: Rämen-Liljendals bruk
Alternativa namn: AB Rämen-Liljendal  (1906 – )
Alternativa namn: Rämens sågverk
Alternativa namn: Rämmens sågverk
Alternativa namn: Österviks sågverk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
 
Kvarntorps bruk (Volym D IV c: 8: Blåsningsjournaler 1841-1850. Volym F IV a: 10: Hyttstämmoprotokoll 1851, fördelningsprotokoll för inflyttade bergsmän 1841 m.m. Volym F V a: 38: Syne- och värderingsprotokoll 1829-1857, kungliga brev 1835 m.m.) (1628 – 1924)
Alternativa namn: Qvarntorps bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, hytta)
Kategori: Företag. Processindustri (Träsliperi)
 
Kungsskogshyttan (Volym D IV c: 9: Blåsningsjournaler 1846. Volym F IV a: 7: Undersökningsprotokoll 1813-1831, syne- och värderingsprotokoll 1853-1857, privilegier 1675-1678 m.m.) (1678)
Alternativa namn: Kungskogshyttan
Alternativa namn: Kungsskogshytte bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, hytta, sågverk)
 
Löfstaholms bruk (Volym F V a: 34: Undersökningsprotokoll 1852, värderingsprotokoll 1852, privilegier 1760 m.m.) (1750 – 1900 (ca))
Alternativa namn: Lövstaholms bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
 
Hillringsbergs bruk (Volym F V a: 20: Glasfors: Undersökningsprotokoll 1804-1840, värderingsprotokoll 1787-1837, privilegier 1692-1833, Bergskollegi beslut 1787-1849 m.m.) (1692 – 1970)
Alternativa namn: Hillringsbergs AB  (1870 – )
Alternativa namn: Glasfors bruk  (1692 – 1883)
Alternativa namn: Fors träsliperi  (1886 – 1920)
Alternativa namn: Haga träsliperi  (1889 – 1933)
Alternativa namn: Fors sliperi  (1886 – 1920)
Alternativa namn: Hillringsbergs sliperi
Alternativa namn: Hagafors träsliperi
Alternativa namn: Haga sliperi  (1889 – 1933)
Alternativa namn: Hagafors sliperi
Kategori: Företag. Lantbruk och fiske, ospecificerat (Lantbruksrörelse)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
Kategori: Företag. Processindustri (Träsliperi)
Kategori: Företag. Energi-, vatten- och avloppsverk (Kraftrörelse)
 
Bada bruk (Volym F V a:3: Undersökningsprotokoll 1795-1837, värderingsprotokoll 1771-1852, privilegier 1649-1838, Bergskollegi beslut, resolutioner och tillståndsbevis 1702-1853 m.m.) (1649 – 1913)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
Kategori: Företag. Processindustri (Träsliperi)
 
Schéele, Frans Adolf von (1795-10-21 – 1863-07-20)
Alternativa namn: Schéele, Franz Adolf von
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Lennartsfors bruk (Volum F V a: 30: Undersökningsprotokoll 1822-1857, värderingsprotokoll 1841-1849, privilegier 1823-1842 m.m.) (1832)
Alternativa namn: Lennartsfors AB  (1912 – )
Alternativa namn: AB Lennartsfors Mekaniska Verkstad  (1947 – )
Alternativa namn: Ränkefors bruk
Kategori: Företag. Lantbruk och fiske, ospecificerat (Lantbruksrörelse)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, manufakturverk)
Kategori: Företag. Processindustri (Träsliperi)
Kategori: Företag. Verkstadsindustri (Mekanisk verkstad)
Kategori: Företag. Energi-, vatten- och avloppsverk (Kraftstation)
 
Högfors bruk (Gräsmarks socken) (Volym F V a: 27: Undersökningsprotokoll 1833, kungliga brev 1750-1830, privilegier 1744-1837 m.m.) (1740 ca – 1905)
Alternativa namn: Kymsbergs bruk
Alternativa namn: Högfors trämassefabrik
Alternativa namn: Högfors AB
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
Kategori: Företag. Processindustri (Sulfatfabrik, träsliperi)
 
Lesjöfors AB (Volym F V a: 30: Besiktningsprotokoll 1850, undersökningsprotokoll p. g. a. brand 1860, brandförsäkring 1866 m.m. Volym F V a: 31: Förteckningsbilaga 1741-1849, kungligt brev 1741-1854, protokollsutdrag 1831-1857 m.m.) (1675)
Alternativa namn: Lesjöfors bruk
Alternativa namn: Springwire Sweden AB
Alternativa namn: AB Svenska Spiralfabriken  (1897 – )
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, järnverk, sågverk)
 
Storfors bruk (Volym F V a: 46: Undersökningsprotokoll 1804-1842, inkomna skrivelser 1715-1855, kungliga brev 1674-1849, privilegier 1668-1845 m.m.) (1587)
Alternativa namn: Fors hammare
Alternativa namn: Structo AB  (Nuvarande namn (2006))
Alternativa namn: Storfors rörverk
Alternativa namn: Storfors Bruks Aktiebolag  (1866 – )
Alternativa namn: Storforsverken
Alternativa namn: Storfors Bolag  (1839 – 1866)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, järnverk och manufakturverk.)
Kategori: Företag. Formvaruindustri (Rörtillverkning)
 
Yngshyttan (Volym F IV a: 14: Undersökningsprotokoll 1850, syne- och värderingsprotokoll 1800-1850 m.m.) (1540 (före))
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Torskebäckshyttan (Volym D IV c: 16: Blåsningsjournaler 1839-1850. Volym F III ab: 3: Handlingar rörande Torskebäcks silvergruva 1800-1863. Volym F IV a: 13: Hyttstämmoprotokoll 1833-1861, Bergskollegi beslut 1744 m.m.) (1540 (före) – 1907)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta, järnbruk)
 
Sandsjöhyttan (Volym F IV a: 11: Syne- och värderingsprotokoll 1772-1790, indelnings- och ägarelängd 1778 m.m.) (1649 – 1689)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Holmgruvorna (Volym F III aa: 4: Geschwornerredogörelser för Norra och Södra Holmgruvorna 1821.) (1819 – 1859)
Alternativa namn: Holmegruvorna
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Dömle bruk (Volym F V a:12: Undersökningsprotokoll 1786, värderingsprotokoll 1796-1861, privilegier 1649 m.m.) (1628 – 1884)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
 
Kväggeshyttan (Volym D IV c: 9: Blåsningsjournaler 1840-1849. Volym F IV a: 10: Hyttstämmoprotokoll 1835-1843 m.m.) (1655 – 1899)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Böckelshammaren (Volym F V a:32: Undersökningsprotokoll 1843, värderingsprotokoll 1831, privilegier 1795, skiftesinstrument 1656 m.m.) (1642 – 1883)
Alternativa namn: Mångshammaren
Alternativa namn: Lindfors övre bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Bergmästaren i Västra distriktet (Filipstad) (1637 – 1937)
Alternativa namn: Värmlands bergmästardöme  (1637 – 1669)
Alternativa namn: 6:e Bergmästardömet  (1669 – 1854)
Alternativa namn: 7:e Bergmästardistriktet  (1854 – 1874)
Alternativa namn: 5:e/Västra distriktet  (1875 – 1929-06-30)
Kategori: Statlig myndighet. Bergmästaredistrikt
 
Kärnshyttan (Volym F IV a: 7: Undersökningsprotokoll 1855, uppgifter om tillverkning 1861 m.m.) (1856)
Alternativa namn: Tjärnshyttan
Alternativa namn: Kärnhyttan
Alternativa namn: Kärns masugn
Alternativa namn: Tjärnhyttan
Alternativa namn: Tjärns masugn
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk och hytta)
 
Svaneholms bruk (Volym F V a: 48: Undersökningsprotokoll 1800-1837, värderingsprotokoll 1787-1806, Bergskollegi beslut 1705-1846 m.m.) (1694)
Alternativa namn: Hunton Swanboard AB
Alternativa namn: Svaneholms AB  (1910 – )
Alternativa namn: Svaneholms bruk AB
Alternativa namn: Swanboard AB  (1944 – )
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
Kategori: Företag. Processindustri (Kartongfabrik, träfiberplattor, träsliperi)
 
Bäckhammars Bruk AB (Visnum) (Volym F V a:29: Krontorp: Undersökningsprotokoll 1818-1844, Bergskollegi beslut och privilegier 1682-1852 m.m.) (1682)
Alternativa namn: Bäckhammars bruk
Alternativa namn: Krontorps bruk
Alternativa namn: Bäckhammars järnbruk
Alternativa namn: Krontorps järnbruk
Alternativa namn: Nordic Paper Bäckhammar AB  (2008 – )
Alternativa namn: Krontorpsverken
Alternativa namn: AB Bäckhammar  (1888 – 1893)
Alternativa namn: Bäckhammars Nya AB  (1893 – )
Alternativa namn: Nya Bäckhammars bruk AB
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
Kategori: Företag. Processindustri (Sulfatfabrik, pappersbruk. papp- och kartongbruk)
 
Koppoms bruk (Volym F V a: 29: Undersökningsprotokoll 1829-1839, värderingsprotokoll 1838, kungliga brev 1835, Bergskollegi beslut och privilegier 1831-1845 m.m.) (1831 – 1968)
Alternativa namn: Koppoms pappersfabriks AB  (1889 – 1968)
Kategori: Företag. Lantbruk och fiske, ospecificerat (Lantbruksrörelse)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
Kategori: Företag. Processindustri (Sulfitfabrik, pappersbruk, träsliperi)
 
Persbergs gruvor (Volym A II aa: 7, 20, 27, 36, 41, 46 och 49. Volym C V: 4. Volym D III bb: 1-3. Volym F III aa: 10, 13. Volym F III ab: 11.) (1413 – 1980)
Alternativa namn: Persbergs Grufve AB  (1865 – )
Alternativa namn: Persbergs odalfält
Alternativa namn: Persbergs Större Grufve Bolag  (1830 – )
Alternativa namn: Persbergs Allmänna Grufve Bolag  (1854 – 1865)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Ransätersbruken (Volym F V a: 39: Undersökningsprotokoll 1811-1841, värderingsprotokoll 1783-1850, privilegier 1646-1684 m.m.) (1646)
Alternativa namn: Ransäters Nedre bruk
Alternativa namn: Ransäters mellanbruk
Alternativa namn: Ransäters bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Getögruvan (Volym A II aa: 23: Gruvstämmoprotokoll 1848-1869.) (1740 – 1918)
Alternativa namn: Getöhyttan
Alternativa namn: Getögruvorna
Alternativa namn: Norra Getögruvan
Alternativa namn: Getö Stora Silvergruva
Alternativa namn: Oskarsgruvan  (Tidigare namn på Getö Stora Silvergruva)
Alternativa namn: Södra Getögruvan
Alternativa namn: Stora Getögruvan
Alternativa namn: Getö gruvaktiebolag
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Silverhytta)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Finshyttans bruk (Volym A II aa: 33 och 43: Gruvstämmoprotokoll 1855-1886. Volym F III ab: 10: Gruvmätningar vid Finshyttebergsfältet 1885. Volym F IV a: 3: Syneprotokoll 1819-1851, privilegier 1679, Bergskollegi beslut och resolutioner 1689-1836 m.m.) (1540 (före))
Alternativa namn: AB Finshyttans bruk  (1894 – )
Alternativa namn: Finnshyttans bruk
Alternativa namn: AB Finnshyttans bruk  (1894 – )
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, hytta)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
Kategori: Företag. Verkstadsindustri
 
Kammargruvan (Volym F III aa: Geschwornerredogörelse för Kammargruvan 1821.)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Pumpgruvan (Volym F III aa: 5: Gruvinspektion och geschwornerberättelse för Pumpgruvorna 1821-1830.) (1821 – 1877)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Torsby bruk (Volym F V a: 52: Torsby, Oleby och Välsfors: Undersökningsprotokoll 1836-1838, värderingsprotokoll 1814-1850, privilegier 1693-1853, anställningskontrakt 1854 m.m.) (1693 – 1929)
Kategori: Företag. Lantbruk och fiske, ospecificerat (Lantbruksrörelse)
Kategori: Företag. Skogsbruk (Skogsbruksrörelse)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
Kategori: Företag. Processindustri (Träsliperi)
 
Bjurbäckens bruk (Volym F V a.5: Bjurbäcks och Åminnefors bruk: Undersökningsprotokoll 1813-1822, värderingsprotokoll 1848-1870, inkomna handlingar 1666-1670, Bergskollegi beslut, resolutioner och tillståndsbevis 1689-1845 m.m.) (1602 – 1890)
Alternativa namn: Bjurbäckshyttan
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk och manufakturverk)
 
Sölje bruk (Volym F V a: 50: Undersökningsprotokoll 1792-1837, värderingsprotokoll 1813-1840, Bergskollegi privilegier, tillståndsbevis och beslut 1813-1851 m.m.) (1798 – 1903)
Alternativa namn: Sölje glasbruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, glasbruk)
 
Filipstads östra bergslags gruvfondskassa (A III och G III ab)
Kategori: Övriga. Övriga institutioner
 
Asphyttans bruk (Volym F IV a: 1: Undersökningsprotokoll 1795, värderingsprotokoll 1768-1814, privilegier 1679, hyttstämmoprotokoll 1833-1848 m.m. Volym D IV c: 1: Blåsningsjournaler 1839-1847.) (1545 – 1845)
Alternativa namn: Asphyttans faktori
Alternativa namn: Asphyttan
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk och manufakturverk, hytta.)
 
Östanås bruk (Volym F V a: 14: Undersökningsprotokoll 1756-1833, värderingsprotokoll 1836-1867, privilegier 1642-1834 m.m.) (1642 – 1893)
Alternativa namn: Älvsbacka bruk
Alternativa namn: Elfsbacka AB
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
 
Myrmansfors (Volym F V a: 41: Värderingsprotokoll 1779-1862, privilegier 1770-1839 m.m.) (1808 – 1890)
Alternativa namn: Myrmansfors bruk
Alternativa namn: Myhrmansfors
Alternativa namn: Myhrmansfors bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Geijersholms bruk (Volym F V a:19: Syne- och värderingsprotokoll 1842.) (1731 – 1889)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Sunnemohyttan (Volym F IV a: 13: Syne- och värderingsprotokoll 1849, privilegier 1649 m.m.) (1640 – 1887)
Alternativa namn: Tutemohyttan
Alternativa namn: Sunnemo bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
Kategori: Företag. Verkstadsindustri (Mekanisk verkstad)
Kategori: Företag. Formvaruindustri (Gjuteri)
 
Forshyttan (Volym D IV c: 4: Blåsningsjournaler 1838-1846. Volym F IV a: 3: Syne- och värderingsprotokoll 1781-1836, hyttstämmoprotokoll 1833-1856, laga skiftesprotokoll 1834, privilegier 1642 m.m.) (1642 – 1846)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Gåsbornshyttan (Volym D IV c: 6: Blåsningsjournaler 1839-1850. Volym F IV a: 5: Syne- och värderingsprotokoll 1817-1854, hyttstämmoprotokoll 1816-1858, Bergskollegi beslut och resolutioner 1683-1780 m.m.) (1584 – 1866)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Sälboda bruk (Volym F V a:49: Sälboda och Rexed: Undersökningsprotokoll 1818, värderingsprotokoll 1832-1852, Bergskollegi beslut 1763-1857 m.m.) (1763 – 1940)
Alternativa namn: Brättne bruk  (1893 – 1917)
Alternativa namn: Arvikanderström  (1763 – 1774)
Alternativa namn: Sälboda AB
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
Kategori: Företag. Processindustri (Pappersbruk, sulfitfabrik, träsliperi)
 
Stöpsjöhyttan (Volym D IV c 15: Blåsningsjournaler 1840-1845. Volym F III ab: 8: Handlingar rörande krutbruk vid Stöpsjön 1859-1860.) (1601 – 1882)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta, järnbruk)
 
Mögsjöhyttan (Volym D IV c: 10: Blåsningsjournaler 1849. Volym F IV a: 8: Undersökningsprotokoll 1857, uppgifter om tillverkningen 1854-1861 m.m.) (1638 – 1873)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Åsjöhyttan (Volym D IV c: 17: Blåsningsjournaler 1842-1850. Volym F IV a: 14: Undersökningsprotokoll 1752, hyttstämmoprotokoll 1838-1851 m.m.) (1638)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Stöpafors bruk (Volym F V a: 48: Värderingsprotokoll 1849-1862, privilegier och beslut 1747-1843 m.m.) (1747)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, manufakturverk, sågverk, hyvleri, kvarn)
Kategori: Företag. Energi-, vatten- och avloppsverk (Kraftverksrörelse)
 
Grundsjö- och Brattfors gruvor (Volym F III aa: 1: Geschwornerredogörelse för Brattfors och Grundsjö gruvor 1821.) (1810)
Alternativa namn: Grundsjö- och Brattfors grufvor
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Glumseruds bruk (Volym F V a: 21: Undersökningsprotokoll 1794-1823, privilegier 1642-1721 m.m.) (1644 – 1873)
Alternativa namn: Glumshammaren  (1644 – 1873)
Alternativa namn: Glumseruds järnbruk  (1765 – 1868)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, hammare.)
 
Kohlsäters AB (Volym F V a: 28: Kolsäter och Emilsdal: Undersökningsprotokoll 1800-1841, värderingsprotokoll 1809-1852, kungliga brev 1840-1850, privilegier 1694-1842 m.m.) (1694)
Alternativa namn: Kohlsäters bruk  (1694 – )
Alternativa namn: Kolsäters bruk  (1694 – )
Alternativa namn: Kålsäters bruk
Kategori: Företag. Lantbruk och fiske, ospecificerat (Lantbruksrörelse)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
Kategori: Företag. Processindustri (Papp- och kartongbruk, träsliperi)
Kategori: Företag. Energi-, vatten- och avloppsverk (Kraftrörelse)
 
Björneborgs bruk (Volym F V a:6: Privilegier 1656-1852, undersökningsprotokoll 1842-1852, värderingsprotokoll 1847-1862, Bergskollegi beslut, resolutioner och tillståndsbevis 1684-1848 m.m.) (1656)
Alternativa namn: Björneborgs Jernverks AB  (1898 – )
Alternativa namn: Björneborgs jernbruk
Alternativa namn: Scana Steel Björneborg AB  (Nuvarande namn (2006))
Alternativa namn: Björneborgs järnverk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Stjälphyttan (Volym D IV c: 14: Blåsningsjournaler 1839-1850. Volym F IV a: 11: Värderingsprotokoll 1830-1846, auktionshandlingar 1844 m.m.) (1664 – 1854)
Alternativa namn: Stjälpshyttan
Alternativa namn: Stjelphyttan
Alternativa namn: Stjelpshyttan
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Haggruvan (Gruvinspektion och utdrag ur geschwornerberättelser för Östra Hagegruvan 1821-1830.) (1686 (före) – 1890-talet)
Alternativa namn: Haggruvorna
Alternativa namn: Hagegruvan
Alternativa namn: Hagegruvorna
Alternativa namn: Västra Haggruvan
Alternativa namn: Östra Haggruvan
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Herrhultshyttan (Volym F IV a: 6: Auktionsprotokoll 1771, Bergskollegi resolutioner 1689, kungörelser 1783 m.m.) (1566 – 1738)
Alternativa namn: Herrhults bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta, järnbruk)
 
Svartsångshyttan (Volym F V a: 49: Undersökningsprotokoll 1837-1838, resolutioner och beslut 1689-1839 m.m.) (1624 – 1861)
Alternativa namn: Svartsångs hammarbruk
Alternativa namn: Svartsångs bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta, bergsmanshammare)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Ribbingsfors bruk (Volym F V a: 58: Ribbingsfors och Årås: Besiktnings- och undersökningsprotokoll 1817-1826, värderingsprotokoll 1806-1813, privilegier 1685-1842 m.m.) (1827 – 1876)
Alternativa namn: Gullspångs bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Vassgårda bruk (Undersökningsprotokoll 1847, värderingsprotokoll 1851, beslut och privilegier 1658-1857 m.m.) (1658 – 1868)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Mölnbacka bruk (1628 – 1931)
Alternativa namn: Mölnbacka bolag  (1839 – )
Alternativa namn: Mölnbacka solidariska bruks- och sågverksbolag  (1839 – )
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
Kategori: Företag. Processindustri (Träsliperi)
 
Munkfors bruk (Volym F V a: 36: Munkfors och Slöjdefors: Besiktnings- och taxeringsprotokoll 1784, undersökningsprotokoll 1817-1847, privilegier 1670-1841 m.m.) (1670)
Alternativa namn: Böhler Uddeholm Precision Strip
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, kvarn, sågverk)
 
Femtå bruk (Volym F V a: 59.) (1837 – 1862/65 (bruket))
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk och snickerifabrik.)
 
Gustavsdals bruk (Volym F V a: 22: Gustavsdal och Lyrstahammar undersökningsprotokoll 1837-1848, privilegier 1838, Bergskollegi resolutioner och tillståndsbevis 1849-1854 m.m.) (1849 – 1860-talet ?)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
 
Haborshyttan (Volym F IV a: 5: Syne- och besiktningsprotokoll 1835, utmätningsprotokoll 1817, Bergskollegi resolutioner 1738 m.m.) (1540 – 1738)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Örlingshyttan (Volym F V a: 42: Privilegier 1629 m.m.) (1629 – 1748)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta, bergsmanshammare)
 
Borgviks bruk (Volym F V a:7: Undersökningsprotokoll 1774-1846, värderingsprotokoll 1812-1849, privilegier 1660-1847, Bergskollegi beslut och resolutioner 1627-1854 m.m.) (1600? – 1953)
Alternativa namn: Borgviks AB  (1863 – )
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, snickerifabrik, sågverk, kvarnrörelse)
Kategori: Företag. Processindustri (Träsliperi)
 
Emilsdals bruk (Volym F V a: 28: Kolsäter och Emilsdal: Undersökningsprotokoll 1800-1841, värderingsprotokoll 1809-1852, kungliga brev 1840-1850, privilegier 1694-1842 m.m.) (1842 – 1876)
Alternativa namn: Emilsdals manufakturverk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Pardixhyttan (Volym D IV c: 13: Blåsningsjournaler 1840-1849. Volym F IV a: 10: Syne- och värderingsprotokoll 1780-1828, hyttstämmoprotokoll 1820-1853, tiondetackjärnsmedel m.m.) (1629 – 1873)
Alternativa namn: Paradishyttan
Alternativa namn: Pardishyttan
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Lovisebergs bruk (Volym F V a: 32: Undersökningsprotokoll 1836, syne- och värderingsprotokoll 1842, privilegier 1752 m.m.) (1752 – 1886)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Lerafors bruk (Volym F V a: 30: Privilegier 1724-1732, Bergskollegi beslut 1796 m.m.) (1724 – 1794)
Alternativa namn: Lersjöfors hammare
Alternativa namn: Berga hammare
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Molkoms bruk (Volym F V a: 35: Värderingsprotokoll 1780-1791, privilegier 1629-1661 m.m.) (1629)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
Kategori: Företag. Verkstadsindustri (Mekanisk verkstad)
Kategori: Företag. Energi-, vatten- och avloppsverk (Kraftrörelse)
 
Jonsbols bruk (Volym F V a: 27: Syne- och värderingsprotokoll 1770-1840, undersökningsprotokoll 1814-1848, privilegier 1684 m.m.) (1684 – 1886)
Alternativa namn: Jonsbols hammare
Alternativa namn: Jonsbols östra hammare
Alternativa namn: Östra Jonsbols hammare
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Ackkärrs bruk (Volym F V a:1: Undersökningsprotokoll 1834, Bergskollegi beslut och resolutioner 1791-1847, handlingar rörande Björklunds kvarn 1826-1835 m.m.) (1620 – 1877)
Alternativa namn: Acktjärns bruk
Alternativa namn: Ackkärns bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Helgebodafors bruk (Volym F V a: 24: Undersökningsprotokoll 1804-1840, värderingsprotokoll 1806-1848, privilegier 1805-1837 m.m.) (1796 – 1880)
Alternativa namn: Häljebodafors bruk
Alternativa namn: Heljebodafors bruk
Alternativa namn: Hälgebodafors bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, manufakturverk)
 
AB Mölnbacka-Trysil (1873-12-21 – 1967)
Kategori: Företag. Skogsbruk
Kategori: Företag. Processindustri
Kategori: Företag. Energi-, vatten- och avloppsverk
 
Nyängsgruvan (Volym A II aa: 3: Gruvstämmoprotokoll 1872-1890. Volym F III aa: 3: Geschwornerredogörelse för Pathallsgruvan 1821.) (1807 – 1905)
Alternativa namn: Nyängsgruvans utmål
Alternativa namn: Pathallsgruvan
Alternativa namn: Pathallsgruvans utmål
Alternativa namn: Patallegruvan
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Gustavsfors bruk (Volym F V a: 22: Undersökningsprotokoll 1828-1857, syne- och värderingsprotokoll 1842-1857, Bergskollegi beslut 1748-1760 m.m.) (1746 – 1908)
Alternativa namn: Gustafsfors bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Bolhyttan (Volym D IV c: 1: Blåsningsjournaler 1841-1849. Volym F IV a: 2: Hyttstämmoprotokoll 1833-1838, auktionsprotokoll 1780 m.m.) (1540 (före) – 1876)
Alternativa namn: Bålhyttan
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Håkansbols bruk (Volym F V a: 26: Håkansbol och Lidetorp: Undersökningsprotokoll 1837, syne- och värderingsprotokoll 1835-1860, privilegier 1679-1838 m.m.) (1679 – 1889)
Alternativa namn: Håkanbols bruk
Alternativa namn: Lidetorps bruk
Alternativa namn: Lidforshammar
Alternativa namn: Lidefors bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Björkefors bruk (Volym F V a: 5: Undersökningsprotokoll 1832, värderingsprotokoll 1827-1853, Bergskollegi beslut och resolutioner 1827-1854 m.m.) (1695 – 1854)
Alternativa namn: Björka hammare
Alternativa namn: Björkeds bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Noreborgs bruk (Volym F V a: 37: Uppgifter om tillverkningen 1845 m.m.) (1751 – 1926)
Alternativa namn: Nore bruk
Alternativa namn: Nedre Adolfsfors
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
Kategori: Företag. Processindustri (Träsliperi)
 
Långbans gruvor (Volym A II aa: 28, 35, och 48. Volym D IV c: 10. Volym F III ab: 12. Volym F IV a: 8.) (1548 – 1972)
Alternativa namn: Långbanshyttan
Alternativa namn: Grufve AB Långban  (1885 – )
Alternativa namn: Grufveaktiebolaget Långban  (1885 – )
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta, bergmanshammare)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Rottneros bruk (Volym F V a: 40: Rottneros, Rottnedal, Rottneholm och Skarped: Undersökningsprotokoll 1858, värderingsprotokoll 1785-1858, privilegier 1693 m.m.) (1630)
Alternativa namn: Rottnedals bruk  (1693 – 1880)
Alternativa namn: Rottneros Rockhammar AB  (Nuvarande namnform (2007))
Alternativa namn: Rottneholms bruk  (1691 – 1880)
Alternativa namn: Skarpeds bruk
Alternativa namn: Rottneverken
Alternativa namn: Rottneros AB
Kategori: Företag. Jordbruk och jakt (Jordbruk)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
Kategori: Företag. Processindustri (Träsliperi)
Kategori: Företag. Verkstadsindustri (Mekanisk verkstad)
Kategori: Företag. Energi-, vatten- och avloppsverk (Kraftverk)
 
Edsvalla bruk (Volym F V a: 13: Besiktningsprotokoll 1838, värderingsprotokoll 1781-1859, privilegier 1672-1739, tillverkningsuppgifter 1857-1858 m.m.) (1644 – 1967)
Alternativa namn: AB Edsvalla Bruk  (1903 – )
Alternativa namn: Edsvalla Bolag  (1856 – 1868)
Alternativa namn: Edsvalla Bruks AB  (1868 – )
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, kvarn, sågverk)
Kategori: Företag. Processindustri (Sulfitfabrik, träsliperi)
 
Mossgruvorna (Volym F III aa: 1: Geschwornerredogörelse för Västra Mossgruvan 1821.) (1600-tal – 1890 ca)
Alternativa namn: Mossgruvan
Alternativa namn: Västra Mossgruvan
Alternativa namn: Östra Mossgruvan
Alternativa namn: Mellersta Mossgruvan
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Bornshyttan (Volym F IV a: 2: Syne- och värderingsprotokoll 1838, jorddelningsprotokoll 1771-1809 m.m.) (– 1820)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Andersfors bruk (Volym F V a: 2: Uppgifter om tillverkningen 1859-1860.) (1858 – 1887)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Välsforsens bruk (Volym F V a: 52: Torsby, Oleby och Välsfors: Undersökningsprotokoll 1836-1838, värderingsprotokoll 1814-1850, privilegier 1693-1853, anställningskontrakt 1854 m.m.) (1786 – 1823)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Fredros bruk (Volym F V a: 17: Fredros, Rexed, Treskog, Mitandersfors: Undersökningsprotokoll 1835-1847, värderingsprotokoll 1827-1859, kungliga brev 1791-1848, privilegier 1736-1847 m.m.) (1736 – 1869)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, kopparverk)
 
Lundsbergs bruk (Volym F V a:35: Undersökningsprotokoll 1813-1822, värderingsprotokoll 1802-1857, Bergskollegi beslut 1709-1839 m.m.) (1630 – 1911)
Alternativa namn: Matlångens bruk  (1630 – 1718)
Alternativa namn: Matlångs bruk  (1630 – 1718)
Alternativa namn: Lundsbergs AB  (1896 – 1911)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Bofors bruk (Volym F V a: 6: Uppgifter till bruksvallängden 1851.) (1636)
Alternativa namn: Bofors
Alternativa namn: AB Bofors-Gullspång  (1873 – )
Alternativa namn: Bofors AB
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, försvarsindustri)
 
Näsrämshyttan (Volym F IV 1: 10: Hyttstämmoprotokoll 1833-1842, Bergskollegi beslut och resolutioner 1751-1766 m.m.) (1649)
Alternativa namn: Rämshyttan
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Högbergsfältet (Volym A II aa: 30: Gruvstämmoprotokoll 1854-1866.) (1672 – 1905)
Alternativa namn: Högbergs grufvebolag
Alternativa namn: Högbergs gruvbolag
Alternativa namn: Högbergsgruvorna
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Antonströms bruk (Volym F V a: 34: Se Löfstaholm.) (1760 – 1865)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Åskagshyttan (Volym D IV c: 17: Blåsningsjournaler 1839-1850. Volym F IV a: 14: Hyttstämmoprotokoll 1837-1859, Bergskollegi protokollsutdrag 1759 m.m.) (1575 – 1916)
Alternativa namn: Västra Åskagshyttan  ( – 1706)
Alternativa namn: Östra Åskagshyttan  (1641 – 1860)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Långbansändehyttan (Volym F IV a: 8: Hyttstämmoprotokoll 1825-1833, Bergskollegi beslut och resolutioner 1833-1839 m.m.) (1638 – 1812)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Halgå bruk (Volym F V a:23: Undersökningsprotokoll 1829, syne- och värderingsprotokoll 1835-1855, privilegier 1834 m.m.) (1834 – 1884)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
 
Granbergsdals bruk (Volym D IV c: 5: Blåsningsjournaler 1842-1850. Volym F IV a: 4: Kungliga brev 1835, protokollsutdrag 1835-1851 m.m.) (1644 – 1925)
Alternativa namn: Granbergsdals AB
Alternativa namn: Granbergsdals hytta
Alternativa namn: Granbergsdals masugn
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Torskbäckens anrikningsverk (Volym F III aa: 5: Gruvinspektion och utdrag ur geschwornerberättelser 1821-1830.) (– 1920)
Alternativa namn: Dressfallets anrikningsverk
Alternativa namn: Torskbäckens aktiebolag  (1915 – 1920)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Charlottenbergs bruk (Volym F V a:11: Värderingsprotokoll 1834-1852, privilegier 1827, Bergskollegi tillståndsbevis 1857 m.m.) (1827)
Alternativa namn: Charlottenbergs AB
Alternativa namn: Morastfors
Alternativa namn: Morastforsen
Alternativa namn: Morastfors bruk
Kategori: Företag. Lantbruk och fiske, ospecificerat (Lantbruksrörelse)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
Kategori: Företag. Processindustri (Träsliperi)
 
Stömne bruk (Volym F V a: 47: Undersökningsprotokoll 1827-1838, värderingsprotokoll 1789-1837, privilegier och tillståndsbevis 1693-1855, tillverkningsuppgifter 1832-1867 m.m.) (1693)
Alternativa namn: Stömne bruks AB  (1892 – )
Kategori: Företag. Lantbruk och fiske, ospecificerat (Lantbruk)
Kategori: Företag. Skogsbruk (Skogsbruk)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
Kategori: Företag. Processindustri (Sulfitfabrik)
 
Rexeds bruk (Volym F V a: 17: Fredros, Rexed, Treskog, Mitandersfors: Undersökningsprotokoll 1835-1847, värderingsprotokoll 1827-1859, kungliga brev 1791-1848, privilegier 1736-1847 m.m. Volym F V a: 49: Sälboda och Rexed: Undersökningsprotokoll 1818 m.m.) (1763 – 1882)
Alternativa namn: Räxeds bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Gustavsgruvorna (Volym A II aa: 40: Gruvstämmoprotokoll 1872-1890. Volym F III aa: 6: Gruvinspektioner och utdrag ur geschwornerredogörelser för Västra Gustavsgruvan 1821-1830. Volym F III aa: 9: Dito för Gustavsgruvan 1825-1833.) (1800 – 1923)
Alternativa namn: Gustafsgruvorna
Alternativa namn: Gustavsgruvan
Alternativa namn: Gustafsgruvan
Alternativa namn: Gustafsgrufvan
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Råglanda bruk (Volym F V a: 18: Fösked och Råglanda: Undersökningsprotokoll 1804-1853, syne- och värderingsprotokoll 1791-1858, privilegier 1649-1795 m.m.) (1630 – 1877)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Alkvetterns bruk (Volym F V: a:30: Inkommande skrivelser 1848-1849 m.m.) (1666)
Alternativa namn: Lanfors bruk
Alternativa namn: Alkvetterns AB  (1864 – )
Kategori: Företag. Lantbruk och fiske, ospecificerat (Lantbruksrörelse)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta, järnbruk, sågverk)
Kategori: Företag. Energi-, vatten- och avloppsverk (Kraftrörelse)
 
Adolfsfors bruk (Volym F V a:1: Undersökningsprotokoll 1826-1837, värderingsprotokoll 1748-1842, kungliga brev 1824, privilegier 1744-1839 m.m.) (1744 – 1980?)
Alternativa namn: Adolfsfors AB  (1902 – )
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
Kategori: Företag. Processindustri (Träsliperi)
Kategori: Företag. Energi-, vatten- och avloppsverk (Kraftrörelse)
 
Hennickehammars bruk (Volym F V a: 25: Undersökningsprotokoll 1778-1840, värderingsprotokoll 1858-1862, Bergskollegi beslut och privilegier 1680-1842 m.m.) (1606)
Alternativa namn: Hennikehammars bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, manufakturverk)
 
Grundsjöhyttan (Volym F IV a: 4: Hyttstämmoprotokoll 1823-1858, kungliga brev 1830, privilegier 1624-1642 m.m.) (1624 – 1804)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Föskefors bruk (Volym F V a:19: Undersökningsprotokoll 1782-1829, värderingsprotokoll 1759-1855, privilegier 1782-1833 m.m.) (1755 – 1884)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
 
Nygruvan (Persberg) (Volym A II aa: 3: Gruvstämmoprotokoll 1746-1806. Volym F III aa: 1: Geschwornerredogörelse för Nygruvan 1821. Volym F III aa: 5: Gruvinspektion och geschwornerberättelse för Västra Nygruvan 1821-1830.)
Alternativa namn: Nygruvan i Persberg
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Ulleshyttan (Volym F IV a: 13: Bergskollegi beslut 1745-1798 m.m.) (1810 – 1859)
Alternativa namn: Ullshyttan
Alternativa namn: Nya Tranebergshyttan
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Älvbro bruk (Volym F V a: 13: Värderingsprotokoll 1835-1849, privilegier 1656, Bergskollegi beslut och resolutioner 1759-1846 m.m.) (1611 – 1862)
Alternativa namn: Elfbro bruk
Alternativa namn: Älvbrohyttan
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Årås bruk (Volym F V a: 58: Ribbingsfors och Årås: Besiktnings- och undersökningsprotokoll 1817-1826, värderingsprotokoll 1806-1813, privilegier 1685-1842 m.m.) (1685 – 1875)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Svartå bruk (Volym D IV c: 15: Blåsningsjournaler 1845-1850. Volym F IV a: 13: Privilegier 1684-1687 m.m.) (1687 – 1893)
Alternativa namn: Svartåhyttan
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta, sågverk, kvarnrörelse)
 
Flintkärrsgruvan (Volym F III aa: 5: Gruvinspektion och utdrag ur geschwornerberättelser 1821-1830.) (1837 – 1847)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Brattfors bruk (Volym F IV a:2: Värderingsprotokoll 1828 m.m. Volym F V a:7: Undersökningsprotokoll 1813-1847 m.m. Volym D IV c:2: Blåsningsjournaler 1839-1846. Volym F III aa:1: Geschwornerredogörelse för Brattfors och Grundsjö gruvor 1821.) (1540 (före) – 1920)
Alternativa namn: Brattforshyttan
Alternativa namn: Brattfors AB  (1883 – )
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta, järnbruk, sågverk)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Fogdhyttan (Volym D IV c: 3: Blåsningsjournaler 1840-1841. Volym F IV a: 3: Syne- och värderingsprotokoll 1807-1846, hyttstämmoprotokoll 1815-1849, Bergskollegi beslut och resolutioner 1689-1836 m.m.) (1350 (före) – 1842)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta, bergsmanshammare)
 
Våggruvan (Volym F III aa: 4: Geschwornerredogörelse 1821.) (1884)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Forsnäs bruk (Volym F V a: 2: Alstrums bruk: Bergskollegi beslut 1663-1853, undersökningsprotokoll 1752, värderingsprotokoll 1803-1856 m.m. Volym F V a: 16: Forsnäs: Bergskollegi beslut och privilegier 1628-1839, taxeringsuppgifter 1835 m.m.) (1628)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, kvarn, såg)
 
Hornkullens Silvergruvor (Volym F III ab: 2: Handlingar rörande Hornkullens silvergruvor och silververk 1666-1846.) (1551 – 1850)
Alternativa namn: Hornkulls Silfwer Werk  (1844 – )
Alternativa namn: Hornkullens Silververk  (1844 – )
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Silvergruvor)
 
Likanå bruk (Volym F V a: 31: Kungliga brev 1842-1845, privilegier 1837 m.m.) (1837 – 1862)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Herrhultsgruvorna (Volym F III aa: 4: Geschwornerredogörelser för Norra och Södra Herrhultsgruvorna 1821.) (1714 – 1830)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Konradsfors bruk (Volym F V a: 12: Conradsfors och Röjdåfors: Undersökningsprotokoll 1837, värderingsprotokoll 1839-1857, privilegier 1839 m.m.) (1838 – 1867)
Alternativa namn: Conradsfors bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Letafors bruk (Volym F V a: 31: Undersökningsprotokoll 1804-1835, värderingsprotokoll 1805-1853, privilegier 1729-1835 m.m.) (1729 – 1871)
Alternativa namn: Gunneby bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Ormbergsgruvorna (Volym A II aa: 31: Gruvstämmoprotokoll 1854-1872. Volym F III aa: 3: Geschwornerredogörelse för Ormbergets malmfält 1821.) (1708 (före))
Alternativa namn: Ormberget
Alternativa namn: Ormbergsgruvan
Alternativa namn: Ormbergsfältet
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Kalkkullsgruvan (Volym F III aa: 7: Gruvinspektioner och geschwornerredogörelser 1821-1831.) (1819 – 1840?)
Alternativa namn: Kalkkullsgruvorna
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Kommissionsgruvorna (Volym F III aa: 4: Geschwornerredogörelse 1821.) (1776 – 1892)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Lahälls silververk och gruvor (Volym F III ab: 2: Handlingar rörande Lahälls silvergruva och hytta 1802-1859.) (1615)
Alternativa namn: Lahälls silververk
Alternativa namn: Lahälls silvergruvor
Alternativa namn: Lahälls Silfver Grufvebolag
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Silververk)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Brandåsgruvan (Volym F III aa: 3: Geschwornerredogörelse 1821.) (1821 (före) – 1850?)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Filipstads västra bergslags gruvfondskassa (A III)
Kategori: Övriga. Övriga institutioner
 
Lyrstahammars bruk (Volym F V a: 22: Gustavsdal och Lyrstahammar: Undersökningsprotokoll 1837-1848, privilegier 1838, Bergskollegi resolutioner och tillståndsbevis 1849-1854 m.m.)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Didriksfors bruk (Volym F V a: 41: Värderingsprotokoll 1779-1862, privilegier 1770-1839 m.m.) (1814 – 1890)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Föskeds bruk (Volym F V a: 18: Fösked och Råglanda: Undersökningsprotokoll 1804-1853, syne- och värderingsprotokoll 1791-1858, privilegier 1649-1795 m.m.) (1649 – 1850)
Alternativa namn: Föskeds övre bruk
Alternativa namn: Föskeds nedre bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Segerfors bruk (Volym F V a: 42: Undersökningsprotokoll 1837, värderingsprotokoll 1849-1852, privilegier 1839 m.m.) (1839 – 1868)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Gunneruds bruk (Undersökningsprotokoll 1784-1839, privilegier 1839, inkomna skrivelser 1651-1838, syne- och värderingsprotokoll 1784-1853 m.m.) (1645 – 1862)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, manufakturverk, kvarn, sågverk)
 
Nyhyttan (Volym F IV a: 9: Bergskollegi beslut 1738 m.m.) (1540)
Alternativa namn: Nyhytte Gruve AB
Alternativa namn: Nyhytte gruvor
Alternativa namn: Nyhytte Grufve AB
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta, järnbruk, manufakturverk)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Nykroppa bruk (Volym F IV a: 9: Syne- och värderingsprotokoll 1853 m.m.) (1570-tal – 1972)
Alternativa namn: Nykroppa järnverk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta, järnbruk, manufakturverk, järnverk)
 
Dammhyttan (Volym F IV a: 2: Syneprotokoll 1788, handlingar rörande tackjärnsblåsningen 1750-1785 m.m.) (1600 – 1791)
Alternativa namn: Dammhammaren  (1618 – 1680-talet)
Alternativa namn: Damshyttan
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta, bergsmanshammare)
 
Vegerbols silvergruvor (Volym F III ab: 2: Handlingar rörande Wermskogs koppar och silververk 1808-1859.) (1800 (ca) – 1909)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Uddeholms AB (Volym F IV a: 13: Uddeholmshyttan: Undersökningsprotokoll 1797 m.m. Volym F V a: 54: Uddeholmsverken: Undersökningsprotokoll 1829, värderingsprotokoll 1835-1856, Kungl. Maj:ts skrivelser 1680, privilegier 1746-1798, ekonomiska kalkyler 1825-1835 m.m.) (1668)
Kategori: Företag. Skogsbruk (Skogsindustri)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, stålverk)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri
Kategori: Företag. Energi-, vatten- och avloppsverk (Kraftrörelse)
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag
 
Spjutbäckens hammar (Varnums socken) (Volym F V a: 45: Värderingsprotokoll 1848-1854, privilegier 1644-1852 m.m.) (1630 – 1868)
Alternativa namn: Spjutbäcks bruk
Alternativa namn: Spjutbäckens bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Filipstads norra bergslags gruvfondskassa (A III och G III aa)
Kategori: Övriga. Övriga institutioner
 
Snarkils bruk (Volym F V a: 10: Carlsfors och Snarkil: Undersökningsprotokoll 1777-1837, värderingsprotokoll 1813-1837, privilegier 1721-1838 m.m. Carlsfors nya bruk: privilegier 1777-1805, Bergskollegi beslut, resolutioner och tillståndsbevis 1748-1852 m.m.) (1721 – 1877)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Änggruvorna (Volym A II aa: 40: Gruvstämmoprotokoll 1872-1890. Volym F III aa: 3: Geschwornerredogörelse 1821.) (1658 – 1905)
Alternativa namn: Enggruve bolag
Alternativa namn: Änggruve bolag
Alternativa namn: Finnshyttebergsfältet
Alternativa namn: Finnshyttebergsgruvorna
Alternativa namn: Finnshyttebergs gruvor
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Niklasdamms bruk (Volym F V a: 37: Värderingsprotokoll 1754-1837, privilegier 1687, undersökningsprotokoll 1837 m.m.) (1666)
Alternativa namn: Niklasdams bruk
Alternativa namn: Niklasdamms AB
Alternativa namn: Niklasdams AB
Kategori: Företag. Lantbruk och fiske, ospecificerat (Lantbruksrörelse)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk, kvarn)
 
Storbrohyttan (Volym D IV c: 15: Blåsningsjournaler 1839-1848. Volym F IV a: 12: Hyttstämmoprotokoll 1833-1860, bolagsstämmoprotokoll 1863, privilegier 1661-1683 m.m.) (1591)
Alternativa namn: Carlsbrohyttan
Alternativa namn: Storbro hytta
Alternativa namn: Storbrohyttans AB
Alternativa namn: Karlsbrohyttan
Alternativa namn: Storbro egendom
Kategori: Företag. Lantbruk och fiske, ospecificerat
Kategori: Företag. Skogsbruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
Kategori: Företag. Energi-, vatten- och avloppsverk
Kategori: Företag. Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
 
Finnmossens gruvor (Volym A II aa: 24 och 38: Gruvstämmoprotokoll 1848-1891.) (– 1973)
Alternativa namn: Finnmosse grufvebolag
Alternativa namn: Finnmosse gruvbolag
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Oleby bruk (Volym F V a: 52: Torsby, Oleby och Välsfors: Undersökningsprotokoll 1836-1838, värderingsprotokoll 1814-1850, privilegier 1693-1853, anställningskontrakt 1854 m.m.) (1890)
Alternativa namn: Mölneruds ångsåg (Oleby)
Alternativa namn: Oleby ångsåg  (Benämndes även Storfallssågen)
Alternativa namn: Oleby sågverk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
 
Tabergs gruvor (Volym F III ab: 9: Gruvuppgifter från Taberg 1864.) (1702 – 1962)
Alternativa namn: Tabergs gruvbolag
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Lyreds bruk (Volym F V a: 33: Skattläggningsprotokoll 1854, undersökningsprotokoll 1834, värderingsprotokoll 1837-1841, privilegier 1835-1838 m.m.) (1838 – 1879)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Näshammars bruk (Volym F V a: 38: Undersökningsprotokoll 1779, syne- och värderingsprotokoll 1770-1855, privilegier 1856 m.m.) (1639 – 1856)
Alternativa namn: Näs hammare
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Hedenskogshyttan (Volym F IV a: 5: Syne- och värderingsprotokoll 1840-1867, hyttstämmoprotokoll 1852-1863, privilegier 1642-1645 m.m.) (1642 – 1880)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Älgå bruk (Volym F V a: 14: Undersökningsprotokoll 1804-1844, värderingsprotokoll 1781-1849, privilegier 1695-1845 m.m.) (1686)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Treskogs bruk (Volym F V a: 17: Fredros, Rexed, Treskog, Mitandersfors: Undersökningsprotokoll 1835-1847, värderingsprotokoll 1827-1859, kungliga brev 1791-1848, privilegier 1736-1847 m.m.) (1680 – 1869)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, kopparverk)
 
Gustafsströms bruk (Volym F V a: 23: Uppgifter till bruksvallängden 1855-1861.) (1749 – 1897)
Alternativa namn: Gustavsströms bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Gammelkroppa bruk (Volym F IV a: 4: Syneprotokoll 1784, hyttstämmoprotokoll 1833-1840, Bergskollegi beslut och resolutioner 1723-1853 m.m. Volym F V a: 19: Syne- och värderingsprotokoll 1837-1857, privilegier 1842, Bergskollegi beslut 1738-1853 m.m.) (1540 (före) – 1904)
Alternativa namn: Gammalkroppa bruk
Alternativa namn: Gammalkroppa
Alternativa namn: Gammelkroppa Aktiebolag  (1877 – )
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta, bergsmanshammare)
 
Hektorshyttan (Volym F IV a: 5: Auktionsuppbördslängd 1783, privilegier 1683.) (1600 – 1738)
Alternativa namn: Fransoshyttan
Alternativa namn: Stensjöhyttan
Alternativa namn: Franscohyttan
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Motjärnshyttan (Volym F IV a: 8: Bergskollegi beslut och resolutioner 1666-1730 m.m.) (1649 – 1916)
Alternativa namn: Sundsjöhyttan
Alternativa namn: Mokärnshyttan
Alternativa namn: Mokärrshyttan
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Mitandersfors bruk (Volym F V a: 17: Fredros, Rexed, Treskog, Mitandersfors: Undersökningsprotokoll 1835-1847, värderingsprotokoll 1827-1859, kungliga brev 1791-1848, privilegier 1736-1847 m.m.) (1832 – 1874)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Annefors bruk (Sunne) (Volym F V a: 2: Undersökningsprotokoll 1797-1846, Bergskollegi beslut och privilegier 1798-1847, uppgifter om tillverkningen 1815-1830 m.m.) (1798)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
 
Agegruve Bolag (Volym A II aa: 31 och 44: Gruvstämmoprotokoll 1854-1890.) (1694 (före) – 1894)
Alternativa namn: Aggruvefältet
Alternativa namn: Aggruvorna
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Uvanå bruk (Värderingsprotokoll 1835-1855, privilegier 1839-1844 m.m.) (1831 – 1874)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Glava skifferbrott (Volym F XI: 4: Handlingar rörande Glava skifferbrott 1847.) (1700-tal)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Skifferbrott)
 
Kristinefors bruk (Volym F V a: 12: Undersökningsprotokoll 1803, värderingsprotokoll 1803-1849, privilegier 1806-1808 m.m.) (1803)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
 
Brunsbergsverken (Värmland) (Volym F V a: 8: Undersökningsprotokoll 1783-1837, värderingsprotokoll 1774-1856, inkomna skrivelser 1772-1854, privilegier 1684-1839 m.m.)
Alternativa namn: De Brunsbergske Werken
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruksbolag)
 
Gårdsjö bruk (Volym F V a: 23: Privilegier 1694-1840, undersökningsprotokoll 1839, syne- och värderingsprotokoll 1781-1853 m.m.) (1694 – 1875)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Lindfors bruk (Volym F V a:32: Undersökningsprotokoll 1843, värderingsprotokoll 1831, privilegier 1795, skiftesinstrument 1656 m.m.) (1628 – 1883)
Alternativa namn: Lindfors nedre hammare
Alternativa namn: Lindforshammaren
Alternativa namn: Mellanhammaren
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Lenungshammars bruk (Volym F V a: 20. Volym F V a: 30: Undersökningsprotokoll 1822, värderingsprotokoll 1834-1851, privilegier 1823 m.m.) (1823)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
 
Björkborns bruk (Volym F V a: 5: Inkomna handlingar 1836 m.m.) (1639 – 1900)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Bosjö bruk (Volym F V a:21: Undersökningsprotokoll 1821-1854, privilegier 1660-1833, Bergskollegi beslut och resolutioner 1689-1854 m.m. Volym F IV a: 4: Gräsbosjöhyttan: Resolutioner 1851, Bergskollegi beslut 1648-1772 m.m. Volym D IV c:2: Blåsningsjournaler 1841-18) (1611)
Alternativa namn: Gräsbosjöhyttan
Alternativa namn: Bosjöhyttan
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta, järnbruk, snickerifabrik)
Kategori: Företag. Processindustri (Träsliperi)
 
Norums bruk (Volym F V a: 38: Syne- och värderingsprotokoll 1783-1853, privilegier 1630, kungliga brev 1795-1845 m.m.) (1629 – 1916)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
Kategori: Företag. Processindustri (Träsliperi)
 
Vägsjöfors bruk (Volym F V a: 57: Undersökningsprotokoll 1836-1849, värderingsprotokoll 1803-1852, privilegier 1743-1846 m.m.) (1743 – 1893)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
 
Horrsjöhyttan (Volym D IV c: 7: Blåsningsjournaler 1840-1847. Volym F IV a: 6: Syne- och värderingsprotokoll 1784, hyttstämmoprotokoll 1833-1852, Bergskollegi beslut och resolutioner 1669-1834 m.m.) (1580 – 1847)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Nordmarks gruvor (Volym A II aa: 4, 24, 39 och 47: Gruvstämmoprotokoll 1749-1891. D III ba: 1-4: Uppfordringsböcker för Nordmarks gruvor 1771-1844. Volym D IV c: 11-12: Blåsningsjournaler 1838-1850. Volym F IV a: 9: Undersökningsprotokoll 1835 m.m.) (1413 – 1962)
Alternativa namn: Nordmarks grufvor
Alternativa namn: Nordmarks Grufve AB  (1877 – 1916)
Alternativa namn: Nordmarkshyttan
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Skåltjärnshyttan (Volym D IV c: 14: Blåsningsjournaler 1843-1850. Volym F IV a: 11: Syne- och värderingsprotokoll 1777-1821, indelnings- och ägarelängd 1778, köpekontrakt 1825 m.m.) (1638 – 1860)
Alternativa namn: Skålltjärnshyttan
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Skillingsfors bruk (Volym F V a: 44: Undersökningsprotokoll 1791-1836, värderingsprotokoll 1834-1838, Bergskollegi beslut 1791-1844 m.m.) (1793 – 1885)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Karlsfors bruk (Volym F V a: 10: Carlsfors och Snarkil: Undersökningsprotokoll 1777-1837, värderingsprotokoll 1813-1937, privilegier 1721-1838 m.m. Carlsfors nya bruk: privilegier 1777-1805, Bergskollegi beslut, resolutioner och tillståndsbevis 1748-1852 m.m.) (1748 – 1876)
Alternativa namn: Carlfors bruk
Alternativa namn: Carlsfors bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Lövstafors bruk (Volym F V a: 34: Undersölningsprotokoll 1836-1841, syne- och värderingsprotokoll 1842, privilegier 1839-1841 m.m.) (1839 – 1868)
Alternativa namn: Löfstafors bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Skarphyttan (Volym D IV c: 14: Blåsningsjournaler 1839. F IV a: 11: Blåsarelängd 1773-1785. Volym F V a: 44: Protokoll med bilagor 1810, Bergskollegi beslut och resolutioner 1689-1839 m.m.) (1638)
Alternativa namn: Skarphytte bruk
Alternativa namn: Skarphyttans bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta, bergsmanshammare)
 
Västra Skogsbacksgruvan (Volym F III aa: 5: Gruvinspektion och utdrag ur geschwornerberättelse för Västra Skogbacksgruvan 1821-1830.) (1816 – 1886)
Alternativa namn: Västra Skogbacksgruvan
Alternativa namn: Skummeråsgruvan
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Stjernsfors bruk (Volym F V a: 45: Undersökningsprotokoll 1844, värderingsprotokoll 1842-1853, privilegier och beslut 1669-1784 m.m.) (1669 – 1918)
Alternativa namn: Uddeholms bruk
Alternativa namn: Stjernsforsverken  (1902 – )
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
Kategori: Företag. Processindustri (Sulfitfabrik, sulfatfabrik, elektrokemisk rörelse)
 
Åminnefors bruk (Volym F V a: 5: Bjurbäcks och Åminnefors bruk: Undersökningsprotokoll 1813-1822, värderingsprotokoll 1848-1870, inkomna handlingar 1666-1670, Bergskollegi beslut, resolutioner och tillståndsbevis 1689-1845 m.m.) (1630 – 1890)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Saxå bruk (Volym D IV c: 14: Blåsningsjournaler 1839-1847. Volym F IV a: 11: Undersökningsprotokoll 1790-1833, kungliga brev 1676-1680 m.m. Volym F V a: 42: Undersökningsprotokoll 1824, Bergskollegi beslut och resolutioner 1689-1856 m.m.) (1540 – 1916)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, hytta)
 
Kalhyttan (Volym F IV a: 6: Syne- och värderingsprotokoll 1776-1780, Bergskollegi beslut och resolutioner 1660-1798 m.m.) (1566 – 1738)
Alternativa namn: Bergskalhyttan
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Dalkarlsjöhyttan (Volym D IV c: 3: Blåsningsjournaler 1842-1849. Volym F IV a: 2: Syne- och värderingsprotokoll 1780, Bergskollegi beslut 1642-1742 m.m.) (1642 – 1859)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Älvsjöhyttan (Volym F IV a: 14: Undersökningsprotokoll 1836, privilegier 1629, Bergskollegi beslut 1689-1738 m.m.) (1768 – 1896)
Alternativa namn: Elvsjöfors
Alternativa namn: Älvsjöfors
Alternativa namn: Elfsjöhyttan
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Töcksfors bruk (Volym F V a: 53: Undersökningsprotokoll 1797-1800, värderingsprotokoll 1833-1847, kungliga brev 1788-1830, tillverkningsuppgifter 1834-1867 m.m.) (1797)
Alternativa namn: Töcksfors aktiebolag  (1870 ca – )
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk)
Kategori: Företag. Processindustri (Träsliperi)

Innehåll

Syfte & innehållArkivet innehåller handlingar från Bergmästarämbetets kontor i Filipstad utförda 1637-1937. Därefter flyttade kontoret den 1/9 1937 till Nora. Arkivbildaren lyder under den statliga myndigheten Bergsstaten, grundat 1637, och som genom åren haft flertal olika namn t.ex. Bergskollegium.

Arkivbildaren har bytt namn genom åren och geografisk tillhörighet då nya indelningar för bergmästarområdena gjorts. Värmlands bergmästardöme bildades av Värmland jämte Dalsland och Bohuslän. År 1669 får de benämningen Sjätte bergmästardömet genom instruktion. År 1854 (Svensk Författningssamling SFS nr 66) erhöll bergmästardömet benämningen Sjunde bergmästardistriktet och bestod av Värmlands, Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs län. År 1874 (SFS nr 103) ändrades benämningen till Femte eller Västra bergmästardistriktet med samma geografiska indelning. År 1929 (SFS nr 205) bildades, bland annat, ett distrikt benämnt Västra bergmästardistriktet, bestående av Värmlands, Älvsborgs, Göteborgs och Bohus samt Skaraborgs län.

Innehållet berör gruvdrift, järnhantering, sjöfart, järnväg, verksamhetsberättelser (relationer), tjänstemännens arbete vilka var anställda av Bergsstaten (Bergskollegium) och kan vara intressant för vitt skilda forskningsändamål.

Litteraturtips på en skrift om bergshanteringen och Bergsstatens arbete som finns i Värmlandsarkivs referensbibliotek är: ”Bergskollegium och Bergslagsstaterna 1637-1857” av Johan Axel Almquist.
Ordning & strukturArkivet har förtecknats om ett flertal gånger, senaste gången 2017 som i stort följde förteckningsstrukturen från 1999 och där främst oförtecknat material sorterades in. Första gången arkivet förtecknades var år 1910, samtidigt med Bergsstatens delarkiv ”Bergstingsrätterna i Västra distriktet” och ”Bergsfogdekontoret i Västra distriktet”.

2016 upptäckte SGU (som handhar delar av Bergsstatens arkiv efter att myndigheten blivit en underavdelning till SGU) att det finns två arkiv tillika förteckningar för arkivbildaren ”Bergmästaren i Västra distriktet”. En av dessa innehades av Värmlandsarkiv och den andra fanns på Bergsstatens kontor. Dessa är delvis täckande samma tidsperiod, men med så stora skillnader i förteckningssignum att de inte gick att kombinera igen. Beslut togs av Värmlandsarkiv och SGU att fortsatt hålla de båda arkiven separata och kalla dem ”Bergmästaren i Västra distriktet, Filipstad” (verksamhetsår 1637-1937) samt ”Bergmästaren i Västra distriktet, Nora” (verksamhetsår 1937-1973). När volymer i en arkivförteckning överskrider tidsperioderna har det skapats korshänvisningar till respektive arkiv.

Läs anmärkningar för korshänvisningar, tidigare seriesignum, volymers innehåll etc.
Allmän anmärkningArkivet innehåller material som är mögelsanerat. Sanerade volymer är tillgängliga för utlån i läsesal. Se anmärkningar på respektive serie.

Serie Ö X innehåller kraftigt mögelskadade originalhandlingar som ej kunnat saneras och därför avlägsnats från övriga handlingar och ersatts med säkerhetskopior.

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Mutsedelsdagböcker för Södermanlands län (SE/ULA/10104/C II f)

Kontroll

Skapad2004-01-27 00:00:00
Senast ändrad2022-09-21 15:14:22