Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (3) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Ej fastställd (2)

 • REGISTER
  • Alla (39)
  • Brev (32) Info Info
  • Uppslagsverk (7)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 42
1. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11682

Utfärdat: 13800516, Wrocław
Innehåll: Katarina (Ulfsdotter) inger supplik till den (tysk-)romerske och böhmiske kungen Wenzel (IV) angående Birgittas kanonisation. Den framlidne (tysk-)romerske kejsaren Karl (IV) hade tidigare s...
133,27594
Digitaliserat material finns

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11718

Utfärdat: 13800718, Vadstena
Innehåll: Katarina (Ulfsdotter) tillskriver ärkebiskop Birger (Gregersson) i Uppsala och tackar för välgärningar såväl till (Vadstena) kloster som till Katarina personligen. Hon uppger att hon kommit ...
131,99268
Digitaliserat material finns

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 20683

Utfärdat: 14260520, ”Skiidha” i Norge
Innehåll: Katarina Ulfsdotter stadfäster sin mor Cecilia Johansdotters gåva av ”Forsvika” kvarn i Vadsbo härad i ”Undadhe” socken till Vadstena kloster.
131,68822
Digitaliserat material finns

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Katarina Ulfsdotter

Yrke: Helgon
Född: 1331/32
Död: 1381
131,03079

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10655

Utfärdat: 13750325, Vadstena kloster.
Innehåll: Katarina Ulfsdotter ger med sin bror herr Birgers och sin syster fru Cecilias samtycke till Vadstena kloster vid sitt inträde där sin egendom i Algö (nu Väntholmen) i Hilleshögs socken, halva Ekeby i ...
130,84772
Digitaliserat material finns

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11791

Utfärdat: 13801221
Innehåll: Katarina Ulfsdotter tillskriver ärkebiskop Birger (Gregersson) i Uppsala och tackar för välgärningar och tröst såväl för henne själv som för hennes kloster. Hon meddelar att hon nyligen erhå...
130,00267
Digitaliserat material finns

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11578

Utfärdat: 13800629
Innehåll: Katarina Ulfsdotter tillskriver ärkebiskop Birger (Gregersson) i Uppsala och tackar för välgärningar han gjort mot henne själv och hennes kloster. Utfärdaren ber mottagaren att ägna sin fade...
129,23253
Digitaliserat material finns

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 42787

Utfärdat: 13790310, (Rom)
Innehåll: Fru Katarina (Ulfsdotter) avlägger vittnesmål angående valet av påven Urban VI. Fru Katarina, dotter till framlidna sankta Birgitta och bördig från mäktiga och högättade personer i Sverige, vistas i R...
125,90271
Digitaliserat material finns

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11073

Utfärdat: 13770729, Anagni
Innehåll: Katarina (Ulfsdotter) av Vadstena tillskriver ärkebiskop Birger (Gregersson) i Uppsala och meddelar att den första framställningen angående kanonisationen av (Birgitta Birgersdotter), Katari...
120,64921
Digitaliserat material finns

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 9179

Utfärdat: 13671214, Rom
Innehåll: Birgitta (Birgersdotter) och Katarina (Ulfsdotter) underrättar fru Lapa Acciaiuoli om att de fått glädjande underrättelser hemifrån, varför de stannar i Rom för att uträtta några ärenden. De hoppas dä...
120,14967
Digitaliserat material finns

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22387

Utfärdat: 14350630, Linköping
Innehåll: Katarina Ulfsdotter, Nils Barnolfssons hustru, säljer med sin mans samtycke till Germund Brynolfsson en ärvd gård i Gäleby i Gistads socken för 50 mark reda penningar. Vidimeras av kyrkoherdarna och p...
115,68112

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 14642

Utfärdat: 13960929, Vadstena
Innehåll: Katarina Knutsdotter stadfäster de testamenten och gåvor som givits till Vadstena kloster, medan hon varit långt fjärran i annat land (Norge), av hennes ”föräldrar”, nämligen hennes mormor S:ta Birgit...
83,55172
Digitaliserat material finns

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10430

Utfärdat: 13731113, Avignon
Innehåll: Påven (Gregorius XI) ger Birgittas (Birgersdotter) barn Birger (Ulfsson) och Katarina (Ulfsdotter) tillstånd att låta fira mässor på platser belagda med interdikt.
77,0407

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22268

Utfärdat: 14350000
Innehåll: Kyrkoherdarna och prostarna Olof i Åtvid och Anbjörn i Risinge samt väpnare Ragvald Puke och Slatte Larsson vidimerar brev av 14350630 (SMR 254), varigenom Katarina Ulfsdotter till Germund Brynolfsson...
76,684906

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 6347

Utfärdat: 13520220
Innehåll: Margareta Malkinsdotter giver Broder i Jung (Skånings härad) fullmakt att ’omfara’ enligt västgötsk lag den till Lars Magnusson försålda gården Arentorp (S. Kedums socken, Barne härad).Fru Katarina Ul...
76,568146
Digitaliserat material finns

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10417

Utfärdat: 13731014, Avignon
Innehåll: Påven (Gregorius XI) ger mandat för Geraldus, abbot i klostret Marmoutier vid Tours, att till riddaren Birger (Ulfsson) och dennes syster, välboren kvinna Katarina (Ulfsdotter) såsom gåva utanordna en...
76,36862

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10684

Utfärdat: 13750518, Stockholm.
Innehåll: Kung Albrekt kungör att han tar Vadstena kloster och alla dess egendomar i Sverige i sitt beskydd, eftersom dess abbedissa fru Katarina Ulfsdotter farit utomlands i viktiga ärenden rörande klostret. H...
76,20782

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19693

Utfärdat: 14210801, Vadstena
Innehåll: Peter Ulfsson, Jöns Eriksson och Bengt Königsmark, arvingar till herr Ulf Jonsson, ger med sina hustrurs samtycke till Vadstena kloster jord i ”Löfkulla” i Hagebyhöga socken och As...
76,13252
Digitaliserat material finns

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 42481

Utfärdat: 13790806
Innehåll: Drottning (Johanna) av Jerusalem och Sicilien tillskriver fru Katarina (Ulfsdotter) och meddelar ett Birgittamirakel. En yngling vid namn Guillermus, son till m...
76,13186
Digitaliserat material finns

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11556

Utfärdat: 13791218, Peterskyrkan i Rom
Innehåll: Påven Urban VI tillskriver den välborna kvinnan Katarina (Ulfsdotter) från Linköpings stift, dotter till den framlidna Birgitta, furstinna av Närke. Eftersom Ka...
76,07369
Digitaliserat material finns