bild
Dossier-akt

Urkunder rörande drottning Katarina Jagellonicas arvsangelägenheter

Konungahusens urkunder

 Dossier-akter (16 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
AKonung Johan III:s fullmakt å egen och sin gemåls vägnar för riksråden H. Bielke och G. Banér att utkräva och uppbära allt som fallit drottningen i arv genom testamente efter hennes broder Sigismund II, Stegeborgs slott, 2 augusti 15721572Latin.
Konungens underskrift.

Papper, 1 blad, påtryckt sigill.
 
BKonung Johan III:s fullmakt för riksråden H. Bielke och G. Banér att utkräva och uppbära de 50.000 ungerska gyllen som konung Sigismund II utfäst sig att lämna drottning Katarina såsom hennes lott i arvet efter deras moder, Stegeborgs slott, 2 augusti 1571572Latin.
Konungens underskrift.

Papper, 1 blad, påtryckt sigill.
 
CKonung Johans III:s fullmakt för samma sändebud att utkräva och uppbära hans gemåls av Konung Sigismund II utfästa brudskatt på 32.000 ungerska gyllen, Stegeborgs slott, 2 augusti 15721572Latin.
Konungens underskrift.

Papper, 1 blad, påtryckt sigill.
 
DDrottning Katarinas fullmakt för riksråden H. Bielke och G. Banér, av samma innehåll och utstyrsel som Litt. A, Stegeborgs slott, 3 augusti 15721572 
EDrottning Katarinas fullmakt för riksråden H. Bielke och G. Banér, av samma innehåll och utstyrsel som Litt. C, Stegeborgs slott, 3 augusti 15721572 
FKonungens fullmakt för riksråden H. Bielke och G. Banér, av samma innehåll och utstyrsel som Litt. C, Stegeborgs slott, 3 augusti 15721572Konungens fullmakt gäller Polen. 
GKonungens fullmakt för riksråden H. Bielke och G. Banér, av samma innehåll och utstyrsel som Litt. B, Stegeborgs slott, 4 augusti 15721572Konungens fullmakt gäller Polen. 
HDrottning Katarinas fullmakt för riksråden H. Bielke och G. Banér, av samma innehåll och utstyrsel som Litt. B, Stegeborgs slott, 4 augusti 15721572Drottning Katarinas fullmakt gäller Polen. 
IDrottning Katarinas fullmakt för samma sändebud att utkräva och uppbära hennes arv efter modern och brodern, Stegeborgs slott, 5 augusti 15721572Latin.
Drottningens underskrift.

Papper. 1 blad, påtryckt sigill.
 
KPrinsessan Annas försäkran att hon, ehuru hennes syster Katarina drottning av Sverige, till henne avstått sitt arv i Italien efter sin broder, likväl skall, då hon tillträtt nämnda arv, låta drottningen få sin andel av räntorna, såsom om någon avträdelse 1575Avskrifter i 2 exemplar.
Latin.
Ett exemplar bestyrkt av Johannes Robertus Scannapecus i Neapel d. 1 juli 1577 samt försedd med officiellt intyg av den 13 juli 1577 av "Magna curia" i Neapel angående Roberti tillförlitlighet.
Pergament, 1 blad, 28x41,5 cm.

Ett exemplar bevittnat av vicekanslern Ericus Sparr, sekreteraren Ericus Mathaei (ingendera egenhändigt) och Stockholms stads notarie Tilemannus Abraham. Stockholm, "pridie Calend. Oct" 1576.
Pergament, 1 blad, 26,5x40 cm. Stockholms stads påtryckta sigill.
 
LDrottning Katarinas förklaring att tvisten om de italienska arvegodsen bilagts, Linköpings slott, maj 15801580Latin.
Drottningens underskrift.

Pergament, 1 blad, 31x41 cm. Enligt 1890-talets tryckta förteckning fanns det spår kvar av ett påtryckt sigill.
 
MDrottning Katarinas fullmakt för hennes syster drottning Anna att uttaga hennes arvslott efter deras syster Sofia, hertiginna av Braunschweig-Lüneburg, Stockholm, 9 juni 15821582Latin.
Drottningens underskrift.

Pergament, 1blad, 31x41 cm, påtryckt sigill.
 
NDrottning Annas av Polen donationsbrev för hertig Sigismund och hans arvingar på hertigdömet Bari, furstendömet Rossano, Monteserico m.fl. områden uti Italien, Krakov, 10 juli 15831583Latin.
Drottningens underskrift.

Pergament, 36,5x59,5 cm, med sigill i vaxkupa försett med röda silkessnören.
 
OKonung Johan III:s fullmakt för hans svägerska drottning Anna att i hans eget och hans barns namn genom vänlig överenskommelse eller genom process avsluta saken om arvet efter drottning Katarinas syster Sofia, Västerås slott, 12 maj 15841584Latin.
Konungens underskrift.

Pergament, 1 blad 27x37 cm, påtryckt sigill.
 
PKonung Johan III:s fullmakt för riksråden Klas Åkesson, P. De la Gardie och Klas Bielke, hovråden Krister Gabrielsson och Ture Bielke, krigsrådet Karl Henriksson till Kankas samt sekreterarna Johan Berendes, Nils Rasck och Per Rasmusson Brun att förhandla1585Latin.
Konungens underskrift.

Papper, 1 blad, påtryckt sigill.
 
QHertig Sigismunds och prinsessans Annas fullmakt för samma sändebud rörande samma sak som i Litt P, Stockholms slott, 18 juli 15851585Latin.
Hertigens och prinsessans underskrifter.

Papper, 1 blad, påtryckta sigill.